Välkommen |konto|Logga ut 
NYTT! LOGGA IN MED SOCIALA MEDIER
ELLER
Användarnamn eller E-postLösenord
 
 
Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Den här integritetspolicyn gäller för NHL Interactive CyberEnterprises, LLC ("NHL ICE" som hanterar NHL.com, NHL.tv och NHLNetwork.com) och dess dotterbolag som inkluderar NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. och Hockey League (gemensamt "NHL-parterna", "oss", "vår/våra" och "vi"). NHL-parterna vidtar skäliga åtgärder för att skydda integriteten och säkerheten för all den personliga information som lämnas till oss. Läs igenom följande beskrivning av våra policyer och procedurer gällande din personliga information.

Insamling av personlig information

NHL-parterna och deras agenter och representanter samlar in personlig information vid ett antal olika tillfällen. När du exempelvis går till NHL.com eller NHLNetwork.com kan vi samla in personlig information om dig som namn, adress, e-postadress, ålder, favoritlag i NHL, inköpshistorik, använda eller sökta produkter, telefonnummer du använt för att ringa kundtjänst och betalkortsinformation för syften som evenemang och tävlingar; registreringar för vårt nyhetsbrev, multimediaerbjudande som NHL GameCenter LIVE, social media-sidor, chattrum, anslagstavlor och andra offentliga forum som NHL Connect; shopping på shop.nhl.com ("Butiken"); bud på och inköp av objekt på auction.nhl.com ("Auktionsplatsen"); samt deltagande i andra kampanjer och interaktiva onlineaktiviteter. Vi samlar in personlig information efter ditt godkännande eller så som krävs eller tillåts av lagarna.
 
Speciellt för Butiken kan vi samla in personlig information, exempelvis när du registrerar dig, loggar in, söker, köper produkter, deltar i tävlingar eller enkäter eller kommunicerar med kundtjänst. Vi kan även automatiskt samla in viss typ av information inklusive telefonnummer som använts för att ringa kundtjänst och, om du besöker Butiken, information som samlas in via "cookies" (läs information nedan om hur vi använder "cookies"). Dessutom kan en tredje part hantera Butiken och ge kundservice och andra funktioner i anslutning till Butiken som beskrivs i Integritetspolicyn och samla in personlig information när du går till Butiken och i anslutning till dina transaktioner i Butiken. Den tredje part som hanterar Butiken och inte NHL-parterna ansvarar för hanteringen av din information som samlats in av den tredje part som hanterar Butiken. Information om integritetspolicyer för den tredje part som hanterar Butiken finns på webbplatsen shop.nhl.com.
 
Speciellt för Auktioner kan vi samla in personlig information (inklusive betalkortsinformation), exempelvis när du registrerar dig, loggar in, söker, bjuder på eller köper produkter, deltar i tävlingar eller enkäter eller kommunicerar med kundtjänst. Vi kan även automatiskt samla in viss typ av information inklusive e-postadressen som använts för att kontakta kundtjänst och, om du besöker Auktioner, information som samlas in via "cookies" (läs information nedan om hur vi använder "cookies"). Dessutom kan en tredje part hantera Auktioner och ge kundservice och andra funktioner i anslutning till Auktioner som beskrivs i Integritetspolicyn och samla in personlig information när du går till Auktioner och i anslutning bearbetning av transaktioner i Auktioner (som kan inkludera uppge din personliga information (inklusive betalkortsinformation) till leverantören av de objekt som du har bjudit på så att ditt köp kan genomföras).

Dessutom kan vissa tredje parter (som företag som hanterar fantasispel på webbplatsen och/eller företag som hanterar offentliga forum som NHL Connect) samla in personlig information från dig och dela viss del av den informationen med oss. På dessa delar av webbplatsen visas ytterligare information om integritetspolicyerna för de företag som de facto samlar in informationen med information om hur du avböjer att dessa företag använder din personliga information för syften som inte är direkt relaterade till de tjänster som du begär från webbplatsen. Dessa företag och inte NHL-parterna ansvarar för hanteringen av din information som samlats in av dessa företag.

