Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Platí od data poslední aktualizace dne 22. září 2023 (překlad z 15. listopad 2023)

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým společnost NHL Interactive CyberEnterprises, LLC a její pobočky, včetně společností NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P. a National Hockey League, stejně jako nezávislé charitativní organizace, National Hockey League Foundation a NHL Foundation (společně dále jen „NHL“, „my“ a všechny tvary tohoto osobního zájmena a „naše“ a všechny tvary tohoto přivlastňovacího zájmena) používají informace při provozování našich webových stránek, našich mobilních a jiných aplikací a všech ostatních služeb, které zobrazují nebo poskytují autorizovaný odkaz nebo referenci na tyto zásady ochrany osobních údajů (společně dále jen „služby“). S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy (což může zahrnovat provincii Quebec), veškeré případné spory, nároky nebo nesrovnalosti, které vzniknou na základě těchto zásad ochrany osobních údajů nebo v souvislosti s nimi, se řídí ustanoveními Podmínky poskytování služeb NHL.com, které se týkají řešení sporů a závazného rozhodčího řízení, a ustanoveními týkajícími se upuštění od hromadné žaloby a vzdání se řízení před porotou.

Oficiální stránky a aplikace Členské kluby NHL jsou součástí webu NHL.com a mobilní aplikace NHL („služby členských klubů“). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují shromažďování, použití a sdílení informací ze strany NHL. Členské kluby nesou odpovědnost za své vlastní zásady a praktiky týkající se ochrany osobních údajů. Informace ohledně jejich praktik souvisejících se službou členských klubů najdete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného členského klubu.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby byly vaše údaje využívány způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nevyužívejte služby. Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí odkazu NHL.com/contact (a v řádku „Subject“ zvolte možnost „Privacy“), nebo způsobem popsaným dále v části Kontaktní údaje.

 1. Informace, které shromažďujeme a získáváme

Shromažďujeme a dostáváme následující kategorie informací:

 • Informace, které nám poskytnete přímo. Dostáváme informace, které se rozhodnete nám poskytnout při využití našich služeb.
 • Například nám můžete přímo poskytnout informace v souvislosti s určitým využíváním našich služeb, kupříkladu při registraci k využívání našich služeb, aukci nebo nákupu výrobků prostřednictvím našich služeb, při přihlášení k NHL.TV, při registraci pro zasílání elektronických nebo marketingových informací, při přihlášení k odběru informací o nadcházejících akcích, při účasti v soutěži nebo losování, při uvedení komentáře k článku, při komunikaci se zákaznickými službami nebo při používání funkce chatu v rámci služeb nebo vyplňování dotazníku či ankety, včetně těchto údajů:

 • identifikační údaje, jako je vaše křestní jméno a příjmení, uživatelské jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu,

 • komerční údaje, včetně platebních údajů a záznamů o provedených nákupech a využitých službách,

 • demografické údaje, jako je vámi používaný jazyk, věk, pohlaví, rasa / etnická příslušnost, složení domácnosti, příjem a velikost,
 • informace o vašem oblíbeném členském klubu a hráči členského klubu či jiných preferencích,
 • fotografie nebo videa a
 • další informace o vašem využívání našich služeb.

 • Pokud v rámci našich služeb použijete funkci „sdílet s přítelem“ nebo „pozvat přítele“, zaznamenáme vaše jméno a e-mailovou adresu a jméno a e-mailovou adresu vašeho přítele. Jména a e-mailové adresy vašich přátel získané za těchto okolností nepoužíváme za žádným jiným účelem než k odeslání e-mailové zprávy vaším jménem, pokud k tomu nedostaneme souhlas vás či vašeho přítele, případně pokud tyto informace neobdržíme nezávisle na vás. Odesílejte prosím pouze e-mailové adresy osob, s nimiž jste v osobním či rodinném vztahu a které mohou mít o obdržení e-mailu zájem. Spoléháme na to, že jste získali souhlas svého přítele nebo člena rodiny se sdílením jeho osobních údajů s námi.

 • Pokud se u nás ucházíte o zaměstnání, shromažďujeme vaše jméno, kontaktní údaje a veškeré informace, které nám poskytnete v životopise nebo jiných materiálech pro uchazeče o zaměstnání. My a naši poskytovatelé služeb nebo náboráři třetích stran pomocí těchto údajů posuzují vaši vhodnost pro současné nebo budoucí pracovní příležitosti v NHL a využívají je k tomu, aby vás mohli kontaktovat. S vaším souhlasem (pokud to vyžadují platné právní předpisy) můžeme také získávat osobní údaje od třetích stran, například od společností, které se zabývají prověřováním minulosti, a z pracovních posudků.

 • Informace, které shromažďujeme nebo dostáváme, když použijete naše služby. Informace také shromažďujeme nebo dostáváme, když použijete naše služby. Některé z těchto informací shromažďujeme za použití souborů cookie, pixelových tagů a dalších technologií. Informace o našem používání souborů cookie a podobných sledovacích technologií naleznete na našem webu Zásady používání souborů cookie. Tyto automaticky shromážděné informace můžeme zkombinovat s dalšími informacemi o vaší osobě, a to za účelem personalizace obsahu, zasílaných sdělení a reklam na základě vašich zájmů. V závislosti na tom, jak získáte přístup k našim službám a jak je použijete, můžeme obdržet:

 • Informace z internetu nebo jiné elektronické sítě. Tyto informace shromažďujeme a ukládáme automaticky, když používáte naše služby nebo s nimi interagujete, například:

 • informace o vašich interakcích s našimi službami včetně obsahu, který si prohlédnete, výrobků, na které podáte aukční nabídku nebo je koupíte, času, který na službách strávíte, data, kdy jste služby navštívili, a informace v souborech cookie a podobných technologiích, a

 • informace o tom, jak získáváte přístup k našim službám, včetně informací o vašem prohlížeči nebo operačním systému, adresy vašeho internetového protokolu („IP“) a historie procházení včetně webových stránek, které navštívíte před návštěvou našich služeb a po ní.

