Skip to main content

NHL saavuttaa yhteisöllisiä tavoitteitaan

Liigan yhteiskuntavastuu ja liiketoiminta yhdistyivät World Cupissa 2016

Teksti Amalie Benjamin @AmalieBenjamin / NHL.comin toimittaja

BOSTON - NHL ja NHL:n pelaajayhdistys (NHLPA) halusivat kokeilla ja mitata vuoden 2016 World Cupissa, miten yhteiskuntavastuu saadaan yhdistettyä tehokkaasti ison mittaluokan jääkiekkotapahtumaan.

NHL:n erikoisprojektien ja yhteiskuntavastuuasioiden varajohtaja Jessica Berman näytti perjantaina MIT Sloan Sports Analytics Conferencessa World Cupin aikaan kuvatun videon, jolla 103 henkilöä vannoi Kanadan kansalaisuusvalan. Heidän joukossaan oli muiden muassa Ottawa Senatorsin entinen kapteeni Daniel Alfredsson, joka tuli NHL:ään Ruotsin Göteborgista vuonna 1995.

Berman sanoi, että tuo video herättää hänessä yhä suuria tunteita.

- NHL näkee yhteiskuntavastuun kahdella tavalla. Ensiksikin puhumme yhteiskuntavastuusta tavallaan väylänä, jonka kautta teemme hyvää. Jos joskus kuulette komissaari Bettmanin puhuvan yhteiskuntavastuusta tai yhteisöllisistä vaikutuksista, hän sanoo aina, että teemme tätä työtä, koska haluamme tehdä hyvää ja koska se on oikein. Tämä näkökanta tulee aina ensin, Berman sanoi esityksessään.

- Toinen näkökanta on se, että hyvän tekeminen ja kannattava liiketoiminta voidaan yhdistää, hän jatkoi.

Ajatuksena on ollut yhdistää NHL:n yhteiskuntavastuuhankkeita ja liigan liiketoimintastrategioita. Näin saadaan aikaan hyvää sekä yleisellä tasolla että liigan tasolla, jotta jatkossa on varaa tehdä entistä enemmän hyvää.

- Jos ennettäin alkoi puhua yhteiskuntavastuun ja liiketoimintastrategioiden yhdistämisestä, uskottavuus kärsi yhteiskunnallisesta kantilta katsottuna. Meidän on päästävä tuon esteen ylitse vuonna 2017. Yhteiskuntavastuuosastomme tehtävänä on varmistaa, että saavutamme sekä yhteiskunnalliset että liiketoiminnalliset tavoitteemme. Meidän on tehtävä hyvää oikein perustein ja saatava samalla liiketoimintamme kannattamaan, Berman sanoi.

NHL:ssä ja NHLPA:ssa uskottiin, että World Cupin ja jääkiekon avulla saataisiin nostettua ihmisten osallistumisastetta, lisättyä monimuotoisuutta sekä lähennettyä ihmisiä yhteisöihinsä. Turnaus toimi siis tavallaan tärkeänä tapaustutkimuksena.

- Pohdimme, minkälainen vaikutus turnauksella halutaan tehdä liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Haluamme nostaa pelin tasoa kansainvälisesti. Haluamme näyttää, että jääkiekko on globaali laji, Berman kertoi.

Liiga otti tarkasteluun World Cupin isäntäkaupunki Toronton, jonka asukkaista puolet on syntynyt Kanadan ulkopuolella. Ajatuksena oli tavoittaa kaikki nuo uudet kanadalaiset jääkiekon kautta, auttaa heitä sulautumaan kanadalaiseen kulttuuriin ja luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta.

- Jääkiekko on Kanadan kansallisurheilu, joten mikäpä olisikaan parempi tapa saada ihmiset tuntemaan itsensä tervetulleeksi maahamme ja kulttuuriimme? Berman kysyi.

Projekti itsessään ei ollut varsinainen päätavoite. NHL tutkii neljän vuoden aikana kerättyä dataa ja yrittää selvittää, miten tehokas projekti oli, millaisia yhteyksiä sen kautta muodostettiin ja miten se vaikutti kohderyhmänä olleisiin uusiin kanadalaisiin.

Juuri tuota dataan perustuvaa lähestymistapaa Berman halusi korostaa konferenssissa. Ja sitä, miten kaksi erilaista liiketoiminnan katsantokantaa yhdistetään uudenlaisella tavalla.

- Meillä voi olla hyväntekeväisyyteen liittyviä yhteiskunnallisia tavoitteita, mutta yritämme saada niitä linjaan liiketoiminnallisten tavoitteidemme kanssa. Kun se este on ylitetty ja ratkaisu löydetty, voimme käyttää liiketoiminnan muilla aloilla hyödynnettyjä mittareita, Berman totesi.

Katso lisää