Skip to main content

Menia sa pravidlá v bránení v hre brankárom

Konečné slovo pri sporných momentoch bude mať Situačné videostredisko v Toronte

Autor NHL.com/sk

Rada guvernérov NHL posvätila zmenu pravidla 78.7, ktoré sa týka tzv. coach challenge pri nedovolenom bránení brankárom.  

Zmeny boli odporučené generálnymi manažérmi po ich marcovej schôdzi a následne schválené spoločným výborom NHL/NHLPA.

Aktualizované pravidlo, ktoré sa týka situácií s potenciálnym bránením brankárovi, bude uplatňované od stredy 28. marca.

Ak bude na ľade uznaný gól a tréner uplatní challenge, tak videostredisko v Toronte (v ktorom sú aj bývalí arbitri NHL) preskúma situáciu na základe všetkých dostupných záberov a po konzultácii s rozhodcom na ľade následne určí, či bude gól odvolaný kvôli nedovolenému bráneniu brankárovi, ako je opísané v pravidlách 69.1, 69.3 a 69.4.

Ak gól na ľade nebude uznaný, videostredisko môže zásah potvrdiť ak: (1.) neprišlo k žiadnemu kontaktu medzi brankárom a útočiacim hráčom; alebo (2.) keď bol útočiaci hráč postrčený či faulovaný a následne prišlo ku kontaktu s brankárom, alebo (3.) pozícia útočiaceho hráča v bránkovisku nemala žiadny vplyv na zákrok brankára.

Čítajte viac

NHL aktualizovala Zásady ochrany osobných údajov s platnosťou od 27.2.2020. Prosím, pozorne si ich prečítajte. NHL používa cookies, web beacons a ďalšie podobné technológie. Používaním webových stránok NHL a ďalších online služieb dávate súhlas s praktikami opísanými v našich Zásadách ochrany osobných údajov a v Podmienkach služby vrátane našich Zásad pre cookies.