cut

Major League Baseball (MLB), Major League Soccer (MLS), National Basketball Association (NBA) och National Hockey League (NHL) meddelar följande:

"I samråd med experter inom områdena smittsamma sjukdomar och folkhälsa, och med hänsyn till hur nära kontakt som tillåts före och efter matcher, meddelar vi härmed att alla omklädningsrum och liknande miljöer framöver endast kommer vara öppna för spelare och annan relevant personal för respektive lag. Förändringen gäller tills annat besked ges. Media kommer istället få tillgång till spelare vid speciellt bestämda platser utanför omklädningsrummen. Dessa förändringar får effekt omedelbart.
Vi fortsätter övervaka situationen och kommer ta alla nödvändiga steg för att även fortsättningsvis ha en välkomnande, men säker, arbetsmiljö."