Skip to main content

Integritetspolicy

Integritetspolicy
Senast uppdaterad och gäller från och med den 27 februari 2020

Denna Integritetspolicy förklarar på vilket sätt NHL Interactive CyberEnterprises, LLC, och dess samarbetsbolag, inklusive NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., och National Hockey League samt deras oberoende välgörenhetsorganisationer, National Hockey League Foundation och NHL Foundation (gemensamt benämnt "NHL", "vi", "vår/våra", "oss") använder information för att hantera våra webbsidor, våra mobila och andra appar samt övriga tjänster som visar eller tillhandahåller en auktoriserad länk eller hänvisning till denna Integritetspolicy (gemensamt, våra "Tjänster").  

National Hockey Leagues officiella websidor och appar till Medlemsklubbarna är en del av webbsidan NHL.com och NHL:s mobila app ("Medlemsklubbstjänster"). Denna Integritetspolicy bestämmer dock endast hur NHL samlar in, använder och delar information. Medlemsklubbarna är ansvariga för sina egna integritetspolicies och derass tillämpningar, och du bör läsa igenom integritetspolicyn för Medlemsklubben i fråga för att bekanta dig med deras praxis angående Medlemsklubbstjänster.

Om du inte samtycker till att din information används enligt vad som beskrivs i denna Integritetspolicy, vänligen använd inte Tjänsterna. Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, kontakta oss på NHL.com/contact (och välj "Privacy" [Integritet] på ämnesraden) eller enligt vad som anges under Kontakta oss nedan. 

1.   Information vi insamlar och erhåller.

Vi samlar in och erhåller följande kategorier av information:

 • Information som du tillhandahåller direkt. Vi erhåller information som du väljer att tillhandahålla när du använder våra Tjänster.
  • Till exempel när du registrerar dig för våra Tjänster, lägger anbud på eller köper produkter genom våra Tjänster, registrerar dig för NHL.TV (även känt under namnet NHL LIVE™i Kanada (gemensamt benämnt "NHL.TV")) eller registrerar dig för att erhålla elektronisk eller annan marknadsföringskommunikation, registrerar dig för att lära dig mer om våra kommande evenemang, deltar i tävlingar eller lotterier, kommenterar en artikel, kommunicerar med kundtjänst eller fyller i en enkät, kanske du ombeds tillhandahålla information om dig själv, inklusive:
   • identifierare, som exempelvis för- och efternamn, användarnamn, postadress, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress och mobilnummer; 
   • kommersiell information, inklusive betalningsinformation samt dokumentation av dina inköp och tjänster du har införskaffat; 
   • information om din favoritmedlemsklubb och spelare i medlemsklubben samt andra preferenser;
   • ett foto; och 
   • annan information avseende hur du använder våra Tjänster.
  • Om du använder en funktion för "dela med en vän" eller "bjud in en vän" genom våra Tjänster, samlar vi in ditt namn och e-postadress, samt vännens namn och e-postadress. Vi använder inte namn eller e-postadresser som skickats in i dessa fall för något annat ändamål än för att skicka ett e-postmeddelande å dina vägnar, ifall vi inte har erhållit ditt eller vännens samtycke eller erhållit informationen på ett annat sätt. Vänligen se till att du skickar endast e-postadresser som tillhör personer som är dina vänner eller familjemedlemmar.
 • Information vi insamlar och erhåller när du använder våra tjänster. Vi samlar även in eller erhåller information när du använder våra Tjänster. Vi samlar in en del av denna information med hjälp av cookies, webbsignaler och annan teknik. Den information som vi samlar in automatiskt kan inkludera information som du tillhandahåller direkt till oss, för att vi ska kunna anpassa innehåll och reklam baserat på dina intressen. Beroende på hur du får åtkomst till och använder våra Tjänster, kan vi eventuellt erhålla:
  • Information från internet eller andra elektroniska nätverkstjänster. Denna information samlar vi in och sparar automatiskt när du använder våra Tjänster, inklusive t.ex.:
   • Information om din interaktion med våra Tjänster, inklusive innehållet du granskar, produkterna du lägger anbud på eller köper, den tid du spenderar på våra Tjänster, det datum som du fick åtkomst till våra Tjänster, samt information i cookies och liknande teknologier; och
   • Information om hur du får åtkomst till våra Tjänster, inklusive din webbläsare eller ditt operativsystem, din Internetprotokolladress ("IP") och din webbhistorik inklusive de webbsidor som du besöker före och efter att du har besökt våra Tjänster. 
  • Enhetsinformation. Det här är information som vi automatiskt samlar in och lagrar om den enhet som du använder när du får åtkomst till våra Tjänster. (Observera att med "enhet" avser vi vilken som helst apparat eller teknologi som du använder för att få åtkomst till våra Tjänster). Enhetsinformation kan inkludera, till exempel:
   • den typ av enhet som du använder (t.ex. din telefons eller surfplattas särskilda varumärke);
   • vissa enhetsidentifierare som kan vara unika för din enhet;
   • din Internetleverantör, och
   • beroende på vilken behörighet du har, innehåll som du har lagrat på enheten (t.ex. kontakter som är lagrade i din telefon).
  • Platsinformation. Denna information kan inkludera specifik geolokaliseringsdata som hämtas från din enhets GPS-, Bluetooth- eller WiFi-signaler, inklusive information om WiFi-nätverk, nödsändare och mobilmaster i din närhet. Vi erhåller denna information när du använder platsaktiverade tjänster som vi erbjuder, och även när du använder vissa platsbaserade informations- eller marknadsföringsapplikationer eller allmännyttiga applikationer som vi eller andra parter erbjuder.
  • Härledningar. Vi kan komma att generera härledningar från dina inställningar och särdrag baserad på hur du använder Tjänsterna.
 • Information från tredje parts källor. Vi erhåller information från tredje parts källor, såsom Medlemsklubbar, företagspartners, källor som än tillgängliga offentligt eller kommersiellt och från sociala nätverkstjänster.
  • Medlemsklubbar och företagspartners. Vi kan komma att erhålla övrig information om dig från Medlemsklubbar och från våra företagspartners. Vi samlar till exempel in bl.a. logginformation angående hur du använder Medlemsklubbstjänster samt biljettinformation och annan information från Medlemsklubbar.
  • Offentliga eller kommersiella källor. Vi kan komma att erhålla information om dig som är offentligt eller kommersiellt tillgänglig, och vi kan komma att kombinera den med den information vi har samlat in eller erhållit om dig på andra sätt. 
  • Sociala nätverkstjänster. Om du väljer att ansluta till sociala nätverkstjänster medan du använder våra Tjänster, styr du dessa tredje parter att sända oss information om dig, som exempelvis information om dina vänner och andra kontakter på dessa sociala nätverkstjänster. Läs mer om sociala nätverkstjänster här.

