Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
Platí od poslednej aktualizácie streda 27. Februára 2020

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom spoločnosť NHL Interactive Cyber Enterprises, LLC a jej pobočky vrátane spoločností NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P. a National Hockey League, ako aj ich nezávislé charitatívne organizácie, National Hockey League Foundation a NHL Foundation (spoločne ďalej len "NHL", "my" a všetky tvary tohto osobného zámena a "naše" a všetky tvary tohto privlastňovacieho zámena), používajú informácie pri prevádzkovaní našich webových stránok, mobilných a iných aplikácií a všetkých ostatných služieb, ktoré zobrazujú alebo poskytujú autorizovaný odkaz alebo referenciu na tieto zásady ochrany osobných údajov (spoločne ďalej len naše "služby").  

Oficiálne stránky a aplikácie členských klubov National Hockey League sú súčasťou webových stránok NHL.com a mobilnej aplikácie NHL ("Služby členských klubov"). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov však upravujú iba zhromažďovanie, používanie a zdieľanie informácií NHL. Členské kluby sú zodpovedné za svoje vlastné zásady a postupy ochrany osobných údajov a mali by ste si prečítať príslušné zásady ochrany osobných údajov členského klubu, kde nájdete informácie o ich postupoch v súvislosti so službou členského klubu.

Ak nesúhlasíte s tým, aby boli vaše údaje použité spôsobom opísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov, služby nepoužívajte. Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás pomocou odkazu NHL.com/contact (ako predmet vyberte "Privacy") alebo ako je opísané nižšie v časti Ako nás kontaktovať. 

1.    Aké informácie zhromažďujeme a dostávame

Zhromažďujeme a dostávame nasledujúce druhy informácií:

   o Informácie, ktoré nám poskytnete priamo. Dostávame informácie, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť pri využití našich služieb.
       o V súvislosti s určitými využitiami našich služieb, ako napríklad pri registrácii do našich služieb, aukcii alebo nákupe výrobkov prostredníctvom našich služieb, pri registrácii na NHL.TV (v Kanade sa tiež nazýva NHL LIVE™ (spoločne ďalej len "NHL.TV")), pri prihlásení na zasielanie elektronických alebo iných marketingových informácií, pri prihlásení na zasielanie podrobnejších informácií o našich pripravovaných podujatiach, pri účasti na súťaži alebo žrebovaní, pri poslaní komentára k článku, pri komunikácii so zákazníckymi službami alebo pri vyplnení dotazníka môžete byť požiadaní o poskytnutie osobných údajov, ako sú napríklad:
           o identifikačné znaky, napríklad meno a priezvisko, používateľské meno, poštová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová  adresa a mobilné telefónne číslo, 
           o informácie obchodnej povahy vrátane platobných údajov a záznamu o vašich nákupoch a službách, ktoré ste si zadovážili, 
           o informácie o vašom obľúbenom členskom klube a hráčoch členského klubu a iných preferenciách,
           o fotografia a 
           o iné informácie o vašom využívaní našich služieb.
       o Ak v rámci našich služieb použijete funkciu "zdieľať s priateľom" alebo "pozvať priateľa", zaznamenáme vaše meno a e-mailovú adresu a meno a e-mailovú adresu vášho priateľa. Mená a e-mailové adresy vašich priateľov, ktoré získame za týchto okolností, nepoužívame na žiadne iné účely okrem odoslania e-mailovej správy vo vašom mene, pokiaľ k tomu nedostaneme váš súhlas alebo súhlas vášho priateľa alebo ak tieto informácie nezískame samostatne. Ubezpečte sa, prosím, že zadávate iba e-mailové adresy jednotlivcov, s ktorými máte osobný alebo príbuzenský vzťah.

   o Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame, keď sa rozhodnete využiť naše služby. Informácie tiež zhromažďujeme alebo dostávame, keď používate naše služby. Niektoré z týchto informácií získavame pomocou technológií, ako sú súbory cookie, pixelové tagy a ďalšie technológie. Tieto automaticky zhromaždené informácie môžeme skombinovať s informáciami, ktoré ste nám poskytli priamo za účelom personalizácie obsahu a reklám na základe vašich záujmov. V závislosti na tom, ako získate prístup k našim službám a ako ich použijete, môžeme obdržať:
       o Informácie pripojenia k internetu alebo inej elektronickej sieti. Ide o informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme a ukladáme, keď používate naše služby, napríklad:
           o informácie o Vašich interakciách s našimi službami vrátane obsahu, ktorý si pozriete, výrobkov, na ktoré podáte aukčnú ponuku alebo ich kúpite, množstvo času, ktorý na službách strávite, dátumoch, kedy ste služby navštívili, a informácie v súboroch cookie a podobných technológiách; a
           o informácie o tom, ako získavate prístup k našim službám, vrátane informácií o vašom prehliadači alebo operačnom systéme, adresy internetového protokolu ("IP") a histórie prehliadania vrátane webových stránok, ktoré navštívite pred návštevou našich služieb a po nej.
       o Informácie o zariadení. Ide o informácie, ktoré zhromažďujeme a ukladáme, ktoré sa týkajú zariadenia použitého na prístup k našim službám. (Je potrebné vziať na vedomie, že pod pojmom "zariadenie" rozumieme akúkoľvek technológiu, ktorú použijete na prístup k službám.) Informácie o zariadení môžu napríklad zahŕňať:
           o typ zariadenia, ktoré používate (napr. značku vášho telefónu alebo tabletu),
           o určité identifikačné znaky špecifické pre vaše zariadenie,
           o informácie o vašom poskytovateľovi internetových služieb a
           o v závislosti od vašich povolení aj obsah uložený na vašom zariadení (napr. kontakty uložené vo vašom telefóne).
       o Informácie o lokalite. Tieto informácie môžu zahŕňať špecifické údaje o zemepisnej polohe získané zo signálu GPS alebo Bluetooth vášho zariadenia a informácie o blízkych WiFi sieťach, lokalizačných vežiach a vysielačoch mobilných operátorov. Tieto informácie získame vtedy, keď zvolíte možnosť použiť služby založené na lokalite, ktoré poskytujeme, a tiež vtedy, keď použijete niektoré informačné aplikácie, marketingové aplikácie alebo aplikácie verejných služieb založené na lokalite, ktoré poskytujeme my alebo ďalšie strany.
       o Závery. Na základe vášho použitia služieb môžeme generovať závery o vašich preferenciách a charakteristických vlastnostiach.

