SHARE
Dela


 

Användningsvillkor

Senast uppdaterad och träder i kraft — den 13 augusti, 2014

DESSA VILLKOR INNEFATTAR GARANTIFRISKRIVNINGAR (PARAGRAF 12), ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH EN UTESLUTANDE KOMPENSATION (PARAGRAF 13), OCH EN SKILJEDOMSKLAUSUAL SAMT ETT KATEGORIUNDANTAG (PARAGRAF 18). LÄS NOGA IGENOM DEM.

1. Detta är ett juridiskt avtal

Dessa Användningsvillkor ("Villkoren") är ett juridiskt avtal mellan dig och NHL Interactive CyberEnterprises, LLC och dess samarbetsbolag, inklusive NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V., och National Hockey League ("NHL", "vi" eller "oss") reglerar din åtkomst till och användning av webbplatser och onlinetjänster som visar eller tillhandahåller en auktoriserad länk till dessa Villkor (gemensamt, "Tjänster"). Tjänsterna inkluderar, utan begränsning till, nhl.com, NHL-appen, NHL GameCenter LIVE™ och NHL Vault™.

Läs noga igenom Villkoren innan du använder Tjänsterna. Du bör skriva ut en kopia av dessa Villkor eller spara dem till din enhet som en framtida referens. Din användning av Tjänsterna indikerar ditt samtycke till att bindas till Villkoren. Använd inte Tjänsterna om du inte accepterar Villkoren. Vi kan komma att ändra Tjänsterna eller Villkoren när som helst, till exempel för att återspegla ändringar i lagen eller för tillsynskrav. All din användning av Tjänsterna efter att vi har infört ändringar till Villkoren, utgör att du accepterar de ändringarna.

2. Innehåll och aktiviteter som är förbjudna

Du får inte ha åtkomst till eller använda, eller försöka få åtkomst till eller använda Tjänsterna, för att vidta några åtgärder som kan skada oss eller någon annan person eller enhet (där var och en är en "person"), hindra driften av Tjänsterna eller använda Tjänsterna på ett sätt som gör intrång på några som helst lagar. Till exempel, du får inte:

 • Utge dig för att vara någon person eller felaktigt påstå eller på annat sätt oriktigt framställa dina uppgifter, din anknytning till någon person, eller ursprunget av någon information som du tillhandahåller;

 • Inlåta dig i icke auktoriserad spindling, skrapning eller insamling av innehåll eller information, eller använda någon annan icke auktoriserad automatiserade metoder för att kompilera information;

 • Införskaffa eller försöka erhålla icke auktoriserad åtkomst till andra datorsystem, material, information, eller några tjänster som finns tillgängliga på eller via Tjänsterna;

 • Använda någon enhet, programvara, eller ett tillvägagångssätt för att störa eller försöka att störa Tjänsternas normala funktionalitet eller någon aktivitet som utförs på Tjänsterna, eller försöka att avsöka, skanna eller testa säkerhetsrisken för, eller kränka säkerheten för något system, enhet, eller ett nätverk;

 • Kringgå, bakåtkompilera, dechiffrera, dekompilera, demontera, avkoda, eller på annat sätt ändra eller störa (eller försöka, uppmuntra, eller stödja någon annan persons försök att engagera sig i sådana aktiviteter) någon del som utgör programvaran eller på något annat sätt utgöra en del av Tjänsterna. Användning eller distribution av verktyg som är utformade att äventyra säkerheten (dvs., program för lösenordsgissning, knäckningsverktyg, eller verktyg för nätverksavsökning) är strängt förbjudet;

 • Att vidta några åtgärder som utgör en oskälig eller oproportionerligt stor belastning på vårt nätverk eller vår infrastruktur;

 • Ladda upp eller på annat sätt överföra någon kommunikation, programvara, eller material som innehåller ett virus eller är på annat sätt skadlig för våra eller våra användares datorer, enheter eller system; eller

 • Inlåta sig i något annat beteende som begränsar eller hindrar någon person från att använda Tjänsterna, eller att, i vår egen uppfattning, utsätter oss, våra användare, eller någon annan tredje part för någon ansvarsskyldighet, skada eller förlust av något slag.

Intrång i systemet eller nätverkssäkerheten och visst annat beteende, kan leda till civil eller brottslig ansvarsskyldighet. Vi kan komma att utreda och arbeta med polismyndigheter för att åtala användare som överträder Villkoren. Vi kan komma att annullera din åtkomst till Tjänsterna av någon eller utan någon anledning när som helst utan förvarning.

3. Inskickat material från användare

På vissa platser av Tjänsterna kan du anslå kommentarer, skicka e-post, eller på annat sätt anslå, publicera, inskicka, överföra, ladda upp, skicka, eller på annat sätt tillhandahålla ("tillhandahålla") information till oss eller andra personer. Du har fullt ansvar för innehållet och andra material som du tillhandahåller oss eller andra personer i samband med Tjänsterna, inklusive utan begränsning till information, ljudinspelningar, videor, fotografier, dokument, eller annat material ("Användarinnehåll"). Du samtycker till att inte tillhandahålla Användarinnehåll som:

 • Kränker, tillskansar sig, eller på annat sätt överträder upphovsrätten, varumärkes-, patent-, eller andra immateriella egendomsrättigheter tillhörande någon annan person;

 • Är falsk, missledande, ärekränkande, förtalande, smädlig, oanständig, förnärmande, hatisk, hotfull, trakasserande, eller sexuellt explicit;

 • Överträder en persons integritetsrätt eller rätt gentemot offentliggörande;

 • Innehåller reklam eller något erbjudande av något slag;

 • Som utger sig för att vara någon person eller enhet, inklusive en representant från NHL eller NHL:s Medlemsklubb, en nuvarande eller tidigare spelare i NHL:s Medlemsklubb, eller falskt påstå eller på annat sätt felaktigt representera en anknytning till någon person eller enhet;

 • Förnedrar andra på grund av kön, etnisk grupp, klass, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning eller identitet, handikapp, eller annan klassificering;

 • Innehåller skymford eller annat språk eller material ämnat för att skrämma eller att uppmana till våld; eller

 • Överträder gällande lokala, statliga, nationella eller internationella lagar, eller som förespråkar illegal aktivitet.

