Zásady ochrany osobných údajov

Platí od poslednej aktualizácie – 22. septembra 2023 (preklad z 15. novembra 2023)

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom spoločnosť NHL Interactive Cyber Enterprises, LLC a jej pobočky vrátane spoločností NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P. a National Hockey League, ako aj ich nezávislé charitatívne organizácie, National Hockey League Foundation a NHL Foundation (spoločne ďalej len „NHL“, „my“ a všetky tvary tohto osobného zámena a „naše“ a všetky tvary tohto privlastňovacieho zámena), používajú informácie pri prevádzkovaní našich webových stránok, mobilných a iných aplikácií a všetkých ostatných služieb, ktoré zobrazujú alebo poskytujú autorizované prepojenie alebo odkaz na tieto Zásady ochrany osobných údajov (spoločne „Služby“). S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon (čo môže zahŕňať provinciu Quebec) budú všetky spory, nároky alebo kontroverzie vyplývajúce z týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo v súvislosti s nimi podliehať ustanoveniam riešenia sporov a záväznej arbitráže a ustanoveniam zrieknutia sa hromadnej žaloby „class action“ a zrieknutia sa súdnych procesov za účasti poroty v Podmienky služby NHL.com.

Oficiálne stránky a aplikácie Členské klubyNational Hockey League sú súčasťou webových stránok NHL.com a mobilnej aplikácie NHL („Služby členských klubov“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako NHL zhromažďuje, používa a zdieľa informácie. Členské kluby sú zodpovedné za svoje vlastné Zásady a postupy ochrany osobných údajov a mali by ste si prečítať príslušné Zásady ochrany osobných údajov členského klubu, kde nájdete informácie o ich postupoch v súvislosti so službou členského klubu.

Ak nesúhlasíte s tým, aby boli vaše údaje použité spôsobom opísaným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, Služby nepoužívajte. Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás pomocou odkazu NHL.com/contact (ako predmet vyberte „Privacy“ („Ochrana osobných údajov“)), alebo ako je opísané nižšie v časti Ako nás kontaktovať.

 • Aké informácie zhromažďujeme a dostávame.

Zhromažďujeme a dostávame nasledujúce druhy informácií:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete priamo. Dostávame informácie, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť pri využití našich Služieb.
 • Môžete nám napríklad priamo poskytnúť informácie v súvislosti s určitými využitiami našich Služieb, ako napríklad pri registrácii do našich Služieb, aukcii alebo nákupe výrobkov prostredníctvom našich Služieb, pri registrácii na NHL.TV, pri prihlásení na zasielanie elektronických alebo iných marketingových informácií, pri prihlásení na zasielanie podrobnejších informácií o našich pripravovaných podujatiach, pri účasti na súťaži alebo žrebovaní, pri poslaní komentára k článku, pri komunikácii so zákazníckymi službami alebo používaní chatovacej funkcie v rámci služieb, prípadne pri vyplnení prieskumu alebo dotazníka vrátane nasledovných:

 • identifikačné znaky, napríklad meno a priezvisko, používateľské meno, poštová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa a mobilné telefónne číslo,

 • informácie obchodnej povahy vrátane platobných údajov a záznamu o vašich nákupoch a službách, ktoré ste si zadovážili,

 • demografické informácie, napríklad ovládaný jazyk, vek, pohlavie, rasová/etnická príslušnosť, skladba členov domácnosti, príjem a počet členov v domácnosti,

 • informácie o vašom obľúbenom členskom klube a hráčoch členského klubu a iných preferenciách,

 • fotografie alebo videá a

 • iné informácie o vašom využívaní našich Služieb.

 • Ak v rámci našich Služieb použijete funkciu „zdieľať s priateľom“ alebo „pozvať priateľa“, zaznamenáme vaše meno a e-mailovú adresu a meno a e-mailovú adresu vášho priateľa. Mená a e-mailové adresy vašich priateľov, ktoré získame za týchto okolností, nepoužívame na žiadne iné účely okrem odoslania e-mailovej správy vo vašom mene, pokiaľ k tomu nedostaneme váš súhlas alebo súhlas vášho priateľa alebo ak tieto informácie nezískame samostatne. Ubezpečte sa, prosím, že zadávate iba e-mailové adresy jednotlivcov, s ktorými máte osobný alebo príbuzenský vzťah a ktorí by chceli takúto e-mailovú správu dostať. Spoliehame sa na to, že ste získali súhlas vášho priateľa alebo člena rodiny so zdieľaním jeho osobných údajov s nami.

 • Ak sa u nás uchádzate o zamestnanie, zhromažďujeme vaše meno, kontaktné údaje a všetky informácie, ktoré nám poskytnete v životopise alebo iných materiáloch pre uchádzačov o zamestnanie. My a naši poskytovatelia služieb alebo náborový pracovník tretej strany používame tieto informácie na posúdenie vašej vhodnosti pre súčasné alebo budúce pracovné príležitosti v NHL a na kontaktovanie vás v súvislosti s nimi. S vaším súhlasom (ak to vyžadujú platné právne predpisy) môžeme získať osobné údaje aj od tretích strán, ako sú spoločnosti zaoberajúce sa preverovaním minulosti a odporúčaniami na zamestnanie.

 • Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame, keď sa rozhodnete využiť naše Služby. Informácie tiež zhromažďujeme alebo dostávame, keď používate naše Služby. Niektoré z týchto informácií získavame pomocou technológií, ako sú súbory cookie, webové signály a ďalšie technológie. Informácie o našom používaní súborov cookie a podobných sledovacích technológií nájdete v našom dokumente Zásady používania súborov cookie. Tieto automaticky zhromaždené informácie môžeme skombinovať s inými informáciami o vás na účely prispôsobenia obsahu, komunikácie a reklám na základe vašich záujmov. V závislosti na tom, ako získate prístup k našim službám a ako ich použijete, môžeme obdržať:

 • Informácie o pripojení k internetu alebo inej elektronickej sieti. Ide o informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme a ukladáme, keď používate naše Služby a interagujete s nimi, napríklad:

 • informácie o Vašich interakciách s našimi Službami, vrátane obsahu, ktorý si pozriete, výrobkov, na ktoré podáte aukčnú ponuku alebo ich kúpite, množstvo času, ktorý na Službách strávite, dátumoch, kedy ste Služby navštívili, a informácie v súboroch cookie a podobných technológiách; a