   o Informácie od tretích strán. Získavame informácie zo zdrojov tretích strán, ako sú členské kluby, obchodní partneri, verejne alebo komerčne dostupné zdroje a služby sociálnych sietí.
       o Členské kluby a obchodní partneri. Ďalšie informácie o Vás sa môžeme dozvedieť od členských klubov a našich ďalších obchodných partnerov. Od členských klubov napríklad zhromažďujeme denník a ďalšie informácie súvisiace s vaším používaním služieb členských klubov, informácie o predaji lístkov a iné informácie.
       o Verejne alebo komerčne dostupné zdroje. Môžeme sa o Vás dozvedieť informácie, ktoré sú verejne alebo komerčne dostupné. Tieto informácie môžeme skombinovať s informáciami, ktoré sme o vás zhromaždili alebo dostali iným spôsobom. 
       o Služby sociálnych sietí. Ak sa počas používania našich služieb rozhodnete pripojiť k službám sociálnych sietí, zadávate týmto tretím stranám, aby nám o vás poslali informácie, ako napríklad informácie o vašich priateľoch a iných kontaktoch v daných službách sociálnych sietí. O službách sociálnych sietí sa môžete viac dozvedieť tu.

2.   Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme a prijímame.
Každý druh informácií, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame na nasledujúce obchodné účely:

   o Poskytovanie našich služieb. Informácie, ktoré zhromažďujeme a prijímame, používame na poskytovanie služieb, ktoré využívate alebo požadujete. Tieto informácie používame napríklad pri:
       o vytváraní účtov a spracovaní vašej registrácie do našich služieb,
       o spracovaní transakcií vrátane nákupov a darov,
       o poskytovaní technickej podpory a odpovedaní na otázky používateľa,
       o upozorňovaní na aktualizácie vykonané na stránkach našich služieb alebo posielanie iných informácií, ktoré sú dôležité pre služby, ktoré používate a
       o zlepšovaní našej schopnosti odhaliť a predchádzať podvodným a potenciálne nezákonným aktivitám v súvislosti s našimi službami a aj inak presadzovať naše podmienky poskytovania služby.

   o Zlepšovanie našich prevádzok a služieb. Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame aj na poskytovanie obsahu, ktorý pre Vás môže byť zaujímavý a napomáha nám udržať a zlepšovať prevádzkovanie našich služieb. Tieto informácie používame napríklad na:
       o vyžiadanie informácií a spätnej väzby ohľadom našich služieb,
       o identifikáciu a vyriešenie technických problémov v rámci našich služieb, 
       o lepšie pochopenie návštevníkov, ktorí pristupujú k našim službám, a obsahu, ktorý ich zaujíma, a
       o prispôsobovanie vašich zážitkov z našich služieb na základe informácií o lokalite alebo o vašich on-line aktivitách vrátane obsahu, ktorý si pozriete, výrobkov, na ktoré podáte aukčnú ponuku alebo ktoré kúpite, našich ďalších služieb, ktoré využívate, a iných informácií, ktoré zhromažďujeme a dostávame.

   o Zabezpečenie účinnej reklamy a marketingu. Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame tiež na zabezpečenie propagácie našich služieb a služieb tretích strán a na posielanie reklamných informácií. Tieto informácie používame napríklad na:
       o zobrazenie personalizovaných reklám (na stránkach našich služieb aj mimo nich vrátanie služieb sociálnych sietí tretích strán) na základe informácií o lokalite alebo vašich on-line aktivitách vrátane obsahu, ktorý si pozriete, výrobkov, na ktoré podáte aukčnú ponuku alebo ktoré kúpite, našich ďalších služieb, ktoré využívate, a iných informácií, ktoré zhromažďujeme a dostávame. Tretej strane na takéto účely môžeme poskytnúť hash vašej e-mailovej adresy či iné informácie. (V súvislosti s individuálne zameranou propagáciou si tiež pozrite nižšie uvedené časti Tretie strany, ktoré poskytujú obsah, reklamu alebo funkčnosť našich služieb a Váš výber)
       o posielanie elektronických oznámení a iných marketingových informácií o NHL, členských kluboch alebo ďalších obchodných partneroch, ktoré môžu byť prispôsobené Vašim prioritám a záujmom, napr. s obsahom, ktorý sa týka Vášho obľúbeného členského klubu. (V súvislosti s reklamnými informáciami si pozrite nižšie uvedenú časť Váš výber),
       o meranie a hodnotenie efektivity on-line reklamných kampaní,
       o vykonávanie internej analýzy a budovanie modelov na lepšie pochopenie fanúšikov NHL a zapojenie fanúšikov naprieč NHL, aby sme mohli prispôsobovať a zlepšovať naše služby, inzerciu a komunikácie, a
       o správu vašej účasti v našich súťažiach, stávkach, hrách zo sveta fantázie alebo interaktívnych hrách alebo v iných propagačných akciách.

Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame aj na iné účely, ktoré sú vám vysvetlené pri zhromažďovaní alebo pre ktoré poskytnete súhlas.

3.   Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame.

Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, môžeme zdieľať s tretími stranami, ak máme Váš súhlas alebo nižšie uvedeným spôsobom.

Informácie zdieľame s nasledujúcimi kategóriami tretích strán:

   o Naše pobočky a súvisiace entity. Na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov zdieľame informácie so súčasnými a budúcimi "pobočkami". Tento termín zahŕňa našu materskú spoločnosť a pridružené firmy, partnerov, s ktorými spoločne podnikáme, alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme, ktorými sme kontrolovaní alebo s ktorými sme pod spoločnou kontrolou. Informácie tiež zdieľame s organizáciami National Hockey League Foundation a NHL Foundation.

   o Naši poskytovatelia služieb. Informácie poskytujeme poskytovateľom služieb, ktorí v našom mene vykonávajú určité funkcie alebo služby. Napríklad sa môžeme spoliehať na poskytovateľov služieb, ktorí budú hostiť naše služby a údaje, plniť objednávky, poskytovať produkty a služby, spravovať databázy, vykonávať analýzy alebo reklamné služby, spravovať naše súťaže a stávky, zhromažďovať údaje o polohe, poskytovať služby založené na mieste, umožniť platby kreditnou kartou, poskytovať služby zákazníkom, alebo odosielanie správ pre nás.

   o Obchod NHL a Aukcie NHL. Nadviazali sme zmluvné partnerstvo so spoločnosťou Fanatics Retail Group North, Inc. ("Fanatics"), ktorá prevádzkuje služby NHLShop.com, NHLShop.ca a Shop.International.NHL.com (spoločne ďalej len "Obchod NHL") a Auctions.NHL.com ("Aukcie"). Informácie o postupoch    spoločnosti Fanatics pri ochrane osobných údajov nájdete v platných zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Fanatics. NHL používa informácie, ktoré dostáva v súvislosti so službami Obchod NHL a Aukcie, tak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

   o Obchodní partneri. Ak súhlasíte so zasielaním ich noviniek a ponúk, zdieľame o vás informácie s vybranými obchodnými partnermi, ktorí nie sú poskytovatelia služieb, napr. s našimi sponzormi, ďalšími maloobchodníkmi a rozhlasovými a televíznymi partnermi, aby vás mohli informovať o špeciálnych ponukách, zasielať propagačné a iné materiály a informácie, ktoré by vás mohli zaujímať. 

   Vyžadujeme, aby títo ďalší obchodní partneri chránili dôvernosť všetkých informácií, o ktoré sa s nimi podelíme, ich integritu a zabezpečenie. Nie sme však zodpovední za postupy našich partnerov pri ochrane osobných údajov. Obchodní partneri môžu vaše informácie použiť na svoje vlastné účely. Na zoznam niektorých našich najdôležitejších obchodných partnerov sa môžete pozrieť tu. Ak sa chcete odhlásiť zo zasielania oznámení priamo od týchto obchodných partnerov, kontaktujte príslušného obchodného partnera. Viac informácií o možnostiach, ktoré vám poskytujeme, nájdete v časti Váš výber.

   o Členské kluby. Okrem informácií, ktoré o vás môžu zhromažďovať členské kluby v súvislosti s vaším používaním služieb členských klubov, môžeme s našimi členskými klubmi zdieľať informácie o vás (vrátane vašich kontaktných údajov, demografických údajov, preferencií a informácií o vašich interakciách s NHL) a naše členské kluby môžu použiť tieto informácie na účely zahŕňajúce poskytovanie špeciálnych ponúk, propagačných materiálov a iných materiálov a informácií, ktoré by vás mohli zaujímať, zlepšovanie svojich výrobkov a služieb a vykonávanie vnútorných analýz. Viac informácií o možnostiach, ktoré Vám poskytneme na obmedzenie zdieľania vašej e-mailovej adresy a ďalších kontaktných informácií s členskými klubmi na propagačné účely, nájdete v časti Váš výber. Nenesieme zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov členských klubov. Na zoznam našich členských klubov sa môžete pozrieť tu.

   o Iné strany v prípade nevyhnutnej reakcie pri súdnom konaní alebo v prípade, že musíme chrániť seba alebo naše služby. Vaše informácie - vrátane obsahu vašich oznámení - môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb poskytnúť iným stranám, ak to vyžaduje alebo dovoľuje príslušný zákon, v dobrej viere, že:
       o je to nevyhnutné v prípade zákonných požiadaviek štátnych orgánov alebo pri súdnom pojednávaní (napr. súdny príkaz, povolenie na domovú prehliadku alebo predvolanie),
       o informácie sú relevantné pre trestný čin, ktorý bol spáchaný alebo sa pácha,
       o došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje vašu bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby alebo osôb, alebo
       o je to nevyhnutné na ochranu našich práv alebo majetku alebo presadenie našich podmienok poskytovania služby.

