hughes, kakko, cozens

Každou sobotu během sezony 2018-19 jsme vám v rubrice 'Pod okny NHL' nabídli výlet za hranice soutěže. Sledovali jsme osobnosti, bývalé hráče či trenéry, kteří působí v Evropě, v juniorkách či na farmě, ale mají vždy nějakou spojitost s nejlepší severoamerickou ligou. V posledních díle jsme se podívali na budoucnost - největší talenty pro letošní draft a s ním související loterii o první místa, která mezi nepostupujícími kluby proběhne v noci na středu.

V sobotu v noci skon?í sezona pro 15 neúsp?šných tým?, které nehrají play off, ale pozornost jejich šéf? i fanoušk? se bude upínat ješt? k jedné události konající se p?ed startem bitev o Stanley Cup. V úterý 9. dubna se uskute?ní ji? tradi?ní draftová loterie, která ur?í, kdo b?hem ?ervnového výb?ru hrá?? bude mít privilegium volit jako první a kdo bude moci vzáp?tí sáhnout po dalších velkých talentech.
?e jich není málo, dob?e v?dí v tábo?e Colorado Avalanche, kte?í sice neskon?ili v letošní dlouhodobé ?ásti poslední, ale mají volbu v prvním kole od Ottawa Senators aa p?jdou do loterie s nejv?tšími nad?jemi.
O tom, jak je p?íze? paní Št?st?ny vrtkavá, se ovšem a? do lo?ského roku dlouho p?esv?d?ovali Buffalo Sabres. Ti ani jako léta nejslabší ligový tým ne a ne vyhrát pozici ?íslo 1. Zisk Rasmuse Dahlina p?i poslední mo?nosti ale snad vše vynahradil.

Dahlin při početní výhodě navýšil vedení Sabres

Alespo? doufat v nejvyšší postavení na draftu m??e nyní pochopiteln? více tým? - reáln? zejména ješt? Los Angeles Kings a New Jersey Devils. Ten nejš?astn?jší nakonec ka?dopádn? bude ?ešit otázku, zda ukázat na Jacka Hughese jako nejv?tšího favorita, nebo na n?koho jiného. T?eba Kaapa Kakkoa z Finska.
A jaká je vlastn? nabídka t?ch nejlepších? A mají na vysoké postavení i ?eši, kte?í byli p?ed rokem vyta?eni v prvním kole dva (Filip Zadina a Martin Kaut)?
Jack Hughes, USA, úto?ník
Jeho bratr Quinn Hughes nedávno debutoval v lize za Vancouver Canucks a nemusí to trvat dlouho, ne? jej veletalentovaný Jack napodobí.
Jde o hrá?e ze sout??e USNTDP, který v rámci amerických juniorských tým? zatím v sezon? zvládl 69 zápas? a nasbíral v nich 138 bod?. Zú?astnil se i mistrovství sv?ta hrá?? do 20 let a dlouhodob? je pova?ován za nejlepšího hokejistu svého ro?níku. I pro draft je p?edpokládanou jedni?kou alespo? mezi hrá?i p?sobícími v zámo?í.
"Je to šílené!" ?ekl pro hokej.cz ?eský úto?ník Jonáš Peterek poté, co proti Hughesovi na podzim nastoupil v zápase. "Jsem moc rád, ?e jsem si proti n?mu mohl zahrát. Ameri?ané mají spoustu šikovných hrá??, ale je vid?t, ?e on je úpln? odsko?ený. Je to genera?ní talent. Je strašn? t??ké ho ubránit."
Kaapo Kakko, Finsko, úto?ník
Severská zem? jako by byla nevy?erpatelnou studnicí talent?. ?erstv? plnoletý Kakko je dalším v ?ad? a jde o hrá?e, který zvládl celou sezonu v mu?ském týmu TPS Turku. A nebyl zdaleka jen do po?tu - ve 45 utkáních nast?ádal 38 bod?, v p?ti duelech play off pak ?ty?ikrát skóroval.
A krom? toho stihl v lednu pomoci Fin?m k titulu mistr? sv?ta na 'dvacítkách'. To je dohromady vizitka jako hrom a pro Hughese po?ádná konkurence.
*** ***Více k tématu: [Talent Kakko trefil Finsku zlato]
"Má všechny p?edpoklady, aby se stal jednou z hv?zd NHL. Chlubí se šikovnýma rukama, skv?lým dr?ením puku a je skv?le fyzicky p?ipravený."
To je jen stru?ný vý?et pochval na jeho osobu. Tohle jméno si proto zapamatujte.
Vasily Podkolzin, Rusko, úto?ník
I Rusové mají po?ádn? ?havé ?elízko v ohni, i kdy? v p?ípad? sedmnáctiletého mladíka to na nejvyšší post asi sta?it nebude.
Podkolzin nakoukl u? i do á?ka Petrohradu (stihl t?i zápasy KHL) a jdou na n?j parádní reference. "Je to kompletní k?ídlo se všemi kvalitami, které od takového hrá?e o?ekáváte," prohlásil na jeho adresu analytik z TSN Craig Button.
Bude zajímavé sledovat, zda se na ú?astníka juniorského MS v konkurenci zejména zámo?ských talent? z druhé vlny dostane p?i výb?ru brzy.
Dylan Cozens, Kanada, úto?ník
Mezi kanadskými adepty NHL není letos ?ádný druhý Connor McDavid ani nikdo podobný. Nejvýše z nich by mohl být práv? Cozens, který se pravideln? objevuje na ?elních pozicích p?eddraftových analýz.