 • informácie o tom, ako získavate prístup k našim Službám, vrátane informácií o vašom prehliadači alebo operačnom systéme, adresy internetového protokolu („IP“) a histórie prehliadania vrátane webových stránok, ktoré navštívite pred návštevou našich Služieb a po nej

 • Informácie o zariadení. Ide o informácie, ktoré zhromažďujeme a ukladáme, ktoré sa týkajú zariadenia použitého na prístup k našim Službám. (Je potrebné vziať na vedomie, že pod pojmom „zariadenie“ rozumieme akúkoľvek technológiu, ktorú použijete na prístup k službám.) Informácie o zariadení môžu napríklad zahŕňať:

 • typ zariadenia, ktoré používate (napr. značku vášho telefónu alebo tabletu),

 • určité identifikačné znaky špecifické pre vaše zariadenie,

 • informácie o vašom poskytovateľovi internetových služieb a

 • v závislosti od vašich povolení aj obsah uložený na vašom zariadení (napr. kontakty uložené vo vašom telefóne).

 • Informácie o lokalite. Tieto informácie môžu zahŕňať špecifické údaje o zemepisnej polohe získané zo signálu GPS, Bluetooth a Wi-Fi vášho zariadenia a blízkych vysielačov mobilných operátorov. Tieto informácie získame napríklad vtedy, keď zvolíte možnosť použiť služby založené na lokalite, ktoré poskytujeme.

 • Inferencie. Na základe vášho použitia Služieb a iných informácií, ktoré o vás máme, môžeme generovať závery o vašich preferenciách a charakteristických vlastnostiach.

 • Informácie obchodnej povahy. Určité informácie zaznamenávame automaticky, keď od nás nakupujete alebo si od nás zadovažujete služby, ide napríklad o evidenciu nákupov a služieb, ktoré ste si zadovážili, a informácie o čase uskutočnenia nákupu.

 • Informácie zo zdrojov tretích strán. Získavame informácie zo zdrojov tretích strán, ako sú Členské kluby, spoločnosť Fanatics Retail Group North a jej pridružené spoločnosti („Fanatics“), iní obchodní partneri, verejne alebo komerčne dostupné zdroje a služby sociálnych sietí (s vaším súhlasom, ak to vyžadujú platné právne predpisy).

 • Členské kluby. Ďalšie informácie o Vás sa môžeme dozvedieť od členských klubov. Zhromažďujeme napríklad denník a ďalšie informácie súvisiace s vaším používaním Služieb členských klubov a od Členských klubov zhromažďujeme informácie o predaji lístkov a iné informácie.

 • Obchod NHL a Aukcie NHL. Nadviazali sme zmluvné partnerstvo so spoločnosťou Fanatics kvôli prevádzkovaniu NHLShop.com, NHLShop.ca a Shop.International.NHL.com (spoločne ďalej len „Obchod NHL“) a Auctions.NHL.com („Aukcie“). Spoločnosť Fanatics nám poskytuje určité informácie o kúpe (napríklad o tom, ktoré predmety ste si zakúpili, ale nie informácie o vašej platobnej karte), napríklad keď si niečo zakúpite v Obchode NHL. Informácie o tom, ako spoločnosť Fanatics postupuje pri ochrane osobných údajov nájdete v platných Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Fanatics.

 • Iní obchodní partneri. Môžeme o vás dostávať informácie od iných obchodných partnerov, napríklad keď sa prihlásite na odber NHL noviniek a akcií na stránke tretej strany alebo v priebehu toho, ako používate službu tretej strany.

 • Verejne alebo komerčne dostupné zdroje. Môžeme sa o vás dozvedieť informácie, ktoré sú verejne alebo komerčne dostupné, a to vrátane informácií od predajcov údajov v prípade, že je nám to dovolené.

 • Služby sociálnych sietí. Ak sa počas používania našich Služieb rozhodnete pripojiť k službám sociálnych sietí, môžeme o vás dostať určité informácie, ako napríklad vaše používateľské meno. O službách sociálnych sietí sa môžete viac dozvedieť tu.

Informácie, ktoré sme o vás rôznymi spôsobmi zhromaždili alebo dostali, môžeme skombinovať, a to aj na účely toho, aby sme o vás vyvodili závery. Môžeme napríklad odvodzovať informácie o tom, čo preferujete pri zapájaní sa v rámci NHL a jej Členských klubov.

 1. Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme a prijímame.

Každý druh informácií, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame na nasledujúce obchodné účely:

 • Poskytovanie našich Služieb. Informácie, ktoré zhromažďujeme a prijímame, používame na poskytovanie služieb, ktoré využívate alebo požadujete. Tieto informácie používame napríklad pri:

 • vytváraní účtov a spracovaní vašej registrácie do našich Služieb,

 • spracovaní transakcií vrátane nákupov a darov,

 • poskytovaní technickej podpory a odpovedaní na otázky používateľa,

 • upozorňovaní na aktualizácie vykonané na stránkach našich Služieb alebo posielanie iných informácií, ktoré sú dôležité pre Služby, ktoré používate a

 • zlepšovaní našej schopnosti odhaliť podvodné a potenciálne nezákonné aktivity v súvislosti s našimi Službami, predchádzať takýmto aktivitám a aj inak presadzovať naše Podmienky poskytovania Služieb.

 • Zlepšovanie našich prevádzok a Služieb. Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame aj na poskytovanie obsahu, ktorý pre Vás môže byť zaujímavý a napomáha nám udržať a zlepšovať prevádzkovanie našich Služieb. Tieto informácie používame napríklad na:

 • vyžiadanie informácií a spätnej väzby ohľadom našich Služieb,

 • identifikáciu a vyriešenie technických problémov v rámci našich Služieb,

 • lepšie pochopenie návštevníkov, ktorí pristupujú k našim Službám, a obsahu, ktorý ich zaujíma, a

 • prispôsobovanie vašich zážitkov z našich Služieb na základe informácií o lokalite alebo o vašich on-line aktivitách vrátane obsahu, ktorý si pozriete, výrobkov, na ktoré podáte aukčnú ponuku alebo ktoré kúpite, našich ďalších služieb, ktoré využívate, a iných informácií, ktoré zhromažďujeme a dostávame.