Vi har även rätt, till den utsträckning som lagen godkänner eller kräver, att avslöja din identitet till någon tredje part som påstår att något Användarinnehåll som du tillhandahåller oss eller andra i samband med Tjänsterna, utgör en kränkning av den tredje partens immateriella egendomsrättigheter, den tredje partens integritetsrätt, eller någon annan gällande lokal, statlig, nationell eller internationell lag.

Om Tjänsterna tillåter dig att tillhandahålla oss med Användarinnehåll, kan du bara tillhandahålla Användarinnehåll som är ursprungligt och som du har rätt att tillhandahålla. Genom att tillhandahålla oss med Användarinnehåll, beviljar du oss en royaltyfri, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, global, fullständigt underlicensierbar, överlåtlig licens att publicera, reproducera, distribuera, överföra, visa, uppföra, redigera, adaptera, modifiera, översätta, skapa derivata verk från, sälja, erbjuda till försäljning, exportera och på annat sätt använda och exploatera ditt Användarinnehåll (eller någon del därav) på vilket sätt vi än vill och i alla former, media, eller teknologier nu kända eller som senare utvecklas. Härmed upphäver du alla dina moraliska rättigheter som du kan ha till ditt Användarinnehåll, till den utsträckning som godkänns enligt gällande lag. Du intygar att du har införskaffat alla nödvändiga tillstånd från alla personer eller enheter vilka identifieras i eller som ditt inskickade material omfattas av (inklusive de som visas i fotografiskt eller videoinnehåll), och, där minderåriga ingår, även från deras föräldrar eller vårdnadshavare, enligt vad som än är tillämpligt.

Genom att tillhandahålla ditt Användarinnehåll till oss, samtycker du till dessa Villkor. Om du inte vill ge oss tillstånd att använda ditt Användarinnehåll enligt dessa Villkor, tillhandahåll då inte det till oss på våra Tjänster.

Vi är inte skyldiga att publicera eller använda ditt Användarinnehåll. Att anslå eller publicera Användarinnehåll eller NHL-innehåll (enligt vad som definieras i paragraf 7) avser inte på något sätt att fastställa, eller föreslår en rekommendation från NHL, inklusive hur sanningsenligt, giltigt eller pålitligt Användarinnehållet eller NHL-innehållet är. NHL ansvarar inte för något Användarinnehåll eller NHL-innehåll, och har ingen skyldighet att övervaka Användarinnehåll eller NHL-innehåll som anslås på Tjänsterna. Din användning av någon information i Användarinnehåll eller NHL-innehåll sker på egen risk. NHL och dess ombud har rätt, men är inte skyldiga, utifrån eget godtycke, att övervaka, granska, redigera, ta bort, radera, inaktivera, vägra, begränsa eller annullera din åtkomst till ditt Användarinnehåll eller Tjänsterna (helt eller delvist) när som helst utan förvarning med eller utan någon anledning. De skyldigheter du har gentemot oss under dessa Villkor skall fortsättningsvis gälla vid annullering av Tjänsterna, all din användning av Tjänsterna, allt Användarinnehåll på Tjänsterna, eller dessa Villkor. Du får inte fortsättningsvis anslå något Användarinnehåll som vi tidigare har upplyst dig om att inte anslå.

Om du är yngre än 13 år, kan du inte tillhandahålla oss något Användarinnehåll. Om du är yngre än myndighetsåldern i den jurisdiktion där du bor men är minst 13 år gammal, kan du endast tillhandahålla Användarinnehåll med godkännande och under uppsikt av en förälder eller vårdnadshavare. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och samtycker till dessa Villkor med förmån för en individ mellan 13 år och myndighetsåldern i den jurisdiktion där du bor, iaktta att du har fullt ansvar för hans eller hennes Användarinnehåll och all juridisk ansvarsskyldighet som han eller hon kan orsaka.

4. Abonnemangstjänster

 • Abonnemangstjänster. Vissa Tjänster, såsom NHL GameCenter LIVE™ och NHL Vault™, kan bli tillgängliga endast genom att skapa ett abonnemangskonto och genom att betala en avgift (“Abonnemangstjänster”).  Med konton för Abonnemangstjänster, får du åtkomst till Abonnemangstjänster under en bestämd tidsperiod, vilken kan automatiskt förnyas, i enlighet med vad som beskrivs i dessa Villkor.  Observera att för kanadensiska användare som abonnerar på NHL GameCenter LIVE™ via Rogers Media, Inc. (“Rogers”), kommer debiterings- och betalningsvillkoren i Rogers Användningsvillkor för NHL GameCenter LIVE™ att gälla för dessa kanadensiska användare och inte de debiterings- och betalningspolicyer som gäller för NHL, i samband med denna tjänst.

 • Åtkomstbegränsningar. Du har inte rätt att få åtkomst till några Abonnemangstjänster om du inte har (i) öppnat ett abonnemangskonto med NHL (eller med Rogers i Kanada), och betalat tillämplig avgift; (ii) har erhållit åtkomstuppgifter (inklusive ett användarnamn och ett lösenord), och (iii) använder de åtkomstuppgifterna. Du har inte rätt att olovligt låta någon annan få åtkomst till Abonnemangstjänsterna, inklusive genom att dela, sälja, erbjuda till allmänheten, eller erbjuda att sälja dina åtkomstuppgifter eller tillhandahålla något innehåll eller annat material som du införskaffat via Abonnemangstjänsterna till någon tredje part, eller på annat sätt kränka dessa Villkor. Du ansvarar för att upprätthålla integriteten för dina åtkomstuppgifter, och om du har vetskap om eller misstänker att någon annan än du känner till dina åtkomstuppgifter, måste du omedelbart underrätta oss. Du ansvarar även för all användning eller aktivitet för kontona för Abonnemangstjänsterna, inklusive någon tredje parts användning av Abonnemangstjänsterna som du har gett tillstånd att kunna använda dina åtkomstuppgifter. Sådant ansvar innefattar uttryckligen samtliga köp som görs och andra avgifter som belastar ditt betalkort i anslutning till din användning (eller någon auktoriserad tredje parts användning) av Abonnemangstjänsterna. I händelse av någon bedräglig, oegentlig, eller olaglig aktivitet på dina konton för Abonnemangstjänsterna, kan vi, utifrån eget godtycke, annullera de kontona och anmäla dig till lämpliga polismyndigheter. Du kan bli ansvarig för skador som uppkommer på grund av sådan bedräglig, oegentlig, eller på annat sätt olaglig aktivitet.