   o Iné strany v súvislosti s určitými obchodnými transakciami. V prípade potenciálnej alebo skutočnej zmeny vlastníctva NHL (alebo ktorejkoľvek časti našich aktív) následkom fúzie, kúpy alebo v nepravdepodobnom prípade bankrotu môžu byť vaše informácie postúpené inému subjektu. V takom prípade vás o tejto transakcii budeme informovať aktualizáciou zásad ochrany osobných údajov alebo inými vhodnými prostriedkami.

   o Interaktívne funkcie. Informácie môžu tiež byť zdieľané alebo sprístupnené tretím stranám, ak zverejníte informácie na verejnom profile používateľa alebo vo verejnej oblasti našich služieb, ako je napr. diskusná miestnosť, fórum, blog alebo iný komunitný nástroj, alebo ak sa zúčastníte verejných podujatí či aktivít. Zodpovedáte za akékoľvek informácie, ktoré odošlete prostredníctvom týchto interaktívnych funkcií. Nemôžeme zaistiť, aby strany, ktoré majú prístup k týmto informáciám, rešpektovali vaše súkromie. Preto buďte pri využívaní týchto funkcií opatrní.

Môžeme tiež s tretími stranami zdieľať ďalšie informácie spôsobom, ktorý neidentifikuje jednotlivých používateľov, vrátane napríklad agregovaných alebo deidentifikovaných údajov.

4.    Tretie strany, ktoré poskytujú obsah, reklamu alebo funkčnosť našich služieb.

Časť obsahu, reklamy a funkcie na stránkach našich služieb môžu poskytovať tretie strany, ktoré k nám nie sú pridružené. Medzi tieto tretie strany patria napr.

   o poskytovatelia obsahu, ktorí môžu prevádzkovať súťaže, stávky, hry zo sveta fantázie alebo interaktívne hry alebo verejné fóra na stránkach našich služieb,
   o poskytovatelia reklamy, ako napríklad reklamné siete a iné reklamné spoločnosti, ktoré pomáhajú nám a našim inzerentom zabezpečovať reklamu (na stránkach našich služieb alebo niekde inde), ktorá môže byť prispôsobená záujmom používateľov, a porozumieť reakciám používateľov na túto reklamu, 
   o spoločnosti na meranie sledovanosti, ktoré nám pomáhajú merať celkové používanie našich služieb a porovnať ich používanie s inými on-line službami,
   o služby sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter a Google+), ktoré vám umožnia prihlásiť sa na určité stránky našich služieb, písať komentáre k dostupnému obsahu na stránkach našich služieb a zdieľať to, čo nájdete na stránkach našich služieb, s vašou sociálnou sieťou, a
   o poskytovatelia analytických služieb na základe mobilnej lokality, ktorí používajú údaje o zemepisnej polohe na prenos informačnej, marketingovej a verejnej komunikácie smerom k vám.

Tieto a ďalšie tretie strany môžu zhromažďovať alebo dostávať informácie o vašom používaní našich služieb, a to aj pomocou súborov cookie, pixelových tagov a ďalších technológií. Tieto informácie sa môžu zhromažďovať dlhodobo a kombinovať s informáciami zhromaždenými na iných webových stránkach a on-line službách (ako sú napríklad webové stránky, ktoré navštívite, a vaše interakcie s inzerciou a iným obsahom), napríklad na účely vytvárania predpovedí o vašich preferenciách a poskytovania takých reklám na našich službách aj mimo nich, ktoré sú pre vás relevantnejšie. Služby sociálnej siete môžu dokázať zhromažďovať informácie, ktoré sa vás týkajú, bez toho aby ste klikli na ich obsah v rámci našich služieb alebo s ním aktívne pracovali alebo bez toho aby ste mali účet v službách sociálnych sietí.

Upozorňujeme, že niektoré z týchto spoločností sa zúčastňujú programov vyvinutých na to, aby poskytovali spotrebiteľom možnosť zvoliť si, či chcú dostávať cielenú reklamu. Ak sa chcete dozvedieť viac a vyhnúť sa cielenej reklame od zúčastnených spoločností, navštívte prosím webové stránky organizácií Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance a Digital Advertising Alliance of Canada. V súvislosti individuálne zameranou propagáciou si tiež pozrite nižšie uvedenú časť Váš výber. 

Služby sociálnych sietí tretích strán, s ktorými sme sa spojili, môžu informovať vašich priateľov aj ostatné kontakty, ako na stránkach našich služieb, tak aj na stránkach týchto služieb sociálnych sietí, že ste používateľom našich služieb, alebo že používate naše služby. Ak sa rozhodnete vstúpiť na stránky služieb sociálnych sietí tretích strán alebo ich využívať, môžeme o vás získať informácie, ktoré ste sprístupnili na stránkach týchto služieb sociálnych sietí podľa toho, aké máte zvolené nastavenia, vrátane informácií o vašich priateľoch a ďalších kontaktoch na týchto službách sociálnych sietí. Tieto informácie môžeme použiť v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ale hlavným účelom ich použitia je zvýšiť vaše osobné a spoločenské možnosti využitia našich služieb. Môžeme vám napríklad ukázať obsah, ktorý je populárny medzi vašimi priateľmi alebo kontaktmi na sociálnych sieťach, alebo vám poskytnúť reakcie vašich priateľov alebo iných kontaktov na tento obsah.

Budete tiež môcť prepojiť účet na sociálnej sieti s účtom našich služieb. To vám umožní používať svoje odporúčania z inej stránky alebo služby na registráciu v rámci určitých funkcií našich služieb. Ak prepojíte svoj účet na stránke tretej strany alebo služby, môžeme zhromažďovať informácie z týchto účtov tretích strán a všetky takto získané informácie budú podliehať týmto zásadám ochrany osobných údajov.

