SHARE
Podeľte sa s priateľmi


Zásady ochrany osobných údajov

Platí od poslednej aktualizácie 1. február 2016

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom spoločnosť NHL Interactive CyberEnterprises, LLC a jej pobočky vrátane spoločností NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. a National Hockey League (spoločne ďalej len „NHL“, „my“ a všetky tvary tohto osobného zámena a „naše“ a všetky tvary tohto privlastňovacieho zámena) používajú informácie pri prevádzkovaní našich webových stránok, mobilných a iných aplikácií a všetkých ostatných on-line služieb, ktoré zobrazujú alebo poskytujú autorizovaný odkaz na tieto zásady ochrany osobných údajov (spoločne ďalej len naše „služby“). Upozorňujeme Vás, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky, aplikácie alebo služby ktoréhokoľvek členského klubu National Hockey League (ďalej len „členské kluby“), pre ktoré platia individuálne zásady ochrany osobných údajov jednotlivých členských klubov.

Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s postupmi popísanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás pomocou odkazu NHL.com/contact (v riadku „Subject“ zvoľte možnosť „Privacy“) alebo ako je opísané ďalej v časti Ako nás kontaktovať.

1. Aké informácie zhromažďujeme a dostávame

Zhromažďujeme a dostávame nasledovné typy informácií:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete priamo. Dostávame informácie, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť pri využití našich služieb.
 • Pri registrácii na využívanie našich služieb, aukcii alebo nákupe výrobkov prostredníctvom našich služieb, pri prihlásení k NHL.TV (predchádzajúci názov NHL GameCenter LIVE, tiež sa nazýva Rogers NHL GameCentre LIVE (spoločne ďalej len „NHL.TV“)), pri registrácii pre zasielanie elektronických alebo marketingových informácií, pri účasti v súťaži alebo na žrebovaní pri uvedení komentára k článku, pri komunikácii so zákazníckymi službami alebo pri vyplnení dotazníka môžete byť požiadaní o osobné informácie, ako napríklad:
 • Vaše meno a priezvisko, používateľské meno, názov firmy, poštová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, platobné údaje, obľúbený členský klub a jeho hráči, fotografie alebo informácie o vašom používaní našich služieb.
 • Ak v rámci našich služieb použijete funkciu „zdieľať s priateľom“ alebo „pozvať priateľa“, môžeme zaznamenať vaše meno a e-mailovú adresu a meno a e-mailovú adresu adresáta. Mená a adresy získané za týchto okolností nepoužívame za žiadnym iným účelom ako na odoslanie e-mailovej správy vo vašom mene, pokiaľ k tomu nedostaneme váš súhlas alebo súhlas adresáta.
 • Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame, keď použijete naše služby. Môžeme tiež zhromažďovať alebo dostávať informácie, keď použijete naše služby. Niektoré z týchto informácií získavame pomocou technológií ako sú súbory cookie, pixelové tagy a ďalšie. Tieto automaticky zhromaždené informácie môžeme skombinovať s informáciami, ktoré ste nám poskytli priamo za účelom personalizácie obsahu a reklám na základe vašich záujmov. V závislosti na tom, ako získate prístup k našim službám a ako ich použijete, môžeme obdržať:
 • Informácie o protokole. Tieto informácie zhromažďujeme a ukladáme automaticky, keď používate naše služby. Môžu napríklad zahŕňať:
 • Informácie o vašich interakciách s našimi službami vrátane obsahu, ktorý si pozriete, výrobkov, na ktoré podáte aukčnú ponuku alebo ich kúpite, čase, ktorý na službách strávite, dátumoch, kedy ste služby navštívili, a informácie v súboroch cookie a podobných technológiách.
 • Informácie, ako získavate prístup k našim službám, vrátane informácií o vašom prehliadači alebo operačnom systéme, adresy internetového protokolu („IP“) a webových stránok, ktoré navštívite pred návštevou našich služieb a po nej.
 • Informácie o zariadení. Ide o informácie, ktoré zhromažďujeme a ukladáme, ktoré sa týkajú zariadenia použitého na prístup k našim službám. (Slovo „zariadenie“ znamená čokoľvek, čo použijete na prístup k službám). Informácie o zariadení môžu napríklad zahŕňať:
 • typ zariadenia, ktoré používate (napr. značku vášho telefónu alebo tabletu),