 • Informace o zařízení. Jedná se o informace, které shromažďujeme a ukládáme a které se týkají zařízení použitého k přístupu k našim službám. (Slovo „zařízení“ znamená jakékoliv zařízení nebo technologii, jež použijete k přístupu k našim službám.) Informace o zařízení mohou například zahrnovat:

 • typ zařízení, které používáte (např. značku vašeho telefonu nebo tabletu),

 • určité identifikační znaky specifické pro vaše zařízení,

 • informace o vašem poskytovateli internetových služeb,
 • v závislosti na vašem oprávnění obsah, který jste do zařízení uložili (například kontakty uložené ve vašem telefonu).

 • Informace o lokalitě. Tyto informace mohou zahrnovat specifická data o zeměpisné poloze, získaná ze signálu GPS, Bluetooth nebo WiFi vašeho zařízení, včetně informací o blízkých vysílačích mobilních operátorů. Tyto informace obdržíme například tehdy, když se rozhodnete použít služby zjišťování polohy, které nabízíme.

 • Závěry. Na základě používaní služeb z vaší strany a dalších informací, které o vás máme k dispozici, můžeme vyvozovat závěry ohledně vašich preferencí a charakteristik.

 • Komerční informace. Některé informace zaznamenáváme automaticky v okamžiku, kdy od nás nakupujete nebo získáváte služby, jako například záznamy o nákupech a službách, které jste obdrželi, a informace o čase nákupu.

 • Informace od třetích stran. Získáváme informace od třetích stran, jako jsou členské kluby, společnost Fanatics Retail Group North a její přidružené podniky („Fanatics“), další obchodní partneři, veřejně nebo komerčně dostupné zdroje a služby sociálních sítí (s vaším souhlasem, pokud to vyžadují platné právní předpisy).

 • Členské kluby. Další informace o vás můžeme získat od členských klubů. Například shromažďujeme zaprotokolované a další informace týkající se vašeho využívání služeb členských klubů a data o prodeji vstupenek a jiné informace od členských klubů.

 • Obchod NHL a aukce NHL. Do provozu služeb NHLShop.com, NHLShop.ca a Shop.International.NHL.com (souhrnně „obchod NHL“) a Auctions.NHL.com („aukce“) jsme zapojili společnost Fanatics. Od společnosti Fanatics získáváme některé informace o nákupu (jako například položky, které jste si koupili, nikoli však údaje o platební kartě), například v okamžiku, kdy provádíte nákup v obchodě NHL. Informace o postupech při ochraně soukromí společnosti Fanatics najdete v jejích příslušných zásadách ochrany osobních údajů.

 • Další obchodní partneři. Můžeme o vás získávat informace od dalších obchodních partnerů, mimo jiné například v okamžiku, kdy se registrujete k odběru novinek a nabídek NHL na webových stránkách třetí strany nebo kdy využíváte službu třetí strany.
 • Veřejně či komerčně dostupné zdroje. Můžeme o vás obdržet informace, které jsou veřejně nebo komerčně dostupné, mimo jiné od poskytovatelů údajů v případech, kdy jsme oprávněni tak činit.
 • Služby sociálních sítí. Pokud se při využívání našich služeb rozhodnete připojit ke službám sociálních sítí, můžeme o vás získat určité informace, například uživatelské jméno. O službách sociálních sítí se můžete dozvědět více zde.

Informace, které jsme o vás shromáždili nebo obdrželi, můžeme různými způsoby kombinovat, mimo jiné například k vytváření závěrů o vaší osobě. Můžeme například vyvozovat informace o vašich preferencích pro účely interakce s NHL a jejími členskými kluby.

2. Jak shromážděné a získané informace používáme.

Všechny kategorie informací, které shromažďujeme a dostáváme, používáme pro následující obchodní účely:

 • Poskytování našich služeb. Informace, které shromažďujeme a dostáváme, používáme k poskytování služeb, které využíváte nebo vyžadujete. Tyto informace používáme například při:

 • tvorbě účtů a zpracování vaší registrace do našich služeb,

 • zpracování transakcí, včetně nákupů a darů,

 • poskytování technické podpory a odpovídání na dotazy uživatelů,
 • upozorňování na aktualizace provedené na stránkách našich služeb nebo posílání jiných informací, které jsou důležité pro služby, které používáte, a
 • zlepšování naší schopnosti zjistit a zabránit podvodným a potenciálně nezákonným aktivitám v souvislosti s našimi službami a i jinak při prosazování našich Podmínky poskytování služeb..

 • Vylepšování našich provozů a služeb. Informace, které shromažďujeme a dostáváme, používáme také k poskytování obsahu, který pro vás může být relevantní a zajímavý, a k udržování a zlepšování našich provozů a služeb. Tyto informace používáme například k:

 • vyžádání informací a zpětné vazby ohledně našich služeb,

 • identifikaci a vyřešení technických problémů v rámci našich služeb,

 • lepšímu pochopení návštěvníků, kteří se zaměří na naše služby, a obsahu, který by je mohl zajímat, a
 • personalizaci vašich možností v našich službách na základě informací o lokalitě nebo vašich online aktivitách včetně obsahu, který si prohlédnete, výrobků, na které podáte aukční nabídku nebo je koupíte, našich dalších služeb, které využíváte, a informací, které shromáždíme a dostaneme.

