Skip to main content

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö
Päivämäärä, jolloin sopimusta on viimeksi päivitetty ja jolloin se on astunut voimaan - 27. helmikuuta 2020

Tӓmӓ tietosuojakӓytӓntӧ kuvaa, miten NHL Interactive CyberEnterprises, LLC ja sen yhteistyökumppanit, mukaan lukien NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P. ja National Hockey League sekä näiden itsenäisesti toimivat hyväntekeväisyysjärjestöt, National Hockey League Foundation ja NHL Foundation (kollektiivisesti "NHL", "me", "meitä", "meidӓn") kӓyttävät tietoja verkkosivujen sekä mobiilisovellusten ja muiden sovellusten hoitamisessa, sekä kaikkien muiden sellaisten verkkopalveluiden hoitamisessa, jotka esittävät tai tarjoavat valtuutetun linkin tai viittauksen tӓhӓn tietosuojakӓytӓntӧӧn (kollektiivisesti "Palvelumme").  

Viralliset National Hockey Leaguen Jӓsenklubit-sivustot ja -sovellukset ovat osa NHL.com-verkkosivustoa ja NHL-mobiilisovellusta ("Jäsenklubipalvelut"). Tämä tietosuojakäytäntö kattaa kuitenkin vain NHL:än toimesta tapahtuvan tietojen keräämisen, käytön ja jakamisen. Jäsenklubit ovat itse vastuussa omista tietosuojakäytännöistään ja -menettelytavoistaan, ja käyttäjän tulee tutustua Jäsenklubipalveluissa sovellettaviin menettelytapoihin kyseisen Jäsenklubin tietosuojakäytännöstä.

Jos et hyväksy sitä, että tietojasi käytetään tässä tietosuojakäytännössä kuvatuilla tavoilla, sinun ei tule käyttää Palveluita. Jos sinulla on tӓtӓ tietosuojakӓytӓntӧӓ koskevia kysymyksiӓ, ota meihin yhteyttä osoitteessa NHL.com/contact (ja valitse aiheriviksi "Privacy" (Tietosuoja)) tai seuraa kohdassa Ota meihin yhteyttä annettuja ohjeita. 

1.   Tiedot, joita kerӓӓmme ja otamme vastaan.

Kerӓӓmme ja otamme vastaan seuraavia tietoja:

 • Suoraan antamasi tiedot. Otamme vastaan tietoja, jotka suostut antamaan kӓyttӓessӓsi Palvelujamme.
  • Tiettyjen Palveluiden käytön yhteydessä, esimerkiksi kun kirjoittaudut Palveluihimme, teet tarjouksen tai ostat tuotteita Palveluissamme, kirjaudut NHL.TV-sivustolle (tunnetaan myös nimellä NHL LIVE™ Kanadassa (kollektiivisesti "NHL.TV")), rekisteröidyt vastaanottamaan sähköistä tai muuta markkinointiviestintää, rekisteröidyt saamaan tietoja tulevista tapahtumista, ilmoittaudut kilpailuun tai arvontaan, kommentoit artikkelia, olet yhteydessä asiakaspalvelun kanssa tai tӓytӓt kyselylomakkeen, sinulta voidaan pyytӓӓ seuraavanlaisia tietoja itsestӓsi:
   • sinut tunnistavat tiedot, kuten etu- ja sukunimi, kӓyttӓjӓtunnus, postiosoite, puhelinnumero, syntymӓaika, sӓhkӧpostiosoite ja matkapuhelimen numero 
   • kaupalliset tiedot, mukaan lukien laskutustiedot, sekä hankintojasi ja saamiasi palveluita koskevat tiedot 
   • suosikkijäsenklubiasi ja jäsenklubin pelaajia sekä muista tekemiäsi valintoja koskevat tiedot
   • valokuva, ja 
   • muut Palveluidemme käyttöäsi koskevat tiedot.
  • Jos kӓytӓt Palveluissamme "jaa ystӓvӓn kanssa"- tai "kutsu ystӓvӓ" -toimintoa, kerӓämme nimesi ja sӓhkӧpostiosoitteesi, samoin kuin ystäväsi nimen ja sӓhkӧpostiosoitteen. Emme kӓytӓ nӓissӓ tilanteissa antamiasi ystäviesi nimiӓ ja sӓhkӧpostiosoitteita mihinkӓӓn muuhun tarkoitukseen kuin sӓhkӧpostin lähettämiseen puolestasi, paitsi jos saamme sinun tai ystäväsi hyväksynnän tai jos vastaanotamme nämä tiedot toisella tavalla. Varmista, että lähetät vain niiden henkilöiden sähköpostiosoitteita, jotka ovat ystäviäsi tai perheenjäsenisäsi.
 • Tiedot, joita kerӓӓmme tai otamme vastaan kӓyttӓessӓsi Palvelujamme. Kerӓämme tai otamme vastaan tietoja myös, kun käytät Palvelujamme. Kerӓӓmme osan näistä tiedoista kӓyttӓmӓllӓ evӓsteitӓ, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Tӓmӓ automaattisesti kerӓӓmӓmme tieto voidaan yhdistӓӓ sinun meille suoraan antamaasi tietoon, jotta pystymme yksilӧllistӓmӓӓn sisӓltӧӓ ja mainoksia sinun kiinnostustesi mukaisesti. Riippuen siitӓ, miten kirjaudut ja kӓytӓt palvelujamme, voimme saada seuraavia tietoja:
  • Verkkosivustoilla olevat tiedot tai muut elektronisessa muodossa verkkopalveluissa olevat tiedot. Kerӓӓmme ja sӓilytӓmme automaattisesti nämä tiedot kӓyttӓessӓsi Palvelujamme mukaan lukien:
   • tietoja siitä miten käytät Palveluitamme, mukaan lukien katselemasi sisӓltӧ, tuotteet, joista teet tarjouksia tai joita ostat, aika, jonka kӓytӓt Palveluissamme, pӓivӓmӓӓrӓ, jolloin kirjauduit Palveluihimme, sekä evӓsteissӓ ja niiden kaltaisissa teknologioissa olevia tietoja, ja
   • tietoja siitӓ, miten kirjaudut Palveluihimme, mukaan lukien selaimesi tai kӓyttӧjӓrjestelmӓsi, internet-protokolla ("IP") -osoitteesi ja selaushistoriasi verkkosivustoilla, joilla vierailit ennen vierailuasi Palveluissamme ja sen jӓlkeen.
  • Laitetiedot. Nämä ovat tietoja, joita kerӓӓmme ja säilytämme koskien Palveluihimme pääsyyn käyttämääsi laitetta. (Huomaa, "laitteella" tarkoitamme mitӓ tahansa laitetta, jota kӓytӓt kirjautuaksesi Palveluihimme.) Laitetiedot voivat sisӓltӓӓ esimerkiksi:
   • kӓyttӓmӓsi laitetyyppi (esim. puhelimen tai tabletin merkki)
   • tietyt laitetunnistimet, jotka saattavat yksilöidä laitteesi
   • käyttämäsi internetyhteyden tarjoajan, ja
   • antamistasi luvista riippuen laitteeseen tallennetun sisällön (esim. puhelimeesi tallennetut yhteystiedot).
  • Sijaintitiedot. Näihin tietoihin saattavat kuulua laitteesi GPS-, Bluetooth- tai WiFi-signaaleista saatava tarkka sijaintitieto, mukaan lukien tiedot läheisistä WiFi-verkostoista, sijaintilähettimistä ja tukiasemamastoista. Saamme nämä tiedot, kun valitset käyttäväsi tarjoamiamme sijaintiin perustuvia palveluita sekä myös kun käytät tiettyjä sijaintiin perustuvia tiedotussovelluksia, markkinointisovelluksia tai julkisten palveluiden sovelluksia, joita me tai muut osapuolet tarjoamme.
  • Päätelmät. Saatamme luoda päätelmiä valinnoistasi ja ominaispiirteistäsi, jotka perustuvat Palveluiden käyttöösi.
 • Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot. Saamme tietoja kolmansilta osapuolilta, kuten jäsenklubeilta, liikekumppaneilta, julkisilta tai kaupallisilta lähteiltä sekä yhteisöpalveluilta.
  • Jäsenklubit ja liikekumppanit. Voimme saada sinua koskevia tietoja myös jäsenklubeilta ja liikekumppaneiltamme. Keräämme esimerkiksi Jäsenklubipalvelun käyttöösi liittyviä lokitietoja ja muita tietoja, sekä lippuja koskevia ja muita tietoja jäsenklubeilta.
  • Julkiset tai kaupalliset lähteet. Voimme saada sinua koskevia tietoja, jotka ovat saatavilla julkisesti tai kaupallisesti, ja voimme yhdistӓӓ ne tietoihin, joita olemme keränneet tai saaneet sinusta muilla tavoin. 
  • Yhteisöpalvelut. Jos päätät luoda yhteyden yhteisöpalveluihin käyttäessäsi Palveluitamme, ohjaat nämä kolmannet tahot lähettämään meille sinua koskevia tietoja, kuten tietoja ystävistäsi ja muista kontakteistasi yhteisöpalveluissa. Lue lisӓӓ yhteisöpalveluista tӓältä.
    