 • Pochopenie zapájania sa fanúšikov v rámci celej ligy. Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, vrátane informácií od Členských klubov a iných tretích strán, používame na výkon internej analýzy a budovanie modelov, aby sme lepšie pochopili fanúšikov NHL a to, ako sa fanúšikovia zapájajú v rámci NHL a jej Členských klubov, aby sme mohli prispôsobovať a zlepšovať naše Služby, inzerciu a komunikáciu. Usporadúvame tiež prieskumy, aby sme lepšie pochopili našich fanúšikov a to, ako sa fanúšikovia zapájajú v rámci ligy. V našich prieskumoch vás môžeme požiadať o dobrovoľné poskytnutie demografických údajov o vás a o vašej domácnosti. Odpovede na prieskumy používame a analyzujeme na účely, ktoré sú uvedené vyššie, a v relevantných prípadoch s cieľom lepšie pochopiť skladbu a rôznorodosť našich fanúšikov. Viac informácií o možnostiach, ktoré vám poskytujeme, nájdete v časti Vaše ďalšie možnosti ochrany osobných údajov.

 • Zabezpečenie účinnej reklamy a marketingu. Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame tiež na zabezpečenie propagácie našich Služieb a služieb tretích strán a na posielanie reklamných informácií, ale pokiaľ ide o tieto praktiky, máte určité práva, ktoré sú uvedené nižšie v časti Vaše ďalšie možnosti ochrany osobných údajov. Tieto informácie používame napríklad na:

 • zobrazovanie reklám (v rámci našich Služieb aj mimo nich, a to aj na stránkach tretích strán, ako sú napríklad služby sociálnych sietí) vrátane takých reklám, ktoré sú založené na informáciách o vašej približnej lokalite, a takých reklám, ktoré sú založené na vašich online aktivitách postupom času a v rámci stránok a služieb tretích strán („cielená reklama“). Viac informácií nájdete v časti 4 ďalej.

 • Môžeme tiež tretím stranám poskytnúť hash vašej e-mailovej adresy, či iné informácie na to, aby vám alebo iným osobám prezentovali relevantnú reklamu na stránkach tretích strán (vrátane platforiem sociálnych médií).

 • posielanie elektronických oznámení a iných marketingových správ o NHL, Členských kluboch alebo Obchodných partneroch tretích strán, ktoré môžu byť prispôsobené vašim prioritám, charakteristikám, záujmom a interakciám s nami – napr. s obsahom, ktorý sa týka vášho obľúbeného Členského klubu, vášho zapojenia v rámci NHL alebo jej členských klubov alebo oblastí našej webovej stránky, ktoré ste navštívili.

 • meranie a hodnotenie efektivity on-line reklamných kampaní a

 • správu vašej účasti v našich súťažiach, stávkach, hrách zo sveta fantázie alebo interaktívnych hrách alebo v iných propagačných akciách.

Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame aj na iné účely, ktoré sú vám vysvetlené pri zhromažďovaní, alebo na ktoré poskytnete súhlas.

3. Ako zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame.

Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, môžeme zdieľať s tretími stranami, ak máme Váš súhlas alebo nižšie uvedeným spôsobom.

Informácie zdieľame s nasledujúcimi kategóriami tretích strán:

 • Naše pobočky a súvisiace entity. Na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov zdieľame informácie so súčasnými a budúcimi „pridruženými spoločnosťami“. Tento termín zahŕňa naše materské a dcérske spoločnosti, partnerov, s ktorými spoločne podnikáme, alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme, ktoré kontrolujú nás alebo s ktorými sme pod spoločnou kontrolou. Informácie tiež zdieľame medzi týmito entitami NHL, ako aj medzi organizáciami National Hockey League Foundation a NHL Foundation.

 • Naši poskytovatelia služieb. Informácie poskytujeme pridruženým a nepridruženým poskytovateľom služieb a iným subjektom, ktoré pre nás vykonávajú určité funkcie alebo služby, napríklad na hosting našich Služieb a údajov, plnenie objednávok, poskytovanie produktov a služieb, spravovanie databáz, vykonávanie analýz alebo reklamných služieb, spravovanie našich súťaží a lotérií, zhromažďovanie údajov o polohe, poskytovanie služieb založených na lokalite, spracovanie platieb kreditnou kartou, poskytovanie služieb zákazníkom alebo na to, aby za nás odosielali správy.

 • Členské kluby. Okrem informácií, ktoré o vás môžu zhromažďovať Členské kluby v súvislosti s vaším využívaním Služieb Členských klubov, môžeme s našimi členskými klubmi zdieľať informácie o vás vrátane vašich kontaktných údajov, demografických údajov, preferencií a informácií alebo záverov o tom, ako sa zapájate v rámci NHL a jej Členských klubov a naše Členské kluby môžu tieto informácie použiť na účely, ako sú napríklad: prispôsobovanie vlastnej reklamy a komunikácie a poskytovanie špeciálnych ponúk, propagačných materiálov a iných materiálov a informácií, ktoré by vás mohli zaujímať, zlepšovanie vlastných výrobkov a služieb a vykonávanie internej analýzy. Zoznam našich Členských klubov si môžete pozrieť tu. Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov týchto Členských klubov, kde nájdete informácie o tom, aké majú Postupy ochrany osobných údajov a aké ponúkajú možnosti výberu. Viac informácií o možnostiach, ktoré vám poskytujeme, nájdete v časti Vaše ďalšie možnosti ochrany osobných údajov.

 • Obchodní partneri. Ak súhlasíte so zasielaním ich noviniek a ponúk, zdieľame o vás informácie s vybranými Obchodnými partnermi, napr. s našimi sponzormi, ďalšími maloobchodníkmi a rozhlasovými a televíznymi partnermi, aby vás mohli informovať o špeciálnych ponukách, zasielať propagačné a iné materiály a informácie, ktoré by vás mohli zaujímať. Zoznam niektorých našich najdôležitejších Obchodných partnerov si môžete pozrieť tu. Ak sa chcete odhlásiť zo zasielania oznámení priamo od týchto Obchodných partnerov, kontaktujte príslušného Obchodného partnera. Viac informácií o možnostiach, ktoré vám poskytujeme, nájdete v časti Vaše ďalšie možnosti ochrany osobných údajov. Môžeme tiež poskytnúť osobné údaje co-brandingovým a iným partnerom, keď sa rozhodnete zapojiť do ich programov alebo keď nám poskytnete svoje informácie, aby ste mohli s týmto partnerom vykonať transakciu, darovať mu finančný príspevok alebo inak s týmto partnerom interagovať. Nie sme zodpovední za postupy našich Obchodných partnerov alebo iných externých partnerov pri ochrane osobných údajov; títo partneri môžu vaše informácie používať na svoje vlastné účely.

