Vitajte |účet|Odhlásiť 
NOVINKA! PRIHLÁSTE SA PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH SIETÍ
ALEBO
Užívateľské meno / e-mailHelso
 
 
Podmienky služby NHL.com

Vitajte na oficiálnej webovej lokalite National Hockey League („NHL“) a jej členských klubov. Nasledujúce podmienky služby („podmienky“) sa vzťahujú na vaše využívanie webových lokalít nhl.com, nhl.tv a nhlnetwork.com a tiež lokalít jednotlivých členských klubov NHL (napríklad ducks.nhl.com, flames.nhl.com atď.) (samostatne „web“ a dovedna „weby“) vrátane vášho využívania služieb a obsahu (definovaných nižšie), ktoré sú k dispozícii prostredníctvom webov, a prístupu k nim. Pred použitím webov, služieb alebo obsahu a pred prístupom k nim si starostlivo prečítajte tieto podmienky. Používaním webov, služieb alebo obsahu a prístupom k nim vyjadrujete súhlas s podmienkami. Vaše používanie webov, služieb alebo obsahu a prístup k nim sa tiež riadi všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami. Ak s niektorou z podmienok nesúhlasíte, nepoužívajte weby, služby alebo obsah, ani k nim nepristupujte. Vaše používanie webovej lokality NHL.com, služieb alebo obsahu a prístup k nim sa riadi tiež zásadami ochrany osobných údajov lokality NHL.com, ktoré sú k dispozícii na adrese http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=26386 a týmto spôsobom sú zahrnuté do podmienok. Zásady ochrany osobných údajov lokality NHL.com sa nevzťahujú na vaše používanie ktoréhokoľvek z webov členských klubov NHL. Každý web členského klubu NHL má vlastné zásady ochrany osobných údajov (niekedy označované ako Vyhlásenie o ochrane osobných údajov) a vaše použitie takého webu alebo prístup k nemu sa riadi príslušnými zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom prepojenia na úvodnej stránke takého webu členského klubu NHL.
Tieto podmienky boli naposledy zmenené 15. októbra 2010.
Dúfame, že sa vám na lokalite NHL.com bude páčiť!
 
1.    PODMIENKY SLUŽBY
Členské kluby NHL („tímy“) a spoločnosť NHL Interactive CyberEnterprises, LLC („NHL ICE“, dovedna s tímami „skupiny NHL“) vám poskytujú weby, obsah a služby na základe podmienok. Spoločnosť NHL ICE môže z času na čas podmienky bez upozornenia upraviť; v takom prípade však upravené podmienky uverejní na weboch. Odporúčame vám z času na čas si podmienky prezrieť a zistiť, či neobsahujú zmeny. Svojím trvalým používaním webov, služieb alebo obsahu, alebo prístupom k nim po vykonaní zmien podmienok vyjadrujete svoj súhlas so zmenenými podmienkami. Okrem toho sa pri používaní akýchkoľvek služieb alebo obsahu a pri prístupe k nim na vás budú vzťahovať všetky ďalšie uverejnené nariadenia a pravidlá, ktoré sa na také služby alebo obsah vzťahujú. Všetky také dodatočné nariadenia a pravidlá sa týmto zahŕňajú do podmienok formou odkazu.
 
2.    SLUŽBY A OBSAH
Skupiny NHL aktuálne poskytujú používateľom rôzne funkcie a služby vrátane násteniek, diskusií medzi fanúšikmi, médií sociálnych sietí, nákupov, aukcií, ponúk videa NHL Network Online a Team, služieb NHL Game Audio, NHL GameCenter Live a NHL GameCenter Premium, hier zo sveta fantázie a iných interaktívnych a neinteraktívnych funkcií, pričom všetky sa môžu z času na čas aktualizovať, odstrániť alebo inak upraviť podľa uváženia skupín NHL.  Okrem toho skupiny NHL poskytujú tiež prístup k určitým záznamom (video a zvuk), fotografiám, textu, obrázkom, štatistickým údajom, logám a ďalším multimédiám a duševnému vlastníctvu, ktoré súvisí s National Hockey League, jej členskými klubmi a hokejom alebo sa ich týka iným spôsobom (súhrnne „obsah“). Niektoré z našich funkcií, služieb a obsahu vyžadujú poplatok za prístup („platené služby“) a iné je možné využívať zdarma bez poplatku za prístup („základné služby“). Základné služby a platené služby, vrátane všetkých funkcií, služieb a obsahu na weboch, sa súhrnne označujú výrazom „služby“. Ak nie je uvedené inak, na weby, služby a obsah sa vzťahujú tieto podmienky. Beriete na vedomie skutočnosť, že weby, služby a obsah sú poskytované „tak, ako sú“ a že entity NHL (definované nižšie) nenesú žiadnu zodpovednosť v súvislosti s vaším používaním webov, služieb alebo obsahu, a súhlasíte s ňou. Weby, služby a obsah sú poskytované pre vaše osobné nekomerčné použitie a zábavu. V rámci podmienok môžete preberať alebo získavať ako dátový prúd určitý obsah a služby, ktoré sú k dispozícii na weboch, do jedného osobného výpočtového zariadenia pre svoje osobné použitie a zábavu. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať pre komerčné účely. Služby sa nesmú zobrazovať v oblastiach prístupných verejnosti ani v komerčných prostrediach, kde ich môže sledovať viac osôb súčasne. Ďalej nesmiete kopírovať, šíriť, upravovať, opätovne uverejňovať, vysielať, opätovne prenášať ani verejne zobrazovať žiadny obsah ani služby, vytvárať z nich odvodené diela, účtovať poplatok za ich zobrazovanie ani ich vysielať alebo šíriť ako bežné účty, ak ste v predstihu nezískali písomný súhlas spoločnosti NHL, pričom tento súhlas spoločnosť NHL ICE podľa vlastného uváženia nemusí vydať. Obsah sa vám poskytuje len ako referencia a nemožno ho považovať za spoľahlivý pre žiadne účely. Spoločnosť NHL ICE nezodpovedá za presnosť a spoľahlivosť obsahu. Za stanovenie obmedzení sledovania pre ďalších členov rodiny alebo hostí podľa vášho posúdenia zodpovedáte vy. Spoločnosť NHL ICE nenesie zodpovednosť za obsah alebo služby voči vám ani nikomu inému.
 