 • Porozumění aktivitám fanoušků v rámci celé ligy. Informace, které shromažďujeme a získáváme, včetně těch od členských klubů a dalších třetích stran, používáme pro provádění interních analýz a vytváření modelů, abychom lépe porozuměli fanouškům NHL a jejich aktivitám v rámci NHL a jejích členských klubů, a mohli tak na míru uzpůsobovat a zlepšovat naše služby, inzerci a zasílaná sdělení. Provádíme rovněž průzkumy, abychom lépe porozuměli našim fanouškům a jejich aktivitám v rámci ligy. V rámci našich průzkumů mohou být na nepovinném základě vyžadovány demografické údaje o vaší osobě a domácnosti. Odpovědi z průzkumu využíváme a analyzujeme pro účely, které jsou popsány výše, a případně k tomu, abychom lépe porozuměli struktuře a rozmanitosti našich fanoušků. V oddílu Vaše další volby týkající se ochrany osobních údajů najdete více informací o možnostech volby, které vám nabízíme.

 • Zajištění účinné reklamy a marketingu. Informace, které shromažďujeme a dostáváme, používáme také k zajištění propagace našich služeb a služeb třetích stran a k posílání reklamních informací, přesto však máte s ohledem na tyto praktiky určitá práva, která jsou popsána níže v oddílu Vaše další volby týkající se ochrany osobních údajů. Tyto informace používáme například k:

 • tomu, abychom vám zobrazovali inzeráty (v rámci našich služeb a mimo ně, včetně inzerátů na stránkách třetích stran, jako jsou služby sociálních sítí), mimo jiné ty, které jsou založeny na informacích o vaší přibližné lokalitě, a ty, které jsou založeny na vašich online aktivitách v průběhu času, a napříč stránkami a službami třetích stran („cílená reklama“). Další informace naleznete v oddílu 4 níže;

 • můžeme rovněž třetím stranám poskytnout hašovanou verzi vaší e-mailové adresy či jiné informace pro účely zobrazování příslušné inzerce vaší osobě nebo jiným lidem na stránkách třetích stran (včetně platforem sociálních médií);

 • posílání elektronických sdělení a jiných marketingových informací o NHL, členských klubech nebo obchodních partnerech NHL, které mohou být přizpůsobeny vašim prioritám, vlastnostem, zájmům a interakcím s námi, např. s obsahem, který se týká vašeho oblíbeného členského klubu, vašeho zapojení do NHL nebo jejích členských klubů či oblastí našich webových stránek, které jste navštívili;
 • měření a hodnocení účinnosti online reklamních kampaní; a
 • správě vaší účasti v našich soutěžích, sázkách, hrách ze světa fantazie nebo interaktivních hrách nebo v jiných propagačních akcích.

Shromážděné a přijaté informace můžeme používat také pro jiné účely, které vám sdělíme v době získání nebo se kterými budete souhlasit.

3. Jak shromážděné a získané informace sdílíme.

Informace, které shromažďujeme a získáváme, můžeme sdílet s třetími stranami, pokud máme váš souhlas, nebo níže uvedeným způsobem.

Sdílíme informace s následujícími kategoriemi třetích stran:

 • Naše pobočky a související právnické osoby. Informace sdílíme se stávajícími a budoucími „pobočkami“. Tento termín zahrnuje naši mateřskou společnost a přidružené firmy, partnery, se kterými společně podnikáme (joint venture), nebo jiné společnosti, které kontrolujeme, kterými jsme kontrolováni nebo se kterými jsme pod společnou kontrolou, a to pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tyto informace sdílíme také mezi těmito entitami NHL a s organizacemi National Hockey League Foundation a NHL Foundation.
 • Naši poskytovatelé služeb. Zprostředkováváme informace přidruženým i nepřidruženým poskytovatelům služeb a jiným subjektům, kteří pro nás provádí určité funkce nebo služby. Například na poskytovatele služeb můžeme spoléhat při hostování našich služeb a dat, realizaci objednávek, poskytování produktů a služeb, spravování databází, provádění analýz nebo reklamních služeb, řízení našich soutěží a sázek, shromažďování informací o poloze, poskytovaní služeb na základě polohy, zpracování plateb prostřednictvím kreditních karet, poskytování služeb zákazníkům nebo posílání našich sdělení.
 • Členské kluby. Kromě informací, které o vás mohou shromažďovat členské kluby v souvislosti s vaším využíváním služeb členských klubů, můžeme informace o vás, včetně kontaktních údajů, demografických údajů, preferencí a informací nebo závěrů o vašich aktivitách v rámci NHL a jejích členských klubů, sdílet s některými našimi členskými kluby a tyto členské kluby mohou tyto informace využívat pro následující účely, které zahrnují: individuální uzpůsobování jejich inzerce a sdělení a poskytování speciálních nabídek, propagačních materiálů a dalších materiálů a informací, které pro vás mohou být relevantní, vylepšování jejich produktů a služeb a provádění interních analýz. Na seznam našich členských klubů se můžete podívat zde. Měli byste se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů těchto členských klubů, abyste získali informace o jejich praktikách v oblasti ochrany osobních údajů a možnostech volby, které nabízejí. V oddílu Vaše další volby týkající se ochrany osobních údajů najdete více informací o možnostech volby, které vám nabízíme.
 • Obchodní partneři. Pokud dáte souhlas k odběru novinek a nabídek od vybraných obchodních partnerů, jako např. našich sponzorů, našich rozhlasových a televizních partnerů a dalších licencovaných maloobchodníků, budeme s nimi sdílet vaše údaje, aby vás mohli informovat o speciálních nabídkách a zasílat vám propagační a jiné materiály a informace, které by vás mohly zajímat. Na seznam některých našich nejdůležitějších obchodních partnerů se můžete podívat zde. Pokud se chcete odhlásit z odběru sdělení od těchto obchodních partnerů, obraťte se přímo na obchodního partnera. V oddílu Vaše další volby týkající se ochrany osobních údajů najdete více informací o možnostech volby, které vám nabízíme. Osobní údaje můžeme rovněž zveřejnit partnerům v rámci společného označování a dalším partnerům, pokud se rozhodnete pro účast v jejich programech nebo pokud nám poskytujete vaše údaje za účelem realizace transakcí s tímto partnerem, poskytnutí daru tomuto partnerovi nebo za účelem jiné interakce s tímto partnerem. Neneseme odpovědnost za postupy našich obchodních partnerů nebo jiných partnerských třetích stran, kteří mohou vaše informace použít pro své vlastní účely.
 • Reklamní partneři. Můžeme rovněž poskytovat údaje našim reklamním partnerům, a to pro účely cílené reklamy, mimo jiné prostřednictvím použití souborů cookie, pixelových tagů a dalších technologií, jak se blíže popisuje v oddílu 4 níže. Více informací a možnost odhlášení této cílené reklamy najdete dále v oddílu .
 • Jiné strany v případě nezbytné reakce při soudním řízení nebo v případě, že musíme chránit sebe nebo naše služby. My nebo naši poskytovatelé služeb můžeme sdělit vaše informace – včetně obsahu vašich sdělení – jiným stranám, pokud to vyžaduje nebo dovoluje příslušný zákon v jurisdikcích, ve kterých se nacházíme my nebo naši poskytovatelé služeb, v dobré víře, že:
  • je to nezbytné v případě zákonných požadavků státních orgánů nebo při soudním jednání (např. soudní příkaz, povolení k domovní prohlídce nebo obsílka),
  • informace jsou relevantní pro trestný čin, který byl spáchán nebo se páše,
  • došlo k mimořádné události, která ohrožuje vaši bezpečnost nebo bezpečnost jiné osoby nebo osob, nebo
  • je to nezbytné k ochraně našich práv nebo majetku, obraně proti právním nárokům nebo prosazení našich podmínek poskytování služby.
 • Jiné strany v souvislosti s určitými obchodními transakcemi. V případě potenciální nebo skutečné změny vlastnictví NHL (nebo nějaké části našich aktiv) následkem fúze, koupě nebo v nepravděpodobném případě úpadku mohou být vaše informace postoupeny jinému subjektu. V takovém případě vás o této transakci budeme informovat aktualizací zásad ochrany osobních údajů nebo jinými vhodnými prostředky.
 • Interaktivní funkce. Informace také můžeme sdílet se třetími stranami nebo jim je zpřístupňovat, pokud zveřejníte informace na veřejném profilu uživatele nebo ve veřejné oblasti našich služeb, jako jsou např. diskusní místnost, fórum, blog nebo jiný komunitní nástroj, případně pokud se účastníte veřejných akcí nebo činností. Jste odpovědní za veškeré informace, které v rámci těchto interaktivních funkcí zveřejňujete. Nemůžeme zajistit, aby strany, které mají přístup k těmto informacím, respektovaly vaše soukromí. Proto buďte při využívání těchto funkcí opatrní.

S třetími stranami můžeme sdílet také jiné informace způsobem, který neidentifikuje konkrétní uživatele, včetně například souhrnných informací nebo informací zbavených možnosti identifikace.

 1. Třetí strany poskytující obsah, reklamu nebo funkce v rámci našich služeb.

Část obsahu, reklamy a funkcí na stránkách našich služeb mohou poskytovat třetí strany, které k nám nejsou přidruženy. Mezi tyto třetí strany patří např.

 • Poskytovatelé obsahu, kteří mohou provozovat soutěže, sázky, hry ze světa fantazie nebo interaktivní hry nebo veřejná fóra na stránkách našich služeb;
 • Poskytovatelé reklamy, například sítě nebo jiné reklamní společnosti, jež pomáhají nám a našim inzerentům zajišťovat reklamu (na stránkách našich služeb nebo někde jinde), která může být přizpůsobena zájmům uživatelů, včetně cílené reklamy, a vědí, jak budou uživatelé na tuto reklamu reagovat;
 • Společnosti pro měření sledovanosti, které nám pomáhají měřit celkové užívání našich služeb a porovnat jejich používání s jinými online službami;
 • Služby sociální sítě (např. Facebook a Twitter), které vám mohou umožnit přihlášení na stránky našich určitých služeb, psaní komentářů k dostupnému obsahu na stránkách našich služeb a sdílení toho, co naleznete na stránkách našich služeb s vaší sociální sítí; a
 • Poskytovatelé analytiky polohy mobilního zařízení, kteří využívají data o zeměpisné poloze k usnadnění přenosu informací, marketingu a komunikace v oblasti veřejných služeb.

Cílená reklama: Tyto a další třetí strany mohou shromažďovat a dostávat informace o vašem užívání našich služeb pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixelové tagy a další technologie. Tyto informace mohou průběžně shromažďovat a kombinovat je s informacemi shromážděnými na jiných webových stránkách a v online službách (jako jsou weby, které navštěvujete, a vaše interakce s reklamou a jiným obsahem) ve vašich zařízeních, včetně – kromě jiného – provádění prognóz o vašich preferencích a pro účely poskytování cílené reklamy, v našich službách i mimo ně. Služby sociální sítě mohou dokázat shromažďovat informace, které se vás týkají, aniž byste klikli na jejich obsah v rámci našich služeb nebo s ním aktivně pracovali nebo aniž byste měli účet u služeb sociálních sítí.

Upozorňujeme, že se některé z těchto společností účastní programů vyvinutých k tomu, aby poskytovaly spotřebitelům možnost zvolit si, zda chtějí dostávat cílenou reklamu. Více informací a možnost odhlášení této cílené reklamy najdete dále v oddílu Vaše další volby týkající se ochrany osobních údajů.

