Bettman_Declaration

National Hockey Leagues högste chef Gary Bettman stod för följande uttalande i samband med ligans Board of Governors-möte i Pebble Beach, Kalifornien:

Som världens främsta ishockeyliga och en av de främsta professionella sportligorna i världen är vi medvetna om vår roll när det gäller att föregå med gott exempel.
Uppträdande som var, och är, oacceptabelt har kommit till vår kännedom. Oavsett om det hände för 10 år sedan eller förra veckan måste vårt svar vara detsamma - det är oacceptabelt.
Även om vi inte visste om detta, kvarstår faktumet att vi som liga - som företrädare för oss själva, våra lag, våra spelare, tränare, organisationer och fans - måste agera på ett tydligt, meningsfullt och korrekt sätt. Professionalism och respekt har alltid stått i centrum för ligan, men nu har vi en särskilt tydlig möjlighet att lyfta det ytterligare då alla har rätt till en hänsynsfull arbetsplats.
Världen förändras till det bättre. Det här är en möjlighet och ett tillfälle att åstadkomma en positiv förändring och påskynda utvecklingen - för allas skull. I samband med att denna förändring träder i kraft måste vi samtidigt vara öppna och insiktsfulla kring det som gått fel i det förflutna. Den medvetenheten tillåter de som blivit utsatta en möjlighet att bli hörda och det ger oss en möjlighet att förhindra liknande saker från att inträffa igen.
Att främja mångfald och arbeta inkluderande är inte bara ord, det är grundläggande principer i NHL. Det är anledningen till att vi lade fram Declaration of Principles och varför vi lägger så mycket tid och energi på våra program Learn to Play och Hockey is For Everyone. Vårt budskap är tydligt: vi tolererar inte olämpligt uppträdande.
Låt mig staka ut vägen framåt.
Jag skulle vilja ta den här möjligheten till att tydliggöra exakt vad som sades under vårt Board of Governors-möte.
1. Vi gillar inte överraskningar och Bill Peters-situationen kom som en fullkomlig överraskning för oss.
Vi har tydliggjort för våra klubbar att de framöver, om det kommer till deras kännedom att NHL-relaterad personal på något vis beter sig olämpligt utanför eller på isen, måste meddela ligan - det vill säga Bill Daly eller mig. Vi inför en nolltolerans mot underlåtelse att rapportera händelser som dessa och skulle en klubb trots detta låta bli att meddela oss kan såväl klubben som personerna inblandade förvänta sig stränga straff.
När det gäller händelserna med Bill Peters i Carolina tycks det finnas vissa oklarheter kring uttalanden som gjorts av Peter Karmanos och Ron Francis, vilket jag fortfarande försöker få klarhet i. Jag kan dock med viss säkerhet säga att inget av detta har något med Carolina under Tom Dundons ledning att göra. Han var en av de första att höra av sig till mig när anklagelserna mot Peters dök upp.

Ron Francis 11.30
 1. Även om jag är övertygad om att de flesta NHL-tränare beter sig på ett professionellt och respektfullt sätt - och jag vill tillägga att ingen skugga bör falla på tränarkåren som helhet på grund av ett antal individers uppträdande - måste vi tydliggöra vilka förväntningar vi har på våra tränare och personal. Vi måste skynda på utvecklingen. Därför kommer vi sätta ihop en obligatorisk, årlig utbildning gällande detta.
  Utbildningen kommer vara obligatorisk för alla huvudtränare, AHL-tränare som har kontrakt med NHL-lag, assisterande tränare, general managers och assisterande general managers. Vi kommer lägga fokus vid att skapa respekt och förståelse i omklädningsrum, träningsanläggningar, matcher och alla övriga hockey-relaterade aktiviteter; vi kommer även jobba mot att förhindra att olämpliga beteenden tillåts av de som bara står och se på, samt jobba mot "nollning", mobbning och trakasserier.
  Det exakta schemat och dess punkter kommer sättas ihop av ett utomstående team av proffs inom området och vi kommer även ha tät kontakt med spelar- och tränarfacken när vi skapar utbildningen. Vi kommer även diskutera med spelarfacket (NHLPA) i vilken utsträckning den här utbildningen, eller en liknande, är aktuell för spelarna. Under NHL executive Vice President Kim Davis kommer vi även skapa en disciplinär enhet som föreslår åtgärder, övervakar att arbetet går framåt och koordinerar på flera olika nivåer. Enheten kommer även tillgängliggöra resurser till organisationer som hör av sig och vill ha hjälp.
Bettman Daly 10.9
 1. Olämpligt uppträdande från personal inom en klubb kommer straffas med disciplinära åtgärder, antingen från laget, ligan eller både och. Disciplin måste alltid hanteras från fall till fall, men det är trots det vår avsikt att straffen ska vara kännbara, passande och utformade till att stävja situationen och se till att uppträdandet aldrig upprepas igen.
  4. Att bara låta tiden och utvecklingen gå är inte det effektivaste sättet att hantera situationen. Därför kommer vi skapa en plattform - kanske ett direktnummer - dit olämpligt beteende från NHL-relaterad personal omedelbart kan rapporteras, även anonymt. Den som rapporterar kan vara en anställd, en lagkamrat, en tränare eller spelaren själv. Vi förstår vikten av att ingen som rapporterar till detta nummer skall straffas eller utsättas för hämnd för att den lyft något bekymrande, och jag garanterar att vi kommer ta alla rapporter på allvar och följa upp dem. Det är min förväntan att detta nummer kan fungera som vår "SABH hotline", som fungerat bra.
  Slutligen vill jag säga:
  Alla kommer inte alltid tycka om en tränares metoder. Med det sagt finns det gränser som aldrig får passeras - och alldeles utan tvekan passerar fysiskt våld samt rasistiskt och homofobiskt språk alla dessa gränser. Vi är medvetna om att även annat beteende kan passera gränser och det är vår förhoppning att de utbildningar, program och åtgärder vi nu skapar kan tydliggöra och definiera gränserna och när de passeras. Vi har nu över en längre period åstadkommit positiv förändring när det gäller missbruk och spelarsäkerhet i vår liga. Vi har även tagit viktiga steg mot ökad mångfald och en mer inkluderande miljö, såväl som respekt och professionalism inom ishockey, men vi har för avsikt att göra mer och agera snabbare.
  Calgarys agerande när Akim Alius anklagelser mot Bill Peters kom fram var professionellt, sakligt och korrekt. Även om Peters' olämpliga uppträdande inte inträffade i samband med hans tid i Calgary tog de sig tiden att genomföra en grundlig undersökning för att förstå vad som hände för 10 år sedan, men även därefter. När Calgary kände sig säkra kring vad som faktiskt skett så handlade de på rätt sätt och jag vill lyfta fram Calgary som organisation och specifikt Brad Treliving för deras insatser i ärendet. Jag kan med säkerhet säga att när klubbar framöver anställer en coach kommer de genomföra grundligare bakgrundskontroller än någonsin tidigare. Och det är något bra.
  Slutligen; Bill Daly och jag hade ett konstruktivt möte med Akim Aliu och hans advokater i förra veckan. Vi lyssnade till vad de hade att säga och har inlett vår egen utredning där vi kommer fastställa vad vi anser är nästa steg att ta.