Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad och gäller från och med den 22 september 2023 (översatt den 15 november 2023)

Denna Integritetspolicy förklarar på vilket sätt NHL Interactive CyberEnterprises, LLC, och dess samarbetsbolag, inklusive NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., och National Hockey League samt deras oberoende välgörenhetsorganisationer, National Hockey League Foundation och NHL Foundation (gemensamt benämnt ”NHL”, ”vi”, ”vår/våra”, ”oss”) använder information för att hantera våra webbplatser, våra mobila och andra appar samt övriga tjänster som visar eller tillhandahåller en auktoriserad länk eller hänvisning till denna Integritetspolicy (gemensamt, våra ”Tjänster”). Såvida inte förbjudet enligt tillämplig lagstiftning (som kan inkludera provinsen av Quebec), ska alla tvister, krav eller tvistemål som uppstår under eller i samband med denna Integritetspolicy styras av bestämmelserna i ”Tvistlösning och bindande skiljeförfarande” samt i ”Avstående från grupptalan och Avstående från juryrättegång” som finns i NHL.com - Användningsvillkor.

National Hockey Leagues officiella webwebbplatser och appar till medlemsklubbarna är en del av webbsidan NHL.com och HNLs mobila app (”Medlemsklubbstjänster”). Denna Integritetspolicy beskriver hur NHL samlar in, använder och delar information. Medlemsklubbarna är ansvariga för sina egna integritetspolicies och deras tillämpningar, och du bör läsa igenom integritetspolicyn för Medlemsklubben i fråga för att bekanta dig med deras praxis angående Medlemsklubbstjänster.

Om du inte samtycker till att din information används enligt vad som beskrivs i denna Integritetspolicy, vänligen använd inte Tjänsterna. Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, kontakta oss på NHL.com/contact (och välj ”Privacy” Integritet\ nedan.

1. Information vi insamlar och erhåller.

Vi samlar in och erhåller följande kategorier av information:

 • Information som du tillhandahåller direkt. Vi erhåller information som du väljer att tillhandahålla när du använder våra Tjänster.
 • Till exempel när du registrerar dig för våra Tjänster, lägger anbud på eller köper produkter genom våra Tjänster, registrerar dig för NHL.TV eller registrerar dig för att erhålla elektronisk eller annan marknadsföringskommunikation, registrerar dig för att lära dig mer om våra kommande evenemang, deltar i tävlingar eller lotterier, kommenterar en artikel, kommunicerar med kundtjänst eller fyller i en undersökning eller en enkät, kanske du tillhandahåller information till oss direkt, inklusive:

 • identifierare, som exempelvis för- och efternamn, användarnamn, postadress, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress och mobilnummer;

 • kommersiell information, inklusive betalningsinformation samt dokumentation av dina inköp och tjänster du har införskaffat;

 • demografisk information, som ditt språk, ålder, kön, ras/etnisk bakgrund, hushållets sammansättning, inkomst och storlek;

 • information om din favoritmedlemsklubb och spelare i medlemsklubben samt andra preferenser;

 • foton och videofilmer; och

 • annan information avseende hur du använder våra Tjänster.

 • Om du använder en funktion för ”dela med en vän” eller ”bjud in en vän” genom våra Tjänster, samlar vi in ditt namn och e-postadress, samt vännens namn och e-postadress. Vi använder inte namn eller e-postadresser som skickats in i dessa fall för något annat ändamål än för att skicka ett e-postmeddelande å dina vägnar, ifall vi inte har erhållit ditt eller vännens samtycke eller erhållit informationen på ett annat sätt. Vänligen se till att du skickar endast e-postadresser som tillhör personer som är dina vänner eller familjemedlemmar och som vill ta emot e-post. Vi litar på att du har erhållit samtycke från dina vänner eller familjemedlemmar innan du delar deras personuppgifter med oss.

 • Om du söker jobb hos oss samlar vi in ditt namn, kontaktinformation samt alla uppgifter du tillhandhåller oss i din meritförteckning eller andra i material relaterad till arbetssökning. Vi och våra tjänsteleverantörer eller tredjepartsrekryterare använder denna information för att bedöma din lämplighet för samt att kontakta dig om aktuella eller framtida lediga jobb hos NHL. Med ditt samtycke (där det enligt tillämplig lagstiftning krävs samtycke) kan vi anskaffa personuppgifter från tredje parter, såsom företag för bakgrundskontroll samt arbetsgivarintyg.

 • Information vi insamlar och erhåller när du använder våra tjänster. Vi samlar även in eller erhåller information när du använder våra Tjänster. Vi samlar en del av dessa uppgifter genom att använda cookies, webbsignaler och andra tekniker. Om du vill få information om hur vi använder cookies och liknande spårningstekniker, se vår Cookiepolicy. Den information som vi samlar in automatiskt kan kombineras med andra uppgifter som du tillhandahåller oss, för att vi ska kunna anpassa innehåll, kommunikation och reklam baserat på dina intressen. Beroende på hur du får åtkomst till och använder våra Tjänster, kan vi eventuellt erhålla:

 • Information från internet eller andra elektroniska nätverkstjänster. Denna är information som vi samlar in automatiskt och som vi sparar när du använder och samverkar med våra Tjänster, inklusive t.ex.:

 • Information om din samverkan med våra Tjänster, inklusive innehållet du granskar, produkterna du lägger anbud på eller köper, den tid du spenderar på våra Tjänster, det datum som du fick åtkomst till våra Tjänster, samt information i cookies och liknande tekniker; och

 • Information om hur du får åtkomst till våra Tjänster, inklusive din webbläsare eller ditt operativsystem, din Internetprotokolladress (”IP-adress”) och din webbhistorik inklusive de webbplatser som du besöker före och efter att du har besökt våra Tjänster.

