Skip to main content

Palveluehdot

 

Viimeksi päivitetty ja voimaantulopäivämäärä 2 syyskuu 2016

NÄMÄ EHDOT SISÄLTÄVÄT TAKUIDEN (KOHTA 12) JA VASTUUN VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET, POISSULKEVAN OIKEUSKEINON (KOHTA 13), VÄLIMIESMENETTELYLAUSEKKEEN JA SITOVAN RYHMÄKANTEESTA LUOPUMISEN (KOHTA 18). ASIAKKAAN TULEE LUKEA NÄMÄ HUOLELLA.

 1. Tämä on laillinen sopimus.

Nämä palveluehdot ("ehdot") ovat laillinen sopimus asiakkaan ja NHL Interactive CyberEnterprises, LLC:n ja sen määräysvallassa olevien yhtiöiden, mukaan lukien NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. ja National Hockey League ("NHL", "me" tai "meitä" jne.), kanssa. Ehdot koskevat asiakkaan pääsyä verkkosivustoille ja verkkopalveluihin, joilla nämä ehdot näkyvät tai joilta pääsee ehtoihin valtuutetun linkin kautta (yhteisesti "Palvelut"). Palvelut käsittävät, näihin rajoittumatta, seuraavat: nhl.com, NHL-käyttösovellus ja NHL.TV (aikaisemmin NHL GameCenter LIVE, johon viitataan myös nimellä Rogers NHL GameCentre LIVE (yhteisesti "NHL.TV")).

MLB Advanced Media, L.P. ja/tai MLB Advanced Media, L.P -yhtiön seuraaja tai valtuuttama taho ("MLBAM") saattaa hoitaa osaa Palveluista ja asiakas hyväksyy sen, että MLBAM, sen seuraajat ja valtuuttamat tahot ja sen osakkuusyritykset ovat näiden käyttöehtojen ulkoisia edunsaajatahoja, joilla on oikeus (ja joiden katsotaan hyväksyneen oikeuden) soveltaa näitä ehtoja asiakasta kohtaan kolmannen osapuolen edunsaajaroolissaan.

Asiakkaan tulee lukea käyttöehdot huolellisesti läpi ennen Palveluiden käyttämistä. Asiakaan on hyvä tulostaa kopio näistä ehdoista tai tallentaa ne laitteelle. Palveluja käyttämällä asiakas hyväksyy sopimuksen ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy käyttöehtosopimuksen ehtoja, hänen ei tule käyttää Palveluita. Saatamme muuttaa Palveluita tai ehtoja milloin vain, esimerkiksi vastaamaan lakimuutoksia tai säännöksiin pohjautuvien vaatimusten muutoksia. Asiakkaan muutosten julkaisun jälkeinen Palveluiden käyttö muodostaa asiakkaan sopimuksen ehtojen hyväksymisen.

 1. Kielletty sisältö ja toiminta.

Asiakas ei saa hakeutua Palveluihin eikä käyttää niitä tai yrittää päästä tai käyttää Palveluita toimiakseen tavalla, joka on meille tai muille henkilöille tai tahoille (kukin "henkilö") vahingollista, häiritä Palveluiden toimintaa, tai käyttää Palveluita lainvastaisesti. Asiakas ei esimerkiksi saa

 • esiintyä valheellisesti henkilönä tai esittää vilpillisesti tai muulla tavoin käyttää väärin valtuuksiaan, yhteyttä kehenkään henkilöön tai asiakkaan antamien tietojen alkuperää;
 • osallistua valtuuttamattomaan sisällön tai tietojen levittämiseen, hankkimiseen tai keräämiseen tai käyttää muita valtuuttamattomia menetelmiä tietoja hankkiakseen;
 • pyytää, kerätä, siirtää, säilyttää tai muutoin saada saataville kolmannen osapuolen yksityisiä tietoja, mukaan lukien näihin kuitenkin rajoittumatta puhelinnumerot, osoitteet, sukunimet, sähköpostiosoitteet, henkilötunnusnumerot tai luottokorttinumerot;
 • hankkia tai yrittää hankkia valtuuttamatonta pääsyä muihin tietokonejärjestelmiin, materiaaleihin, tietoihin tai palveluihin, jotka ovat Palveluissa tai Palveluiden kautta saatavilla
 • käyttää laitteita, ohjelmistoa tai rutiinia häiritäkseen tai yrittääkseen häiritä palveluiden asianmukaista toimintaa tai muuta Palveluiden välittämää toimintaa, tai yrittää tutkia, lukea tai testata minkään järjestelmän, laitteen tai verkoston haavoittuvuutta tai yrittää murtaa näiden suojaa;
 • kiertää, muuttaa lähdekoodia, tulkita salakoodia, purkaa, purkaa osiin, purkaa salausta tai muutoin muokata tai häiritä (eikä yrittää painostaa tai tukea ketään näissä toimissa) mitään Palvelut rakentavaa tai sen osana toimivaa ohjelmistoa. Tietoturvan vaarantamiseen (esim. salasanan arvausohjelmat, murtotyökalut tai verkostojen tutkimiseen käytetyt työkalut) käytettyjen työkalujen käyttö tai jakelu on ankarasti kielletty;
 • käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön tietoja, tiliä, salasanaa, palvelua tai järjestelmää, paitsi silloin, kun se on nimenomaisesti sallittu;
 • ryhtyä minkäänlaisiin toimiin, jotka aiheuttaisivat kohtuuttoman tai suhteettoman suuren työtaakan verkostollemme tai infrastruktuurillemme;
 • ladata tai muulla tavoin välittää kommunikointia, ohjelmistoa tai materiaalia, joka sisältää viruksen tai jotka ovat muutoin haitallisia käyttäjiemme tietokoneille, laitteille tai järjestelmälle; tai
 • osallistua mihinkään sellaiseen toimintaan, joka rajoittaa tai estää muita henkilöitä käyttämästä Palveluita, tai joka harkintamme mukaan asettaa meidät, käyttäjät tai ulkopuolisen tahon alttiiksi vastuutilanteelle, vahingoille tai jonkinlaiselle haitalle.

Järjestelmän tai verkoston turvallisuuden rikkominen ja tietyt muut toiminnot saattavat johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Saatamme tutkia ja toimia yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa asettaaksemme syytteeseen ehtoja rikkovat käyttäjät. Saatamme keskeyttää tai päättää asiakkaan pääsyn palveluihin ilman syytä tai mistä syystä hyvänsä milloin vain asiasta ilmoittamatta.

 1. Käyttäjien lähettämät viestit.

Tietyillä alueilla Palveluissa asiakas pystyy julkaisemaan kommentteja, lähettämään sähköpostia tai muulla tavoin julkaisemaan, lähettämään, siirtämään, lataamaan tai muutoin toimittamaan ("toimittaa") tietoja meille tai muille henkilöille. Asiakas on täysin vastuussa meille tai muille Palveluiden puitteissa toimittamastaan sisällöstä ja muusta aineistosta, mm. tiedoista, äänityksistä, videoista, valokuvista, asiakirjoista ja muusta aineistosta ("käyttäjäsisältö"). Asiakas suostuu siihen, ettei hän toimita käyttäjäsisältöä, joka

 • loukkaa, käyttää väärin tai muilla tavoin rikkoo henkilön tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia tai muuta immateriaalioikeutta;
 • on paikkansapitämätön, harhaanjohtava, herjaava, vihamielinen, uhkaava, häiritsevä, tai epäsiveellinen;
 • rikkoo henkilön oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen;
 • sisältää jonkinlaista mainontaa tai kaupustelua;
 • hyödyntää, vahingoittaa, kohdistaa henkilökohtaisia hyökkäyksiä (jotka käsittävät näihin kuitenkaan rajoittumatta loukkaavat, seksuaaliset ja/tai epäsuoraan seksuaaliset kommentit), esiintyy toisena henkilönä tai tahona, mukaan lukien NHL: edustaja, NHL-jäsenjoukkueen edustaja, nykyinen tai aikaisempi NHL-jäsenjoukkueen pelaaja, tai esittää valheellisesti tai muutoin vääristelee suhdetta henkilöön tai tahoon;
 • alentaa muita näiden sukupuolen, rodun, yhteiskuntaluokan, etnisen taustan, kansallisen alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai identiteetin, rajoitetun toimintakyvyn tai muun luokituksen perusteella;
 • lähettää, säilyttää tai muutoin tuo esille viruksen, troijalaisen, madon, aikapommin, vakoiluohjelman, botin tai muutoin vahingollisen tai haitallisen ohjelmointirutiinin;
 • lähettää, säilyttää tai muutoin tuo esille materiaalia, joka sisältää kaupallista materiaalia, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta, mainonta, myynninedistäminen, roskaposti, joukkoposti, pyramidihuijaukset tai muut kaupittelumuodot;
 • lähettää, säilyttää tai muutoin tuo esille materiaalia, joka on epäoleellista Palveluiden asiayhteydessä;
 • sisältää haukkumanimiä tai muuta kielenkäyttöä tai aineistoa, jonka tarkoitus on pelotella tai yllyttää väkivaltaan; tai
 • rikkoo soveltuvia paikallisia, osavaltion, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja, tai puoltaa rikollista toimintaa.

