Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Platí od data poslední aktualizace středa 27. Února 2020

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým společnost NHL Interactive CyberEnterprises, LLC a její pobočky, včetně společností NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P. a National Hockey League, stejně jako nezávislé charitativní organizace, National Hockey League Foundation a NHL Foundation (společně dále jen "NHL", "my" a všechny tvary tohoto osobního zájmena a "naše" a všechny tvary tohoto přivlastňovacího zájmena) používají informace při provozování našich webových stránek, našich mobilních a jiných aplikací a všech ostatních služeb, které zobrazují nebo poskytují autorizovaný odkaz nebo referenci na tyto zásady ochrany osobních údajů (společně dále jen "služby").

Oficiální stránky a aplikace členských klubů NHL jsou součástí webu NHL.com a mobilní aplikace NHL ("služby členských klubů"). Zásady ochrany osobních údajů však řídí pouze shromažďování, použití a sdílení informací ze strany NHL. Členské kluby nesou odpovědnost za své vlastní zásady a praktiky týkající se ochrany osobních údajů. Informace ohledně jejich praktik souvisejících se službou členských klubů najdete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného členského klubu.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby byly vaše údaje využívány způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nevyužívejte služby. Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí odkazu NHL.com/contact (a v řádku "Subject" zvolte možnost "Privacy"), nebo způsobem popsaným dále v části Jak nás kontaktovat

1.    Informace, které shromažďujeme a získáváme

Shromažďujeme a dostáváme následující kategorie informací:

   o Informace, které nám poskytnete přímo. Dostáváme informace, které se rozhodnete nám poskytnout při využití našich služeb.
       o Například ve spojitosti s určitým využíváním našich služeb, kupříkladu při registraci k využívání našich služeb, aukci nebo nákupu výrobků prostřednictvím našich služeb, při přihlášení k NHL.TV (v Kanadě označované také jako NHL LIVE™ (souhrnně "NHL.TV")), při registraci pro zasílání elektronických nebo marketingových informací, při přihlášení k odběru informací o nadcházejících akcích, při účasti v soutěži nebo losování, při uvedení komentáře k článku, při komunikaci se zákaznickými službami nebo při vyplnění dotazníku můžete být požádáni o osobní údaje, jako jsou:
           o identifikační údaje, jako vaše křestní jméno a příjmení, uživatelské jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu, 
           o komerční údaje, včetně platebních údajů a záznamů o provedených nákupech a využitých službách, 
           o informace o vašem oblíbeném členském klubu a hráči členského klubu či jiných preferencích,
           o fotografie, a 
           o další informace o vašem využívání našich služeb.
       o Pokud v rámci našich služeb použijete funkci "sdílet s přítelem" nebo "pozvat přítele", zaznamenáme vaše jméno a e-mailovou adresu a jméno a e-mailovou adresu vašeho přítele. Jména a e-mailové adresy vašich přátel získané za těchto okolností nepoužíváme za žádným jiným účelem než k odeslání e-mailové zprávy vaším jménem, pokud k tomu nedostaneme souhlas vás či vašeho přítele, případně pokud tyto informace neobdržíme nezávisle na vás. Odesílejte prosím pouze e-mailové adresy osob, s nimiž jste v osobním či rodinném vztahu.

   o Informace, které shromažďujeme nebo dostáváme, když použijete naše služby. Informace také shromažďujeme nebo dostáváme, když použijete naše služby. Některé z těchto informací získáváme pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixelové tagy a další. Tyto automaticky shromážděné informace můžeme zkombinovat s informacemi, které jste nám poskytli přímo za účelem personalizace obsahu a reklam na základě vašich zájmů. V závislosti na tom, jak získáte přístup k našim službám a jak je použijete, můžeme obdržet:
       o Informace z internetu nebo jiné elektronické sítě. Tyto informace shromažďujeme a ukládáme automaticky, když používáte naše služby, například:
           o informace o vašich interakcích s našimi službami včetně obsahu, který si prohlédnete, výrobků, na které podáte aukční nabídku nebo je koupíte, času, který na službách strávíte, data, kdy jste služby navštívili, a informace v souborech cookie a podobných technologiích, a
           o informace, jak získáváte přístup k našim službám, včetně informací o vašem prohlížeči nebo operačním systému, adresy vašeho internetového protokolu ("IP") a historie procházení včetně webových stránek, které navštívíte před návštěvou našich služeb a po ní.
       o Informace o zařízení. Jedná se o informace, které shromažďujeme a ukládáme a které se týkají zařízení použitého k přístupu k našim službám. (Slovo "zařízení" znamená jakékoliv zařízení nebo technologii, jež použijete k přístupu k našim službám.) Informace o zařízení mohou například zahrnovat:
           o typ zařízení, které používáte (např. značku vašeho telefonu nebo tabletu),
           o určité identifikační znaky specifické pro vaše zařízení,
           o informace o vašem poskytovateli internetových služeb,
           o v závislosti na vašem oprávnění obsah, který jste do zařízení uložili (například kontakty uložené ve vašem telefonu).
       o Informace o lokalitě. Tyto informace mohou zahrnovat specifická data o zeměpisné poloze, získaná ze signálu GPS, Bluetooth nebo WiFi vašeho zařízení, včetně informací o blízkých WiFi sítích a věžích mobilních operátorů. Tyto informace obdržíme, když se rozhodnete použít služby zjišťování polohy, které nabízíme, a také určité aplikace informačních, marketingových nebo veřejných služeb na základě polohy, které nabízíme my nebo třetí strany.
       o Závěry. Na základě vašeho používaní služeb můžeme vyvozovat závěry ohledně vašich preferencí a charakteristik.

