VISITOR
ATLANTA THRASHERS 3
ATLANTA THRASHERS
Game 8 Away Game 5
TOI Shift Report
 
Saturday, October 23, 2010
Attendance 18,398 at Verizon Center
Start 7:08 EDT; End 9:45 EDT
Game 0102
Final
HOME
4 WASHINGTON CAPITALS
WASHINGTON CAPITALS
Game 8 Home Game 5
 
WASHINGTON CAPITALS
4 ERSKINE, JOHN
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:00 / 20:00 0:44 / 19:16 00:44  
2 1 2:18 / 17:42 3:01 / 16:59 00:43  
3 1 3:37 / 16:23 4:18 / 15:42 00:41  
4 1 5:42 / 14:18 6:25 / 13:35 00:43  
5 1 8:32 / 11:28 9:28 / 10:32 00:56  
6 1 10:24 / 9:36 11:12 / 8:48 00:48  
7 1 12:46 / 7:14 13:52 / 6:08 01:06  
8 1 14:36 / 5:24 14:58 / 5:02 00:22  
9 1 15:32 / 4:28 16:37 / 3:23 01:05  
10 1 17:23 / 2:37 18:22 / 1:38 00:59 P
11 2 0:00 / 20:00 0:38 / 19:22 00:38 G
12 2 3:26 / 16:34 4:33 / 15:27 01:07 G
13 2 5:31 / 14:29 6:43 / 13:17 01:12  
14 2 7:31 / 12:29 8:34 / 11:26 01:03  
15 2 11:42 / 8:18 12:30 / 7:30 00:48  
16 2 13:58 / 6:02 15:19 / 4:41 01:21 P
17 2 17:11 / 2:49 17:32 / 2:28 00:21 P
18 2 19:32 / 0:28 19:35 / 0:25 00:03  
19 3 2:17 / 17:43 2:58 / 17:02 00:41  
20 3 4:13 / 15:47 5:04 / 14:56 00:51  
21 3 6:02 / 13:58 6:38 / 13:22 00:36 P
22 3 7:08 / 12:52 8:00 / 12:00 00:52  
23 3 8:41 / 11:19 9:46 / 10:14 01:05  
24 3 10:37 / 9:23 11:43 / 8:17 01:06  
25 3 12:37 / 7:23 13:28 / 6:32 00:51 G
26 3 14:14 / 5:46 14:41 / 5:19 00:27  
27 3 15:40 / 4:20 17:09 / 2:51 01:29  
28 3 18:00 / 2:00 19:27 / 0:33 01:27 G
29 OT 0:50 / 4:10 1:29 / 3:31 00:39  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 10 00:48 08:07 06:41 00:00 01:26
2 8 00:49 06:33 05:26 00:11 00:56
3 10 00:56 09:25 07:36 00:00 01:49
OT 1 00:39 00:39 00:39 00:00 00:00
TOT 29 00:51 24:44 20:22 00:11 04:11
 
 
8 OVECHKIN, ALEX
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:44 / 19:16 1:35 / 18:25 00:51  
2 1 4:10 / 15:50 5:06 / 14:54 00:56  
3 1 7:46 / 12:14 9:28 / 10:32 01:42  
4 1 12:25 / 7:35 13:17 / 6:43 00:52  
5 1 16:37 / 3:23 17:31 / 2:29 00:54  
6 1 19:02 / 0:58 20:00 / 0:00 00:58  
7 2 0:38 / 19:22 1:39 / 18:21 01:01  
8 2 4:33 / 15:27 5:31 / 14:29 00:58  
9 2 7:31 / 12:29 8:34 / 11:26 01:03  
10 2 9:41 / 10:19 11:42 / 8:18 02:01  
11 2 12:23 / 7:37 13:21 / 6:39 00:58  
12 2 14:40 / 5:20 17:11 / 2:49 02:31 P
13 2 17:32 / 2:28 18:21 / 1:39 00:49  
14 2 19:35 / 0:25 20:00 / 0:00 00:25  
15 3 0:00 / 20:00 0:54 / 19:06 00:54 P
16 3 2:58 / 17:02 4:13 / 15:47 01:15  
17 3 5:09 / 14:51 6:09 / 13:51 01:00  
18 3 8:41 / 11:19 9:14 / 10:46 00:33  
19 3 10:37 / 9:23 12:02 / 7:58 01:25  
20 3 13:28 / 6:32 13:48 / 6:12 00:20 P
21 3 15:48 / 4:12 16:19 / 3:41 00:31  
22 3 17:03 / 2:57 18:00 / 2:00 00:57  
23 3 19:27 / 0:33 20:00 / 0:00 00:33  
24 OT 0:00 / 5:00 0:50 / 4:10 00:50  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 6 01:02 06:13 06:13 00:00 00:00
2 8 01:13 09:46 05:29 04:17 00:00
3 9 00:49 07:28 06:34 00:54 00:00
OT 1 00:50 00:50 00:50 00:00 00:00
TOT 24 01:00 24:17 19:06 05:11 00:00
 