 • Enheter och minimala systemkrav. Vissa Abonnemangstjänster, såsom NHL GameCenter LIVE™ och andra videotjänster, kan man endast få åtkomst till genom att använda vissa enheter som uppfyller särskilda minimala systemkrav. Du bör undersöka Abonnemangstjänsterna innan du betalar för att få åtkomst till dem, för att säkerställa att de är kompatibla med din enhet, eftersom vi inte återbetalar några avgifter som du har betalat om Abonnemangstjänsterna du abonnerar på inte är kompatibla. För vissa enheter, kan betalningen för Abonnemangstjänsterna processeras av enhetsleverantören. Dessa betalningar regleras av enhetsleverantörens villkor, inklusive dess annullerings- och återbetalningspolicy. Övriga begränsningar kan föreligga, inklusive begränsningar av tillgången av enheter eller Abonnemangstjänster i vissa länder. Klicka här för mer information om enheter - http://nhl.com/devices.

 • Upphävning eller annullering. Vi kan komma att upphäva eller annullera din åtkomst till Abonnemangstjänsterna när som helst utan att förvarna dig. Om vi gör det, är du inte längre ansvarig för avgifter som associeras med Abonnemangstjänsterna efter att annulleringen trätt i kraft, men du kommer inte att erhålla någon kompensation från oss och vi kommer inte att utfärda några återbetalningar. Om du har kränkt eller överträtt någon skyldighet i dessa Villkor, blir du inte berättigad till någon kompensation.

 • Debitering och betalning.

Observera att detta underavsnitt inte gäller för kanadensiska användare som abonnerar på NHL GameCenter LIVE™ via Rogers. Användarna kommer att underställas av Rogers debiterings- och betalningspolicyer.

 • Ålder och debiteringsauktorisering. Genom att abonnera på en Abonnemangstjänst, bekräftar du att du är minst 18 år, att all information som du skickar är sanningsenlig och korrekt (inklusive all kreditkortsinformation), och att du är den auktoriserade innehavaren av kreditkortet.

 • Avgifter. Du samtycker till att betala samtliga abonnemangsavgifter och andra debiteringar för dina konton för Abonnemangstjänsterna, inklusive tillämplig moms. NHL (eller, din enhetsleverantör, där detta är tillämpligt) förbehåller sig rätten att kunna ändra summan av, eller underlaget för att fastställa alla abonnemangsavgifter eller andra debiteringar för Abonnemangstjänsterna och för att införa nya abonnemangsavgifter eller andra debiteringar som träder i kraft efter att du har underrättats i förväg.

 • Automatisk förnyelse. I samband med vissa Abonnemangstjänster, kan vi automatiskt förnya ditt abonnemang och debitera dina konton för Abonnemangstjänsterna med en ny abonnemangsavgift, efter att vi har underrättat dig om den förestående automatiska förnyelsen och gett dig valet att kunna tacka nej till en sådan förnyelse. En Abonnemangstjänst kommer inte att automatiskt förnyas i jurisdiktioner där denna metod är förbjuden enligt gällande lag. I samband med alla abonnemangsval som tillhandahåller en automatisk förnyelse, kommer du att underrättas via e-post att ditt abonnemang automatiskt kommer att förnyas för följande abonnemangsperiod (med det fulla säsongspriset för NHL GameCenter LIVE™) som gäller för en sådan förnyelseperiod (om inte NHL underrättar dig om det motsatta) och vid den tidpunkten kommer du att få möjligheten att annullera ditt abonnemang inom en fastställd tidsgräns. Om du inte annullerar ditt abonnemang innan den fastställda tidsgränsen, kommer ditt abonnemang att automatiskt förnyas, och ditt kredit- eller betalkort som är registrerat kommer att debiteras. SÅVIDA DU INTE UNDERRÄTTAR OSS INNAN DEN FASTSTÄLLDA TIDSGRÄNSEN I VÅR UNDERRÄTTELSE TILL DIG FÖR DEN FÖRESTÅENDE FÖRNYELSEN ATT DU VILL ANNULLERA ALLA AUTOMATISKA FÖRNYELSER AV ABONNEMANGSTJÄNSTERNA, ÄR DU INFÖRSTÅDD MED ATT DITT ABONNEMANG KOMMER AUTOMATISKT ATT FÖRNYAS OCH DU AUKTORISERAR OSS (UTAN FÖREGÅENDE AVISERING) ATT INSAMLA DEN GÄLLANDE ABONNEMANGSAVGIFTEN OCH EVENTUELL MOMS MED DIN REGISTRERADE KREDIT- ELLER BETALKORTSINFORMATION.

