Bettman_Declaration

Komisár National Hockey League Gary Bettman po pondelkovom zasadaní Rady guvernérov vydal nasledujúce vyhlásenie:

Ako jedna z popredných profesionálnych športových líg na svete a ako popredná hokejová liga sveta si uvedomujeme a prijímame svoju úlohu ako subjekt, ktorý je pre ostatných príkladom.
Samozrejme, že sme si vedomí, že dochádza k rokovaniu, ktoré bolo a je neakceptovateľné. Či sa stalo pred desiatimi rokmi, alebo pred týždňom, odpoveď musí byť rovnaká - je to neakceptovateľné.
Aj keď sme to o tom nemuseli vedieť, faktom je, že ako liga - v mene nás samotných, našich tímov, hráčov, klubov aj fanúšikov - musíme odpovedať jasným, zmysluplným a vhodným spôsobom. Profesionalizmus a rešpekt vždy boli dôležitými hodnotami ligy, ale teraz je obzvlášť dôležité na ne poukázať, pretože tu má každý právo na rešpekt na pracovisku.
Svet sa mení k lepšiemu. Prichádza príležitosť na pozitívnu zmenu a táto evolúcia by mala byť urýchlená - pre dobro všetkých, ktorí sú spojení so športom, ktorý milujeme. Aj keď dochádza k tejto zmene, nemôžeme zatvárať oči pred tým, že v minulosti sa diali zlé veci. Tí, ktorí pochybovali, by mali byť vypočutí, a nám všetkým to dáva príležitosť, aby sme sa podobným veciam vyhli.
Inklúzia a diverzita nie sú len módne termíny, ale základné princípy NHL. Aj preto sme iniciovali 'Vyhlásenie o zásadách' a aj preto spolu s ďalšími zdrojmi investujeme veľa času a úsilia do programov Learn to Play (Nauč sa hrať) a Hockey is For Everyone (Hokej je pre všetkých). Náš postoj je jednoznačný: Nebudeme tolerovať urážlivé jednanie žiadneho druhu.
Preto mi dovoľte oznámiť, ako budeme pokračovať.
Chcel by som vám pretlmočiť presne to, čo zaznelo na Rade guvernérov počas nášho posledného mítingu.
1. Nemáme radi prekvapenia - a prípad Billa Petersa bol pre nás veľkým prekvapením.
Našim klubom bolo oznámené, že ak si budú vedomí porušenia zásad, ktoré sa bude týkať personálu NHL na ľade alebo mimo neho a bude jednoznačne nevhodné, protiprávne či urážlivé, alebo ktoré bude prekračovať politiku ligy, ja alebo Bill Daly na to musíme byť okamžite upozornení. Nastavujeme nulovú toleranciu v situáciách, keď sa to nestane a keď o takýchto prípadoch nebudeme informovaní. Klub či jedinec môže očakávať prísne potrestanie.
Čo sa týka incidentu Billa Petersa v Caroline, zdá sa, že existuje nejasnosť medzi vyhláseniami Petera Karmanosa a Rona Francisa, ktorú si musím ujasniť. Napriek tomu som si istý, že nič z toho nemá nič spoločné s Carolinou pod Tomom Dundonom. On bol jedným z prvých, ktorý mi zavolal potom, ako Petersovo správanie vyšlo na povrch a keď sa ako prvý dozvedel o Petersovom obvinení z fyzického napadnutia v Caroline.