2.  Miten kӓytӓmme kerӓӓmiӓmme tai saamiamme tietoja?
Kӓytӓmme kutakin kerӓӓmiӓmme tai vastaanottamiamme tietojen luokkaa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelujemme tarjoamiseen. Kӓytӓmme kerӓӓmiӓmme ja saamiamme tietoja tarjotaksemme sinulle käyttämäsi tai pyytämäsi Palvelut. Kӓytӓmme näitä tietoja esimerkiksi luomaan tilejä ja käsittelemään Palveluihin rekisteröitymisesi
  • käsittelemään transaktioita, kuten ostoja ja lahjoituksia
  • toimittamaan teknistӓ tukea ja vastaamaan kӓyttӓjӓkysymyksiin
  • ilmoittamaan sinulle Palveluihimme liittyvistӓ pӓivityksistӓ tai lӓhettӓmӓӓn muita viestejӓ, jotka ovat olennaisia Palvelujemme kӓyttӓmiselle, ja
  • parantamaan mahdollisuutta havaita ja ehkäistä petoksia ja mahdollista laitonta toimintaa, jotka liittyvät Palvelujemme käyttöön sekä muutoin parantaa käyttöehtojammevalvontaa.
 • Toimintamme ja Palvelujemme kehittäminen. Kӓytӓmme kerӓӓmiӓmme ja saamiamme tietoja myӧs tarjotaksemme sisӓltӧӓ, jota saatat pitää oleellisena ja mielenkiintoisena, sekä ylläpitääksemme ja parantaaksemme toimintaamme ja Palvelujamme. Kӓytӓmme näitä tietoja esimerkiksi
  • pyytӓmӓӓn Palvelujamme koskevaa panosta ja palautetta
  • tunnistamaan ja korjaamaan Palveluissamme olevia teknisiä ongelmia 
  • ymmärtämään paremmin Palveluissamme vierailevia henkilöitä sekä sisältö, josta he ovat kiinnostuneita, ja
  • muokkaamaan Palvelujemme käytöstä saamaasi kokemusta perustuen sijaintitietoihisi ja toimintaasi verkossa, mukaan lukien katselemasi sisӓltö, tuotteet, joista teet tarjouksia tai joita ostat, muut Palvelumme, joita käytät sekä muut kerӓӓmӓmme tai saamamme tiedot.
 • Toimittamaan tehokasta mainontaa ja markkinointia. Kӓytӓmme kerӓӓmiӓmme tai saamiamme tietoja myӧs tarjotaksemme mainoksia Palveluillemme ja tietyille kolmannen osapuolen palveluille sekä lӓhettӓäksemme sinulle mainosviestintää. Kӓytӓmme näitä tietoja esimerkiksi
  • näyttääksemme sinulle yksilöllistettyjä mainoksia (Palveluissamme tai niiden ulkopuolella, mukaan lukien kolmansien osapuolten yhteisöpalvelut), jotka perustuvat sijaintitietoihisi tai toimintaasi verkossa, mukaan lukien katselemasi sisӓltö, tuotteet, joista teet tarjouksia tai joita ostat, muut käyttämäsi Palvelumme sekä muut kerӓӓmӓmme tai saamamme tiedot. Saatamme antaa tiivistetyn version sähköpostistasi tai muita tietoja kolmannelle osapuolelle tällaisiin tarkoituksiin. (Katso myös kohta "Kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat Palveluihimme sisӓltӧӓ, mainontaa tai toiminnallisuutta", sekä rӓӓtӓlӧidyn mainonnan Omat valintasi - kohdat.)
  • Lӓhettӓäksemme sinulle NHL:ӓӓ, Jӓsenklubeja tai muita kolmannen osapuolen liikekumppaneita koskevia sähköisiä tai muita markkinointiviestejӓ, jotka voidaan muokata makusi ja kiinnostustesi mukaisiksi - esimerkiksi suosikkijӓsenklubiasi koskevaa sisӓltӧӓ. (Katso mainosviestit alla olevasta kohdasta Omat valintasi);
  • Mitataksemme ja arvioidaksemme verkkomainontakampanjoidemme tehokkuutta
  • Suorittaaksemme sisäisiä analyyseja ja rakentaaksemme malleja, joiden avulla ymmärrämme paremmin NHL-faneja ja näiden toimintaa NHL:ssä. Näin voimme räätälöidä ja parantaa Palveluitamme, mainontaamme ja viestintäämme, ja
  • Hallinnoidaksemme osallistumistasi kilpailuihin, arvontoihin, fantasia- tai interaktiivisiin peleihin tai muuhun.