  ◦ určité identifikačné znaky špecifické pre vaše zariadenie,

 • informácie o vašom poskytovateľovi internetových služieb a
 • v závislosti od povolení aj obsah uložený na vašom zariadení (napr. kontakty uložené vo vašom telefóne).
 • Informácie o lokalite. Tieto informácie môžu zahŕňať špecifické údaje o lokalite získané zo signálu GPS alebo Bluetooth vášho zariadenia a informácie o blízkych WiFi sieťach, lokalizačných vežiach a vysielačoch mobilných operátorov. Tieto informácie získame vtedy, keď použijete nami poskytované služby založené na lokalite, a tiež vtedy, keď použijete niektoré informačné, marketingové alebo verejne aplikácie založené na lokalite, ktoré poskytujeme my alebo ďalšie strany.
 • Informácie od tretích strán. Môžeme o vás dostať ďalšie informácie od členských klubov a od našich obchodných partnerov a informácie, ktoré sú verejne alebo komerčne dostupné. Tieto informácie môžeme skombinovať s informáciami, ktoré sme o vás zhromaždili alebo dostali iným spôsobom. Aj o vás budeme dostávať informácie, keď sa rozhodnete pripojiť do sociálnych sietí, zatiaľ čo používate naše služby. O službách sociálnych sietí sa môžete viac dozvedieť tu.

2. Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame

Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie našich služieb. Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame na poskytovanie služieb, ktoré využívate alebo vyžadujete. Tieto informácie používame napríklad pri:
 • vytváraní účtov,
 • spracovávaní transakcií,
 • poskytovaní technickej podpory a odpovedaní na otázky používateľa,
 • posielaní elektronických oznámení a iných marketingových informácií, ktoré môžu byť prispôsobené vašim prioritám a záujmom,
 • správe vašej účasti v našich súťažiach, stávkach, hrách zo sveta fantázie alebo interaktívnych hrách alebo v iných propagačných akciách,
 • upozorňovaní na aktualizácie vykonané na stránkach našich služieb alebo posielanie iných informácií, ktoré sú dôležité pre služby, ktoré používate a
 • zlepšovaní našej schopnosti zistiť a zabrániť podvodným a potenciálne nezákonným aktivitám v súvislosti s našimi službami a aj inak pri presadzovaní našich podmienok poskytovania služby.
 • Zlepšovanie našej prevádzky a služieb. Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame aj na poskytovanie obsahu, ktorý pre vás môže byť zaujímavý a na udržiavanie a zlepšovanie našej prevádzky a služieb. Tieto informácie používame napríklad na:
 • vyžiadanie informácií a spätnej väzby ohľadom našich služieb,
 • identifikáciu a vyriešenie technických problémov v rámci našich služieb a
 • personalizáciu vašich možností na základe informácií o lokalite alebo vašich on-line aktivitách vrátane obsahu, ktorý si pozriete, výrobkov, na ktoré podáte aukčnú ponuku alebo ich kúpite, našich ďalších služieb, ktoré využívate, a informácií, ktoré zhromaždíme alebo dostaneme.
 • Zabezpečenie účinnej reklamy a marketingu. Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame tiež na zabezpečenie propagácie našich služieb a služieb tretích strán a na posielanie reklamných informácií. Tieto informácie používame napríklad na:
 • zobrazenie reklám (na stránkach našich služieb aj mimo nich, vrátanie služieb sociálnych médií od tretích strán) na základe informácií o lokalite alebo vašich on-line aktivitách vrátane obsahu, ktorý si pozriete, výrobkov, na ktoré podáte aukčnú ponuku alebo ich kúpite, našich ďalších služieb, ktoré využívate, a informácií, ktoré zhromaždíme alebo dostaneme a
 • posielanie elektronických oznámení a iných marketingových informácií o NHL, členských kluboch alebo ďalších obchodných partneroch, ktoré môžu byť prispôsobené vašim prioritám a záujmom, napr. s obsahom, ktorý sa týka vášho obľúbeného členského klubu. (Pozrite sa prosím na časť Váš výber ohľadom reklamných informácií).

Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, používame aj na iné účely, ktoré sú vám vysvetlené pri zhromažďovaní alebo pre ktoré poskytnete súhlas.

