Välkommen |konto|Logga ut 
NYTT! LOGGA IN MED SOCIALA MEDIER
ELLER
Användarnamn eller E-postLösenord
 
 
NHL.com användningsvillkor

Välkommen till de officiella Webbplatserna för National Hockey League ("NHL") och dess medlemsklubbar. Följande användningsvillkor (terms of service, TOS – "Användningsvillkoren") gäller för din användning av Webbplatserna nhl.com, nhl.tv och nhlnetwork.com samt Webbplatserna för var och en av medlemsklubbarna i NHL (exempelvis ducks.nhl.com, flames.nhl.com, etc.) (var och en "Webbplatsen" och tillsammans "Webbplatserna") inklusive din användning eller åtkomst av Tjänsterna och Innehållet (enligt definition nedan) som är tillgängliga via Webbplatserna. Läs igenom Användningsvillkoren noga innan du använder eller går in på Webbplatserna, Tjänsterna eller Innehållet. Genom att använda eller gå in på Webbplatserna, Tjänsterna och Innehållet godkänner du Användningsvillkoren. Din användning och åtkomst av Webbplatserna, Tjänsterna och Innehållet omfattas även av samtliga gällande lagar och regleringar. Om du inte godkänner Användningsvillkoren ska du inte använda eller gå in på Webbplatserna, Tjänsterna och Innehållet. Din användning eller åtkomst av NHL.com, Tjänsterna eller Innehållet omfattas även av integritetspolicyn för NHL.com som finns på http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=26386 och anses härmed vara en del av Användningsvillkoren. Integritetspolicyn för NHL.com omfattar inte din användning eller åtkomst av Webbplatsen som tillhör någon medlemsklubb i NHL. Var och en av Webbplatserna för medlemsklubbarna i NHL har sin egen integritetspolicy (ibland under annat namn som personlig integritet, personpolicy eller dylikt) och din användning och åtkomst av Webbplatsen omfattas av denna integritetspolicy som finns tillgänglig via länk på Webbplatsen tillhörande medlemsklubben i NHL.
Användningsvillkoren ändrades senast den 15 oktober 2010.
Vi hoppas att du ska ha glädje av NHL.com!
 
1.    ANVÄNDNINGSVILLKOR
Medlemsklubbarna i NHL ("lagen") och NHL Interactive CyberEnterprises, LLC ("NHL ICE" och i samarbete med lagen ("NHL-parterna") tillhandahåller Webbplatserna, Tjänsterna och Innehållet för dig enligt Användningsvillkoren. NHL ICE kan komma att ändra Användningsvillkoren från tid till annan utan att meddela dig men om så sker kommer ändringen att anslås på Webbplatserna. Vi uppmanar dig att då och då läsa igenom Användningsvillkoren för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om du fortsätter att använda eller gå in på Webbplatserna, Tjänsterna och Innehållet efter ändringar av Användningsvillkoren godkänner du de ändrade Användningsvillkoren. Dessutom omfattas du när du använder eller går in på Tjänsterna eller Innehållet även av ytterligare anslagna riktlinjer eller regler som är tillämpliga för Tjänsterna och Innehållet i fråga. Samtliga sådana ytterligare riktlinjer och regler anses härmed vara en del av Användningsvillkoren.
 
2.    TJÄNSTER OCH INNEHÅLL
NHL-parterna tillhandahåller för närvarande med olika funktioner och tjänster, inklusive bulletiner, supporterchattar, sociala media, shopping, auktioner, erbjudanden om NHL Network Online och lagvideor, NHL Game Audio, NHL GameCenter Live, NHL GameCenter Premium, fantasispel och andra interaktiva och icke-interaktiva funktioner som alla kan uppdateras, raderas eller ändras på något annat sätt utifrån NHL-parternas godtycke.  Dessutom tillhandahåller NHL-parterna även åtkomst till visst inspelat material (video och ljud), foton, text, bilder, statistik, logotyper och annan media och immateriell egendom relaterad, eller på annat sätt associerat, med National Hockey League, dess medlemsklubbar och sporten ishockey (gemensamt benämnt "Innehållet"). Delar av funktionerna, Tjänsterna och Innehållet är avgiftsbelagda ("Betaltjänsterna") och andra kan användas kostnadsfritt ("Bastjänsterna"). Bastjänsterna och Betaltjänsterna, inklusive alla funktioner, tjänster och allt innehåll på Webbplatserna benämns gemensamt "Tjänsterna". Om inget annat uppges omfattas Webbplatserna, Tjänsterna och Innehållet av Användningsvillkoren. Du är införstådd med och godkänner att Webbplatserna, Tjänsterna och Innehållet tillhandahålls "i befintligt skick" och att NHL-enheterna (enligt definition nedan) inte har något ansvar i anslutning till din användning av Webbplatserna, Tjänsterna och Innehållet. Webbplatserna, Tjänsterna och Innehållet tillhandahålls för din privata, icke kommersiella användning, underhållning och förströelse. Enligt Användningsvillkoren kan du ladda ned eller strömma viss del av Tjänsterna och Innehållet som finns på Webbplatserna till en enstaka datorenhet för personlig användning och underhållning. Du får inte använda någon del av Tjänsterna och Innehållet i kommersiellt syfte. Tjänsterna får inte visas på allmänna platser eller i kommersiella sammanhang där flera personer kan se på det samtidigt. Du får heller inte kopiera, distribuera, modifiera, återutsända, sända, vidareöverföra eller offentligt anslå någon del av Tjänsterna eller Innehållet, ej heller skapa varianter av det, ta betalt för visning eller överföra eller distribuera löpande konton för det såvida du inte har i förväg givet skriftligt medgivande från NHL ICE vilkas medgivande sker helt efter eget godtycke. Innehållet tillhandahålls enbart som referens för dig och du ska inte förlita dig på det för något syfte. NHL ICE har inget ansvar för Innehållets riktighet och pålitlighet. Det är ditt eget ansvar att införa eventuella visningsbegränsningar för andra familjemedlemmar eller gäster utifrån ditt eget omdöme. NHL ICE har inget ansvar gentemot dig eller någon annan utifrån innehållet i Tjänsterna eller Innehållet.
 