Meillä on lain sallimissa ja edellyttämissä määrin myös oikeus paljastaa asiakkaan henkilöllisyys ulkoiselle taholle, jonka mukaan asiakkaan meille tai muille toimittama sisältö rikkoo ulkoisen tahon immateriaalioikeuksia, oikeutta yksityisyyteen, oikeutta julkisuuteen, tai muuta soveltuvaa paikallista, osavaltion, kansallista tai kansainvälistä lakia.

Palvelut saattavat myös tarjota asiakkaalle mahdollisuuksia siirtää käyttäjäsisältöä ulkoisen tahon ylläpitämien sosiaaliseen verkostoitumiseen tarkoitettujen verkkosivustojen ja tuotteiden kautta ("ulkoisen tahon sosiaaliset verkostoitumistoiminnot"). Kaikki ulkoisten tahojen sosiaalisten verkostoitumistoimintojen käyttö on käyttöhetkellä voimassa olevien, soveltuvan verkkosivuston tai tuotteen käyttöehtojen alaista, ei näiden ehtojen alaista, missä tapauksessa kyseisessä ilmoituksessa annetut ehdot pätevät.

Jos Palvelut sallivat käyttäjäsisällön toimittamisen meille, asiakas saa ainoastaan toimittaa käyttäjäsisältöä, joka on alkuperäistyötä ja jonka toimittamiseen asiakkaalla on oikeus. Toimittamalla käyttäjäsisällön meille asiakas takaa meille tekijänpalkkiosta vapautetun, peruuttamattoman, ikuisen, ei-poissulkevan, maailmanlaajuisen, täysin alilisensoitavan, siirrettävän, julkaistavan, toisinnettavan, jaettavan, välitettävän, näytteille asetettavan, esitettävän, muokattavan, adaptoitavan, muunneltavan, käännettävän, edelleen luotavan, myytävän, tarjolle asetettavan, maasta vietävän tai muutoin käytettävän käyttäjäsisällön (tai sen osan) käytettäväksi haluamallamme tavalla, haluamassamme muodossa ja haluamallamme medialla, nyt tai myöhemmin kehitettävällä teknologialla. Asiakas luopuu lain sallimissa rajoissa kaikista moraalisista oikeuksistaan, joita hänellä saattaa olla käyttäjäsisältönsä suhteen. Asiakas takaa, että hän on hankkinut kaikki tarvittavat luvat lähetyksessä (mukaan lukien valokuvissa tai videoissa näkyvät) yksilöidyiltä tai mainituilta henkilöiltä ja tahoilta, ja jos on kyse alaikäisistä, myös luvat heidän vanhemmiltaan tai huoltajiltaan.

Toimittamalla meille käyttäjäsisältöään asiakas hyväksyy nämä ehdot. Jos asiakas ei halua antaa meille lupaa käyttää käyttäjäsisältöään, asiakkaan ei tule toimittaa sitä meille tai Palveluihimme.

Meillä ei ole velvoitetta julkaista asiakkaan käyttäjäsisältöä. Käyttäjäsisällön tai NHL-sisällön (määritetty kappaleessa 7) lähettäminen tai julkaiseminen ei millään tavoin tarkoita esitystä, ehdotusta tai tukemista NHL:n puolelta, mukaan lukien käyttäjäsisällön tai NHL-sisällön totuus, pätevyys tai luotettavuus. NHL ei ole vastuussa käyttäjäsisällöstä tai NHL-sisällöstä eikä sillä ole velvoitetta valvoa Palveluissa julkaistua käyttäjäsisältöä tai NHL-sisältöä. Käyttäjäsisällön tai NHL-sisällön tietojen käyttö on yksinomaan asiakkaan vastuulla. NHL:llä ja sen nimeämillä tahoilla on oikeus, mutta ei velvoitetta, oman harkintansa mukaan valvoa, tarkastaa, muokata, poistaa, poistaa käytöstä, kieltäytyä, rajoittaa tai irtisanoa pääsy asiakkaan käyttäjäsisältöön tai Palveluihin (osittain tai kokonaan) milloin vain ilman etukäteen annettua ilmoitusta ja oman harkintansa pohjalta mistä syystä tahansa. Asiakkaan velvoitteet meitä kohtaan pysyvät voimassa Palveluiden, asiakkaan Palveluiden käytön, Palveluiden käyttäjäsisällön tai näiden ehtojen irtisanomisen jälkeen. Asiakas ei saa yrittää julkaista käyttäjäsisältöä, jota olemme pyytäneet aikaisemmin asiakkaan olemaan julkaisematta.

Asiakas hyväksyy, että asiakkaan ja minkään NHL:n kolmantena osapuolena toimivan tahon välille ei luoda luottamuksellista, sopimuspohjaista tai muuta suhdetta, muutoin kuin mitä näissä ehdoissa nimenomaisesti esitetään. Asiakas hyväksyy, että NHL ei ole vastuussa eikä voi taata eikä takaa minkään käyttäjäsisällön paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai luotettavuutta. Asiakas on yksin vastuussa kanssakäymisestään muiden Palveluiden käyttäjien kanssa. Asiakas voi käyttää eri toimintoja (esim. kommenttiosioissa käytettävä "merkintä") ilmoittaakseen käyttäjäsisällöstä löytyvistä rikkomuksista. Pidätämme itsellämme oikeuden valvoa asiakkaan ja muiden käyttäjien välisiä riitoja kuitenkin ilman velvoitteita.

Jos asiakas on alle 13-vuotias, hän ei saa toimittaa käyttäjäsisältöä meille. Jos asiakas on alaikäinen lainsäätöalueellaan, mutta vähintään 13-vuotias ja soveltuvien arpajaisten, kilpailujen tai muiden lisäehtojen alainen, asiakas saa toimittaa käyttäjäsisältöä vain vanhemman tai huoltajan luvalla ja valvonnassa. Jos asiakas on vanhempi tai huoltaja, joka hyväksyy nämä ehdot henkilön puolesta, joka on iältään 13 vuoden ja asiakkaan lainsäädäntöalueen asettaman täysikäisyysrajan välillä, asiakkaan tulee huomioida olevansa täysin vastuussa alaikäisen käyttäjäsisällöstä sekä kaikista laillisista vastuutilanteista, joita saattaa syntyä.

 1. Tilauspalvelut.
  • Tilauspalvelut. Tietyt palvelut, kuten NHL.TV, saattavat olla käytettävissä tilaustilin luomisen kautta ja maksua vastaan ("tilauspalvelut"). Asiakkaalla on pääsy tilauspalveluihin tämänkaltaisten tilauspalvelutilien kautta määräajaksi, joka voidaan uusia automaattisesti näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Asiakkaan tulee huomioida, että kanadalaisiin käyttäjiin, jotka tilaavat Rogers NHL GameCenter LIVE -ohjelman tai NHL.TV-ohjelman Rogers Media, Inc. -yhtiön ("Rogers") kautta, sovelletaan Rogersin palveluehtojen mukaisia laskutus- ja maksukäytäntöjä, ei NHL:n laskutus- ja maksukäytäntöjä. Kaikkiin muihin kuin kanadalaisiin NHL.TV-ohjelman tilaajiin sovelletaan NHL:n laskutus- ja maksukäytäntöjä.
  • Pääsyrajoitukset. Asiakas ei ole valtuutettu pääsemään tilauspalveluihin, paitsi jos hän (i) on aukaissut tilaustilin NHL:n kanssa (tai Kanadassa, Rogersin kanssa) ja maksanut asianmukaiset maksut; (ii) on vastaanottanut pääsyvaltuutukset (mukaan lukien käyttäjätunnuksen ja salasanan) ja (iii) käyttää kyseisiä pääsyvaltuuksia. Asiakas ei saa avustaa ketään muuta pääsemään tilauspalveluihin valtuuttamattomalla tavalla, mm. jakamalla, myymällä, julkisesti tarjoamalla tai tarjoamalla myyntiin pääsyvaltuutensa tai toimittamalla sisältöä tai muuta aineistoa, jonka asiakas sai tilauspalveluiden kautta, ulkoisille tahoille tai muutoin näitä ehtoja rikkomalla. Asiakas on vastuussa pääsyvaltuuksiensa salassapidosta, ja jos asiakkaan tietoon tulee, tai hän epäilee jonkun muun käyttävän pääsyvaltuuksiaan, asiakkaan on tiedotettava meille asiasta viipymättä. Asiakas on myös vastuussa kaikesta käytöstä ja toimista tilauspalvelutileillään, mukaan lukien asiakkaan pääsyvaltuuksillaan valtuuttama kolmannen osapuolen tilauspalvelun käyttö. Tähän vastuuseen kuuluvat kaikki maksu- tai luottokortilla tehdyt hankinnat ja muut kulut, jotka liittyvät tilauspalveluiden käyttöön joko asiakkaana tai (asiakkaan luvallaan) kolmannen osapuolen toimesta. Tilauspalveluiden petollisen, laittoman tai muutoin luvattoman käytön yhteydessä voimme harkintamme mukaisesti lopettaa tilin ja ilmoittaa asiakkaasta lainvalvontaviranomaisille. Asiakas voi olla vastuussa tilin petollisesta, laittomasta tai muutoin lakia rikkovasta käytöstä aiheutuvista kuluista.
  • Laitteiston ja järjestelmän vähimmäisvaatimukset. Tietyt tilauspalvelut, kuten NHL.TV ja muut videopalvelut, ovat käytettävissä vain tietyntyyppisistä laitteista käsin, jotka täyttävät järjestelmän vähimmäisvaatimukset. Asiakkaan tulee ottaa selvää tilauspalveluiden yhteensopivuudesta laitteensa kanssa, sillä emme hyvitä asiakkaan tilauspalveluista maksamaa maksua, jos tilauspalvelut eivät ole yhteensopivia. Tiettyjen laitteiden kohdalla tilauspalvelumaksun suorituksesta saattaa huolehtia laitteen toimittaja. Näihin maksuihin sovelletaan laitteen toimittajan ehtoja, mm. maksujen peruutus- ja hyvityskäytäntöjä. Tämän lisäksi voi olla muita rajoituksia, kuten laitteiden saatavuuden tai tilauspalveluiden rajoitukset joissakin maissa. Lisätietoja laitteista saat napsauttamalla tästä: http://nhl.com/devices.
  • Keskeyttäminen tai irtisanominen. Voimme keskeyttää tai irtisanoa tilauspalvelut milloin vain siitä asiakkaalle ilmoittamatta. Jos teemme näin, asiakas ei ole vastuussa tilauspalvelumaksuista irtisanomisen voimaanastumisen jälkeen, mutta asiakkaalla ei ole muita oikeuskeinoja käytettävinään meitä vastaan emmekä tarjoa hyvitystä. Jos asiakas rikkoo jotakin näiden ehtojen asettamaa velvoitettaan, asiakas ei ole oikeutettu hyvityksiin.
  • Laskutus ja maksut.