 
14 FLEISCHMANN, TOMAS
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 1:35 / 18:25 2:18 / 17:42 00:43  
2 1 5:06 / 14:54 5:57 / 14:03 00:51  
3 1 9:28 / 10:32 10:24 / 9:36 00:56  
4 1 13:17 / 6:43 14:04 / 5:56 00:47  
5 1 17:31 / 2:29 18:22 / 1:38 00:51 P
6 2 1:39 / 18:21 2:22 / 17:38 00:43 P
7 2 6:43 / 13:17 7:31 / 12:29 00:48  
8 2 11:42 / 8:18 12:35 / 7:25 00:53  
9 2 19:08 / 0:52 20:00 / 0:00 00:52  
10 3 1:42 / 18:18 2:37 / 17:23 00:55  
11 3 4:13 / 15:47 4:38 / 15:22 00:25  
12 3 9:24 / 10:36 9:46 / 10:14 00:22  
13 3 12:02 / 7:58 12:50 / 7:10 00:48  
14 OT 1:29 / 3:31 1:37 / 3:23 00:08 G
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 5 00:49 04:08 04:08 00:00 00:00
2 4 00:49 03:16 02:48 00:28 00:00
3 4 00:37 02:30 02:25 00:00 00:05
OT 1 00:08 00:08 00:08 00:00 00:00
TOT 14 00:43 10:02 09:29 00:28 00:05
 
 
16 FEHR, ERIC
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 1:35 / 18:25 2:18 / 17:42 00:43  
2 1 5:06 / 14:54 5:57 / 14:03 00:51  
3 1 9:28 / 10:32 10:24 / 9:36 00:56  
4 1 13:17 / 6:43 14:29 / 5:31 01:12  
5 1 17:31 / 2:29 18:22 / 1:38 00:51 P
6 2 1:39 / 18:21 2:22 / 17:38 00:43 P
7 2 6:54 / 13:06 7:31 / 12:29 00:37  
8 2 10:37 / 9:23 12:35 / 7:25 01:58  
9 2 16:36 / 3:24 17:11 / 2:49 00:35  
10 3 4:04 / 15:56 4:38 / 15:22 00:34  
11 3 9:14 / 10:46 9:46 / 10:14 00:32  
12 3 12:02 / 7:58 12:58 / 7:02 00:56  
13 3 18:00 / 2:00 18:40 / 1:20 00:40  
14 OT 1:29 / 3:31 1:37 / 3:23 00:08 G
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 5 00:54 04:33 04:33 00:00 00:00
2 4 00:58 03:53 02:14 01:39 00:00
3 4 00:40 02:42 02:42 00:00 00:00
OT 1 00:08 00:08 00:08 00:00 00:00
TOT 14 00:48 11:16 09:37 01:39 00:00
 