3.    PRÍSTUP K SLUŽBÁM
a.    Ak chcete používať weby alebo služby, alebo pristupovať k obsahu, musíte získať prístup do siete World Wide Web a zaplatiť všetky zodpovedajúce poplatky za prístup súvisiace s platenými službami. Okrem toho musíte poskytnúť všetko vybavenie potrebné na také pripojenie k sieti World Wide Web, a to vrátane počítača a modemu alebo iného prístupového zariadenia. Služby podliehajú prenosovým obmedzeniam siete Internet vrátane (ale bez obmedzenia len na uvedené položky) výpadkov prenosu videa alebo zvuku, nutnosti opätovného načítania do vyrovnávacej pamäte alebo straty spojenia. Dostupnosť a zmena programu, ceny a podmienok používania služieb je vyhradená.

b.    Aktivácia odberu platených služieb a následná dostupnosť prístupu k plateným službám môže vyžadovať schválenie vašej hlavnej platobnej karty a overenie ďalších informácií, ktoré odosielate alebo ktoré spoločnosť NHL ICE získa iným spôsobom (napríklad vaša adresa IP). Naplánované zápasy sa môžu v prípade potreby zrušiť alebo nahradiť. Zodpovedajúce dane nie sú uvedené a spadajú do zodpovednosti odberateľa.

c.    Obmedzenia týkajúce sa výpadku sa vzťahujú na služby, ktoré umožňujú sledovať živé videoprenosy zápasov alebo výbery zo záznamov, ako sú služby NHL GameCenter Live alebo NHL GameCenter Premium (v tomto poradí). Obmedzenia s výpadkom sú určené na ochranu držiteľov práv na televízne prenosy zápasov.

d.    Čo sa týka služby NHL GameCenter Live počas bežnej sezóny NHL a počas playoff NHL: ak (i) sa nachádzate v oblasti miestneho televízneho vysielania príslušného tímu National Hockey League (s výnimkou určitých oblastí miestneho televízneho vysielania, pre ktoré môže spoločnosť NHL ICE ponúknuť trhové služby odberu), alebo (ii) sa zápas National Hockey League prenáša prostredníctvom televízie celonárodne alebo v programovej oblasti, naplánovaný webový prenos zápasov príslušného tímu (pre odberateľov podľa časti (i) uvedenej vyššie) alebo zápasy celonárodne prenášané televíziou (pre odberateľov podľa časti (ii) uvedenej vyššie), podľa toho, ktorá časť sa uplatňuje, nastane výpadok.

e.    Ak napríklad New York Rangers hrajú s Calgary Flames, v oblastiach miestneho televízneho vysielania Rangers a Flames nastane výpadok služby NHL GameCenter Live bez ohľadu na to, či zápas prenáša miestna televízia. Podobne platí, že ak sa zápas medzi Rangers a Flames prenáša v televízii celonárodne alebo v programovej oblasti, nastane na tento zápas výpadok služby NHL Center Ice Online bez ohľadu na to, či máte možnosť prijímať celonárodné televízne vysielanie.

f.    Čo sa týka služby NHL GameCenter Premium počas každej sezóny NHL a vášho prístupu k pravidelne poskytovanému počtu videovýberov (i) zo zápasov, ktoré inak na vašom trhu nie sú k dispozícii pre televízny prenos, služba NHL GameCenter Premium vám môže poskytnúť podstatné množstvo výberov z takých zápasov, (ii) zo zápasov prenášaných televíziou na vašom trhu, služba NHL GameCenter Premium vám môže poskytnúť štyri alebo menej výberov z každého zápasu, a (iii) zo zápasov celonárodne prenášaných v Kanade, služba NHL GameCenter Premium neposkytuje žiadny prístup ku žiadnym výberom zo zápasov pre žiadnych odberateľov nachádzajúcich sa v Kanade.

g.    AK OBÍDETE ALEBO SA POKÚSITE OBÍSŤ AKÉKOĽVEK OBMEDZENIE S VÝPADKOM ALEBO INÉ OBMEDZENIE: VAŠE PRIHLÁSENIE K ODBERU SA BEZODKLADNE UKONČÍ A NA VAŠU KARTU SA BUDE ÚČTOVAŤ POPLATOK STO DOLÁROV (100 USD) ZA PREDČASNÉ UKONČENIE; MÔŽU SA NA VÁS UPLATNIŤ PRÁVNE POSTUPY; A SPOLOČNOSŤ NHL ICE SI VYHRADZUJE PRÁVO OZNÁMIŤ TAKÉ PORUŠENIE PODMIENOK PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM NA PRESADZOVANIE ZÁKONA.

h.    Služby NHL Center Ice, NHL GameCenter Live a NHL GameCenter Premium nemusia zahŕňať prístup k dvom záverečným kolám playoff NHL (vrátane finále Stanleyho pohára). Ďalšie informácie o službe NHL GameCenter Live nájdete na lokalite http://gamecenter.nhl.com/nhlgc/help.htm.
i.    Spoločnosť NHL ICE vám môže ponúknuť možnosť prístupu k určitým službám, ako sú služby NHL GameCenter LIVE, NHL GameCenter Premium alebo NHL Vault, prostredníctvom rôznych pripojených zariadení, ako sú televízory a prehrávače Blu-Ray s podporou webu, zariadenia set-top box s podporou webu a konzoly pre videohry s podporou webu (súhrnne „pripojené zariadenia“). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že (i) pripojené zariadenia a akékoľvek aplikácie používané v takých pripojených zariadeniach na prístup k takým službám („aplikácie pripojených zariadení“) sú prevádzkované tretími stranami a že vaše používanie takých pripojených zariadení a aplikácií pripojených zariadení môže podliehať samostatným podmienkam použitia alebo iným dohodám medzi vami a príslušnými tretími stranami, (ii) žiadne ustanovenie takých samostatných podmienok použitia alebo dohody, ktoré je v rozpore s tými podmienkami, sa v súvislosti so službami nebude presadzovať ani uplatňovať, (iii) skupiny NHL nezodpovedajú žiadnym spôsobom za pripojené zariadenia ani aplikácie pripojených zariadení a nenesú žiadnu zodpovednosť voči vám za žiadne straty alebo škody, ktoré môžete utrpieť v súvislosti s vaším používaním uvedených možností prístupu, vrátane súvislosti s nemožnosťou vášho prístupu k niektorej službe prostredníctvom pripojeného zariadenia, (iv) v súvislosti s vaším prístupom k službám prostredníctvom takých pripojených zariadení sa môžu účtovať ďalšie poplatky, (v) spoločnosť NHL ICE môže obmedziť počet pripojených zariadení, ktoré sa smú používať súčasne v rámci ktoréhokoľvek odberu služby, a (vi) skupiny NHL nepredstavujú žiadne zastúpenie ani záruky pre žiadne pripojené zariadenia ani aplikácie pripojených zariadení (vrátane toho, či zostanú k dispozícii v priebehu celého obdobia vášho odberu ktorejkoľvek danej služby). Za žiadnych okolností nebudete mať nárok na náhradu za niektorú platenú službu v dôsledku svojej nespokojnosti alebo nemožnosti prístupu k takej platenej službe prostredníctvom akéhokoľvek pripojeného zariadenia alebo aplikácie pripojeného zariadenia. Môžu sa uplatňovať ďalšie obmedzenia vrátane obmedzení pripojených zariadení alebo služieb v určitých krajinách. Ďalšie informácie o pripojených zariadeniach získate kliknutím sem.