3. Ako zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame

Informácie, ktoré zhromažďujeme a dostávame, môžeme zdieľať s tretími stranami, ak máme váš súhlas alebo nižšie uvedeným spôsobom.

Môžeme zdieľať informácie s nasledujúcimi kategóriami tretích strán:

 • Naše pobočky. Môžeme zdieľať informácie so súčasnými a budúcimi „pobočkami“. Tento termín zahŕňa našu materskú spoločnosť a pridružené firmy, partnerov, s ktorými spoločne podnikáme (joint venture) alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme, ktorými sme kontrolovaní, alebo s ktorými sme pod spoločnou kontrolou. Tieto pobočky môžu zahŕňať subjekty uvedené tu.
 • Naši poskytovatelia služieb. Informácie o vás môžeme poskytnúť našim poskytovateľom služieb, ktorí za nás vykonávajú určité funkcie alebo vykonávajú určité služby (napr. hosting našich služieb, ukladanie našich dát, vybavovanie objednávok, poskytovanie tovarov a služieb, správa databáz, vykonávanie analýz, poskytovanie súťaží alebo žrebovaní, zbieranie údajov o lokalite, poskytovanie služieb založených na lokalite, spracovanie platieb prostredníctvom kreditných kariet, poskytovanie zákazníckych služieb alebo posielanie našich oznámení). Spôsoby, ktorými môžu tieto spoločnosti používať poskytnuté dáta, sú zmluvne vymedzené.
 • Prevádzkoví partneri. Za účelom prevádzky niektorých našich služieb spolupracujeme s tretími stranami. Z času na načas môžeme v súlade s platnými zákonmi poskytovať informácie o vás týmto prevádzkovým partnerom na ich vlastné použitie. Napríklad, na poskytovaní určitých služieb spolupracujeme s našim partnerom MLB Advanced Media („MLBAM“) a preto môžeme informácie o vás zdieľať s MLBAM, nasledovníkmi, oprávnenými nadobúdateľmi a ich pobočkami v súvislosti s prevádzkou našich služieb a v ďalších prípadoch povolených zákonom.
  Takíto prevádzkovú partneri môžu informácie o vás použiť na prevádzkovanie služieb, môžete však predpokladať, že prevádzkoví partneri použijú vaše informácie na vlastné účely podľa svojich vlastných zásad ochrany osobných údajov. Na zoznam niektorých našich najdôležitejších prevádzkových partnerov sa môžete pozrieť tu.
 • Obchodní partneri. S vaším súhlasom môžeme zdieľať informácie o vás s ďalšími vybranými obchodnými partnermi, ktorí nie sú poskytovatelia služieb, napr. s našimi sponzormi, ďalšími maloobchodníkmi a rozhlasovými a televíznymi partnermi, aby vás mohli informovať o špeciálnych ponukách, zasielať propagačné a iné materiály, ktoré by vás mohli zaujímať.
  Vyžadujeme, aby títo ďalší obchodní partneri chránili dôvernosť všetkých informácií, o ktoré sa s nimi podelíme, ich integritu a zabezpečenie. Nie sme však zodpovední za postupy našich partnerov pri ochrane osobných údajov. Obchodní partneri môžu vaše informácie použiť na svoje vlastné účely. Na zoznam niektorých našich najdôležitejších obchodných partnerov sa môžete pozrieť tu.
 • Členské kluby. Informácie o vás môžeme zdieľať s našimi členskými klubmi (vrátane vašich kontaktných údajov, demografických informácií a informácií o vašich vzťahoch k NHL) a naše členské kluby môžu použiť tieto informácie na účely zahŕňajúce poskytovanie špeciálnych ponúk, propagačných materiálov a iných informácií, ktoré by vás mohli zaujímať, zlepšovanie ich výrobkov a služieb a vykonávanie vnútorných analýz. Ak to príslušný zákon vyžaduje, požiadame vás o súhlas skôr, než sa o vaše informácie podelíme s členskými klubmi pre reklamné účely. Upozorňujeme, že NHL nemá pod kontrolou webové stránky a služby členských klubov. Tieto webové stránky a služby sa riadia svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Nenesieme zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov členských klubov. Na zoznam našich členských klubov sa môžete pozrieť tu.
 • Iné strany v prípade nevyhnutnej reakcie pri súdnom konaní alebo v prípade, že musíme chrániť seba alebo naše služby. Vaše informácie – vrátane obsahu vašich oznámení – môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb poskytnúť iným stranám, ak to vyžaduje alebo dovoľuje príslušný zákon, v dobrej viere, že:
 • je to nevyhnutné v prípade zákonných požiadaviek štátnych orgánov alebo pri súdnom pojednávaní (napr. súdny príkaz, povolenie na domovú prehliadku alebo predvolanie),
 • informácie sú relevantné pre trestný čin, ktorý bol spáchaný alebo sa pácha,
 • došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje vašu bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby alebo osôb, alebo
 • je to nevyhnutné na ochranu našich práv alebo majetku alebo presadenie našich podmienok poskytovania služby.
 • Iné strany v súvislosti s určitými obchodnými transakciami. Ak sa vlastníctvo NHL (alebo nejaké časti našich aktív) zmení následkom fúzie, kúpy alebo v nepravdepodobnom prípade úpadku, môžu byť vaše informácie postúpené inému subjektu. V takom prípade vás o tejto transakcii budeme informovať aktualizáciou zásad ochrany osobných údajov alebo inými vhodnými prostriedkami.
 • Interaktívne funkcie. Môžeme zdieľať informácie s tretími stranami, ak zverejníte informácie na verejnom profile používateľa alebo vo verejnej oblasti našich služieb ako je napr. diskusná miestnosť, fórum, blog alebo iný komunitný nástroj. Ak zverejníte informácie v rámci týchto interaktívnych funkcií, budú verejne dostupné a môžete dostávať nevyžiadané správy iných strán. Nemôžeme zaistiť, aby strany, ktoré majú prístup k týmto informáciám, rešpektovali vaše súkromie. Preto buďte pri využívaní týchto funkcií opatrní.