   o Informace od třetích stran. Získáváme informace od třetích stran, jako jsou členské kluby, obchodní partneři, veřejně nebo komerčně dostupné zdroje a služby sociálních sítí.
       o Členské kluby a obchodní partneři. Další informace o vás můžeme získat od členských klubů a našich obchodních partnerů. Například shromažďujeme zaprotokolované a další informace týkající se vašeho využívání služeb členských klubů, stejně jako data o prodeji vstupenek a jiné informace od členských klubů.
       o Veřejně či komerčně dostupné zdroje. Můžeme o vás obdržet informace, které jsou veřejně nebo komerčně dostupné. Tyto informace můžeme zkombinovat s informacemi, které jsme o vás shromáždili nebo obdrželi jiným způsobem. 
       o Služby sociálních sítí. Pokud se při využívání našich služeb rozhodnete připojit ke službám sociálních sítí, dáváte těmto třetím stranám pokyn, aby nám o vás zasílali informace, například informace o vašich přátelích a jiných kontaktech v těchto službách sociálních sítí. O službách sociálních sítí se můžete dozvědět více zde.

2.    Jak shromážděné a získané informace používáme.
Všechny kategorie informací, které shromažďujeme a dostáváme, používáme pro následující obchodní účely:

   o Poskytování našich služeb. Informace, které shromažďujeme a dostáváme, používáme k poskytování služeb, které využíváte nebo vyžadujete. Tyto informace používáme například při:
       o tvorbě účtů a zpracování vaší registrace do našich služeb,
       o zpracování transakcí, včetně nákupů a darů,
       o poskytování technické podpory a odpovídání na dotazy uživatele,
       o upozorňování na aktualizace provedené na stránkách našich služeb nebo posílání jiných informací, které jsou důležité pro služby, které používáte a
       o zlepšování naší schopnosti zjistit a zabránit podvodným a potenciálně nezákonným aktivitám v souvislosti s našimi službami a i jinak při prosazování našich podmínek poskytování služby.

   o Vylepšování našich provozů a služeb. Informace, které shromažďujeme a dostáváme, používáme také k poskytování obsahu, který pro vás může být relevantní a zajímavý, a k udržování a zlepšování našich provozů a našich služeb. Tyto informace používáme například k:
       o vyžádání informací a zpětné vazby ohledně našich služeb,
       o identifikaci a vyřešení technických problémů v rámci našich služeb, 
       o lepšímu pochopení návštěvníků, kteří se zaměří na naše služby, a obsahu, který by je mohl zajímat, a
       o personalizaci vašich možností v našich službách na základě informací o lokalitě nebo vašich online aktivitách včetně obsahu, který si prohlédnete, výrobků, na které podáte aukční nabídku nebo je koupíte, našich dalších služeb, které využíváte, a informací, které shromáždíme a dostaneme.

   o Zajištění účinné reklamy a marketingu. Informace, které shromažďujeme a dostáváme, používáme také k zajištění propagace našich služeb a služeb třetích stran a k posílání reklamních informací. Tyto informace používáme například k:
       o zobrazení personalizovaných reklam (na stránkách našich služeb i mimo ně, včetně služeb sociálních sítí třetích stran) na základě informací o vaší poloze nebo online aktivitách, včetně obsahu, který si prohlédnete, výrobků, na které podáte aukční nabídku nebo je koupíte, našich dalších služeb, které využíváte, a informací, které shromáždíme a dostaneme. K těmto účelům můžeme třetí straně poskytnout hashovanou verzi vaší e-mailové adresy či jiných údajů. (V souvislosti s individuálně zaměřenou propagací si rovněž přečtěte níže části s názvem Třetí strany poskytující obsah, reklamu nebo funkce v rámci našich služeb a Vaše volba.),
       o posílání elektronických sdělení a jiných marketingových informací o NHL, členských klubech nebo obchodních partnerech NHL třetích stran, které mohou být přizpůsobeny vašim prioritám a zájmům, např. s obsahem, který se týká vašeho oblíbeného členského klubu. (V části Vaše volba níže naleznete informace o reklamních sděleních.),
       o měření a hodnocení účinnosti online reklamních kampaní,
       o provádění interní analýzy a sestavování modelů pro lepší pochopení fanoušků NHL a zapojení fanoušků napříč NHL, abychom mohli individuálně přizpůsobovat a zkvalitňovat naše služby, propagaci a komunikaci, a
       o správě vaší účasti v našich soutěžích, sázkách, hrách ze světa fantazie nebo interaktivních hrách nebo v jiných propagačních akcích.