4.    ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kvôli používaniu niektorých služieb sa môže vyžadovať vaša registrácia u skupín NHL s poskytnutím určitých údajov o vás vrátane vášho mena a e-mailovej adresy. S ohľadom na vaše používanie služieb, ktoré vyžaduje registráciu, vyjadrujete súhlas s tým, že budete poskytovať pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe tak, ako sa budú vyžadovať v súvislosti s poskytovaním služieb, prípadne registráciou do nich, v súlade so všetkými zodpovedajúcimi zákonmi. Ak poskytnete informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neúplné alebo neaktuálne, alebo ak má spoločnosť NHL ICE primeraný dôvod domnievať sa, že také informácie sú nepravdivé, nepresné, neúplné alebo neaktuálne, spoločnosť NHL ICE má právo pozastaviť alebo ukončiť platnosť vášho hesla a odmietnuť akékoľvek aktuálne alebo budúce využívanie služieb.
 
5.    ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Všetky informácie o vás zhromaždené počas vašej registrácie alebo používania webov alebo služieb budú použité v súlade so všetkými zodpovedajúcimi zákonmi a so zásadami ochrany osobných údajov lokality NHL.com (ich podmienky sú týmto zahrnuté do týchto podmienok formou odkazu) s tou výnimkou, že akékoľvek informácie o vás zhromaždené počas vašej registrácie alebo používania webu členského klubu NHL budú príslušným členským klubom NHL použité v súlade so zásadami ochrany osobných údajov príslušného členského klubu NHL, a nie so zásadami ochrany osobných údajov lokality NHL.com. Vyjadrujete súhlas s tým, že v súvislosti s registráciou v akýchkoľvek službách budete poskytovať pravdivé a presné informácie o svojom veku v súlade so všetkými zodpovedajúcimi zákonmi. Niektoré zo služieb nemusia byť k dispozícii pre deti mladšie ako 13 rokov bez súhlasu rodiča alebo opatrovníka. Naše zásady ochrany osobných údajov si môžete prezrieť na adrese http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=26386. Zásady ochrany osobných údajov webu ktoréhokoľvek členského klubu NHL si môžete prezrieť prostredníctvom prepojenia z úvodnej stránky webu príslušného členského klubu NHL. Entity NHL nemajú žiadnu možnosť kontroly ani nenesú zodpovednosť za to, ako členský klub NHL využíva, zverejňuje, uchováva alebo prenáša akékoľvek informácie zhromaždené prostredníctvom webu ktoréhokoľvek členského klubu NHL s výnimkou toho členského klubu NHL, ktorý je prevádzkovateľom takého webu.
 
6.    HESLO A BEZPEČNOSŤ POUŽÍVATEĽA
Po dokončení procesu registrácie obdržíte heslo určené na používanie v konkrétnych službách, ktoré vyžadujú registráciu. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti hesla a plne zodpovedáte za všetky činnosti vykonané pod vaším heslom. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že entity NHL a ich dodávatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu v dôsledku vášho nedodržania tejto časti 6.
 
7.    SPRÁVANIE POUŽÍVATEĽA
Vyslovujete súhlas s tým, že v súvislosti s vaším používaním webu, služieb a obsahu nebudete:
 
a.    odosielať, uverejňovať, posielať elektronickou poštou, ani iným spôsobom prenášať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, nečestný, ponižujúci, vulgárny, obscénny, nactiutŕhačský, nenávistný, podvodný, pornografický alebo neznášanlivý z hľadiska rasy alebo etnického pôvodu, ktorý narušuje súkromie druhého, ktorý skupiny NHL považujú za sporný z iného dôvodu, ktorý zverejňuje súkromné alebo osobné záležitosti týkajúcej sa ktorejkoľvek osoby, ktorý bráni alebo obmedzuje používanie alebo zábavu ktorejkoľvek inej osoby na ktoromkoľvek webe alebo ktorý môže skupiny NHL alebo ich používateľov vystaviť akejkoľvek škode alebo zodpovednosti akéhokoľvek typu, pričom jednotlivé prípady sú stanovené skupinami NHL;
 
b.    zastrašujú alebo obťažujú druhých kladným alebo pasívnym spôsobom (porušovatelia riskujú pozastavenie a prípadne zákaz prístupu na weby, keďže každý člen výlučne zodpovedá za svoju komunikáciu s inými členmi);
 
c.    uverejňovať príspevky len s cieľom rozpútať diskusiu; navštevovať fóra tímov s cieľom podnecovať proti príslušnému tímu, ponižovať ho alebo povzbudzovať jeho súperov; želať chorobu alebo zranenie ktorémukoľvek členovi NHL alebo jeho pobočkám, alebo iným členom webu; alebo sa pokúšať iným spôsobom zasiať nesúlad medzi ktorékoľvek subjekty skupín NHL;
 
d.    urážať alebo sa pokúšať urážať neplnoleté osoby akýmkoľvek spôsobom;
 
e.    vydávať sa za ktorúkoľvek osobu alebo entitu vrátane (ale bez obmedzenia len na uvedené možnosti) funkcionára National Hockey League, funkcionára členského klubu NHL, aktuálneho alebo bývalého hráča členského klubu NHL alebo správcu, sprievodcu alebo hostiteľa webového fóra a tiež nepravdivo uvádzať alebo iným spôsobom nepravdivo využívať svoj vzťah k osobe alebo entite;
 
f.    odosielať, uverejňovať, posielať elektronickou poštou alebo iným spôsobom prenášať akýkoľvek obsah, na prenášanie ktorého nemáte právo v rámci žiadneho zákona, ani zmluvného alebo zmocneneckého vzťahu (napríklad interné, proprietárne alebo dôverné informácie získané alebo zverejnené v rámci zamestnaneckého pomeru alebo v rámci dohody o nezverejňovaní);
 
g.    odosielať, uverejňovať, posielať elektronickou poštou alebo iným spôsobom prenášať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje niektorý patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo alebo iné duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany;
 
h.    odosielať, uverejňovať, posielať elektronickou poštou alebo iným spôsobom prenášať akékoľvek reklamné a propagačné materiály, nevyžiadanú poštu, spam, reťazové listy, popisy pyramídových hier alebo akúkoľvek inú podobu navádzania;
 
i.    zhromažďovať e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie iných používateľov zo služieb alebo webov elektronicky alebo iným spôsobom s cieľom rozosielať nevyžiadané e-maily alebo inak komunikovať bez vyžiadania;
 
j.    odosielať, uverejňovať, posielať elektronickou poštou alebo iným spôsobom prenášať akékoľvek materiály obsahujúce softvérové vírusy, červy, trójske kone alebo akýkoľvek iný počítačový kód, súbory alebo programy, cieľom ktorých je prerušiť, zlikvidovať alebo obmedziť funkčnosť akéhokoľvek softvéru, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia;
 
k.    zasahovať do webov, služieb, obsahu alebo serverov a sietí pripojených k webom, službám alebo obsahu, narušovať ich a nedodržiavať akékoľvek požiadavky, postupy, zásady alebo nariadenia pre siete pripojené k webom, službám alebo obsahu; alebo
 
l.    úmyselne alebo neúmyselne porušovať alebo podporovať porušovanie akýchkoľvek zodpovedajúcich miestnych, oblastných, národných alebo medzinárodných zákonov.

Skupiny NHL si vyhradzujú právo, ale nemajú povinnosť zasahovať akýmkoľvek spôsobom do diskusií medzi vami a inými členmi webu a riešiť také diskusie akýmkoľvek spôsobom, ktorý skupiny NHL budú považovať za vhodný.