3.    ÅTKOMST TILL TJÄNSTER
a.    För att använda Webbplatserna eller Tjänsterna och för att komma åt Innehållet måste du ha tillgång till Internet och betala samtliga tillämpliga avgifter i anslutning till Betaltjänsterna. Dessutom måste du ha all nödvändig utrustning för att ansluta till Internet inklusive dator och modem eller annan utrustning för åtkomst. Tjänsten är föremål för överföringsbegränsningar på Internet inklusive, men inte begränsat till, video- och ljudtapp, buffrings- eller anslutningsproblem. Program, priser och användningsvillkor för Tjänsterna beror på tillgänglighet och kan förändras.

b.    Abonnemangsaktivering för Betaltjänster och därmed möjlighet att ha åtkomst till Betaltjänsterna gäller efter godkännande av ett giltigt vanligt förekommande betalkort och verifiering av annan information som du lämnar eller på annat sätt insamlas av NHL ICE (exempelvis din IP-adress). Planerade matcher kan ställas in eller skjutas upp om så är nödvändigt. Gällande skatter ingår inte i priset och är abonnentens ansvar.

c.    Sändningsbegränsningar gäller för Tjänsterna vilket gör att du kan se video av direktsända matcher eller sammandrag som NHL GameCenter Live respektive NHL GameCenter Premium. Sändningsbegränsningar finns för att skydda sändningsrättsinnehavare för matcherna.

d.    Vad gäller NHL GameCenter Live under seriespelet i NHL och NHL Playoffs och (i) du finns inom det gällande National Hockey League-lagets lokala sändningsområde (undantaget vissa lokala sändningsområden där NHL ICE kan erbjuda "in market" abonnemangstjänster) eller (ii) en National Hockey League-match sänds nationellt i ditt land eller sändningsområde kan den planerade webbsändningen av det lagets matcher (för abonnenter som omfattas av (i) ovan) eller av den nationellt sända matchen/matcherna för abonnenter som omfattas av (ii) sändningsbegränsas.

e.    Om exempelvis New York Rangers spelar mot Calgary Flames kommer de lokala sändningsområdena för Rangers och Flames att begränsas på NHL GameCenter Live oberoende av om matchen sänds lokalt. Likaledes om en match mellan Rangers och Flames sänds nationellt i ditt land eller sändningsområde kommer du att begränsas på NHL Center Ice Online för denna match oaktat om du kan ta emot den nationella sändningen eller inte.

f.    Vad gäller NHL GameCenter Premium kan under vardera NHL-säsong din åtkomst till det vanliga antalet videosammandrag (i) av matcher som annars inte är tillgängliga för sändning i ditt område NHL GameCenter Premium erbjuda dig ett stort antal matchsammandrag för dessa matcher, (ii) av matcher som sänds i ditt område kan NHL GameCenter Premium erbjuda dig fyra, eller färre, matchsammandrag från varje match samt (iii) för matcher som sänds nationellt i Kanada kan NHL GameCenter Premium inte erbjuda åtkomst till några matchsammandrag för sådana matcher till någon abonnent i Kanada.

g.    OM DU KRINGGÅR ELLER FÖRSÖKER KRINGGÅ EVENTUELLA SÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR ELLER ANNAN ANVÄNDARBEGRÄNSNING: DITT ABONNEMANG KOMMER OMEDELBART ATT AVSLUTAS OCH EN AVGIFT PÅ ETT HUNDRA DOLLAR (($100,00) FÖR FÖRTIDA AVSLUT KOMMER ATT DEBITERAS DITT BETALKORT, DU KAN KOMMA ATT LAGSÖKAS; OCH NHL RESERVERAR SIG RÄTTIGHETEN ATT ANMÄLA SÅDANT FELAKTIGT BETEENDE TILL POLISIÄRA MYNDIGHETER.

h.    NHL Center Ice, NHL GameCenter Live och NHL GameCenter Premium kanske inte innehåller åtkomst för de avslutande två rundorna av NHL-playoffserien (inklusive Stanley Cup-finalen). Mer information om NHL GameCenter Live finns på http://gamecenter.nhl.com/nhlgc/help.htm
i.    NHL ICE kan erbjuda dig möjlighet till åtkomst av vissa Tjänster som NHL GameCenter LIVE, NHL GameCenter Premium och NHL Vault via olika anslutna enheter som webbkompatibla televisionsapparater och Bluray-spelare och webbkompatibla videospelkonsoler (gemensamt benämnda "Anslutna enheter"). Du är införstådd med och godkänner att (i) Anslutna enheter, och andra applikationer som används på sådana Anslutna enheter för åtkomst till sådana Tjänster ("Anslutna enhetsapplikationer"), hanteras av tredje part och att din användning av sådana Anslutna enheter och Anslutna enhetsapplikationer omfattas av separata användningsvillkor mellan dig och denna tredje part, (ii) alla undantag från sådana separata användningsvillkor som inte är liktydiga med de i Användningsvillkoren inte har någon giltighet i anslutning till Tjänsterna, (iii) NHL-parterna inte har något ansvar för de Anslutna enheterna eller Anslutna enhetsapplikationer på något sätt och inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller skada som du kan åsamkas på grund av användningen inklusive relaterat till oförmåga att komma åt Tjänsterna genom sådana Anslutna enheter, (iv) ytterligare avgifter i anslutning till din åtkomst av Tjänsterna via sådana Anslutna enheter, (v) NHL ICE kan komma att begränsa antalet Anslutna enheter som får användas samtidigt med ett abonnemang på Tjänsterna, samt (vi) NHL Parties inte gör några utfästelser eller garanterar vad gäller några Anslutna enheter eller Anslutna enhetsapplikationer (inklusive om de kommer att vara tillgängliga under abonnemangets varaktighet för någon av Tjänsterna). Under inga omständigheter har du någon rätt till återbetalning för någon av Betaltjänsterna på grund av ditt missnöje med, eller oförmåga att komma åt, sådan Betaltjänst via några Anslutna enheter eller Anslutna enhetsapplikationer. Andra begränsningar, inklusive begränsningar av tillgången på Anslutna enheter eller Tjänster i vissa länder, kan föreligga. Klicka här för mer information om Anslutna enheter.4.    BAKGRUNDSINFORMATION
För att kunna använda vissa av Tjänsterna kan det krävas att du registrerar dig hos NHL-parterna genom att uppge viss information om dig själv inklusive ditt namn och din e-postadress. Med hänsyn till din användning av Tjänsterna som kräver registrering godkänner du att uppge sann, exakt, aktuell och fullständig information om dig själv så som begärs i anslutning till tillhandahållandet av och/eller registreringen för någon av Tjänsterna enligt gällande lagar. Om du uppger information som är falsk, vag, ofullständig eller inaktuell eller NHL ICE har skäliga grunder att misstänka att informationen är falsk, vag, ofullständig eller inaktuell har NHL ICE rätt att stänga av eller avbryta ditt lösenord och sedan vägra all kommande användning av Tjänsterna.
 