Shromážděné a přijaté informace můžeme používat také pro jiné účely, které vám sdělíme v době získání nebo se kterými budete souhlasit.

3.    Jak shromážděné a získané informace sdílíme.

Informace, které shromažďujeme a získáváme, můžeme sdílet s třetími stranami, pokud máme váš souhlas, nebo níže uvedeným způsobem.

Sdílíme informace s následujícími kategoriemi třetích stran:

   o Naše pobočky a související právnické osoby. Informace sdílíme se stávajícími a budoucími "pobočkami". Tento termín zahrnuje naši mateřskou společnost a přidružené firmy, partnery, se kterými společně podnikáme (joint venture), nebo jiné společnosti, které kontrolujeme, kterými jsme kontrolováni nebo se kterými jsme pod společnou kontrolou, a to pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tyto informace sdílíme také s organizacemi National Hockey League Foundation a NHL Foundation.

   o Naši poskytovatelé služeb. Zprostředkováváme informace poskytovatelům služeb, kteří naším jménem provádí určité funkce nebo služby. Například na poskytovatele služeb můžeme spoléhat při hostování našich služeb a dat, realizaci objednávek, poskytování produktů a služeb, spravování databází, provádění analýz nebo reklamních služeb, řízení našich soutěží a sázek, shromažďování informací o poloze, poskytovaní služeb na základě polohy, zpracování plateb prostřednictvím kreditních karet, poskytování služeb zákazníkům nebo posílání našich sdělení.

   o Obchod NHL a aukce NHL. Do provozu služeb NHLShop.com, NHLShop.ca a Shop.International.NHL.com (souhrnně "obchod NHL") a Auctions.NHL.com ("aukce") jsme zapojili společnost Fanatics Retail Group North, Inc. ("Fanatics"). Informace o postupech při ochraně soukromí společnosti Fanatics najdete v jejích příslušných zásadách ochrany osobních údajů. NHL využívá informace získané v souvislosti se službami "obchod NHL" a "aukce" tak, jak je psáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
  
   o Obchodní partneři. Pokud dáte souhlas k odběru novinek a nabídek od obchodních partnerů, kteří nejsou poskytovateli služeb, jako např. našich sponzorů, našich rozhlasových a televizních partnerů a dalších licencovaných maloobchodníků, budeme s nimi sdílet vaše údaje, aby vás mohli informovat o speciálních nabídkách a zasílat vám propagační a jiné materiály a informace, které by vás mohly zajímat. 

   Očekáváme, že obchodní partneři budou chránit důvěrnost všech informací, o které se s nimi podělíme, jejich integritu a zabezpečení. Nejsme však odpovědni za postupy našich partnerů při ochraně osobních údajů. Obchodní partneři mohou vaše informace použít pro své vlastní účely. Na seznam některých našich nejdůležitějších obchodních partnerů se můžete podívat zde. Pokud se chcete odhlásit od odběru sdělení od těchto obchodních partnerů, obraťte se přímo na obchodního partnera. V části Vaše volba najdete více informací o volbách, které vám nabízíme.

   o Členské kluby. Kromě informací, které o vás mohou shromažďovat členské kluby v souvislosti s vaším využíváním služeb členských klubů, můžeme informace o vás (včetně kontaktních údajů, demografických údajů a informací o vašich interakcích s NHL) sdílet s některými našimi členskými kluby a tyto členské kluby mohou tyto informace využívat pro následující účely, včetně: poskytování speciálních nabídek, propagačních materiálů a dalších informací, které pro vás mohou být relevantní, vylepšování jejich produktů a služeb a provádění interních analýz. V části Vaše volba najdete více informací o volbách, které vám nabízíme k omezení sdílení vaší e-mailové adresy a jiných kontaktních údajů s členskými kluby pro účely propagace. Neneseme zodpovědnost za postupy ochrany osobních údajů členských klubů. Na seznam našich členských klubů se můžete podívat zde.

   o Jiné strany v případě nezbytné reakce při soudním řízení nebo v případě, že musíme chránit sebe nebo naše služby My nebo naši poskytovatelé služeb    můžeme sdělit vaše informace - včetně obsahu vašich sdělení - jiným stranám, pokud to vyžaduje nebo dovoluje příslušný zákon, v dobré víře, že:
       o je to nezbytné v případě zákonných požadavků státních orgánů nebo při soudním jednání (např. soudní příkaz, povolení k domovní prohlídce nebo obsílka),
       o informace jsou relevantní pro trestný čin, který byl spáchán nebo se páše,
       o došlo k mimořádné události, která ohrožuje vaši bezpečnost nebo bezpečnost jiné osoby nebo osob nebo
       o je to nezbytné k ochraně našich práv nebo majetku nebo prosazení našich podmínek poskytování služby.

   o Jiné strany v souvislosti s určitými obchodními transakcemi. V případě potenciální nebo skutečné změny vlastnictví NHL (nebo nějaké části našich aktiv) následkem fúze, koupě nebo v nepravděpodobném případě úpadku mohou být vaše informace postoupeny jinému subjektu. V takovém případě vás o této transakci budeme informovat aktualizací zásad ochrany osobních údajů nebo jinými vhodnými prostředky.