 • Enhetsinformation. Det här är information som vi automatiskt samlar in och lagrar om den enhet som du använder när du får åtkomst till våra Tjänster. (Observera att med ”enhet” avser vi vilken som helst apparat eller teknologi som du använder för att få åtkomst till våra Tjänster). Enhetsinformation kan inkludera, till exempel:

 • Den typ av enhet som du använder (t. ex., din telefons eller surfplattas särskilda varumärke);

 • vissa enhetsidentifierare som kan vara unika för din enhet;

 • din Internetleverantör, och

 • beroende på vilken behörighet du har, innehåll som du har lagrat på enheten (t.ex. kontakter som är lagrade i din telefon).

 • Platsinformation. Denna information kan inkludera specifik geolokaliseringsdata som hämtas från din enhets GPS-, Bluetooth- och WiFi-signaler samt från närliggande mobilmaster. Vi erhåller denna information när du till exempel använder platsaktiverade tjänster som vi erbjuder.

 • Härledningar. Vi kan komma att generera härledningar från dina inställningar och särdrag baserad på hur du använder Tjänsterna samt från andra uppgifter vi har om dig.

 • Kommersiell information. Vi samlar in viss information automatiskt när du handlar eller använder våra tjänster, som registrering av inköp och tjänster du införskaffat och information angående inköpstiden.

 • Information från tredje parts källor. Vi erhåller information från tredje parts källor, såsom Medlemsklubbar, Fanatics Retail Group North och dess samarbetsbolag (”Fanatics”), andra Företagspartners, källor som än tillgängliga offentligt eller kommersiellt och från sociala nätverkstjänster (med ditt samtycke där sådant krävs enligt tillämplig lagstiftning).

 • Medlemsklubbar. Vi kan komma att erhålla övrig information om dig från Medlemsklubbar. Vi samlar till exempel in bl.a. logginformation angående hur du använder Medlemsklubbstjänster samt biljettinformation och annan information från Medlemsklubbar.

 • NHL-butiks- och -auktionstjänster. Vi har anlitat Fanatics att sköta NHLShop.com, NHLShop.ca, och Shop.International.NHL.com (gemensamt, ”NHL-butiker”) och Auctions.NHL.com (”Auktioner”). Vi får viss inköpsinformation (t.ex. om vilka varor du köpt men ingen kreditkortsinformation) från Fanatics, som exempelvis, när du handlar någonting i NHL-butiken. Information om Fanatics integritetsskyddsrutiner finns i gällande Fanatics integritetspolicy.

 • Andra Företagspartners. Vi kan få information om dig från andra Företagspartners, inklusive när du registrerar dig att få NHL-nyheter och erbjudanden på en tredje parts webbplats eller medan du använder en tredje parts tjänster.

 • Offentliga eller kommersiella källor. Vi kan komma att erhålla information om dig som är offentligt eller kommersiellt tillgänglig, inklusive från dataleverantörer där det är tillåtet för oss att göra så.

 • Sociala nätverkstjänster. Om du väljer att ansluta till sociala nätverkstjänster medan du använder våra Tjänster, kan vi få viss information om dig, som exempelvis användarnamn. Läs mer om sociala nätverkstjänster här.

Vi kan kombinera uppgifterna som vi har samlat in eller erhållit om dig på olika sätt. inklusive för att utveckla härledningar om dig. Vi kan exemplevis härleda information om vilka aktiviteter du föredrar med avseende till NHL och dess Medlemsklubbar.

2. Hur vi använder information som vi insamlar eller erhåller.

Vi använder var och en av de kategorier av informations som vi insamlar eller erhåller för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster. Vi använder informationen som vi insamlar och erhåller för att tillhandahålla dig de Tjänster som du använder eller begär. Till exempel, vi använder denna information för att:

 • Skapa konton och hantera din registrering med våra Tjänster;

 • Hantera transaktioner, inklusive inköp och donationer;

 • Tillhandahålla teknisk support och svara på användarnas frågor;

 • Underrätta dig om uppdateringar av våra Tjänster och skicka kommunikation som är relevant för din användning av våra Tjänster, och

 • Förbättra vår förmåga att kunna detektera och förhindra bedrägeri och potentiella olagliga aktiviteter i samband med våra Tjänster och på annat sätt upprätthålla våra Användningsvillkor.

 • För att förbättra vår verksamhet och våra Tjänster. Vi använder även den information som vi samlar in och erhåller för att tillhandahålla innehåll som du kanske tycker är relevant och intressant och för att upprätthålla och uppgradera driften och våra Tjänster. Till exempel, vi kan använda denna information för att:

 • Erbjuda att få förslag och feedback om våra Tjänster;

 • Identifiera och uppmärksamma tekniska problem om våra Tjänster;

 • Få bättre insikt om de besökare som söker sig till våra Tjänster samt innehållet som intresserar de; och

 • Anpassa dina upplevelser av våra Tjänster, baserat på platsinformation eller dina aktiviteter online, inklusive det innehåll du granskar, de produkter du lägger ett anbud på eller köper, andra Tjänster som vi har som du använder och övrig information som vi insamlar och erhåller.