2.   Hur vi använder information som vi insamlar eller erhåller.
Vi använder var och en av de kategorier av informations som vi insamlar eller erhåller för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster. Vi använder informationen som vi insamlar och erhåller för att tillhandahålla dig de Tjänster som du använder eller begär. Till exempel, vi använder denna information för att:
  • Skapa konton och hantera din registrering med våra Tjänster;
  • Hantera transaktioner, inklusive inköp och donationer;
  • Tillhandahålla teknisk support och svara på användarnas frågor;
  • Underrätta dig om uppdateringar av våra Tjänster och skicka kommunikation som är relevant för din användning av våra Tjänster, och
  • Förbättra vår förmåga att kunna detektera och förhindra bedrägeri och potentiella olagliga aktiviteter i samband med våra Tjänster och på annat sätt upprätthålla våra Användningsvillkor.
 • För att förbättra vår verksamhet och våra Tjänster. Vi använder även den information som vi samlar in och erhåller för att tillhandahålla innehåll som du kanske tycker är relevant och intressant och för att upprätthålla och uppgradera driften och våra Tjänster. Till exempel, vi kan använda denna information för att:
  • Erbjuda att få förslag och feedback om våra Tjänster;
  • Identifiera och uppmärksamma tekniska problem om våra Tjänster; 
  • Få bättre insikt om de besökare som söker sig till våra Tjänster samt innehållet som intresserar de; och
  • Anpassa dina upplevelser av våra Tjänster, baserat på platsinformation eller dina aktiviteter online, inklusive det innehåll du granskar, de produkter du lägger ett anbud på eller köper, andra Tjänster som vi har som du använder och övrig information som vi insamlar och erhåller.
 • För att kunna tillhandahålla effektiv reklam och marknadsföring. Vi använder även informationen som vi samlar in och erhåller för att tillhandahålla reklam för våra Tjänster och särskilda tredje parts tjänster och för att skicka kampanjmeddelanden till dig. Till exempel, vi kan komma att använda denna information:
  • För att visa dig personligt anpassad reklam (på eller utanför våra Tjänster, inklusive sociala nätverkstjänster), baserat på platsinformation eller dina aktiviteter online, inklusive det innehåll du granskar, de produkter du lägger ett anbud på eller köper, andra Tjänster vi har som du använder och övrig information som vi insamlar eller erhåller. Vi kan komma att förse en tredje part med din e-postadress eller annan information i hash-kodad form för dessa ändamål. (Se även nedan under "Tredje parter som tillhandahåller innehåll, reklam eller funktionalitet för våra tjänster" och under Dina val i samband med anpassad reklam.)
  • För att skicka dig elektroniska eller andra marknadsföringsmeddelanden om NHL, Medlemsklubbar, eller från andra tredje parts företagspartners av NHL som kan vara anpassade för dina preferenser och intressen - till exempel, innehåll som relaterar till dina favoritmedlemsklubbar. (Se nedan under Dina val för val i samband med kampanjmeddelanden);
  • För att mäta och värdera effektiviteten av reklamkampanjer online;
  • För att uträtta interna analyser och bygga modeller med vilka vi kan få bättre insikt om NHL-fans och deras aktiviteter med avseende till NHL så att vi kan anpassa och förbättra våra Tjänster, reklam och kommunikation; och
  • För att administrera din medverkan i våra tävlingar, lotterier, fantasi- eller interaktiva spel, eller andra kampanjer.