Tretím stranám môžeme zdieľať ďalšie informácie takým spôsobom, ktorý neidentifikuje jednotlivých používateľov, napríklad ide o agregované informácie.

4. Tretie strany, ktoré poskytujú obsah, reklamu alebo funkcie na stránkach našich služieb

Časť obsahu, reklamy a funkcie na stránkach našich služieb môžu poskytovať tretie strany, ktoré k nám nie sú pridružené. Medzi tieto tretie strany patria napr.

 • Poskytovatelia obsahu, ktorí môžu prevádzkovať súťaže, stávky, hry zo sveta fantázie alebo interaktívne hry alebo verejné fóra na stránkach našich služieb.
 • Maloobchodné a iné spoločnosti (napr. tie, ktoré prevádzkujú naše služby obchodu a aukcií, a tie, ktoré prevádzkujú ostatné služby), ktoré môžu spracovávať transakcie, poskytovať zákaznícke služby a vykonávať ďalšie súvisiace činnosti,
 • Poskytovatelia reklamy, ktorí pomáhajú nám a našim inzerentom zabezpečovať reklamu (na stránkach našich služieb alebo niekde inde), ktorá je prispôsobená záujmom používateľov a vedia, ako budú používatelia na túto reklamu reagovať.
 • Spoločnosti pre meranie sledovanosti, ktoré nám pomáhajú merať celkové používanie našich služieb a porovnať ich používanie s inými on-line službami.
 • Služby sociálnej siete (napr. Facebook, Twitter a Google+), ktoré vám umožnia prihlásiť sa na stránky našich určitých služieb, písať komentáre k dostupnému obsahu na stránkach našich služieb a zdieľať to, čo nájdete na stránkach našich služieb s vašou sociálnou sieťou.
 • Poskytovatelia analytických služieb na základe mobilnej lokality, ktorí používajú údaje týkajúce sa lokality na prenos informačnej, marketingovej a verejnej komunikácie smerom k vám.

Tieto a ďalšie tretie strany môžu zhromažďovať alebo dostávať informácie o vašom používaní našich služieb pomocou technológií ako sú súbory cookie, pixelové tagy a ďalšie. Tieto informácie môžu priebežne zhromažďovať a kombinovať ich s informáciami zhromaždenými na iných webových stránkach a on-linových službách, napríklad na účely poskytovania takých reklám na našich weboch aj mimo nich, ktoré sú pre vás zaujímavejšie. Služby sociálnej siete môžu dokázať zhromažďovať informácie, ktoré sa vás týkajú, bez toho aby ste klikli na ich obsah v rámci našich služieb alebo s ním aktívne pracovali alebo bez toho aby ste mali účet v službách sociálnych sietí.