 • Reklamní partneri. Informácie môžeme poskytnúť našim reklamným partnerom na účely cielenej reklamy, a to aj prostredníctvom používania súborov cookie, webových signálov a ďalších technológií, ako je podrobnejšie opísané ďalej v časti 4. Ak sa chcete dozvedieť viac a vyjadriť nesúhlas s takouto cielenou reklamou, pozrite si časť Vaše ďalšie možnosti ochrany osobných údajov ďalej.

 • Iné strany v prípade nevyhnutnej reakcie pri súdnom konaní alebo v prípade, že musíme chrániť seba alebo naše Služby. Vaše informácie – vrátane obsahu vašej komunikácie – môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb poskytnúť iným stranám, ak to vyžaduje alebo dovoľuje príslušný zákon v jurisdikciách, kde sa nachádzame my alebo naši poskytovatelia služieb, a to napríklad v dobrej viere, že:

 • je to nevyhnutné v prípade zákonných požiadaviek štátnych orgánov alebo pri súdnom pojednávaní (napr. súdny príkaz, povolenie na domovú prehliadku alebo predvolanie),

 • informácie sú relevantné pre trestný čin, ktorý bol spáchaný alebo sa pácha,

 • došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje vašu bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby alebo osôb, alebo

 • je to nevyhnutné na ochranu našich práv alebo majetku, obranu proti právnym nárokom, alebo presadenie našich podmienok Poskytovania Služby.

 • Iné strany v súvislosti s určitými obchodnými transakciami. V prípade potenciálnej alebo skutočnej zmeny vlastníctva NHL (alebo ktorejkoľvek časti našich aktív) následkom fúzie, kúpy alebo v nepravdepodobnom prípade bankrotu môžu byť vaše informácie postúpené inému subjektu. V takom prípade vás o tejto transakcii budeme informovať aktualizáciou Zásad ochrany osobných údajov alebo inými vhodnými prostriedkami.

 • Interaktívne funkcie. Informácie môžu tiež byť zdieľané alebo sprístupnené tretím stranám, ak zverejníte informácie na verejnom profile používateľa alebo vo verejnej oblasti našich Služieb, ako je napr. diskusná miestnosť, fórum, blog alebo iný komunitný nástroj, alebo ak sa zúčastníte verejných podujatí či aktivít. Zodpovedáte za akékoľvek informácie, ktoré odošlete prostredníctvom týchto interaktívnych funkcií. Nemôžeme zaistiť, aby strany, ktoré majú prístup k týmto informáciám, rešpektovali vaše súkromie. Preto buďte pri využívaní týchto funkcií opatrní.

Môžeme tiež s tretími stranami zdieľať ďalšie informácie spôsobom, ktorý neidentifikuje jednotlivých používateľov, vrátane napríklad agregovaných alebo deidentifikovaných údajov.

4. Tretie strany, ktoré poskytujú obsah, reklamu alebo funkčnosť našich služieb.

Časť obsahu, reklamy a funkcie na stránkach našich Služieb môžu poskytovať tretie strany, ktoré k nám nie sú pridružené. Medzi tieto tretie strany patria napr.:

 • poskytovatelia obsahu, ktorí môžu prevádzkovať súťaže, stávky, hry zo sveta fantázie alebo interaktívne hry alebo verejné fóra na stránkach našich Služieb,

 • poskytovatelia reklamy, ako napríklad reklamné siete a iné reklamné spoločnosti, ktoré pomáhajú nám a našim inzerentom zabezpečovať reklamu (na stránkach našich Služieb alebo niekde inde), ktorá môže byť prispôsobená záujmom používateľov, a to aj cielenú reklamu, a porozumieť reakciám používateľov na túto reklamu,

 • spoločnosti na meranie sledovanosti, ktoré nám pomáhajú merať celkové používanie našich Služieb a porovnať ich používanie s inými on-line službami,

 • služby sociálnych sietí (napr. Facebook a Twitter), ktoré vám môžu umožňovať prihlásiť sa na určité stránky našich Služieb, písať komentáre k dostupnému obsahu na stránkach našich Služieb a zdieľať to, čo nájdete na stránkach našich Služieb, s vašou sociálnou sieťou a

 • poskytovatelia analytických služieb na základe mobilnej lokality, ktorí používajú údaje o zemepisnej polohe na prenos informačnej, marketingovej a verejnej komunikácie smerom k vám.

Cielená reklama: Tieto a ďalšie tretie strany môžu zhromažďovať alebo dostávať informácie o vašom používaní našich Služieb, a to aj pomocou technológií, ako sú súbory cookie, webové signály a ďalšie technológie. Tieto informácie sa môžu zhromažďovať dlhodobo a kombinovať s informáciami zhromaždenými na iných webových stránkach a online službách (ako sú napríklad webové stránky, ktoré navštívite, a vaše interakcie s inzerciou a iným obsahom) zo všetkých vašich zariadení, napríklad na účely vytvárania predpovedí o vašich preferenciách a poskytovania reklám cielených na vás v rámci našich Služieb aj mimo nich. Služby sociálnych sietí môžu dokázať zhromažďovať informácie, ktoré sa vás týkajú, bez toho aby ste klikli na ich obsah v rámci našich Služieb alebo s ním aktívne pracovali alebo bez toho aby ste mali účet v službách sociálnych sietí.

Upozorňujeme, že niektoré z týchto spoločností sa zúčastňujú programov vyvinutých na to, aby poskytovali spotrebiteľom možnosť zvoliť si, či chcú dostávať cielenú reklamu. Ak sa chcete dozvedieť viac a vyjadriť nesúhlas s takouto cielenou reklamou, pozrite si časť Vaše ďalšie možnosti ochrany osobných údajov ďalej.