Nezabudnite, že v rámci používania akéhokoľvek verejného fóra poskytovaného prostredníctvom niektorého webu (napríklad NHL Connect) je váš profil spolu s príspevkami akéhokoľvek druhu (napríklad články blogu, fotografie, videá a komentáre) verejný. Neuverejňujte nič, čo nechcete prezradiť svetu (napríklad vaše telefónne číslo, adresu, prezývky pre rýchle správy alebo špecifické informácie), a nezabúdajte, že všetko, čo uverejníte, si môže prezrieť ktokoľvek – rodičia, vzdialenejšia rodina, učitelia, nadriadení atď.

8.    POUŽÍVATEĽSKÉ SPRÁVY
a.    V súvislosti s akýmikoľvek správami, informáciami, údajmi, grafickými prvkami, fotografiami, obrázkami, tvorivými nápadmi, koncepciami, postupmi, technikami, návrhmi, zlepšeniami alebo iným obsahom, ktorý prenášate, posielate, uverejňujete alebo odosielate na weby a prípadne v súvislosti s ktoroukoľvek službou (jednotlivo „správa“) udeľujete prenosom alebo odoslaním takej správy skupinám NHL trvalé nevýlučné právo a licenciu bez poplatkov, s možnosťou čiastkových licencií, s celosvetovou platnosťou a bez možnosti odvolania na používanie, reprodukovanie, úpravu, uverejňovanie, preklady, prípravu odvodených diel a distribúciu takejto správy pre akékoľvek účely a v akejkoľvek podobe. Táto licencia sa udeľuje automaticky a nemáte nárok na platbu žiadneho druhu. Skupiny NHL môžu z času na čas požiadať používateľov o správy. Vaše poskytnutie akýchkoľvek takých správ ako odpoveď na výzvu skupín NHL znamená udelenie licencie skupinám NHL podľa uvedeného určenia.
 
b.    Skupiny NHL majú právo, nie však povinnosť, podľa vlastného uváženia kontrolovať, upravovať alebo odstrániť akékoľvek správy alebo meno používateľa z akéhokoľvek dôvodu. Skupiny NHL môžu tiež podľa vlastného uváženia odoprieť prístup k funkciám správ na webových stránkach. Zásadou skupín NHL je úplná spolupráca s orgánmi na presadzovanie zákona a plnenie súdnych príkazov požadujúcich, aby skupiny NHL zverejnili osobné údaje alebo príspevky kohokoľvek, kto uverejňuje správy na weboch alebo v ktorejkoľvek službe. Hoci skupiny NHL a ich dodávatelia majú možnosť z času na čas správy sledovať a prípadne kontrolovať, nie je to za žiadnych okolností ich povinnosťou a skupiny NHL nenesú žiadnu zodpovednosť v súvislosti so správami vrátane tých, ktoré obsahujú chyby, urážlivý obsah, pornografiu, hrubé výrazy alebo nepresnosti.
 
c.    Beriete na vedomie, že správy ani vaše používateľské meno nie sú dôverné a je možné ich čítať, poskytovať iným alebo sprístupňovať v sieti World Wide Web, a vyjadrujete súhlas s touto skutočnosťou. Ďalej beriete na vedomie a vyjadrujete súhlas s tým, že odosielanie správ na weby ani podmienky nevytvárajú dôverný ani zmocnenecký vzťah medzi vami a skupinami NHL alebo ich dodávateľmi, a že skupiny NHL a ich dodávatelia môžu správy uchovávať a môžu ich tiež zverejňovať, ak to vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, že také uchovávanie alebo zverejňovanie je primerane nutné kvôli: (a) dodržaniu právnych postupov; (b) presadzovaniu podmienok; (c) reakcii na upozornenia, že niektorá správa porušuje práva tretích strán; alebo (d) ochrane práv, vlastníctva alebo osobnej bezpečnosti skupín NHL, ich používateľov a verejnosti. Beriete na vedomie, že technické spracovanie a prenos služieb vrátane správ môže zahŕňať (i) prenosy prostredníctvom rôznych sietí a (ii) zmeny kvôli súladu s technickými požiadavkami prepojujúcich sietí alebo zariadení a prispôsobeniu sa týmto sieťam alebo zariadeniam.
 
9.    HLASOVANIE
Skupiny NHL vám môžu ponúknuť možnosť hlasovania v súvislosti s určitými udalosťami vrátane fanúšikovskej voľby NHL All Star. Udelením svojho hlasu vyjadrujete súhlas s tým, že sa budete riadiť podmienkami a tiež všetkými nariadeniami ohľadom hlasovania, ktoré sú uverejnené na príslušnom webe.
 
10.    ODŠKODNENIE
Napriek akýmkoľvek iným podmienkam tejto dohody alebo akémukoľvek konaniu alebo nekonaniu entít NHL alebo ich dodávateľov súhlasíte s odškodnením, obranou a bezúhonnosťou spoločností NHL ICE, NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V., National Hockey League, jej členských klubov a všetkých ich príslušných funkcionárov, riaditeľov, vedúcich, vlastníkov, iných funkcionárov, partnerov, zamestnancov, pobočiek a iných súvisiacich entít, podriadených, agentov, zástupcov, nasledovníkov a zmocnencov (súhrnne „entity NHL“) pred a proti akejkoľvek požiadavke alebo nároku, vrátane poplatkov pre právnych zástupcov, v dôsledku (i) správ, ktoré uverejníte, odošlete alebo prenesiete prostredníctvom webov alebo služieb (vrátane všetkých prepojení na iné lokality alebo prostriedky siete World Wide Web uvedené v takých správach), (ii) vášho používania webov alebo služieb, (iii) vašej účasti na akýchkoľvek aktivitách v súvislosti s webmi, (iv) vášho spojenia s webmi alebo službami, (v) vášho porušenia podmienok alebo neplnenia svojich povinností v rámci podmienok, alebo (vi) vášho porušenia akýchkoľvek iných práv.
 
11.    ÚPRAVY WEBOV VRÁTANE SLUŽIEB
Spoločnosť NHL ICE si vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas upraviť alebo zrušiť (dočasne alebo trvalo) weby alebo služby, prípadne ich ktorúkoľvek časť, po predchádzajúcom upozornení alebo bez neho. Súhlasíte s tým, že entity NHL nebudú niesť zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za žiadne úpravy, pozastavenie alebo zrušenie webov alebo služieb za predpokladu, že príslušná skupina NHL poskytne pomernú náhradu za všetky platené služby, ktoré sa prestanú poskytovať alebo sa zrušia pred koncom obdobia, na ktoré bola prijatá platba.
 