 • Förstå fanaktiviteter med avseende till League. Vi använder den information som vi insamlar och erhåller, inklusive från Medlemsklubbar och andra tredje partskällor för att utföra interna analyser och för att bygga modeller med vilka vi kan bättre förstå NHL-fans och deras aktiviteter med avseende till NHL och dess Medlemsklubbar så att vi kan anpassa och förbättra våra Tjänster, reklam och kommunikation. Vi genomför också undersökningar för att bättre förstå våra fans och aktiviteter med avseende till League. I våra undersökningar frågas om demografisk information om dig och om ditt hushåll på frivillig bas. Vi använder och analyserar undersökningssvar i syfte som beskrivs ovan och för att, i förekommande fall, bättre förstå sammansättningen och mångfalden hos våra fans. See under Dina andra integritetsval information om de val vi erbjuder dig.

 • För att kunna tillhandahålla effektiv reklam och marknadsföring. Vi använder även informationen som vi insamlar och erhåller för att tillhandahålla reklam för våra Tjänster och särskilda tredje parts tjänster och för att skicka kampanjmeddelanden till dig men du har vissa rättigheter i avseende på dessa praxis, så som beskrivs nedan under Dina andra integritetsval. Till exempel, vi kan komma att använda denna information:

 • För att visa dig reklam (på eller utanför våra Tjänster, inklusive på tredje parts webbplatser som t.ex. sociala nätverkstjänster), inklusive de som är baserade på din platsinformation eller dina aktiviteter online över tid och på tredje parters webbplatser och tjänster (”målinriktad reklam”). För mer information, se avsnitt 4 nedan.

 • Däröver kan vi komma att förse tredje parter med din e-postadress eller annan information i hash-kodad form för ändamålen att leverera relevant reklam till dig eller till andra på tredje parters webbplatser (inklusive sociala medier).

 • För att skicka dig elektroniska eller andra marknadsföringsmeddelanden om NHL, Medlemsklubbar, eller från andra tredje parts företagspartners av NHL som kan vara anpassade för dina preferenser, egenskaper, intressen och aktiviteter till avseende med oss - till exempel, innehåll som relaterar till dina favoritmedlemsklubbar, dina aktiviteter med avseende till NHL och dess Medlemsklubbar eller vilka ställen på vår webbplats du har besökt.

 • För att mäta och värdera effektiviteten av reklamkampanjer online; och

 • För att administrera din medverkan i våra tävlingar, lotterier, fantasi- eller interaktiva spel, eller andra kampanjer.

Vi kan även använda information som vi samlar in och erhåller för andra syften som förklaras i samband med att informationen samlas in eller som du ger ditt samtycke till.

3. Hur vi delar information som vi insamlar eller erhåller.

Vi kan komma att dela information som vi samlar in och erhåller med tredje parter om vi har ditt samtycke eller enligt vad som beskrivs nedan.

Vi delar information med följande sorts tredje parter:

 • Samarbetsbolag och andra relaterade enheter. Vi delar information med nuvarande och framtida ”samarbetsbolag”, ett begrepp som innefattar våra moderbolag och dotterbolag, samriskföretagspartners, eller andra företag som vi kontrollerar, är kontrollerade av, eller som vi innehar en gemensam kontroll av för ändamål angivna i denna Integritetspolicy. Vi delar också information med dessa NHL-enheter samt med National Hockey League Foundation och NHL Foundation.

 • Våra tjänsteleverantörer. Vi tillhandahåller information till anslutna och icke-ansluta tjänsteleverantörer och andra som utför särskilda funktioner eller tjänster å våra vägar för att vara värdar för våra Tjänster, lagra våra data, ta hand om våra beställningar, tillhandahålla produkter och tjänster, sköta databaser, utföra analyser, administrera våra tävlingar och lotterier, samla in platsdata, tillhandahålla platsbaserade tjänster, hantera kreditkortsbetalningar, tillhandahålla kundtjänst, eller skicka kommunikation å våra vägnar.

 • Medlemsklubbar. Utöver den information om dig som Medlemsklubbar kan komma att samla in i samband med ditt användande av Medlemsklubbstjänster kan vi komma att dela information om dig med våra Medlemsklubbar, inklusive din kontaktinformation, demografiska information, preferenser och information eller härledningar om dina aktiviteter med avseende till NHL och dess Medlemsklubbar och våra Medlemsklubbar kan komma att använda denna information för vissa ändamål, inklusive för att anpassa deras reklam och kommunikation samt att tillhandahålla specialerbjudanden, kampanjmaterial och annat material och information som kan vara relevant för dig, för att förbättra deras produkter och tjänster och för att utföra interna analyser. Du kan se en lista av våra Medlemsklubbar här. Du ska gå igenom dessa Medlemsklubbars integritetspolicier och läsa om deras integritetsskyddsrutiner samt val som de erbjuder. See under Dina andra integritetsval information om de val vi erbjuder dig.