Saatamme myös käyttää keräämiämme ja vastaanottamiamme tietoja muihin tarkoituksiin, jotka selvitetään sinulle keräyshetkellä tai tarkoituksiin, joihin annat suostumuksesi.

3.  Miten jaamme kerӓӓmiӓmme ja saamiamme tietoja?

Voimme jakaa kerӓӓmiӓmme ja saamiamme tietoja kolmansien osapuolten kanssa, jos meillӓ on suostumuksesi tai alla kuvatulla tavalla.

Jaamme tietoja seuraavanlaisten kolmansien osapuolten kanssa:

 • Yhteistyökumppanimme ja liittyvät tahot. Jaamme tietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisiin tarkoituksiin tämänhetkisten ja tulevien "yhteistyökumppaniemme" kanssa. Termi sisӓltӓӓ emo- ja tytӓryhtiӧmme, yhteistyӧyrityksemme tai muut hallinnassamme olevat yhtiӧt, ja yhtiӧt, joiden hallinnassa olemme tai joiden kanssa olemme yhteisen hallinnan alaisia. Jaamme myös tietoja Hockey League Foundationin ja NHL Foundationin kanssa.

 • Palveluntarjoajamme. Toimitamme tietoja palveluntarjoajille, jotka suorittavat tiettyjӓ toimia tai tarjoavat palveluita puolestamme. Voimme esimerkiksi käyttää palveluntarjoajia Palvelujemme ja tietokantamme isännöintiin, tilausten, tuotteiden tai palveluiden toimitukseen, tietokannan hallintaan, analyysien tai mainontapalveluiden suorittamiseen, kilpailujemme ja arvontojemme järjestämiseen, sijaintitietojen keräämiseen, sijaintiin perustuvien palveluiden tarjoamiseen, luottokorttimaksujen käsittelyyn, asiakaspalvelun tarjoamiseen tai viestien lӓhettämiseen puolestamme.

 • NHL-myymälä ja NHL-huutokaupat. Olemme palkanneet Fanatics Retail Group North, Inc. -yhtiön ("Fanatics") hoitamaan myymälöiden NHLShop.com, NHLShop.ca ja Shop.International.NHL.com (kollektiivisesti "NHL-myymälä") ja huutokaupan Auctions.NHL.com ("huutokaupat") palvelut. Tietoa Fanaticsin soveltamista tietosuojakäytännöistä löytyy Fanaticsin tietosuojakäytännöstä. NHL käyttää tietoja, joita se saa NHL-myymälä- ja -huutokauppapalveluiden yhteydessä, tämän tietosuojakäytännön kuvaamalla tavalla.   

 • Liikekumppanit. Kun suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia valikoiduilta liikekumppaneilta, jotka eivӓt ole palveluntoimittajia, esimerkiksi sponsoreiltamme, vӓhittӓismyyjiltӓmme ja televisiointipartnereiltamme, jaamme heidän kanssaan tietoja sinusta, jotta he voivat tarjota sinulle erityistarjouksia, myynninedistämismateriaalia sekä muuta materiaalia ja tietoja, jotka saattavat kiinnostaa sinua.

  Näiden muiden liikekumppaneiden odotetaan suojelevan kaiken heidӓn kanssansa jakamamme tiedon luottamuksellisuutta, koskemattomuutta ja turvallisuutta. Emme kuitenkaan ole vastuussa liikekumppaneidemme tietosuojatoimista; he saattavat kӓyttӓӓ tietojasi omiin tarkoituksiinsa. Luettelo tärkeimmistä liikekumppaneistamme on nähtävissä tӓssä. Jos haluat kieltäytyä saamasta näiltä liikekumppaneilta tulevaa suoraviestintää, ota yhteys kyseiseen liikekumppaniin. Katso kohdasta Omat valintasi lisätietoja siitä sinulle tarjoamistamme vaihtoehdoista.

 • Jӓsenklubit. Niiden tietojen lisäksi, joita Jäsenklubit saattavat kerätä sinusta Jäsenklubipalveluiden käytön yhteydessä, voimme jakaa sinua koskevia tietoja (mukaan lukien yhteystiedot, demografiset tiedot, valinnat ja tiedot vuorovaikutuksesta NHL:än kanssa) Jäsenklubiemme kanssa. Jäsenklubit voivat käyttää näitä tietoja omiin tarkoituksiinsa, kuten erityistarjousten, promomateriaalien ja muiden kannaltasi mahdollisesti oleellisten materiaalien ja tietojen tarjoamiseen, tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen ja sisäisten analyysien suorittamiseen. Katso kohdasta Omat valintasi lisätietoja tarjoamistamme valinnoista, joilla voit rajoittaa sähköpostiosoitteesi ja muiden yhteystietojesi jakamista Jäsenklubeille mainostarkoituksiin. Emme ole vastuussa jӓsenjoukkueidemme tietoturvakäytännöistä. Voit katsoa Jӓsenklubiluettelon tästä.

 • Muut osapuolet, jotka vastaavat oikeustoimenpiteisiin tai jotka tarpeen vaatiessa suojelevat meitӓ tai Palvelujamme. Me tai palveluntarjoajamme voimme paljastaa tietojasi - mukaan lukien viestinnän sisӓllӧn - muille osapuolille silloin, kun soveltuva laki vaatii tai sallii sen, esimerkiksi silloin, kun luotamme siihen ettӓ
  • se on tarpeellista vastaamaan viranomaisten pyyntӧihin tai oikeustoimenpiteisiin (esimerkiksi tuomioistuimen mӓӓrӓykseen, etsintӓlupaan tai haasteeseen)
  • tieto on oleellista tehdyn tai meneillӓ olevan rikoksen kannalta
  • on olemassa hӓtӓtila, joka on uhkana omalle tai jonkun toisen tai toisten henkilӧiden turvallisuudelle; tai
  • se on tarpeellista oikeuksiemme tai omaisuutemme suojelemiseksi tai käyttöehtojemme valvomiseksi.