Vi kan även använda information som vi samlar in och erhåller för andra syften som förklaras i samband med att informationen samlas in eller som du ger ditt samtycke till.

3.   Hur vi delar information som vi insamlar eller erhåller.

Vi kan komma att dela information som vi samlar in och erhåller med tredje parter om vi har ditt samtycke eller enligt vad som beskrivs nedan.

Vi delar information med följande sorts tredje parter:

 • Samarbetsbolag och andra relaterade enheter. Vi delar information med nuvarande och framtida "samarbetsbolag", ett begrepp som innefattar våra moderbolag och dotterbolag, samriskföretagspartners, eller andra företag som vi kontrollerar, är kontrollerade av, eller som vi innehar en gemensam kontroll av för ändamål angivna i denna Integritetspolicy. Vi delar också information med National Hockey League Foundation och NHL Foundation.
 • Våra tjänsteleverantörer. Vi tillhandahåller information till våra tjänsteleverantörer som utför särskilda funktioner eller tjänster å våra vägnar. Vi kan till exempel komma att anlita tjänsteleverantörer att vara värdar för våra Tjänster, lagra våra data, ta hand om våra beställningar, tillhandahålla produkter och tjänster, sköta databaser, utföra analyser, administrera våra tävlingar och lotterier, samla in platsdata, tillhandahålla platsbaserade tjänster, hantera kreditkortsbetalningar, tillhandahålla kundtjänst, eller skicka kommunikation å våra vägnar.
 • NHL-butiks- och -auktionstjänster. Vi har anlitat Fanatics Retail Group North, Inc. ("Fanatics") att sköta tjänsterna NHLShop.com, NHLShop.ca, och Shop.International.NHL.com (gemensamt, "NHL-butiker") och Auctions.NHL.com ("Auktioner"). Information om Fanatics integritetsskyddsrutiner finns i gällande Fanatics integritetspolicy. NHL använder information som den anhåller från NHL-butiks- och Auktionstjänster enligt vad som anges under denna Integritetspolicy
 • Företagspartners. När du ger ditt samtycke att ta emot nyheter och erbjudanden från företagspartners delar vi information om dig med särskilda företagspartners som inte är tjänsteleverantörer, som exempelvis våra sponsorer, detaljhandelsföretag och sändningspartners, så att de kan tillhandahålla specialerbjudanden, kampanjmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig.
  Dessa andra företagspartners förväntas skydda all konfidentialitet, integritet och säkerhet för all information som vi delger dem. Men vi är inte ansvariga för våra företagspartners integritetspraxis, vilka kan komma att använda din information för dess egna ändamål. Du kan se en lista av några av våra huvudsakliga affärspartners här. För att välja bort att erhålla kommunikation direkt från dessa företagspartners, ta kontakt med företagspartnern i fråga. Se under Dina val mer information om de val vi erbjuder dig.
 • Medlemsklubbar. Utöver den information om dig som Medlemsklubbar kan komma att samla in i samband med ditt användande av Medlemsklubbstjänster kan vi komma att dela information om dig med våra Medlemsklubbar (inklusive din kontaktinformation, demografiska information, preferenser och information om din interaktion med NHL), och våra Medlemsklubbar kan komma att använda denna information för vissa ändamål, inklusive för att tillhandahålla specialerbjudanden, kampanjmaterial och annat material och information som kan vara relevant för dig, för att förbättra deras produkter och tjänster och för att utföra interna analyser. Mer information om de val vi erbjuder dig för att begränsa hur vi delar din e-postadress och annan kontaktinformation med Medlemsklubbar för kampanjerbjudanden finns under Dina val. Vi ansvarar inte för Medlemsklubbarnas integritetshantering. Du kan se en lista av våra Medlemsklubbar här.
 • Övriga parter gällande juridiska processer eller som kan vid behov skydda oss eller våra tjänster. Vi eller våra tjänsteleverantörer kan komma att avslöja din information - inklusive innehållet i din kommunikation - för andra parter när detta krävs eller är tillåtet enligt lag, till exempel när vi i god tro anser att:
  • Det är nödvändigt för att svara på lagenliga statliga förfrågningar eller juridiska processer (till exempel, ett domstolsbeslut, husrannsakningsorder, eller stämning);
  • Informationen är relevant till ett brott som har begåtts eller som begås;
  • En nödsituation existerar som utför ett hot mot din säkerhet eller mot en annan person eller andra personer; eller
  • Om det är nödvändigt för att skydda dina rättigheter eller din egendom, eller för att upprätthålla våra Användningsvillkor.
 • Andra parter i samband med vissa affärstransaktioner. I händelse av att äganderätten av NHL (eller någon del av våra tillgångar) presumtivt eller faktiskt ändras på grund av en sammanslagning, ett förvärv eller genom den osannolika händelsen av en konkurs, kan din information komma att överföras till en annan enhet. Om en sådan transaktion inträffar, kommer vi att underrätta dig genom en uppdatering av denna Integritetspolicy eller genom andra lämpliga åtgärder.
 • Interaktiva funktioner. Information kan också komma att delas eller göras tillgänglig till tredje parter när du publicerar information till en offentlig användarprofil eller offentlig plats på våra Tjänster, såsom ett chattrum, forum, en blogg eller ett annat forumsverktyg, eller när du tar del i offentliga tillställningar eller aktiviteter. Du är ansvarig för all information som du publicerar på dessa interaktiva funktioner. Vi kan inte garantera att de parter som har åtkomst till sådan information kommer att respektera din integritet. Var försiktig när du använder dessa funktioner.