5.   Upozornenie pre účastníkov registrovaných v Rogers Communications.

Prihlásením na účet NHL LIVE™ s Rogers Communications Partnership môže spoločnosť Rogers Communications Partnership a jej pobočky (ďalej len "Rogers") od NHL získať informácie o vašom používaní NHL LIVE™, napríklad na aký obsah ste sa pozerali, dátumy aktivity, ako dlho ste boli na NHL LIVE™ a typ zariadenia, ktoré ste použili na prístup k NHL LIVE™. Rogers použije tieto informácie na účely ponúkania a prevádzkovania NHL LIVE™ v Kanade, prispôsobenia oznámení, ktoré vám budú určené, a pochopenia a zlepšovania ponúkaných produktov a služieb. Rogers bude používať a nakladať s informáciami, ktoré dostane v súvislosti s NHL LIVE™, v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Rogers, ktoré sú k dispozícii na adrese http://www.rogers.com/web/content/Privacy-Policy, a nie podľa našich zásad ochrany osobných údajov. Okrem toho v prípade, že sa zaregistrujete do NHL LIVE™, NHL dostane určité informácie súvisiace s účtom a sledovaním (ako napr. vaše meno, kontaktné informácie, typ registrácie a sledovaný obsah) a bude s nimi nakladať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, napríklad na identifikáciu vašej osoby ako používateľa NHL LIVE™, na prispôsobenie obsahu a oznámení a na lepšie pochopenie a zlepšenie ponúkaných produktov a služieb.

6.   Váš výber.

Záleží na vás, ako budeme nakladať s vašimi informáciami, ktoré zhromaždíme alebo prijmeme. Máte veľa možností.

   o E-mail. Kliknutím na odkaz "Odhlásiť" v spodnej časti reklamných e-mailových oznámení môžete odmietnuť, aby sme vám v budúcnosti posielali reklamné e-mailové správy a aktualizovať svoje preferencie. Upozorňujeme, že vám môžeme naďalej posielať e-mailové správy o transakciách alebo službách, ktoré sa budú týkať vášho účtu.
   o Textové správy SMS a MMS. Doručovanie našich reklamných správ SMS a MMS (t. j. textových správ) môžete odmietnuť tak, že na ktorúkoľvek zo správ odpoviete "STOP", a to bezplatne. Táto odpoveď je zadarmo. Upozorňujeme, že na vašu žiadosť o odhlásení môžeme odpovedať správou, ktorá potvrdí úspešné odhlásenie.
   o Poskytnutie osobných identifikačných údajov tretím stranám. Zdieľanie vašich osobných identifikačných údajov s tretími stranami na účely priameho marketingu od týchto tretích strán môžete odmietnuť vyplnením formulára na stránke: NHL.com/contact. V riadku "Subject" prosím zvoľte možnosť "Privacy" a v texte správy uveďte svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Ak máte účet na NHL.com, môžete tiež navštíviť záložku "Predvoľby e-mailu" a obmedziť, ako zdieľame určité informácie. Môžete nás tiež kontaktovať podľa postupu uvedeného nižšie v časti Ako nás kontaktovať.
   o Prístup, vymazanie alebo opravenie osobných údajov a iné práva subjektu údajov. Môžete mať určité práva ako subjekt údajov podľa miestnych zákonov. Napríklad môžete mať právo na prístup k údajom, aktualizáciu či opravu nepresností vo vašich osobných údajoch, právo dostať kópiu osobných údajov v bežne používanom elektronickom formáte či obmedziť niektoré z ich použití alebo právo požiadať o vymazanie určitých osobných údajov, ktoré sú v našej správe alebo máme na ne dosah, pričom každý z týchto prípadov podlieha určitým zákonom stanoveným výnimkám. Ak chcete pristupovať k svojim údajom, vymazať či opraviť ich alebo inak využiť svoje práva, kontaktujte nás, prosím, podľa nižšie uvedenej časti Ako nás kontaktovať. Môžeme od vás požadovať ďalšie informácie na overenie vašej žiadosti, ako napríklad údaje o vašom účte a v príslušných prípadoch kópie štátneho identifikačného dokladu.   
   o Individuálne zameraná propagácia. Niektoré zo spoločností, ktoré poskytujú propagačné služby v rámci našich služieb sa zúčastňujú programov vyvinutých na to, aby poskytovali spotrebiteľom možnosť zvoliť si, či chcú dostávať cielenú reklamu založenú na ich on-linových aktivitách. Ak sa chcete dozvedieť viac a vyhnúť sa takejto cielenej reklame zúčastnených spoločností, navštívte prosím webové stránky organizácií Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance a Digital Advertising Alliance of Canada. Na to, aby ste mohli úspešne vyjadriť nesúhlas, musíte mať vo svojom webovom prehliadači povolené súbory cookie (informácie o súboroch cookie a o tom, ako ich povoliť, nájdete v návode k svojmu prehliadaču). Váš nesúhlas sa vzťahuje iba na webový prehliadač, ktorý používate, takže musíte vyjadriť nesúhlas z každého webového prehliadača na každom zariadení, ktoré používate. Ak po vyjadrení nesúhlasu vymažete uložené súbory cookie svojho prehliadača, budete musieť znovu vyjadriť nesúhlas. Ak vyjadríte nesúhlas, bude sa vám stále zobrazovať reklama od NHL, ale reklamy budú pre vás a vaše záujmy menej relevantné.
   o Informácie o lokalite. Ak použijete služby alebo aplikácie založené na lokalite, ktoré pokrývajú tieto zásady ochrany osobných údajov, môže vám byť poskytnutá možnosť odmietnuť zhromažďovanie a/alebo použitie vašich informácií o lokalite na určité účely. Ak však využijete túto možnosť odmietnutia, nemusia byť pre vás dostupné niektoré funkcie poskytované týmito službami alebo aplikáciami. Zhromažďovanie informácií o lokalite možno budete môcť obmedziť aj pomocou nastavení vášho zariadenia.