 
19 BACKSTROM, NICKLAS
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:44 / 19:16 1:35 / 18:25 00:51  
2 1 3:56 / 16:04 5:06 / 14:54 01:10  
3 1 8:32 / 11:28 9:28 / 10:32 00:56  
4 1 12:25 / 7:35 13:17 / 6:43 00:52  
5 1 14:36 / 5:24 15:21 / 4:39 00:45  
6 1 16:37 / 3:23 17:31 / 2:29 00:54  
7 1 18:22 / 1:38 18:48 / 1:12 00:26  
8 1 19:02 / 0:58 20:00 / 0:00 00:58  
9 2 0:38 / 19:22 1:39 / 18:21 01:01  
10 2 4:33 / 15:27 5:31 / 14:29 00:58  
11 2 7:31 / 12:29 8:34 / 11:26 01:03  
12 2 9:41 / 10:19 10:37 / 9:23 00:56  
13 2 12:35 / 7:25 13:21 / 6:39 00:46  
14 2 15:19 / 4:41 16:36 / 3:24 01:17  
15 2 17:32 / 2:28 18:21 / 1:39 00:49  
16 2 19:55 / 0:05 20:00 / 0:00 00:05  
17 3 0:00 / 20:00 0:54 / 19:06 00:54 P
18 3 3:05 / 16:55 4:13 / 15:47 01:08  
19 3 5:09 / 14:51 6:02 / 13:58 00:53  
20 3 6:38 / 13:22 7:14 / 12:46 00:36  
21 3 8:34 / 11:26 9:14 / 10:46 00:40  
22 3 10:37 / 9:23 12:02 / 7:58 01:25  
23 3 13:28 / 6:32 14:14 / 5:46 00:46 P
24 3 15:55 / 4:05 16:19 / 3:41 00:24  
25 3 17:09 / 2:51 18:00 / 2:00 00:51  
26 3 18:40 / 1:20 18:54 / 1:06 00:14  
27 3 19:11 / 0:49 20:00 / 0:00 00:49 G
28 OT 0:00 / 5:00 0:50 / 4:10 00:50  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 8 00:51 06:52 05:41 00:00 01:11
2 8 00:51 06:55 04:37 02:18 00:00
3 11 00:47 08:40 06:40 00:54 01:06
OT 1 00:50 00:50 00:50 00:00 00:00
TOT 28 00:49 23:17 17:48 03:12 02:17
 
 
21 LAICH, BROOKS
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:00 / 20:00 0:44 / 19:16 00:44  
2 1 3:01 / 16:59 4:10 / 15:50 01:09  
3 1 7:10 / 12:50 7:46 / 12:14 00:36  
4 1 11:12 / 8:48 12:25 / 7:35 01:13  
5 1 15:21 / 4:39 15:53 / 4:07 00:32  
6 1 18:48 / 1:12 19:02 / 0:58 00:14 G
7 2 0:00 / 20:00 0:38 / 19:22 00:38 G
8 2 2:47 / 17:13 3:26 / 16:34 00:39  
9 2 5:31 / 14:29 6:34 / 13:26 01:03  
10 2 9:19 / 10:41 10:37 / 9:23 01:18 P
11 2 13:58 / 6:02 14:40 / 5:20 00:42  
12 2 15:19 / 4:41 16:36 / 3:24 01:17  
13 2 18:21 / 1:39 19:08 / 0:52 00:47  
14 2 19:35 / 0:25 20:00 / 0:00 00:25  
15 3 0:00 / 20:00 0:54 / 19:06 00:54 P
16 3 2:54 / 17:06 2:58 / 17:02 00:04  
17 3 4:38 / 15:22 5:09 / 14:51 00:31 G
18 3 7:14 / 12:46 8:00 / 12:00 00:46  
19 3 9:46 / 10:14 10:37 / 9:23 00:51  
20 3 12:50 / 7:10 13:28 / 6:32 00:38 G
21 3 14:14 / 5:46 14:41 / 5:19 00:27  
22 3 16:19 / 3:41 17:03 / 2:57 00:44  
23 3 18:44 / 1:16 19:27 / 0:33 00:43 G
24 OT 1:12 / 3:48 1:29 / 3:31 00:17  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 6 00:44 04:28 03:42 00:00 00:46
2 8 00:51 06:49 03:32 02:38 00:39
3 9 00:37 05:38 03:31 00:54 01:13
OT 1 00:17 00:17 00:17 00:00 00:00
TOT 24 00:43 17:12 11:02 03:32 02:38
 