Služby sociálnych sietí: Služby sociálnych sietí tretích strán, s ktorými sme sa spojili, môžu informovať vašich priateľov aj ostatné kontakty, ako na stránkach našich Služieb, tak aj na stránkach týchto služieb sociálnych sietí, že ste používateľom našich Služieb, resp. ich informovať o tom, ako používate naše Služby. Ak sa rozhodnete vstúpiť na stránky služieb sociálnych sietí tretích strán alebo ich využívať, môžeme o vás získať informácie, ktoré ste sprístupnili na stránkach týchto služieb sociálnych sietí podľa toho, aké máte zvolené nastavenia. Tieto informácie môžeme použiť v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, ale hlavným účelom ich použitia je zvýšiť vaše osobné a spoločenské možnosti využitia našich Služieb.

Budete tiež môcť prepojiť účet na sociálnej sieti s účtom našich Služieb. To vám umožní používať svoje odporúčania z inej stránky alebo služby na registráciu v rámci určitých funkcií našich Služieb. Ak prepojíte svoj účet na stránke tretej strany alebo služby, môžeme zhromažďovať informácie z týchto účtov tretích strán a všetky takto získané informácie budú podliehať týmto Zásadám ochrany osobných údajov.

5. Práva dotknutých osôb

V závislosti od toho, v ktorej jurisdikcii bývate, môžete mať na základe miestnych právnych predpisov ako dotknutá osoba určité práva, napríklad právo:

 • žiadať o prístup k vašim osobným údajom, v relevantných prípadoch tiež môžete žiadať, aby boli údaje v bežne používanom elektronickom formáte, a žiadať od nás ďalšie informácie o tom, akými postupmi spracovávame údaje;

 • žiadať aktualizáciu alebo opravu nepresností vo vašich osobných údajoch;

 • žiadať o vymazanie určitých osobných údajov, ktoré sú v našej správe a pod našou kontrolou;

 • žiadať o stiahnutie alebo odvolanie súhlasu, napríklad vtedy, keď je právnym základom spracovania vašich osobných údajov váš súhlas (tam, kde je tento koncept uznávaný), alebo keď spracúvame vaše citlivé osobné údaje na základe vášho súhlasu;

 • namietať alebo žiadať o obmedzenie spracúvania vašich údajov.

 • žiadať nás o ukončenie šírenia alebo o zrušenie indexovania vašich osobných údajov (ak je to vhodné).

V každom prípade podliehajú tieto práva určitým zákonne stanoveným výnimkám. Ak chcete pristupovať k svojim údajom, vymazať či opraviť ich alebo inak využiť svoje práva, kontaktujte nás podľa nižšie uvedenej časti Ako nás kontaktovať. V závislosti od typu vašej žiadosti od vás môžeme požadovať ďalšie informácie na overenie vašej žiadosti, ako napríklad údaje o vašom účte a ak je to potrebné, kópie štátneho identifikačného dokladu. Môžete tiež byť oprávnení odvolať sa proti našim rozhodnutiam vzhľadom na vaše práva v oblasti údajov podľa miestnych právnych predpisov a môžete tak urobiť podľa návodu uvedeného v korešpondencii s oznámením nášho rozhodnutia, ktorú sme vám poslali. Môžete tiež byť oprávnení poveriť oprávneného zástupcu, aby vo vašom mene uplatňoval práva, a v takomto prípade môžeme požiadať o podrobnejšie informácie na potvrdenie identity vášho zástupcu alebo skutočnosti, že je zástupca oprávnený konať vo vašom mene.

V závislosti od jurisdikcie, kde bývate, môžete mať tiež právo žiadať o obmedzenie používania alebo poskytovania vašich citlivých osobných údajov. Svoje právo na takéto obmedzenie si môžete uplatniť kliknutím na odkaz „Vaše možnosti ochrany osobných údajov“ tu, alebo v päte príslušných webových stránok a mobilných aplikácií. V závislosti od jurisdikcie, kde bývate, môžete mať právo na odmietnutie „predaja“ vašich osobných údajov, „zdieľania“ vašich osobných údajov (na cielenú reklamu), alebo celého spracúvania vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy. Tieto práva si môžete uplatniť aj kliknutím na odkaz „Vaše možnosti ochrany osobných údajov“. Prečítajte si aj nižšie uvedenú časť „Vaše ďalšie možnosti ochrany osobných údajov“, kde nájdete podrobnejšie informácie o tom, ako podávať tieto žiadosti v súvislosti s reklamou.

Nebudeme vás diskriminovať za uplatňovanie týchto práv, ale niektoré funkcie a prvky, ktoré máte k dispozícii, sa môžu zmeniť, prípadne ich možno už nebudete mať k dispozícii.

 • 6. Vaše ďalšie možnosti ochrany osobných údajov.

  Záleží na vás, ako budeme nakladať s vašimi informáciami, ktoré zhromaždíme alebo prijmeme. Máte veľa ďalších možností.

  • E-mail. Kliknutím na odkaz „Odhlásiť“ v spodnej časti reklamných e-mailových oznámení môžete odmietnuť, aby sme vám v budúcnosti posielali reklamné e-mailové správy a aktualizovať svoje preferencie. Upozorňujeme, že vám môžeme naďalej posielať e-mailové správy o transakciách alebo službách, ktoré sa budú týkať vášho účtu. Ak sa chcete odhlásiť z odberu e-mailov od Členských klubov alebo Obchodných partnerov, kontaktujte priamo príslušné subjekty.

  • Textové správy SMS a MMS. Doručovanie našich reklamných oznámení typu SMS a MMS (t.j. textových správ) môžete odmietnuť tak, že odpoviete „STOP“ na ktorúkoľvek zo správ, čo je bezplatné. Táto odpoveď je zadarmo. Upozorňujeme, že na vašu žiadosť o odhlásení môžeme odpovedať správou, ktorá potvrdí úspešné odhlásenie.

  • Cielená reklama. Pokiaľ ide o cielenú reklamu, máte na výber rôzne možnosti.

  • Môžete vyjadriť nesúhlas s prijímaním určitej cielenej reklamy zúčastnených spoločností, a to na webových stránkach organizácií Network Advertising InitiativeDigital Advertising AllianceDigital Advertising Alliance of Canada.