Vi kan också komma att utbyta annan information med tredje parter på ett sätt som inte gör det möjligt att identifiera individuella användare, till exempel sammanslagen eller anonymiserad information.

4.    Tredje parter som tillhandahåller innehåll, reklam eller funktionalitet för våra tjänster.

Visst innehåll, viss reklam och funktionalitet på våra Tjänster, kan tillhandahållas av tredje parter som inte är anslutna till oss. Sådana tredje parter inkluderar, till exempel till:

 • Innehållsleverantörer, vilka kan handha tävlingar, lotterier, fantasi- eller interaktiva spel, eller offentliga forum på våra Tjänster;
 • Annonsleverantörer, såsom reklamnätverk och andra reklambyråer, vilka hjälper oss och våra annonsörer att tillhandahålla reklam (på våra Tjänster eller på andra platser online) som kan vara anpassade för användarnas intressen och för att förstår användarnas gensvar för den reklamen; 
 • Publikmätningsföretag, vilka hjälper oss att utmäta den totala användningen av våra Tjänster och jämföra den användningen med andra onlinetjänster;
 • Sociala nätverkstjänster (såsom Facebook, Twitter och Google+), vilka gör det möjligt för dig att logga in på vissa av våra Tjänster, att kommentera på innehåll som finns tillgängligt på våra Tjänster, och att dela saker med ditt sociala nätverk som du hittar på våra Tjänster; och
 • Leverantörer av analytisk mobil platsspårning, som använder geolokaliseringsdata för att underlätta förmedling av informativa meddelanden, marknadsinformation och allmännyttig information till dig.

Dessa och andra tredje parter kan komma att samla in och erhålla information om din användning av våra Tjänster, inklusive användningen av cookies, webbsignaler och annan teknik, och denna information kan komma att samlas in under en längre tid och kombineras med information som insamlas på andra webbplatser och onlinetjänster (såsom webbsidor som du besöker och om din interaktion med reklam och annat innehåll) från dina enheter, till exempel i syfte att förutse dina preferenser och leverera reklam som är mer relevant för dig, både på och utanför våra Tjänster. Sociala nätverkstjänster kan komma att insamla information om dig, även om du inte klickar på eller interagerar med deras innehåll på våra Tjänster, eller har ett konto med den sociala nätverkstjänsten.

Observera att vissa av dessa företag deltar i branschutvecklingsprogram, som är utformade att låta kunderna välja om de vill erhålla målinriktad reklam eller ej. Om du vill veta mer om och eventuellt välja bort sådan målinriktad reklam från deltagande företag kan du gå till webbplatserna för Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance, och Digital Advertising Alliance of Canada. Se även Dina valangående anpassad reklam nedan. 

De tredje parts sociala nätverkstjänsterna som vi samarbetar med, kan komma att underrätta dina vänner och andra kontakter, både på våra Tjänster och de sociala nätverkstjänsterna, att du är en användare av våra Tjänster eller om din användning av våra Tjänster. Om du väljer att få åtkomst till eller använda tredje parts sociala nätverkstjänster, kan vi komma att erhålla information om dig som du gjort tillgänglig för de sociala nätverkstjänsterna beroende på dina inställningar, inklusive information om dina vänner och andra kontakter på de sociala nätverkstjänsterna. Vi kan komma att använda informationen i enlighet med denna Integritetspolicy, som exempelvis för att förbättra dina personliga och sociala upplevelser med våra Tjänster. Till exempel, vi kan komma att visa dig innehåll som är populärt bland dina vänner eller kontakter på en social nätverkstjänst, eller tillhandahålla dig med en ögonblicksbild av dina vänners och andra kontakters gensvar för det innehållet.

Du kan även länka ett konto från en social nätverkstjänst till ett annat konto via våra Tjänster. På det sättet kan du använda dina uppgifter från den tredje parts tjänst för att logga in till särskilda funktioner på våra Tjänster. Om du länkar ditt konto från en tredjeparts webbplats eller tjänst, kan vi komma att insamla information från de tredje parts kontona, och all information som vi insamlar kommer att regleras av denna Integritetspolicy.

