Next video in

PIT@NYR: Kakko scores goal against Pittsburgh Penguins

Kaapo Kakko scores goal against Pittsburgh Penguins to make it 1 - 3

Rangers Video