Integritetspolicy

Senast uppdaterad och gäller från och med den 1 februari 2016

Denna Integritetspolicy förklarar på vilket sätt NHL Interactive CyberEnterprises, LLC, och dess samarbetsbolag, inklusive NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. och National Hockey League (gemensamt benämnt ”NHL”, ”vi”, ”vår/våra”, ”oss”) använder information för att hantera våra webbsidor, våra mobila och andra appar samt övriga onlinetjänster som visar eller tillhandahåller en auktoriserad länk till denna Integritetspolicy (gemensamt, våra ”Tjänster”). Observera att denna Integritetspolicy inte gäller för några av Medlemsklubbarnas webbsidor, appar eller tjänster för National Hockey League (”Medlemsklubbar”), vilka regleras av individuella integritetspolicyer.

Genom att använda våra Tjänster samtycker du till tillämpningen därav, som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, kontakta oss på NHL.com/contact (och välj ”Integritet” på ämnesraden) eller enligt vad som anges under Kontakta oss nedan.

1. Information vi insamlar och erhåller

Vi samlar in och erhåller följande sorts information:

 • Information som du tillhandahåller direkt. Vi erhåller information som du väljer att tillhandahålla när du använder våra Tjänster.
 • Till exempel, när du registrerar dig för våra Tjänster, lägger anbud på eller köper produkter genom våra Tjänster, registrerar dig för NHL.TV (tidigare känt under namnet NHL GameCenter LIVE och även kallat Rogers NHL GameCentre LIVE (gemensamt benämnt ”NHL.TV”)) eller registrerar dig för att erhålla elektronisk eller annan marknadsföringskommunikation, deltar i en tävling eller lotterier, kommenterar en artikel, kommunicerar med kundtjänst eller fyller i en enkät, kanske du ombeds tillhandahålla information om dig själv, inklusive:
 • För- och efternamn, användarnamn, företagsnamn, postadress, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress, mobilnummer, betalningsinformation, favoritmedlemsklubb och spelare i medlemsklubben, ett fotografi och/eller information om din användning av våra Tjänster.
 • Om du använder en funktion för ”dela med en vän” eller ”bjuda in en vän” genom våra Tjänster, kan vi komma att samla in ditt namn och din e-postadress, samt mottagarens namn och e-postadress. Vi använder inte namn eller e-postadresser som skickats in i dessa fall för något annat ändamål än för att skicka ett e-postmeddelande å dina vägnar, ifall vi inte har erhållit ditt eller mottagarens samtycke.
 • Information som vi samlat in och erhåller när du använder våra Tjänster. Vi kan även komma att samla in eller erhålla information när du använder våra Tjänster. Vi samlar in en del av denna information med hjälp av cookies, webbsignaler och annan teknik. Den information som vi samlar in automatiskt kan inkludera information som du tillhandahåller direkt till oss, för att vi ska kunna anpassa innehåll och reklam baserat på dina intressen. Beroende på hur du får åtkomst till och använder våra Tjänster, kan vi eventuellt erhålla:
 • Logginformation. Denna information samlar vi in och sparar automatiskt när du använder våra Tjänster. Den kan inkludera, till exempel:
 • Information om din interaktion med våra Tjänster, inklusive innehållet du granskar, produkterna du lägger anbud på eller köper, den tid du spenderar på våra Tjänster, det datum som du fick åtkomst till våra Tjänster samt information i cookies och liknande teknik.
 • Information om hur du får åtkomst till våra Tjänster, inklusive din webbläsare eller ditt operativsystem, din Internetprotokolladress (”IP”) och de webbsidor som du besöker före och efter att du har besökt våra Tjänster.
 • Enhetsinformation. Det här är information som vi automatiskt samlar in och lagrar om den enhet som du använder när du får åtkomst till våra Tjänster. (Observera att vi med ”enhet” avser allt du använder för att få åtkomst till våra Tjänster). Enhetsinformation kan inkludera, till exempel:
 • den typ av enhet som du använder (t. ex. din telefons eller surfplattas särskilda varumärke)
 • vissa enhetsidentifierare som kan vara unika för din enhet
 • din Internetleverantör, och
 • beroende på vilken behörighet du har, innehåll som du har lagrat på enheten (t.ex. kontakter som är lagrade i din telefon).
 • Platsinformation. Denna information kan inkludera specifik platsinformation som hämtas från din enhets GPS-, Bluetooth- eller WiFi-signaler, inklusive information om WiFi-nätverk, nödsändare och mobilmaster i din närhet. Vi erhåller denna information när du använder platsaktiverade tjänster som vi erbjuder, och även när du använder vissa platsbaserade informations- eller marknadsföringsapplikationer eller allmännyttiga applikationer som vi eller andra parter erbjuder.
 • Information från tredjepartskällor. Vi kan komma att erhålla övrig information om dig från Medlemsklubbar och våra företagspartners, samt information om dig som är offentligt eller kommersiellt tillgänglig, och vi kan komma att kombinera den med den information vi har samlat in eller erhållit om dig på andra sätt. Vi erhåller även information om dig när du väljer att ansluta till sociala nätverkstjänster då du använder våra Tjänster. Läs mer om sociala nätverkstjänster här.