Upozorňujeme, že niektoré z týchto spoločností sa zúčastňujú programov vyvinutých na to, aby poskytovali spotrebiteľom možnosť zvoliť si, či chcú dostávať cielenú reklamu. Ak sa chcete dozvedieť viac a vyhnúť sa cielenej reklame, navštívte prosím webové stránky Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance a Digital Advertising Alliance of Canada.

Služby sociálnych sietí tretích strán, s ktorými sme sa spojili, môžu informovať vašich priateľov aj ostatné kontakty, ako na stránkach našich služieb, tak aj na stránkach týchto služieb sociálnych sietí, že ste používateľom našich služieb, alebo že používate naše služby. Ak sa rozhodnete vstúpiť na stránky služieb sociálnych sietí tretích strán alebo ich využívať, môžeme získať informácie, ktoré ste sprístupnili na stránkach týchto služieb sociálnych sietí, vrátane informácií o vašich priateľoch a ďalších kontaktoch na týchto stránkach. Tieto informácie môžeme použiť v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ale hlavným účelom ich použitia je zvýšiť vaše osobné a sociálne možnosti využitia našich služieb. Môžeme vám napríklad ukázať obsah, ktorý je populárny medzi vašimi priateľmi alebo kontaktmi na sociálnych sieťach, alebo vám poskytnúť reakcie vašich priateľov alebo iných kontaktov na tento obsah.

Budete tiež môcť prepojiť účet na sociálnej sieti s účtom našich služieb. To vám umožní používať svoje odporúčania z inej stránky alebo služby na registráciu v rámci určitých funkcií našich služieb. Ak prepojíte svoj účet na stránke tretej strany alebo služby, môžeme zhromažďovať informácie z týchto účtov tretích strán a všetky takto získané informácie budú podliehať týmto zásadám ochrany osobných údajov.

5. Upozornenie pre účastníkov registrovaných v Rogers Communications

Ak vstúpite na stránku NHL.TV alebo Rogers GameCentre LIVE tak, že sa prihlásite na svoj účet v Rogers Communications Partnership, môže spoločnosť Rogers Communications Partnership a jej pobočky (ďalej len „Rogers“) získať nielen informácie z NHL o tom, že používate NHL.TV, ale tiež na aký obsah ste sa pozerali, kedy a ako dlho ste na NHL.TV boli a typ zariadenia, ktoré ste na to použili. Rogers použije tieto informácie za účelom ponúkania a prevádzkovania služby NHL.TV v Kanade, prispôsobenia oznámení, ktoré vám budú určené, a objasnenia ponúkaných produktov a služieb a ich zlepšovanie. Rogers použije a bude nakladať s informáciami, ktoré dostane v súvislosti so službou NHL.TV v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Rogers, ktoré sú k dispozícii na adrese http://www.rogers.com/web/content/Privacy-Policy, a nie podľa našich zásad ochrany osobných údajov. Okrem toho v prípade, že vstúpite na stránku NHL.TV, Rogers GameCenter LIVE alebo iné stránky NHL, dostane NHL určité informácie súvisiace s účtom v Rogers (napr. vaše meno, používateľské meno, kontaktné informácie a typ členstva) a bude ich používať podľa týchto zásad ochrany osobných údajov, vrátane identifikácie vašej osoby ako používateľa NHL.TV, prispôsobenia obsahu a oznámení a lepšieho pochopenia a zlepšenia ponúkaných produktov a služieb.

6. Signály „žiadosti o nesledovanie“

Niektoré webové prehliadače môžu prenášať signály žiadosti o nesledovanie na webové stránky a iné on-line služby, s ktorými prehliadač komunikuje. Neexistuje však žiadna norma, ktorá by určovala, čo majú webové stránky a on-linové služby robiť alebo nerobiť, keď tieto signály dostanú. V súčasnosti ani my nerobíme žiadne opatrenia, pokiaľ tieto signály obdržíme. Ak bude ustanovená norma určujúca, ako na tieto signály reagovať, môžeme zrevidovať svoje zásady ohľadom reakcie na tieto signály.