5.    INTEGRITETSPOLICY
All information som samlas in om dig vid registreringen för användning av Webbplatserna eller Tjänsterna används enligt samtliga gällande lagar och Integritetspolicyn för NHL.com (vars villkor härmed ingår i Användningsvillkoren via referens) förutom att information som samlats in om dig vid registreringen för eller användning av en Webbplats tillhörande en medlemsklubb i NHL används av medlemsklubben i fråga enligt integritetspolicyn för NHL-klubben i fråga och inte Integritetspolicyn för NHL.com Du godkänner att uppge korrekt och exakt information i fråga om din ålder vid registrering för Tjänsterna enligt samtliga gällande lagar. Vissa av Tjänsterna är inte öppna för barn under 13 år utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Vår Integritetspolicy finns på http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=26386. Du kan hitta samtliga sidor med integritetspolicy för de olika medlemsklubbarna i NHL via länk från deras respektive webbplats. NHL-enheterna har ingen kontroll över, eller skyldighet eller ansvar för, de olika medlemsklubbarnas användning, avslöjande, lagring eller överföring av sådan information som samlats in på någon av medlemsklubbarnas webbplatser förutom att respektive medlemsklubb i NHL ansvarar för sin Webbplats.
 
6.    ANVÄNDARLÖSENORD OCH SÄKERHET
Du kommer att erhålla ett lösenord när du slutfört registreringen som du kan använda för Tjänsterna som kräver registrering. Du är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och har fullt ansvar för de åtgärder som utförs under lösenordet. Du är införstådd med och godkänner att NHL-enheterna och deras leverantörer inte har någon skyldighet eller något ansvar för förlust eller skada som kan uppkomma på grund av att du inte uppfyllt åtaganden enligt detta Avsnitt 6.
 


7.    ANVÄNDARENS UPPTRÄDANDE
Du samtycker till att i anslutning till användning av Webbplatserna, Tjänsterna och Innehållet kommer du inte att:
 
a.    ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt överföra eller länka till något innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, förnedrande, plågsamt, smittande, vulgärt, obscent, frivolt, innebär intrång i privatliv, hatfullt, bedrägligt, pornografiskt, profant, stötande, rasistiskt eller etniskt felaktigt eller av NHL-parterna bedöms vara felaktigt eller avslöjar privata uppgifter gällande någon person, begränsar eller hindrar någon annan person från att använda någon av Webbplatserna, eller kan exponera NHL-parterna eller dess användare för någon skada eller ansvarsskyldighet av något slag, i vart enskilt fall enligt bedömning av NHL-parterna;
 
b.    påverkar eller förföljer någon annan person genom aktiva eller passiva åtgärder (de som inte uppfyller kraven riskerar avstängning och/eller bannlysning från Webbplatserna eftersom var och en av medlemmarna är helt och hållet fullt ansvarig för sin interaktion med andra medlemmar);
 
c.    anslår ämnen med enda syfte att starta dispyter; besöker lagforum för att hylla eller kränka något specifikt lag eller dess motståndare; önskar sjukdom eller skada på någon medlem i NHL eller deras dotterbolag eller någon annan medlem på Webbplatserna; eller på annat sätt försöker skada eller skapa missnöje eller osämja bland NHL-parternas ägodelar;
 
d.    skadar eller försöker skada underåriga på något sätt;
 
e.    utger sig för att vara någon person eller enhet inklusive, men inte begränsat till, representant för National Hockey League, medlemsklubb i NHL, en nuvarande eller tidigare spelare i medlemsklubb i NHL eller ledare, guide eller värd på Webbplatsforum eller bedrägligen påstå eller på annat sätt felaktigt visa på koppling till någon person eller enhet;
 
f.    ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt överföra något innehåll som du inte har rätt att överföra enligt gällande lagar eller enligt kontrakt eller andra avtalsformer (som insiderinformation eller egendoms- eller konfidentiell information som inhämtats eller avslöjats under anställning eller andra avtal om sekretess);
 
g.    ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt överföra något innehåll som gör intrång i patent- varumärkes-, handels-, copyright- eller annan immateriell rättighet som tillhör någon part;
 
h.    ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt överföra något reklam- eller kampanjmaterial, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller andra former av erbjudanden;
 
i.    samla upp eller samla in e-postadresser eller annan kontaktinformation för andra användare från Tjänsterna eller Webbplatserna elektroniskt eller på annat sätt i syfte att skicka icke önskade e-postmeddelande eller annan kommunikation;
 
j.    ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt överföra något material som innehåller programvirus, worms, trojanska hästar eller annan datakod, filer eller program som tillverkats för att störa, förstöra eller begränsa funktionalitet i någon dators program- eller maskinvara eller telekommunikationsutrustning;
 
k.    störa eller avbryta Webbplatserna, Tjänsterna, Innehållet, eller servrar eller nätverk som är anslutna till Webbplatserna, Tjänsterna eller Innehållet eller inte följa krav, procedurer, policyer eller regleringar för nätverk som är anslutna till Webbplatserna, Tjänsterna eller Innehållet; eller
 
l.    med eller utan avsikt bryta mot, eller uppmuntra till brott mot, någon gällande lokal, statlig, nationell eller internationell lag.

NHL-parterna reserverar sig rättigheten, men utan någon skyldighet, att blanda sig i dispyter mellan dig och annan medlem på Webbplatsen och avgöra denna dispyt på det sätt som NHL-parterna anser lämpligt.