2. Hur vi använder information som vi insamlar eller erhåller

Vi använder information som vi insamlar eller erhåller för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra Tjänster. Vi använder informationen som vi insamlar eller erhåller för att tillhandahålla dig med de Tjänster som du använder eller begär. Till exempel, vi använder denna information för att:
 • skapa konton
 • behandla transaktioner
 • tillhandahålla teknisk support och svara på användarnas frågor
 • skicka elektronisk eller annan marknadsföringskommunikation till dig som är anpassad för dina preferenser och intressen
 • administrera din medverkan i våra tävlingar, lotterier, fantasispel eller interaktiva spel eller andra kampanjer
 • underrätta dig om uppdateringar av våra Tjänster och skicka kommunikation som är relevant för din användning av våra Tjänster, och
 • förbättra vår förmåga att kunna detektera och förhindra bedrägeri och potentiella olagliga aktiviteter i samband med våra Tjänster och på annat sätt upprätthålla våra Användningsvillkor.
 • För att förbättra driften och våra Tjänster. Vi använder även den information som vi samlar in eller erhåller för att tillhandahålla innehåll som du kanske tycker är relevant och intressant och för att upprätthålla och uppgradera driften och våra Tjänster. Till exempel, vi kan använda denna information för att:
 • be om att få förslag och feedback avseende våra Tjänster
 • identifiera och uppmärksamma tekniska problem med våra Tjänster, och
 • anpassa din upplevelse, baserat på platsinformation eller dina aktiviteter online, inklusive det innehåll du granskar, de produkter du lägger ett anbud på eller köper, andra Tjänster som vi har som du använder och övrig information som vi samlar in eller erhåller.
 • För att kunna tillhandahålla effektiv reklam och marknadsföring. Vi använder även informationen som vi insamlar och erhåller för att tillhandahålla reklam för våra Tjänster och särskilda tredje parts tjänster och för att skicka kampanjmeddelanden till dig. Till exempel, vi kan komma att använda denna information:
 • För att visa dig reklam (på eller utanför våra Tjänster, inklusive sociala medietjänster), baserat på platsinformation eller dina aktiviteter online, inklusive det innehåll du granskar, de produkter du lägger ett anbud på eller köper, andra Tjänster vi har som du använder och övrig information som vi insamlar eller erhåller.
 • För att skicka dig elektroniska meddelanden eller andra marknadsföringsmeddelanden om NHL, Medlemsklubbar, eller andra tredjeparts-företagspartners som kan vara anpassade till dina preferenser och intressen – till exempel innehåll som är relaterat till dina favoritmedlemsklubbar. (Se nedan för dina val i samband med kampanjmeddelanden).
 • Vi kan även använda information som vi samlar in och erhåller för andra syften som förklaras i samband med att informationen samlas in eller som du ger ditt samtycke till.

3. Hur vi delar informationen som vi insamlar eller erhåller

Vi kan komma att dela information som vi samlar in eller erhåller med tredje parter om vi har ditt samtycke eller enligt vad som beskrivs nedan.

