Next video in

NYR@CAR: Kuznetsov scores goal against Igor Shesterkin

Evgeny Kuznetsov scores goal against Igor Shesterkin to make it 1 - 0

Hurricanes Video