Kom ihåg att vid användning av offentliga forum som erbjuds via någon webbplats (exempelvis NHL Connect) är din profil och dina inlägg av alla sorter (exempelvis bloggar, foton, videor, kommentarer) offentliga. Undvik att anslå något som du inte vill att hela världen ska känna till (exempelvis ditt telefonnummer, din adress, IM-användarnamn eller var du befinner dig) och kom ihåg att dina inlägg kan ses av alla – föräldrar, släkten, lärare, chefer, etc.

8.    ANVÄNDARMEDDELANDEN
a.    Vad gäller meddelanden, information, data, grafik, foton, bilder, kreativa idéer, koncept, know-how, tekniker, förslag eller förbättringar eller annat innehåll som du överför, skickar in, anslår eller laddar upp till Webbplatserna och/eller i anslutning till någon av Tjänsterna (vart och ett "Meddelande") överlåter du genom att skicka in eller ladda upp sådana Meddelanden en evig, royaltyfri, vidarelicensieringsbar, icke-exklusiv, global och oåterkallelig rättighet och licens till NHL-parterna att använda, reproducera, modifiera, publicera, översätta, göra varianter på och distribuera sådant Meddelande för alla syften och i alla former. Denna licens ges automatiskt och ingen ersättning av något slag kommer att ges till dig. Det finns tillfällen då NHL-parterna kan komma att bjuda ut Meddelanden från användare. Ditt tillhandahållande av sådant Meddelande efter ett erbjudande från NHL-parterna gäller enligt den licens du givit till NHL-parterna enligt ovan.
 
b.    NHL-parterna har rätt att, men ingen skyldighet, utifrån eget godtycke, granska, redigera eller radera alla Meddelanden eller användarnamn på grund av vad som helst utifrån eget godtycke. NHL-parterna kan även neka åtkomst till Meddelande-funktionen på Webbplatserna på grund av vad som helst utifrån eget godtycke. NHL-parterna har som policy att samarbeta med polisiära myndigheter och enligt domstolsutslag som begär eller kräver att NHL-parterna ska avslöja personlig information eller de inlägg från vem som helst som anslår Meddelanden på Webbplatserna eller någon av Tjänsterna. Även om NHL-parterna och deras leverantörer kan övervaka och/eller granska Meddelanden från tid till annan har de ingen skyldighet att göra det och NHL-parterna har inget ansvar eller någon skyldighet vad gäller några Meddelanden inklusive de som innehåller felaktigheter, skadligt innehåll, pornografi, vulgaritet eller osäkerheter.
 
c.    Du är införstådd med och godkänner att Meddelanden och ditt användarnamn inte är konfidentiella och kan läsas, snappas upp av andra och är åtkomliga på Internet. Vidare är du införstådd med och godkänner att varken inskickade Meddelanden till Webbplatserna eller Användningsvillkoren innebär en konfidentiell relation mellan dig och NHL-parterna eller deras leverantörer och att NHL-parterna och deras leverantörer kan bevara Meddelanden och även kan avslöja Meddelanden om lagen kräver så eller i god tro att sådant bevarande eller avslöjande är skäligt för att: (a) följa en juridisk process; (b) upprätthålla Användningsvillkoren; (c) svara på krav om att något Meddelande gör intrång på rättigheter för tredje part; eller (d) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för NHL-parterna, deras användare och allmänheten. Du är införstådd med att den tekniska bearbetningen och överföringen av Tjänsterna, inklusive Meddelanden, kan innebära (i) överföringar via flera nätverk och (ii) ändringar för att anpassas till tekniska förutsättningar för anslutna nätverk eller enheter.
 
9.    OMRÖSTNING
NHL-parterna kan erbjuda dig att rösta i anslutning till vissa händelser, exempelvis NHL All Star Fan Balloting. Genom att rösta godkänner du att du följer Användningsvillkoren och samtliga riktlinjer för omröstningen som anslås på Webbplatsen i fråga.
 
10.    GOTTGÖRELSE
Oaktat andra villkor i Användningsvillkoren eller någon åtgärd eller icke åtgärd av NHL-enheterna eller deras leverantörer samtycker du till att gottgöra, försvara och hålla NHL ICE, NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V., National Hockey League och dess medlemsklubbar samt var och en av deras representanter, chefer, ägare, andra intressenter, partners, partnerskap, huvudmän, anställda, dotterbolag och andra relaterade enheter, tjänare, agenter, efterföljare och utsedda (gemensamt "NHL-enheterna") skadeslösa från och mot något krav eller begäran, inklusive skäliga advokatkostnader, på grund av (i) Meddelanden du anslagit på, skickat in till eller överfört via Webbplatserna eller Tjänsterna (inklusive samtliga länkar till andra webbplatser på Internet eller resurser som innefattas i sådana Meddelanden), (ii) din användning av Webbplatserna eller Tjänsterna, (iii) ditt deltagande i några aktiviteter med ursprung i Webbplatserna, (iv) din anslutning till Webbplatserna eller Tjänsterna, (v) ditt brott mot, eller underlåtenhet att uppfylla, dina skyldigheter enligt Användningsvillkoren; eller (vi) ditt brott mot andra rättigheter.
 
11.    MODIFIERINGAR AV WEBBPLATSERNA INKLUSIVE TJÄNSTERNA
NHL ICE reserverar sig rättigheten att från tid till annan modifiera eller avbryta, temporärt eller permanent, Webbplatserna eller Tjänsterna (eller del därav) med eller utan föregående meddelande. Du godkänner att NHL-enheterna inte ska ha någon skyldighet gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, avstängning eller avbrott av Webbplatserna eller Tjänsterna; förutsatt att NHL-parten i fråga kan utge en proportionell återbetalning för eventuella Betaltjänster som avbryts eller på annat sätt inte levereras fram till avtalets utgång som betalning erlagts för.