 
22 KNUBLE, MIKE
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:44 / 19:16 1:35 / 18:25 00:51  
2 1 4:14 / 15:46 5:06 / 14:54 00:52  
3 1 7:59 / 12:01 9:28 / 10:32 01:29  
4 1 12:37 / 7:23 13:17 / 6:43 00:40  
5 1 14:51 / 5:09 15:21 / 4:39 00:30  
6 1 16:37 / 3:23 17:31 / 2:29 00:54  
7 1 19:02 / 0:58 20:00 / 0:00 00:58  
8 2 0:38 / 19:22 1:39 / 18:21 01:01  
9 2 4:33 / 15:27 5:31 / 14:29 00:58  
10 2 7:31 / 12:29 8:34 / 11:26 01:03  
11 2 9:41 / 10:19 10:37 / 9:23 00:56  
12 2 12:35 / 7:25 13:21 / 6:39 00:46  
13 2 15:19 / 4:41 16:36 / 3:24 01:17  
14 3 0:00 / 20:00 0:54 / 19:06 00:54 P
15 3 3:08 / 16:52 4:04 / 15:56 00:56  
16 3 5:09 / 14:51 6:09 / 13:51 01:00  
17 3 6:46 / 13:14 7:14 / 12:46 00:28  
18 3 8:41 / 11:19 9:14 / 10:46 00:33  
19 3 10:37 / 9:23 12:02 / 7:58 01:25  
20 3 13:28 / 6:32 13:48 / 6:12 00:20 P
21 3 13:55 / 6:05 14:28 / 5:32 00:33  
22 3 16:12 / 3:48 16:19 / 3:41 00:07  
23 3 17:09 / 2:51 18:00 / 2:00 00:51  
24 3 19:27 / 0:33 20:00 / 0:00 00:33  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 7 00:53 06:14 05:44 00:00 00:30
2 6 01:00 06:01 03:48 02:13 00:00
3 11 00:41 07:40 05:45 00:54 01:01
TOT 24 00:49 19:55 15:17 03:07 01:31
 
 
25 CHIMERA, JASON
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 1:35 / 18:25 2:30 / 17:30 00:55  
2 1 5:06 / 14:54 6:25 / 13:35 01:19  
3 1 9:28 / 10:32 10:24 / 9:36 00:56  
4 1 13:17 / 6:43 14:29 / 5:31 01:12  
5 1 15:53 / 4:07 16:37 / 3:23 00:44  
6 1 17:31 / 2:29 18:22 / 1:38 00:51 P
7 2 1:39 / 18:21 2:22 / 17:38 00:43 P
8 2 3:26 / 16:34 4:33 / 15:27 01:07 G
9 2 6:34 / 13:26 7:31 / 12:29 00:57  
10 2 11:42 / 8:18 12:23 / 7:37 00:41  
11 2 17:11 / 2:49 17:32 / 2:28 00:21 P
12 2 19:08 / 0:52 19:55 / 0:05 00:47  
13 3 2:06 / 17:54 2:37 / 17:23 00:31  
14 3 4:13 / 15:47 4:38 / 15:22 00:25  
15 3 8:00 / 12:00 8:34 / 11:26 00:34  
16 3 9:14 / 10:46 9:46 / 10:14 00:32  
17 3 12:02 / 7:58 12:50 / 7:10 00:48  
18 3 14:49 / 5:11 15:40 / 4:20 00:51  
19 3 18:00 / 2:00 18:44 / 1:16 00:44  
20 OT 1:12 / 3:48 1:29 / 3:31 00:17  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 6 00:59 05:57 05:14 00:00 00:43
2 6 00:46 04:36 03:09 00:31 00:56
3 7 00:37 04:25 02:55 00:00 01:30
OT 1 00:17 00:17 00:17 00:00 00:00
TOT 20 00:45 15:15 11:35 00:31 03:09
 
 
26 HENDRICKS, MATT
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 2:30 / 17:30 3:01 / 16:59 00:31  
2 1 6:25 / 13:35 7:10 / 12:50 00:45  
3 1 10:24 / 9:36 11:12 / 8:48 00:48  
4 1 14:29 / 5:31 14:36 / 5:24 00:07 P
5 1 16:36 / 3:24 16:37 / 3:23 00:01  
6 2 2:22 / 17:38 3:26 / 16:34 01:04  
7 2 8:34 / 11:26 9:19 / 10:41 00:45  
8 2 10:37 / 9:23 11:42 / 8:18 01:05  
9 2 13:21 / 6:39 13:58 / 6:02 00:37  
10 2 16:36 / 3:24 17:11 / 2:49 00:35  
11 3 2:37 / 17:23 3:08 / 16:52 00:31  
12 3 6:09 / 13:51 6:38 / 13:22 00:29 P
13 3 7:34 / 12:26 8:34 / 11:26 01:00  
14 3 14:41 / 5:19 15:40 / 4:20 00:59  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 5 00:26 02:12 02:12 00:00 00:00
2 5 00:49 04:06 01:23 01:39 01:04
3 4 00:44 02:59 00:43 00:00 02:16
TOT 14 00:39 09:17 04:18 01:39 03:20
 