Cozens406

Za Lethbridge ve WHL nasbíral v 68 zápasech 84 bod? a úsp?šný byl i v dopl?ujících statistikách. Výhodou rodáka z Whitehorse m??e být výška, dr?ení hole napravo i univerzálnost - zvládne pozice centra i k?ídla.
Bowen Byram, Kanada, obránce
Nejv?tší nad?je z obránc? si po zásluze d?lá šikula z Vancouveru ve WHL. V sout??i i jako sedmnáctiletý zelená? zvládl více ne? bod na zápas (67 utkání, 71 bod?).
Podle dostupných informací je na led? velmi chytrý a doká?e být pro tým platný ve všech herních situacích. P?esn? takový hrá? by se hodil ?ad? mu?stev, by? jeho skok do NHL pravd?podobn? nebude okam?itý.
?eské a slovenské nad?je
Nebudeme si nic nalhávat, na p?evratný zápis do historie draftu NHL to letos v p?ípad? ?ech? nebude. A vlastn? asi ani na první kolo.
Talentovaní hrá?i po ?eských ledech jezdí, n?kte?í zkoušejí št?stí ve Skandinávii nebo tradi?n? za mo?em, ale doposud neupoutali jako Zadina p?ed rokem nebo Martin Ne?as p?ed dv?ma.
Nejvýše m?l být podle p?edsezonních p?edpoklad? úto?ník Filip P?ikryl, který odešel z Plzn? do Saint John v QMJHL. B?hvíjaké statistiky ale nem?l - 31 bod? v 67 zápasech není moc, -49 v hodnocení ú?asti na led? p?i vst?elených a obdr?ených brankách je pak p?ímo do o?í bijící. O trochu více proto v Kanad? zaujal Petr ?ajka v Erie z OHL (38 bod? v 63 utkáních).
Mezi nejlepší stovkou by m?li mít místo obránce p?sobící ve finském Tampere Martin Hugo Haš ?i úto?ník Michal Teplý, který krom? p?sobení v juniorce a prvoligových Benátkách v sezon? sbíral starty mezi mu?i za nejlepší tým základní ?ásti extraligy z Liberce.
O mnoho více nad?jí na slušné postavení má Slovák Maxim ?ajkovi?, který vyr?stal v ?eských klubech a p?ed lo?ským odchodem do zámo?í p?sobil ve švédském Malmö.
"Jsem rozený st?elec a v týmu se na m? v?tšinou hodn? hraje, ale myslím si, ?e umím šance také tvo?it," p?edstavil se v rozhovoru pro NHL.com/cs p?ed rokem v lét?. "Naopak slabší je u m? bruslení a brán?ní. Na zlepšení intenzivn? pracuji, hodn? o tom debatujeme s trenéry a já se sna?ím posunovat dál a t??it z jejich rad."
Výsledkem je 22 branek a 46 bod? v 60 zápasech za Saint John a solidní vyhlídky, které trochu kazí záporná bilance plus/minus (-33).
I tak je to ale jen ?e? ?ísel, sledování hrá?? je samoz?ejm? slo?it?jším, detailním procesem. Celá sláva talent? roku 2019 vypukne od 21. ?ervna ve vancouverské hale Rogers Place - a? tam se uká?e, kdo bude mít nejvíce d?vod? k úsm?vu.
Menu hrá?? nezajímavé rozhodn? není a u? od 9. dubna se budou sp?ádat plány.