12.    UKONČENIE
Súhlasíte s tým, že skupiny NHL a ich dodávatelia môžu podľa vlastného uváženia ukončiť platnosť vášho hesla alebo používanie webov a prípadne služieb a že môžu odstrániť a zlikvidovať akúkoľvek správu v rámci služieb z akéhokoľvek dôvodu vrátane (ale bez obmedzenia len na uvedené prípady) jeho nepoužívania alebo situácie, keď sa skupiny NHL domnievajú, že ste porušili podmienky alebo ste konali v rozpore s ich duchom. Skupiny NHL môžu tiež podľa vlastného uváženia a kedykoľvek ukončiť poskytovanie webov alebo služieb po predchádzajúcom upozornení alebo bez neho. Súhlasíte s tým, že akékoľvek ukončenie poskytovania prístupu k službám pre vás, podľa ktoréhokoľvek ustanovenia týchto podmienok, sa smie vykonať bez predchádzajúceho upozornenia, a beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že skupiny NHL a ich dodávatelia môžu ihneď zrušiť aktiváciu vášho hesla a všetkých súvisiacich informácií a prípadne súborov súvisiacich s vaším heslom alebo ich odstrániť a prípadne zablokovať akýkoľvek ďalší prístup k takým súborom alebo službám. Ďalej súhlasíte s tým, že entity NHL nezodpovedajú vám ani žiadnej tretej strane za žiadne ukončenie poskytovania prístupu k službám pre vás, iné ako výslovne uvedené v častiach 11 a 22 v súvislosti s predčasným ukončením poskytovania platenej služby.
 
13.    INZERENTI A DODÁVATELIA SPOLOČNOSTI NHL
Vaša korešpondencia, obchodné konania alebo účasť na propagačných akciách inzerentov a dodávateľov nájdených prostredníctvom služieb alebo webov, vrátane platby a dodania súvisiaceho tovaru a dodania, a všetky ostatné podmienky, záruky alebo zastúpenia v súvislosti s takým konaním je výlučne medzi vami a takýmto inzerentom alebo dodávateľom. Súhlasíte s tým, že entity NHL nezodpovedajú za žiadnu stratu ani škodu žiadneho druhu spôsobenú v dôsledku akéhokoľvek takéhoto konania alebo v dôsledku prítomnosti takýchto inzerentov alebo dodávateľov na weboch, alebo v súvislosti so službami. Riziko všetkých svojich obchodných konaní s dodávateľmi a inzerentmi na weboch alebo v súvislosti so službami, vrátane služby shop.nhl.com, nesiete výlučne vy.
 
14.    MATERIÁLY, SLUŽBY A EXTERNÉ PREPOJENIA TRETÍCH STRÁN
Weby a prípadne služby alebo tretie strany môžu poskytovať prepojenia na iné lokality alebo prostriedky siete World Wide Web; iné lokality alebo prostriedky siete World Wide Web môžu poskytovať prepojenia na web. Keďže entity NHL nemajú žiadnu možnosť kontroly takých lokalít a prostriedkov, beriete na vedomie, že entity NHL nezodpovedajú za dostupnosť takých externých lokalít a prostriedkov a že nepodporujú žiadny obsah, inzerciu, produkty ani iné materiály na takých lokalitách alebo v takých prostriedkoch, alebo z nich dostupné, ani zaň nezodpovedajú, a súhlasíte s týmito skutočnosťami. Ďalej beriete na vedomie, že entity NHL nenesú priamu ani nepriamu zodpovednosť za žiadnu škodu ani stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú použitím alebo závislosťou na akomkoľvek takom obsahu, tovare alebo službách dostupných na akejkoľvek takej lokalite alebo prostriedku alebo ich prostredníctvom, alebo konaním prevádzkovateľov takej lokality alebo prostriedku, alebo v súvislosti s nimi, a súhlasíte s týmito skutočnosťami.

Ďalej beriete na vedomie, že v niektorých prípadoch môže byť potrebné alebo vhodné využiť služby, softvér, technológie, údaje a prípadne iný obsah tretej strany (súhrnne „materiály tretích strán“) nezávisle alebo v spojení s rôznymi programami alebo funkciami dostupnými prostredníctvom webov, prípadne služieb, a súhlasíte s touto skutočnosťou. Také materiály tretích strán je možné prevziať do vášho počítača alebo ich v ňom uchovávať alebo ich inak použiť v spojitosti s webmi a službami a vy o tom môžete, ale nemusíte byť informovaní. Vaše využívanie služieb tretích strán môže podliehať podmienkam použitia odlišným od týchto podmienok a podľa potreby môže byť stanovené poskytovateľskými tretími stranami. Okrem toho sa materiály tretích strán môžu javiť tak, že ich zdrojom je web alebo webová lokalita tretej strany. V každom prípade beriete na vedomie, že entity NHL nenesú žiadny zodpovednosť vo veci vášho používania takých materiálov tretích strán bez ohľadu na to, či ste si vedomí ich používania a či entity NHL presadzujú alebo odporúčajú používanie takých materiálov tretích strán, a súhlasíte s touto skutočnosťou.
15.    VLASTNÍCKE PRÁVA
Beriete na vedomie, že (i) NHL, štít NHL, slovné spojenie a obrázok Stanley Cup a logá konferencií NHL sú registrované ochranné známky National Hockey League; (ii) všetky logá a značky NHL a logá a značky členských klubov NHL, ako aj všetky ostatné vlastnené materiály zobrazené na weboch, v službách a v obsahu sú vlastníctvom NHL a príslušných členských klubov NHL, alebo sú v rámci licencie poskytnuté skupinám NHL a nesmú sa reprodukovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti NHL Enterprises, L.P. (alebo jej stanoveného zástupcu); a (iii) obsah, vrátane (ale bez obmedzenia len na uvedené položky) novinových článkov, tlačových správ, štatistických údajov, životopisov hráčov, fotografií, obrázkov, ilustrácií, zvukových klipov a videoklipov je vlastníctvom spoločnosti NHL ICE alebo jednej alebo viacerých iných entít NHL, prípadne je nimi licencovaný, a že s týmito skutočnosťami súhlasíte. Ďalej beriete na vedomie skutočnosť, že (i) akýkoľvek potrebný softvér použitý v spojitosti s webmi, službami a obsahom („softvér“) obsahuje proprietárne a dôverné informácie chránené zodpovedajúcimi zákonmi na ochranu duševného vlastníctva a inými zákonmi a jeho vlastníkom alebo držiteľom licencie je spoločnosť NHL ICE; a (ii) obsah uvedený v inzerátoch sponzorov a informácie prezentované vám prostredníctvom webov, služieb a obsahu alebo prostredníctvom inzerentov sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami, známkami služieb, patentmi alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi, a súhlasíte s ňou. S výnimkou prípadov výslovného oprávnenia entitami NHL alebo inzerentmi súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, opätovne uverejňovať, odosielať, sprístupňovať, prenášať, distribuovať, kopírovať, verejne zobrazovať ani inak využívať obsah, softvér ani žiadne odvodené diela založené na weboch, službách, obsahu alebo softvéri ako celok ani čiastočne. Súhlasíte s tým, že nebudete softvér upravovať žiadnym spôsobom ani v žiadnej podobe a že nebudete používať upravené verzie softvéru vrátane (ale bez obmedzenia len na uvedený prípad) použitia pre účely získania neoprávneného prístupu k službám. Súhlasíte s tým, že k službám nebudete pristupovať žiadnym iným spôsobom ako prostredníctvom rozhrania poskytovaného skupinami NHL na použitie pri prístupe k službám. Okrem obmedzeného práva na osobné použitie v súvislosti s vaším osobným nekomerčným využívaním webov, služieb a obsahu nemáte na softvér žiadne práva.
16.    ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK
VÝSLOVNE POTVRDZUJETE, ŽE ROZUMIETE NASLEDUJÚCIM SKUTOČNOSTIAM A SÚHLASÍTE S NIMI:
a.    VAŠE POUŽÍVANIE WEBOV, SLUŽIEB, OBSAHU A AKÝCHKOĽVEK MATERIÁLOV TRETÍCH STRÁN JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. WEBY, SLUŽBY, OBSAH A VŠETKY MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A „TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII“. ENTITY NHL SA VÝSLOVNE ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ SÚ VÝSLOVNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE, VRÁTANE (ALE BEZ OBMEDZENIA LEN NA VYMENOVANÉ POLOŽKY) ZÁRUKY PRÁVA A NEPORUŠENIA A VYPLÝVAJÚCICH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL.
 