 
12.    AVSLUT
Du godkänner att NHL-parterna och deras leverantörer utifrån eget godtycke kan avsluta ditt lösenord eller din användning av Webbplatserna och/eller Tjänsterna och ta bort och kasta eventuella Meddelanden i Tjänsterna, av vilket skäl som helst inklusive, men inte begränsat till, utebliven användning eller om NHL-parterna anser att du brutit eller agerat motstridigt mot bokstaven eller meningen i Användningsvillkoren. NHL-parterna kan även efter eget godtycke och när som helst avbryta tillhandahållandet av Webbplatserna eller Tjänsterna, eller del därav, med eller utan föregående meddelande. Du godkänner att eventuella avslut av din åtkomst av Tjänsterna enligt någon del av Användningsvillkoren kan påverkas utan föregående meddelande och är införstådd med och godkänner att NHL-parterna och deras leverantörer omedelbart kan avaktivera eller radera ditt lösenord och all relaterad information och/eller alla filer med anknytning till ditt lösenord och/eller all framtida åtkomst till sådana filer eller Tjänsterna. Vidare godkänner du att NHL-enheterna inte har ansvar mot dig eller tredje part för något avslut av din åtkomst av Tjänsterna förutom vad som uttryckligen angivits i Avsnitt 11 eller 22 i anslutning till tidigt avslut av Betaltjänst.
 
13.    NHL ICE ANNONSÖRER OCH LEVERANTÖRER
Din korrespondens och affärsgöromål med, eller deltagande i kampanjer, annonsörer eller leverantörer på eller genom Tjänsterna eller Webbplatserna inklusive betalning och leverans av relaterade varor eller tjänster och eventuella andra villkor, garantier eller utfästelser i anslutning till sådana göromål är uteslutande mellan dig och sådan annonsör och/eller leverantör. Du godkänner att NHL-enheterna inte ska hållas ansvariga eller skyldiga för eventuell skada eller förlust av något slag som uppkommit på grund av sådana göromål eller på grund av närvaro av sådan annonsör eller leverantör på Webbplatserna eller i anslutning till Tjänsterna. Samtliga dina affärsgöromål med leverantörer och annonsörer som finns på Webbplatserna eller i anslutning till Tjänsterna, inklusive shop.nhl.com, sker helt på din egen risk.
 
14.    TREDJE PARTS MATERIAL, TJÄNSTER OCH EXTERNA LÄNKAR
Webbplatserna och/eller Tjänsterna kan innehålla, eller tredje part kan tillhandahålla, länkar till andra webbplatser eller resurser på Internet, och andra webbplatser eller resurser på Internet kan tillhandahålla länkar till Webbplatsen. Eftersom NHL-enheterna inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser är du införstådd med och godkänner att NHL-enheterna inte ansvarar för tillgängligheten för sådana externa webbplatser eller resurser och inte förespråkar eller är ansvariga för att innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller från sådana webbplatser eller resurser. Vidare är du införstådd med och godkänner att NHL-enheterna inte kan hållas ansvariga för, direkt eller indirekt, någon skada eller förlust som orsakats eller framkallats av eller i anslutning till användning av eller förlitande på sådant innehåll, sådana varor eller tjänster som finns på eller via sådan webbplats eller resurs eller de aktiviteter som administratören av sådan webbplats eller resurs utför.

Vidare är du införstådd med och godkänner att i vissa fall kan det vara nödvändigt eller önskvärt att använda tjänster, programvara, teknik, data och/eller annat innehåll från tredje part (gemensamt "Material från tredje part") antingen fristående eller i anslutning till olika program eller funktioner som är tillgängliga via Webbplatserna eller Tjänsterna. Sådant Material från tredje part kan vara nedladdningsbart till och/eller sparas på din dator eller på annat sätt utnyttjas i anslutning till funktioner på Webbplatserna och Tjänsterna och du kan och kan inte upplysas om detta. Din användning av Material från tredje part kan omfattas av andra villkor än Användningsvillkoren och dessa finns hos respektive tredje part. Vidare kan Material från tredje part se ut som det kommer från Webbplatsen eller via tredje parts webbplats. Under alla omständigheter är du införstådd med och godkänner att NHL-enheterna inte har något ansvar i anslutning till din användning av Material från tredje part vare sig du är medveten eller inte medveten om användning av Material från tredje part och vare sig användning av sådant material befrämjas eller rekommenderas eller inte av NHL-enheterna.
15.    ÄGANDERÄTT
Du är införstådd med och godkänner att (i) NHL, NHL Shield samt ordmärket för och bilden av Stanley Cup samt NHL Conference-logotyperna är registrerade och tillhör National Hockey League; (ii) samtliga NHL-logotyper och -märken och NHL medlemsklubbars logotyper och märken så väl som annat ägt material som återges på Webbplatserna, Tjänsterna eller i Innehållet tillhör NHL-parterna och inte får reproduceras utan i förväg erhållet skriftligt tillstånd från NHL Enterprises, L.P. (eller dess utsedda); och (iii) Innehållet inklusive, men inte begränsat till, nyhetsartiklar, pressreleaser, statistik, spelarbiografier, foton, bilder, illustrationer, ljud- och videoklipp tillhör, eller är licensierat av, NHL ICE eller en eller flera av de andra NHL-enheterna. Vidare är du införstådd med och godkänner att (i) all nödvändig programvara som används i anslutning till Webbplatserna, Tjänsterna och Innehållet ("Programvaran") innehåller ägd och konfidentiell information som skyddas av immateriella rättigheter och andra lagar och antingen ägs eller är licensierat till NHL ICE; och (ii) innehåll i sponsorannonser eller -information som presenteras via Webbplatserna, Tjänsterna eller Innehållet eller annonsörerna också skyddas av lagar om copyright, varumärken, servicemärken, patent eller andra immateriella lagar. Förutom vad som uttryckligen godkänts av NHL-enheterna eller annonsörerna samtycker du till att inte reproducera, återpublicera, ladda upp, anslå, överföra, distribuera, kopiera, offentligt visa eller på annat sätt använda Innehållet, Programvaran eller något omarbetat verk baserat på Webbplatserna, Tjänsterna, Innehållet eller Programvaran eller delar därav. Du samtycker till att inte modifiera Programvaran på något sätt eller i någon form eller att använda modifierade versioner av Programvaran inklusive, men inte begränsat till, i syfte att skaffa icke auktoriserad åtkomst till Tjänsterna. Du samtycker till att inte skaffa åtkomst till Tjänsterna på något annat sätt än genom det gränssnitt som tillhandahålls av NHL-parterna för användning vid åtkomst till Tjänsterna. Förutom en begränsad rättighet till personlig användning i anslutning till din privata, icke kommersiella användning av Webbplatserna, Tjänsterna och Innehållet har du inga rättigheter till Programvaran.