  • Ak je táto možnosť k dispozícii a v závislosti od jurisdikcie, kde bývate, môžete tiež deaktivovať voliteľné súbory cookie v nástroji „Nastavenia Cookie“ od NHL, ktorý nájdetetu.

  • V závislosti od vašej jurisdikcie tiež podporujeme špecifikáciu Global Privacy Control („GPC“), čo je univerzálny signál na vyjadrenie nesúhlasu, ktorý oznamuje webovým stránkam, ktoré navštevujete, akú ochranu osobných údajov preferujete. Viac informácií o špecifikácii GPC nájdete na príslušnej webovej stránke tu.

  Tieto možnosti výberu sa obyčajne vzťahujú iba na webový prehliadač, ktorý používate, takže musíte vyjadriť nesúhlas z každého webového prehliadača na každom zariadení, ktoré používate. Ak vyjadríte nesúhlas, môže sa vám stále zobrazovať reklama od NHL, ale reklamy budú pre vás a vaše záujmy menej relevantné.

  Okrem toho môžete mať v závislosti od jurisdikcie, kde bývate, právo na vyjadrenie nesúhlasu so zdieľaním hashov e-mailových adries a podobných osobných údajov s tretími stranami (napríklad platformami sociálnych médií) na účely cielenej reklamy. Žiadosť odošlete vyplnením tohto formulára: NHL.com/contact. V riadku „Subject“ („Predmet“) vyberte možnosť „Privacy“ („Ochrana osobných údajov“) a v texte správy uveďte svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Do políčka „Description“ („Popis“) zadajte text „Opt Out of Sale/Opt Out of Sharing for Targeted Advertising“ („Odhlásiť sa z predaja/odhlásiť sa zo zdieľania pre cielenú reklamu“).

  Žiadosť o nesledovanie. Niektoré webové prehliadače môžu prenášať signály žiadosti o nesledovanie na webové stránky a iné on-line služby, s ktorými prehliadač komunikuje. Tento úkon je odlišný od možností výberu, ktoré sa opisujú vyššie. Neexistuje však žiadna norma, ktorá by určovala, čo majú webové stránky a online služby robiť alebo nerobiť, keď tieto signály dostanú. V súčasnosti ani my nerobíme žiadne opatrenia, pokiaľ tieto signály obdržíme. Ak bude ustanovená norma určujúca, ako na tieto signály reagovať, môžeme zrevidovať svoje zásady ohľadom reakcie na tieto signály.

  • Poskytovanie osobných údajov Členským klubom a Obchodným partnerom.

  • V závislosti od jurisdikcie, kde bývate, môžete mať právo žiadať o vyjadrenie nesúhlasu s „predajom“ alebo „zdieľaním“ vašich osobných údajov v súlade so štátnymi právnymi predpismi. Žiadosť odošlete vyplnením tohto formulára: NHL.com/contact. V riadku „Subject“ („Predmet“) vyberte možnosť „Privacy“ („Ochrana osobných údajov“) a v texte správy uveďte svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Do políčka „Description“ („Popis“) zadajte text „Opt Out of Sale/Opt Out of Sharing for Targeted Advertising“ („Odhlásiť sa z predaja/odhlásiť sa zo zdieľania pre cielenú reklamu“).

  • Vyplnením formulára na tejto adrese môžete vyjadriť nesúhlas (alebo ak ste poskytli súhlas, môžete ho odvolať) s budúcim zdieľaním vašich osobných údajov s Členskými klubmi a Obchodnými partnermi na účely ich vlastnej propagácie: NHL.com/contact. V riadku „Subject“ („Predmet“) vyberte možnosť „Privacy“ („Ochrana osobných údajov“) a v texte správy uveďte svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Do políčka „Description“ („Popis“) zadajte text „Opt Out of Business Partner Sharing“ („Odhlásiť sa zo zdieľania s Obchodnými partnermi“) alebo „Opt Out of Member Club Sharing“ („Odhlásiť sa zo zdieľania s Členskými klubmi“). Upozorňujeme, že aj keď tieto možnosti výberu využijete, NHL môže stále zdieľať vaše informácie s Obchodnými partnermi a Členskými klubmi v prípadoch, kedy to má dovolené, napríklad vtedy, keď dané údaje používajú na poskytnutie služieb, ktoré žiadame, a pod vaším vedením alebo na základe vašich interakcií s nimi.

  • Ak máte účet na NHL.com, môžete tiež navštíviť záložku „Predvoľby e-mailu“ a obmedziť, ako zdieľame určité informácie.

  • Zapojenie fanúšikov ligy: V prípade jednotlivcov v Kanade môžete obmedziť používanie informácií NHL o vašom zapojení v rámci NHL a jej Členských klubov na vytvorenie modelov, ktoré používame na lepšie pochopenie fanúšikov NHL a zapojenia fanúšikov v rámci NHL a jej Členských klubov, aby sme mohli prispôsobiť a zlepšiť naše Služby, reklamu a komunikáciu. Ak sa chcete odhlásiť, kontaktujte nás na adrese [email protected] alebo vyplňte formulár dostupný tu. Upozorňujeme, že ak ste sa prihlásili na odber našich marketingových e-mailov, stále budete dostávať e-maily, ktoré môžu byť prispôsobené vášmu zapojeniu do NHL, ale môžu byť pre vás menej relevantné. Okrem toho upozorňujeme, že je potrebné samostatne odmietnuť používanie akýchkoľvek činností spracovania prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií kliknutím na odkaz „Nastavenia súborov cookie“ tu.

  • Informácie o lokalite. Ak sa rozhodnete vyžiť služby alebo aplikácie založené na lokalite, ktoré pokrývajú tieto Zásady ochrany osobných údajov, môžete odmietnuť zhromažďovanie a/alebo použitie vašich informácií o lokalite na určité účely. Ak však využijete túto možnosť odmietnutia, nemusia byť pre vás dostupné niektoré funkcie poskytované týmito službami alebo aplikáciami. Zhromažďovanie informácií o lokalite možno budete môcť obmedziť aj pomocou nastavení vášho zariadenia.