 • Provabonnemang. Åtkomst till en Abonnemangstjänst, inklusive NHL GameCenter LIVE™ eller NHL Vault™, kan göras tillgängliga emellanåt under ett tidsbegränsat kostnadsfritt provabonnemang (ett "Provabonnemang"). Observera att dessa Villkor gäller för ett Provabonnemang. Du kanske ombeds att tillhandahålla din kreditkortsinformation när du registrerar dig för ett Provabonnemang. I detta fall, kommer ditt kreditkort endast att debiteras om du inte annullerar ditt Provabonnemang innan dess slutperiod. Om vi ber dig om kreditkortsinformation och du inte annullerar Provabonnemanget innan dess provperiod har utgått, kan ditt Provabonnemang ändras till ett betalt abonnemang och ditt kreditkort debiteras med abonnemangsavgiften som gäller vid den tidpunkt som ditt Provabonnemang först började. Genom att abonnera på ett Provabonnemang: (a) är du införstådd med att Provabonnemanget är personligt och kan inte överlåtas eller på annat sätt tilldelas någon annan person; (b) är du införstådd med att Provabonnemangets syfte är att du ska få åtkomst till Abonnemangstjänsterna för övervägande om ett komplett abonnemang av Betaltjänsten (ett "Betalt abonnemang"); och (c) du är införstådd med att Provabonnemanget kan vara föremål för andra särskilda villkor för Provabonnemanget som erbjuds, och att din användning av Abonnemangstjänsten under Provabonnemangets tidsperiod även kommer att vara föremål för sådana övriga villkor och att sådana övriga villkor skall införlivas till Villkoren; och (d) DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT IFALL DET KRÄVS ATT DU MÅSTE TILLHANDAHÅLLA DIN KREDITKORTSINFORMATION OCH OM PROVABONNEMANGET INTE ANNULLERAS INOM TIDSPERIODEN FÖR PROVABONNEMANGET, KOMMER DITT PROVABONNEMANG ATT ÄNDRAS TILL ETT BETALT ABONNEMANG, DÄR PRISET KOMMER ATT VARA LIKSTÄLLT MED PRISET AV ETT BETALT ABONNEMANG SOM TRÄTT I KRAFT VID DEN TIDPUNKT SOM PROVABONNEMANGET PÅBÖRJADES OCH ATT KREDITKORTET SOM DU TILLHANDAHÖLL KOMMER AUTOMATISKT ATT DEBITERAS, BASERAT PÅ ETT BETALT ABONNEMANG SOM BÖRJADE DEN DAG DÅ DITT PROVABONNEMANG BÖRJADE.

 • Annullering. För att annullera ditt abonnemang till Abonnemangstjänsterna, måste du följa procedurerna som beskrivs nedan. Om vi inte har tagit upp annulleringsprocedurerna för en särskild Abonnemangstjänst, bör du kontakta oss på NHL.com/contact. Förutom det som beskrivs nedan, så återbetalar vi inte eller proportionellt beräknar Abonnemangstjänster, eller några andra köp som gjorts via Tjänsterna, av någon som helst anledning. Begäran om annullering av abonnemang träder i kraft när debiteringsperioden som vi erhållit annulleringen för har upphört.

 • NHL Vault™. Betalningar för NHL Vault™ görs månadsvis i enlighet med inköpsdatumet av det ursprungliga abonnemanget. För att annullera ditt abonnemang, ring kundtjänst på 866-210-6349 i USA och 407-708-1356 internationellt, mellan 09:00-02:00 ET under NHL-säsongen och under normal kontorstid under lågsäsongen.

 • NHL GameCenter LIVE™. Enligt gällande lagar, kan du som abonnent på NHL GameCenter LIVE™ annullera ditt abonnemang inom fem (5) dagar efter det ursprungliga abonnemanget börjat eller inom fem (5) dagar efter att ditt abonnemang automatiskt har förnyats, och erhålla en återbetalning av abonnemangsavgiften; förutsatt att om du registrerar dig igen för NHL GameCenter LIVE™ efter din annullering, förbehåller sig NHL sig rätten att neka vidare annulleringsbegäran som gjorts under en enskild NHL-säsong. Du kan annullera ditt abonnemang genom att kontakta kundtjänst på 866-210-6349 i USA och 407-708-1356 internationellt, mellan 09:00-02:00 ET under NHL-säsongen och under normal kontorstid under lågsäsongen.

5. Videotjänster och sändningsbegränsningar

Sändningsbegränsningar gäller för Tjänster som tillåter dig att se videor av direktsända matcher eller sammandrag, såsom NHL GameCenter LIVE™. Vad gäller NHL GameCenter LIVE™, under den normala NHL-säsongen, kan den schemalagda webbsändningen av Stanley Cup Playoffs och Stanley Cup Final, vara begränsad och inte tillgänglig för direktsändning, om:

 1. du befinner dig inom det gällande lagets lokala sändningsområde, oavsett om laget spelar en bortamatch eller en hemmamatch, eller om matchen sänds lokalt av ett regionalt tv-bolag; eller

 2. en NHL-match sänds nationellt i ditt land eller sändningsområde.

Den fullständiga reprisen av någon sändningsbegränsad match kommer normalt att vara tillgänglig på NHL GameCenter LIVE™ och NHL Vault™ senast fyrtioåtta (48) timmar efter att matchen har avslutats. För att fastställa vilka matcher i ditt lokala område som är föremål för sändningsbegränsningar på NHL GameCenter LIVE™, klicka på denna postnummerlänk och ange ditt postnummer: http://www.nhl.com/ice/ziplookup.htm.

OM DU KRINGGÅR ELLER FÖRSÖKER KRINGGÅ NÅGRA SÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR ELLER ANDRA ANVÄNDARBEGRÄNSNINGAR: KOMMER DITT ABONNEMANG OMEDELBART ATT ANNULLERAS OCH EN AVGIFT PÅ ETT HUNDRA DOLLAR ($100,00) FÖR FÖRTIDA ANNULLERING KOMMER ATT DEBITERAS DITT KREDITKORT; DU KAN BLI FÖREMÅL FÖR LAGA ÅTGÄRDER; OCH NHL FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ANMÄLA EN SÅDAN FÖRSUMMELSE TILL TILLÄMPLIGA POLISMYNDIGHETER..

6. Registrering för tjänster utan abonnemang

Du kan ombedas att registrera dig för särskilda aktiviteter i samband med Tjänster utöver Abonnemangstjänsterna (se paragraf 4 för en diskussion om Abonnemangstjänster). När du registrerar dig eller tillhandahåller övrig information i samband med Tjänsterna, samtycker du till att tillhandahålla korrekt, aktuell och komplett information om dig själv, enligt vad som krävs eller vad som instruerats och att omedelbart uppdatera denna information för att upprätthålla dess riktighet. NHL har rätt att annullera eller upphäva alla konton eller andra registreringar och neka all nuvarande eller framtida användning, om de misstänker att sådan information är felaktig eller ofullständig. Du ansvarar för att upprätthålla konfidentialiteten av alla lösenord och användarnamn som du erhåller eller väljer, och du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller konto.

