Faceoff Comparison
VISITOR
NEW YORK ISLANDERS 1
NEW YORK ISLANDERS
Game 16 Away Game 11
Face-off Comparison
 
Thursday, November 11, 2010
Attendance 17,562 at HP Pavilion at San Jose
Start 7:38 PST; End 10:16 PST
Game 0226
Final
HOME
2 SAN JOSE SHARKS
SAN JOSE SHARKS
Game 14 Home Game 8
Faceoffs Won - Faceoffs Total / Percentage
NEW YORK ISLANDERS Zone  
# Pos Player Off. Def. Neu. TOT
12 C BAILEY, JOSH 0-3 / 0% 3-5 / 60% 2-4 / 50% 5-12 / 42%
 
  vs. 8 C PAVELSKI, JOE
  0-2 / 0% 0-1 / 0% 0-3 / 0%
 
  vs. 12 C MARLEAU, PATRICK
0-1 / 0%     0-1 / 0%
 
  vs. 17 C MITCHELL, TORREY
    0-1 / 0% 0-1 / 0%
 
  vs. 19 C THORNTON, JOE
0-1 / 0% 2-2 / 100%   2-3 / 67%
 
  vs. 39 C COUTURE, LOGAN
0-1 / 0% 1-1 / 100% 2-2 / 100% 3-4 / 75%
 
28 C KONOPKA, ZENON 3-5 / 60% 16-24 / 67% 0-1 / 0% 19-30 / 63%
 
  vs. 8 C PAVELSKI, JOE
  5-8 / 63% 0-1 / 0% 5-9 / 56%
 
  vs. 12 C MARLEAU, PATRICK
1-2 / 50%     1-2 / 50%
 
  vs. 17 C MITCHELL, TORREY
1-1 / 100% 3-4 / 75%   4-5 / 80%
 
  vs. 19 C THORNTON, JOE
  3-4 / 75%   3-4 / 75%
 
  vs. 21 C NICHOL, SCOTT
1-2 / 50% 0-1 / 0%   1-3 / 33%
 
  vs. 39 C COUTURE, LOGAN
  5-6 / 83%   5-6 / 83%
 
  vs. 43 L MCCARTHY, JOHN
  0-1 / 0%   0-1 / 0%
 
51 C NIELSEN, FRANS 1-3 / 33% 1-4 / 25% 4-10 / 40% 6-17 / 35%
 
  vs. 8 C PAVELSKI, JOE
0-1 / 0%   0-1 / 0% 0-2 / 0%
 
  vs. 12 C MARLEAU, PATRICK
  1-2 / 50%   1-2 / 50%
 
  vs. 17 C MITCHELL, TORREY
0-1 / 0%   3-6 / 50% 3-7 / 43%
 
  vs. 19 C THORNTON, JOE
1-1 / 100% 0-1 / 0% 0-2 / 0% 1-4 / 25%
 
  vs. 21 C NICHOL, SCOTT
  0-1 / 0% 1-1 / 100% 1-2 / 50%
 
91 C TAVARES, JOHN 2-3 / 67% 2-2 / 100% 2-6 / 33% 6-11 / 55%
 
  vs. 8 C PAVELSKI, JOE
1-1 / 100%   0-1 / 0% 1-2 / 50%
 
  vs. 17 C MITCHELL, TORREY
    0-1 / 0% 0-1 / 0%
 
  vs. 19 C THORNTON, JOE
1-1 / 100% 2-2 / 100% 2-3 / 67% 5-6 / 83%
 
  vs. 21 C NICHOL, SCOTT
0-1 / 0%     0-1 / 0%
 
  vs. 39 C COUTURE, LOGAN
    0-1 / 0% 0-1 / 0%
 
93 C WEIGHT, DOUG 0-1 / 0%   0-1 / 0% 0-2 / 0%
 
  vs. 17 C MITCHELL, TORREY
    0-1 / 0% 0-1 / 0%
 
  vs. 39 C COUTURE, LOGAN
0-1 / 0%     0-1 / 0%
 
SAN JOSE SHARKS Zone  
# Pos Player Off. Def. Neu. TOT
8 C PAVELSKI, JOE 5-10 / 50% 1-2 / 50% 4-4 / 100% 10-16 / 63%
 