  7. Zabezpečenie a uchovávanie údajov

  Prijali sme fyzické, technické a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu pred krádežou, stratou, neoprávneným použitím a neoprávneným prístupom alebo oznámením informácií, ktoré zhromažďujeme a dostávame. Musíme vás však upozorniť, že žiadny prenos alebo uchovávanie dát nezaručuje 100 % bezpečnosť. Napriek nášmu úsiliu o ochranu vašich informácií a osobných údajov však nemôžeme zaručiť a nezaručujeme bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré oznámite alebo odovzdáte našim Službám. Nezodpovedáme za krádež, zničenie alebo neúmyselné oznámenie vašich informácií alebo akékoľvek iné oznámenie, ktoré je mimo náš dosah.

  Váš prístup na web a k niektorým informáciám môže byť chránený heslom, ktoré si vyberiete. Dôrazne odporúčame, aby ste si vybrali také heslo, ktoré je ťažké uhádnuť a aby ste nikomu svoje heslo neposkytli. Nikdy sa vás nebudeme pýtať na vaše heslo v žiadnych nevyžiadaných správach (ako sú listy, telefonáty alebo e-mailové správy).

  Osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako potrebujeme na poskytovanie Služieb, na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Po uplynutí tohto času podnikneme kroky potrebné na vymazanie alebo anonymizáciu údajov. Medzi kritériá, ktoré stanovujú dĺžku obdobia uchovávania údajov, patrí dĺžka vášho vzťahu s nami, lehoty uchovávania ustanovené zákonom a to, či sa uchovávanie vyžaduje na základe vedenia súdneho sporu alebo regulačného vyšetrovania.

  8. Ochrana osobných údajov detí.

  Naše služby nikdy vedome nezhromažďujú, nepoužívajú ani neposkytujú informácie od detí mladších ako 13 rokov alebo podľa iných definícií miestnych zákonov bez predchádzajúceho súhlasu rodičov s výnimkou toho, čo je povolené podľa zákona USA o ochrane osobných informácií detí online („COPPA“) či inej platnej miestnej legislatívy.

  9. Odkazy tretích strán.

  Naše Služby môžu obsahovať odkazy na tretie strany, ktoré nevlastníme ani neprevádzkujeme. Odkazy na naše Služby môžu byť uvedené na službách tretích strán, kde uverejňujeme reklamy. Odkazy na služby tretích strán poskytujeme pre pohodlie našich používateľov. Tieto odkazy nie sú schválením ani odporúčaním služieb, na ktoré vedú. Služby, na ktoré odkazy vedú, musia mať vlastné a nezávislé zásady ochrany osobných údajov, upozornenia a podmienky použitia. Odporúčame vám, aby ste si tieto dokumenty pozorne prečítali. Tieto služby nemáme pod kontrolou, a preto nezodpovedáme za spôsob, akým subjekty poskytujúce služby, na ktoré vedú odkazy, zhromažďujú, využívajú, zdieľajú alebo inak spracovávajú vaše informácie.

  10. Ďalšie zverejnenia pre Kaliforniu

  V tejto časti sú uvedené určité zverejnenia na účely plnenia požiadaviek právnych predpisov v Kalifornii. Pokúsili sme sa plne objasniť svoje postupy ochrany osobných údajov v ostatných častiach týchto Zásad ochrany osobných údajov, je však potrebné prečítať si informácie uvedené v tejto časti na doplnenie ostatných častí o zverejnenia určené na účely splnenia konkrétnych požiadaviek právnych predpisov štátu.

  Tieto Zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie o druhoch osobných údajov, ktoré sme zhromažďovali a poskytli alebo inak sprístupnili tretím stranám v priebehu predošlých 12 mesiacov. Tieto údaje zahŕňajú napríklad:

  Identifikačné znaky, ako sú napríklad vaše meno, adresa, telefónne číslo, PSČ, IP adresa a online identifikačné znaky. Tieto informácie môžeme použiť na zodpovedanie vašich otázok, na to, aby sme vám umožnili zúčastniť sa našich programov (vrátane lotérií či súťaží), na spracovanie vašej registrácie v našich Službách a na iné obchodné účely.

  Informácie obchodnej povahy, ako napríklad záznam o vašich nákupoch a službách, ktoré ste si zadovážili. Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie vášho zážitku z našich Služieb, na to, aby sme vám zobrazovali reklamy o produktoch a ponukách, a na iné obchodné účely.

  Informácie o aktivite na internete a elektronickej sieti, ako napríklad informácie o vašich interakciách s našimi Službami. Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie našich Služieb, na lepšie pochopenie návštevníkov, ktorí prichádzajú na stránky našich Služieb, a obsahu, ktorý ich zaujíma, a na iné obchodné účely.

  Geolokačné údaje. Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie kvality, bezpečnosti a relevantnosti našich Služieb a na iné obchodné účely.

  Závery o vás vrátane záverov o vašich preferenciách a charakteristických vlastnostiach. Tieto informácie môžeme použiť na to, aby sme vám poskytli naše Služby individuálnym a personalizovaným spôsobom a posielali vám marketingové materiály, o ktorých si myslíme, že vás môžu zaujímať, a na iné obchodné účely.

  Niektoré z týchto informácií sa tiež považujú za osobné údaje podľa kalifornského občianskeho zákonníka, sekcia 1798.80.   

  Ďalšie práva v Kalifornii

  Informácie o tom, ako požiadať o prístup, vymazanie alebo opravu svojich osobných údajov a ako vyjadriť nesúhlas s určitým poskytovaním vašich osobných údajov nájdete v časti Vaše ďalšie možnosti ochrany osobných údajov. Okrem metód, uvedených v danej časti, si môžete v prípade, že ste obyvateľom Kalifornie, uplatniť svoje práva na zistenie, opravu a vymazanie osobných údajov telefonicky, na čísle 1-833-977-2095.

  Informácie o tom, ako požiadať o odmietnutie predaja/zdieľania osobných údajov, nájdete v časti Vaše ďalšie možnosti ochrany osobných údajov.  Bez výslovného súhlasu vedome nepredávame ani nezdieľame osobné údaje detí vo veku menej ako 16 rokov.

  Okrem práv uvedených v časti Vaše ďalšie možnosti ochrany osobných údajov môžu obyvatelia Kalifornie odmietnuť zdieľanie svojich osobných identifikačných údajov s tretími stranami na účely priameho marketingu týchto tretích strán tak, že nás kontaktujú podľa nižšie uvedenej časti Ako nás kontaktovať.