7. Immateriell egendom

Allt innehåll, all information, datorkod, programvara och övriga material som är en del av Tjänsterna utöver ditt Användarinnehåll (gemensamt, "NHL-innehåll") tillhör NHL eller tredje parter. Du kan få åtkomst till, använda och visa Tjänsterna och endast skriva ut kopior av NHL-innehåll för icke-kommersiella syften, informationssyften och personligt bruk, utan att modifiera eller ändra eller det på något sätt, och endast så länge som du uppfyller dessa Villkor.

 • Upphovsrätt och övriga immateriella egendomsrättigheter. Visst NHL-innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagarna i USA och i andra länder. Du är införstådd med att alla upphovsrätter och övriga immateriella egendomsrättigheter som relaterar till Tjänsterna tillhör NHL eller dess tredje parts licensgivare, till den utsträckning som godkänns enligt Förenta Staternas upphovsrättslag, internationella upphovsrättslagar och alla övriga gällande lagar Förutom vad som uttryckligen och skriftligen godkänns av en auktoriserad person eller genom gällande lag, får du inte kopiera, reproducera, distribuera, publicera, mata in i en databas, visa, uppföra, modifera, skapa derivata verk från, överföra, eller på annat sätt använda eller exploatera någon del av NHL-innehållet. För att erhålla ett skriftligt medgivande att använda ett upphovsrättsskyddat verk, kontakta oss via informationen i paragraf 22. Att kopiera och hämta NHL-innehåll på annat sätt utöver vad som upptas ovan, är en överträdelse av dessa Villkor.

 • Varu- och servicemärken. Du är införstådd med och samtycker till att (i) NHL, NHL Shield samt ordmärket och bilden av Stanley Cup är registrerade varumärken tillhörande National Hockey League; (ii) samtliga NHL-logotyper och -varumärken och NHL- medlemsklubbarnas logotyper och varumärken, samt övriga egendomsrättsliga material som har framställts i samband med Tjänsterna och NHL-innehållet, tillhör NHL och de respektive NHL-medlemsklubbarna, eller är licensierade till NHL och får inte användas kommersiellt utan ett skriftligt förhandsgodkännande från NHL Enterprises, L.P., eller dess ombud, vilket kan begäras via kontaktinformationen som tillhandahålls i paragraf 22.

 • Underrättelse om intrång. NHL respekterar immateriella egendomsrättigheter. Om du i god tro anser att ditt verk har reproducerats eller finns tillgängligt på Tjänsterna på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, tillhandahåll då vårt utsedda ombud med följande skriftliga information:

 • En elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är auktoriserad att agera å innehavarens vägnar för den exklusiva rätten som påstås ha kränkts;

 • Identifikation av det upphovsrättsskyddade verket eller en representationslista över de verk som påstås ha kränkts;

 • Identifikation av det påstådda kränkta materialet och information som är skäligen tillräcklig för att kunna tillåta oss att lokalisera materialet;

 • Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress, så att vi kan kontakta dig vid behov;

 • Ett uttalande att du i god tro anser att det ifrågasatta användandet inte har auktoriserats av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud, eller lagenligt; och

 • Ett uttalande från dig, under straffansvar för mened, att ovanstående information i din underrättelse är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har auktoriserats att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.

NHL:a utsedda ombud för underrättelser av anspråk på upphovsrätten, är:

NHL Enterprises, L.P.
DMCA Agent - Group Vice President, Legal and Business Affairs - Intellectual Property
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
NHL.com/contact (välj "DMCA" för ämnesraden)
Telefon: (212) 789-2000
Fax: (212) 789-2727

 • Inbäddat innehåll. Tjänsterna kan tillåta dig att inbädda NHL-innehåll in till andra webbsidor. All användning av inbäddat NHL-innehåll måste får endast vara till för icke-kommersiella syften, och kan inaktiveras av NHL när som helst av någon eller ingen anledning. Förbjuden kommersiell användning inkluderar alla av följande åtgärder som har vidtagits utan ett uttryckligt godkännande från NHL:

 • Försäljning av åtkomst till inbäddat NHL-innehåll på en annan webbplats;

 • Användning av inbäddat NHL-innehåll med anledning av att erhålla reklam- eller abonnemangsintäkter;

 • Skapa en webbplats som bara förenar en samling av inbäddat NHL-innehåll och medvetet försöker att generera reklamintäkter från det;

 • Användning av inbäddat NHL-innehåll, som NHL utifrån eget godtycke, anser konkurrera med eller ersätta Tjänsterna.

Du får inte etablera en länk till våra Tjänster på någon webbplats som kräver en registrering i samband med innehåll från våra Tjänster, eller som på annat sätt insamlar personlig information i samband med innehåll från våra Tjänster. Förbjuden kommersiell användning inkluderar inte användning av inbäddat NHL-innehåll för att visa videor på en annonsinriktad blogg- eller webbplats för fans, förutsatt att det inbäddade NHL-innehållet inte används för att erhålla reklamintäkter eller för att konkurrera med Tjänsterna.

8. Länkning till våra tjänster

Du kan länka till våra Tjänster, förutsatt att du gör det på ett sätt som är hederligt och lagligt och som inte skadar eller drar fördel av vårt rykte. Du får inte etablera en länk på ett sätt som föreslår eller låter påskina någon form av ett samarbete, godkännande eller rekommendation å våra vägnar där inget av detta existerar, och inga länkar till våra Tjänster får vara “konstruerade” till den utsträckning att sådan konstruktion innehåller något sponsorskap, någon reklam, eller kommersiell text eller grafik. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningsgodkännanden utan förvarning. Webbplatsen som du länkar till måste uppfylla standarderna för Användarinnehåll i alla avseenden, enligt vad som beskrivs i paragraf 3 i dessa Villkor.