 • Muut osapuolet tiettyjen liiketoimien yhteydessӓ. Siinä mahdollisessa tai todellisessa tapauksessa, että NHL:än (tai jonkin omaisuutemme osan) omistus muuttuu yhdistymisen tai yritysoston tai epӓtodennӓkӧisen vararikon vuoksi, tietosi voidaan siirtӓӓ toiselle taholle. Jos sellainen siirto tapahtuu, sinulle ilmoitetaan siitӓ tӓmӓn tietosuojakäytännön pӓivityksessӓ tai jollakin muulla asianmukaisella tavalla.

 • Interaktiiviset toiminnot. Saatamme jakaa tietoja kolmansien osapuolten kanssa, kun lӓhetӓt tietoja julkiseen kӓyttӓjӓprofiiliin tai Palvelujemme julkiselle alueelle, esimerkiksi chattihuoneeseen, foorumiin, blogiin tai muuhun yhteisӧtilaan, tai kun osallistut julkisiin tapahtumiin. Olet vastuussa kaikesta näissä interaktiivisissa ominaisuuksissa julkaisemastasi tiedosta. Emme voi taata, ettӓ ne, joilla on pӓӓsy tällaisiin tietoihin, kunniottavat yksityisyyttӓsi. Ole varovainen kӓyttӓessӓsi nӓitӓ toimintoja.

Tämän lisäksi voimme jakaa muita tietoja kolmansien osapuolten kanssa tavalla, joka ei yksilöi erityisiä käyttäjiä, mukaan lukien esimerkiksi yhdistetyt tiedot tai tiedot, joista käyttäjä ei paljastu.

4.     Kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat Palveluihimme sisӓltӧӓ, mainontaa tai toiminnallisuutta.

Kolmannet osapuolet, jotka eivӓt ole kumppaneitamme, saattavat toimittaa Palveluihimme sisӓltӧӓ, mainontaa tai toimivuutta. Sellaisiin kuuluvat esimerkiksi:

 • sisӓllӧn toimittajat, jotka saattavat hoitaa kilpailuita, sweepstakes-arpajasia, fantasia- tai interaktiivisia pelejӓ tai julkisia foorumeja Palveluissamme
 • mainonnan tarjoajat, kuten mainosverkostot ja muut mainosfirmat, jotka auttavat meitӓ ja mainostajiamme tarjoamaan mainoksia (Palveluissamme ja muualla verkossa), jotka saatetaan muokata kӓyttӓjien kiinnostusten mukaisesti ja jotka ymmӓrtӓvӓt kӓyttӓjien reaktion kyseisiin mainoksiin 
 • yleisӧarviointiyritykset, jotka auttavat meitӓ mittaamaan Palvelujemme kokonaiskӓyttӧӓ ja vertailemaan sitӓ muiden verkkopalvelujen kanssa
 • yhteisöpalvelut (kuten Facebook, Twitter ja Google+), jotka sallivat sinun kirjautua tiettyihin Palveluihimme, kommentoida Palveluissamme olevaa sisӓltӧӓ ja jakaa Palveluistamme lӧytӓmiӓsi asioita sosiaalisessa verkossasi, ja
 • mobiilipaikannusanalyysien tarjoajat, jotka välittävät sinulle tiedotus- ja markkinointiviestintää sekä julkista palveluviestintää sijaintitietojasi käyttämällä.

Nӓmӓ ja muut kolmannet osapuolet saattavat kerӓtӓ ja saada tietoja siitä, miten käytät Palvelujamme, muun muassa kӓyttӓmӓllӓ evӓsteitӓ, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Näitä tietoja voidaan kerӓtӓ ajan mittaan ja yhdistӓӓ tietoihin, joita on kerӓtty eri verkkosivustoilta ja verkkopalveluista (kuten verkkosivut, joilla vierailet sekä se, miten toimit mainosten ja muun sisällön suhteen), joita olet käyttänyt laitteillasi, jotta voitaisiin esimerkiksi ennakoida mieltymyksiäsi ja tarjota Palveluissamme ja niiden ulkopuolella mainoksia, jotka ovat kannaltasi merkityksellisiä. Sosiaaliset verkkopalvelut voivat kerätä tietoja sinusta, vaikka et klikkaisikaan painiketta tai vaikka et olisikaan vuorovaikutuksessa heidӓn Palveluissamme olevan sisӓllӧn kanssa ja vaikka sinulla ei olisikaan tiliӓ sosiaalisessa verkkopalvelussa.

Huomaa, ettӓ jotkut nӓistӓ yhtiӧistӓ osallistuvat teollisuuden kehittӓmiin ohjelmiin, jotka on suunniteltu antamaan kuluttajille valintamahdollisuus kohdistettujen mainosten saamisessa. Jos haluat tietää lisӓӓ ja kieltӓytyä tällaisesta kohdennetusta mainonnasta, käy seuraavilla verkkosivuilla: Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance ja Digital Advertising Alliance of Canada. Katso lisätietoja alla olevasta kohdasta Omat valintasi liittyen räätälöityyn mainontaan. 

Kolmannen osapuolen yhteisöpalvelut, joiden kanssa olemme yhteistyӧssӓ, voivat ilmoittaa ystӓvillesi ja muille kontakteille sekӓ Palveluissamme ettӓ itse yhteisöpalveluissa, ettӓ olet meidӓn Palvelujemme kӓyttӓjӓ tai että käytät Palvelujamme. Jos pӓӓtӓt kӓyttӓӓ kolmannen osapuolen yhteisöpalveluja, riippuen asetuksistasi voimme saada sinusta tietoja, joita olet antanut kyseisille yhteisöpalveluille, mukaan lukien tietoja kyseisissä yhteisöpalveluissa olevista ystӓvistӓsi ja muista kontakteistasi. Voimme kӓyttӓӓ saamiamme tietoja tӓmӓn tietosuojakӓytӓnnӧn mukaisesti, esimerkiksi henkilӧkohtaisen ja sosiaalisen kokemuksesi parantamiseksi Palveluissamme. Voimme esimerkiksi nӓyttӓӓ sinulle sisӓltӧӓ, josta yhteisöpalvelussa olevat ystӓvӓsi tai kontaktisi pitӓvӓt, tai tarjota sinulle tilannekuvan ystӓviesi tai muiden yhteyksiesi reaktioista kyseiseen sisӓltӧӧn.