Vi kan komma att dela information med följande sorts tredje parter:

 • Våra samarbetsbolag. Vi kan komma att dela information med nuvarande och framtida ”samarbetsbolag”, ett begrepp som innefattar våra moderbolag och dotterbolag, samriskföretagspartners, eller andra företag som vi kontrollerar, är kontrollerade av, eller som vi innehar en gemensam kontroll av. Dessa samarbetsbolag kan omfatta dem som anges här.
 • Våra tjänsteleverantörer. Vi kan komma att tillhandahålla information om dig till våra tjänsteleverantörer som utför särskilda funktioner eller tjänster å våra vägnar (till exempel, de som är värdar för våra Tjänster, lagrar vår data, tar hand om våra beställningar, tillhandahåller produkter och tjänster, sköter databaser, utför analyser, administrerar våra tävlingar och lotterier, samlar in platsdata, tillhandahåller platsbaserade tjänster, behandlar kreditkortsbetalningar, tillhandahåller kundtjänst, eller som skickar kommunikation å våra vägnar). Dessa företag är avtalsenligt begränsade på det sätt de kan använda denna information på.
 • Driftspartners. Vi samarbetar med tredje parter för driften av vissa av våra Tjänster. Emellanåt kan vi i enlighet med gällande lag tillhandahålla information om dig till dessa driftspartners och de kan komma att använda informationen för egna syften. Vi samarbetar till exempel med MLB Advanced Media (”MLBAM”) för driften av vissa Tjänster, och kan därför komma att utbyta information om dig med MLBAM, deras efterträdare, behöriga ombud och samarbetspartners i samband med driften av våra Tjänster och i andra fall där det är tillåtet enligt gällande lag.
  Då dessa driftpartners kan komma att använda information om dig i samband med driften av Tjänsterna, ska du förutsätta att dessa driftspartners kan komma att använda din information för egna syften i enlighet med deras respektive integritetspolicyer. Du kan se en lista över några av våra huvudsakliga driftspartners här.
 • Företagspartners. Med ditt samtycke kan vi komma att dela information om dig med särskilda företagspartners som inte är tjänsteleverantörer, såsom våra sponsorer, andra detaljhandelsföretag och sändningspartners, så att de kan tillhandahålla specialerbjudanden, kampanjmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig.
  Dessa andra företagspartners förväntas skydda all konfidentialitet, integritet och säkerhet för all information som vi delger dem. Men vi är inte ansvariga för våra företagspartners integritetspraxis, vilka kan komma att använda din information för dess egna ändamål. Du kan se en lista av några av våra huvudsakliga företagspartners här.
 • Medlemsklubbar. Vi kan komma att dela information om dig med våra Medlemsklubbar (inklusive din kontaktinformation, demografiska information och information om din interaktion med NHL), och våra Medlemsklubbar kan komma att använda denna information för vissa ändamål, inklusive för att tillhandahålla specialerbjudanden, kampanjmaterial och annan information som kan vara relevant för dig, för att förbättra deras produkter och tjänster och för att utföra interna analyser. När detta krävs enligt gällande lag, kommer vi att anhålla om ditt medgivande innan vi delar din information med Medlemsklubbar för kampanjerbjudanden. Observera att Medlemsklubbarnas webbplatser och tjänster inte kontrolleras av NHL och de lyder under deras egna individuella integritetspolicyer. Vi ansvarar inte för Medlemsklubbarnas integritetshantering. Du kan se en lista över våra Medlemsklubbar här.
 • Andra parter i samband med juridiska processer eller vid behov för att skydda oss eller våra Tjänster. Vi eller våra tjänsteleverantörer kan komma att avslöja din information – inklusive innehållet i din kommunikation – för andra parter när detta krävs eller är tillåtet enligt lag, till exempel när vi i god tro anser att:
 • det är nödvändigt för att besvara lagenliga statliga förfrågningar eller juridiska processer (till exempel domstolsbeslut, husrannsakningsorder eller stämning)
 • informationen är relevant för ett brott som har begåtts eller håller på att begås
 • det föreligger en nödsituation som utgör ett hot mot din säkerhet eller mot en annan person eller andra personer, eller
 • det är nödvändigt för att skydda dina rättigheter eller din egendom, eller för att upprätthålla våra Användningsvillkor.
 • Andra parter i samband med vissa affärstransaktioner. I händelse av att ägenderätten av NHL (eller någon del av våra tillgångar) ändras, på grund av en sammanslagning, ett förvärv eller genom den osannolika händelsen av en konkurs, kan din information komma att överföras till en annan enhet. Om en sådan transaktion inträffar, kommer vi att underrätta dig genom en uppdatering av denna Integritetspolicy eller genom andra lämpliga åtgärder.
 • Interaktiva funktioner. Vi kan komma att dela information med tredje parter när du anslår information till en offentlig användarprofil eller offentlig plats på våra Tjänster, såsom ett chattrum, forum, en blogg eller ett annat forumsverktyg. Om du anslår information till dessa interaktiva funktioner, kommer den att vara tillgänglig för allmänheten och du kan komma att erhålla icke önskade meddelanden från andra parter. Vi kan inte garantera att de parter som har åtkomst till sådan information kommer att respektera din integritet. Var försiktig när du använder dessa funktioner.