7. Váš výber

Záleží na vás, ako budeme nakladať s vašimi informáciami, ktoré zhromaždíme alebo dostaneme. Máte veľa možností.

 • E-mail. Kliknutím na odkaz „Odhlásiť“ v spodnej časti reklamných e-mailových oznámení môžete odmietnuť, aby sme vám v budúcnosti posielali reklamné e-mailové správy a aktualizovať svoje preferencie. Upozorňujeme, že vám môžeme naďalej posielať e-mailové správy o transakciách alebo službách, ktoré sa budú týkať vášho účtu.
 • Správy SMS a MMS. Doručovanie našich reklamných oznámení typu SMS a MMS (t.j. textových správ) môžete odmietnuť tak, že odpoviete „STOP“ na ktorúkoľvek zo správ, čo je bezplatné. Táto odpoveď je zadarmo. Upozorňujeme, že na vašu žiadosť o odhlásení môžeme odpovedať správou, ktorá potvrdí úspešné odhlásenie.
 • Listové zásielky. Ak si budete priať odmietnuť doručovanie listových zásielok (napríklad obchodných katalógov), môžete vyplniť náš dotazník pre odhlásenie listových zásielok tu.

  Oznámenie osobných identifikačných údajov tretím stranám. Zdieľanie vašich osobných identifikačných údajov s tretími stranami na účely priameho marketingu týchto tretích strán môžete odmietnuť vyplnením formulára na stránke: NHL.com/contact. V riadku „Subject“ prosím zvoľte možnosť „Privacy“ a v texte správy uveďte svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Môžete nás tiež kontaktovať podľa postupu uvedeného nižšie v časti Ako nás kontaktovať.

 • Prístup, aktualizácia alebo oprava informácií. V súlade s platnými zákonmi s istými zákonom stanovenými výnimkami máte právo na prístup k svojim osobným informáciám, ktoré sú v našej správe alebo dosahu, a na ich aktualizáciu a opravu nepresností. Pokiaľ si prajete získať prístup k svojim informáciám alebo ich skontrolovať a aktualizovať, kontaktujte nás prostredníctvom odkazu NHL.com/contact. V riadku „Subject“ prosím zvoľte možnosť „Privacy“ a v texte správy uveďte svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Môžete nás tiež kontaktovať podľa postupu uvedeného nižšie v časti Ako nás kontaktovať.
 • Individuálne zameraná propagácia. Niektoré zo spoločností, ktoré poskytujú propagačné služby v rámci našich služieb sa zúčastňujú programov vyvinutých na to, aby poskytovali spotrebiteľom možnosť zvoliť si, či chcú dostávať cielenú reklamu založenú na ich on-linových aktivitách. Ak sa chcete dozvedieť viac a vyhnúť sa cielenej reklame, navštívte prosím webové stránky Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance a Digital Advertising Alliance of Canada.
 • Informácie o lokalite. Ak použijete služby alebo aplikácie založené na lokalite pokryté týmito zásadami ochrany osobných údajov, môžete získať možnosť na odmietnutie zhromažďovania a/alebo použitia vašich informácií o lokalite na určité účely. Ak však využijete túto možnosť odmietnutia, nemusia byť pre vás dostupné niektoré funkcie poskytované týmito službami alebo aplikáciami. Zhromažďovanie informácií o lokalite možno budete môcť obmedziť aj pomocou nastavení vášho zariadenia.

8. Bezpečnosť

Podnikli sme fyzické, technické a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu pred krádežou, stratou, neoprávneným použitím a neoprávneným prístupom alebo oznámením informácií, ktoré zhromažďujeme a dostávame. Musíme vás však upozorniť, že žiadny prenos alebo uchovávanie dát nezaručuje 100%-nú bezpečnosť. Cez naše úsilie o ochranu vašich informácií a súkromie však nemôžeme zaručiť a nezaručujeme bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré oznámite alebo odovzdáte našim službám. Nezodpovedáme za krádež, zničenie alebo neúmyselné oznámenie vašich informácií alebo akékoľvek iné oznámenie, ktoré je mimo náš dosah.

