VAŠE VOLBA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně vašich osobních údajů

Kromě dalších možností souvisejících s ochranou osobních údajů, které vám NHL poskytuje a které jsou popsány v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů NHL, a v závislosti na jurisdikci, v níž žijete, vám může náležet právo odvolat souhlas nebo omezit použití či zveřejnění některých osobních údajů a právo odstoupit od prodeje nebo některého dalšího zpracování vašich osobních údajů pro účely cílené reklamy (inzeráty, které jsou vám zasílány na základě vašich aktivit na internetu v rámci jiných stránek a služeb).

Tato práva se řídí právními a smluvními ustanoveními a mohou se lišit v závislosti na tom, kde žijete.

Odvolání souhlasu / omezené použití nebo zveřejnění:

• Pro odvolání souhlasu nebo případně omezení použití nebo zveřejnění vašich citlivých osobních údajů klikněte zde, zadejte své jméno a e-mailovou adresu, v předmětu zvolte „Privacy“ (Ochrana osobních údajů) a do pole pro popis uveďte tento text: „Limit the Use or Disclosure of My Sensitive Personal Information.“ (Omezení použití nebo zveřejnění mých citlivých osobních údajů.)

• V Kanadě a tam, kde právní předpisy stanovují jinak, navíc můžete mít právo odvolat souhlas se zpracováním dalších osobních údajů. Pro uplatnění tohoto práva můžete kliknout zde, zadejte své jméno a e-mailovou adresu, v předmětu zvolte „Privacy“ (Ochrana osobních údajů) a do pole pro popis uveďte tento text: „Withdraw Consent.“ (Odvolání souhlasu)

Cílená inzerce a prodej/sdílení vašich osobních údajů:

• V souvislosti se soubory cookie, pixely a podobnými technologiemi třetích stran („cookie“) máte určité možnosti volby. Pro využití těchto možností volby klikněte na odkaz „Cookie Settings“ (Nastavení souborů cookie) zde a nastavte volbu u „Targeting and Advertising Cookies“ (Cílené a reklamní cookie) na „vypnuto“. Tyto volby souborů cookie nemají vliv na soubory cookie používané na stránkách provozovaných třetími stranami, jako je například obchod NHL, který provozuje společnost Fanatics. Dále upozorňujeme, že tato možnost volby se použije na vámi používaný internetový prohlížeč, což znamená, že musíte zakázat přijímání souborů cookie obecně na každém zařízení, které používáte. Rezidenti Kalifornie by tyto možnosti voleb měli využít k uplatnění jakýchkoli práv na odvolání souhlasu s „prodejem“ nebo „sdílením“ osobních údajů založeného na souborech cookie. Rezidenti jurisdikcí jiných států USA by měli tyto možnosti volby využít k uplatnění obdobných práv, která případně mají, včetně odvolání souhlasu se zpracováním pro účely cílené reklamy.

• Pro jiné odvolání souhlasu se zpracováním, které může být považováno za „prodej“ osobních údajů nebo z něhož mohou vyplývat práva na odvolání souhlasu se zpracováním nebo sdílením pro účely cílené reklamy podle příslušných právních předpisů (jiná než prostřednictvím cílených a reklamních cookie), klikněte zde, zadejte své jméno a e-mailovou adresu, v předmětu zvolte „Privacy“ (Ochrana osobních údajů) a do pole pro popis uveďte tento text: „Opt Out of Sale/Opt Out of Sharing for Targeted Advertising.“ (Odvolání souhlasu s prodejem / odvolání souhlasu se sdílením cílené reklamy)

• V závislosti na vaší jurisdikci budeme rovněž podporovat iniciativu Global Privacy Control („GPC“), která je univerzálním signálem preferencí v oblasti odvolání souhlasu sdělujícím vaše preference v oblasti ochrany osobních údajů internetovým stránkám, které navštěvujete, tím, že k vám budou přistupovat jako k subjektu, který odvolal souhlas s cílenými a reklamními soubory cookie. Bližší údaje o iniciativě GPC najdete na její internetové stránce zde. Pokud nejste přihlášeni ke svému NHL účtu, vaše žádost o odvolání souhlasu prostřednictvím GPC se bude vztahovat pouze na prohlížeč, ze kterého jste povolili signál.

Další možnosti, které máte k dispozici: Kromě těchto práv podle státních právních předpisů vám poskytujeme další možnosti volby, pokud jde o sdílení údajů:

Obchodní partneři: Pokud dáte souhlas k odběru novinek a nabídek od obchodních partnerů, budeme s vybranými Obchodní partneři sdílet vaše údaje pro jejich účely, mimo jiné proto, aby vás mohli informovat o speciálních nabídkách a zasílat vám propagační a jiné materiály a informace, které by vás mohly zajímat. Tito Obchodní partneři mohou zahrnovat vybrané sponzory, maloobchodníky a rozhlasové a televizní partnery. Svůj souhlas s budoucím sdílením svých osobních údajů s těmito Obchodní partneři můžete odvolat. Za tímto účelem klikněte zde, zadejte své jméno a e-mailovou adresu, v předmětu zvolte „Privacy“ (Ochrana osobních údajů), zvolte druh vašeho předplatného (pokud nemáte předplatné žádných těchto služeb, zvolte „Other“ (Jiné)) a v poli pro popis uveďte tento text: „Opt Out of Business Partner Sharing.“ (Odvolání souhlasu se sdílením s obchodním partnerem) Upozorňujeme, že v důsledku odvolání souhlasu se sdílením s obchodním partnerem vám mohou uniknout konkrétní nabídky nebo propagační materiály, které by vám byly zaslány na základě budoucího sdílení údajů.

Členské kluby: Vaše údaje můžeme sdílet se všemi členy rodiny NHL, včetně našich Členské kluby. Vaše údaje můžeme například zpřístupnit Členské kluby, u kterých jste vyjádřili svou preferenci, a mohou vám tedy zasílat zvláštní nabídky, propagační a jiné materiály, které by vás mohly zajímat. Pro odvolání souhlasu se sdílením svých údajů s našimi Členské kluby pro jejich marketingové účely klikněte zde, zadejte své jméno a e-mailovou adresu, v předmětu zvolte „Privacy“ (Ochrana osobních údajů), zvolte druh vašeho předplatného (pokud nemáte předplatné žádných těchto služeb, zvolte „Other“ (Jiné)) a v poli pro popis uveďte tento text: „Opt Out of Member Club Sharing.“ (Odvolání souhlasu se sdílením s členským klubem) Upozorňujeme, že v důsledku odvolání souhlasu se sdílením s členským klubem vám mohou uniknout konkrétní nabídky nebo propagační materiály, které by vám byly zaslány na základě budoucího sdílení údajů. Váš souhlas se sdílením údajů s Členské kluby si vyžádáme vždy, když to budou vyžadovat příslušné právní předpisy.

Upozorňujeme, že i když tyto své možnosti volby uplatníte, NHL může i nadále vaše údaje sdílet s Obchodní partneři, Členské kluby a jinými společnostmi v případě, že tyto údaje používají pro účely poskytování služeb naším jménem jakožto poskytovatelé služeb podle příslušných právních předpisů, v souvislosti se společnými nabídkami nebo jiným způsobem, jak to povolují příslušné právní předpisy.

Další informace o způsobu, jakým NHL shromažďuje, používá a sdílí vaše údaje, a o možnostech volby, které vám NHL poskytuje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů NHL. Informace o tom, jak uplatnit vaše další práva podle příslušných právních předpisů, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů NHL, popřípadě nám můžete zavolat na telefonní číslo 1-833-977-2095.