 
27 ALZNER, KARL
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:44 / 19:16 1:26 / 18:34 00:42  
2 1 2:18 / 17:42 3:01 / 16:59 00:43  
3 1 4:18 / 15:42 5:06 / 14:54 00:48  
4 1 6:25 / 13:35 7:10 / 12:50 00:45  
5 1 8:32 / 11:28 9:28 / 10:32 00:56  
6 1 11:12 / 8:48 12:03 / 7:57 00:51  
7 1 13:17 / 6:43 13:52 / 6:08 00:35  
8 1 14:58 / 5:02 15:32 / 4:28 00:34  
9 1 17:23 / 2:37 18:17 / 1:43 00:54  
10 1 18:48 / 1:12 19:02 / 0:58 00:14 G
11 1 19:02 / 0:58 20:00 / 0:00 00:58  
12 2 0:38 / 19:22 1:39 / 18:21 01:01  
13 2 2:22 / 17:38 3:26 / 16:34 01:04  
14 2 4:33 / 15:27 5:02 / 14:58 00:29  
15 2 7:31 / 12:29 8:34 / 11:26 01:03  
16 2 9:19 / 10:41 9:41 / 10:19 00:22 P
17 2 13:58 / 6:02 15:19 / 4:41 01:21 P
18 2 18:21 / 1:39 19:08 / 0:52 00:47  
19 3 0:54 / 19:06 2:17 / 17:43 01:23  
20 3 5:09 / 14:51 6:02 / 13:58 00:53  
21 3 8:00 / 12:00 8:41 / 11:19 00:41  
22 3 11:43 / 8:17 12:37 / 7:23 00:54  
23 3 15:01 / 4:59 15:40 / 4:20 00:39  
24 OT 0:00 / 5:00 0:45 / 4:15 00:45  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 11 00:43 08:00 07:12 00:00 00:48
2 7 00:52 06:07 05:03 00:00 01:04
3 5 00:54 04:30 03:13 00:00 01:17
OT 1 00:45 00:45 00:45 00:00 00:00
TOT 24 00:48 19:22 16:13 00:00 03:09
 
 
28 SEMIN, ALEXANDER
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:00 / 20:00 0:44 / 19:16 00:44  
2 1 3:01 / 16:59 4:14 / 15:46 01:13  
3 1 7:10 / 12:50 7:59 / 12:01 00:49  
4 1 11:12 / 8:48 12:37 / 7:23 01:25  
5 1 15:21 / 4:39 15:53 / 4:07 00:32  
6 1 18:48 / 1:12 19:02 / 0:58 00:14 G
7 2 0:00 / 20:00 0:38 / 19:22 00:38 G
8 2 3:26 / 16:34 3:46 / 16:14 00:20  
9 2 5:31 / 14:29 6:54 / 13:06 01:23  
10 2 9:19 / 10:41 9:41 / 10:19 00:22 P
11 2 10:37 / 9:23 11:42 / 8:18 01:05  
12 2 13:58 / 6:02 15:19 / 4:41 01:21 P
13 2 16:36 / 3:24 17:11 / 2:49 00:35  
14 2 18:21 / 1:39 19:08 / 0:52 00:47  
15 3 0:54 / 19:06 2:06 / 17:54 01:12  
16 3 4:38 / 15:22 5:09 / 14:51 00:31 G
17 3 7:14 / 12:46 7:34 / 12:26 00:20  
18 3 9:46 / 10:14 10:37 / 9:23 00:51  
19 3 12:58 / 7:02 13:28 / 6:32 00:30 G
20 3 14:28 / 5:32 14:41 / 5:19 00:13  
21 3 15:40 / 4:20 16:12 / 3:48 00:32  
22 3 16:19 / 3:41 17:09 / 2:51 00:50  
23 3 18:40 / 1:20 19:27 / 0:33 00:47 G
24 OT 0:50 / 4:10 1:12 / 3:48 00:22  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 6 00:49 04:57 04:11 00:00 00:46
2 8 00:48 06:31 04:32 01:39 00:20
3 9 00:38 05:46 05:05 00:00 00:41
OT 1 00:22 00:22 00:22 00:00 00:00
TOT 24 00:44 17:36 14:10 01:39 01:47
 