Webbplatserna tillhörande medlemsklubbarna i NHL kan också samla in personlig information från dig. Dessa webbplatser som tillhör medlemsklubbarna i NHL innehåller integritetspolicyer (som ibland kallas privat information, konfidentiell information eller liknande) som du ska läsa för att vara införstådd med hur medlemsklubbarna i NHL använder din information. Medlemsklubbarna och inte NHL-parterna ansvarar för hanteringen av din information som samlats in av medlemsklubbarna i NHL. Om du väljer att registrera dig på någon webbplats tillhörande en medlemsklubb i NHL samtidigt som du registrerar dig på någon av våra webbplatser anses integritetspolicyn för webbplatserna tillhörande medlemsklubbarna i NHL ingå i denna integritetspolicy via referens.

Användning och avslöjande av personlig information

Vi kan använda din personliga information som namn, adress och e-postadress för att skicka marknadskommunikation till dig. Vi kan använda annan personlig information, som ditt favoritlag i NHL, för att skicka specifik kommunikation som vi tror kan vara intressant för dig. Vi kan även dela information mellan NHL-parterna och med medlemsklubbarna i NHL i samma syfte. Medlemsklubbarna i NHL har informerat oss att de ger dig möjlighet att avböja att ta emot information från dem. Även om de flesta supportrar vill ha marknadskommunikation och dela sin personliga information med medlemsklubbarna i NHL har var och en rätt att bestämma hur hans eller hennes information används. Om du inte vill att vi ska tillhandahålla din personliga information till klubbarna eller om du inte vill ta emot marknadskommunikation från oss kan du avböja detta då den personliga informationen samlas in. Dessutom, om du tar emot marknadskommunikation från oss och vill avbryta detta, kan du göra det genom att följa instruktionerna för att avbryta som finns i den marknadskommunikation som du tar emot från oss. Exempelvis innehåller alla våra e-postmeddelanden en länk för att avbryta att ta emot marknadskommunikation. Dessutom kan du välja att inte ta emot information från NHL-parterna när som helst genom att logga in på ditt konto på NHL.com och ändra dina inställningar genom att klicka på "MITT KONTO" eller genom att gå till https://account.nhl.com/registeredfanemailpreferences.htm; om du inte har något konto på NHL.com kan du registrera dig på https://account.nhl.com/registeredfancreateaccount.htm och där göra dina inställningar.
 
Vi kan även använda din personliga information som namn, adress och e-postadress för att skicka erbjudanden från våra marknadspartners eller andra företagspartners och vi kan dela sådan personlig information med vissa av dessa partners så att de kan skicka dig erbjudanden direkt om du har valt att ta emot information från sådana partners. Dessutom, om du är kund i Butiken och bor i USA och har valt att vi får göra det, kan vi skicka din personliga information till enheter ("Marknadsundersökare") som vi tror är pålitliga som kan använda informationen för att identifiera dig som prospekt för en eller flera av marknadsundersökarens kunder. Om de identifierar dig så kan de tillhandahålla och korsköra information, inklusive personlig information som kan identifiera dig, till vissa av Marknadsundersökarens kunder som kan komma att kontakta dig gällande tjänster eller produkter som kan vara intressanta för dig.
 
Om du har valt att inte ta emot kommunikation från oss kan vi dela informationen med tredje parter som skickar kommunikation i anslutning till våra produkter och tjänster för att se till att du inte behöver ta emot denna kommunikation.

Personlig information kan användas eller avslöjas bland NHL-parterna (som inkluderar organisationer utanför Kanada) för internrevision, hantering, fakturering eller av administrativa skäl.

Vi tillhandahåller personlig information till agenter som utför tjänster för oss eller levererar varor (som hanteringsföretag) inklusive företag utanför Kanada. Dessa agenter är enligt avtal förbjudna att använda den personliga informationen för något annat syfte än vad NHL-parterna anger enligt krav i olika jurisdiktioner, inklusive jurisdiktioner i främmande länder, som är tillämpliga på dessa organisationer. Exempelvis kan vi även dela din personliga information som namn, adress och telefonnummer med viss tredje part som tillverkare av produkter du köper för att genomföra eller skicka din beställning eller hjälpa tillverkare med dina frågor gällande produkter som erbjuds i Butiken. Vi kan dessutom använda andra företag och personer att utföra uppdrag för oss. Vi kan också använda andra företag (inklusive Marknadsundersökare) och personer för att utföra uppdrag som hantering av beställningar, anpassa produkter, leverera paket, skicka normalpost och e-post, analysera information, ge marknadsassistans, genomföra kreditkontroller, hantera betalkortsbetalningar, driva in förfallna konton och ge kundservice, och vi kan dela din personliga information med dessa företag och personer. Dessutom kan vi automatiskt använda information som samlats in från dig inklusive det telefonnummer du använt för att ringa kundtjänst och information från "cookies" för att använda för kundservice och upptäckt av falska beställningar.