Asiakkaan tulee huomioida, että tämä alakappale ei koske kanadalaisia käyttäjiä, jotka tilaavat NHL.TV- tai Rogers NHL GameCenter LIVE -palvelun Rogersin kautta. Näiden käyttäjien kohdalla sovelletaan Rogersin laskutus- ja maksukäytäntöjä.

 • Ikä ja laskutuksen valtuutus. Tilaamalla tilauspalvelun asiakas vahvistaa olevansa vähintään 18-vuotias, kaikkien antamiensa tietojen olevan paikkansapitäviä (mukaan lukien kaikki maksu- tai luottokorttitiedot) ja olevansa maksu- tai luottokortin valtuutettu omistaja.


 

 • Maksut. Asiakas suostuu maksamaan kaikki tilausmaksut ja muut tilauspalvelutiliin liittyvät maksut, mukaan lukien kaikki soveltuvat verot (mm. kaikki soveltuvat arvonlisäverot). NHL (ja soveltuessa laitteen toimittaja) pidättävät itselleen oikeuden muuttaa tilauspalveluihin liittyvien tilausmaksujen määrää ja niiden määräytymisperusteita sekä ottaa käyttöön uusia tilausmaksuja ja muita maksuja, jotka tulevat voimaan erillisen ennakkoilmoituksen myötä.


 

 • Myyntivero. NHL:n edellytetään keräävän myyntiveroa (sales tax) (mukaan lukien kaikki soveltuvat arvonlisäverot) tietyistä Palveluiden kautta tehdyistä hankinnoista. Niissä osavaltioissa tai niillä alueilla, joissa sovelletaan käyttö- tai myyntiveroa, hankinnasta maksetaan vero, jollei sovelleta erityistä vapautusta. Palveluiden kautta tehdyt hankinnat eivät ole verovapaita pelkästään siksi, että ne tehdään verkon kautta tai koska NHL:n ei tarvitse kerätä myynti- tai käyttöveroa tietyssä osavaltiossa tai alueella. Tietystä hankinnasta veloitettava myyntivero ja sen suuruus riippuvat useista tekijöistä, jotka eivät rajoitu siihen, millä lainsäädäntöalueella myyjä harjoittaa toimintaansa. Ostajan vastuulla on huolehtia kaikista soveltuvista veroista, joita NHL ei kerää veroa ja tietyissä osavaltioissa vaaditaan ostajaa ilmoittamaan verotettavista hankinnoista, joista NHL ei kerää veroa ja maksamaan kyseiset verot. Lisätietoja saa soveltuvan veroviranomaisen verkkosivustolta tai ottamalla yhteyttä tähän viranomaiseen. Jos NHL kerää myyntiveron myynnin yhteydessä, veloitettava määrä näkyy joko ennen myynnin suorittamista tai lopullisessa myynnin vahvistuksessa.

Oklahoman osavaltiossa Palveluiden kautta tehdyistä hankinnoista perittävä käyttövero voidaan ilmoittaa ja maksaa Oklahoman yksityishenkilön veroilmoituksen yhteydessä tällä hetkellä pätevällä lomakkeella 511 tai kuluttajan käyttöveroilmoituksella lomakkeella 21-2 (pätee tällä hetkellä). Kyseiset lomakkeet ja niihin liittyvät ohjeet ovat saatavilla Oklahoman Tax Commissionin verkkosivustolla.

Etelä-Dakotan osavaltiossa Palveluiden kautta tehdyistä hankinnoista perittävä myynti- tai käyttövero voidaan ilmoittaa ja maksaa tällä hetkellä pätevällä South Dakota Use Tax -lomakkeella 1350, joka on saatavilla ohjeineen Etelä-Dakotan Department of Revenuen verkkosivustolla.

 • Automaattinen uusiminen.
  • Kuukausitilauspalvelut. Kuukausittain laskutettavien tilauspalveluiden tilaus uusiutuu automaattisesti kuukausittain senhetkisen NHL-kauden aikana kesäkuu mukaan lukien ja vuosittain ennen seuraavan NHL-kauden alkamista hintaan, joka vastaa nykyistä NHL-kauden täyttä kuukausihintaa, jos asiakas ei peruuta tilauspalvelua ennen seuraavan soveltuvan laskutusjakson (ja uusimisjakson) alkua. Asiakkaan NHL.tv-tilin Maksuprofiili-osiossa tallentamalta maksu- tai luottokortilta peritään tilausmaksu suunnilleen samana päivänä joka kuukausi NHL-kauden aikana sekä joka vuosi, kuten edellä on kuvattu. Jos emme saa perittyä maksua asiakkaan ensisijaiselta maksu- tai luottokortilta, voidaan maksu periä asiakkaan NHL.tv-tilin Maksuprofiili-osiossa tallentamalta vaihtoehtoiselta kortilta. Jos asiakas haluaa peruttaa tilauspalvelun, hänellä on kaksi vaihtoehtoa: (i) asiakas voi peruuttaa kuukausitilauksensa kokonaan (mukaan lukien tilauspalvelun automaattisen vuosittaisen uusiutumisen) tai (ii) asiakas voi peruuttaa kuukausitilauksen soveltuvalle NHL-kaudelle, mutta valita pitävänsä automaattisen vuosittain tapahtuvan kuukausitilauksen uusiutumisen seuraavaa NHL-kautta varten. Jos asiakas haluaa valita jommankumman vaihtoehdon ja peruuttaa tilauspalvelun, asiakkaan tulee kirjautua sisään NHL.tv-tiliinsä, hakeutua Maksuprofiili-osioon ja noudattaa soveltuvia ohjeita tai lähettää viesti sähköpostiosoitteeseen customersupport@web.nhl.com. NHL ei missään tapauksissa maksaosittaista hyvitystä tai hyvitystä käyttämättömästä ajasta. Alla olevasta peruutusosiosta löytyvät hyvityksiä koskevat tiedot.
  • Vuositilauspalvelut. Kuukausittain laskutettavien tilauspalveluiden tilaus uusiutuu automaattisesti vuosittain ennen NHL-kauden alkamista hintaan, joka vastaa nykyisen vuoden täyttä vuosihintaa, jos asiakas ei peruuta tilauspalvelua ennen seuraavan soveltuvan laskutusjakson (ja uusimisjakson) alkua. Asiakkaan NHL.tv-tilinsä maksuprofiili-osiossa tallentamalta maksu- tai luottokortilta peritään tilausmaksu suunnilleen 1. lokakuuta joka vuosi, kuten edellä on kuvattu. Jos emme saa perittyä maksua asiakkaan ensisijaiselta maksu- tai luottokortilta, voidaan maksu periä asiakkaan NHL.tv-tilin Maksuprofiili-osiossa tallentamalta vaihtoehtoiselta kortilta. Jos asiakas haluaa peruuttaa tilauspalvelun, asiakkaan tulee kirjautua sisään NHL.tv-tiliinsä, hakeutua Maksuprofiili-osioon ja noudattaa soveltuvia ohjeita tai lähettää viesti sähköpostiosoitteeseen customersupport@web.nhl.com. NHL ei missään tapauksissa maksaosittaista hyvitystä tai hyvitystä käyttämättömästä ajasta. Alla olevasta peruutusosiosta löytyvät hyvityksiä koskevat tiedot.