 • Företagspartners. När du ger ditt samtycke att ta emot nyheter och erbjudanden från företagspartners delar vi information om dig med särskilda Företagspartners, som exempelvis våra sponsorer, detaljhandelsföretag och sändningspartners, så att de kan tillhandahålla specialerbjudanden, kampanjmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan se en lista av några av våra huvudsakliga Företagspartners här. För att välja bort att erhålla kommunikation direkt från dessa Företagspartners, ta kontakt med Företagspartnern i fråga. See under Dina andra integritetsval information om de val vi erbjuder dig. Vi kan också avslöja personlig information till co-bränd- och andra partners när du väljer att vara med i deras program eller där du ger din information till oss för att göra en transaktion, donera eller på annat sätt interagera med partnern. Vi är inte ansvariga för våra Företagspartners eller andra tredje partpartners integritetspraxis, vilka kan komma att använda din information för dess egna ändamål.

 • Reklampartners. Vi kan också avslöja information till våra reklampartners där ändamålet är målinriktad reklam, inklusive genom användningen av cookies, webbsignaler och andra tekniker som beskrivs närmare i avsnitt 4 nedan. Om du vill veta mer om och eventuellt välja bort målinriktad reklam se Dina andra integritetsvalnedan.

 • Övriga parter gällande juridiska processer eller som kan vid behov skydda oss eller våra tjänster. Vi eller våra tjänsteleverantörer kan komma att avslöja din information – inklusive innehållet i din kommunikation – för andra parter när detta krävs eller är tillåtet enligt lag i de jurisdiktioner där våra tjänsteleverantörer befinner sig, till exempel när vi i god tro anser att:

 • Det är nödvändigt för att svara på lagenliga statliga förfrågningar eller juridiska processer (till exempel, ett domstolsbeslut, husrannsakningsorder, eller stämning);

 • Informationen är relevant till ett brott som har begåtts eller som begås;

 • En nödsituation existerar som utför ett hot mot din säkerhet eller mot en annan person eller andra personer; eller

 • Det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller egendom, försvara gentemot rättsliga krav eller för att upprätthålla våra Användningsvillkor.

 • Andra parter i samband med vissa affärstransaktioner. I händelse av att äganderätten av NHL (eller någon del av våra tillgångar) presumtivt eller faktiskt ändras på grund av en sammanslagning, ett förvärv eller genom den osannolika händelsen av en konkurs, kan din information komma att överföras till en annan enhet. Om en sådan transaktion inträffar, kommer vi att underrätta dig genom en uppdatering av denna Integritetspolicy eller genom andra lämpliga åtgärder.

 • Interaktiva funktioner. Information kan också komma att delas eller göras tillgänglig till tredje parter när du publicerar information till en offentlig användarprofil eller offentlig plats på våra Tjänster, såsom ett chattrum, forum, en blogg eller ett annat forumsverktyg, eller när du tar del i offentliga tillställningar eller aktiviteter. Du är ansvarig för all information som du publicerar på dessa interaktiva funktioner. Vi kan inte garantera att de parter som har åtkomst till sådan information kommer att respektera din integritet. Var försiktig när du använder dessa funktioner.

Vi kan också komma att utbyta annan information med tredje parter på ett sätt som inte gör det möjligt att identifiera individuella användare, till exempel sammanslagen eller anonymiserad information.

4. Tredje parter som tillhandahåller innehåll, reklam eller funktionalitet för våra tjänster.

Visst innehåll, viss reklam och funktionalitet på våra Tjänster, kan tillhandahållas av tredje parter som inte är anslutna till oss. Sådana tredje parter inkluderar, till exempel till:

 • Innehållsleverantörer, vilka kan handha tävlingar, lotterier, fantasi- eller interaktiva spel, eller offentliga forum på våra Tjänster;

 • Annonsleverantörer, såsom reklamnätverk och andra reklambyråer, vilka hjälper oss och våra annonsörer att tillhandahålla reklam (på våra Tjänster eller på andra platser online) som kan vara anpassade för användarnas intressen, inklusive målinriktad reklam, och för att förstå användarnas gensvar för den reklamen;

 • Publikmätningsföretag, vilka hjälper oss att utmäta den totala användningen av våra Tjänster och jämföra den användningen med andra onlinetjänster;

 • Sociala nätverkstjänster (såsom Facebook och Twitter), vilka kan göra det möjligt för dig att logga in på vissa av våra Tjänster, att kommentera på innehåll som finns tillgängligt på våra Tjänster, och att dela saker med ditt sociala nätverk som du hittar på våra Tjänster; och

 • Leverantörer av analytisk mobil platsspårning, som använder geolokaliseringsdata för att underlätta förmedling av informativa meddelanden, marknadsinformation och allmännyttig information till dig.

Målinriktad reklam: Dessa och andra tredje parter kan komma att samla in och erhålla information om din användning av våra Tjänster, inklusive användningen av cookies, webbsignaler och andra tekniker, och denna information kan komma att samlas in under en längre tid och kombineras med information som insamlas på andra webbplatser och onlinetjänster (såsom webbplatser som du besöker och om din samverkan med reklam och annat innehåll) från dina enheter, till exempel i syfte att förutse dina preferenser och leverera målinriktad till dig, både på och utanför våra Tjänster. Sociala nätverkstjänster kan komma att insamla information om dig, även om du inte klickar på eller samverkar med deras innehåll på våra Tjänster, eller har ett konto med den sociala nätverkstjänsten.

Observera att vissa av dessa företag deltar i branschutvecklingsprogram, som är utformade att låta kunderna välja om de vill erhålla målinriktad reklam eller ej. Om du vill veta mer om och eventuellt välja bort målinriktad reklam se Dina andra integritetsval nedan.