b.    ENTITY NHL NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU TOHO, ŽE (i) WEBY, SLUŽBY, OBSAH A MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, (ii) WEBY, SLUŽBY, OBSAH A MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN BUDÚ NEPRERUŠOVANÉ, VČASNÉ, ZABEZPEČENÉ A BEZCHYBNÉ, (iii) VÝSLEDKY, KTORÉ JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ Z VÁŠHO POUŽÍVANIA WEBOV, SLUŽIEB, OBSAHU A MATERIÁLOV TRETÍCH STRÁN, BUDÚ PRESNÉ A SPOĽAHLIVÉ, (iv) KVALITA VŠETKÝCH PRODUKTOV, SLUŽIEB, INFORMÁCIÍ A ĎALŠÍCH MATERIÁLOV ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH VAMI PROSTREDNÍCTVOM WEBOV, SLUŽIEB ALEBO OBSAHU BUDE SPĹŇAŤ VAŠE OČAKÁVANIA, (v) AKÉKOĽVEK CHYBY WEBOV, SLUŽIEB, OBSAHU A MATERIÁLOV TRETÍCH STRÁN BUDÚ UPRAVENÉ A (vi) WEBY, SLUŽBY, OBSAH A MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN NEBUDÚ OBSAHOVAŤ VÍRUSY ANI INÉ ŠKODLIVÉ SÚČASTI.
 
c.    PREVZATIE AKÉHOKOĽVEK MATERIÁLU, JEHO ZÍSKANIE V PODOBE DÁTOVÉHO PRÚDU ALEBO ZÍSKANIE INÝM SPÔSOBOM S POUŽITÍM WEBOV ALEBO SLUŽIEB JE S VAŠÍM VLASTNÝM UVÁŽENÍM A RIZIKOM A ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE SVOJHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO STRATU ÚDAJOV V DÔSLEDKU PREVZATIA, ZÍSKANIA V PODOBE PRÚDU ALEBO INÉHO SPÔSOBU PRÍSTUPU K TAKÉMU MATERIÁLU ZODPOVEDÁTE VÝLUČNE VY.
 
d.    ŽIADNA RADA ANI INFORMÁCIA (ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ) ZÍSKANÁ VAMI Z WEBOV, ZO SLUŽIEB, PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB, Z OBSAHU ALEBO PROSTREDNÍCTVOM OBSAHU NEPREDSTAVUJE ZÁKLAD PRE ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V PODMIENKACH.
 
17.    OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
VÝSLOVNE VYJADRUJETE POROZUMENIE A SÚHLAS S TÝM, ŽE ENTITY NHL NEBUDÚ ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ, REPRESÍVNE ANI EXEMPLÁRNE ŠKODY VRÁTANE (ALE BEZ OBMEDZENIA LEN NA UVEDENÉ POLOŽKY), ŠKÔD V PODOBE UŠLÉHO ZISKU, DOBREJ VÔLE, POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (ANI V PRÍPADE, ŽE ENTITY NHL BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCH ŠKÔD UPOZORNENÉ), V PODOBE ZMLUVY, PREČINU ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ AKCIE V DÔSLEDKU NASLEDUJÚCICH BODOV: (i) POUŽITIE ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽITIA WEBOV, SLUŽIEB, OBSAHU ALEBO MATERIÁLOV TRETÍCH STRÁN; (ii) NÁKLADY NA ZÍSKANIE NÁHRADNÉHO TOVARU, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ ALEBO ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH SLUŽIEB, PRIJATÝCH SPRÁV ALEBO ZAČATÝCH TRANSAKCIÍ PROSTREDNÍCTVOM WEBOV, SLUŽIEB ALEBO OBSAHU; (iii) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K SVOJIM ODOSLANÝM ÚDAJOM A DÁTAM ALEBO ICH ÚPRAVA; (iv) VYHLÁSENIA ALEBO SPRÁVANIE AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY NA WEBOCH, V SLUŽBÁCH ALEBO V OBSAHU VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA LEN NA UVEDENÉ POLOŽKY, UVEREJNENIA ALEBO ODOSLANIA HANLIVÝCH URÁŽLIVÝCH ALEBO NEZÁKONNÝCH MATERIÁLOV TRETÍMI STRANAMI; ALEBO (v) AKÁKOĽVEK INÁ ZÁLEŽITOSŤ SÚVISIACA S WEBMI, SLUŽBAMI, OBSAHOM ALEBO MATERIÁLMI TRETÍCH STRÁN. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI SA VZŤAHUJE BEZ OBMEDZENIA NA VŠETKY ŠKODY ALEBO ZRANENIA SPÔSOBENÉ CHYBOU, NEDBANLIVOSŤOU ALEBO INÝM NEVYKONANÍM AKCIE ENTITAMI NHL, ICH POBOČKAMI A OBCHODNÝMI PARTNERMI; VŠETKY PRERUŠENIA, CHYBY ALEBO PRESTÁVKY V PREVÁDZKE ALEBO PRENOSE VRÁTANE PORÚCH KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ; VŠETKY POČÍTAČOVÉ VÍRUSY; A KAŽDÚ KRÁDEŽ, ZNIČENIE ALEBO ZMENU AKÝCHKOĽVEK ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMOV ALEBO NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K NIM.
 
18.    VYLÚČENIA A OBMEDZENIA
NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENÍ ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. V DÔSLEDKU TOHO SA VÁS NIEKTORÉ OBMEDZENIA UVEDENÉ V ČASTIACH 16 A 17 NEMUSIA TÝKAŤ. V TAKÝCH JURISDIKCIÁCH BUDE ZODPOVEDNOSŤ ENTÍT NHL OBMEDZENÁ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI. NAPRIEK PODMIENKAM UVEDENÝM V ČASTI 17 NEPREKROČÍ CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ ENTÍT NHL VOČI VÁM V ŽIADNOM PRÍPADE SUMU POPLATKOV, KTORÉ STE ZAPLATILI (AK TAKÉ POPLATKY EXISTUJÚ) ZA SLUŽBU ALEBO OBSAH, ČÍM VZNIKLA TAKÁ ZODPOVEDNOSŤ.
 