JOS ASIAKAS EI ILMOITA MEILLE ENNEN SEURAAVAN LASKUTUSKAUDEN (JA UUSIMISKAUDEN) ALKUA HALUAVANSA PERUUTTAA AUTOMAATTISESTI UUSIUTUVAN PALVELUN, ASIAKKAAN TILAUSPALVELU UUSIUTUU AUTOMAATTISESTI JA ASIAKAS VALTUUTTAA MEIDÄT (ILMAN ERITYISILMOITUSTA ASIAKKAALLE) VELOTTAMAAN SOVELTUVAN TILAUSMAKSUN JA KAIKKI VEROT (MM. KAIKKI ALV:t) NHL.TV-TILIN MAKSUPROFIILI-OSIOSSA TALLENNETULTA MAKSU- TAI LUOTTOKORTILTA.

 • Koetilaus. NHL.TV-palveluiden kaltaisiin tilauspalveluihin voidaan tarjota ilmaista pääsyä rajoitetun ajan voimassa olevalla koetilauksella ("koetilaus"). Asiakkaan tulee huomioida, että nämä ehdot pätevät koetilaukseen. Asiakasta saatetaan pyytää antamaan maksu- tai luottokorttitiedot rekisteröidessään koetilauksen. Tässä tapauksessa asiakkaan maksu- tai luottokorttia velotetaan vain, jos hän ei peruuta koetilausta ennen koetilausjakson päättymistä. Jos pyydämme asiakkaan maksu- tai luottokorttitietoja ja asiakas ei vahvistetusti peruuta tilausta ennen koetilausjakson päättymistä, koetilaus muunnetaan maksulliseksi tilaukseksi ja asiakkaan maksu- tai luottokortilta peritään tilausmaksu jaksolta, joka astui voimaan koetilauksen ensimmäisestä päivästä. Tilaamalla koetilauksen asiakas hyväksyy, että: (i) koetilaus on henkilökohtainen eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle; (ii) koetilauksen tarkoitus on antaa asiakkaalle mahdollisuus tutustua tilauspalveluun ja harkita sen tilaamista ("maksutilaus"); (iii) koetilausta voivat koskea muut, erityisesti koetilausta koskevat käyttöehdot ja että koejakson aikana käytettyjä tilauspalveluja koskevat myös nämä muut käyttöehdot, jotka on liitetty käyttöehtosopimukseen; (iv) JOS ASIAKKAAN EDELLYTETÄÄN ANTAVAN MAKSU- TAI LUOTTOKORTTITIETONSA JA JOS KOETILAUSTA EI PERUUTETA TILAUSJAKSON AIKANA, KOETILAUKSEN ALOITUKSEN AIKANA TARJOTTU KOETILAUS MUUTTUU MAKSUTILAUKSEKSI, JONKA HINTA ON SAMA KUIN KOEAIKANA TARJOTUN MAKSUTILAUKSEN HINTA, JA VELOITUSKAUSI ASTUU VOIMAAN ALKAEN KOETILAUKSEN ENSIMMÄISESTÄ PÄIVÄSTÄ, JA ILMOITETULTA MAKSU- TAI LUOTTOKORTILTA VELOITETAAN AUTOMAATTISESTI MAKSUPALVELUN TILAUSSUUNNITELMAN MUKAISESTI.


 

 • Peruutus. Jos asiakas haluaa peruutta tilauspalveluiden tilauksen, asiakkaan on toimittava alla annetulla tavalla. Jos tietyn tilauspalvelun peruutusohjeet puuttuvat, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen NHL.com/contact. Paitsi kuten alla kuvataan, emme hyvitä emmekä osita tilauspalveluita tai muita Palveluiden kautta tehtyjä hankintoja mistään syystä. Tilausten irtisanomispyynnöt astuvat voimaan sen laskutusjakson lopussa, jolloin saimme irtisanomispyynnön.
  • NHL.TV. Asiakas, joka on NHL.TV-palvelun tilaaja, voi peruuttaa tilauksen viiden (5) päivän sisällä tilauksen alkupäivästä tai viisi (5) päivää automaattisen uusiutumisen jälkeen sekä saada tilaushinnan hyvityksen edellyttäen, että jos asiakas rekisteröityy uudelleen NHL.TV-palveluun peruutuksen jälkeen, NHL pidättää itsellään oikeuden evätä uudet peruutuspyynnöt, jotka tehdään yhden NHL-kauden aikana. Tilausten peruutukset tehdään ottamalla yhteys asiakastukeen numeroon 800-559-2333 (Yhdysvallat) ja -412-386-2646 (kansainväliset) klo 9.00 ja 14.00 välisenä aikana itäistä aikaa NHL-kauden aikana ja normaalina aukioloaikana kauden ulkopuolella.
 • Videopalvelut ja pimennysrajoitukset.

Pimennysrajoitukset pätevät Palveluihin, kuten NHL.TV, jotka mahdollistavat suorien otteluiden tai kohokohtien katsomisen. Mitä tulee NHL.TV-palveluun, NHL:n runkosarjan, Stanley Cup -pudotuspelien ja Stanley Cup -loppupelien aikana verkkolähetykset voidaan pimentää eikä niitä voi katsella suoralähetyksenä, jos

 1. asiakas asuu kyseisen joukkueen paikallisen televisiolähetyksen alueella riippumatta sitä, pelaako joukkue koti- vai vierasottelun tai televisioiko paikallinen verkko ottelun paikallisesti; tai
 2. NHL-ottelu televisioidaan kansallisesti maassasi tai ohjelma-alueella.

Kokomittainen äänitetty pimennetyn ottelun versio on tavallisesti katseltavissa NHL.TV-palvelussa viimeistään 48 tuntia ottelun päättymisestä. Asiakkaan paikallisella alueella NHL.TV-palvelussa pimennyksen kohteena olevat ottelut saa esiin napsauttamalla tätä postinumeron hakulinkkiä ja syöttämällä sitten oman postinumeron: Postinumeron hakulinkki

JOS ASIAKAS KIERTÄÄ TAI YRITTÄÄ KIERTÄÄ PIMENNYSRAJOITUKSIA TAI MUITA KÄYTTÖRAJOITUKSIA. TILAUS PÄÄTTYY VÄLITTÖMÄSTI JA ASIAKKAAN MAKSU- TAI LUOTTOKORTILTA VELOITETAAN SADAN DOLLARIN (100,00 $) MAKSU TILAUKSEN ENNENAIKAISESTA PÄÄTTÄMISESTÄ. ASIAKASTA VASTAAN VOIDAAN NOSTAA OIKEUDELLISIA TOIMIA JA NHL VARAA OIKEUDEN RAPORTOIDA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ASIANOMAISELLE LAINVALVONTAVIRANOMAISELLE.

 1. Muiden kuin tilauspalveluiden rajoitukset.

Asiakasta saatetaan pyytää rekisteröitymään tiettyihin Palveluiden ja muiden kuin tilauspalveluiden kautta toimitettuihin toimintoihin (ks. kohta 4, tilauspalvelut). Rekisteröityessään tai toimittaessaan muita tietoja Palveluiden puitteissa asiakas suostuu toimittamaan paikkansapitäviä, tämänhetkisiä ja täydellisiä tietoja itsestään, kuten pyydetty tai ohjattu sekä päivittämään tietonsa ja pitämään ne ajan tasalla. NHL:llä on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilit tai muut rekisteröinnit sekä kieltää kaikki nykyinen ja tuleva käyttö, jos se epäilee tietojen olevan paikkansapitämättömiä tai puutteellisia. Asiakas on vastuussa saamiensa tai valitsemiensa salasanojen ja käyttäjätunnusten salassapidosta. Asiakas on myös vastuussa kaikista salasanallaan tai tilillään tehdyistä toimista.

 1. Immateriaalioikeus.

Kaikki sisältö, tiedot, tietokonekoodit, ohjelmistot ja muu aineisto, jotka ovat osa palveluita, mutta eivät käyttäjäsisältöä (yhteisesti "NHL-sisältö"), ovat NHL:n tai kolmansien osapuolten omaisuutta. Asiakas voi päästä palveluihin, käyttää ja näyttää Palveluita ja tulostaa kopioita NHL-sisällöstä vain ei-kaupalliseen, tiedottavaan tai henkilökohtaiseen käyttöön ilman sisällön muokkausta tai muuttamista ja vain näiden ehtojen mukaisesti.

 • Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet. Tietty NHL-sisältö on Yhdysvaltain ja muiden maiden tekijänoikeuslakien suojaamaa. Asiakas ymmärtää, että kaikki Palveluihin liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa NHL tai sen ulkoisen tahon lisensoijat Yhdysvaltojen Copyright Act -lain, kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja kaikkien sovellettavien lakien sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa kopioida, toisintaa, jaella, julkaista, syöttää tietokantaan, näyttää, suorittaa, muunnella, luoda edelleen, siirtää tai muulla tavoin käyttää tai hyväksikäyttää mitään NHL-sisältöä tai sen osaa, paitsi valtuutetun henkilön kirjallisella luvalla tai soveltuvan lain salliessa. Asiakas voi hankkia kirjallisen luvan käyttää tekijänoikeudella suojattua työtä ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 25 annetuilla tiedoilla. NHL-sisällön kopiointi tai lataaminen yllä esitetyllä tavalla on näiden ehtojen vastaista.
 • Tavara- ja palvelumerkit. Asiakas hyväksyy, että (i) NHL, NHL-kilpi ja Stanley Cup -sana ja -kuva ovat National Hockey Leaguen rekisteröityjä tavaramerkkejä; ja (ii) kaikki NHL-logot ja -merkit, NHL-jäsenjoukkueiden logot ja merkit sekä muu omistusoikeuden suojaama aineisto, jotka esitetään Palveluissa ja NHL-sisällössä, ovat NHL:n ja asianosaisten NHL-jäsenjoukkueiden omaisuutta tai lisensoitu NHL:lle, eikä niitä saa käyttää kaupallisesti ilman NHL Enterprises, L.P:ltä tai sen nimeämältä taholta ennakkoon saatua kirjallista lupaa, jota voi pyytää kohdassa 25 annettuja yhteystietoja käyttäen.
 • Loukkausilmoitus. NHL kunnioittaa immateriaalioikeuksia. Jos on aihetta hyvässä uskossa epäillä, että työ on tullut toisinnetuksi tai on käytettävissä Palveluissa immateriaalioikeuksia loukaten, nimetylle asiamiehellemme tulee antaa seuraavat tiedot kirjallisesti:
  • väitetyn loukkauksen kohteena olevan oikeuden omistajan puolesta toimivan valtuutetun henkilön sähköinen tai fyysinen allekirjoitus;
  • loukatuksi tulleen tekijänoikeuden suojaaman työn yksilöinti tai töitä edustava luettelo;
  • väitetyn loukkauksen kohteena olevan aineiston yksilöinti sekä kohtuullisen riittävät tiedot, joilla pystymme paikallistamaan aineiston;
  • asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tarvittavaa yhteydenottoa varten;
  • lausuma, jonka mukaan asiakas hyvässä uskossa on sitä mieltä, että kyseenalainen käyttö ei ole tekijänoikeuden omistajan, tämän asiamiehen tai lain valtuuttamaa; ja
  • asiakkaan antama lausuma väärästä valasta säädetyn rangaistuksen uhalla, että ilmoituksessa annetut edellä mainitut tiedot ovat paikkansapitäviä ja että asiakas on tekijänoikeuden haltija tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden haltijan puolesta.

NHL:n tekijänoikeusasian loukkausilmoitusten nimetty asiamies on:

NHL Enterprises, L.P.
DMCA Agent -- Group Vice President, Legal and Business Affairs -- Intellectual Property
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
NHL.com/contact (valitse "DMCA" aiheriville)
Puh: (212) 789-2000
Faksi: (212) 789-2727

 • Sisällön upottaminen. Palvelut saattavat sallia asiakkaan upottaa NHL-sisältöä muihin verkkosivustoihin. Kaiken upotetun NHL-sisällön käytön on oltava ei-kaupallista, ja NHL saattaa poistaa sen käytöstä milloin vain syyttä tai mistä syystä tahansa. Kielletty kaupallinen käyttö käsittää kaikki seuraavat toimenpiteet, jotka suoritetaan ilman NHL:n hyväksyntää:
  • maksujen periminen pääsystä muille sivustoille upotettuun NHL-sisältöön;
  • upotetun NHL-sisällön käyttäminen ensisijaisesti mainos- tai tilaustulojen tai muiden tulojen tavoitteluun;
  • sellaisen sivuston luominen, joka kokoaa ainoastaan upotettua NHL-sisältöä ja pyrkii tietoisesti hankkimaan niistä mainostuloja;
  • upotetun NHL-sisällön käyttäminen, jonka NHL toteaa oman harkintansa pohjalta kilpailevan Palveluiden kanssa tai korvaavan niitä.

Asiakas ei saa luoda linkkiä Palveluihimme millään verkkosivulla, joka vaatii rekisteröintiä Palveluidemme sisältöön liittyen tai joka muutoin kerää henkilötietoja Palveluidemme sisältöön liittyen. Kiellettyyn kaupalliseen käyttöön ei kuulu upotetun NHL-sisällön käyttäminen videoiden esittämiseen blogeissa tai fanisivuilla, jotka sallivat mainostuksen, kunhan upotettua NHL-sisältöä ei käytetä mainostulojen hankkimiseen tai Palveluiden kanssa kilpailemiseen.

 1. Linkitys Palveluihimme.

Asiakas saa luoda linkin Palveluihimme edellyttäen, että asiakas tekee sen oikeudenmukaisesti ja laillisesti eikä vahingoita mainettamme eikä hyödynnä sitä. Asiakas ei saa luoda linkkiä tavalla, joka vihjaa tai viittaa johonkin liittymämuotoon, hyväksyntään tai antamaamme tukeen näiden ollessa katteettomia väitteitä, eikä yksikään linkki Palveluihimme saa olla muotoiltu siten, että se sisältää sponsorointia, mainontaa tai kaupallista tekstiä tai kuvia. Pidätämme itsellemme oikeuden poistaa linkitysluvan asiasta ilmoittamatta. Verkkosivuston, jolta linkitys tehdään, on noudatettava kohdassa 3 kuvattuja käyttäjäsisällön normeja kaikilta osin.

 1. Muuttaminen tai irtisanominen.

NHL saattaa muuttaa näitä ehtoja tai irtisanoa ne milloin vain mistä syystä tahansa, esimerkiksi vastaamaan lakimuutoksia tai säännöksiin pohjautuvien vaatimusten muutoksia. Pidätämme itsellemme oikeuden harkintamme pohjalta rajoittaa, keskeyttää tai irtisanoa asiakkaan pääsyn Palveluihin ja niiden käytön ennakkoilmoituksella tai ilman sitä. NHL pidättää myös itsellään oikeuden muuttaa minkä tahansa Palveluiden kautta tarjotun palvelun tai tuotteen hintaa. NHL ei ole vastuussa Palveluihin tai muihin Palveluiden kautta tarjottuihin tuotteisiin liittyvissä kopioissa tai kuvissa olevista virheistä. NHL voi keskeyttää milloin tahansa oman harkintansa pohjalta minkä tahansa Palveluiden kautta tarjotun palvelun tai muun tuotteen.

Näiden ehtojen soveltuvat kohdat pysyvät voimassa irtisanomisen jälkeen. Näiden ehtojen rikkomuksen vasteeksi NHL pidättää itselleen myös oikeuden hakea kaikkia lain sallimia ja oikeudenmukaisia korjaavia toimenpiteitä. Asiakkaan on lopetettava kaikki palveluiden ja NHL-sisällön käyttö irtisanomisen myötä.

 1. Tietosuojakäytäntö.

Palveluiden käytöllä asiakas myöntää tutustuneensa tietosuojakäytäntöihimme ("tietosuojakäytäntö") ja ymmärtäneensä niiden sisällön. Asiakas hyväksyy (i) antavansa rekisteröitymisen yhteydessä tai muissa lomakkeissa mahdollisesti pyydettäviä, paikkansapitäviä, ajankohtaisia ja täydellisiä tietoja itsestään (yhteisesti "rekisteröitymistiedot"), (ii) pitävänsä salasanansa ja tunnistetietonsa salassa, (iii) ylläpitävänsä ja päivittävänsä rekisteröintitietojaan ja muita NHL:lle antamiaan tietoja tarvittaessa, (iv) olevansa myymättä, siirtämättä tai antamatta toisen käyttöön tiliään ja (v) olevansa vastuullinen kaiken tilin käyttöön ja muihin tiliin liittyvien toimien yhteydessä.

 1. Linkit ja ulkopuolisen tahon sisältö.

Palvelut saattavat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille tai verkkopalveluihin, joita hoitaa muut henkilöt, jotka eivät ole NHL:n hallinnassa ja joita NHL ei ylläpidä. Tämänkaltaisten linkkien ei tule katsoa tarkoittavan NHL:n tukevan näitä verkkosivustoja tai verkkopalveluita, niiden sisältöä tai niihin liittyviä henkilöitä. Näitä ehtoja ei sovelleta näillä muilla verkkosivustoilla tai -palveluissa, eivätkä ne ole osa Palveluita. Kehotamme asiakasta tutustumaan näiden muiden verkkosivustojen ja palveluiden tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin.