16.    GARANTIFRISKRIVNING
DU ÄR UTTRYCKLIGEN INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT :
 
a.    DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET OCH ALLT MATERIAL FRÅN TREDJE PART SKER PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSERNA, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET OCH ALLT MATERIAL FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" OCH UTIFRÅN "TILLGÅNG". NHL-ENHETERNA FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER GÄLLANDE NAMN OCH ICKE INTRÅNG OCH IMPLICERADE GARANTIER OM ÅTERFÖRSÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA SYFTEN.
 
b.    NHL-ENHETERNA GARANTERAR INTE ATT (i) WEBBPLATSERNA, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET ELLER MATERIAL FRÅN TREDJE PART KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, (ii) WEBBPLATSERNA, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET ELLER MATERIALET FRÅN TREDJE PART INTE STÖRS, ÄR AKTUELLT, SÄKERT OCH FELFRITT, (iii) RESULTATET SOM FÅS AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET ELLER MATERIAL FRÅN TREDJE PART ÄR KORREKT OCH PÅLITLIGT, (iv) KVALITETEN PÅ NÅGRA PRODUKTER, TJÄNSTER, NÅGON INFORMATION ELLER ANNAT KÖPT ELLER INFÖRSKAFFAT MATERIAL AV DIG VIA WEBBPLATSERNA , TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET KOMMER ATT MOTSVARA DINA FÖRVÄNTNINGAR, (v) ALLA FEL PÅ WEBBPLATSERNA, I TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET ELLER MATERIAL FRÅN TREDJE PART KOMMER ATT KORRIGERAS; OCH (vi) WEBBPLATSERNA, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET OCH MATERIAL FRÅN TREDJE PART KOMMER ATT VARA FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.
 
c.    ALLT MATERIAL SOM LADDATS NER, STRÖMMATS ELLER PÅ ANNAT SÄTT INFÖRSKAFFATS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA ELLER TJÄNSTERNA ÄR GJORT UTIFRÅN EGET GODTYCKE OCH PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELL SKADA ELLER FÖRLUST SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV DIN NEDLADDNING, STRÖMNING ELLER ÅTKOMST AV SÅDANT MATERIAL.
 
d.    INGA RÅD ELLER INFORMATION, SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, SOM DU INFÖRSKAFFAT VIA WEBBPLATSERNA, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET INNEBÄR NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGIVITS I ANVÄNDNINGSVILLKOREN.
 
17.    ANSVARSBEGRÄNSNING
DU ÄR UTTRYCKLIGEN INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT NHL-ENHETERNA INTE HAR ANSVAR FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, OLYCKSHÄNDELSE, SPECIELL, FÖLJDSKADA, STRAFF ELLER ANNAN SKADA INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR INTÄKTSBORTFALL, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA FÖRLUSTER (ÄVEN OM NHL-ENHETERNA UPPLYSTS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA) I AVTAL, GENOM KRÄNKNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT PÅ GRUND AV: (i) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSERNA, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET ELLER MATERIAL FRÅN TREDJE PART; (ii) KOSTNAD FÖR ÅTERANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH TJÄNSTER PÅ GRUND AV KÖPTA ELLER INFÖRSKAFFADE VAROR, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER ELLER MEDDELANDEN MOTTAGNA ELLER TRANSAKTIONER GJORDA GENOM ELLER FRÅN WEBBPLATSERNA, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET; (iii) ICKE AUKTORISERAD ÅTKOMST AV ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DIN DATA; (iv) PÅSTÅENDEN ANSLAGNA AV, ELLER PÅ UPPDRAG AV, TREDJE PART PÅ WEBBPLATSERNA, TJÄNSTERNA ELLER I INNEHÅLLET INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSLÅENDE ELLER ÖVERFÖRING AV TREDJE PARTS SKADLIGA, STÖTANDE ELLER OLAGLIGA MATERIAL; ELLER (v) NÅGOT ANNAT I ANSLUTNING TILL WEBBPLATSERNA, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET ELLER MATERIAL FRÅN TREDJE PART. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER, UTAN UNDANTAG, FÖR ALLA SKADOR ELLER PERSONSKADOR SOM ORSAKATS AV FEL, UTELÄMNANDE, ELLER ANNAT FEL I FUNKTION AV NHL-ENHETERNA, DERAS DOTTERBOLAG OCH AFFÄRSPARTNERS; ALLA STÖRNINGAR, DEFEKT ELLER FÖRSENING I FUNKTION ELLER ÖVERFÖRING, INKLUSIVE FEL PÅ KOMMUNIKATIONSLINJER; ALLA DATORVIRUS; OCH ALL STÖLD, FÖRSTÖRELSE ELLER ÄNDRING AV, ELLER ICKE AUKTORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV, ALLA ELEKTRONISKA POSTER.
 
18.    UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR
VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG FÖR VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER EXKLUDERANDE AV ANSVAR FÖR OLYCKS- OCH FÖLJDSKADOR. UTIFRÅN DET KAN DET VARA SÅ ATT VISSA AV BEGRÄNSNINGARNA OVAN I AVSNITT 16 OCH 17 INTE ÄR GILTIGA FÖR DIG. I VISSA JURISDIKTIONER ÄR ANSVARET FÖR NHL-ENHETERNA BEGRÄNSAT TILL GÄLLANDE LAGARS MAXIMALA OMFATTNING. OAKTAT VILLKOREN I AVSNITT 17 OVAN SKA DEN TOTALA GOTTGÖRELSEN FRÅN NHL-ENHETERNA TILL DIG ÖVERSTIGA DE AVGIFTER DU BETALAT IN (OM SÅDANA ÄR BETALADE) FÖR TJÄNSTER ELLER INNEHÅLL SOM ÄR GRUND TILL SÅDAN GOTTGÖRELSE.
 