 
30 NEUVIRTH, MICHAL
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:00 / 20:00 20:00 / 0:00 20:00 GP
2 2 0:00 / 20:00 20:00 / 0:00 20:00 GP
3 3 0:00 / 20:00 20:00 / 0:00 20:00 GP
4 OT 0:00 / 5:00 1:37 / 3:23 01:37 G
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 1 20:00 20:00 17:20 00:00 02:40
2 1 20:00 20:00 13:32 04:28 02:00
3 1 20:00 20:00 14:44 00:54 04:22
OT 1 01:37 01:37 01:37 00:00 00:00
TOT 4 15:24 61:37 47:13 05:22 09:02
 
 
39 STECKEL, DAVID
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 2:18 / 17:42 3:01 / 16:59 00:43  
2 1 5:57 / 14:03 7:09 / 12:51 01:12  
3 1 10:24 / 9:36 11:12 / 8:48 00:48  
4 1 14:04 / 5:56 14:51 / 5:09 00:47 P
5 1 18:22 / 1:38 18:48 / 1:12 00:26  
6 2 2:22 / 17:38 2:47 / 17:13 00:25  
7 2 8:34 / 11:26 9:19 / 10:41 00:45  
8 2 13:21 / 6:39 13:58 / 6:02 00:37  
9 2 17:11 / 2:49 17:32 / 2:28 00:21 P
10 3 2:37 / 17:23 3:05 / 16:55 00:28  
11 3 6:02 / 13:58 6:46 / 13:14 00:44 P
12 3 8:34 / 11:26 8:41 / 11:19 00:07  
13 3 9:14 / 10:46 9:24 / 10:36 00:10  
14 3 13:48 / 6:12 13:55 / 6:05 00:07  
15 3 14:41 / 5:19 14:49 / 5:11 00:08  
16 3 15:40 / 4:20 15:55 / 4:05 00:15  
17 3 18:00 / 2:00 18:40 / 1:20 00:40  
18 3 18:54 / 1:06 19:11 / 0:49 00:17  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 5 00:47 03:56 03:15 00:00 00:41
2 4 00:32 02:08 01:35 00:08 00:25
3 9 00:19 02:56 02:04 00:00 00:52
TOT 18 00:30 09:00 06:54 00:08 01:58
 
 
52 GREEN, MIKE
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 2 9:41 / 10:19 11:42 / 8:18 02:01  
2 2 15:19 / 4:41 17:11 / 2:49 01:52  
3 2 19:08 / 0:52 20:00 / 0:00 00:52  
4 3 0:00 / 20:00 0:54 / 19:06 00:54 P
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
2 3 01:35 04:45 00:25 04:20 00:00
3 1 00:54 00:54 00:00 00:54 00:00
TOT 4 01:24 05:39 00:25 05:14 00:00
 