  Obyvatelia Kalifornie registrovaní ako používatelia Služieb, ktorí sú mladší ako 18 rokov, sú v súlade so zákonmi Kalifornie oprávnení požiadať a získať odstránenie obsahu informácií, ktoré v rámci Služieb sami odoslali vo forme používateľského obsahu. Toto odstránenie si môžete vyžiadať vyplnením nasledujúceho formulára: NHL.com/contact. Aby sme mohli vašu požiadavku spracovať, v riadku „Subject“ („Predmet“) prosím zvoľte možnosť „Privacy“ („Ochrana osobných údajov“) a v texte e-mailovej správy uveďte: (i) vyhlásenie, že žiadate o odstránenie používateľského obsahu na základe zákonov Kalifornie, (ii) opis materiálu, ktorý si želáte odstrániť, a informácie dostatočné na to, aby sme daný materiál našli, (iii) svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu (vrátane mesta, štátu a poštového smerovacieho čísla) a rok narodenia. Upozorňujeme, že vaša požiadavka nezaručuje úplné a celkové odstránenie daných materiálov.

  11. Ďalšie informácie pre návštevníkov mimo Spojených štátov vrátane obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), Kanady a Číny.

  Medzinárodné prenosy osobných informácií

  Hlavné riaditeľstvo NHL je v Spojených štátoch. Bez ohľadu na to, kde naše služby používate alebo ako nám poskytujete informácie, môžu byť vaše informácie prenášané, uchovávané a spracované NHL, jej pobočkami a jej prevádzkovými partnermi alebo poskytovateľmi služieb v Spojených štátoch alebo iných lokalitách mimo jurisdikcie, kde bývate. Upozorňujeme, že zákony, predpisy a normy USA upravujúce ochranu osobných údajov nemusia byť rovnocenné so zákonmi štátu, v ktorom žijete, a že k týmto informáciám môžu podľa zákona mať prístup súdy v USA, orgány zaisťujúce dodržiavanie zákonov a vládne úrady. Vezmite na vedomie, že údaje, ktoré získame v dôsledku vášho používania Služieb, môžu byť zhromažďované, prenášané, uchovávané a spracúvané mimo vašej jurisdikcie (v prípade obyvateľov Quebecu znamená mimo Quebecu), aj v Spojených štátoch alebo v inej krajine v súlade s platnou legislatívou.

  Právny základ spracovania pre obyvateľov EHP

  Pokiaľ naše činnosti podliehajú medzinárodným zákonom o ochrane údajov, ktoré určujú obmedzené právne dôvody na spracovanie vašich informácií, právnym základom našich spracovateľských aktivít je vykonávanie našich zmlúv s vami, naplnenie našich právnych záväzkov a naše legitímne obchodné účely vrátane zlepšovania našich činností a Služieb, odhaľovania a predchádzania podvodom a presadzovania našich Zmluvných podmienok. Spoliehame sa na váš súhlas pri odosielaní priamych marketingových správ o našich produktoch, službách a propagáciách a pri poskytovaní cielených reklám, a to tak na Službách, ako aj mimo nich. Ak nám určité informácie neposkytnete, môže sa v niektorých prípadoch stať, že nebudeme schopní plniť si naše povinnosti alebo vám poskytnúť služby, ktoré žiadate. Budeme vás informovať o dôsledkoch neposkytnutia určitých informácií. 

  Práva na ochranu osobných údajov v EHP

  Viac informácií o tom, ako môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas a aké máte práva na ochranu údajov, nájdete v časti Vaše ďalšie možnosti ochrany osobných údajov. Okrem toho môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu, ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje platné zákony. Kontaktné údaje všetkých orgánov dohľadu v EHP nájdete na tu. Tieto práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete spôsobom uvedeným nižšie v časti Ako nás kontaktovať.

  Informácie pre obyvateľov Číny

  Na dosiahnutie cieľov, ktoré sa v týchto zásadách ochrany osobných údajov opisujú v časti „Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme a prijímame“, môžeme vaše osobné údaje prenášať do hlavného riaditeľstva NHL a pridružených spoločností alebo tretích strán mimo Číny.  

  Ak sa vaše osobné údaje budú prenášať takýmto subjektom, prenesieme ich prostredníctvom zákonných mechanizmov na cezhraničný prenos a prijmeme potrebné opatrenia na to, aby sme zabezpečili, že zahraniční príjemcovia budú poskytovať rovnakú úroveň ochrany, ako sa vyžaduje podľa platných čínskych zákonov. 

  12. Informácie o našich Postupoch správy ochrany údajov v Kanade

  Určili sme pracovníka pre ochranu osobných údajov, ktorý je zodpovedný za dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov o ochrane osobných údajov v spoločnosti. Zaviedli sme zásady a postupy, ktoré upravujú zaobchádzanie s osobnými údajmi a stanovujú povinnosti našich zamestnancov. Medzi tieto zásady a postupy patria okrem iného:

  • Zásady a postupy zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov so súhlasom, ak to vyžadujú platné kanadské zákony o ochrane osobných údajov.
  • Zásady a postupy na ochranu osobných údajov v našej správe a pod našou kontrolou pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.
  • Zásady a postupy na včasnú a účinnú reakciu na žiadosti a sťažnosti dotknutých osôb. 
  • Rámec pre uchovávanie a likvidáciu osobných údajov s cieľom zabezpečiť súlad so zákonnými povinnosťami.

  13. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov.

  Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času načas zmeniť, aby lepšie odrážali zmeny v našich Postupoch na ochranu osobných súborov. Odporúčame, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne čítali. Ak tieto Zásady ochrany osobných údajov zásadným spôsobom zmeníme, pošleme vám patričné upozornenie.

  14. Ako nás kontaktovať.

  Ak budete mať akékoľvek otázky ohľadom týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu, ako my alebo naši poskytovatelia služieb nakladáme s osobnými údajmi, kontaktujte nás pomocou odkazu NHL.com/contact a ako predmet vyberte „Privacy“ („Ochrana osobných údajov“) alebo nám napíšte na adresu:

  Privacy Officer
  NHL Enterprises, L.P.
  One Manhattan West
  395 Ninth Ave.
  New York, NY 10001
  [email protected]