19.    MEDDELANDE
NHL-parterna kan meddela dig via e-post eller normalpost. NHL-parterna kan även meddela ändringar i Användningsvillkoren eller annat genom att anslå meddelanden eller länkar till meddelanden generellt på Webbplatserna eller genom att publicera nya Användningsvillkor på Webbplatserna. Du kan skicka meddelande gällande alla Webbplatser som inte är medlemsklubbarnas webbplatser till NHL ICE via e-post till webmaster@nhl.com eller normalpost till NHL ICE, 1185 Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10036, USA. Du kan skicka meddelanden gällande alla NHL-klubbarnas Webbplatser till NHL-klubben i fråga på den adress som finns på respektive medlemsklubbs Webbplats.
 
20.    LÄNKA TILL WEBBPLATSERNA OCH INBÄDDAT INNEHÅLL
a.    Ingen länk till Webbplatserna får vara i "frame" om sådan "frame" innehåller sponsring, annons eller annan kommersiell text eller bild. Samtliga länkar till Webbplatserna måste vara till hemsidan på Webbplatsen i fråga. "Deep Linking" till interna sidor på Webbplatserna är uttryckligen förbjudet.
 
b.    Vissa Tjänster ger dig möjlighet att bädda in Innehåll i andra webbsidor, så som funktioner i NHL Network Online och videoklippen på nhl.tv som gör att du kan bädda in NHL-video på din blogg, fansite eller webbsida. All användning av inbäddat Innehåll måste vara i icke kommersiellt syfte och ska kunna visas upp för NHL-parterna när som helst. Förbjuden kommersiell användning inkluderar alla följande åtgärder gjorda utan i förväg erhållet skriftligt godkännande från NHL-parterna:
1.    försäljning av åtkomst till inbäddat Innehåll på annan webbplats;
2.    användning av inbäddat Innehåll med primärt syfte att få annons- eller abonnemangsintäkter;
3.    skapa en webbplats som bara har en samling inbäddat Innehåll och medvetet försöker generera annonsintäkter från den;
4.    använda inbäddat Innehåll som NHL-parterna utifrån eget godtycke anser utnyttjar NHL-parternas resurser för att konkurrera med eller påverka marknaden för Innehåll.
Förbjuden kommersiell användning inkluderar inte användning av inbäddat Innehåll för att visa NHL-videor på en annonsinriktad blogg- eller supporterwebbplats förutsatt att det inbäddade Innehållet inte används för att få annonsintäkter eller konkurrerar med NHL-parternas Webbplatser.
21.     
22.    NHL-BUTIKEN
Du kan beställa produkter och tjänster online från shop.nhl.com som är den officiella NHL-butiken ("Butiken"). När du gör en beställning i Butiken godkänner du att betala alla avgifter i anslutning till beställningen inklusive skatter och fraktavgifter och du omfattas av övriga villkor som gäller för liknande tjänster så som de beskrivs i Butiken. Våra tredje parts-leverantörer är helt ansvariga för hantering av beställningar som görs i Butiken, för att skicka produkterna och för att debitera produkter och tjänster som beställs i Butiken. Gå till Butiken för att se hur du kan kontakta vår tredje parts-leverantör.
 
23.    BETALTJÄNSTER
a.    Registrering och säkerhet
1.    Du måste fylla i ett registreringsformulär för att kunna abonnera på Betaltjänster och för att öppna ett konto i anslutning till det. Som en del i registreringen ska du välja användarnamn och lösenord. Du måste även ange viss registreringsinformation som ska vara exakt och fullständig. Du får inte (i) välja eller använda ett användarnamn som någon annan har i avsikt att framstå som den personen, (ii) använda ett användarnamn som någon annan person har rätt till utan denna persons tillåtelse, (iii) använda ett användarnamn som NHL ICE, utifrån eget godtycke, anser vara stötande, (iv) tillåta någon tredje part att använda eller få åtkomst till ditt Betaltjänst-konto med ditt användarnamn och lösenord, eller (v) tilldela, överföra eller underlicensiera din rätt till användning eller åtkomst för Betaltjänster till tredje part. Om du bryter mot föregående innebär det brott mot Användningsvillkoren vilket kan leda till omedelbart avslut av dina Betaltjänst-konton. I sådana fall kan du också hållas ansvarig för eventuella skador på grund av ditt brott mot Användningsvillkoren.
2.    När du registrerar dig för en Betaltjänst garanterar du att: (a) du är myndig enligt de åldersgränser som gäller i din jurisdiktion; (b) all information du skickar in är sann och riktig (inklusive, men inte begränsat till, din betalkortsinformation); och (c) att du är den person som äger betalkortet.
3.    Du ska omgående meddela NHL ICE på webmaster@nhl.com om du upptäcker eller misstänker icke auktoriserad användning av dina Betaltjänst-konton eller om du känner till eller misstänker brott mot säkerheten för dina Betaltjänst-konton inklusive förlust, stöld eller icke auktoriserat avslöjande av din lösenords- eller betalkortsinformation. Du ska omgående ändra ditt lösenord vid någon förlust, stöld eller icke auktoriserat avslöjande av ditt lösenord.
4.    Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och för all användning och aktivitet på dina Betaltjänst-konton inklusive användning av Betaltjänster av någon tredje part som auktoriserats av dig att använda ditt användarnamn och lösenord. Sådant ansvar innefattar uttryckligen samtliga köp som görs och andra avgifter som belastar ditt betalkort i anslutning till din användning (eller någon auktoriserad tredje part) av Betaltjänsterna. I händelse av bedrägerier, missbruk eller annat olagligt förfarande på dina Betaltjänst-konton kan NHL ICE, utifrån eget godtycke, avsluta dina Betaltjänst-konton och rapportera dig till lämpliga polisiära myndigheter. Du kan bli ansvarig för skador som uppkommer på grund av sådana bedrägerier, sådant missbruk eller annat olagligt förfarande.
 