  vs. 12 C BAILEY, JOSH
2-2 / 100%   1-1 / 100% 3-3 / 100%
 
  vs. 28 C KONOPKA, ZENON
3-8 / 38%   1-1 / 100% 4-9 / 44%
 
  vs. 51 C NIELSEN, FRANS
  1-1 / 100% 1-1 / 100% 2-2 / 100%
 
  vs. 91 C TAVARES, JOHN
  0-1 / 0% 1-1 / 100% 1-2 / 50%
 
12 C MARLEAU, PATRICK 1-2 / 50% 2-3 / 67%   3-5 / 60%
 
  vs. 12 C BAILEY, JOSH
  1-1 / 100%   1-1 / 100%
 
  vs. 28 C KONOPKA, ZENON
  1-2 / 50%   1-2 / 50%
 
  vs. 51 C NIELSEN, FRANS
1-2 / 50%     1-2 / 50%
 
17 C MITCHELL, TORREY 1-4 / 25% 1-2 / 50% 6-9 / 67% 8-15 / 53%
 
  vs. 12 C BAILEY, JOSH
    1-1 / 100% 1-1 / 100%
 
  vs. 28 C KONOPKA, ZENON
1-4 / 25% 0-1 / 0%   1-5 / 20%
 
  vs. 51 C NIELSEN, FRANS
  1-1 / 100% 3-6 / 50% 4-7 / 57%
 
  vs. 91 C TAVARES, JOHN
    1-1 / 100% 1-1 / 100%
 
  vs. 93 C WEIGHT, DOUG
    1-1 / 100% 1-1 / 100%
 
19 C THORNTON, JOE 2-9 / 22% 1-3 / 33% 3-5 / 60% 6-17 / 35%
 
  vs. 12 C BAILEY, JOSH
0-2 / 0% 1-1 / 100%   1-3 / 33%
 
  vs. 28 C KONOPKA, ZENON
1-4 / 25%     1-4 / 25%
 
  vs. 51 C NIELSEN, FRANS
1-1 / 100% 0-1 / 0% 2-2 / 100% 3-4 / 75%
 
  vs. 91 C TAVARES, JOHN
0-2 / 0% 0-1 / 0% 1-3 / 33% 1-6 / 17%
 
21 C NICHOL, SCOTT 2-2 / 100% 2-3 / 67% 0-1 / 0% 4-6 / 67%
 
  vs. 28 C KONOPKA, ZENON
1-1 / 100% 1-2 / 50%   2-3 / 67%
 
  vs. 51 C NIELSEN, FRANS
1-1 / 100%   0-1 / 0% 1-2 / 50%
 
  vs. 91 C TAVARES, JOHN
  1-1 / 100%   1-1 / 100%
 
39 C COUTURE, LOGAN 1-7 / 14% 2-2 / 100% 1-3 / 33% 4-12 / 33%
 
  vs. 12 C BAILEY, JOSH
0-1 / 0% 1-1 / 100% 0-2 / 0% 1-4 / 25%
 
  vs. 28 C KONOPKA, ZENON
1-6 / 17%     1-6 / 17%
 
  vs. 91 C TAVARES, JOHN
    1-1 / 100% 1-1 / 100%
 
  vs. 93 C WEIGHT, DOUG
  1-1 / 100%   1-1 / 100%
 
43 L MCCARTHY, JOHN 1-1 / 100%     1-1 / 100%
 
  vs. 28 C KONOPKA, ZENON
1-1 / 100%     1-1 / 100%
© Copyright 2010, National Hockey League  2010-11-11-22.20.58