Vi kan även använda samlad icke identifierbar personlig information som samlats in från dig när du varit i Butiken för att förbättra våra marknads- och kampanjaktiviteter, för att analysera webbplatsanvändning, förbättra vårt innehåll och våra produkterbjudanden och rent allmänt för att förbättra Butiken och anpassa den mer efter dina behov.

Personlig information kan användas av NHL-parterna och avslöjas till parter i anslutning till övervägande av eller faktisk finansiering, säkerhetstagande, försäljning, tilldelning eller annan avyttring av hela eller delar av NHL-parterna eller våra aktiviteter eller tillgångar inklusive i syfte att tillåta sådana parter att avgöra huruvida de ska fortsätta med en sådan transaktion och för att slutföra rapporterings-, inspektions- eller revisionskrav eller -skyldigheter gentemot sådana parter. I händelse av att hela eller delar av NHL-parterna eller våra aktiviteter eller tillgångar säljs, tilldelas eller på annat sätt avyttras kommer personlig information som vi samlat in att användas och avslöjas för sådana parter för likartade syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Vi använder även personlig information för: upprätthålla register under rimliga tidsperioder och allmän hantering och administration av våra aktiviteter; för att tillmötesgå juridiska, reglerings-, försäkrings- säkerhets- och bearbetningskrav; och i övrigt med tillåtelse eller enligt vad som tillåts eller krävs av lagen.

NHL-parterna kan även avslöja personlig information om det är nödvändigt för att tillmötesgå lagliga, regleringsmässiga, försäkrings-, revisions- eller säkerhetskrav med din tillåtelse eller enligt vad som tillåts eller krävs av lagen.

Om du vill ha mer information om våra delningsprocedurer i anslutning till din personliga information eller vilka alternativ du har gällande din information ber vi dig e-posta till privacyemails@nhl.com.

Observera att det kan vara tredje part som hanterar Butiken och använder och avslöjar din personliga information för det syftet bland andra syften. Den tredje part som hanterar Butiken och inte NHL-parterna ansvarar för hanteringen av din information som samlats in av den tredje part som hanterar Butiken. Information om integritetspolicyer för den tredje part som hanterar Butiken finns på webbplatsen shop.nhl.com.

Medlemsklubbarna i NHL kan använda och avslöja din personliga information enligt den integritetspolicy som finns på deras respektive webbplatser. Du ska läsa dessa integritetspolicyer för att vara införstådd med hur medlemsklubbarna i NHL använder din information. Medlemsklubben i fråga och inte NHL-parterna ansvarar för hanteringen av din information som samlats in av sådan medlemsklubb i NHL.

Cookies och webbplatser

Från tid till annan kan vi placera en "cookie" i din dator. Våra tredje parts tjänsteleverantörer och annonssörservrar kan även använda cookies. En cookie är en fil som skrivs till din dators hårddisk och innehåller viss teknisk information om din Internet-användning som din IP-adress, information om datorn och anslutningen som webbläsartyp och version, operativsystem och plattform och domännamn. Dessutom, om du besöker Butiken, kan vi använda cookies för att samla in information som inköpshistorik, Uniform Resource Locators (URLs), klickväg till, genom och från Butiken, inklusive datum och tid, cookienummer och produkter du tittat på och sökt efter och för att bevara val i din shoppingvagn när du lämnar Butiken utan att checka ut. (Observera att Butiken kan hanteras av tredje part. Den tredje part som hanterar Butiken och inte NHL-parterna ansvarar för hanteringen av din information som samlats in av den tredje part som hanterar Butiken. Information om integritetspolicyer för den tredje part som hanterar Butiken finns på webbplatsen shop.nhl.com.) Om du lämnar personlig information på vår webbplats (som namn, intressen eller önskemål) kan vi använda cookies för att hålla koll på informationen så att du inte behöver ange den på nytt under kommande besök. Vi använder cookies för att aktivera funktioner som QuickPoll, Butiken, tävlingshantering och för intern administration av webbplatserna. Dessutom kan våra annonsörsservrar använda icke identifierbar personlig information om dina besök på denna och andra webbplatser för att anpassa leverans av annonser på denna och andra webbplatser. Du kan välja bort användning av sådan information i det syftet på våra annonsörsservrar genom att avböja på webbplatsen http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp. Du kan även ställa in din webbläsare att meddela dig när du tar emot cookies eller avböja att ta emot cookies. Om du avböjer att ta emot cookies kan du däremot försämra resultatet du får från vår webbplats.