 
55 SCHULTZ, JEFF
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:44 / 19:16 1:26 / 18:34 00:42  
2 1 3:01 / 16:59 3:37 / 16:23 00:36  
3 1 4:18 / 15:42 5:06 / 14:54 00:48  
4 1 6:25 / 13:35 7:10 / 12:50 00:45  
5 1 9:28 / 10:32 10:24 / 9:36 00:56  
6 1 11:12 / 8:48 12:25 / 7:35 01:13  
7 1 13:52 / 6:08 14:36 / 5:24 00:44 P
8 1 14:58 / 5:02 15:32 / 4:28 00:34  
9 1 16:37 / 3:23 17:23 / 2:37 00:46  
10 1 18:22 / 1:38 18:48 / 1:12 00:26  
11 2 0:38 / 19:22 1:39 / 18:21 01:01  
12 2 2:22 / 17:38 3:26 / 16:34 01:04  
13 2 4:33 / 15:27 5:31 / 14:29 00:58  
14 2 6:43 / 13:17 7:31 / 12:29 00:48  
15 2 9:19 / 10:41 9:41 / 10:19 00:22 P
16 2 12:30 / 7:30 13:58 / 6:02 01:28  
17 2 17:32 / 2:28 18:21 / 1:39 00:49  
18 3 0:54 / 19:06 2:06 / 17:54 01:12  
19 3 2:58 / 17:02 4:25 / 15:35 01:27  
20 3 5:04 / 14:56 6:02 / 13:58 00:58 G
21 3 6:38 / 13:22 7:26 / 12:34 00:48  
22 3 8:00 / 12:00 8:41 / 11:19 00:41  
23 3 9:46 / 10:14 10:37 / 9:23 00:51  
24 3 11:43 / 8:17 12:37 / 7:23 00:54  
25 3 13:28 / 6:32 14:14 / 5:46 00:46 P
26 3 14:41 / 5:19 15:40 / 4:20 00:59  
27 3 17:09 / 2:51 18:00 / 2:00 00:51  
28 3 18:54 / 1:06 20:00 / 0:00 01:06 G
29 OT 0:00 / 5:00 0:50 / 4:10 00:50  
30 OT 1:29 / 3:31 1:37 / 3:23 00:08 G
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 10 00:45 07:30 06:30 00:00 01:00
2 7 00:55 06:30 05:26 00:00 01:04
3 11 00:57 10:33 07:42 00:00 02:51
OT 2 00:29 00:58 00:58 00:00 00:00
TOT 30 00:51 25:31 20:36 00:00 04:55
 
 
74 CARLSON, JOHN
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:00 / 20:00 0:44 / 19:16 00:44  
2 1 1:26 / 18:34 2:18 / 17:42 00:52  
3 1 3:37 / 16:23 4:18 / 15:42 00:41  
4 1 5:06 / 14:54 6:25 / 13:35 01:19  
5 1 7:10 / 12:50 8:32 / 11:28 01:22  
6 1 10:24 / 9:36 11:12 / 8:48 00:48  
7 1 12:03 / 7:57 13:17 / 6:43 01:14  
8 1 14:29 / 5:31 14:58 / 5:02 00:29 P
9 1 15:32 / 4:28 16:37 / 3:23 01:05  
10 1 18:17 / 1:43 18:48 / 1:12 00:31 P
11 2 0:00 / 20:00 0:38 / 19:22 00:38 G
12 2 1:39 / 18:21 2:22 / 17:38 00:43 P
13 2 4:22 / 15:38 4:33 / 15:27 00:11 G
14 2 5:02 / 14:58 6:43 / 13:17 01:41  
15 2 8:34 / 11:26 9:19 / 10:41 00:45  
16 2 11:42 / 8:18 13:21 / 6:39 01:39  
17 2 17:11 / 2:49 17:32 / 2:28 00:21 P
18 2 18:21 / 1:39 19:35 / 0:25 01:14  
19 3 2:06 / 17:54 2:58 / 17:02 00:52  
20 3 4:25 / 15:35 5:09 / 14:51 00:44 G
21 3 6:02 / 13:58 6:38 / 13:22 00:36 P
22 3 7:26 / 12:34 8:00 / 12:00 00:34  
23 3 8:41 / 11:19 9:46 / 10:14 01:05  
24 3 10:37 / 9:23 11:43 / 8:17 01:06  
25 3 12:37 / 7:23 13:28 / 6:32 00:51 G
26 3 14:14 / 5:46 15:01 / 4:59 00:47  
27 3 15:40 / 4:20 17:09 / 2:51 01:29  
28 3 18:00 / 2:00 18:54 / 1:06 00:54  
29 3 19:27 / 0:33 20:00 / 0:00 00:33  
30 OT 0:45 / 4:15 1:29 / 3:31 00:44  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 10 00:54 09:05 07:13 00:00 01:52
2 8 00:54 07:12 07:01 00:11 00:00
3 11 00:51 09:31 07:40 00:00 01:51
OT 1 00:44 00:44 00:44 00:00 00:00
TOT 30 00:53 26:32 22:38 00:11 03:43
 