19.    UPOZORNENIE
Skupiny NHL vám môžu zasielať oznámenia elektronickou alebo papierovou poštou. Skupiny NHL vás tiež môžu upozorňovať na zmeny podmienok alebo iné záležitosti zobrazením oznámení alebo prepojení na oznámenia všeobecne na weboch, alebo uverejnením zmenených podmienok na weboch. Oznámenia týkajúce sa všetkých webov, ktoré nie sú webmi členských klubov NHL, môžete zasielať elektronickou poštou na adresu webmaster@nhl.com alebo papierovou poštou na adresu NHL ICE, 1185 Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10036, U.S.A. Oznámenia týkajúce sa všetkých webov členských klubov NHL môžete zasielať príslušnému členskému klubu NHL na adresu uvedenú na príslušnom webe členského klubu NHL.
 
20.    PREPOJENIA S WEBOVÝMI LOKALITAMI A VKLADANIE OBSAHU
a.    Žiadne prepojenie na niektorý z webov nesmie byť vložený do rámca v takom rozsahu, aby taký rámec obsahoval akýkoľvek text alebo grafický prvok týkajúci sa sponzorstva, reklamy alebo iných komerčných aktivít. Všetky prepojenia na weby musia viesť na úvodnú stránku príslušného webu. Prepojenia na interné stránky webov sú výslovne zakázané.
 
b.    Určité služby vám môžu ponúknuť možnosť vkladania obsahu do iných webových stránok, napríklad funkcií prehrávačov videa NHL Network Online a Team na lokalite nhl.tv, ktoré vám umožňujú vložiť video NHL do svojho blogu, fanúšikovskej lokality alebo inej webovej stránky. Akékoľvek použitie vloženého obsahu je povolené len pre nekomerčné účely a skupiny NHL ho môžu kedykoľvek zakázať. Medzi zakázané spôsoby použitia patria akékoľvek z nasledujúcich akcií vykonaných bez výslovného súhlasu skupín NHL:
1.    predaj prístupu k vloženému obsahu na inej webovej lokalite;
2.    použitie vloženého obsahu pre primárny účel získania výnosov v oblasti inzercie alebo odberu;
3.    vytvorenie webovej lokality, ktorá len agreguje kolekciu vloženého obsahu a zámerne sa snaží generovať týmto spôsobom výnos z reklamy;
4.    použitie vloženého obsahu, ktorý skupiny NHL podľa vlastného uváženia považujú za využitie prostriedkov skupiny NHL s účinkom konkurovania obsahu alebo jeho vytlačenia.
Medzi zakázané komerčné použitie nepatrí používanie vloženého obsahu s cieľom prezentovať videá NHL v blogu alebo na fanúšikovskej webovej lokalite s povolenými reklamami za predpokladu, že vložený obsah nie je použitý na získavanie výnosov z inzercie alebo ako konkurencia pre weby alebo skupiny NHL.
21.     
22.    OBCHOD NHL
Produkty a služby si môžete objednávať online z lokality shop.nhl.com, ktorá je oficiálnym obchodom NHL („obchod“). Zadaním objednávky prostredníctvom obchodu súhlasíte s tým, že uhradíte všetky sumy splatné za takú objednávku, a to vrátane daní a výdavkov za dopravu a manipuláciu, a že sa budete riadiť ostatnými podmienkami, ktoré sa podľa popisu v obchode vzťahujú na také služby. Tretia strana, ktorá je naším poskytovateľom, je výlučne zodpovedná za spracovanie objednávok zadaných prostredníctvom obchodu, za odosielanie produktov a za fakturáciu produktov a služieb objednaných prostredníctvom obchodu. Ak chcete zistiť, akým spôsobom je možné kontaktovať tretiu stranu, ktorá je naším poskytovateľom, navštívte obchod.
 
23.    PLATENÉ SLUŽBY
a.    Registrácia a zabezpečenie
1.    Musíte vyplniť registračný formulár, aby ste sa mohli prihlásiť k odberu všetkých zodpovedajúcich platených služieb a otvoriť si súvisiaci účet. Ako časť procesu registrácie je potrebné vybrať meno používateľa a heslo. Taktiež je potrebné poskytnúť určité registračné informácie, pričom všetky musia byť presné a úplné. Nebudete (i) vyberať ani používať meno používateľa patriace inej osobe s úmyslom vydávať sa za túto osobu, (ii) používať meno používateľa s právami inej osoby bez oprávnenia takou osobou, (iii) používať meno používateľa, ktoré spoločnosť NHL ICE podľa vlastného uváženia považuje za urážlivé, (iv) umožňovať žiadnej tretej strane používanie svojich účtov platenej služby, ani prístup k nim s použitím vášho mena používateľa a hesla, ani (v) poskytovať svoje právo na používanie akýchkoľvek platených služieb alebo prístup k nim tretej strane, ani ho na ňu prenášať a poskytovať jej čiastkovú licenciu. Nedodržanie niektorého z uvedených bodov sa bude považovať za porušenie podmienok a môže mať za následok okamžité zrušenie vašich účtov platenej služby. V takom prípade tiež môžete zodpovedať za škody spôsobené vaším porušením podmienok.
2.    Registráciou v platenej službe zaručujete nasledujúce body: (a) v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko, ste dosiahli plnoletosť; (b) všetky informácie, ktoré zadávate, sú pravdivé a správne (vrátanie, ale bez obmedzenia len na tieto údaje, všetkých informácií o platobnej karte); a (c) ste držiteľom príslušnej platobnej karty.
3.    Spoločnosti NHL ICE na adrese webmaster@nhl.com ihneď oznámite každé známe alebo predpokladané neoprávnené použitie vašich účtov platených služieb a každé známe alebo predpokladané porušenie bezpečnosti vašich účtov platených služieb vrátane straty, krádeže alebo neoprávneného zverejnenia vášho hesla alebo informácií o platobnej karte. V prípade akejkoľvek straty, krádeže alebo neoprávneného zverejnenia vášho hesla ho bezodkladne zmeníte.
4.    Zodpovedáte za udržiavanie dôvernosti svojho hesla a za celý rozsah použitia a aktivity vo vašich účtoch platenej služby, vrátane používania platených služieb akoukoľvek treťou stranou s vaším oprávnením používať vaše meno používateľa a heslo. Táto zodpovednosť výslovne zahŕňa všetky vykonané nákupy alebo iné platby strhávané z vašej platobnej karty v súvislosti s používaním platených služieb vami alebo oprávnenou treťou stranou. V prípade akéhokoľvek podvodnej, urážlivej alebo inak protiprávnej aktivity vo vašich účtoch platených služieb môže spoločnosť NHL ICE podľa vlastného uváženia zrušiť vaše účty platených služieb a odkázať vás na príslušné orgány na presadzovanie zákona. Za škody v dôsledku takej podvodnej, urážlivej alebo inak protiprávnej aktivity môžete niesť zodpovednosť.
 