Váš prístup na web a k niektorým informáciám môže byť chránený heslom, ktoré si vyberiete. Dôrazne vám odporúčame, aby ste heslo nikomu neposkytovali. Nikdy sa vás nebudeme pýtať na vaše heslo v žiadnych nevyžiadaných správach (ako sú listy, telefonáty alebo e-mailové správy).

9. Ochrana osobných údajov detí

Naše služby nikdy vedome nezhromažďujú, nepoužívajú ani neposkytujú informácie od detí mladších ako 13 rokov bez predchádzajúceho súhlasu rodičov. Výnimky ustanovuje zákon USA o ochrane osobných informácií detí on-line (zákon COPPA) a príslušné miestne predpisy.

10. Odkazy tretích strán

Naše služby môžu obsahovať odkazy na tretie strany, ktoré nevlastníme ani neprevádzkujeme. Odkazy na naše služby môžu byť uvedené na službách tretích strán, kde uverejňujeme reklamy. S výnimkami popísanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov neposkytujeme tretím stranám žiadne vaše osobné informácie bez vášho súhlasu. Odkazy na služby tretích strán poskytujeme pre pohodlie našich používateľov. Tieto odkazy nie sú schválením ani odporúčaním služieb, na ktoré vedú. Služby, na ktoré odkazy vedú, musia mať vlastné a nezávislé zásady ochrany osobných údajov, upozornenia a podmienky použitia. Odporúčame vám, aby ste si tieto dokumenty pozorne prečítali. Tieto služby nemáme pod kontrolou, a preto nezodpovedáme za spôsob, ako subjekty poskytujúce služby, na ktoré vedú odkazy, zhromažďujú, využívajú, zdieľajú alebo inak spracovávajú vaše informácie.

11. Vaše práva na ochranu súkromia v Kalifornii

Obyvatelia Kalifornie môžu odmietnuť zdieľanie svojich osobných identifikačných údajov s tretími stranami na účely priameho marketingu týchto tretích strán vyplnením formulára na stránke: NHL.com/contact. V riadku „Subject“ prosím zvoľte možnosť „Privacy“ a v texte správy uveďte svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Môžete nás tiež kontaktovať podľa postupu uvedeného nižšie v časti Ako nás kontaktovať.

Obyvatelia Kalifornie registrovaní ako používatelia služieb, ktorí sú mladší ako 18 rokov, sú v súlade so zákonmi Kalifornie oprávnení na požiadanie o odstránenie a odstránenie obsahových a reklamných informácií, ktoré v rámci služieb sami odoslali vo forme používateľského obsahu. Toto odstránenie si môžete vyžiadať vyplnením nasledujúceho formulára: NHL.com/contact. Aby sme mohli vašu požiadavku spracovať, v riadku „Subject“ prosím zvoľte možnosť „Privacy“ a v texte e-mailovej správy uveďte: (i) prehlásenie, že žiadate o odstránenie používateľského obsahu na základe zákonov Kalifornie, (ii) opis materiálu, ktorý si želáte odstrániť, a informácie dostatočné na to, aby sme daný materiál našli, (iii) svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu (vrátane mesta, štátu a poštového smerovacieho čísla) a rok narodenia. Upozorňujeme, že vaša požiadavka nezaručuje úplné a celkové odstránenie daných materiálov.

12. Medzinárodné prenosy osobných informácií

Hlavné riaditeľstvo NHL je v Spojených štátoch. Bez ohľadu na to, kde naše služby používate alebo ako nám poskytujete informácie, môžu byť vaše informácie prenášané, uchovávané a spracované NHL, jej pobočkami a jej prevádzkovými partnermi alebo poskytovateľmi služieb v Spojených štátoch. Upozorňujeme, že zákony, predpisy a normy USA upravujúce ochranu súkromia nemusia byť rovnocenné zákonom štátu, v ktorom žijete, a že k týmto informáciám môžu podľa zákona mať prístup súdy v USA, orgány zaisťujúce dodržiavanie zákonov a vládne úrady. Použitím našich služieb alebo tým, že nám poskytnete svoje informácie, dávate súhlas k takémuto zhromažďovaniu, prenosu, ukladaniu a spracovávaniu vašich informácií do Spojených štátov, v Spojených štátoch a mimo nich.

13. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme čas od času zmeniť, aby lepšie odrážali zmeny v našich postupoch na ochranu súkromia. Odporúčame, aby ste si zásady ochrany osobných údajov pravidelne prečítali. Ak tieto princípy na ochranu osobných údajov zásadným spôsobom zmeníme, pošleme vám patričné upozornenie.

14. Ako nás kontaktovať

Ak budete mať akékoľvek otázky ohľadom týchto zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri ochrane súkromia, kontaktujte nás pomocou odkazu NHL.com/contact a do riadku „Subject“ vyberte „Privacy“ alebo nám napíšte na adresu:

Senior Counsel – Privacy

NHL Enterprises, L.P.

1185 Avenue of the Americas

New York, NY 10036

15. Rozhodný jazyk je angličtina.

Tento dokument bol preložený do slovenského jazyka. V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nejasností medzi anglickou verziou a slovenskou verziou textu bude rozhodovať znenie anglického textu.

Súbory cookie, pixelové tagy a ďalšie technológie

Naše služby používajú on-line technológie nazývané „súbory cookie“ a „pixelové tagy“ a ďalšie technológie miestneho úložiska. V tejto časti vysvetlíme, čo tieto technológie znamenajú a ako sa môžu používať.

Súbory cookie a ďalšie technológie miestneho úložiska

Vo všeobecnosti sú súbory cookie sú textové súbory umiestnené do prehliadača vášho zariadenia, ktoré možno použiť na rozpoznanie vášho internetového prehliadača na rôznych webových stránkach, serveroch a reláciách prehliadača. Váš prehliadač alebo zariadenie môže poskytovať nastavenia týkajúce sa súborov cookie. Prehliadač môžete napríklad nastaviť tak, aby neprijímal súbory cookie alebo vás upozornil na odosielanie súboru cookie. Podrobnejšie informácie o dostupnosti, účelu a funkcii týchto nastavení, získate v návode k vášmu prehliadaču alebo zariadeniu. Ak sa rozhodnete, že od nás nechcete prijímať súbory cookie, niektoré funkcie služieb pre vás nemusia byť dostupné.

Súbory cookie sa ukladajú na vaše zariadenie alebo „miestne úložisko“. V súvislosti s našimi službami používame aj ďalšie technológie miestneho úložiska, napríklad miestne zdieľané objekty (LSO, niekedy nazývané „flash cookie“). Tieto technológie sa podobajú súborom cookie v tom, že sa ukladajú na vaše zariadenie a možno ich použiť na uchovanie informácií o vašich aktivitách a preferenciách.

Tieto ďalšie technológie miestneho úložiska môžu používať iné časti vášho zariadenia ako je internetový prehliadač, čo znamená, že nemusíte byť schopní ich použitie ovládať nástrojmi a nastavením prehliadača, ktoré používate na ovládanie súborov cookie. Ďalšie informácie o správe súborov flash cookie nájdete na stránkach Adobe Flash Player. So správou ďalších typov miestneho úložiska vám môžu pomôcť ovládacie prvky prehliadača na ochranu súkromia.

Naše služby môžu používať súbory cookie a ďalšie technológie miestneho úložiska spoločne s ďalšími informáciami o vás za účelom posilnenia a personalizácie vašich možností použitia našich služieb (alebo inde na webe), vrátane:

 • pomoci pri overení vašej totožnosti pri používaní našich služieb,
 • zapamätania si vašich preferencií a registračných informácií,
 • realizácie funkcie nákupného košíka,
 • predvedenia a pomoci pri meraní a výskume efektívnosti našich služieb, propagácie a e-mailových oznámení (zistením, ktoré správy otvoríte, a na ktoré zareagujete),
 • prispôsobenia obsahu a reklám, ktoré vám poskytujeme prostredníctvom našich služieb a na ďalších weboch a službách, ktoré navštívite.

Pixelové tagy

Pixelové tagy sú malé úseky kódu umiestnené na webových stránkach, vo videoklipoch a e-mailových správach, ktoré môžu komunikovať informácie o vašom prehliadači na server. Tagy možno okrem iného použiť na záznam počtu používateľov, ktorí navštívia webovú stránku alebo prečítajú e-mailovú správu, alebo na doručenie súboru cookie do prehliadača používateľa, ktorý sa pozrie na webovú stránku alebo e-mailovú správu.