 
83 BEAGLE, JAY
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 2:18 / 17:42 3:01 / 16:59 00:43  
2 1 5:57 / 14:03 7:10 / 12:50 01:13  
3 1 10:24 / 9:36 11:12 / 8:48 00:48  
4 1 14:29 / 5:31 14:36 / 5:24 00:07 P
5 1 15:53 / 4:07 16:37 / 3:23 00:44  
6 2 3:46 / 16:14 4:33 / 15:27 00:47 G
7 2 8:34 / 11:26 9:19 / 10:41 00:45  
8 2 13:21 / 6:39 13:58 / 6:02 00:37  
9 2 17:11 / 2:49 17:32 / 2:28 00:21 P
10 3 6:09 / 13:51 6:38 / 13:22 00:29 P
11 3 8:38 / 11:22 8:41 / 11:19 00:03  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 5 00:43 03:35 02:52 00:00 00:43
2 4 00:37 02:30 01:46 00:08 00:36
3 2 00:16 00:32 00:32 00:00 00:00
TOT 11 00:36 06:37 05:10 00:08 01:19
 
 
85 PERREAULT, MATHIEU
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:00 / 20:00 0:44 / 19:16 00:44  
2 1 3:01 / 16:59 3:56 / 16:04 00:55  
3 1 7:09 / 12:51 8:32 / 11:28 01:23  
4 1 11:12 / 8:48 12:25 / 7:35 01:13  
5 2 0:00 / 20:00 0:38 / 19:22 00:38 G
6 2 5:31 / 14:29 6:43 / 13:17 01:12  
7 2 9:19 / 10:41 9:41 / 10:19 00:22 P
8 2 13:58 / 6:02 15:19 / 4:41 01:21 P
9 3 0:54 / 19:06 1:42 / 18:18 00:48  
10 3 4:38 / 15:22 5:09 / 14:51 00:31 G
11 3 9:46 / 10:14 10:37 / 9:23 00:51  
12 3 12:50 / 7:10 13:28 / 6:32 00:38 G
13 3 16:19 / 3:41 17:09 / 2:51 00:50  
14 OT 0:50 / 4:10 1:12 / 3:48 00:22  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 4 01:03 04:15 04:15 00:00 00:00
2 4 00:53 03:33 03:33 00:00 00:00
3 5 00:43 03:38 03:38 00:00 00:00
OT 1 00:22 00:22 00:22 00:00 00:00
TOT 14 00:50 11:48 11:48 00:00 00:00
 
 
89 SLOAN, TYLER
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 1:26 / 18:34 2:18 / 17:42 00:52  
2 1 3:01 / 16:59 3:37 / 16:23 00:36  
3 1 5:06 / 14:54 5:42 / 14:18 00:36  
4 1 7:10 / 12:50 8:32 / 11:28 01:22  
5 1 9:28 / 10:32 10:24 / 9:36 00:56  
6 1 12:25 / 7:35 12:46 / 7:14 00:21  
7 1 13:52 / 6:08 14:29 / 5:31 00:37  
8 1 16:37 / 3:23 17:23 / 2:37 00:46  
9 1 18:48 / 1:12 19:02 / 0:58 00:14 G
10 1 19:02 / 0:58 20:00 / 0:00 00:58  
11 2 1:39 / 18:21 2:22 / 17:38 00:43 P
12 2 3:26 / 16:34 4:33 / 15:27 01:07 G
13 2 6:43 / 13:17 7:31 / 12:29 00:48  
14 2 8:34 / 11:26 9:19 / 10:41 00:45  
15 2 13:21 / 6:39 13:58 / 6:02 00:37  
16 2 17:32 / 2:28 18:21 / 1:39 00:49  
17 3 2:58 / 17:02 4:13 / 15:47 01:15  
18 3 6:38 / 13:22 7:08 / 12:52 00:30  
19 3 9:46 / 10:14 10:37 / 9:23 00:51  
20 3 13:28 / 6:32 14:14 / 5:46 00:46 P
21 3 17:09 / 2:51 18:00 / 2:00 00:51  
22 OT 1:29 / 3:31 1:37 / 3:23 00:08 G
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 10 00:43 07:18 07:04 00:00 00:14
2 6 00:48 04:49 03:53 00:00 00:56
3 5 00:50 04:13 03:17 00:00 00:56
OT 1 00:08 00:08 00:08 00:00 00:00
TOT 22 00:44 16:28 14:22 00:00 02:06
 
 
© Copyright 2010, National Hockey League  2010-10-23-22.01.06