b.    Poplatky a platby
1.    Súhlasíte s tým, že budete platiť všetky poplatky za odber a ďalšie poplatky za vaše účty v platených službách, a to vrátane príslušných daní, v súlade s platobnými podmienkami platnými v čase splatnosti každého poplatku. Platobné podmienky služby NHL GameCenter Live sú uverejnené na webovej lokalite na adrese https://gamecenter.nhl.com/nhlgc/help.htm. Tieto platobné podmienky sú týmto zahrnuté do podmienok. Platobné podmienky sa môžu z času na čas zmeniť. Skupiny NHL si vyhradzujú právo zmeniť objem a princíp určovania akýchkoľvek poplatkov za odber alebo iných poplatkov za platené služby a zaviesť nové poplatky za odber alebo iné poplatky, ktoré začnú platiť na základe toho, že vám budú zavčasu oznámené. Ste povinní poskytnúť skupinám NHL a ich platobným partnerom platné informácie o platobnej karte. ZA PLATBU AKÝCHKOĽVEK SÚM ÚČTOVANÝCH NA VAŠU PLATOBNÚ KARTU VAMI ALEBO TREŤOU STRANOU ZODPOVEDÁTE VY (A NIE ENTITY NHL, INÁ ENTITA NHL ANI ICH PLATOBNÍ PARTNERI), ZODPOVEDÁTE TIEŽ ZA PLATBU VŠETKÝCH DANÍ A PODOBNÝCH POPLATKOV V SÚVISLOSTI S VAŠÍM ZAKÚPENÍM PLATENÝCH SLUŽIEB.
2.    V súvislosti s niektorými možnosťami odberu popísanými v platobných podmienkach budú skupiny NHL alebo ich platobní partneri váš odber pravidelne automaticky obnovovať a účtovať za vaše účty v platených službách nový poplatok za odber bez toho, aby vás predtým upozornili. V súvislosti s ktoroukoľvek možnosťou odberu, ktorá poskytuje automatické obnovenie, bude poplatok za odber na obdobie obnovenia rovnaký ako poplatok za odber za predchádzajúce obdobie, ak vás skupiny NHL alebo ich platobní partneri v predstihu neupovedomia o každej zmene poplatku za odber.
3.    Skúšobný odber. Prístup k platenej službe vrátane služieb NHL GameCenter Live a NHL GameCenter Premium vám môže byť poskytnutý bezplatne na časovo obmedzené skúšobné obdobie („skúšobný odber“), Upozorňujeme, že na skúšobný odber sa vzťahujú všetky podmienky (iné ako podmienky platby stanovené v odsekoch 22.b. 1 a 2 uvedených vyššie). Prihlásením sa ku skúšobnému odberu: (a) vyslovujete súhlas so skutočnosťou, že skúšobný odber je určený pre vašu osobu a nemožno ho preniesť ani iným spôsobom previesť na žiadnu inú osobu; (b) vyslovujete súhlas so skutočnosťou, že účelom skúšobného odberu je umožniť vám posúdenie platenej služby a zváženie plného odberu platenej služby („plán odberu“); (c) vyslovujete súhlas so skutočnosťou, že sa na skúšobný odber môžu vzťahovať ďalšie podmienky, ktoré sú špecifické pre ponúkaný skúšobný odber, že sa vaše využívanie platenej služby počas obdobia skúšobného odberu bude tiež riadiť týmito ďalšími podmienkami a že sa tieto ďalšie podmienky zahrnú do týchto podmienok; a (d) VYSLOVUJETE SÚHLAS SO SKUTOČNOSŤOU, ŽE AK SA SKÚŠOBNÝ ODBER NEUKONČÍ POČAS ODBOBIA SKÚŠOBNÉHO ODBERU, PLÁN ODBERU PONÚKNUTÝ V ČASE ZAČATIA SKÚŠOBNÉHO ODBERU ZAČNE NA KONCI OBDOBIA SKÚŠOBNÉHO ODBERU A NA ZADANÉ ČÍSLO PLATOBNEJ KARTY SA AUTOMATICKY BUDE ÚČTOVAŤ POPLATOK PODĽA PRÍSLUŠNÉHO PLÁNU ODBERU PRE PRÍSLUŠNÚ PLATENÚ SLUŽBU.

c.    Produkty a služby
Spoločnosť NHL ICE alebo jej partneri v oblasti platieb, služieb a zasielania vám môžu poskytnúť určité produkty alebo služby v dôsledku vášho odberu služby NHL GameCenter Live, NHL GameCenter Premium alebo akejkoľvek inej služby. PRODUKTY A SLUŽBY VÁM POSKYTOVANÉ V DÔSLEDKU VÁŠHO ODBERU SLUŽBY NHL GAMECENTER LIVE ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ V STAVE „TAK, AKO JE“ A „TAK, AKO JE K DISPOZÍCII“. SPOLOČNOSŤ NHL ICE, OSTATNÉ ENTITY NHL A PARTNERI SPOLOČNOSTI NHL ICE V OBLASTI PLATIEB, SLUŽIEB A ZASIELANIA SA VÝSLOVNE ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ SÚ VÝSLOVNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE, VRÁTANE (ALE BEZ OBMEDZENIA LEN NA VYMENOVANÉ POLOŽKY) ZÁRUKY PRÁVA A NEPORUŠENIA A VYPLÝVAJÚCICH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL S OHĽADOM NA PRODUKTY A SLUŽBY, KTORÉ SÚ VÁM POSKYTOVANÉ V DÔSLEDKU VÁŠHO ODBERU PLATENÝCH ALEBO ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB NHL.
 
d.    NHL GameCenter Live // NHL GameCenter Premium – zrušenie
V súlade so zodpovedajúcimi zákonmi platí, že ak ste odberateľom balíka NHL GameCenter Live alebo NHL GameCenter Premium na celú sezónu alebo polovicu sezóny, môžete svoj odber príslušnej odoberanej služby zrušiť do 5 dní od prihlásenia k odberu a získať náhradu ceny za prihlásenie k odberu s tým, že ak sa po zrušení prihlásite k odberu niektorej služby odberu znovu, spoločnosť NHL ICE si vyhradzuje právo odoprieť ďalšie požiadavky na zrušenie. Svoj odber môžete zrušiť tak, že sa obrátite na stredisko zákazníckej podpory podľa pokynov uvedených na adrese http://gamecenter.nhl.com/nhlgc/help.htm. Spoločnosť NHL ICE môže váš odber služieb NHL GameCenter Live alebo NHL GameCenter Premium kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho oznámenia, ak sa spoločnosť NHL ICE podľa vlastného uváženia domnieva, že vaše správanie porušuje podmienky vrátane, ale bez obmedzenia len na uvedené príklady, správania, ktoré spoločnosť NHL ICE považuje za škodlivé pre iných odberateľov, podnikanie spoločnosti NHL ICE alebo iných poskytovateľov informácií.
 
e.    NHL Vault – platby a zrušenie
Platby lokality NHL Vault sa budú vykonávať mesačne v súlade s dátumom zakúpenia pôvodného predplatného. Ak chcete predplatné zrušiť, volajte zákaznícku službu na telefónnom čísle 866-210-6349 (Severná Amerika) alebo 407-708-1356 (z iných krajín) od 15:00 do 1:00 EST. Zrušenie sa uplatní na konci mesačného účtovacieho cyklu a refundácie sa nevykonávajú.