5.   Meddelande till abonnenter av Rogers Communications.

Om du får åtkomst till NHL LIVE™ genom att logga in på ditt konto med Rogers Communications Partnership, kan Rogers Communications Partnership och dess samarbetsbolag ("Rogers") komma att erhålla information från NHL om din användning av NHL LIVE™, som exempelvis vilken typ av innehåll du tittar på, aktivitetsdatum, hur mycket tid du spenderat på NHL LIVE™ och vilken sorts enhet du använt för att få åtkomst till NHL LIVE™. Rogers kommer att använda denna information i syfte av att erbjuda och driva NHL LIVE™ i Kanada, anpassa kommunikation till dig och få insikt om och kunna förbättra de produkter och tjänster de erbjuder. Rogers kommer att använda och hantera informationen de erhåller i samband med NHL LIVE™ i enlighet med Rogers integritetspolicy som finns på http://www.rogers.com/web/content/Privacy-Policy, och inte i enlighet med denna Integritetspolicy. Dessutom kommer NHL, när du prenumererar NHL LIVE™, att erhålla viss kontorelaterad information (såsom ditt namn, kontaktinformation och abonnemangstyp samt innehåll du granskar) och använda denna i enlighet med denna Integritetspolicy för att identifiera dig som användare av NHL LIVE™, anpassa innehåll och meddelanden och få bättre insikt om och förbättra de produkter och tjänster som erbjuds.

6.   Dina val.

Du har olika valmöjligheter om hur vi hanterar informationen som vi insamlar och erhåller om dig.

 • E-post. Du kan tacka nej till att erhålla framtida e-postkampanjer från oss genom att klicka på länken "Säg upp abonnemang" i sidfoten i e-postmeddelanden som innehåller reklam och uppdatera dina inställningar. Observera att vi kan komma att fortsättningsvis skicka e-post för transaktioner eller servicerelaterad e-post till ditt konto.
 • SMS och MMS. Du kan tacka nej till att erhålla SMS- och MMS-meddelanden om reklamkampanjer (dvs., textmeddelanden) från oss genom att svara med "STOP" till de meddelandena, vilket är kostnadsfritt. Observera att vi kan komma att svara på din begäran att tacka nej med ett meddelande som bekräftar att din begäran har godkänts.
 • Avslöjande av personligt identifierbar information till tredje parter. Du kan tacka nej till att din personligt identifierbara information delas med tredje parter i syfte att gynna deras direktreklam genom att fylla i följande formulär: NHL.com/contact. Välj "Integritet" på ämnesraden och inkludera ditt för- och efternamn och din e-postadress i e-postmeddelandets brödtext. Om du har ett NHL.com-konto kan du också besöka fliken "Email Preferences" (e-postinställningar) för att begränsa hur vi delar en viss information. Du kan även kontakta oss enligt vad som framgår i Kontakta oss nedan.
 • Åtkomst till, radera eller korrigera information samt andra rättigheter som de registrerade har. Som en registrerad kan du eventuellt ha vissa rättigheter under en lokal lag. Till exempel kan du eventuellt ha rätt att få åtkomst till, uppdatera eller korrigera felaktigheter i din personliga information, få en kopia av din personliga information i ett allmänt använt elektroniskt format eller begränsa viss användningen av den, eller begära radering av viss personlig information som vi innehar och kontrollerar, förutom för vissa lagenliga undantag. Om du vill få åtkomst till, radera eller rätta till din information, eller på annat sätt nyttja dina rättsliga rättigheter, kontakta oss enligt vad som framgår i Kontakta oss nedan. Vi kan komma att begära mer information från dig för att verifiera din begäran, som exempelvis information om ditt konto samt vid behov, en kopia av en officiell identitetshandling.   
 • Anpassad reklam. Vissa av de företag som tillhandahåller reklamtjänster på våra Tjänster, kanske deltar i branschutvecklingsprogram som är utformade att tillhandahålla konsumenterna med valet att kunna erhålla anpassad reklam som är baserad på deras onlineaktiviteter eller inte. Om du vill veta mer om och eventuellt välja bort sådan målinriktad reklam från deltagande företag kan du gå till webbplatserna för Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance, och Digital Advertising Alliance of Canada. För att kunna välja bort reklam, måste du ha cookies aktiverade in din webbläsare (se instruktioner för din webbläsare om cookies och hur de aktiveras). Det du väljer bort gäller bara för den webbläsare som du använder; du måste välja bort reklam på varje webbläsare och varje enhet du använder. Om du, efter att ha valt bort reklamen, tar bort cookies sparade på din webbläsare, måste du välja bort de igen. Även om du väljer bort reklamen kommer du att se reklam från NHL men reklamen kommer inte vara lika relevant för dig och för dina intressen.
 • Platsinformation. Om du använder platsaktiverade tjänster eller program som täcks av denna Integritetspolicy kan du erbjudas möjlighet att tacka nej till att din platsinformation samlas in och/eller används för vissa ändamål. Om du väljer att tacka nej bör du dock vara medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner som erbjuds av dessa tjänster eller program. Det kan också finnas en möjlighet att begränsa insamlingen av platsinformation via inställningar på din enhet.

7.   Säkerhet.

Vi har infört fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda mot stöld, förlust, felaktig användning och icke auktoriserad åtkomst till eller avslöjande av information som vi insamlar och erhåller. Men observera att ingen dataöverföring eller lagring därav, kan garanteras att vara skyddad till 100 %. Som ett resultat, samtidigt som vi strävar efter att skydda din information och integritet, kan vi inte garantera att någon information som du avslöjar eller överför till våra Tjänster förblir säker, och vi ansvarar inte för stöld, förstörelse eller oavsiktligt avslöjande av din information, eller något annat avslöjande som är utanför vår kontroll.