Vi kan också komma att utbyta annan information med tredje parter på ett sätt som inte gör det möjligt att identifiera individuella användare, till exempel sammanslagen information.

4. Tredje parter som tillhandahåller innehåll, reklam eller funktionalitet för våra tjänster

Visst innehåll, viss reklam och funktionalitet på våra Tjänster, kan tillhandahållas av tredje parter som inte är anslutna till oss. Sådana tredje parter inkluderar, till exempel till:

 • Innehållsleverantörer, som kan driva tävlingar, lotterier, fantasi- eller interaktiva spel eller offentliga forum på våra Tjänster
 • Detaljhandelsföretag och andra företag (som de som sköter våra butiks- och auktionstjänster), som kan behandla transaktioner, tillhandahålla kundtjänst och utföra andra relaterade uppgifter
 • Annonsleverantörer, som hjälper oss och våra annonsörer att tillhandahålla annonser (på våra Tjänster eller på andra platser online) som anpassats efter användarnas intressen samt att förstå användarnas gensvar på dessa annonser
 • Publikmätningsföretag, som hjälper oss att mäta den totala användningen av våra Tjänster och jämföra denna användning med andra onlinetjänster
 • Sociala nätverkstjänster (som Facebook, Twitter och Google+), som gör det möjligt för dig att logga in på vissa av våra Tjänster, att kommentera innehåll som finns tillgängligt på våra Tjänster och att dela sådant som du hittar på våra Tjänster med ditt sociala nätverk, och
 • Leverantörer av mobil platsspårning, som använder platsspecifika data för att underlätta förmedling av informativa meddelanden, marknadsinformation och allmännyttig information till dig.

Dessa och andra tredje parter kan komma att samla in eller erhålla information om din användning av våra Tjänster, inklusive användningen av cookies, webbsignaler och annan teknik, och denna information kan komma att samlas in under en längre tid och kombineras med information som insamlas på andra webbplatser och onlinetjänster, till exempel i syfte att leverera reklam som är mer relevant för dig, både på och utanför våra webbplatser. Sociala nätverkstjänster kan komma att insamla information om dig, även om du inte klickar på eller interagerar med deras innehåll på våra Tjänster, eller har ett konto med den sociala nätverkstjänsten.

Observera att vissa av dessa företag deltar i branschutvecklingsprogram, som är utformade att låta kunderna välja om de vill erhålla målinriktad reklam eller ej. Om du vill veta mer om och eventuellt välja bort sådan målinriktad reklam från deltagande företag kan du gå till webbplatserna för Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance och Digital Advertising Alliance of Canada.

De tredje parts sociala nätverkstjänsterna som vi samarbetar med, kan komma att underrätta dina vänner och andra kontakter, både på våra Tjänster och de sociala nätverkstjänsterna, att du är en användare av våra Tjänster eller om din användning av våra Tjänster. Om du väljer att få åtkomst till eller använda tredje parts sociala nätverkstjänster, kan vi komma att erhålla information om dig som du gjort tillgänglig för de sociala nätverkstjänsterna, inklusive information om dina vänner och andra kontakter på de sociala nätverkstjänsterna. Vi kan komma att använda informationen i enlighet med denna Integritetspolicy, men det huvudsakliga ändamålet för vår användning är att förbättra din personliga och sociala upplevelse av våra Tjänster. Till exempel, vi kan komma att visa dig innehåll som är populärt bland dina vänner eller kontakter på en social nätverkstjänst, eller tillhandahålla dig med en ögonblicksbild av dina vänners och andra kontakters gensvar för det innehållet.

Du kan även länka ett konto från en social nätverkstjänst till ett annat konto via våra Tjänster. På det sättet kan du använda dina uppgifter från den andra webbplatsen eller tjänsten för att logga in till särskilda funktioner på våra Tjänster. Om du länkar ditt konto från en tredjeparts webbplats eller tjänst, kan vi komma att insamla information från de tredje parts kontona, och all information som vi insamlar kommer att regleras av denna Integritetspolicy.