Sociala nätverkstjänster: De tredje parts sociala nätverkstjänsterna som vi samarbetar med, kan komma att underrätta dina vänner och andra kontakter, både på våra Tjänster och de sociala nätverkstjänsterna, att du är en användare av våra Tjänster eller om din användning av våra Tjänster. Om du väljer att få åtkomst till eller använda tredje parts sociala nätverkstjänster, kan vi komma att erhålla information om dig som du gjort tillgänglig för de sociala nätverkstjänsterna beroende på dina inställningar. Vi kan komma att använda informationen i enlighet med denna Integritetspolicy, som exempelvis för att förbättra dina personliga och sociala upplevelser med våra Tjänster.

Du kan även länka ett konto från en social nätverkstjänst till ett annat konto via våra Tjänster. På det sättet kan du använda dina uppgifter från den tredje parts tjänst för att logga in till särskilda funktioner på våra Tjänster. Om du länkar ditt konto från en tredjeparts webbplats eller tjänst, kan vi komma att insamla information från de tredje parts kontona, och all information som vi insamlar kommer att regleras av denna Integritetspolicy.

5. Rättigheter en registrerad har

Beroende på jurisdiktionen där du bor kan du, som registrerad, eventuellt ha vissa rättigheter under en lokal lag, som att:

 • begära att få åtkomst till din personliga information, inklusive, i förekommande fall, i ett vanligt förekommande format, och begära annan information om våra databehandlingsrutiner;

 • begära att få felaktigheter i din personliga information rättade eller uppdaterade;

 • begära att få viss personlig information i vårt förvar raderad;

 • begära att återkalla eller upphäva ditt samtycke i de fall där vi får samtycket som rättslig grund för att behandla din personliga information (där detta koncept tillerkänns) eller där vi behandlar dina känsliga personuppgifter efter att ha fått ditt samtycke;

 • begära att förbjuda eller begränsa behandlingen av din personliga information;

 • begära oss att sluta sprida eller att ta bort dina personuppgifter (i förekommande fall).

I varje fall är dessa rättigheter föremål för vissa lagstadgade undantag. Om du vill få åtkomst till, radera eller rätta till din information, eller på annat sätt nyttja dina rättsliga rättigheter, kontakta oss enligt vad som framgår nedan i Kontakta oss. Beroende på vilken typ av begäran du gjorde kan vi komma att begära mer information från dig för att verifiera din begäran, som exempelvis information om ditt konto samt vid behov, en kopia av en officiell identitetshandling. Du kan eventuellt också ha rätten att överklaga våra beslut med avseende till dina datarättigheter enligt lokala lagar, och du kan göra detta genom att följa instruktionerna som finns i korrespondens som vi sände till dig om vårt beslut. Du kan eventuellt också ha rätten att anlita en behörig representant som utöver rättigheter å dina vägar, i vilket fall kan vi begära ytterligare information för att bekräfta representantens identitet eller att han/hon är behörig att representera dig.

Beroende på jurisdiktionen där du bor kan du eventuellt också ha rätten att begärda att begränsa användningen eller avslöjandet av dina känsliga personuppgifter. Du kan utöva din rättighet att begränsa genom att klicka på länken ”Dina integritetsval” här eller i sidfoten på relevanta webbplatser eller mobilappar. Du kan eventuellt, beroende på jurisdiktionen där du bor, också ha rätten att välja bort ”försäljning” av din personliga information, ”delning” av din personliga information (för målinriktad reklam) eller all behandling din personliga information för målinriktad reklam. Du kan också utöva dessa rättigheter genom att klicka på länken ”Dina integritetsval”. Se också ”Dina andra integritetsval” i avsnittet nedan; där finns det mer information om hur man gör dessa begäran avseende reklam.

Vi kommer inte att diskriminera dig på grund av att du utnyttjar dina rättigheter fast viss funktionalitet och vissa egenskaper kanske ändras eller inte längre finns tillgängliga för dig.

 1. Dina andra integritetsval.

Du har ytterligare valmöjligheter om hur vi hanterar informationen som vi insamlar och erhåller om dig.

 • E-post. Du kan tacka nej till att erhålla framtida e-postkampanjer från oss genom att klicka på länken ”Säg upp abonnemang” i sidfoten i e-postmeddelanden som innehåller reklam och uppdatera dina inställningar. Observera att vi kan komma att fortsättningsvis skicka e-post för transaktioner eller servicerelaterad e-post till ditt konto. Om du vill välja bort att få e-post från Medlemsklubbar eller Företagspartners, kontakta de direkt.

 • SMS och MMS. Du kan tacka nej till att erhålla reklammeddelanden via SMS och MMS (dvs. textmeddelanden) från oss genom att svara på dessa meddelanden med ordet ”STOP”, vilket är kostnadsfritt. Observera att vi kan komma att svara på din begäran att tacka nej med ett meddelande som bekräftar att din begäran har godkänts.

 • Målinriktad reklam. Du har flera olika valmöjligheter vad som kommer till målinriktad reklam.

 • Du kan välja bort att få viss målinriktad reklam från deltagande företag genom att besöka webbwebbplatserna Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance och Digital Advertising Alliance.

 • Där tillgängligt, samt beroende på jurisdiktionen där du bor, kan du eventuellt inaktivera cookies, webbsignaler och andra tekniker genom att besöka NHL:s verktyg “Cookieinställningar” här.