Saatamme sisällyttää kolmannen osapuolen palveluita, ohjelmistoja, teknologiaa, tietoja ja/tai muuta sisältöä (yhteisesti "kolmannen osapuolen aineisto") joko itsenäisesti tai yhdessä Palveluiden kautta käytettävissä olevien eri ohjelmien, ominaisuuksien tai toimintojen kanssa. Kolmannen osapuolen aineiston käyttämistä voivat säädellä kolmansien osapuolien käyttöehdot, jotka voivat poiketa tässä esitetyistä käyttöehdoista. Asiakas hyväksyy, että NHL ei sitoudu vastuuseen asiakkaan kolmannen osapuolen aineiston käyttämisestä aiheutuneista vahingoista riippumatta siitä, onko asiakas tietoinen niiden käyttämisestä tai kannattaako tai suositteleeko NHL kyseisten kolmansien osapuolten aineiston käyttöä.

 1. Takuiden vastuuvapautuslauseke.

NÄIDEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ ON TÄYSIN ASIAKKAAN OMALLA VASTUULLA. EMME ANNA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA PALVELUILLE, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA PALVELUIDEN TOIMINTA TAI VERKKOSIVUSTOLLA NÄKYVIEN TAI TARJOTTUJEN TIETOJEN, AINEISTON, TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÖ, EMMEKÄ PALVELUISTA LINKITETYILLE VERKKOSIVUSTOILLE TAI PALVELUILLE. PALVELUT TOIMITETAAN "SELLAISINAAN", "KAIKKINE VIKOINEEN" JA "KUTEN SAATAVILLA". EDELLÄ MAINITUN YLEISLUONTEISUUTTA RAJOITTAMATTA VAPAUTTAMME ITSEMME KAIKISTA TAKUISTA JA EHDOISTA, NIIN NIMENOMAISISTA, LAKISÄÄTEISISTÄ KUIN HILJAISISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA (i) TAKUU KAUPATTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, HÄIRIÖTTÖMYYDESTÄ, TUOTETAKUUSTA VAURIOITA VASTAAN, VAPAUDESTA PANTEISTA JA RASITTEISTA; (II) TAKUISIIN LOUKKAUKSIA, VÄÄRINKÄYTTÖÄ TAI IMMATERIAALIOIKEUKSIEN TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN RIKKOMUKSIA VASTAAN; (III) TAKUISIIN, JOTKA SYNTYVÄT KAUPANKÄYNNIN MYÖTÄ; JA (iv) TAKUISIIN PALVELUIDEN KAUTTA TAI NHL:n MUILLA KEINOIN KÄYTETTÄVÄKSI TARJOAMIEN TIETOJEN JA SISÄLLÖN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ TAI TÄYDELLISYYDESTÄ.. TÄMÄN LISÄKSI EI ANNETA TAKUITA SIITÄ, ETTÄ PALVELUT TÄYTTÄVÄT ASIAKKAAN TAI MUUN HENKILÖN TARPEET TAI VAATEET, TAI MINKÄÄN ASIAKIRJAN ESITTÄMÄT TARPEET TAI VAATEET. EMME ANNA NIMENOMAISIA, LAKISÄÄTEISIÄ TAI VIHJATTUJA TAKUITA SIITÄ, ETTÄ PALVELUT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA, NHL-SISÄLTÖ, TOIMINNOT TAI AINEISTO OVAT AJANKOHTAISIA, TURVATTUJA, TARKKOJA, VIRHEETTÖMIÄ, TÄYDELLISIÄ, AJAN TASALLA, VIRUKSETTOMIA TAI KESKEYTYKSETTÖMIÄ. NHL EI VÄLTTÄMÄTTÄ KANNATA, TUE, VAHVISTA, ROHKAISE TAI OLE SAMAA MIELTÄ NHL-TAI KÄYTTÄJÄSISÄLLÖN KANSSA, JA VAPAUTAMME ITSEMME KAIKISTA TAKUISTA JA VAKUUTUKSISTA, EHDOISTA JA VASTUISTA, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÄJÄ- TAI NHL-SISÄLTÖÖN. NHL EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT SOVELTUVAT KÄYTTÖÖN YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA TAI OVAT SIELLÄ SAATAVILLA. MIKÄÄN NHL:n TOIMESTA TAI PUOLESTA SAATAVILLE SAATETTU SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO EI MUODOSTA TAKUUTA.

JOS SOVELTUVA LAKI EI SALLI JOIDENKIN TAI KAIKKIEN YLLÄ MAINITTUJEN HILJAISTEN TAI LAKISÄÄTEISTEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA ASIAKKAAN KOHDALLA, YLLÄ MAINITUT POISSULKEMISET PÄTEVÄT ASIAKKAAN KOHDALLA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA.

 1. Oikeussuojakeino ja vastuun rajoitus.

NHL, SEN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVAT YHTIÖT TAI MIKÄÄN PALVELUIDEN LUOMISESSA, TUOTANNOSSA TAI TOIMITTAMISESSA OSALLISENA OLEVA TAHO EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, MUKAAN LUKIEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA SUORISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTAVISTA VAHINGOISTA TAI SELLAISISTA TUOTON MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT EHDOISTA TAI ASIAKKAAN PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUITA. NÄITÄ PALVELUITA OVAT MM. KAIKKI NHL- JA KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ, JOILLE ON LINKKI PALVELUISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, OLIKO SYYNÄ SOPIMUKSEEN SITOUTUMINEN, OIKEUSLOUKKAUS, LAIMINLYÖNTI, VASTUU TAI MUU SYY, SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ NHL:ÄÄ ON HUOMAUTETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SUORITUKSEN PUUTTEELLISUUDESTA, VIRHEESTÄ, LAIMINLYÖMISESTÄ, KESKEYTYKSESTÄ, VIASTA, TIETOKONEVIRUKSESTA, TOIMINNAN TAI TIEDONSIIRRON MYÖHÄSTYMISISTÄ, JÄRJESTELMÄN TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ TAI MUUSTA TEKNOLOGISESTI HAITALLISESTA MATERIAALISTA, JOKA VOI SIIRTYÄ ASIAKKAAN LAITTEESEEN, TIETOIHIN TAI MUUHUN OMISTUSOIKEUDELLISEEN AINEISTOON ASIAKKAAN PALVELUIDEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ TAI KUN SISÄLTÖÄ LADATAAN PALVELUISTA TAI MUISTA PALVELUIHIN LINKITETYISTÄ VERKKOSIVUSTOISTA.

KOSKA TIETYT LAINSÄÄDÄNTÖALUEET EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMISTA, TAI NIIDEN POISSULKEMISTA, NHL:N VASTUUN NÄILLÄ LAINSÄÄDÄNTÖALUEILLA TULEE RAJOITTUA LAIN SALLIMIIN RAJOITUKSIIN. MIKÄÄN NÄISSÄ EHDOISSA EI SULJE POIS TAI RAJOITA VASTUUTAMME LAMINLYÖNTIMME, VILPILLISYYTEMME TAI HARHAANJOHTAMISEMME SEURAKSENA SATTUNEESTA HENGENMENETYKSESTÄ TAI HENKILÖVAHINGOSTA, TAI MUUTA VASTUUTA, JOS, JA VAIN JOS KYSEISTÄ VASTUUTA EI VOI SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELTUVALLA LAILLA.

MEITÄ VASTAAN NOSTETUT VAATEET TULEE RAJOITTAA ASIAKKAAN PALVELUISTA MAKSAMAAN RAHAMÄÄRÄÄN.

