Next video in

End of Season: Saros

Preds goaltender Juuse Saros speaks to the media for the final time of the 2023-24 season.

Preds TV