Služby sociálních sítí: Služby sociálních sítí třetích stran, se kterými jsme se spojili, mohou informovat vaše přátele i ostatní kontakty, jak na stránkách našich služeb, tak i na stránkách těchto služeb sociálních sítí, že jste uživatelem našich služeb nebo že využíváte naše služby. Pokud se rozhodnete vstoupit na stránky služeb sociálních sítí třetích stran nebo je využívat, můžeme získat informace, které jste zpřístupnili na stránkách těchto služeb sociálních sítí v závislosti na vašem konkrétním nastavení. Tyto informace můžeme použít v souladu se zásadami ochrany osobních údajů například ke zvýšení vašich osobních a sociálních možností využití našich služeb.

Budete také moci propojit účet na sociální síti s účtem našich služeb. To vám umožní používat vaše přihlašovací údaje z této služby třetí strany k registraci v rámci určitých funkcí našich služeb. Pokud propojíte svůj účet na stránce třetí strany nebo služby, můžeme shromažďovat informace z těchto účtů třetích stran a všechny takto shromážděné informace budou podléhat těmto zásadám ochrany osobních údajů.

5. Práva subjektů údajů

V závislosti na jurisdikci, v níž žijete, vám podle místních právních předpisů jakožto subjektu údajů mohou náležet určitá práva, včetně práva:

 • požádat o přístup k vašim osobním údajům, popřípadě včetně obecně používaného elektronického formátu, a požadovat další informace o postupech zpracování vašich údajů;
 • požádat o aktualizaci nebo opravu nesrovnalostí ve vašich osobních údajích;
 • požádat o vymazání určitých osobních údajů v našem držení a pod naší kontrolou;
 • požádat o zrušení nebo odvolání souhlasu, jako například tehdy, když se o váš souhlas opíráme jako o právní základ pro účely zpracování vašich osobních údajů (tam, kde je tato koncepce uznávána) nebo když zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s vaším souhlasem;
 • požádat o vyslovení námitky nebo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • požádat nás o ukončení šíření nebo odstranění indexu vašich osobních údajů (pokud je to relevantní).

Tato práva podléhají v každém případě určitým výjimkám předepsaným právními předpisy. Pokud budete chtít získat přístup ke svým údajům, odstraňovat nebo opravovat své údaje či jinak uplatňovat svoje práva, kontaktujte nás podle pokynů v níže uvedeném oddílu Kontaktní údaje. V závislosti na druhu vaší žádosti od vás můžeme pro účely jejího ověření požadovat další údaje, například údaje o vašem účtu či – je-li to nezbytné – kopie úředně vydaného dokladu totožnosti. V souladu s místními právními předpisy můžete být rovněž oprávněni podat odvolání proti našim rozhodnutím týkajícím se vašich práv k údajům a můžete tak činit na základě pokynů obsažených v korespondenci, kterou vám zašleme v souvislosti se sdělením našeho rozhodnutí. Můžete mít rovněž právo ustanovit oprávněného zástupce, který bude vykonávat práva ve vašem zastoupení, přičemž v tomto případě můžeme požadovat další informace, abychom ověřili totožnost vašeho zástupce nebo to, že je zástupce zmocněn jednat vaším jménem.

V závislosti na jurisdikci, v níž žijete, vám může rovněž náležet právo požádat o omezení používání nebo zveřejňování vašich citlivých osobních údajů. Své právo na omezení údajů můžete uplatnit zde kliknutím na odkaz „Your Privacy Choices“ v dolní části příslušných webových stránek a mobilních aplikací. V závislosti na jurisdikci, v níž žijete, můžete mít rovněž právo odstoupit od „prodeje“ vašich osobních údajů, „sdílení“ vašich osobních údajů (pro účely cílené reklamy) nebo od veškerého zpracovávání vašich osobních údajů pro účely cílené reklamy. Pro uplatnění těchto práv můžete rovněž kliknout na odkaz „Your Privacy Choices“. Pro více informací o tom, jak podávat žádosti v souvislosti s touto reklamou, nahlédněte do části „Vaše další volby týkající se ochrany osobních údajů“.

Za uplatnění těchto práv vás nebudeme diskriminovat, přesto se však může stát, že může dojít ke změně některých funkcí nebo vlastností, které máte k dispozici, nebo vám tyto funkce a vlastnosti přestanou být přístupné.

6. Vaše další volby týkající se ochrany osobních údajů.

Záleží na vás, jak budeme nakládat s vašimi informacemi, které shromáždíme a dostaneme. Máte mnoho dalších možností.

 • E-mail. Kliknutím na odkaz „Odhlásit“ ve spodní části e-mailových sdělení můžete odmítnout, abychom vám v budoucnosti zasílali reklamní e-mailovou komunikaci, a aktualizovat své preference. Upozorňujeme, že vám můžeme nadále posílat e-mailové zprávy o transakcích nebo službách, které se budou týkat vašeho účtu. Pro odhlášení z databáze pro zasílání e-mailů od našich členských klubů nebo obchodních partnerů kontaktujte prosím přímo tyto strany.
 • Zprávy SMS a MMS. Doručování našich reklamních sdělení typu SMS a MMS (tj. textových zpráv) můžete odmítnout tak, že odpovíte „STOP“ na kteroukoliv ze zpráv. Tato odpověď je zdarma. Upozorňujeme, že na vaši žádost o odhlášení můžeme odpovědět zprávou, která potvrdí úspěšné odhlášení.
 • Cílená reklama. Pokud jde o cílenou reklamu, máte širokou škálu možností.