Voit pystyä kenties myӧs yhdistӓmäӓn tilin sosiaalisesta nettipalvelusta Palvelujemme kautta toiseen tiliin. Tämä voi mahdollistaa sen, että voit kӓyttӓä tällaisen kolmannen osapuolen palvelun sisäänkirjautumistietojasi kirjautuaksesi sisään tiettyihin toimintoihin Palveluissamme. Jos yhdistӓt tilisi kolmannen osapuolen sivulta tai palvelusta, saatamme kerӓtӓ tietoja kyseisiltä kolmannen osapuolen tileiltӓ ja kaikki kerӓӓmӓmme tieto on tӓmӓn tietosuojakӓytӓnnӧn alaista.

5.    Ilmoitus Rogers Communications -tilaajille.

Kun kirjaudut NHL LIVE™ -tilillesi Rogers Communications Partnership -tiedoilla, Rogers Communications Partnership ja sen yhteistyökumppanit ("Rogers") saattavat saada tietoa NHL:ältӓ NHL LIVE™ -palvelun kӓytӧstӓsi, esimerkiksi minkӓtyyppistӓ sisӓltӧӓ katselit, milloin ja miten pitkään kӓytit NHL LIVE™ -palvelua sekä millaisella laitteella kӓytit NHL LIVE™ -palvelua. Rogers kӓyttӓӓ näitä tietoja tarjotakseen ja pitääkseen yllä NHL LIVE™ -palvelua Kanadassa, muokatakseen sinulle kohdistettua viestintää ja ymmӓrtӓӓkseen ja parantaakseen tuote- ja palvelutarjontaansa. Rogers kӓyttӓӓ ja kӓsittelee NHL LIVE™ -palvelusta saamiansa tietoja Rogersin tietosuojan mukaisesti, joka on saatavana osoitteessa http://www.rogers.com/web/content/Privacy-Policy - ei tӓmӓn tietosuojakäytännön mukaisesti. Kun tilaat NHL LIVE™ -palvelun, NHL saa lisäksi tiettyjä tiliin ja katseluun liittyviä tietoja (kuten nimesi, yhteystietosi, tilausta ja katseltua sisältöä koskevat tiedot) ja käyttää näitä tietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, esimerkiksi tunnistaakseen sinut NHL LIVE™ -palvelun käyttäjäksi, räätälöidäkseen sisältöä ja viestintää sekä kehittääkseen tuote- ja palvelutarjontaansa.

6.    Omat valintasi.

Sinulla on lukuisia vaihtoehtoja koskien sitä, miten kӓsittelemme sinusta kerӓӓmiӓmme ja saamiamme tietoja.

 • Sӓhkӧposti. Voit kieltӓytyӓ vastaanottamasta meiltӓ mainostukseen liittyviӓ sӓhkӧpostiviestejӓ klikkaamalla "Unsubscribe" (peruuta tilaus) -linkkiӓ, joka on mainostukseen liittyvien sӓhkӧpostiviestien alaviitteessӓ, ja pӓivittӓmӓllӓ asetuksesi. Huomioi, ettӓ saatamme jatkaa tiedonsiirtoon, palveluihin ja tiliisi liittyvien sӓhkӧpostiviestien lähettämistä.
 • SMS ja MMS. Voit valita, ettemme lähetä sinulle SMS- ja MMS-promoviestejӓ (tekstiviestejӓ) vastaamalla "STOP" mihin tahansa viestiin. Tämä viesti on maksuton. Huomioi, ettӓ saatamme vastata kieltopyyntӧӧsi viestillӓ vahvistamaan, ettӓ kieltopyyntӧsi toteutui.
 • Henkilӧn tunnistavan tiedon paljastaminen kolmansille osapuolille. Voit valita, ettemme jaa henkilӧtietojasi kolmansille osapuolille kyseisten kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksiin tӓyttӓmӓllӓ seuraavan lomakkeen: NHL.com/contact. Valitse "Privacy" (tietosuoja) -vaihtoehto aiheriviltӓ ja kirjoita etu- ja sukunimesi ja sӓhkӧpostiosoitteesi sӓhkӧpostiviestin tekstiosioon. Jos sinulla on NHL.com-tili, voit rajoittaa sitä, miten jaamme tiettyjä tietoja siirtymällä välilehdelle "Email Preferences" (sähköpostivalinnat). Voit ottaa meihin yhteyttä myӧs noudattamalla kohdassa Ota meihin yhteyttä annettuja ohjeita.
 • Tietoihin pääsy, niiden poisto tai korjaus sekä muut tiedonomistajan oikeudet. Sinulla saattaa tiedonomistajana olla tiettyjä paikallisen lain sanelemia oikeuksia. Esimerkiksi, sinulla saattaa olla oikeus päästä henkilötietoihisi, päivittää tai oikaista näitä tietoja, saada kopio henkilötiedoistasi tavallisessa sähköisessä muodossa, tai rajoittaa näiden tietojen käyttöä, tai pyytää tiettyjen hallussamme olevien henkilötietojen poistoa. Kussakin tapauksessa sovelletaan erityisiä laissa kuvattuja poikkeuksia. Jos haluat nähdä, tarkistaa tai pӓivittӓӓ tietosi tai muutoin käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä kohdassa Ota meihin yhteyttä kuvatulla tavalla. Saatamme pyytää sinulta lisätietoja, kuten tilitietosi, vahvistaaksemme pyyntösi ja tarvittaessa kopion virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.   
 • Rӓӓtӓlӧity mainonta. Jotkin Palveluillemme mainontapalveluja tarjoavat yritykset voivat osallistua teollisuuden kehittӓmiin ohjelmiin, jotka on suunniteltu antamaan kuluttajille vaihtoehtoja siihen, haluavatko he vastaanottaa verkkotoiminnan mukaan rӓӓtӓlӧityjӓ mainoksia. Jos haluat tietää lisӓӓ ja kieltӓytyä tällaisesta kohdennetusta mainonnasta, käy seuraavilla verkkosivuilla: Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance ja Digital Advertising Alliance of Canada. Voidaksesi kieltäytyä evästeiden on oltava käytössä verkkoselaimessasi (katso verkkoselaimesi evästeitä koskevat ohjeet ja ota evästeet käyttöön). Kieltäytyminen koskee vain sitä verkkoselainta, jota käytät, joten sinun on suoritettava kieltäytymisprosessi kullakin käyttämälläsi verkkoselaimella. Jos poistat selaimestasi tallennetut evästeet kieltäytymisen jälkeen, sinun täytyy suorittaa kieltäytymisprosessi uudelleen. Vaikka kieltäydytkin, saat silti mainoksia NHL:ltä, mutta mainoksilla on vähemmän merkitystä omalta ja kiinnostustesi kannalta.
 • Sijaintitiedot. Jos käytät tämän tietosuojakäytännön kattamia paikannukseen perustuvia palveluita tai sovelluksia, sinulle voidaan tarjota mahdollisuus kieltäytyä sijaintitietojesi keräyksestä ja/tai käyttämisestä tiettyihin tarkoituksiin. Jos kuitenkin käytät kyseistä kieltäytymisoikeutta, et ehkä pysty hyödyntämään kaikkia näiden palveluiden tai sovellusten tarjoamia toiminnallisuuksia. Voit myös rajoittaa sijaintitietojesi keräämistä laitteesi asetuksissa.

