Galchenyuk happy to be part of Habs tradition

by Alex Galchenyuk / NHL.com

Galchenyuk soaking up Draft experience

by Alex Galchenyuk / NHL.com

Galchenyuk on his way to Pittsburgh

by Alex Galchenyuk / NHL.com

Galchenyuk: A week I'll never forget

by Alex Galchenyuk / NHL.com

Galchenyuk: It's fun meeting the teams

by Alex Galchenyuk / NHL.com

Galchenyuk: Excited to get to Combine

by Alex Galchenyuk / NHL.com

Galchenyuk: Focus now on the future

by Alex Galchenyuk / NHL.com

Galchenyuk: Good to be back, but best is yet to come

by Alex Galchenyuk / NHL.com

Galchenyuk almost done rehab

by Alex Galchenyuk / NHL.com

Galchenyuk hits major milestone in recovery

by Alex Galchenyuk / NHL.com