Din onlineåtkomst till en viss del av din information, kan vara skyddad med ett lösenord som du väljer. Vi rekommenderar med eftertryck att du väljer att lösenord som inte går lätt att gissa och att du inte avslöjar ditt lösenord till någon. Vi ber dig aldrig om ditt lösenord i någon oombedd kommunikation (såsom brev, telefonsamtal eller e-postmeddelanden).

8.   Barns integritet.

Våra Tjänster insamlar, använder eller avslöjar inte någon personlig information avsiktligt från barn som är yngre än 13 år, eller på ett annat sätt definierade av den lokala lagen, utan föräldrarnas förhandsgodkännande, förutom vad som tillåts enligt Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA").

9.   Tredje parts länkar.

Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte äger eller driver. Länkar till våra Tjänster kan även finnas på tredje parts tjänster där vi gör reklam. Vi tillhandahåller länkar till tredje parts tjänster av bekvämlighetsskäl för våra användare. Dessa länkar är inte ämnade att rekommendera eller hänvisa till de länkade tjänsterna. De länkade tjänsterna bör ha separata och oberoende integritetsmeddelanden, tillkännagivanden och användningsvillkor, vilka vi rekommendera att du läser igenom noga. Vi har ingen kontroll över sådana tjänster, och vi accepterar därför inget ansvar eller någon ansvarsskyldighet på det sätt som företagen som sköter sådana länkade tjänster insamlar, använder, avslöjar, skyddar, eller på annat sätt hanterar din information.

10.   Din integritetsrätt i Kalifornien.

Denna avsnitt offentliggör viss information i syfte att belysa kraven i delstatens lagstiftning. Vi har försökt att förklara våra integritetsskyddsrutiner i sin helhet i andra avsnitt i denna Integritetspolicy; denna informationen som syftar till att uppfylla delstaten specifika lagenliga krav, och som ges i detta avsnitt, bör dock läsas som tilläggsinformation till de andra avsnitten.

Denna Integritetspolicy ger information om de kategorier av personlig information som vi har samlat in och delat med tredje parter eller på annat sätt gett de åtkomst till under de 12 senaste månaderna. Denna information inkluderar, till exempel:

Identifierare, som exempelvis ditt namn, adress, telefonnummer, postnummer, IP-adress och onlineidentifierare

Vi kan komma att använda denna information för att svara på dina frågor, göra det möjligt för dig att delta i våra program (inklusive lotterier eller tävlingar), för att hantera din registrering med våra Tjänster, samt för andra verksamhetssyften.

Kommersiell information, såsom dokumentation av dina inköp och tjänster du har införskaffat

Vi kan komma att använda denna information för att förbättra dina upplevelser med våra Tjänster, förse dig med reklam om produkter och erbjudanden, samt för andra verksamhetssyften.

Information relaterad till internet och elektroniska nätverksaktiviteter, såsom information om hur du använder våra Tjänster.

Vi kan komma att använda denna information för att förbättra våra Tjänster, att få bättre insikt om de besökare som söker sig till våra Tjänster samt innehållet som intresserar de, samt för andra verksamhetssyften.

Geolokaliseringsdata

Vi kan komma att använda denna information för att förbättra kvalitén, säkerheten och relevansen av våra Tjänster, samt för andra verksamhetssyften.

Härledningar gällande dig, som exempelvis om dina preferenser och egenskaper.

Vi kan komma att använda denna information för att tillhandahålla våra tjänster till dig på ett individuellt och personligt sätt och för att sända dig marknadsföringsinformation som vi tror kan vara av intresse för dig, samt för andra verksamhetssyften.

Identifierare, som exempelvis ditt namn, adress, telefonnummer, postnummer, IP-adress och onlineidentifierare   Vi kan komma att använda denna information för att svara på dina frågor, göra det möjligt för dig att delta i våra program (inklusive lotterier eller tävlingar), för att hantera din registrering med våra Tjänster, samt för andra verksamhetssyften.
Kommersiell information, såsom dokumentation av dina inköp och tjänster du har införskaffat   Vi kan komma att använda denna information för att förbättra dina upplevelser med våra Tjänster, förse dig med reklam om produkter och erbjudanden, samt för andra verksamhetssyften.
Information relaterad till internet och elektroniska nätverksaktiviteter, såsom information om hur du använder våra Tjänster.   Vi kan komma att använda denna information för att förbättra våra Tjänster, att få bättre insikt om de besökare som söker sig till våra Tjänster samt innehållet som intresserar de, samt för andra verksamhetssyften.
Geolokaliseringsdata   Vi kan komma att använda denna information för att förbättra kvalitén, säkerheten och relevansen av våra Tjänster, samt för andra verksamhetssyften.
Härledningar gällande dig, som exempelvis om dina preferenser och egenskaper.     Vi kan komma att använda denna information för att tillhandahålla våra tjänster till dig på ett individuellt och personligt sätt och för att sända dig marknadsföringsinformation som vi tror kan vara av intresse för dig, samt för andra verksamhetssyften.