  • Můžete se odhlásit z databáze pro zasílání určité cílené reklamy od zapojených společností, a to tím, že navštívíte webové stránky organizace Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance a Digital Advertising Alliance of Canada.
  • Je-li to dostupné a v závislosti na jurisdikci, v níž žijete, můžete rovněž zakázat nepovinné soubory cookie, pixelové tagy a podobné technologie tím, že navštívíte stránku nástroje „Cookie Settings“ NHL zde.
  • V závislosti na vaší jurisdikci budeme rovněž podporovat mechanismus Global Privacy Control („GPC“), který je univerzálním signálem upozorňujícím na preference v oblasti odhlašování, jenž sděluje vaše preference ohledně ochrany osobních údajů webovým stránkám, které navštěvujete. Bližší údaje o iniciativě GPC najdete na její internetové stránce zde.

  Tyto volby obecně platí pro vámi používaný internetový prohlížeč, je tedy nutné, abyste postup odhlášení provedli u každého internetového prohlížeče na všech zařízeních, která používáte. Pokud se odhlásíte, mohou se vám i nadále zobrazovat reklamy z NHL, reklamy ale budou méně relevantní, pokud jde o vás a vaše zájmy.

  V závislosti na jurisdikci, v níž žijete, můžete mít navíc právo odstoupit od sdílení hašovaných e-mailových adres a podobných osobních údajů se třetími stranami (jako jsou platformy sociálních médií) pro účely cílené reklamy. Žádost prosím podávejte prostřednictvím vyplnění tohoto formuláře: NHL.com/contact. V řádku „Subject“ zvolte možnost „Privacy“ a v textu zprávy uveďte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Do políčka s popisem požadavku uveďte „Opt Out of Sale / Opt Out of Sharing for Targeted Advertising“.

  Zákaz sledování. Na rozdíl od možností voleb popsaných výše mohou některé webové prohlížeče přenášet signály upozorňující na žádosti o nesledování na webové stránky a jiné online služby, s nimiž prohlížeč komunikuje. Neexistuje však žádná norma, která by určovala, co mají webové stránky a online služby dělat nebo nedělat, když tyto signály obdrží. V současnosti ani my neděláme žádná opatření, pokud tyto signály obdržíme. Pokud bude ustavena norma určující, jak na tyto signály reagovat, můžeme zrevidovat své zásady ohledně reakce na tyto signály.

  • Zveřejnění osobních údajů členským klubům a obchodním partnerům.
   • V závislosti na jurisdikci, v níž žijete, vám může náležet právo požadovat odhlášení od „prodeje“ nebo „sdílení“ vašich osobních údajů v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Žádost prosím podávejte prostřednictvím vyplnění tohoto formuláře: NHL.com/contact. V řádku „Subject“ zvolte možnost „Privacy“ a v textu zprávy uveďte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Do políčka s popisem požadavku uveďte „Opt Out of Sale / Opt Out of Sharing for Targeted Advertising“.
   • Máte možnost se odhlásit (nebo v případě, že jste předtím udělili svůj souhlas, zrušit svůj souhlas), pokud jde o budoucí sdílení vašich osobních údajů s členskými kluby a obchodními partnery pro vlastní propagační účely těchto stran, přičemž pro tyto účely vyplňte tento formulář: NHL.com/contact. V řádku „Subject“ zvolte možnost „Privacy“ a v textu zprávy uveďte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Do políčka s popisem požadavku uveďte „Opt Out of Business Partner Sharing„ nebo „Opt Out of Member Club Sharing“. Upozorňujeme, že i v případě, že uplatníte tyto volby, NHL může pokračovat ve sdílení vašich údajů s obchodními partnery a členskými kluby, pokud jsme oprávněni tak činit, a to například tehdy, když tyto informace používají k poskytování služeb, které požadujeme na základě vašeho pokynu nebo podle vaší součinnosti s nimi.
   • Pokud máte účet NHL.com, můžete také na kartě „Předvolby e-mailu“ omezit, jak určité informace sdílíme.
  • Aktivity fanoušků v rámci ligy: V případě jednotlivců v Kanadě můžete omezit používání informací o vašich aktivitách v rámci NHL a jejích členských klubech k vytváření modelů, které používáme k lepšímu pochopení fanoušků NHL a angažovanosti fanoušků v NHL a jejích členských klubech, abychom mohli přizpůsobit a zlepšit naše služby, reklamu a komunikaci. Pokud se chcete odhlásit, kontaktujte nás na adrese [email protected] nebo vyplňte formulář zde. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste se přihlásili k odběru našich marketingových e-mailů, budete stále dostávat e-maily, které mohou být přizpůsobeny vašim aktivitám v rámci NHL, ale mohou pro vás být méně relevantní. Kromě toho upozorňujeme, že je třeba samostatně odmítnout používání jakýchkoli činností zpracování prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií kliknutím na odkaz „Cookie Settings“ zde.
  • Informace o lokalitě. Pokud se rozhodnete využívat služby nebo aplikace zjišťující informace o poloze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, můžete odmítnout shromažďování a využívání informací o vaší poloze pro určité účely. Pokud však tuto možnost využijete, nebudete moci využívat všech výhod nabízených těmito službami nebo aplikacemi. Můžete být také schopni omezit shromažďování vašich informací o poloze prostřednictvím nastavení vašeho zařízení.

  7. Zabezpečení a uchovávání.

  Podnikli jsme fyzická, technická a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně před krádeží, ztrátou, neoprávněným použitím a neoprávněným přístupem nebo sdělením informací, které shromažďujeme a dostáváme. Musíme vás však upozornit, že žádný přenos nebo uchování dat nelze zaručit jako 100% bezpečné. Přes naše úsilí o ochranu vašich informací a soukromí však nemůžeme zaručit a nezaručujeme bezpečnost jakýchkoliv informací, které sdělíte nebo předáte našim službám. Neodpovídáme za krádež, zničení nebo neúmyslné sdělení vašich informací nebo jakékoliv jiné sdělení, které je mimo náš dosah.