 • Beroende på jurisdiktionen där du bor, vi stödjer Global Privacy Control (”GPC”), en universell preferens att välja bort signalen som kommunicerar dina integritetsinställningar till de webbplatser som du besöker. Om du vill läsa mer om GPC, besök deras webbplats här.

Dessa val gäller generellt bara för den webbläsare som du använder vilket betyder att du måste välja bort reklam på varje webbläsare och varje enhet du använder. Även om du väljer bort reklamen kommer du eventuellt att se reklam från NHL men reklamen kommer inte vara lika relevant för dig och för dina intressen.

Dessutom, beroende på jurisdiktionen där du bor, du kan eventuellt ha rätten att välja bort delningen av hash-e-postadresser och liknande personlig information med tredje parter (t.ex. plattformar för sociala medier) i syfte för målinriktad reklam. Sänd in din begäran genom att fylla i följande formulär: NHL.com/contact. Välj ”Integritet” på ämnesraden och inkludera ditt för- och efternamn och din e-postadress i e-postmeddelandets brödtext. Skriv i textrutan ”Opt Out of Sale/ Opt Out of Sharing for Targeted Advertising”.

Spåra inte. Till skillnad från de olika val som beskrivs ovan, kan vissa webbläsare skicka ”spåra inte”-signaler till webbplatser och andra onlinetjänster som webbläsaren kommunicerar med. Det finns ingen standard som reglerar vad, om något, webbplatser och onlinetjänster bör göra när de tar emot dessa signaler. För närvarande vidtar vi inga åtgärder som svar till dessa signaler. Om och när en standard för hur man ska reagera har etablerats, kan vi komma att ändra vår policy gällande svar på dessa signaler.

 • Avslöjande av personlig information till Medlemsklubbar och Företagspartners.

 • Beroende på jurisdiktionen där du bor kan du eventuellt ha rätten till att välja bort ”försäljning” eller ”delning” av din personliga information i enlighet lokala lagar. Sänd in din begäran genom att fylla i följande formulär: NHL.com/contact. Välj ”Integritet” på ämnesraden och inkludera ditt för- och efternamn och din e-postadress i e-postmeddelandets brödtext. Skriv i textrutan ”Opt Out of Sale/ Opt Out of Sharing for Targeted Advertising”.

 • Du kan välja bort (eller om du har givit ditt samtycke, återkalla ditt samtycke) den framtida delningen av din personliga information med Medlemsklubbar och Företagspartners för deras egna marknadsföringssyften genom att fylla i följande formulär: NHL.com/contact. Välj ”Integritet” på ämnesraden och inkludera ditt för- och efternamn och din e-postadress i e-postmeddelandets brödtext. Skriv i textrutan ”Opt Out of Business Partner Sharing” eller ”Opt Out of Member Club Sharing”. Obs! Även om du använder dessa val kan NHL ändå eventuellt dela dina uppgifter med Företagspartners och Medlemsklubbar, där detta är tillåtet, som exempelvis när de använder denna information för att utföra tjänster som vi begär och med din vägledning eller enligt dina interaktioner med de.

 • Om du har ett NHL.com-konto kan du också besöka fliken ”Email Preferences” (e-postinställningar) för att begränsa hur vi delar en viss information.

 • Leaguefans aktiviteter: Personer som bor i Kanada kan begränsa hur NHL använder information om deras aktiviteter med avseende till NHL och dess Medlemsklubbar vilket används för att bygga modeller med vilka vi kan förstå bättre NHL-fans och deras aktiviteter med avseende till NHL och dess Medlemsklubbar så att vi kan anpassa och förbättra våra tjänster, reklam och kommunikation. Om du vill välja bort detta, ta kontakt med oss på [email protected] eller fyll i formuläret här. Om du har valt att få vår marknadsföring via epost kommer du fortvarande att få dessa meddelanden som är skräddarsydda efter dina aktiviteter i avseende med NHL fast de kanske är mindre relevanta för dig. Notera också att du måste välja separat bort alla behandlingsaktiviteter som sker via användningen av cookies och liknande tekniker genom att klicka på länken till ”Cookieinställningar” här.

 • Platsinformation. Om du väljer att använda platsaktiverade tjänster eller program som täcks av denna Integritetspolicy kan du tacka nej till att din platsinformation samlas in och/eller används för vissa ändamål. Om du väljer att tacka nej bör du dock vara medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner som erbjuds av dessa tjänster eller program. Det kan också finnas en möjlighet att begränsa insamlingen av platsinformation via inställningar på din enhet.

7. Säkerhet och bevarande

Vi har infört fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda mot stöld, förlust, felaktig användning och icke auktoriserad åtkomst till eller avslöjande av information som vi insamlar och erhåller. Men observera att ingen dataöverföring eller lagring därav, kan garanteras att vara skyddad till 100 %. Som ett resultat, samtidigt som vi strävar efter att skydda din information och integritet, kan vi inte garantera att någon information som du avslöjar eller överför till våra Tjänster förblir säker, och vi ansvarar inte för stöld, förstörelse eller oavsiktligt avslöjande av din information, eller något annat avslöjande som är utanför vår kontroll.