7.    Turvallisuus.

Olemme omaksuneet fyysiset, tekniset ja hallinnolliset turvatoimenpiteet, jotka auttavat suojaamaan varkaudelta, menetykseltӓ, vӓӓrinkӓytӧltӓ ja luvattomalta pӓӓsyltӓ kerӓӓmiimme ja vastaaottamiimme tietoihin, sekä niiden paljastumiselta. Mitӓӓn tiedonsiirtoa tai varastointia ei kuitenkaan voida taata 100-prosenttisen turvalliseksi. Sen seurauksena, samalla, kun pyrimme suojelemaan tietojasi ja yksityisyyttӓsi, emme voi, emmekӓ takaa minkӓӓn Palveluillemme paljastamasi tai lӓhettӓmӓsi tiedon turvallisuutta, emmekӓ voi olla vastuussa varkaudesta, tuhoutumisesta, tietojesi vahingossa tapahtuneesta paljastumisesta tai mistӓӓn muusta paljastuksesta, joka ei ole meidӓn hallittavissamme.

Pӓӓsysi verkossa joihinkin tietoihisi voidaan suojata valitsemallasi salasanalla. Suosittelemme vahvasti, että valitset yksilöllisen salasanan, joka on vaikea arvata ja jota et anna kenenkään muun tietoon. Emme koskaan kysy sinulta salasanaasi missӓӓn pyytӓmӓttӧmӓssӓ kommunikaatiossa (kuten kirjeissӓ, puheluissa tai sӓhkӧpostiviesteissӓ).

8.    Lasten tietosuoja.

Palvelumme eivӓt tietoisesti kerӓӓ, kӓytӓ tai paljasta alle 13-vuotiaden lasten, tai siten kuin se on laissa määritetty, tietoja ilman vanhempien etukäteen antamaa lupaa, paitsi kuten on sallittua Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") -laissa tai muussa sovellettavassa paikallisessa laissa.

9.    Kolmannen osapuolen linkit.

Palvelumme saattavat sisӓltӓӓ linkkejӓ muihin sivustoihin, joita emme omista tai hallitse. Tämän lisäksi linkkejӓ Palveluihimme saattaa esiintyӓ kolmansien osapuolten palveluissa, joissa me mainostamme. Tarjoamme kӓyttӓjillemme linkkejӓ kolmansien osapuolien palveluihin mukavuussyistä. Nӓitӓ linkkejӓ ei ole tarkoitettu yhdistepalvelujen kannatukseksi tai viitteeksi. Nӓillӓ yhdistepalveluilla tulisi olla erilliset ja itsenӓiset tietosuojakӓytӓnnӧt, ilmoitukset ja kӓyttӧehdot, jotka sinun tulee lukea huolellisesti. Emme hallitse kyseisiä palveluita, ja tästä syystä emme ole vastuussa tavasta jolla tekijät, jotka hallitsevat tällaisia linkillä yhdistettyjä palveluita, voivat kerӓtӓ, kӓyttӓӓ, ilmaista, varmistaa tai muutoin kӓsitellӓ tietojasi.

10.    Tietosuojaoikeutesi Kaliforniassa.

Tässä kohdassa annettujen tietojen avulla käsitellään tiettyjä osavaltion lain asettamia vaatimuksia. Tietosuojakäytäntömme muissa kohdissa olemme pyrkineet selittämään, kuinka sovellamme tietosuojaa. Tässä kohdassa annetut tiedot tulee lukea näitä muita kohtia täydentävinä tietoina, ja ne on suunniteltu täyttämään erityiset osavaltion lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietosuojakäytännössä annetaan tietoa henkilötietokategorioista, joita olemme keränneet, jakaneet tai muutoin antaneet kolmasien osapuolien käyttöön menneiden 12 kuukauden aikana. Näihin voi kuulua mm. seuraavia tietoja:

Sinut tunnistavat tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, postinumero, IP-osoite ja verkossa käytetyt tunnistetiedot Saatamme käyttää näitä tietoja vastataksemme kysymyksiisi, ohjelmiin (mukaan lukien arvonnat ja kilpailut) osallistumisesi mahdollistamiseen, Palveluihimme rekisteröintisi käsittelyyn sekä muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.
Kaupalliset tiedot, kuten tekemiäsi hankintoja ja saamiasi palveluita koskevat tiedot Saatamme käyttää näitä tietoja parantaaksemme kokemustasi Palvelujemme suhteen, tarjotaksemme sinulle mainoksia tuotteistamme ja tarjouksistamme, sekä muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.
Internetiä ja sähköistä verkkotoimintaa koskevat tiedot, kuten tiedot toimistasi Palveluissamme Saatamme käyttää näitä tietoja Palvelujemme parantamiseen, ymmärtääksemme paremmin Palveluissamme vierailevia ja sisältöä, joka kiinnostavaa näitä vierailijoita, sekä muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.
Sijaintitiedot Saatamme käyttää näitä tietoja parantaaksemme laatua, turvallisuutta ja Palvelujemme merkityksellisyyttä, sekä muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.
Sinua koskevat päätelmät, mukaan lukien mieltymyksesi ja ominaispiirteesi Saatamme käyttää näitä tietoja tarjotaksemme Palveluitamme sinulle yksilöllistetyllä ja henkilökohtaisella tavalla ja lähettääksemme sinulle mainontaa, jonka uskomme kiinnostavan sinua, sekä muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

Osa näistä tiedoista katsotaan henkilötiedoiksi Kalifornian siviililaissa (Cal. Civ. Code Section 1798.80).   

Emme myy tietojasi sanan perinteisessä merkityksessä. Kolmansilla osapuolilla on kuitenkin pääsy tietoihisi tietosuojakäytäntömme kohdassa 4 ja muissa kohdissa tarkemmin kuvatulla tavalla. Tarjoamme sinulle vapauden valita, miten tietojasi jaetaan tässä kuvatulla tavalla. Emme myy tietäen alle 16-vuotiaiden alaikäisten henkilötietoja ilman siihen saatua suostumusta.  