  Váš přístup na web a k některým informacím může být chráněn heslem, které si zvolíte. Důrazně doporučujeme zvolit si jedinečné heslo, které se dá jen obtížně uhádnout, a navíc heslo nikdy nikomu neprozrazovat. Nikdy se vás nebudeme ptát na vaše heslo v žádných nevyžádaných sděleních (jako jsou dopisy, telefonáty nebo e-mailové zprávy).

  Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak to bude potřeba pro poskytování služeb, pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, a následně provedeme kroky k vymazání či anonymizaci údajů. Mezi kritéria používaná pro stanovení dob našeho uchovávání patří délka trvání našeho vzájemného vztahu, doby uchovávání závazně stanovené právními předpisy a to, zda je uchovávání vyžadováno na základě soudního sporu nebo právního vyšetřování.

  8. Ochrana osobních údajů dětí.

  Naše služby nikdy bez předchozího souhlasu rodičů vědomě neshromažďují, nepoužívají ani nesdělují informace od dětí mladších 13 let či v jiných případech definovaných místními zákony. Výjimky stanoví zákon Spojených států o ochraně osobních informací dětí na internetu (zákon COPPA) nebo jiný platný místní zákon.

  9. Odkazy na třetí strany.

  Naše služby mohou obsahovat odkazy na třetí strany, které nevlastníme ani neprovozujeme. Odkazy na naše služby mohou být uvedeny na službách třetích stran, kde uveřejňujeme reklamy. Odkazy na služby třetích stran poskytujeme pro pohodlí našich uživatelů. Tyto odkazy nejsou schválením ani doporučením služeb, na které vedou. Služby, na které odkazy vedou, musí mít vlastní a nezávislé zásady ochrany osobních údajů, upozornění a podmínky použití. Doporučujeme vám, abyste si tyto dokumenty pečlivě přečetli. Tyto služby nemáme pod kontrolou, a proto nezodpovídáme ani nepřijímáme žádnou odpovědnost za způsob, jakým subjekty provozující služby, na které vedou odkazy, shromažďují, používají, sdělují či zpracovávají vaše informace.

  10. Další informace zveřejňované v Kalifornii

  V této části jsou uvedeny určité informace, jejichž cílem je upozornit na požadavky zákonů státu Kalifornie. Naše postupy při ochraně soukromí jsme se pokusili pně vysvětlit v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů, proto by informace v této části měly sloužit jako doplněk k těmto ostatním částem a jsou navrženy tak, aby splňovaly zvláštní požadavky zákonů tohoto státu.

  Tyto zásady ochrany osobních údajů uvádějí informace o kategoriích osobních údajů, které jsme shromáždili a sdělili nebo jinak zpřístupnili třetím stranám během předchozích 12 měsíců. Tyto informace zahrnují například:

  identifikační údaje, například jméno, adresu, telefonní číslo, PSČ, IP adresu a síťové identifikátory. Tyto údaje můžeme využívat k tomu, abychom mohli reagovat na vaše dotazy, abyste se mohli účastnit našich programů (včetně sázek a soutěží), aby bylo možné zpracovat vaši registraci, pokud jde o naše služby, a k dalším obchodním účelům.

  Informace obchodní povahy, jako jsou záznamy o provedených nákupech a využitých službách. Pomocí těchto údajů můžeme zkvalitnit vaši zkušenost s našimi službami, nabízet vám reklamy na produkty a předkládat nabídky, případně je můžeme využívat k dalším obchodním účelům.

  Informace o aktivitě na internetu a v elektronických sítích, například informace o vašich interakcím s našimi službami. Tyto údaje nám slouží k lepšímu pochopení návštěvníků, kteří se zaměří na naše služby, a obsahu, který by je mohl zajímat, a k dalším obchodním účelům.

  Data o zeměpisné poloze.Pomocí těchto informací můžeme zvýšit kvalitu, bezpečnost a relevanci našich služeb, a můžeme je využít k dalším obchodním účelům.

  Závěry o vás, včetně vašich preferencí a charakteristik. Pomocí těchto informací vám můžeme individuálním a personalizovaným způsobem poskytovat naše služby, případě vám zasílat marketingové materiály, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Využívat je můžeme i k dalším obchodním účelům.

  Některé z těchto informací jsou rovněž považovány za osobní údaje podle oddílu 1798.80 kalifornského občanského zákoníku.   

  Další práva ve státu Kalifornie

  Přečtěte si prosím Vaše další volby týkající se ochrany osobních údajů, kde naleznete další informace o tom, jak podat žádost o přístup, smazání nebo opravu vašich osobních údajů nebo jak odvolat některá zveřejnění vašich osobních údajů. Kromě způsobů uvedených v této části můžete rovněž, pokud jste občanem Kalifornie, uplatnit svá práva být informován, opravit a odstranit osobní údaje, prostřednictvím telefonní linky 1-833-977-2095.

  Pro více informací o tom, jak odstoupit od prodeje nebo sdílení osobních údajů, navštivte část Vaše další volby týkající se ochrany osobních údajů.  Bez potvrzujícího souhlasu vědomě neprodáváme ani nesdílíme osobní údaje dětí mladších 16 let.

  Kromě těchto práv uvedených v části Vaše další volby týkající se ochrany osobních údajů mohou obyvatelé státu Kalifornie sdílení osobních identifikačních údajů s třetími stranami pro účely přímého marketingu těchto třetích stran odmítnout tak, že nás kontaktují, jak je popsáno níže v části Kontaktní údaje.