Din onlineåtkomst till en viss del av din information, kan vara skyddad med ett lösenord som du väljer. Vi rekommenderar med eftertryck att du väljer att lösenord som inte går lätt att gissa och att du inte avslöjar ditt lösenord till någon. Vi ber dig aldrig om ditt lösenord i någon oombedd kommunikation (såsom brev, telefonsamtal eller e-postmeddelanden).

Vi behåller personlig information endast så länge vi behöver den för att tillhandahålla Tjänsterna för ändamål angivna i denna Integritetspolicy. Därefter kommer vi att vidta åtgärder för att radera eller anonymisera informationen. Bland de kriterier som används för att bestämma längden på våra förvaringsperioder är till exempel hur länge du har varit med oss, förvaringsperioder som är föreskrivna i lag, samt ifall förvaring krävs för rättstvister eller myndighetsutredningar.

8. Barns integritet.

Våra Tjänster insamlar, använder eller avslöjar inte någon personlig information avsiktligt från barn som är yngre än 13 år, eller på ett annat sätt definierade av den lokala lagen, utan föräldrarnas förhandsgodkännande, förutom vad som tillåts enligt Children's Online Privacy Protection Act (”COPPA”).

9. Tredje parts länkar.

Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte äger eller driver. Länkar till våra Tjänster kan även finnas på tredje parts tjänster där vi gör reklam. Vi tillhandahåller länkar till tredje parts tjänster av bekvämlighetsskäl för våra användare. Dessa länkar är inte ämnade att rekommendera eller hänvisa till de länkade tjänsterna. De länkade tjänsterna bör ha separata och oberoende integritetsmeddelanden, tillkännagivanden och användningsvillkor, vilka vi rekommendera att du läser igenom noga. Vi har ingen kontroll över sådana tjänster, och vi accepterar därför inget ansvar eller någon ansvarsskyldighet på det sätt som företagen som sköter sådana länkade tjänster insamlar, använder, avslöjar, skyddar, eller på annat sätt hanterar din information.

 1. Ytterligare förordningar för California

Detta avsnitt offentliggör viss information i syfte att belysa kraven i Californias lagstiftning. Vi har försökt att förklara våra integritetsskyddsrutiner i sin helhet i andra avsnitt i denna Integritetspolicy; denna information som syftar till att uppfylla delstaten specifika lagenliga krav, och som ges i detta avsnitt, bör dock läsas som tilläggsinformation till de andra avsnitten.

Denna Integritetspolicy ger information om de kategorier av personlig information som vi har samlat in och avslöjat med tredje parter eller på annat sätt gett de åtkomst till under de 12 senaste månaderna. Denna information inkluderar, till exempel:

Identifierare, som exempelvis ditt namn, adress, telefonnummer, postnummer, IP-adress och onlineidentifierare. Vi kan komma att använda denna information för att svara på dina frågor, göra det möjligt för dig att delta i våra program (inklusive lotterier eller tävlingar), för att hantera din registrering med våra Tjänster, samt för andra verksamhetssyften.

Kommersiell information, såsom dokumentation av dina inköp och tjänster du har införskaffat. Vi kan komma att använda denna information för att förbättra dina upplevelser med våra Tjänster, förse dig med reklam om produkter och erbjudanden, samt för andra verksamhetssyften.

Information relaterad till internet och elektroniska nätverksaktiviteter, såsom information om hur du använder våra Tjänster. Vi kan komma att använda denna information för att förbättra våra Tjänster, att få bättre insikt om de besökare som söker sig till våra Tjänster samt innehållet som intresserar de, samt för andra verksamhetssyften.

Geolokaliseringsdata.Vi kan komma att använda denna information för att förbättra kvalitén, säkerheten och relevansen av våra Tjänster, samt för andra verksamhetssyften.

Härledningar gällande dig, som exempelvis om dina preferenser och egenskaper. Vi kan komma att använda denna information för att tillhandahålla våra tjänster till dig på ett individuellt och personligt sätt och för att sända dig marknadsföringsinformation som vi tror kan vara av intresse för dig, samt för andra verksamhetssyften.

En del av denna information anses vara personlig information under Kaliforniens civillag (Cal. Civ. Code Section 1798.80).

Ytterligare rättigheter i Kalifornien

Se i avsnittet Dina andra integritetsval om hur man begär åtkomst till, radering av eller rättning åtkomst till din personliga information och hur man väljer bort vissa avslöjanden av din personliga information. Utöver de metoder som anges i detta avsnitt och om du är bosatt i Kalifornien, kan du också utöva dina rättigheter för att få veta, rätta till och radera personlig information genom att ringa 1-833-977-2095.

Se avsnittet ”Dina andra integritetsval” om du vill få information om hur man begär att välja bort försäljning/delning av personlig information. Vi varken säljer eller delar medvetet personlig information som tillhör barn under 16 år utan ett bekräftande samtycket.

Utöver de rättigheter som anges i avsnittet ”Dina andra integritetsval” kan invånare i Kalifornien tacka nej till att deras personligt identifierbara information delas med tredje parter i syfte att gynna dessa tredje parters direktreklam genom att kontakta oss enligt vad som framgår i Kontakta oss nedan.