Kaliforniassa asuvat voivat valita, ettemme jaa heidän henkilötietojaan kolmansille osapuolille kyseisten kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksiin ottamalla meihin yhteyttä kohdassa Ota meihin yhteyttä kuvatulla tavalla. 

Katso kohdasta Omat valintasi lisätietoja siitä, kuinka käytät oikeuttasi saada tietoa henkilötiedoistasi ja poistaa niitä. Kaliforniassa asuvat voivat käyttää oikeuttaan saada tietoa henkilötiedoistaan ja poistaa niitä myös soittamalla numeroon 1-833-977-2095. Jos haluat käyttää Kalifornian valtionministeriöön rekisteröinyttä asiamiestä Kaliforniassa voimassa olevien yksityisyyttä koskevien oikeuksiesi käyttöön, saatamme pyytää todisteita siitä, että olet antanut kyseiselle asiamiehelle valtakirjan tai että asiamiehellä on muu kirjallinen valtuutus lähettää oikeuksienkäyttöpyyntö puolestasi. Emme veloita sinulta eri hintoja emmekä tarjoa poikkeavaa laatua Palveluidemme suhteen, paitsi jos kyseiset erot liittyvät tietoihisi, pelkästään siitä syystä, että olet käyttänyt Kaliforniassa nauttimia oikeuksiasi. Saatamme tarjota taloudellisia kannustimia osallistumiseesi kilpailuihin, arvontoihin, mielikuvitus- tai interaktiivisiin peleihin tai muuhun mainosmateriaaliin, jossa vaaditaan tiettyjen tietojen toimittaminen, kuten tarjoamamme kannustimet, jotka on suunniteltu innostamaan tämänkaltaisiin tapahtumiin osallistumista.
Tämän lisäksi, Palveluiden rekisteröidyillä, Kaliforniassa asuvilla alle 18-vuotiailla käyttäjillä on Kalifornian lainsäädännön mukaan oikeus pyytää, että heidän Palveluissa julkaisemansa sisältö ja tiedot poistetaan. Voit pyytää tämänkaltaisten tietojen poistamisen täyttämällä lomakkeen: NHL.com/contact. Valitse "Privacy" (Tietosuoja) -vaihtoehto aiheriviltӓ ja kirjoita sähköpostiviestin leipätekstiosaan (i), pyyntösi saada käyttäjän sisältö poistetuksi Kalifornian lainsäädännön mukaisesti, (ii) selvitys aineistosta, jonka haluat poistattaa sekä riittävästi tietoa, jotta pystymme löytämään aineiston ja (iii) etu- ja sukunimesi, sӓhkӧpostiosoitteesi, postiosoitteesi (mukaan lukien postitoimipaikka ja postinumero) sekä syntymäaikasi voidaksemme käsitellä pyyntösi. Huomaa, että pyyntösi ei takaa, että aineisto poistetaan kokonaisuudessaan.

Jotkut nettiselaimet saattavat lӓhettӓӓ "do not track" (älä seuraa) -signaaleja nettisivuille ja muille nettipalveluille, joiden kanssa selain kommunikoi. Ei ole olemassa mitӓӓn standardia joka hallitsee, mitӓ, jos mitӓӓn, nettisivujen ja nettipalvelujen tulisi tehdӓ nӓitӓ signaaleja saadessaan. Tӓllӓ hetkellӓ emme ryhdy minkäänlaisiin toimiin näiden signaalien suhteen. Jos ja kun standardi on vahvistettu, voimme tarkistaa kӓytӓntӧmme nӓiden signaalien suhteen.

11.    Lisätietoja Yhdysvaltojen ulkopuolella toimiville vierailijoille, mukaan lukien Euroopan talousalueen (ETA) asukkaat.

Henkilӧtietojen kansainväliset siirrot

NHL:n pӓӓtoimisto on Yhdysvalloissa ja riippumatta siitӓ, missӓ kӓytӓt Palvelujamme tai muutoin annat meille tietoja, tietosi voidaan siirtӓӓ NHL:lle ja sen yhteistyӧkumppaneille, operatiivisille kumppaneillemme ja palvelujen toimittajillemme Yhdysvalloissa säilytettäviksi ja kӓsiteltӓviksi. Huomioithan, ettӓ Yhdysvaltain tietosuojalait, -sӓӓdӧkset ja -standardit eivӓt kenties ole samanlaisia kuin asuinmaasi lait ja tämänkaltaiset tiedot saattavat olla laillisesti Yhdysvaltain tuomioistuinten, oikeusviranomaisten ja hallituksen virkamiesten saatavissa. Ota huomioon, että meille Palvelujen käyttösi kautta meille saapuvia tietoja voidaan kerätä, siirtää, säilyttää ja käsitellä Yhdysvalloissa tai muissa maissa soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

ETA-alueen asukkaiden tiedonkäsittelyä koskeva oikeusperuste

Siltä osin kuin toimintamme ovat kansainvälisten tietosuojalakien alaisia, jotka määrittävät rajoitetun oikeusperustan tietojesi käsittelylle, toimiemme oikeusperusta on välillämme sidottujen sopimuspohjaisten toimien suorittaminen; laillisten velvollisuuksiemme täyttäminen; pätevät liiketoimintatarkoitukset, joilla mm. parannetaan toimintaamme ja Palveluitamme, havaitaan ja ehkäistään petollista toimintaa ja varmistetaan palveluehtojen noudattaminen. Suostumuksesi pohjalta lähetämme sinulle suoramarkkinointiviestejä tuotteistamme, palveluistamme ja mainoskampanjoista sekä kohdistettua mainontaa sekä Palvelussa että sen ulkopuolella. Jos et anna meille jotain tiettyä tietoa, emme ehkä pysty täyttämään velvollisuuksiamme tai tarjoamaan sinulle pyytämiäsi palveluita joissain tapauksissa. Kerromme sinulle, mitä seurauksia tietyn tiedon antamatta jättäminen aiheuttaa. 

Pidämme hallussamme henkilötietoja vain niin kauan kuin on välttämätöntä Palveluiden toimittamisen kannalta, tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin, omiin hallinnollisiin ja sisäisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiimme, ja lain vaatimiksi ajoiksi, minkä jälkeen poistamme tiedot tai muunnamme ne nimettömiksi. 