   o Interaktivní funkce. Informace také můžeme sdílet se třetími stranami nebo jim je zpřístupňovat, pokud zveřejníte informace na veřejném profilu uživatele nebo ve veřejné oblasti našich služeb, jako jsou např. diskusní místnost, fórum, blog nebo jiný komunitní nástroj, případně pokud se účastníte veřejných akcí nebo činností. Jste odpovědní za veškeré informace, které v rámci těchto interaktivních funkcí zveřejňujete. Nemůžeme zajistit, aby strany, které mají přístup k těmto informacím, respektovaly vaše soukromí. Proto buďte při využívání těchto funkcí opatrní.

S třetími stranami můžeme sdílet také jiné informace způsobem, který neidentifikuje konkrétní uživatele, včetně například souhrnných informací nebo informací zbavených možnosti identifikace.

4.     Třetí strany poskytující obsah, reklamu nebo funkce v rámci našich služeb.

Část obsahu, reklamy a funkcí na stránkách našich služeb mohou poskytovat třetí strany, které k nám nejsou přidruženy. Mezi tyto třetí strany patří např.

   o Poskytovatelé obsahu, kteří mohou provozovat soutěže, sázky, hry ze světa fantazie nebo interaktivní hry nebo veřejná fóra na stránkách našich služeb;
   o Poskytovatelé reklamy, například reklamní sítě nebo jiné reklamní společnosti, jež pomáhají nám a našim inzerentům zajišťovat reklamu (na stránkách našich služeb nebo někde jinde), která může být přizpůsobena zájmům uživatelů, a vědí, jak budou uživatelé na tuto reklamu reagovat; 
   o Společnosti pro měření sledovanosti, které nám pomáhají měřit celkové užívání našich služeb a porovnat jejich používání s jinými online službami;
   o Služby sociální sítě (např. Facebook, Twitter a Google+), které vám umožní přihlásit se na stránky našich určitých služeb, psát komentáře k dostupnému obsahu na stránkách našich služeb a sdílet to, co naleznete na stránkách našich služeb s vaší sociální sítí; a
   o Poskytovatelé analytiky polohy mobilního zařízení, kteří využívají data o zeměpisné poloze k usnadnění přenosu informací, marketingu a komunikace v oblasti veřejných služeb.

Tyto a další třetí strany mohou shromažďovat a dostávat informace o vašem užívání našich služeb pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixelové tagy a další technologie. Tyto informace mohou průběžně sbírat a kombinovat je s informacemi shromážděnými na jiných webových stránkách a v online službách (jako jsou weby, které navštěvujete, a vaše interakce s reklamou a jiným obsahem) ve vašich zařízeních, včetně - kromě jiného - provádění prognóz o vašich preferencích a pro účely poskytování reklam, které jsou pro vás relevantnější, v našich službách i mimo ně. Služby sociální sítě mohou dokázat shromažďovat informace, které se vás týkají, aniž byste klikli na jejich obsah v rámci našich služeb nebo s ním aktivně pracovali nebo aniž byste měli účet u služeb sociálních sítí.

Upozorňujeme, že se některé z těchto společností účastní programů vyvinutých k tomu, aby poskytovaly spotřebitelům možnost zvolit si, zda chtějí dostávat cílenou reklamu. Chcete-li se dozvědět více informací a vyhnout se cílené reklamě, navštivte prosím webové stránky Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance a Digital Advertising Alliance of Canada. Ohledně individuálně zaměřené propagace si přečtěte rovněž níže část Vaše volba.

Služby sociálních sítí třetích stran, se kterými jsme se spojili, mohou informovat vaše přátele i ostatní kontakty, jak na stránkách našich služeb, tak i na stránkách těchto služeb sociálních sítí, že jste uživatelem našich služeb, nebo že užíváte naše služby. Pokud se rozhodnete vstoupit na stránky služeb sociálních sítí třetích stran nebo je využívat, můžeme získat informace, které jste zpřístupnili na stránkách těchto služeb sociálních sítí (podle konkrétního nastavení), včetně informací o vašich přátelích a dalších kontaktech na těchto stránkách. Tyto informace můžeme použít v souladu se zásadami ochrany osobních údajů například ke zvýšení vašich osobních a sociálních možností využití našich služeb. Můžeme vám třeba ukázat obsah, který je populární mezi vašimi přáteli nebo kontakty na sociálních sítích, nebo vám poskytnout reakce vašich přátel nebo jiných kontaktů na tento obsah.

Budete také moci propojit účet na sociální síti s účtem našich služeb. To vám umožní používat vaše přihlašovací údaje z této služby třetí strany k registraci v rámci určitých funkcí našich služeb. Pokud propojíte svůj účet na stránce třetí strany nebo služby, můžeme shromažďovat informace z těchto účtů třetích stran a všechny takto shromážděné informace budou podléhat těmto zásadám ochrany osobních údajů.