En del av denna information anses vara personlig information under Kaliforniens civillag (Cal. Civ. Code Section 1798.80).   

Vi säljer inte din information i ordets traditionella mening. Däremot kan tredje parter få åtkomst till din information såsom beskrivits i mer ingående under avsnitt 4 samt under andra avsnitt i vår Integritetspolicy, och vi tillhandahåller dig val om hur din information ska delas, såsom beskrivits här. Vi säljer inte medvetet personlig information som tillhör barn under 16 år utan ett bekräftande samtycket.  

Invånare i Kalifornien kan tacka nej till att deras personligt identifierbara information delas med tredje parter i syfte att gynna dessa tredje parters direktreklam genom att kontakta oss enligt vad som framgår i Kontakta oss nedan. 

Mer information om hur du kan nyttja din rätt om att veta och radera personlig information finns under Dina val. Personer med hemvist i Kalifornien kan också nyttja rätten att veta och radera personlig information genom att ringa 1-833-977-2095. Om du vill använda ett ombud auktoriserad av Kaliforniens statssekreterare för att utöva din integritetsrätt i Kalifornien kan vi eventuellt begära dig att bestyrka att du har gett ombudet en fullmakt eller att ombudet har ett annat giltigt skriftligt tillstånd att begära att utöva dina rättigheter å dina vägar. Vi kommer inte att debitera ett annat pris eller leverera tjänster av avvikande kvalité, såvida dessa avvikelser är inte relaterade till din information, bara för att du har nyttjat dina integritetsrättigheter som gäller i Kalifornien. Vi kan komma att erbjuda dig finansiella sporrar, som är avsedda att uppmuntra dig att delta i tävlingar, lotterier, fantasi- eller interaktiva spel, eller andra kampanjer där det krävs att en viss information ges.
Dessutom äger invånare i Kalifornien, som är registrerade användare av Tjänsterna och som är under 18 år, rätt att, i enlighet med kalifornisk lag, få innehåll och information som de själva lagt upp som användarinnehåll på Tjänsterna borttagen efter begäran om detta. Du kan lämna in en begäran om sådan borttagning genom att fylla i följande formulär: NHL.com/contact. Välj alternativet "Integritet" på ämnesraden och ange sedan i e-postmeddelandets brödtext (i) en begäran om borttagning av användarinnehåll i enlighet med kalifornisk lag, (ii) en beskrivning av det material som du vill ska tas bort och den information som rimligen är nödvändig för att vi ska kunna hitta materialet samt (iii) förnamn, efternamn, e-postadress, postadress (inklusive ort, eventuell stat och postnummer) och födelsedatum så att vi kan behandla din begäran. Observera att din begäran inte utgör en garanti för att vi gör en komplett eller heltäckande borttagning av materialet.

Vissa webbläsare kan skicka "spåra inte"-signaler till webbplatser och andra onlinetjänster som webbläsaren kommunicerar med. Det finns ingen standard som reglerar vad, om något, vad webbplatserna och onlinetjänsterna bör göra när de erhåller dessa signaler. För närvarande vidtar vi inga svarsåtgärder till dessa signaler. Om och när en svarsstandard har etablerats, kan vi komma att ändra vår policy gällande svar på dessa signaler.

11.   Ytterligare information för besökare från länder utanför Förenta Staterna, inklusive invånare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Internationell överföring av personlig information

NHL:s huvudkontor är beläget i USA, och oavsett var du använder våra Tjänster eller på vilket sätt du tillhandahåller information till oss kan din information komma att överföras till, upprätthållas av och behandlas av NHL, dess samarbetsbolag eller våra driftspartners och tjänsteleverantörer i USA. Observera att integritetslagarna, bestämmelserna och standarderna i USA kanske inte överensstämmer med lagarna i ditt land och att sådan information kan vara föremål för laga åtkomst av domstolar, polis- och statliga myndigheter i USA. Du bör vara införstådd med att informationen som följd av din användning av Tjänsterna, kan komma att samlas in, överföras, lagras och hanteras i USA eller i ett annat land i enlighet med gällande lag.

Rättsliga grunder för hantering gällande personer med hemvist inom EES

I den mån våra aktiviteter omfattas av internationella dataskyddslagar som definierar rättsliga grunder till hur vi hanterar av din information, är de rättsliga grunder till våra behandlingsaktiviteter följande: uträtta våra kontraktuella förpliktelser gentemot dig; möta våra rättsliga förpliktelser; och för våra legitima affärsbehov, inklusive förbättring av våra operationer och Tjänster, upptäcka och förhindra bedrägeri och verkställa våra Användningsvillkor. Direktreklam om våra produkter, tjänster, reklammeddelanden och målinriktad reklam som vi sänder dig grundar sig i ditt samtycke, både inom och utanför våra Tjänster. Om du inte ger oss viss information, kan vi, i vissa fall, inte kunna uppfylla våra skyldigheter eller tillhandahålla dig de tjänster som du begär. Vi berättar till dig om innebörden av att inte ge viss information. 