  Obyvatelé Kalifornie, kteří jsou registrovanými uživateli služeb a jsou mladší 18 let, mají navíc nárok v souladu se zákony Kalifornie zažádat o odstranění obsahu a informací, které sami publikovali jako uživatelský obsah v rámci služeb. Toto odebrání si můžete vyžádat vyplněním následujícího formuláře na stránce: NHL.com/contact. V řádku „Subject“ zvolte možnost „Privacy“ a v textu e-mailu uveďte (i) prohlášení, že vyžadujete, v souladu s kalifornským zákonem, odebrání uživatelského obsahu; (ii) popis materiálu, který chcete odebrat, a přiměřené informace, které nás opravňují materiál vyhledat, a (iii) vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu (včetně města, státu a PSČ) a rok narození, abychom mohli vaši žádost zpracovat. Vaše žádost nezaručuje, že materiál zcela odebereme.

  1. Další informace pro návštěvníky mimo USA, včetně obyvatel Evropského hospodářského prostoru („EHP“), Kanady a Číny.

  Mezinárodní přenosy osobních údajů

  Hlavní ředitelství NHL je ve Spojených státech. Bez ohledu na to, kde naše služby používáte nebo jak nám poskytujete informace, mohou být vaše informace přeneseny, uchovávány a zpracovány NHL, jejími pobočkami a našimi provozními partnery nebo našimi poskytovateli služeb ve Spojených státech nebo na jiných místech mimo vaši jurisdikci rezidence. Upozorňujeme, že zákony, předpisy a normy USA upravující ochranu soukromí nemusí být rovnocenné zákonům státu, ve kterém žijete, a že k těmto informacím mohou podle zákona mít přístup soudy v USA, orgány zajišťující dodržování zákonů a vládní úřady. Pamatujte, že informace, které získáme v důsledku vašeho využívání služeb, mohou být shromažďovány, předávány, ukládány a zpracovávány mimo vaši jurisdikci (což v případě obyvatel Quebecu zahrnuje i území mimo Quebec), například ve Spojených státech nebo v jiné zemi v souladu s platným právem.

  Právní základ pro zpracování u obyvatelů EHP

  V rozsahu, v němž se naše aktivity řídí mezinárodními zákony na ochranu údajů, jež stanovují omezené právní důvody ke zpracování vašich údajů, bude právním základem pro naše činnosti zpracování uskutečňování naší smlouvy s vámi; vyhovění našim zákonným povinnostem; a pokud jde o naše oprávněné obchodní účely, včetně zlepšení našich provozů a služeb, detekce a ochrany před podvody a vynucování podmínek poskytování služby. Spoléháme na váš souhlas se zasíláním přímých marketingových zpráv o našich produktech, službách a propagačních akcích a se zasíláním cílené reklamy, která souvisí s našimi službami i která s nimi nesouvisí. Pokud nám neposkytnete určité informace, za určitých okolností nemusíme být schopni plnit své povinnosti nebo vám poskytnout požadované služby. Případné dopady neposkytnutí určitých údajů vám oznámíme. 

  Práva na ochranu osobních údajů obyvatel EHP

  Více informací o tom, jak můžete vzít kdykoli zpět svůj souhlas a uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, se dozvíte v části Vaše další volby týkající se ochrany osobních údajů. Pokud máte dále pocit, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platný zákon, můžete podat stížnost u příslušného dozorovému úřadu. Kontaktní údaje na všechny dozorové úřady v EHP naleznete zde. Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí informací uvedených níže v části Jak nás kontaktovat.

  Informace pro obyvatele Číny

  Pro dosažení účelu popsaného v části těchto zásad ochrany osobních údajů s názvem „Jak shromážděné a získané informace používáme“ můžeme předávat vaše osobní údaje hlavnímu ředitelství a pobočkám NHL nebo jiným třetím stranám mimo území Číny.  

  Pokud jsou vaše osobní údaje předávány těmto třetím stranám, použijeme pro předávání vašich osobních údajů mechanismus zákonného přeshraničního předávání a přijmeme nezbytná opatření pro zajištění, aby tito zámořští příjemci mohli poskytovat stejnou úroveň ochrany, jaká je vyžadována podle platných čínských právních předpisů. 

  12. Informace o našich postupech správy ochrany osobních údajů v Kanadě

  Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, který je odpovědný za dohled nad dodržováním právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů ve společnosti. Zavedli jsme zásady a postupy, které upravují nakládání s osobními údaji a stanoví povinnosti našich zaměstnanců. Tyto zásady a postupy zahrnují mimo jiné následující:

  • Zásady a postupy shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů se souhlasem, pokud to vyžadují platné kanadské zákony o ochraně osobních údajů.
  • Zásady a postupy na ochranu osobních údajů, které máme v péči a pod kontrolou, před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním.
  • Zásady a postupy pro včasnou a účinnou reakci na žádosti a stížnosti subjektů údajů. 
  • Rámec pro uchovávání a likvidaci osobních údajů s cílem zajistit dodržování právních povinností.

   1. Změny těchto zásad osobních údajů.

  Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit, aby lépe odrážely změny v našich postupech na ochranu soukromí. Doporučujeme, abyste si zásady ochrany osobních údajů pravidelně pročítali. Pokud tyto zásady ochrany osobních údajů zásadním způsobem změníme, pošleme vám patřičné upozornění.

  1. Jak nás kontaktovat.

  Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo toho, jak my nebo naši poskytovatelé služeb nakládáme s vašimi údaji, kontaktujte nás pomocí odkazu NHL.com/contact a v řádku „Subject“ zvolte možnost „Privacy“, nebo nám napište na adresu:

  Privacy Officer
  NHL Enterprises, L.P.
  One Manhattan West

  395 Ninth Ave.

  New York, NY 10001

  [email protected]