Dessutom äger invånare i Kalifornien, som är registrerade användare av Tjänsterna och som är under 18 år, rätt att, i enlighet med kalifornisk lag, få innehåll och information som de själva lagt upp som användarinnehåll på Tjänsterna borttagen efter begäran om detta. Du kan lämna in en begäran om sådan borttagning genom att fylla i följande formulär: NHL.com/contact. Välj alternativet ”Integritet” på ämnesraden och ange sedan i e-postmeddelandets brödtext (i) en begäran om borttagning av användarinnehåll i enlighet med kalifornisk lag, (ii) en beskrivning av det material som du vill ska tas bort och den information som rimligen är nödvändig för att vi ska kunna hitta materialet samt (iii) förnamn, efternamn, e-postadress, postadress (inklusive ort, eventuell stat och postnummer) och födelsedatum så att vi kan behandla din begäran. Observera att din begäran inte utgör en garanti för att vi gör en komplett eller heltäckande borttagning av materialet.

11. Ytterligare information för besökare från länder utanför Förenta Staterna, inklusive invånare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Kanada och Kina.

Internationell överföring av personlig information

NHL:s huvudkontor är beläget i USA, och oavsett var du använder våra Tjänster eller på vilket sätt du tillhandahåller information till oss kan din information komma att överföras till, upprätthållas av och behandlas av NHL, dess samarbetsbolag eller våra driftspartners och tjänsteleverantörer i USA eller på andra ställen som ligger utanför jurisdiktion där du har din hemvist. Observera att integritetslagarna, bestämmelserna och standarderna i USA kanske inte överensstämmer med lagarna i ditt land och att sådan information kan vara föremål för laga åtkomst av domstolar, polis- och statliga myndigheter i USA. Du bör vara införstådd med att informationen som följd av din användning av Tjänsterna kan komma att samlas in, överföras, lagras och hanteras utanför din jurisdiktion (vilket för invånare i Quebec innebär utanför Quebec ) i USA eller i ett annat land i enlighet med gällande lag.

Rättsliga grunder för hantering gällande personer med hemvist inom EES

I den mån våra aktiviteter omfattas av internationella dataskyddslagar som definierar rättsliga grunder till hur vi hanterar av din information, är de rättsliga grunder till våra behandlingsaktiviteter följande: uträtta våra kontraktuella förpliktelser gentemot dig; möta våra rättsliga förpliktelser; och för våra legitima affärsbehov, inklusive förbättring av våra operationer och Tjänster, upptäcka och förhindra bedrägeri och verkställa våra Användningsvillkor. Direktreklam om våra produkter, tjänster, reklammeddelanden och målinriktad reklam som vi sänder dig grundar sig i ditt samtycke, både inom och utanför våra Tjänster. Om du inte ger oss viss information, kan vi, i vissa fall, inte kunna uppfylla våra skyldigheter eller tillhandahålla dig de tjänster som du begär. Vi berättar till dig om innebörden av att inte ge viss information.

Integritetsrättigheter som gäller i EES

Mer information om hur du kan återkalla ditt samtycke när som helst och om dina dataskyddsrättigheter finns under Dina andra integritetsval . Du kan dessutom lämna ett klagomål hos den relevanta tillsynsmyndigheten om du anser att din information har hanterats på ett icke lagenligt sätt. Kontaktinformationen till alla EES-tillsynsmyndigheter finns här. Du kan nyttja dina rättigheter genom att kontakta oss enligt vad som framgår i Kontakta oss nedan.

Information för de bosatta i Kina

För att nå syften som beskrivs i avsnittet ”Hur vi använder information som vi insamlar eller erhåller” i denna Integritetspolicy kan vi eventuellt överföra din personliga information till NHL:s huvudkontor och samarbetsbolag och andra tredje parter utanför Kina.

Om din personliga information överförs till sådana partners kommer vi att använda lagenliga mekanismer för överföringar av din personliga information över gränserna samt att ta i bruk nödvändiga åtgärder för att försäkra att sådana utländska mottagare kan erbjuda samma skyddsnivå som krävs av tillämpliga kinesiska lagar.

12. Information om metoder för integritetsstyrning i Kanada

Vi har utsett ett integritetsombud som ansvarar för övervakningen av företagets efterlevnad av integritetslagar. Vi har etablerat principer och praxis som styr hur vi behandlar personuppgifter samt fastställt vilka ansvar som våra anställda har. Dessa principer och praxis inkluderar bland annat följande:

 • principer och praxis för att samla in, använda och avslöja personuppgifter baserad på samtycke då detta krävs i enlighet kanadensiska integritetslagar
 • principer och metoder för att skydda personuppgifter som vi har i vårt förvar och förhindra obehörig tillgång, användning eller avslöjande av dessa uppgifter
 • principer och metoder för att besvara en registrerads begäran och klagomål effektivt och i tid
 • ramverk för bevarande och förstöring av personuppgifter för att säkerställa efterlevnaden av lagstadgade skyldigheter.

13. Ändringar av denna Integritetspolicy.

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy emellanåt för att återspegla ändringar i våra integritetsskyddsrutiner, så vi uppmuntrar dig att granska denna Integritetspolicy med jämna mellanrum. Om vi utför stora ändringar i denna Integritetspolicy, kommer vi att informera dig på lämpligt sätt.

14. Kontakta oss.

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om hur vi eller våra tjänsteleverantörer handskas med din personliga information, var vänlig och kontakta oss på NHL.com/contact och välj ”Privacy” (integritet) i ämnesraden eller skriv till oss på:

Privacy Officer
NHL Enterprises, L.P.
One Manhattan West
395 Ninth Ave.

New York, NY 10001, USA
[email protected]