Vi behåller personlig information endast så länge vi behöver den för att tillhandahålla Tjänsterna för ändamål angivna i denna Integritetspolicy för vår egen administration och interna verksamhet samt den tid som föreskrivs i lagen. Därefter kommer vi att vidta åtgärder för att radera eller anonymisera informationen. 

Integritetsrättigheter som gäller i EES

Mer information om hur du kan återkalla ditt samtycke när som helst och om dina dataskyddsrättigheter finns under Dina val . Du kan dessutom lämna ett klagomål hos den relevanta tillsynsmyndigheten om du anser att din information har hanterats på ett icke lagenligt sätt. Kontaktinformationen till alla EES-tillsynsmyndigheter finns här. Du kan nyttja dina rättigheter genom att kontakta oss enligt vad som framgår i Kontakta oss nedan.

12.    Ändringar av denna Integritetspolicy.

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy emellanåt för att återspegla ändringar i våra integritetsskyddsrutiner, så vi uppmuntrar dig att granska denna Integritetspolicy med jämna mellanrum. Om vi utför stora ändringar i denna Integritetspolicy, kommer vi att informera dig på lämpligt sätt.

13.   Kontakta oss.

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om hur vi eller våra tjänsteleverantörer handskas med din personliga information, var vänlig och kontakta oss på NHL.com/contact och välj "Privacy" (integritet) i ämnesraden eller skriv till oss på:

Privacy
NHL Enterprises, L.P.
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036

Cookies, webbsignaler och andra teknologier.

Våra tjänster använder onlineteknologier som kallas för "cookies" och "webbsignaler", samt andra lokala lagringsteknologier. Detta avsnitt förklarar vad dessa teknologier är och hur de kan användas.

Cookies och andra lokala lagringsteknologier
I stort sett är "cookies" textfiler som har placerats i din enhets webbläsare och som kan användas för att känna igen din webbläsare på olika webbsidor och webbplatser och under olika surfsessioner. Din webbläsare eller enhet kan ha inställningar med avseende på cookies. Till exempel kanske du kan konfigurera din webbläsare så att den inte accepterar cookies eller meddelar dig varje gång en cookie skickas. Om du vill ta reda på om sådana inställningar är tillgängliga, vad de används till och hur de fungerar kan du gå till hjälpen för din webbläsare eller enhet. Om du bestämmer dig för att inte acceptera cookies från oss kanske du inte kan utnyttja alla funktioner i Tjänsterna.

Cookies lagras på din enhet eller i "lokal lagring". Vi använder även andra typer av lokala lagringsteknologier, såsom Lokalt delade objekt (kallas ibland "Flash-cookies") i samband med våra Tjänster. Dessa teknologier liknar cookies på det sätt att de lagras på din enhet och kan användas för att upprätthålla information om dina aktiviteter och inställningar.
Men dessa övriga lokala lagringsteknologier kan använda andra delar av din enhet utöver din webbläsare, vilket betyder att du inte kan kontrollera dess användning med webbläsarens verktyg och inställningar, som du brukar använda för att kontrollera webbläsarens cookies med. För mer information om hantering av Flash-cookies, gå till Adobe Flash Player-webbplatsen. Med din webbläsares integritetskontroller kan du hantera andra typer av lokal lagring.

Våra Tjänster kan använda cookies eller andra lokala lagringsteknologier i kombination med annan information om dig, för att förbättra och anpassa din upplevelse på våra Tjänster (eller på andra platser online), inklusive:

 • för att underlätta verifieringen av dig när du använder våra Tjänster;
 • för att komma ihåg dina inställningar och registreringsinformation; för att möjliggöra användning av kundvagn;
 • för att presentera och hjälpa till att utmäta och undersöka effektiviteten av våra Tjänster, reklamannonser och vår e-postkommunikation (genom att fastställa vilka e-postmeddelanden du öppnar och som du vidtar åtgärder för); och
 • för att anpassa innehållet och reklamen som tillhandahålls till dig via våra Tjänster och andra webbplatser och tjänster som du besöker (se även nedan under "Tredje parter som tillhandahåller innehåll, reklam eller funktionalitet för våra tjänster" och under Dina val i samband med anpassad reklam).

Webbsignaler

Webbsignaler är kodstycken som placeras på webbsidor, i videor och e-post som kan kommunicera information om din webbläsare och enhet till en server. Signaler kan användas, bland annat, för att räkna det antal användare som besöker en webbsida eller som läser ett e-postmeddelande, eller för att skicka en cookie till en användares webbläsare som granskar en webbsida eller ett e-postmeddelande.

NHL har uppdaterat sin Integritetspolicy från 27 februari 2020. Vi uppmärksammar dig att läsa igenom den noggrant. NHL använder cookies, webbläsare, och andra liknande tekniker. Genom att använda NHL:s webbsidor och andra tjänster online samtycker du till den praxis som är beskriven i vår Integritetspolicy och användarvillkor, inklusive vår policy gällande cookies.