Bettman_Declaration

Komisař National Hockey League Gary Bettman vydal po pondělním zasedání Rady guvernérů následující prohlášení:

Jako jedna z předních profesionálních sportovních lig na světě a jako přední hokejová liga světa si uvědomujeme a přijímáme svou roli jako subjekt, který jde ostatním příkladem.
Samozřejmě jsme si vědomi, že dochází k jednání, které bylo a je neakceptovatelné. Ať už se stalo před deseti lety, nebo před týdnem, odpověď musí být stejná - je to neakceptovatelné.
Přestože jsme o tom nemuseli vědět, faktem je, že jako liga - ve jménu nás samotných, našich týmů, hráčů, trenérů, klubů i fanoušků - musíme odpovědět jasným, smysluplným a náležitým způsobem. Profesionalismus a respekt byly vždy důležitými hodnotami ligy, ale nyní je obzvlášť důležité na něj poukázat, protože každý tu má právo na respekt na pracovišti.
Svět se mění k lepšímu. Přichází příležitost k pozitivní změně a tato evoluce by měla být urychlena - pro dobro všech, jež jsou propojeni se sportem, který milujeme. A i když dochází k této změně, nelze zavírat oči před tím, že v minulosti se děly špatné věci. Ti, kteří chybovali, by měli být vyslyšeni, nám všem to dává příležitost se podobných věcí vyvarovat.
Inkluze a diverzita nejsou jen módní termíny, ale základní principy NHL. I proto jsme iniciovali 'Prohlášení o zásadách' a proto také investujeme spoustu času a úsilí spolu s dalšími zdroji do programů Learn to Play (Nauč se hrát) a Hockey is For Everyone (Hokej je pro všechny). Naše sdělení je jednoznačné: Nebudeme tolerovat urážlivé jednání žádného druhu.
Proto mi dovolte sdělit, jak budeme pokračovat.
Chtěl bych vám tlumočit přesně to, co zaznělo na Radě guvernérů během našeho mítinku.
1. Nemáme rádi překvapení - a případ Billa Peterse pro nás byl naprostým překvapením.
Našim klubům bylo sděleno, že pokud si budou vědomi porušení zásad, které se bude týkat personálu NHL na ledě nebo mimo něj a bude jednoznačně nevhodné, protiprávní či urážlivé, nebo které bude překračovat ligovou politiku, musím být já nebo Bill Daly okamžitě uvědoměn. Nastavujeme nulovou toleranci k situacím, kdy se tak nestane a kdy nebudeme o podobných případech informováni, a klub či jedinec může očekávat přísné potrestání.
Co se týče incidentu Billa Peterse v Carolině, zdá se, že existuje nejasnost mezi prohlášeními Petera Karmanose a Rona Francise, kterou si musím ujasnit. Přesto jsem si jistý, že nic z toho nemá nic společného s Carolinou pod Tomem Dundonem, kdo byl jedním z prvních, který mi zavolal poté, co se Petersovo chování dostalo na světlo a co se jako první dozvěděl o Petersově obvinění z fyzického napadení v Carolině.

Ron Francis 11.30
 1. Ačkoliv nevěřím, že většina profesionálních trenérů v NHL se chová nepřijatelně - ve skutečnosti věřím, že většina koučů jsou profesionálové a svou profesi vykonávají s respektem, takže jejich povolání nelze hromadně odsoudit na základě chování některých jedinců - přesto ve snaze urychlit změnu a dát jasně najevo, za čím stojíme, vytvoříme povinný každoroční program poradenství, který by měl zvyšovat povědomí o diverzitě a inkluzi.
  Tento program bude povinný pro všechny hlavní trenéry, kouče v nižších soutěžích s kontrakty s klubem NHL, asistenty trenérů, generální manažery i asistenty generálních manažerů. Budeme se soustředit na naprogramování, trénink a další cvičení a iniciativy, abychom zajistili respekt v kabině, v tréninkových centrech, při zápasech a při dalších aktivitách spojených s hokejem, a na výuku technik intervence přihlížejících, trénink proti harassmentu a proti šikaně.
  Přesná struktura tohoto programu bude vytvořena profesionály mimo naší ligu a bude konzultována s Hráčskou asociací a Trenérskou asociací. Rovněž budeme diskutovat s Hráčskou asociací o tom, do jaké míry a jak bude program prezentován hráčům. Rovněž vytvoříme pod vedením výkonného viceprezidenta NHL Kima Davise multioborovou radu pro návrhy iniciativ a monitoring pokroku i pro koordinaci na všech úrovních hokeje. Rada bude rovněž zdrojem pro pomoc jakékoliv další organizace, která se na nás může obrátit se žádostí o asistenci.
Bettman Daly 10.9
 1. Nevhodné jednání klubového personálu bude sankcionováno ať už klubem, nebo ligou, nebo oběma. Sankce bude jako vždy posuzována případ od případu, ale mým záměrem je, že musí být přísná a vést k nápravě situace a zajištění, aby se takové jednání neopakovalo.
  4. V tomto světle není nejúčinnějším způsobem řešit kritické situace až po uplynutí určitého času. V souladu s tím vytvoříme platformu - pravděpodobně horkou linku - kde lze případy nevhodného chování spojeného s NHL nahlásit buď anonymně, nebo s uvedením zdroje, abychom mohli případ sledovat. Může je nahlásit kdokoli z týmu, ať je to spoluhráč, kustod, nebo hráč samotný. Chápeme také zásadní význam zajištění toho, aby nikdo nebyl za svůj podíl na vyšetřování vystaven odvetě. A já zaručuji, že všechny zprávy budeme brát velmi vážně a budeme se jimi zabývat. Má očekáváni jsou taková, že naše horká linka by měla plnit podobnou funkci jako horká linka týkající se zneužívání návykových látek a chování hráčů, která byla velmi důvěryhodná a efektivní.
  A ještě pár bodů na závěr:
  Ne každý schvaluje metody konkrétního trenéra. Existuje ale hranice, která nesmí být překročena - fyzické zneužívání, rasistické a homofobní urážky. I když uznáváme, že mohou existovat také další možnosti, jak překročit tuto hranici a spadnout do rizikové oblasti, věříme, že program, který vytvoříme, pomůže lépe definovat, co je a není přijatelné chování a vytvoří také lepší prostředí pro hokejisty i kouče. Postupem času jsme byli schopni změnit kulturu naší hry, co se týkalo zneužívání návykových látek a bezpečnosti hráčů. Už jsme také udělali mnoho kroků vpřed v oblasti diverzity a inkluze, stejně tak respektu a hokejové profesionality. A máme v úmyslu v tom pokračovat ještě více a rychleji.
  Odpověď Calgary na obvinění vznesená Akimem Aliu byla včasná, profesionální a přiměřená. I když se netýkala působení Billa Peterse u Flames, vyvinul klub dostatečné úsilí, aby se pokusil porozumět tomu, co se událo před deseti lety a v následujícím období. Jakmile se vedení přesvědčilo o tom, co se stalo, vyvodilo z toho vhodné důsledky. Chtěl bych ocenit celý klub a zejména generálního manažera Flames Brada Trelivinga za jejich úsilí a spolupráci. Myslím si, že od této chvíle budou kluby angažující nového trenéra věnovat tomuto procesu péči na úrovni, jaká tu dosud nebyla. A to je rozhodně dobrá věc.