b.    Avgifter och betalning
1.    Du godkänner att betala samtliga abonnemangsavgifter och andra debiteringar på dina Betaltjänst-konton inklusive gällande skatter enligt de debiteringsregler som gäller vid betalningstillfället. Debiteringsvillkoren för NHL GameCenter Live finns på Webbplatsen https://gamecenter.nhl.com/nhlgc/help.htm. Dessa debiteringsvillkor anses härmed ingå i Användningsvillkoren. Debiteringsvillkoren kan ändras från tid till annan. NHL-parterna reserverar sig rätten att ändra avgiften för, eller basen för prissättningen, alla abonnemangsavgifter och andra debiteringar för Betaltjänsterna och att införa nya abonnemangsavgifter eller andra debiteringar efter att i förväg ha meddelat dig. Du måste uppge giltig betalkortsinformation till NHL-parterna och deras debiteringspartners. DU (OCH INTE NHL-ENHETERNA, NÅGON ANNAN NHL-ENHET ELLER DERAS DEBITERINGSPARTNERS) ANSVARAR FÖR ATT BETALA DE BELOPP SOM DEBITERATS DITT BETALKORT AV DIG ELLER TREDJE PART VARE SIG DU GODKÄNT ELLER INTE GODKÄNT EN SÅDAN DEBITERING. DU HAR ÄVEN ANSVAR FÖR ATT BETALA SAMTLIGA EVENTUELLA SKATTER OCH LIKNANDE AVGIFTER I ANSLUTNING TILL DITT KÖP AV BETALTJÄNSTER.
2.    I anslutning till vissa abonnemangsalternativ som beskrivs i debiteringsvillkoren kommer NHL-parterna och deras debiteringspartners att automatiskt förnya ditt abonnemang och debitera en ny abonnemangsavgift utan att specifikt meddela dig. I anslutning till eventuella abonnemangsalternativ som innebär automatisk förnyelse är abonnemangsavgiften för förnyelseperioden lika med abonnemangsavgiften för den föregående perioden såvida inte NHL-parterna eller deras debiteringspartners meddelar dig i förväg om eventuella förändringar av abonnemangsavgiften
3.    Provabonnemang. Tillgång till en Betaltjänst, som NHL GameCenter Live eller NHL GameCenter Premium, kan göras för dig under en begränsad tidsperiod i form av ett kostnadsfritt provabonnemang ("Provabonnemang"). Observera att alla delar av Användningsvillkoren (förutom betalningsavsnittet 22.b. 1 och 2 ovan) gäller även för Provabonnemang. Om du abonnerar på ett Provabonnemang så: (a) är du införstådd med att Provabonnemanget är personligt och inte kan överlåtas eller på annat sätt tilldelas någon annan person; (b) är du införstådd med att Provabonnemangets syfte är att du ska ha åtkomst till Betaltjänsten för övervägande om ett riktigt abonnemang av Betaltjänsten ("Abonnemang"); och (c)är du införstådd med att Provabonnemanget kan innebära vissa speciella villkor och din användning av Betaltjänsten kan omfattas av andra villkor under perioden för Provabonnemanget också kan innebära sådana andra villkor och att sådana villkor ska anses vara del av Användningsvillkoren; och (d) ÄR DU INFÖRSTÅDD MED ATT OM PROVABONNEMANGET INTE AVSLUTAS INOM PERIODEN FÖR PROVABONNEMANGET KOMMER DET ABONNEMANG SOM ERBJÖDS VID TECKNANDET AV PROVABONNEMANGET ATT PÅBÖRJAS VID SLUTET AV PERIODEN FÖR PROVABONNEMANGET OCH DET BETALKORT DU UPPGIVIT KOMMER ATT DEBITERAS AUTOMATISKT MED VAD DETTA ABONNEMANG KOSTAR.

c.    Produkter och tjänster
NHL ICE eller dess debiterings-, tjänste- eller hanteringspartner kan erbjuda dig vissa produkter och tjänster i anslutning till ditt abonnemang på NHL GameCenter Live, NHL GameCenter Premium eller någon annan Tjänst. DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERBJUDS DIG I ANSLUTNING TILL DITT ABONNEMANG PÅ NHL GAMECENTER LIVE ELLER NÅGON ANNAN TJÄNST TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" OCH UTIFRÅN "TILLGÅNG". NHL-ICE, ÖVRIGA NHL-ENHETER OCH NHL ICE DEBITERINGS-, TJÄNSTE- OCH HANTERINGSPARTNER FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER GÄLLANDE NAMN OCH ICKE INTRÅNG OCH IMPLICERADE GARANTIER OM ÅTERFÖRSÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA SYFTEN MED AVSEENDE PÅ EN VISS PRODUKT ELLER TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS DIG PÅ GRUND AV DITT ABONNEMANG PÅ NHL BETALTJÄNSTER ELLER BASTJÄNSTER.
 
d.    NHL GameCenter Live // NHL GameCenter Premium – Annullering
Enligt gällande lagar kan du om du abonnerar på hel- eller halvsäsongspaket med NHL GameCenter Live eller NHL GameCenter avsluta ditt abonnemang på tjänsten inom 5 dagar efter abonnemanget och få abonnemangskostnaden återbetalad; om du registrerar dig för någondera abonnemangstjänst igen efter annulleringen förbehåller sig NHL ICE rätten att neka till vidare annulleringsbegäranden. Du kan avbryta ditt abonnemang genom att kontakta kundsupport enligt http://gamecenter.nhl.com/nhlgc/help.htm. NHL ICE kan avbryta ditt abonnemang på NHL GameCenter Live eller NHL GameCenter Premium när som helst utan föregående meddelande vid agerande som NHL ICE anser, utifrån eget godtycke, bryter mot Användningsvillkoren inklusive, men inte begränsat till, agerande som NHL ICE anser är skadligt för andra abonnenter, för NHL ICE verksamhet eller för andra informationsleverantörer.
 
e.    NHL Vault – Debitering och annullering
Debiteringar för NHL Vault görs månadsvis utifrån inköpsdatumet för det ursprungliga abonnemanget. För att avbryta abonnemanget, kontakta kundsupport på +1 866-210-6349 i Nordamerika och +1 407-708-1356 internationellt mellan 15.00 och 01.00 ET. Annulleringar verkställs vid slutet av den månadsvisa debiteringsperioden och inga återbetalningar görs.