7.   Bezpečnosť.

Podnikli sme fyzické, technické a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu pred krádežou, stratou, neoprávneným použitím a neoprávneným prístupom alebo oznámením informácií, ktoré zhromažďujeme a dostávame. Musíme vás však upozorniť, že žiadny prenos alebo uchovávanie dát nezaručuje 100%-nú bezpečnosť. Cez naše úsilie o ochranu vašich informácií a súkromie však nemôžeme zaručiť a nezaručujeme bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré oznámite alebo odovzdáte našim službám. Nezodpovedáme za krádež, zničenie alebo neúmyselné oznámenie vašich informácií alebo akékoľvek iné oznámenie, ktoré je mimo náš dosah.

Váš prístup na web a k niektorým informáciám môže byť chránený heslom, ktoré si vyberiete. Dôrazne odporúčame, aby ste si vybrali také heslo, ktoré je ťažké uhádnuť a aby ste nikomu svoje heslo neposkytli. Nikdy sa vás nebudeme pýtať na vaše heslo v žiadnych nevyžiadaných správach (ako sú listy, telefonáty alebo e-mailové správy).

8.   Ochrana osobných údajov detí.

Naše služby nikdy vedome nezhromažďujú, nepoužívajú ani neposkytujú informácie od detí mladších ako 13 rokov alebo podľa iných definícií miestnych zákonov bez predchádzajúceho súhlasu rodičov s výnimkou toho, čo je povolené podľa zákona USA o ochrane osobných informácií detí on-line ("COPPA") či inej platnej miestnej legislatívy.

9.   Odkazy tretích strán.

Naše služby môžu obsahovať odkazy na tretie strany, ktoré nevlastníme ani neprevádzkujeme. Odkazy na naše služby môžu byť uvedené na službách tretích strán, kde uverejňujeme reklamy. Odkazy na služby tretích strán poskytujeme pre pohodlie našich používateľov. Tieto odkazy nie sú schválením ani odporúčaním služieb, na ktoré vedú. Služby, na ktoré odkazy vedú, musia mať vlastné a nezávislé zásady ochrany osobných údajov, upozornenia a podmienky použitia. Odporúčame vám, aby ste si tieto dokumenty pozorne prečítali. Tieto služby nemáme pod kontrolou, a preto nezodpovedáme za spôsob, ako subjekty poskytujúce služby, na ktoré vedú odkazy, zhromažďujú, využívajú, zdieľajú alebo inak spracovávajú vaše informácie.

10.   Vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii.

V tejto časti sú uvedené určité zverejnenia na účely plnenia požiadaviek právnych predpisov štátu. Pokúsili sme sa plne objasniť svoje postupy ochrany osobných údajov v ostatných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov, je však potrebné prečítať si informácie uvedené v tejto časti na doplnenie ostatných častí o zverejnenia určené na účely splnenia konkrétnych požiadaviek právnych predpisov štátu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie o druhoch osobných údajov, ktoré sme zhromažďovali a zdieľali alebo inak sprístupnili tretím stranám v priebehu predošlých 12 mesiacov. Tieto údaje zahŕňajú napríklad:

Identifikačné znaky, ako sú napríklad vaše meno, adresa, telefónne číslo, PSČ, IP adresa a online identifikačné znaky Tieto informácie môžeme použiť na zodpovedanie vašich otázok, na to, aby sme vám umožnili zúčastniť sa našich programov (vrátane lotérií či súťaží), na spracovanie vašej registrácie v našich službách a na iné obchodné účely..
informácie obchodnej povahy, ako napríklad záznam o vašich nákupoch a službách, ktoré ste si zadovážili Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie vášho zážitku z našich služieb, na to, aby sme vám zobrazovali reklamy o produktoch a ponukách, a na iné obchodné účely..
Informácie o aktivite na internete a elektronickej sieti, ako napríklad informácie o vašich interakciách s našimi službami Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie našich služieb, na lepšie pochopenie návštevníkov, ktorí prichádzajú na stránky našich služieb, a obsahu, ktorý ich zaujíma, a na iné obchodné účely..
Údaje o zemepisnej polohe Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie kvality, bezpečnosti a relevantnosti našich služieb a na iné obchodné účely..
Závery o vás vrátane záverov o vašich preferenciách a charakteristických vlastnostiach. Tieto informácie môžeme použiť na to, aby sme vám poskytli naše služby individuálnym a personalizovaným spôsobom a posielali marketingové materiály, o ktorých si myslíme, že vás môžu zaujímať, a na iné obchodné účely..

Niektoré z týchto informácií sa tiež považujú za osobné údaje podľa kalifornského občianskeho zákonníka, sekcia 1798.80.   