5. Meddelande till abonnenter av Rogers Communications

Om du får åtkomst till NHL.TV eller Rogers NHL GameCenter LIVE genom att logga in på ditt konto med Rogers Communications Partnership, kan Rogers Communications Partnership och dess samarbetsbolag (”Rogers”) komma att erhålla information från NHL om din användning av NHL.TV, som exempelvis vilken typ av innehåll du tittar på, aktivitetsdatum, hur mycket tid du spenderat på NHL.TV och vilken sorts enhet du använt för att få åtkomst till NHL.TV. Rogers kommer att använda denna information i syfte av att erbjuda och driva NHL.TV i Kanada, anpassa kommunikation till dig och få insikt om och kunna förbättra de produkter och tjänster de erbjuder. Rogers kommer att använda och hantera informationen de erhåller i samband med NHL.TV i enlighet med Rogers integritetspolicy som finns på http://www.rogers.com/web/content/Privacy-Policy och inte i enlighet med denna Integritetspolicy. Dessutom kommer NHL, när du använder din MyRogers-inloggning för att få åtkomst till NHL.TV, Rogers NHL GameCenter LIVE eller annat NHL-innehåll, att erhålla viss kontorelaterad information om dig från Rogers (som namn, användarnamn, kontaktinformation och abonnemangstyp) och använda denna i enlighet med denna Integritetspolicy för att identifiera dig som användare av NHL.TV, anpassa innehåll och meddelanden och få bättre insikt om och förbättra de produkter och tjänster som erbjuds.

6. ”Spåra inte”-signaler

Vissa webbläsare kan skicka ”spåra inte”-signaler till webbplatser och andra onlinetjänster som webbläsaren kommunicerar med. Det finns ingen standard som reglerar vad, om något, vad webbplatserna och onlinetjänsterna bör göra när de erhåller dessa signaler. För närvarande vidtar vi inga svarsåtgärder till dessa signaler. Om och när en svarsstandard har etablerats, kan vi komma att ändra vår policy gällande svar på dessa signaler.

7. Dina val

Du har olika valmöjligheter om hur vi hanterar informationen som vi insamlar och erhåller om dig.

 • E-post. Du kan tacka nej till att erhålla framtida e-postkampanjer från oss genom att klicka på länken ”Säg upp abonnemang” i sidfoten i e-postmeddelanden som innehåller reklam och uppdatera dina inställningar. Observera att vi kan komma att fortsättningsvis skicka e-post för transaktioner eller servicerelaterad e-post till ditt konto.
 • SMS och MMS. Du kan tacka nej till att erhålla reklammeddelanden via SMS och MMS (dvs. textmeddelanden) från oss genom att svara på dessa meddelanden med ordet ”STOP”, vilket är kostnadsfritt. Observera att vi kan komma att svara på din begäran att tacka nej med ett meddelande som bekräftar att din begäran har godkänts.
 • Direktreklam. Du kan tacka nej till att erhålla direktreklam från oss (till exempel kataloger från butiken) genom att fylla i vårt uppsägningsformulär för direktreklam här.
 • Avslöjande av personligt identifierbar information till tredje part. Du kan tacka nej till att din personligt identifierbara information delas med tredje parter i syfte att gynna deras direktreklam genom att fylla i följande formulär: NHL.com/contact. Välj ”Integritet” på ämnesraden och inkludera ditt för- och efternamn och din e-postadress i e-postmeddelandets brödtext. Du kan även kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet Kontakta oss nedan.
 • Få åtkomst till, uppdatera eller korrigera information. Enligt gällande lag har du rätt att få åtkomst till, uppdatera eller korrigera felaktigheter i din personliga information som vi innehar och kontrollerar, förutom för vissa lagenliga undantag. Om du vill få åtkomst till, granska eller uppdatera din information, kontakta oss på NHL.com/contact. Välj ”Integritet” på ämnesraden och inkludera ditt för- och efternamn och din e-postadress i e-postmeddelandets brödtext. Du kan även kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet Kontakta oss nedan.
 • Anpassad reklam. Vissa av de företag som tillhandahåller reklamtjänster på våra Tjänster, kanske deltar i branschutvecklingsprogram som är utformade att tillhandahålla konsumenterna med valet att kunna erhålla anpassad reklam som är baserad på deras onlineaktiviteter eller inte. Om du vill veta mer om och eventuellt välja bort sådan målinriktad reklam från deltagande företag kan du gå till webbplatserna för Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance och Digital Advertising Alliance of Canada.
 • Platsinformation. Om du använder platsaktiverade tjänster eller program som täcks av denna Integritetspolicy kan du erbjudas möjlighet att tacka nej till att din platsinformation samlas in och/eller används för vissa ändamål. Om du väljer att tacka nej bör du dock vara medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner som erbjuds av dessa tjänster eller program. Det kan också finnas en möjlighet att begränsa insamlingen av platsinformation via inställningar på din enhet.

