Next video in

2024 Exit Day: Kakko

New York Rangers forward Kaapo Kakko speaks to the media during the team’s 2024 Exit Day on June 4

Rangers Video