5.    Upozornění pro účastníky registrované u Rogers Communications.

Pokud se přihlásíte ke svému účtu NHL LIVE™ prostřednictvím služby Rogers Communications Partnership, může Rogers Communications Partnership a její pobočky (dále jen "Rogers") získat nejen informace z NHL o tom, že používáte NHL LIVE™, ale také na jaký obsah jste se dívali, kdy a jak dlouho jste na NHL LIVE™ byli a typ zařízení, které jste k tomu použili. Rogers použije tyto informace za účelem nabízení a provozování NHL LIVE™ v Kanadě, přizpůsobení sdělení, která vám budou určena, a objasnění nabízených produktů a služeb a jejich zlepšování. Rogers použije a bude nakládat s informacemi, které dostane v souvislosti s NHL LIVE™ v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Rogers, které jsou k dispozici na adrese http://www.rogers.com/web/content/Privacy-Policy, a nikoliv podle našich zásad ochrany osobních údajů. Kromě toho platí, že když se přihlásíte k předplatnému služby NHL LIVE™, NHL bude dostávat určité informace související s účtem a prohlížením (například vaše jméno, kontaktní údaje, typ předplatného a prohlížený obsah) a bude je používat podle těchto zásad ochrany osobních údajů. Patří sem i vaše identifikace jako uživatele NHL LIVE™ pro účely přizpůsobení obsahu a komunikace a zajištění lepšího porozumění a vylepšování nabídky jejích produktů a služeb.

6.    Vaše volba.

Záleží na vás, jak budeme nakládat s vašimi informacemi, které shromáždíme a dostaneme. Máte mnoho možností.

   o E-mail. Kliknutím na odkaz "Odhlásit" ve spodní části e-mailových sdělení můžete odmítnout, abychom vám v budoucnosti zasílali reklamní e-mailovou komunikaci, a aktualizovat své preference. Upozorňujeme, že vám můžeme nadále posílat e-mailové zprávy o transakcích nebo službách, které se budou týkat vašeho účtu.
   o Zprávy SMS a MMS. Doručování našich reklamních sdělení typu SMS a MMS (tj. textových zpráv) můžete odmítnout tak, že zašlete odpověď "STOP" na kteroukoliv ze zpráv. Tato odpověď je zdarma. Upozorňujeme, že na vaši žádost o odhlášení můžeme odpovědět zprávou, která potvrdí úspěšné odhlášení.
   o Sdělení osobních identifikačních údajů třetím stranám. Sdílení vašich osobních identifikačních údajů s třetími stranami pro účely přímého marketingu těchto třetích stran můžete odmítnout vyplněním formuláře na stránce: NHL.com/contact. V řádku "Subject" zvolte možnost "Privacy" a v textu zprávy uveďte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Pokud máte účet NHL.com, můžete také na kartě "Předvolby e-mailu" omezit, jak určité informace sdílíme. Můžete nás také kontaktovat podle postupu uvedeného dále v části Jak nás kontaktovat.
   o Přístup, odstranění nebo oprava údajů a jiná práva týkající se datových subjektů. Jakožto datový subjekt můžete mít podle místních právních předpisů určitá práva. Například můžete mít právo na přístup, aktualizovat nebo opravovat nepřesnosti ve vašich osobních údajích; získat kopii osobních údajů v běžně používaném elektronickém formátu nebo omezit jejich určitá použití; případně požádat o odstranění určitých osobních údajů v našem držení a pod naší kontrolou - v každém případě v souladu s určitými výjimkami předepsanými zákonem. Pokud budete chtít získat přístup ke svým     údajům, odstraňovat nebo opravovat své údaje či jinak uplatňovat svoje práva, kontaktujte nás podle pokynů v níže uvedené části Jak nás kontaktovat. K ověření vaší žádosti od vás můžeme požadovat další údaje, například údaje o vašem účtu či - je-li to nezbytné - kopie úředně vydaného dokladu totožnosti.
   o Individuálně zaměřená propagace. Některé ze společností, které poskytují propagační služby v rámci našich služeb se účastní programů vyvinutých k tomu, aby poskytovaly spotřebitelům možnost zvolit si, zda chtějí dostávat cílenou reklamu založenou na jejich onlinových aktivitách. Chcete-li se dozvědět více a vyhnout se cílené reklamě zúčastněných společností, navštivte prosím webové stránky Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance a Digital Advertising Alliance of Canada. K úspěšnému odhlášení od cílené reklamy je potřeba mít v internetovém prohlížeči povolené soubory cookie (informace o souborech cookie a tom, jak je povolit, najdete v pokynech ve vašem prohlížeči). Odhlášení od reklamy bude platit jen pro používaný internetový prohlížeč, je tedy třeba tento postup provést u každého internetového prohlížeče na všech zařízeních, která používáte. V případě, že po odhlášení odstraníte uložené soubory cookie z prohlížeče, budete muset postup pro odhlášení od cílené reklamy zopakovat. Pokud se odhlásíte, budou se vám i nadále zobrazovat reklamy z NHL, reklamy ale budou méně relevantní, pokud jde o vás a vaše zájmy.
   o Informace o lokalitě. Pokud využíváte služby nebo aplikace zjišťující informace o poloze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, může vám být nabídnuta možnost odmítnout shromažďování a využívání informací o vaší poloze pro určité účely. Pokud však tuto možnost využijete, nebudete moci využívat všech výhod nabízených těmito službami nebo aplikacemi. Můžete být také schopni omezit shromažďování vašich informací o poloze prostřednictvím nastavení vašeho zařízení.