9. Ändring eller annullering

NHL kan komma att ändra eller annullera dessa Villkor av vilken anledning som helst och när som helst, till exempel för att återspegla ändringar i lagen eller för tillsynskrav. Vi förbehåller oss rätten, utifrån eget godtycke, att begränsa, upphäva eller annullera din åtkomst till och användningen av Tjänsterna, med eller utan förvarning. För övrigt skall tillämpliga paragrafer av dessa Villkor fortsättningsvis gälla efter annulleringen. NHL förbehåller sig även rätten att anhålla om kompensation som finns tillgänglig enligt lagen och enligt rättmätiga krav för överträdelser av dessa Villkor. Vid annulleringen, måste du sluta använda alla Tjänster, inklusive allt NHL-innehåll.

10. Integritetspolicy

Genom att använda Tjänsterna, indikerar du att du har läst och samtycker till vår Integritetspolicy.

11. Länkar och trejde parts innehåll

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser eller onlinetjänster som sköts och upprätthålls av andra personer och som inte kontrolleras och upprätthålls av NHL. Sådana länkar utgör inte en rekommendation från NHL för de andra webbplatserna eller onlinetjänsterna, eller innehållet som visas däri, eller de personer som associeras med dem. Dessa Villkor gäller inte för sådana övriga webbplatser och onlinetjänster, och sådana webbplatser och onlinetjänster utgör inte en del av Tjänsterna. Vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyerna och användningsvillkoren för dessa andra webbplatser eller tjänster.

Vi kan komma att inkorporera tredje parts tjänster, programvara, teknologi, data och/eller annat innehåll (gemensamt, "Material från tredje part") antingen enskilt eller i samband med olika program eller funktioner som finns tillgängliga via Tjänsterna. Sådant Material från tredje part kan hämtas och/eller lagras på din dator eller på annat sätt användas i samband med Tjänsternas funktioner. Din användning av Material från tredje part, kan vara föremål för andra användningsvillkor utöver dessa Villkor och kan vara fastställda av tredje parts leverantörer, enligt vad som är tillämpligt. Du samtycker till och är införstådd med att NHL inte har någon ansvarsskyldighet vad gäller din användning av sådant Material från tredje part, vare sig du är medveten eller inte medveten om dess användning, och vare sig sådan användning av Material från tredje part befrämjas eller rekommenderas av NHL eller inte.

12. Garantifriskrivning

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA GÖRS helt PÅ EGEN RISK. VI KOMMER INTE MED NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM tjänsterna, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, TJÄNSTERNAS FUNKTIONALITET ELLER INFORMATIONEN, MATERIALET, VARORNA, ELLER TJÄNSTERNA SOM VISAS ELLER ERBJUDS PÅ TJÄNSTERNA eller i avseende till några webbplatser eller tjänster länkade från tjänsterna. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK", “med alla felaktigheter” OCH "EFTER TILLGÅNG”. Utan att begränsa den generella tillämpligheten av det som tidigare angivits, FRISKRIVER VI OSS ALLA GARANTIER och villkor, VARE SIG UTTRYCKLIGA, REGELMÄSSIGA, ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL (I) GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE, TITEL, FELFRI ANVÄNDNING, inga anspråk och fri från nackdelar; (II) Garantier gentemot intrång, förskingring, eller överträdelse av någon persons immateriella egendom eller äganderätt; (III) GARANTIER SOM UPPTSTÅR VID AFFÄRER OCH ANVÄNDNING VID HANDEL; OCH (IV) Garantier som relaterar till datans eller innehållets riktighet, tillförlitlighet, felfrihet eller fullständighet, vilka görs tillgängliga på TJÄNSTERNA eller på annat sätt av NHL. Utöver det, finns det inga garantier att TJÄNSTERNA uppfyller dina behov eller krav, eller någon annan persons behov eller krav, ELLER DE BEHOV ELLER KRAV SOM FASTSTÄLLTS I NÅGON DOKUMENTATION. VI GARANTERAR INTE, VARE SIG UTTRYCKLIGEN, REGELMÄSSIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ATT TJÄNSTERNA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL, NHL-INNEHÅLLET, FUNKTIONERNA ELLER MATERIALET SOM DE BESTÅR AV, KOMMER ATT VARA TIDSENLIG, SÄKER, KORREKT, FELFRI, KOMPLETT, UPPDATERAD, FRI FRÅN VIRUS ELLER ÄR STÖRNINGSFRI. NHL REKOMMENDERAR, STÖDJER, SANKTIONERAR, UPPMUNTRAR ELLER SAMTYCKER INTE NÖDVÄNDIGTVIS MED NÅGOT NHL-INNEHÅLL ELLER NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL, OCH VI UTTRYCKLIGEN FRISKRIVER OSS FRÅN ALLA UTFÄSTELSER, GARANTIER, villkor, SAMT ANSVARSSKYLDIGHETER I SAMBAND MED ALLT ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER NHL-INNEHÅLL. NHL GÖR INGA UTFÄSTELSER ATT TJÄNSTERNA ÄR TILLBÖRLIGA ELLER FINNS TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDNING UTANFÖR USA.  INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIG AV ELLER Å NHL:S VÄGNAR, SKALL UTGÖRA EN GARANTI.

OM GÄLLANDE LAG INTE TILLÅTER UTESLUTANDE AV VISSA ELLER ALLA AV OVANSTÅENDE UNDERFÖRSTÅDDA ELLER REGELMÄSSIGA GARANTIER SOM GÄLLER FÖR DIG, KOMMER OVANSTÅENDE UNDANTAG ATT GÄLLA FÖR DIG TILL STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG.

13. Uteslutande kompensation och ansvarsbegränsning

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL  VÅRDSLÖSHET, KOMMER NHL, DESS SAMARBETSBOLAG ELLER NÅGON ANNAN PART SOM ÄR INVOLVERAD MED ATT SKAPA, PRODUCERA, ELLER TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA, HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL DIREKTA, OAVSIKTLIGA, FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, SÄRSKILDA, ELLER SKADESTÅND ELLER FÖRLORADE INTÄKTER SOM UPPSTÅR VIA VILLKOREN ELLER DIN ÅTKOMST, ANVÄNDNING, FELANVÄNDNING, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL ALLT NHL-INNEHÅLL ELLER ANVÄNDARINNEHÅLL, ELLER DE WEBBSIDOR SOM LÄNKAS FRÅN TJÄNSTERNA, HUR DE ÄN HAR UPPSTÅTT, VARE SIG  GENOM AVTAL, KRÄNKNING, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET, ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM NHL HAR UPPLYSTS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDARFEL, FEL, UTELÄMNANDE, STÖRNINGAR, DEFEKTER, DRIFTSFÖRSENINGAR ELLER AV ÖVERFÖRING, DATORVIRUS, LEDNINGS- ELLER SYSTEMAVBROTT, ELLER ANDRA TEKNOLOGISKA FARLIGA MATERIAL SOM KAN INFEKTERA DIN ENHET, DINA DATA, ELLER ANNAT ÄGANDERÄTTSLIGT MATERIAL PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER ELLER PÅ GRUND AV DIN HÄMTNING AV NÅGOT INNEHÅLL PÅ DEN ELLER FRÅN NÅGON WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL DEN.

EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SKALL NHL:S ANSVARSSKYLDIGHET I SÅDANA JURISDIKTIONER FÖR SÅDANA SKADOR VARA BEGRÄNSADE TILL DEN UTSTRÄCKNING SOM GODKÄNNS AV LAGEN.  INGET I DESSA VILLKOR UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR VÅR ANSVARSSKYLDIGHET FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPSTÅR GENOM VÅR VÅRDSLÖSHET, ELLER GENOM VÅRT BEDRÄGERI ELLER GENOM BEDRÄGLIG FRAMSTÄLLNING, ELLER NÅGON ANNAN ANSVARSSKYLDIGHET, OCH BARA OM SÅDAN ANSVARSSKYLDIGHET INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS AV GÄLLANDE LAG.

ALLA FORDRINGAR GENTEMOT OSS SKALL BEGRÄNSAS TILL DEN SUMMA SOM DU HAR BETALAT, OM NÅGON, FÖR ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA.

14. Gottgörelse

Du samtycker till att gottgöra, hålla skadeslöst och försvara NHL och dess samarbetsbolag, licensgivare, och alla av dess respektive styrelseledamöter, chefer, entreprenörer, ombud, anställda, efterföljare och tillförordnade från och gentemot alla krav, fordringar, skador, ansvarsskyldighet, straff, böter, ränta, skadestånd, förluster, kostnader, utgifter och skador, inklusive utan begränsning till, skäliga advokatkostnader och avgifter till andra professionella rådgivare, som uppstår eller i samband med (i) din användning av Tjänsterna (inklusive, utan begränsning till, ditt Användarinnehåll och din användning av NHL-innehåll), (ii) ditt uppförande online i samband med Tjänsterna (iii) din överträdelse eller din kränkning av dessa Villkor, (iv) din underlåtenhet att uppfylla alla gällande lagar och bestämmelser i samband med Tjänsterna, (v) din vårdslöshet, uppsåtliga försummelse, eller kränkning av någon annan persons immateriella egendom eller andra rättigheter i samband med Tjänsterna, eller (vi) några av dina affärer eller transaktioner med andra personer som resulterar från användningen av Tjänsterna. Du bör inte förlika en sådan fordring utan ett skriftligt förhandsgodkännande från NHL. Dessa skyldigheter kommer fortsättningsvis att gälla efter att vissa Villkor har annullerats.

15. Integrering och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan NHL och dig och ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag (vare sig muntliga, skriftliga eller elektroniska) mellan dig och oss. I händelse av att någon stadga i dessa Villkor anses vara ogenomförbar, kommer det inte att påverka giltigheten eller genomförbarheten av de återstående stadgarna och kommer att ersättas av en genomförbar stadga som är närmast intentionen av den grundläggande ogenomförbara stadgan.

16. Ingen ansvarsbefrielse

Vår försummelse att upprätthålla någon stadga i Villkoren eller att svara på en kränkning av dig eller andra parter, skall inte på något sätt åsidosätta vår rättighet att därefter kunna upprätthålla alla villkor i Villkoren eller att kunna agera vid liknande kränkningar.

17. Överlåtelsehandling och bindande utslag

Du kan inte överlåta dessa Villkor eller några rättigheter eller skyldigheter härmed, utan ett skriftligt förhandsgodkännande från NHL, och alla försök till överlåtelse är en överträdelse av denna stadga, och därmed ogiltigförklaras. NHL har rätt att överlåta dessa Villkor, och alla av dess rättigheter eller skyldigheter härmed. Dessa Villkor är bindande för båda parterna och dess respektive efterföljare, arvtagare, förvaltare, administratörer, god man och godkända förordnade.

18. Plats, gällande lag, skiljedom och begränsad tidsperiod att lägga fram en fordran

Villkoren regleras av, och måste tolkas i enlighet med, lagarna i USA och staten New York, enligt vad som är tillämpligt, utan inverkan av deras principer för lagkonflikter. Genom att använda Tjänsterna, åsidosätter du alla fordringar som kan uppstå under lagar i andra stater, länder, områden eller jurisdiktioner.

I avseende till alla tvister som uppstår utav eller i samband med Tjänsterna eller dessa Villkor (inklusive utan begränsning till Integritetspolicyn), så samtycker NHL och du att förhandla i god tro och att åtaga skäliga ansträngningar att samarbeta med varandra för att kunna uppnå en gemensam tillfredsställande lösning. Om du och NHL inte löser en tvist genom en informell förhandling, kommer en annan ansats till att lösa tvisten att göras uteslutande genom en bindande skiljedom, enligt beskrivningen i denna paragraf. Du avsäger dig rätten att processa (eller medverka som en part eller kategorimedlem) alla tvister i domstol framför en domare eller jury. Istället kommer alla tvister att lösas framför en neutral skiljedomare, vars beslut kommer att bli det slutgiltiga, förutom för en begränsad rätt att kunna överklaga enligt den federala skiljedomslagen. Alla domstolar med jurisdiktion över parterna, kan driva igenom skiljedomarens utslag.

Alla förhandlingar för att lösa eller processa om en tvist i något forum, kommer endast att utföras på ett individuellt grundval. Varken du eller NHL kan söka att få en tvist hörd som en grupptalan eller i någon annan förhandling, där båda parterna agerar eller ämnar att agera på ett representativt sätt. Ingen skiljedom eller förhandling ska kunna kombineras med varandra, utan ett skriftligt förhandsgodkännande från alla parter för alla gällande skiljedomar eller förhandlingar.