8. Säkerhet

Vi har infört fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda mot stöld, förlust, felaktig användning och icke auktoriserad åtkomst till eller avslöjande av information som vi insamlar och erhåller. Observera dock att ingen dataöverföring eller datalagring kan garanteras vara skyddad till 100 %. Som ett resultat, samtidigt som vi strävar efter att skydda din information och integritet, kan vi inte garantera att någon information som du avslöjar eller överför till våra Tjänster förblir säker, och vi ansvarar inte för stöld, förstörelse eller oavsiktligt avslöjande av din information, eller något annat avslöjande som är utanför vår kontroll.

Din onlineåtkomst till en viss del av din information, kan vara skyddad med ett lösenord som du väljer. Vi rekommenderar med eftertryck att du inte avslöjar ditt lösenord till någon. Vi ber dig aldrig om ditt lösenord i någon oombedd kommunikation (såsom brev, telefonsamtal eller e-postmeddelanden).

9. Barns integritet

Våra Tjänster insamlar eller avslöjar inte någon personlig information avsiktligt från barn som är yngre än 13 år, utan föräldrarnas förhandsgodkännande, förutom vad som tillåts enligt Children's Online Privacy Protection Act (”COPPA”).

10. Tredje parts länkar

Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte äger eller driver. Länkar till våra Tjänster kan även finnas på tredje parts tjänster där vi gör reklam. Förutom vad som upptas i denna Integritetspolicy, kommer vi inte att tillhandahålla dessa tredje parter med någon av din personliga information utan ditt godkännande. Vi tillhandahåller länkar till tredje parts tjänster av bekvämlighetsskäl för våra användare. Dessa länkar är inte ämnade att rekommendera eller hänvisa till de länkade tjänsterna. De länkade tjänsterna bör ha separata och oberoende integritetsmeddelanden, tillkännagivanden och användningsvillkor, vilka vi rekommendera att du läser igenom noga. Vi har ingen kontroll över sådana tjänster, och vi har därför inget ansvar eller någon ansvarsskyldighet på det sätt som företagen som sköter sådana länkade tjänster insamlar, använder, avslöjar, skyddar, eller på annat sätt behandlar din information.

11. Din integritetsrätt i Kalifornien

Invånare i Kalifornien kan tacka nej till att deras personligt identifierbara information delas med tredje parter i syfte att gynna dessa tredje parters direktreklam genom att fylla i följande formulär: NHL.com/contact. Välj ”Integritet” på ämnesraden och inkludera ditt för- och efternamn och din e-postadress i e-postmeddelandets brödtext. Du kan även kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet Kontakta oss nedan.

Dessutom äger invånare i Kalifornien, som är registrerade användare av Tjänsterna och som är under 18 år, rätt att, i enlighet med kalifornisk lag, få innehåll och information som de själva lagt upp som användarinnehåll på Tjänsterna borttagen efter begäran om detta. Du kan lämna in en begäran om sådan borttagning genom att fylla i följande formulär: NHL.com/contact. Välj alternativet ”Integritet” på ämnesraden och ange sedan i e-postmeddelandets brödtext (i) en begäran om borttagning av användarinnehåll i enlighet med kalifornisk lag, (ii) en beskrivning av det material som du vill ska tas bort och den information som rimligen är nödvändig för att vi ska kunna hitta materialet samt (iii) förnamn, efternamn, e-postadress, postadress (inklusive ort, eventuell stat och postnummer) och födelsedatum så att vi kan behandla din begäran. Observera att din begäran inte utgör en garanti för att vi gör en komplett eller heltäckande borttagning av materialet.