7.    Zabezpečení.

Podnikli jsme fyzická, technická a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně před krádeží, ztrátou, neoprávněným použitím a neoprávněným přístupem nebo sdělením informací, které shromažďujeme a dostáváme. Musíme vás však upozornit, že žádný přenos nebo uchování dat nelze zaručit jako 100% bezpečný. Přes naše úsilí o ochranu vašich informací a soukromí však nemůžeme zaručit a nezaručujeme bezpečnost jakýchkoliv informací, které sdělíte nebo předáte našim službám. Neodpovídáme za krádež, zničení nebo neúmyslné sdělení vašich informací nebo jakékoliv jiné sdělení, které je mimo náš dosah.

Váš přístup na web a k některým informacím může být chráněn heslem, které si vyberete. Velmi doporučujeme zvolit jedinečné heslo, které se dá jen obtížně uhádnout, a navíc heslo nikdy nikomu neprozrazovat. Nikdy se vás nebudeme ptát na vaše heslo v žádných nevyžádaných sděleních (jako jsou dopisy, telefonáty nebo e-mailové zprávy).

8.    Ochrana osobních údajů dětí.

Naše služby nikdy bez předchozího souhlasu rodičů vědomě neshromažďují, nepoužívají ani nesdělují informace od dětí mladších 13 let či v jiných případech definovaných místními zákony. Výjimky stanoví zákon Spojených států o ochraně osobních informací dětí na internetu (zákon COPPA) nebo jiný platný místní zákon.

9.    Odkazy na třetí strany.

Naše služby mohou obsahovat odkazy na třetí strany, které nevlastníme ani neprovozujeme. Odkazy na naše služby mohou být uvedeny na službách třetích stran, kde uveřejňujeme reklamy. Odkazy na služby třetích stran poskytujeme pro pohodlí našich uživatelů. Tyto odkazy nejsou schválením ani doporučením služeb, na které vedou. Služby, na které odkazy vedou, musí mít vlastní a nezávislé zásady ochrany osobních údajů, upozornění a podmínky použití. Doporučujeme vám, abyste si tyto dokumenty pečlivě přečetli. Tyto služby nemáme pod kontrolou, a proto nezodpovídáme ani nepřijímáme žádnou odpovědnost za způsob, jakým subjekty provozující služby, na které vedou odkazy, shromažďují, používají, sdělují či zpracovávají vaše informace.

10.    Ochrana osobních údajů v Kalifornii.

V této části jsou uvedeny určité informace, jejichž cílem je upozornit na požadavky zákonů tohoto státu. Naše postupy při ochraně soukromí jsme se pokusili pně vysvětlit v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů, proto by informace v této části měly sloužit jako doplněk k těmto ostatním částem a jsou navrženy tak, aby splňovaly zvláštní požadavky zákonů tohoto státu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů uvádějí informace o kategoriích osobních údajů, které jsme shromáždili a sdíleli nebo jinak zpřístupnili třetím stranám během předchozích 12 měsíců. Tyto informace zahrnují například:

Identifikační údaje, například jméno, adresu, telefonní číslo, PSČ, IP adresu a síťové identifikátory. Tyto údaje můžeme využívat k tomu, abychom mohli reagovat na vaše dotazy, abyste se mohli účastnit našich programů (včetně sázek a soutěží), aby bylo možné zpracovat vaši registraci, pokud jde o naše služby, a k dalším obchodním účelům..
Informace obchodní povahy, jako jsou záznamy o provedených nákupech a využitých službách. Pomocí těchto údajů můžeme zkvalitnit vaši zkušenost s našimi službami, nabízet vám reklamy na produkty a předkládat nabídky, případně je můžeme využívat k dalším obchodním účelům..
Informace o aktivitě na internetu a v elektronických sítích, například informace o vašich interakcím s našimi službami. Tyto údaje nám slouží k lepšímu pochopení návštěvníků, kteří se zaměří na naše služby, a obsahu, který by je mohl zajímat, a k dalším obchodním účelům..
Data o zeměpisné poloze Pomocí těchto informací můžeme zvýšit kvalitu, bezpečnost a relevanci našich služeb, můžeme je využít k dalším obchodním účelům..
Závěry o vás, včetně vašich preferencí a charakteristik. Pomocí těchto informací vám můžeme individuálním a personalizovaným způsobem poskytovat naše služby, případě vám zasílat marketingové materiály, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Využívat je můžeme i k dalším obchodním účelům..

Některé z těchto informací jsou rovněž považovány za osobní údaje podle oddílu 1798.80 kalifornského občanského zákoníku.   