Ron Francis 11.30
 1. Hoci neverím, že väčšina profesionálnych trénerov v NHL sa správa neprijateľne - v skutočnosti verím, že väčšina trénerov sú profesionáli a vykonávajú svoju profesiu s rešpektom, takže sa ich povolanie nedá hromadne odsúdiť na základe správania niektorých jedincov - aj tak v snahe urýchliť zmenu a jasne dať najavo, za čím stojíme, vytvoríme povinný každoročný program poradenstva, ktorý by mal zvyšovať povedomie o diverzite a inklúzii.
  Tento program bude povinný pre všetkých hlavných trénerov, trénerov v nižších súťažiach s kontraktmi s klubom NHL, asistentov trénerov, generálnych manažérov aj asistentov generálnych manažérov. Budeme sa sústrediť na naprogramovanie, tréning a ďalšie cvičenia a iniciatívy, aby sme si zaistili rešpekt v kabíne, v tréningových centrách, počas zápasov a ďalších aktivít spojených s hokejom, či na výuku techník intervencie prihliadajúcich, tréning proti harassmentu a proti šikane.
  Presná štruktúra tohto programu bude vytvorená profesionálmi mimo našej ligy a bude konzultovaná s Hráčskou asociáciou a Trénerskou asociáciou. S Hráčskou asociáciou budeme diskutovať aj o tom, do akej miery a ako bude program prezentovaný hráčom. Pod vedením výkonného viceprezidenta NHL Kima Davisa vytvoríme aj multiodborovú radu pre návrhy iniciatív a monitoring pokroku a pre koordináciu na všetkých úrovniach hokeja. Rada bude aj zdrojom pomoci pre akékoľvek ďalšie organizácie, ktoré sa na nás môže obrátiť so žiadosťou o asistenciu.
Bettman Daly 10.9
 1. Nevhodné správanie klubového personálu bude sankcionované klubom, ligou alebo obomi. Sankcia bude vždy posudzovaná podľa jednotlivých prípadov, ale môj zámer je, že musí byť prísna a viesť k náprave situácie a zaisteniu, aby sa také jednanie neopakovalo.
  4. V tejto situácii nie je najúčinnejší spôsob riešiť kritické momenty až po uplynutí určitého času. V súlade s tým vytvoríme platformu - pravdepodobne horúcu linku - kde sa prípady nevhodného správania spojeného s NHL budú dať nahlásiť buď anonymne, alebo sa ich bude dať špecifikovať, aby sme mohli prípad sledovať. Môže ich nahlásiť ktokoľvek z tímu, spoluhráč, kustód alebo samotný hráč. Rozumieme, že je nesmierne dôležité, aby nikto nebol za svoj podiel na vyšetrovaní vystavený odvete. A ja zaručujem, že všetky správy budeme brať veľmi vážne a budeme sa nimi zaoberať. Moje očakávania sú také, že naša horúca linka by mala mať podobnú funkciu ako horúca linka týkajúca sa zneužívania návykových látok a správania hráčov, ktorá bola veľmi dôveryhodná a efektívna.
  Ešte niekoľko bodov na záver:
  Nie každý schvaľuje metódy konkrétneho trénera, ale existuje hranica, ktorá nesmie byť prekročená - fyzické zneužívanie, rasistické a homofóbne urážky. Aj keď uznávame, že môžu existovať aj ďalšie možnosti ako prekročiť túto hranicu a spadnúť do rizikovej oblasti, veríme, že program, ktorý vytvoríme, pomôže lepšie definovať čo je a čo nie je prijateľné a vytvorí lepšie prostredie pre hokejistov aj trénerov. Postupom času sme boli schopní zmeniť kultúru našej hry z pohľadu zneužívania návykových látok a bezpečnosti hráčov. Už sme urobili mnoho krokov vpred v oblasti diverzity a inklúzie, ale aj rešpektu a hokejovej profesionality. Máme v úmysle v tom pokračovať ešte viac a rýchlejšie.
  Odpoveď Calgary na obvinenia vznesené Akimom Aliu boli včasné, profesionálne a primerané. Aj keď sa netýkali pôsobenia Billa Petersa vo Flames, klub vyvinul dostatočné úsilie, aby sa pokúsil porozumieť tomu, čo sa udialo pred desiatimi rokmi a v nasledujúcom období. Keď sa vedenie presvedčilo o tom, čo sa stalo, vyvodilo z toho vhodné dôsledky. Chcel by som oceniť celý klub a najmä generálneho manažéra Flames Brada Trelivinga za ich úsilie a spoluprácu. Myslím si, že od tejto chvíle budú kluby angažujúce nového trénera tomuto procesu venovať starostlivosť na úrovni, ktorá tu ešte nebola. A to je v každom prípade dobré.