12. Internationell överföring av personlig information

NHL:s huvudkontor är beläget i USA, och oavsett var du använder våra Tjänster eller på vilket sätt du tillhandahåller information till oss kan din information komma att överföras till, upprätthållas av och behandlas av NHL, dess samarbetsbolag eller våra driftspartners och tjänsteleverantörer i USA. Observera att integritetslagarna, bestämmelserna och standarderna i USA kanske inte överensstämmer med lagarna i ditt land och att sådan information kan vara föremål för laga åtkomst av domstolar, polis- och statliga myndigheter i USA. Genom att använda våra Tjänster eller tillhandahålla oss med din information, samtycker du till denna insamling, överföring, lagring och processering av information till, i och från USA.

13. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy emellanåt för att återspegla ändringar i våra integritetsskyddsrutiner, så vi uppmuntrar dig att granska denna Integritetspolicy med jämna mellanrum. Om vi utför stora ändringar i denna Integritetspolicy, kommer vi att informera dig på lämpligt sätt.

14. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller våra integritetsskyddsrutiner, kontakta oss på NHL.com/contact och välj ”Integritet” på ämnesraden, eller skriv till oss på:

Senior Counsel -- Privacy

NHL Enterprises, L.P.

1185 Avenue of the Americas

New York, NY 10036

15. Engelska som det prioriterande språket.

Detta dokument har översatts till svenska. Om någon oförenlighet eller tvetydighet finns mellan den engelska och den svenska versionen, ska den engelska versionen prioriteras.

Cookies, webbsignaler och andra teknologier

Våra tjänster använder onlineteknologier som kallas för ”cookies” och ”webbsignaler”, samt andra lokala lagringsteknologier. Detta avsnitt förklarar vad dessa teknologier är och hur de kan användas.

Cookies och andra lokala lagringsteknologier

I stort sett är ”cookies” textfiler som har placerats i din enhets webbläsare och som kan användas för att känna igen din webbläsare på olika webbsidor och webbplatser och under olika surfsessioner. Din webbläsare eller enhet kan ha inställningar med avseende på cookies. Till exempel kanske du kan konfigurera din webbläsare så att den inte accepterar cookies eller meddelar dig varje gång en cookie skickas. Om du vill ta reda på om sådana inställningar är tillgängliga, vad de används till och hur de fungerar kan du gå till hjälpen för din webbläsare eller enhet. Om du bestämmer dig för att inte acceptera cookies från oss kanske du inte kan utnyttja alla funktioner i Tjänsterna.

Cookies lagras på din enhet eller i ”lokal lagring”. Vi använder även andra typer av lokala lagringsteknologier, såsom Lokalt delade objekt (kallas ibland ”Flash-cookies”) i samband med våra Tjänster. Dessa teknologier liknar cookies på det sätt att de lagras på din enhet och kan användas för att upprätthålla information om dina aktiviteter och inställningar.

Men dessa övriga lokala lagringsteknologier kan använda andra delar av din enhet utöver din webbläsare, vilket betyder att du inte kan kontrollera dess användning med webbläsarens verktyg och inställningar, som du brukar använda för att kontrollera webbläsarens cookies med. För mer information om hantering av Flash-cookies, gå till Adobe Flash Player-webbplatsen. Med din webbläsares integritetskontroller kan du hantera andra typer av lokal lagring.

Våra Tjänster kan använda cookies eller andra lokala lagringsteknologier i kombination med annan information om dig, för att förbättra och anpassa din upplevelse på våra Tjänster (eller på andra platser online), inklusive:

 • för att underlätta verifieringen av dig när du använder våra Tjänster
 • för att komma ihåg dina inställningar och registreringsinformation
 • för att aktivera en kundvagn
 • för att presentera och hjälpa till att mäta och undersöka effektiviteten hos våra Tjänster, våra reklamannonser och vår e-postkommunikation (genom att fastställa vilka e-postmeddelanden du öppnar och vidtar åtgärder för), och
 • för att anpassa innehållet och reklamen som tillhandahålls till dig via våra Tjänster och andra webbplatser och tjänster som du besöker.

Webbsignaler

Webbsignaler är kodstycken som placeras på webbsidor, i videor och e-post som kan kommunicera information om din webbläsare och enhet till en server. Signaler kan användas, bland annat, för att räkna det antal användare som besöker en webbsida eller som läser ett e-postmeddelande, eller för att skicka en cookie till en användares webbläsare som granskar en webbsida eller ett e-postmeddelande.