Vaše údaje v tradičním slova smyslu neprodáváme. K vašim údajům však mohou mít přístup třetí strany, jak je podrobněji popsáno v části 4 a v jiných částech našich zásad ochrany osobních údajů, a my vám dáváme možnost se rozhodnout o sdílení vašich údajů, jak je zde popsáno. Bez potvrzujícího souhlasu vědomě neprodáváme osobní údaje dětí mladších 16 let.

Obyvatelé státu Kalifornie mohou sdílení osobních identifikačních údajů s třetími stranami pro účely přímého marketingu těchto třetích stran odmítnout tak, že nás kontaktují, jak je popsáno níže v části Jak nás kontaktovat

Více informací o tom, jak můžete uplatňovat svoje práva na zjištění a vymazání osobních údajů, se dozvíte v části Vaše volba. Obyvatelé Kalifornie svá práva na zjištění a vymazání osobních údajů mohou uplatnit na telefonním čísle 1-833-977-2095. Pokud budete chtít svá práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii uplatnit prostřednictvím autorizovaného zástupce zaregistrovaného u kalifornského ministerstva zahraničních věcí, můžeme požadovat doklad o tom, že jste tomuto zástupci udělili plnou moc nebo že má zástupce jiné platné písemné oprávnění odesílat žádosti o uplatňování práv vaším jménem. Nebudeme vám účtovat jiné ceny ani poskytovat jinou kvalitu služeb, pokud se tyto rozdíly netýkají vašich údajů jen proto, že jste uplatnili svoje zákony na ochranu osobních údajů v Kalifornii. Můžeme vám nabízet finanční motivaci k účasti v soutěžích, sázkách, hrách ze světa fantazie nebo interaktivních hrách, případně v jiných propagačních akcích, které vyžadují získání určitých údajů, například když vám poskytneme motivaci navrženou tak, aby vás přiměla k účasti v takové propagační akci.
Obyvatelé Kalifornie, kteří jsou registrovanými uživateli služeb a jsou mladší 18 let, mají navíc nárok v souladu se zákony Kalifornie zažádat o odstranění obsahu a informací, které sami publikovali jako uživatelský obsah v rámci služeb. Toto odebrání si můžete vyžádat vyplněním následujícího formuláře na stránce: NHL.com/contact. V řádku "Subject" zvolte možnost "Privacy" a v textu e-mailu uveďte (i) prohlášení, že vyžadujete, v souladu s kalifornským zákonem, odebrání uživatelského obsahu; (ii) popis materiálu, který chcete odebrat, a přiměřené informace, které nás opravňují materiál vyhledat, a (iii) vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu (včetně města, státu a PSČ) a rok narození, abychom mohli vaši žádost zpracovat. Vaše žádost nezaručuje, že materiál zcela odebereme.

Některé webové prohlížeče mohou přenášet signály žádosti o nesledování na webové stránky a jiné online služby, s nimiž prohlížeč komunikuje. Neexistuje však žádná norma, která by určovala, co mají webové stránky a onlinové služby dělat nebo nedělat, když tyto signály obdrží. V současnosti ani my neděláme žádná opatření, pokud tyto signály obdržíme. Pokud bude ustavena norma určující, jak na tyto signály reagovat, můžeme zrevidovat své zásady ohledně reakce na tyto signály.

11.   Další informace pro návštěvníky mimo USA, včetně obyvatel Evropského hospodářského prostoru ("EHP").

Mezinárodní přenosy osobních údajů

Hlavní ředitelství NHL je ve Spojených státech. Bez ohledu na to, kde naše služby používáte nebo jak nám poskytujete informace, mohou být vaše informace přeneseny, uchovávány a zpracovány NHL, jejími pobočkami a našimi provozními partnery nebo našimi poskytovateli služeb ve Spojených státech. Upozorňujeme, že zákony, předpisy a normy USA upravující ochranu soukromí nemusí být rovnocenné zákonům státu, ve kterém žijete, a že k těmto informacím mohou podle zákona mít přístup soudy v USA, orgány zajišťující dodržování zákonů a vládní úřady. Pamatujte, že informace, které získáme v důsledku vašeho využívání služeb, mohou být shromažďovány, předávány, ukládány a zpracovávány ve Spojených státech nebo v jiné zemi v souladu s platným právem.

Právní základ pro zpracování u obyvatelů EHP

V rozsahu, v němž se naše aktivity řídí mezinárodními zákony na ochranu údajů, jež stanovují omezené právní důvody ke zpracování vašich údajů, bude právním základem pro naše činnosti zpracování uskutečňování naší smlouvy s vámi; vyhovění našim zákonným povinnostem; a pokud jde o naše oprávněné obchodní účely, včetně zlepšení našich provozů a služeb, detekce a ochrany před podvody a vynucování podmínek poskytování služby. Spoléháme na váš souhlas se zasíláním přímých marketingových zpráv o našich produktech, službách a propagačních akcích a se zasíláním cílené reklamy, která souvisí s našimi službami i která s nimi nesouvisí. Pokud nám neposkytnete určité informace, za určitých okolností nemusíme být schopni plnit své povinnosti nebo vám poskytnout požadované služby. Případné dopady neposkytnutí určitých údajů vám oznámíme. 

Osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak to bude potřeba pro poskytování služeb, pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pro naši vlastní administrativu a pro interní obchodní účely, a to po takovou dobu, po kterou to vyžaduje zákon - následně provedeme kroky nezbytné k vymazání či anonymizaci údajů. 

Práva na ochranu soukromí obyvatel EHP

Více informací o tom, jak můžete vzít kdykoli zpět svůj souhlas a uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, se dozvíte v části Vaše volba. Pokud máte dále pocit, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platný zákon, můžete podat stížnost u příslušného dozorovému úřadu. Kontaktní údaje na všechny dozorové úřady v EHP naleznete zde. Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí informací uvedených níže v části Jak nás kontaktovat.


12.   Změny těchto zásad osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit, aby lépe odrážely změny v našich postupech na ochranu soukromí. Doporučujeme, abyste si zásady na ochranu osobních údajů pravidelně pročítali. Pokud tyto zásady na ochranu osobních údajů zásadním způsobem změníme, pošleme vám patřičné upozornění.

13. Jak nás kontaktovat.

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo toho, jak my nebo naši poskytovatelé služeb nakládáme s vašimi údaji, kontaktujte nás pomocí odkazu NHL.com/contact a v řádku "Subject" zvolte možnost "Privacy", nebo nám napište na adresu:

Privacy
NHL Enterprises, L.P.
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036

Soubory cookie, pixelové tagy a další technologie.

Naše služby používají online technologie nazývané "soubory cookie" a "pixelové tagy" a další technologie místního ukládání. V této části vysvětlíme, co tyto technologie znamenají a jak se mohou používat.

Soubory cookie a další technologie místního úložiště
Obecně řečeno, soubory cookie jsou textové soubory umístěné do prohlížeče vašeho zařízení, které lze použít k rozpoznání vašeho internetového prohlížeče na různých webových stránkách, serverech a relacích prohlížeče. Váš prohlížeč nebo zařízení může nabízet nastavení související se soubory cookie. Můžete například nakonfigurovat svůj webový prohlížeč tak, aby neakceptoval soubory cookie nebo aby vás upozornil na odesílání souboru cookie. Další informace o tom, zda jsou tato nastavení k dispozici, jak fungují a k čemu slouží, najdete v nápovědě k prohlížeči nebo zařízení. Pokud se rozhodnete soubory cookie od nás odmítnout, nebudete moci využít výhod všech funkcí služeb.

Soubory cookie se ukládají na vaše zařízení nebo "místní úložiště". V souvislosti s našimi službami používáme také další technologie místního ukládání, například místní sdílené objekty (LSO, někdy nazývané flash cookie). Tyto technologie se podobají souborům cookie v tom, že se ukládají na vaše zařízení a lze je použít k uchování informací o vašich aktivitách a preferencích.
Tyto další technologie místního úložiště mohou používat jiné části vašeho zařízení než je internetový prohlížeč, což znamená, že nemusíte být schopni jejich použití ovládat nástroji a nastavením prohlížeče, které používáte k ovládání souborů cookie. Další informace o správě souborů flash cookie najdete na stránkách Adobe Flash Player. Ovládací prvky prohlížeče na ochranu soukromí vám mohou se správou dalších typů místního úložiště pomoci.

Naše služby mohou používat soubory cookie a další technologie místního úložiště společně s dalšími informacemi o vás za účelem posílení a personalizace vašich možností použití našich služeb (nebo jinde na webu), včetně:

•   pomoci při ověření vaší totožnosti při používání našich služeb,
•   zapamatování vašich preferencí a údajů o registraci, povolení nákupního košíku,
•   předvedení a pomoci při měření a výzkumu efektivnosti našich služeb, propagace a e-mailových sdělení (zjištěním, které zprávy otevřete, a na které zareagujete),
•   přizpůsobení obsahu a reklam poskytovaných vám prostřednictvím našich služeb a na ostatních webových stránkách a službách, které navštívíte. (V souvislosti s individuálně zaměřenou propagací si přečtěte rovněž níže části Třetí strany poskytující obsah, reklamu nebo funkce v rámci našich služeb a Vaše volba.)

Pixelové tagy

Pixelové tagy jsou malé úseky kódu umístěné na webových stránkách, ve videoklipech a e-mailových zprávách, které mohou komunikovat informace o vašem prohlížeči na server. Tagy lze kromě jiného použít k záznamu počtu uživatelů, kteří navštíví webovou stránku nebo přečtou e-mailovou zprávu, nebo k doručení souboru cookie do prohlížeče uživatele, který se podívá na webovou stránku nebo e-mailovou zprávu.

NHL aktualizovala Zásady ochrany osobních údajů s platností od 27.2.2020. Prosím pozorně si je přečtěte. NHL používá cookies, web beacons a další podobné technologie. Používáním webových stránek NHL a dalších online služeb dáváte souhlas s praktikami popsanými v našich Zásadách ochrany osobních údajů a v Podmínkách služby včetně našich Zásad pro cookies.