Vaše údaje nepredávame v tradičnom zmysle slova. Vaše údaje však môžu byť prístupné tretím stranám, ako podrobnejšie popisuje časť 4 a ostatné časti našich zásad ochrany osobných údajov, a poskytujeme vám možnosti výberu v súvislosti so zdieľaním vašich údajov, ako je tuuvedené. Bez výslovného súhlasu vedome nepredávame osobné údaje detí vo veku menej ako 16 rokov.  

Obyvatelia Kalifornie môžu odmietnuť zdieľanie svojich osobných identifikačných údajov s tretími stranami na účely priameho marketingu týchto tretích strán tak, že nás kontaktujú podľa nižšie uvedenej časti Ako nás kontaktovať. 

Viac informácií o tom, ako si môžete uplatniť svoje práva poznať a vymazať osobné údaje, nájdete v časti Váš výber. Obyvatelia Kalifornie si tiež môžu uplatniť práva poznať a vymazať osobné údaje telefonickým hovorom na číslo 1-833-977-2095. Ak si želáte na uplatnenie kalifornských práv na ochranu súkromia využiť služby oprávneného zástupcu registrovaného u štátneho tajomníka Kalifornie, môžeme požadovať doloženie, že ste takéhoto zástupcu splnomocnili alebo že zástupca má inú platnú písomnú právomoc predkladať žiadosti o uplatnenie práv vo vašom mene. Nebudeme vám účtovať iné ceny ani poskytovať inú kvalitu služieb, pokiaľ tieto rozdiely nesúvisia s vašimi údajmi, iba preto, že ste si uplatnili svoje kalifornské práva na ochranu súkromia. Môžeme ponúkať finančné stimuly za vašu účasť na súťažiach, lotériách, hrách zo sveta fantázie, interaktívnych hrách či iných propagačných akciách, ktoré si vyžadujú poskytnutie určitých údajov, ako napríklad v situáciách, kedy vám poskytneme stimul určený na podnietenie účasti na takejto propagačnej akcii.
Obyvatelia Kalifornie registrovaní ako používatelia služieb, ktorí sú mladší ako 18 rokov, sú v súlade so zákonmi Kalifornie oprávnení na požiadanie o odstránenie a odstránenie obsahových a reklamných informácií, ktoré v rámci služieb sami odoslali vo forme používateľského obsahu. Toto odstránenie si môžete vyžiadať vyplnením nasledujúceho formulára: NHL.com/contact. Aby sme mohli vašu požiadavku spracovať, v riadku "Subject" prosím zvoľte možnosť "Privacy" a v texte e-mailovej správy uveďte: (i) prehlásenie, že žiadate o odstránenie používateľského obsahu na základe zákonov Kalifornie, (ii) opis materiálu, ktorý si želáte odstrániť, a informácie dostatočné na to, aby sme daný materiál našli, (iii) svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu (vrátane mesta, štátu a poštového smerovacieho čísla) a rok narodenia. Upozorňujeme, že vaša požiadavka nezaručuje úplné a celkové odstránenie daných materiálov.

Niektoré webové prehliadače môžu prenášať signály žiadosti o nesledovanie na webové stránky a iné on-line služby, s ktorými prehliadač komunikuje. Neexistuje však žiadna norma, ktorá by určovala, čo majú webové stránky a on-linové služby robiť alebo nerobiť, keď tieto signály dostanú. V súčasnosti ani my nerobíme žiadne opatrenia, pokiaľ tieto signály obdržíme. Ak bude ustanovená norma určujúca, ako na tieto signály reagovať, môžeme zrevidovať svoje zásady ohľadom reakcie na tieto signály.

11.    Ďalšie informácie pre návštevníkov mimo Spojených štátov vrátane obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP").

Medzinárodné prenosy osobných informácií

Hlavné riaditeľstvo NHL je v Spojených štátoch. Bez ohľadu na to, kde naše služby používate alebo ako nám poskytujete informácie, môžu byť vaše informácie prenášané, uchovávané a spracované NHL, jej pobočkami a jej prevádzkovými partnermi alebo poskytovateľmi služieb v Spojených štátoch. Upozorňujeme, že zákony, predpisy a normy USA upravujúce ochranu súkromia nemusia byť rovnocenné zákonom štátu, v ktorom žijete, a že k týmto informáciám môžu podľa zákona mať prístup súdy v USA, orgány zaisťujúce dodržiavanie zákonov a vládne úrady. Vezmite, prosím, na vedomie, že údaje, ktoré získame v dôsledku vášho používania služieb môžu byť zhromažďované, prenášané, uchovávané a spracovávané v Spojených štátoch alebo v inej krajine v súlade s platnou legislatívou.

Právny základ spracovania pre obyvateľov EHP

Pokiaľ naše činnosti podliehajú medzinárodným zákonom o ochrane údajov, ktoré určujú obmedzené právne dôvody na spracovanie vašich informácií, právnym základom našich spracovateľských aktivít je vykonávanie našich zmlúv s vami, naplnenie našich právnych záväzkov a naše legitímne obchodné účely vrátane zlepšovania našich činností a služieb, odhaľovania a predchádzania podvodom a presadzovania našich zmluvných podmienok. Spoliehame sa na váš súhlas pri odosielaní priamych marketingových správ o našich produktoch, službách a propagáciách a pri poskytovaní cielených reklám, a to tak na stránkach, ako aj mimo nich. Ak nám určité informácie neposkytnete, môže sa v niektorých prípadoch stať, že nebudeme schopní plniť si naše povinnosti alebo vám poskytnúť služby, ktoré žiadate. Budeme vás informovať o dôsledkoch neposkytnutia určitých informácií. 

Osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako potrebujeme na poskytovanie služieb, na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, na naše vlastné administratívne a interné obchodné účely a na splnenie akejkoľvek lehoty stanovenej zákonom. Po uplynutí tohto času podnikneme kroky potrebné na vymazanie alebo anonymizáciu informácií. 

Práva na ochranu súkromia v EHP

Viac informácií o tom, ako môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas a aké máte práva na ochranu svojich údajov, nájdete v časti Váš výber. Okrem toho môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu, ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje platné zákony. Kontaktné údaje všetkých orgánov dohľadu v EHP nájdete tu. Tieto práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete spôsobom uvedeným nižšie v časti Ako nás kontaktovať.

12.   Zmeny zásad ochrany osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme čas od času zmeniť, aby lepšie odrážali zmeny v našich postupoch na ochranu súkromia. Odporúčame, aby ste si zásady ochrany osobných údajov pravidelne prečítali. Ak tieto princípy na ochranu osobných údajov zásadným spôsobom zmeníme, pošleme vám patričné upozornenie.

13.   Ako nás kontaktovať.

Ak budete mať akékoľvek otázky k týmto zásadám ochrany osobných údajov alebo spôsobu, ako my alebo naši poskytovatelia služieb nakladáme s osobnými údajmi, kontaktujte nás pomocou odkazu NHL.com/contact a ako predmet vyberte "Privacy" alebo nám napíšte na adresu:

Privacy
NHL Enterprises, L.P.
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036

Súbory cookie, pixelové tagy a ďalšie technológie.

Naše služby používajú on-line technológie nazývané "súbory cookie" a "pixelové tagy" a ďalšie technológie miestneho úložiska. V tejto časti vysvetlíme, čo tieto technológie znamenajú a ako sa môžu používať.

Súbory cookie a ďalšie technológie miestneho úložiska
Vo všeobecnosti sú súbory cookie sú textové súbory umiestnené do prehliadača vášho zariadenia, ktoré možno použiť na rozpoznanie vášho internetového prehliadača na rôznych webových stránkach, serveroch a reláciách prehliadača. Váš prehliadač alebo zariadenie môže poskytovať nastavenia týkajúce sa súborov cookie. Prehliadač môžete napríklad nastaviť tak, aby neprijímal súbory cookie alebo vás upozornil na odosielanie súboru cookie. Viac informácií o tom, či sú tieto nastavenia dostupné, na čo slúžia a ako fungujú, nájdete v návode k vášmu prehliadaču alebo zariadeniu. Ak sa rozhodnete, že od nás nechcete prijímať súbory cookie, niektoré funkcie služieb pre vás nemusia byť dostupné.

Súbory cookie sa ukladajú na vaše zariadenie alebo "miestne úložisko". V súvislosti s našimi službami používame aj ďalšie technológie miestneho úložiska, napríklad miestne zdieľané objekty (LSO, niekedy nazývané "flash cookie"). Tieto technológie sa podobajú súborom cookie v tom, že sa ukladajú na vaše zariadenie a možno ich použiť na uchovanie informácií o vašich aktivitách a preferenciách.
Tieto ďalšie technológie miestneho úložiska môžu používať iné časti vášho zariadenia ako je internetový prehliadač, čo znamená, že nemusíte byť schopní ich použitie ovládať nástrojmi a nastavením prehliadača, ktoré používate na ovládanie súborov cookie. Viac informácií o správe súborov flash cookie nájdete na webstránke Adobe Flash Player. So správou ďalších typov miestneho úložiska vám môžu pomôcť ovládacie prvky prehliadača na ochranu súkromia.

Naše služby môžu používať súbory cookie a ďalšie technológie miestneho úložiska spoločne s ďalšími informáciami o vás za účelom posilnenia a personalizácie vašich možností použitia našich služieb (alebo inde na webe), vrátane:

•   pomoci pri overení vašej totožnosti pri používaní našich služieb,
•   zapamätania si vašich preferencií a registračných údajov; na aktiváciu nákupného košíka;
•   predvedenia a pomoci pri meraní a výskume efektívnosti našich služieb, propagácie a e-mailových oznámení (zistením, ktoré správy otvoríte, a na ktoré zareagujete),
•   prispôsobenia obsahu a reklám, ktoré vám poskytneme prostredníctvom našich služieb a na iných webstránkach a službách, ktoré navštívite (v súvislosti s individuálne zameranou propagáciou si pozrite vyššie uvedené časti Tretie strany, ktoré poskytujú obsah, reklamu alebo funkčnosť našich služieb a Váš výber).

Pixelové tagy

Pixelové tagy sú malé úseky kódu umiestnené na webových stránkach, vo videoklipoch a e-mailových správach, ktoré môžu komunikovať informácie o vašom prehliadači na server. Tagy možno okrem iného použiť na záznam počtu používateľov, ktorí navštívia webovú stránku alebo prečítajú e-mailovú správu, alebo na doručenie súboru cookie do prehliadača používateľa, ktorý sa pozrie na webovú stránku alebo e-mailovú správu.

NHL aktualizovala Zásady ochrany osobných údajov s platnosťou od 27.2.2020. Prosím, pozorne si ich prečítajte. NHL používa cookies, web beacons a ďalšie podobné technológie. Používaním webových stránok NHL a ďalších online služieb dávate súhlas s praktikami opísanými v našich Zásadách ochrany osobných údajov a v Podmienkach služby vrátane našich Zásad pre cookies.