NHL och du samtycker till att alla tvister som uppstår under dessa Villkor som inte kan lösas via en informell förhandling, kommer att lösas uteslutande genom en konfidentiellt bindande skiljedomstol i enlighet med de kommersiella skiljedomsreglerna för den amerikanska skiljedomsföreningen i New York. Skiljedomarens beslut skall vara bindande och kan kan inledas som ett domslut i en domstol i en kompetent jurisdiktion. Du samtycker till att NHL kan söka en provisorisk eller preliminär lindring från en domstol i en kompetent jurisdiktion i New York, vilket är nödvändigt för att skydda dess rättigheter eller egendom som förestår den slutgiltiga skiljedomen.

Alla fordringar som inte är föremål för en skiljedom, skall bli föremål för den uteslutande jurisdiktionen av de statliga eller federala domstolarna i New York County, i New York.

Till den utsträckning som tillåts enligt lag, måste alla fordringar eller tvister under dessa Villkor inlämnas inom ett år i en skiljedomsförhandling. Ettårsperioden börjar när fordringen eller underrättelsen om tvisten först kunde inlämnas. Om en fordring eller tvist inte inlämnas inom ett år, är den permanent utesluten.

19. NHL-butiken och NHL-auktioner

Du kan beställa produkter online frånshop.nhl.com, shop.canada.nhl.com, eller shop.international.nhl.com, vilka är de officiella NHL-butikerna online (gemensamt, "NHL-butik") eller auctions.nhl.com ("NHL-auktioner"). När du gör en beställning via NHL-butiken eller NHL-auktioner, samtycker du till att betala alla avgifter i anslutning till dessa beställningar, inklusive tillämplig moms och fraktavgifter, och du förbinder dig till de övriga villkoren som gäller för sådana tjänster enligt vad som beskrivs på webbplatserna för NHL-butiken och NHL-auktioner. NHL-butiken och NHL-auktioner drivs av tredje parts tjänsteleverantörer, vilka ansvarar för, bland många andra saker, att hantera beställningar, debitering och att frakta produkter. Besök NHL-butiken eller NHL-auktioner för information om hur du kan kontakta våra tredje parts tjänsteleverantörer.

20. Separata villkor

I samband med din användning av Tjänsterna, kan du ombedas att samtycka till andra policyer och villkor utöver dessa Villkor. Läs dessa kompletterade policyer och villkor noga, innan du använder någon del av de Tjänsterna. Alla kompletterande villkor kommer inte att skilja sig eller utesluta dessa Villkor gällande någon användning av Tjänsterna, om inte annat uttryckligen har angetts.

21. NHL-tjänster som köps via Apples App Store; Apple är ingen part

Om du köpte Tjänsterna från Apple Inc. ("Apple"), är du införstådd med att dessa Villkor är ett avtal mellan dig och NHL och inte med Apple. Mellan NHL och Apple, är NHL (inte Apple) uteslutande ansvariga för Tjänsterna och NHL-innehållet. Alla Tjänster som införskaffas via Apples App Store, får endast användas i en iOS-enhet som du äger eller kontrollerar, i enlighet med vad som tillåts av Användningsreglerna som fastställts i Användningsvillkoren för App Store. Du är införstådd med och samtycker till att Apple inte ansvarar för (i) att tillhandahålla något underhåll eller några supporttjänster vad gäller Tjänsterna och att, mellan NHL och Apple, är NHL (inte Apple) ansvariga att tillhandahålla sådant underhåll och sådana supporttjänster; eller (ii) att alla fordringar som relaterar till Tjänsterna eller ditt innehav och/eller din användning därav (inklusive produktansvarsfordringar, intrångsfordringar, fordringar att appen inte kan anpassas till några gällande juridiska eller tillsynskrav, och fordringar som uppstår under kundskydd eller liknande lagstiftning) och att, mellan NHL och Apple, är NHL (inte Apple) ansvariga för utredningar, försvar, förlikningar och upphävningar av sådana fordringar. I händelse av att Tjänsterna inte fungerar som du köpt via App Store ska kunna anpassas till någon gällande garanti, måste du underrätta Apple och Apple kommer att återbetala dig den åtkomstavgift som du har betalat för de Tjänsterna. Till den största utsträckning som godkänns av gällande lag, kommer Apple inte att ha några andra garantiskyldigheter vad gäller appen och för några andra fordringar, förluster, ansvarsskyldigheter, skador, kostnader, eller utgifter som beror på någon försummelse att kunna anpassa sig till någon garanti, och mellan Apple och NHL, kommer detta att bli NHL:s uteslutande ansvar. Du intygar vidare och garanterar att (a) du inte befinner dig i ett land som är föremål för handelsförbud av USA:s regering, eller som har designerats av USA:s regering som ett land som “stödjer terrorism”; och (b) att du inte står upptagen på någon lista i USA:s regering av förbjudna eller begränsade parter. Apple och Apples dotterbolag är tredje parts förmånstagare av dessa Villkor och, vid ditt godkännande av dessa Villkor, kommer Apple att ha rätten (och kommer att anses att ha accepterat rätten) att upprätthålla dem gentemot dig som en tredje parts förmånstagare därav.

22. Kontaktinformation

Hänvisa alla frågor, klagomål eller fordringar som relaterar till Tjänsterna eller din användning av Tjänsterna till NHL.com/contact och välj "Användningsvillkor" som ämnesrad.

För begäran att använda upphovsrättsskyddade verk eller rättighter till varumärken eller servicemärken, gå till NHL.com/contact och välj “Begäran och varumärke och upphovsrätt” som ämnesrad.

Du kan även kontakta oss på:

NHL Enterprises, L.P.
Attn: Legal Department
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036

23. Engelska som det prioriterande språket.

Detta dokument har översatts till [svenska]. Om någon oförenlighet eller tvetydighet finns mellan den engelska versionen och den [svenska] versionen, ska den engelska versionen prioriteras.