 1. Vahingonkorvaukset.

Asiakas hyväksyy korvaavaansa vahingot, hyväksyvänsä vastuun ja puolustavansa NHL:ää ja sen määräysvallassa olevia yhtiöitä, lisensoijia, NHL:n jäsenjoukkueita, MLB-yksiköitä, kaikkia Palveluiden operatiivisiin, luoviin, tuotannollisiin tai toimitustoimiin osallistuvia tahoja (mukaan lukien tilauspalvelut), sekä näiden kaikkia virkailijoita, omistajia, johtajia, urakoitsijoita, asiamiehiä, työntekijöitä, yleisluontoisia ja rajoitettuja kumppaneita, seuraajia ja nimettyjä siirronsaajia kaikkia vaatimuksia, kanteita, vahinkoja, vastuita, tuomioita, sakkoja, korkoja, rangaistuksia, menetyksiä, kustannuksia, maksuja ja haittoja vastaan, mukaan lukien näihin rajoittumatta, kohtuulliset asianajajapalkkiot ja muiden asiantuntijoiden palkkiot, jotka koituvat asiakkaan (i) Palveluiden käytöstä tai käytön yhteydessä (mm. käyttäjä- ja NHL-sisällön käyttö), (ii) verkkokäyttäytymisestä Palveluiden käytön aikana, (iii) näiden ehtojen rikkomisesta, (iv) soveltuvien lakien tai sääntöjen laiminlyömisestä Palveluihin liittyen, (v) immateriaalioikeuksien laiminlyönnistä, tahallisesta väärinkäytöstä tai loukkaamisesta tai muiden henkilöiden oikeuksien loukkaamisesta Palveluiden käytön yhteydessä, tai (vi) muista Palveluiden käytön aikana tapahtuvista asiakkaan ja muiden henkilöiden välisistä kanssakäymisistä tai tiedonsiirroista. Asiakas ei saa ratkaista tämänkaltaisia kanteita ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta NHL:ltä. Nämä velvoitteet pysyvät voimassa näiden ehtojen irtisanomisenkin jälkeen. Näiden ehtojen yhteydessä tarkoitetaan "MLB-yksiköillä" seuraavia käsitteitä: MLBAM, The Office of the Commissioner of Baseball ("BOC"), sen virastot, komiteat, alakomiteat ja neuvostot, Major League Baseball -joukkueet ("joukkueet"), Major League Baseball Properties, Inc., The MLB Network, LLC., näiden kaikki tytäryhtiöt tai sidosyritystahot, kaikki tahot, jotka nyt tai tulevaisuudessa ovat joukkueiden tai BOC:n valvonnassa tai valvovat näitä.

 1. Yhdistäminen ja erotettavuus ja muutos.

Nämä ehdot muodostavat koko NHL:n ja asiakkaan välisen sopimuksen ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset NHL:n ja asiakkaan väliset kommunikaatiot ja ehdotukset (suulliset, kirjalliset tai sähköiset). Mikäli jokin näiden ehtojen kohdasta ei ole täytäntöönpanokelpoinen, se ei vaikuta muiden lausekkeiden voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, ja se korvataan täytäntöönpanokelpoisella lausekkeella, joka on lähinnä täytäntöönpanokelvottoman lausekkeen tarkoitettua sanomaa. NHL voi oman harkintansa pohjalta muuttaa näitä ehtoja, missä tapauksessa muutetut ehdot julkaistaan Palveluissa. Näiden Palveluiden käyttäminen muutosten jälkeen tarkoittaa Asiakkaan hyväksyvän muutokset. NHL:ää saatetaan vaatia ilmoittamaan asiakkaalle tietyistä Palveluihin ja asiakkaan Palveluiden käyttöön liittyvistä tapahtumista; Palveluiden käyttö asiakkaan toimesta tämän kaltaisten ilmoitusten julkaisemisen jälkeen soveltuvissa Palveluissa tarkoittaa asiakkaan hyväksyvän ilmoitusten voimaantulon. Sama pätee silloin, jos oman harkintamme pohjalta päätämme lähettää tiedon asiakkaan meille antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

 1. Oikeuksista luopuminen.

Ehtojen asettamien määräysten täytäntöönpanematta jättäminen tai asiakkaan tai muiden tahojen tekemään loukkaukseen vastaamatta jättäminen eivät vaikuta oikeuksiimme soveltaa näitä ehtoja tai toimia kyseisten loukkausten pohjalta.

 1. Siirtäminen ja sitovat vaikutukset.

Asiakas ei saa siirtää näitä ehtoja tai muita oikeuksia tai velvoitteita ilman NHL:ltä ennakkoon saatua kirjallista lupaa. Kaikki muilla tavoin tehdyt siirtoyritykset mitätöidään eivätkä ne ole päteviä. NHL:llä on oikeus siirtää nämä ehdot ja niiden sanelemia oikeuksiaan tai velvoitteitaan toiselle taholle. Nämä ehdot ovat sitovia kummankin tahon ja näiden seuraajien, perijöiden, luottamusmiesten, virkamiesten, toimeenpanijoiden ja nimettyjen siirronsaajien osalta

 1. Sovellettava laki, sitova välimiesmenettely, välimiesmenettelystä luopuminen, sijainti ja kanteen nostamisen aikarajoitus.

Näitä ehtoja sovelletaan ja ne pitää tulkita Yhdysvaltain ja New Yorkin osavaltion lakien mukaan lainvalintaperiaatteita huomioimatta. Käyttämällä Palveluita asiakas luopuu kaikista vaateista, joita saattaa syntyä muiden osavaltioiden, maiden, alueiden tai lainkäyttöalueiden lakien nojalla.

NHL ja asiakas suostuvat neuvottelemaan hyvässä uskossa kaikista näiden Palveluiden tai ehtojen (mukaan lukien rajoituksetta tietosuojakäytäntö) yhteydessä syntyvistä tai näihin liittyvistä riidoista sekä ryhtymään kohtuullisiin yhteistyötoimiin molemminpuolisesti tyydyttävään ratkaisuun päätyäkseen. Jos asiakas ja NHL eivät ratkaise riitaa epämuodollisissa neuvotteluissa, riidan selvittämiseksi käytetään tässä kappaleessa kuvattua sitovaa välimiesmenettelyä. Asiakas luopuu oikeudestaan selvittää riidat oikeudessa (tai osallistua tahona tai ryhmäkanteen osana) tuomarin ja valamiehistön edessä. Sen sijaan kaikki kiistakysymykset ratkaisee puolueeton välimies, jonka päätös on lopullinen, lukuun ottamatta Yhdysvaltain liittovaltion välimiesoikeuteen nojautuvaa rajoitettua muutoksenhakuoikeutta. Mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin tahojen oikeudenkäyttöalueella saa asettaa välimiehen antaman päätöksen voimaan.

RIIDAN RATKAISUUN PYRKIVÄT OIKEUSTOIMET TAI TUOMIOISTUINKÄSITTELYT SUORITETAAN YKSILÖLLISELTÄ POHJALTA. EI ASIAKAS EIKÄ NHL PYRI KUULEMAAN RIITOJA RYHMÄKANTEENA TAI MUUNA OIKEUSTOIMENA, JOSSA JOMPIKUMPI TAHO TOIMII TAI EHDOTTAA TOIMIVANSA EDUSTAVASSA ROOLISSA. Välimiesmenettelyjä tai oikeustoimia ei yhdistetä toisiinsa ilman kaikkien tahojen etukäteen antamaa kirjallista, kaikkia välimiesmenettelyjä ja oikeustoimia kattavaa suostumusta.

NHL ja asiakas hyväksyvät sen, että kaikkia näiden ehtojen puitteissa syntyneitä riitoja ei voi ratkaista pelkästään luottamuksellisen sitovan välimiesmenettelyn kautta New Yorkissa sijaitsevan American Arbitration Associationin kaupankäyntiä koskevia välimiesmenettelyn sääntöjä noudattaen. Välimiehen päätös on sitova ja se voidaan kirjata tuomioksi toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimen toimesta. Asiakas hyväksyy, että NHL saattaa hakea väli- tai ennakkotoimea New Yorkin toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimelta, jos se on tarpeen NHL:n oikeuksien ja omaisuuden suojelemisen kannalta välimiesmenettelyn ratkaisua odotettaessa.

Kanteisiin, joihin ei sovelleta välimiesmenettelyä, sovelletaan osavaltion tai liittovaltion lainkäyttöalueen tuomioistuimia New Yorkin maakunnassa, New Yorkissa. Osapuolet luopuvat väitteestä, ettei kyseisillä tuomioistuimilla olisi lainkäyttövaltaa tai ettei tuomioistuin olisi asianmukainen tai sopiva.

Asiakas luopuu pysyvästi ja peruuttamattomasti lain laajimmissa sallimissa rajoissa oikeudestaan nostaa syyte missään tuomioistuimessa, paitsi jos asiakas antaa NHL:lle kirjallisen ilmoituksen syytteen syynä olevista tapahtumasta tai tosiseikoista yhden (1) vuoden kuluessa niiden tapahtumisesta.

 1. NHL-myymälä ja NHL-huutokaupat.

Asiakas voi tilata tuotteita verkossa virallisten NHL-verkkomyymälöiden kautta, joita ovat tällä hetkellä shop.nhl.com ja shop.international.nhl.com (yhteisesti "NHL-myymälä") tai virallisen NHL-huutokauppasivuston kautta, joka on tällä hetkellä auctions.nhl.com ("NHL-huutokauppa"). NHL-myymälästä tai NHL-huutokaupasta tilaamalla asiakas lupautuu maksamaan kaikki tilaukseen liittyvät maksut, mukaan lukien verot (mukaan lukien kaikki arvonlisäverot) ja lähetys- ja käsittelykulut, ja sitoutuu muihin palveluun liittyviin ehtoihin, jotka on ilmoitettu NHL-myymälän ja NHL-huutokaupan verkkosivustoilla. NHL-myymälöitä ja -huutokauppoja hoitaa yksi tai useampi kolmas osapuoli, jotka ovat vastuussa esim. tilausten toimituksesta, laskutuksesta ja tuotteiden lähettämisestä. NHL-myymälän tai NHL-huutokauppojen sivustoilta löytyy tietoja, kuinka ottaa yhteys kolmannen osapuolen palveluntarjoajiin. Huomioi, että lisäehtoja saatetaan soveltaa NHL-myymälässä ja NHL-huutokaupoissa suoritettaviin toimintoihin.