Webbservrar som vi använder, och av tredje parts-leverantörer och annonsörer, kan automatsikt samla in icke personlig information om vilka sidor som du besöker och även din IP-adress eller domännamn. Vi kan använda denna information i olika syften som att anpassa innehållet på vår webbplats, rikta meddelanden om erbjudande och för att bedöma den trafik vi har på olika delar av webbplatsen. Vi kan även tillhandahålla denna information som upparbetad och anonym information till våra marknadspartners och/eller annonsörer.

Vi använder tredje part-analysleverantörer för att analysera användarupplevelsen på webbplatserna genom att ha spårningspixlar, agenter eller annan besökaridentifikationsteknik som samlar in anonym data. Ingen personligt identifierbar information samlas någonsin in av dessa analysleverantörer. Denna analys utförs med anonym data som samlats in på våra webbplatser.

Tillåtelse kan ges av din auktoriserade representant (som vårdnadshavare eller någon med advokats rättighet). När du frivilligt tillhandahåller din personliga information till oss förutsätter vi att du ger tillåtelse till insamling av den, användning och avslöjande i enlighet med denna Integritetspolicy och så som beskrivs vid tidpunkten för insamlandet med undantag för den användning och de avslöjanden som du har valt att inte delta i. Under vissa omständigheter kan vi uttryckligen begära din tillåtelse till insamling, användning och avslöjande av din personliga information eller ge dig möjlighet att avböja viss användning av personlig information. Under vissa begränsade omständigheter där så tillåts eller krävs enligt lagen kan vi samla in, använda och avslöja din personliga information utan din tillåtelse, exempelvis för att driva in en skuld från dig till oss, för att åtlyda ett domstolsutslag enligt lokala eller statliga regleringar eller enligt lag tillåten förfrågan från någon myndighet. Du kan ta tillbaka din tillåtelse till att vi samlar in, använder och avslöjar din personliga information när som helst enligt avtals- och lagenliga begränsningar och med rimlig varsel. Observera att om du tar tillbaka din tillåtelse till viss användning av din personliga information kanske vi inte längre kan tillhandahålla delar av våra produkter eller tjänster.

Säkerhet

Vi vidtar skäliga säkerhetsåtgärder utifrån den känslighet som föreligger i den personliga informationen mot icke auktoriserad åtkomst, avslöjande, förlust eller förstörelse av personlig information. Dessa åtgärder kan inkludera tekniska, fysiska och organisatoriska säkerhetsmetoder.

Åtkomst, korrigeringar och kontakt med oss

Vi har arkiv med den personliga information du tillhandahåller oss som finns tillgänglig på NHL Interactive CyberEnterprises, LLC, 1185 Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10036. Enbart auktoriserade anställda på och agenter för NHL-parterna som måste ha åtkomst till din personliga information för sina arbetsuppgifter kan komma åt informationen. På skriftlig begäran har du rätt till åtkomst av ditt arkiv och att ifrågasätta eller korrigera eventuella felaktigheter eller inaktuell personlig information om dig som finns i vår ägo eller under vår kontroll. Under vissa begränsade omständigheter kan vi inte ge dig åtkomst till din information, exempelvis om det skulle innebära en säkerhetsrisk för någon annan person. Om du vill ha åtkomst till din personliga information i ägo/under kontroll av NHL-parterna eller korrigera den ber vi dig e-posta till privacyemails@nhl.com.

Om du har några kommentarer, klagomål eller frågor om våra integritets- och säkerhetsprocedurer eller om din information som är i vår ägo/under vår kontroll, inklusive dess riktighet eller sekretess, eller om du vill ändra dina inställningar för hur vi använder din information, ber vi dig skicka e-post till Integritetschefen på privacyemails@nhl.com.