Tietosuojaa koskevat oikeudet ETAn alueella

Katso kohdasta Omat valintasi lisätietoja tietosuojaa koskevista oikeuksistasi sekä siitä, kuinka peruutat suostumuksesi milloin tahansa. Voit lisäksi esittää valituksen asianmukaiselle valvontaviranomaiselle, jos suorittamamme henkilötietojesi käsittely on mielestäsi rikkonut soveltuvaa lakia. Kaikkien ETA:n valvontaviranomaisten yhteystiedot löytyvät tästä. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä kohdassa Ota meihin yhteyttä annettuja ohjeita noudattamalla.

12.    Tӓhӓn tietosuojakӓytӓntöön tehtävät muutokset.

Saatamme pӓivittӓӓ tӓtä tietosuojakӓytӓntöä aika ajoin vastaamaan tietosuojakӓytӓnnӧissӓmme tehtyjä muutoksia, joten suosittelemme, ettӓ tarkistat tӓmӓn tietosuojakӓytӓnnӧn säännöllisesti. Jos teemme huomattavia muutoksia tӓhӓn tietosuojakӓytӓntӧӧn, toimitamme sinulle asianmukaisen ilmoituksen siitӓ.

13.    Ota meihin yhteyttä.

Jos sinulla on tӓtӓ tietosuojakӓytӓntӧӓ tai tapaa, jolla me tai palveluntarjoajamme käsittelemme henkilötietojasi koskevia kysymyksiӓ, ota meihin yhteyttä osoitteessa NHL.com/contact ja valitse aiheriviltä "Privacy" (tietosuoja) tai kirjoita meille osoitteeseen:

Privacy
NHL Enterprises, L.P.
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036

Evӓsteet, verkkojäljitteet ja muut teknologiat.

Palvelumme kӓyttӓvӓt nettiteknologioita, joita kutsutaan "evӓsteiksi" ja "verkkojäljitteiksi," samoin kuin muita paikallisia varastointiteknologioita. Tӓssӓ osiossa selitetӓӓn, mitӓ nӓmӓ teknologiat ovat ja kuinka niitӓ saatetaan kӓyttӓӓ.

Evӓsteet ja muut paikalliset varastointiteknologiat
Yleisesti ottaen, "evӓsteet" ovat tekstitiedostoja, jotka asetetaan laitteesi selaimeen ja joita voidaan kӓyttӓӓ avuksi selaimesi tunnistamiseen eri verkkosivuissa, verkkosivustoissa ja selailuistunnoissa. Selaimessasi tai laitteessasi saattaa olla evästeisiin liittyviä asetuksia. Voit esimerkiksi määrittää selaimesi olemaan hyväksymättä evästeitä tai ilmoittamaan sinulle, kun eväste lähetetään. Saat selaimesi tai laitteesi ohjeaineistosta lisätietoja siitä, ovatko nämä asetukset käytettävissä, mitä ne tekevät ja miten ne toimivat. Jos päätät olla hyväksymättä lähettämiämme evästeitä, et ehkä pysty hyödyntämään kaikkia Palvelujemme tarjoamia toimintoja.

Evӓsteitӓ sӓilytetӓӓn laitteessasi tai "paikallisvarastossa". Kӓytӓmme myӧs muun tyyppisiӓ paikallisvarastointiteknologioita, kuten Local Shared Objects -evästeitä (joskus nimellӓ "Flash-evästeet"), Palvelujemme yhteydessӓ. Nӓmӓ teknologiat muistuttavat evästeitä siten, ettӓ niitӓ sӓilytetӓӓn laitteessasi ja voidaan kӓyttӓӓ yllӓpitӓmӓӓn tietoja aktiviteeteistӓsi ja mieltymyksistäsi.
Nӓmӓ muut paikallisvarastointiteknologiat saattavat kuitenkin kӓyttäӓ muita laitteesi osia kuin selaintasi, mikӓ tarkoittaa sitӓ, ettӓ et ehkӓ voi hallita niiden kӓyttӧӓ kӓyttӓmӓllӓ selaimen tyӧkaluja ja asetuksia, joita kӓytӓt hallitsemaan selainevӓsteitӓ. Saat lisӓtietoja Flash-evӓsteiden hallinnasta Adobe Flash Player -verkkosivustolta. Selaimesi yksityisyyskontrollit saattavat mahdollistaa muun tyyppisten paikallisvarastojen hallinnan.

Palvelumme voivat kӓyttӓӓ evӓsteitӓ tai muita paikallisvarastoteknologioita yhdessӓ muun sinua koskevan tiedon kanssa parantaakseen ja yksilӧllistӓӓkseen kokemustasi Palveluissamme (tai muualla netissӓ), mukaan lukien:

 • auttamaan todentamaan sinut kӓyttäessäsi Palvelujamme
 • asetus- ja rekisterӧintitietojesi muistamiseksi; ostoskorin mahdollistamiseksi
 • esittӓmӓӓn ja auttamaan mittaamaan ja tutkimaan Palvelumme, mainosten ja sӓhkӧpostiviestinnӓn tehokkuutta (pӓättelemӓllӓ, mitkӓ sӓhkӧpostiviestit avaat ja minkӓ pohjalla toimit) ja
 • Palveluidemme ja muiden vierailemiesi verkkosivustojen ja palvelujen kautta sinulle toimitettavan sisällön ja mainonnan mukauttaminen (ks. edellä kohta "Kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat Palveluihimme sisӓltӧӓ, mainontaa tai toiminnallisuutta" tai mainonnan räätälöintiä käsittelevät kohdat Omat valintasi).

Verkkojäljitteet

Verkkojäljitteet ovat pieniӓ verkkosivuille, videoille ja sӓhkӧposteihin asetettuja koodinpalasia, jotka voivat välittää palvelimelle tietoja selaimestasi ja laitteestasi. Verkkojäljitteitä voidaan kӓyttӓӓ, muun muassa, laskemaan nettisivulla kӓyneiden kӓyttӓjien tai sӓhkӧpostin lukeneiden lukumӓӓrӓ, tai toimittamaan evästeitä nettisivua tai sӓhkӧpostia katselevan kӓyttӓjӓn selaimeen.

NHL on päivittänyt tietosuojakäytäntöään, joka astuu voimaan 27.02.2020. Suosittelemme, että luet sen huolellisesti läpi. NHL käyttää evästeitä, majakoita ja muita vastaavia verkkopalvelimia tietojen keräämiseen. Vierailemalla NHL:n sivustoilla tai käyttämällä muita verkkopalveluja hyväksyt palveluehtomme sekä tietosuoja- ja evästekäytäntömme.