Käyttämällä NHL-myymälää asiakas hyväksyy, että soveltuvat NHL-myymälän ehdot ("myymälän ehdot") kattavat myös asiakkaan myymälän käytön, mm. asiakkaan NHL-myymälässä tekemät tuotetilaukset. Jos näiden ehtojen ja myymälän ehtojen välillä on ristiriitaa, myymälän ehdot kattavat NHL-myymälässä suoritetut toimet.

Palveluiden kautta tarjotut palvelut ja muut tuotteet tarjotaan asiakkaalle yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, eikä näiden jakelu, muokkaus, kääntäminen, yleislähetys edelleen, lähettäminen tai johdannaistöiden luominen ole sallittua.

 1. Autenttisuussertifikaateille vaaditut ilmoitukset.

Seuraava ilmoitus annetaan urheilumuistoesineitä käsittelevässä Kalifornian osavaltion siviililaissa "California Civil Code, Title 1.1A, Autographed Sports Memorabilia, Cal Civil Code § 1739.7 (2001)" koskien tiettyjen tuotteiden myyntiä tai huutokauppaa Kalifornian osavaltion asukkaille.
NIMIKIRJOITUKSELLISTEN URHEILUMUISTOESINEIDEN MYYNNIN YHTEYDESSÄ ON MYYJÄN, JOKA MYY ASIAKKAALLE NIMIKIRJOITUKSELLA VARUSTETUKSI KUVATUN URHEILUMUISTOESINEEN, TOIMITETTAVA KIRJALLINEN AUTENTTISUUSSERTIFIKAATTI MYYNTIHETKELLÄ. KYSEINEN MYYJÄ SAATTAA KANTAA VAKUUKSIA TAI MUITA VAKUUTUKSIA, JOILLA VARMENNETAAN MYYJÄN MYYMIEN MUISTOESINEIDEN AITOUS.

Tietyn tuotteen myyntiä tai huutokauppaa koskien annetaan seuraava ilmoitus New Yorkin osavaltion taiteen ja kulttuurin myyntiä käsittelevässä laissa "New York Arts and Cultural Affairs Law, Title V-1, Sale of Autographed Sports Collectibles, NY CLS Art & Cult Affr § 60.04 (2006)":
NIMIKIRJOITUKSELLISTEN URHEILUMUISTOESINEIDEN MYYNNIN YHTEYDESSÄ ON MYYJÄN, JOKA MYY ASIAKKAALLE HENKILÖKOHTAISESTI KIRJOITETULLA NIMIKIRJOITUKSELLA VARUSTETUKSI KUVATUN URHEILUMUISTOESINEEN VÄHINTÄÄN 25 DOLLARIN HINTAAN, TOIMITETTAVA KIRJALLINEN AUTENTTISUUSSERTIFIKAATTI MYYNTIHETKELLÄ.

Yllä viitatut sertifikaatit toimitetaan ainutlaatuisella hologrammilla varustetun autenttisuussertifikaatin tai NHL:ltä tulevan kirjeen muodossa.

 1. Erilliset ehdot.

Palveluiden käytön yhteydessä asiakasta saatetaan pyytää hyväksymäänmuita käytäntöjä ja ehtoja näiden ehtojen lisäksi. Asiakasta pyydetään lukemaan nämä lisäkäytännöt ja -ehdot huolellisesti ennen kyseisten Palvelunosien käyttämistä. Lisäehdot eivät muuta tai korvaa näitä Palveluiden käyttöä koskevia ehtoja, paitsi jos muuta esitetään.

 1. NHL-palveluiden osto Applen App Storen kautta; Apple ei ole osakastaho.

Jos asiakas on ostanut Palvelut Apple Inc. -yhtiön ("Apple") kautta, asiakas ymmärtää, että nämä ehdot ovat sopimus asiakkaan ja NHL:n välillä eikä asiakkaan ja Applen välillä. Kuten on sovittu NHL:n ja Applen välillä, NHL (ei Apple) on yksin vastuussa Palveluista ja NHL-sisällöstä. Kaikkia Applen App Storen kautta hankittuja Palveluita on käytettävä vain iOS-laitteissa, jotka ovat asiakkaan omistuksessa ja hallinnassa, kuten on sallittu App Storen palveluehtojen sanelemissa käyttösäännöissä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Apple ei ole vastuussa (i) Palveluun liittyvien ylläpito- tai tukipalveluiden toimittamisesta ja kuten on sovittu NHL:n ja Applen välillä, NHL ja sen liikekumppanit (ei Apple) ovat vastuussa kyseisten ylläpito- ja tukipalveluiden toimittamisesta. Apple ei ole myöskään vastuussa (ii) mistään vaateista liittyen Palveluihin tai niiden hallussapidosta tai käytöstä, joka tapahtuu asiakkaan toimesta (mm. tuotevastuuvaateet, loukkausvaateet, väitteet koskien sovelluksen laillisten tai säännöspohjaisten vaatimusten puutteellisuudesta ja kuluttajasuojalain tai vastaavien lakien puitteissa nostettuja vaateita), ja kuten on sovittu NHL:n ja Applen välillä, NHL ja sen liikekumppanit (ei Apple) ovat vastuussa tämänkaltaisten väitteiden tutkimuksesta, puolustamisesta, sopuratkaisusta ja vapautuksesta. Mikäli Applen App Storen kautta ostetut Palvelut eivät ole sovellettavien takuiden mukaisia, asiakas voi ottaa yhteyden Appleen, joka hyvittää asiakkaan maksaman maksun Palveluista. Sovellettavan lain sallimissa rajoitteissa Applella ei ole mitään muita sovellusta koskevia takuuvelvoitteita, ja NHL (ei Apple) kantaa yksin vastuun kaikista takuiden puuttumisesta johtuvista kanteista, menetyksistä, vastuista, vahingoista, kustannuksista tai maksuista, kuten on sovittu NHL:n ja Applen välillä. Asiakas takaa ja vakuuttaa edelleen, että (a) asiakkaan asuinpaikka ei ole Yhdysvaltain valtion kauppasaarron kohteena olevassa maassa, tai maassa, joka on Yhdysvaltain valtion määrittämä terrorismia tukevaksi maaksi; ja (b) asiakas ei ole Yhdysvaltain valtion kiellettyjen tai rajoitettujen tahojen luettelossa. Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat näiden ehtojen edunsaajia kolmannen osapuolen roolissa ja asiakkaan hyväksyttyä nämä ehdot Applella on oikeus soveltaa niitä asiakasta kohtaan edunsaajana kolmannen osapuolen roolissaan.

 1. Käyttöehtojen hyväksyminen. KÄYTTÄMÄLLÄ JOTAKIN PALVELUISTA ASIAKAS ILMOITTAA HYVÄKSYVÄNSÄ NÄMÄ EHDOT. Jos asiakas ei hyväksy näitä ehtoja, hän ei saa käyttää Palveluja. NHL saattaa muuttaa tämän sopimuksen ehtoja milloin vain, ja Palveluiden käyttö asiakkaan toimesta tarkoittaa tämän hyväksyvän kyseiset muutokset.
 2. Ilmoitus Kaliforniassa asuville kuluttajille. Kalifornian siviililain kohdan 1789.3 mukaan on Kaliforniassa asuvilla Palvelujen käyttäjillä on oikeus seuraavaan kuluttajasuojaan: Kuluttajavalituksista Kaliforniassa vastaavaan yksikköön (The Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs) voi ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento CA 95834 tai soittamalla puhelinnumeroon (916) 445-1254 tai (800) 952-5210.
 3. Yhteystiedot.

Kaikki Palveluita tai niiden käyttöä koskevat kysymykset, valitukset tai vaateet tulee tehdä osoitteen NHL.com/contact kautta valitsemalla "Terms of Service" (Palveluehdot) aiheriville.

Tekijänoikeuksien suojaamien töiden tai tavaramerkkien tai palvelumerkkien käyttöpyynnöt tulee jättää osoitteeseen NHL.com/contact valitsemalla "Trademark and Copyright Requests" (tavaramerkki- ja tekijänoikeuspyynnöt) aiheriville.

Meihin voi ottaa yhteyttä myös osoitteessa:
NHL Enterprises, L.P.
Attn: Legal Department
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036

 1. Englanti vallitsevana kielenӓ.

Tӓmӓ asiakirja on kӓӓnnetty suomeksi. Jos englanninkielisen ja suomenkielisen version vӓlillӓ esiintyy epӓyhtenӓisyyttӓ tai epӓselvyyttӓ, englanninkielinen versio on vallitseva.