Observera att webbplatserna nhl.com, nhl.tv och nhlnetwork.com innehåller länkar till webbplatser som inte hanteras av NHL-parterna. Vi har inget ansvar för integritetsprocedurerna eller innehållet på sådana webbplatser och vi rekommenderar dig att granska den integritetspolicy som finns på var och en av dessa webbplatser som du använder för att få bekräftat att webbplatsens policy är acceptabel för dig.

Webbplatserna nhl.com, nhl.tv och nhlnetwork.com hanteras av NHL Interactive CyberEnterprises, LLC, för medlemsklubbarna i National Hockey League, våra dotterbolag och företagssponsorer. Samtliga frågor om våra policyer i anslutning till personlig information om barn och våra delningsprocedurer gällande personlig information ska ställas till NHL ICE på privacyemails@nhl.com.

Integritetspolicy för Kalifornien

Enligt lagarna i Kalifornien har vissa kunder som är boende i Kalifornien rätt att förhindra avslöjande av den personliga information som han/hon tillhandahåller oss till tredje part för dennes direkta marknadsföringssyften. Dessa kunder kan fylla i formuläret som finns på http://nhl.ed4.net/enroll/login.cfm för att uppdatera sin profil och vi ger denna möjlighet till samtliga andra kunder också.

Ändringar i Integritetspolicyn

NHL-parterna förbehåller sig rättigheten att ändra Integritetspolicyn när som helst. Om Integritetspolicyn ändras kommer vi att anslå den ändrade Integritetspolicyn och datum för ändringen på denna webbplats. Granska Integritetspolicyn från tid till annan för att se till att du är bekant med villkoren i den. Din fortsatta användning av webbplatserna nhl.com, nhl.tv och nhlnetwork.com innebär att du samtycker till de villkor som finns i Integritetspolicyn och som kan komma att ändras från tid till annan. Integritetspolicyn gäller för samtliga online- och offlineaktiviteter för NHL-parterna.

Integritetspolicy för barn (användare under 13 år)

Vi ser mycket allvarligt på vårt ansvar gentemot unga besökare. NHL ICE, som hanterar denna webbplats, och övriga NHL-parter har för avsikt att helt tillmötesgå och efterleva kraven enligt amerikanska Children's Online Privacy Protection Act och de riktlinjer som lagts fram av Children's Advertising Review Unit of the Better Business Bureau.

Rent generellt samlar vi inte in personlig information om barn under 13 år ("barn") via webbplatserna och vi använder screeninghjälpmedel för att hjälpa till att förhindra att barn anslår personlig information på webbplasterna som exempelvis i våra supporterchattrum. Vi kräver aldrig att barn ska registrera sig eller på annat sätt avslöja personlig information för att delta i aktiviteter i något KIDS-avsnitt på vår webbplats.

Från tid till annan kan vi erbjuda barn möjlighet att delta i våra kampanjer och tävlingar. I sådana fall kommer barnet enbart att frågas om en e-postadress och då även om förälders e-postadress. När informationen tas emot skickar vi e-post till föräldern för att berätta att barnet har registrerat sig och ge information om programmet och ge anvisningar om hur föräldern kan ta bort barnet från kampanjen eller tävlingen. Sedan använder vi den informationen enbart för att underrätta vinnare i tävlingar och deras föräldrar om att de vunnit. Vi kräver att föräldern tillhandahåller oss all information som krävs för att göra anspråk på priset. Information som samlats in under tävlingen kommer inte att användas eller sparas efter tävlingen för annat än juridiska skäl i anslutning till kampanjen. Under inga omständigheter kommer NHL.com att samla in någon personlig information från barn i anslutning till onlinetävlingar eller -kampanjer annat än barnets e-postadress och förälders e-postadress. Under inga omständigheter kommer NHL.com att använda den personliga informationen för annat än att dela ut priser i tävlingar.

Vi kan även publicera information på webbplatsen om andra kampanjer eller tävlingar som är öppna för barn men som kräver annan personlig information (som hemadress eller favorithockeylag) för att delta. För dessa tävlingar måste barnen skriva ut ett anmälningsformulär på papper från webbplatsen och se till att förälder undertecknar och skickar eller faxar formuläret till oss. Barn är inte tillåtna att oberoende uppge personlig information via webbplatsen eller för att anmäla sig till dessa tävlingar online.

Senast uppdaterad 14 mars 2010