NHL NHLPA split

NHL Players Association väljer att inte utnyttja sin rätt till att öppna upp rådande kollektivavtal mellan spelarfacket och ligan.

Detta innebär att det 10-årsavtal som klubbades igenom i januari 2013 fortsätter att gälla fram till och med den 15 september 2022.
NHL hade till 1 september på sig att utnyttja sin rätt till att öppna upp avtalet för omförhandling, men meddelade 30 augusti att man skulle låta bli att göra det. NHLPA hade till och med måndagen (16 september) att ta sitt beslut.
- Spelarna har saker de vill förändra i det nuvarande avtalet, men vi är samstämmiga med ligan att ett samarbete mot att lösa eventuella problem i avtalet är att föredra, istället för att tvinga fram en omförhandling redan efter den här säsongen, säger Don Fehr från NHLPA.
Få de senaste nyheterna från NHL på Twitter via [@NHLsv]
- Vi har haft fortlöpande diskussioner med ligan om att förlänga det nuvarande avtalet och förväntar oss att dessa diskussioner kommer fortsätta.
Om endera parten valt att öppna upp rådande avtal hade det istället löpt ut 15 september 2020.
- Vi är glada över NHLPA:s beslut att inte utnyttja sin rätt. Vi ser fram emot att jobba med NHLPA för att gynna alla inblandade, särskilt våra fans, säger Gary Bettman.
NHL och NHLPA har träffats med regelbundna mellanrum under sommaren för att diskutera en förlängning och planerar att fortsätta diskutera frågan. Båda sidor har karaktäriserat dessa möten som artiga och produktiva.
NHL har tidigare förlorat säsonger på grund av arbetsstopp; lockouter - inklusive hela säsongen 2004-05 och de första tre månaderna av säsongerna 2012-13 samt 1994-95.