Vitajte |účet|Odhlásiť 
NOVINKA! PRIHLÁSTE SA PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH SIETÍ
ALEBO
Užívateľské meno / e-mailHelso
 
 
Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Týmito zásadami ochrany osobných údajov sa riadia postupy spoločnosti NHL Interactive CyberEnterprises, LLC („NHL ICE“, prevádzkovateľ lokalít NHL.com, NHL.tv a NHLNetwork.com) a jej pobočiek vrátane spoločností NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. a National Hockey League (dovedna „skupiny NHL“, „my“ a „naše“). Skupiny NHL sa zaväzujú podnikať primerané opatrenia na ochranu súkromia a zabezpečenia všetkých osobných údajov, ktoré sú im poskytnuté. Prečítajte si nasledujúci popis našich zásad a postupov týkajúcich sa vašich osobných informácií.

Zhromažďovanie osobných informácií

Skupiny NHL a ich agenti a zástupcovia zhromažďujú osobné údaje v rôznych situáciách. Keď napríklad navštívite lokalitu NHL.com alebo NHLNetwork.com, môžeme od vás získať osobné údaje, ako je meno, adresa bydliska, e-mailová adresa, vek, obľúbený tím v NHL, história nákupov, použité alebo vyhľadávané produkty, telefónne číslo použité pri volaní strediska zákazníckych služieb a informácie o platobnej karte pre účely rôznych udalostí a súťaží; registrácií odberu nášho prehľadu noviniek, ponúk multimédií, napríklad NHL GameCenter LIVE, stránok sociálnych médií, diskusných miestností, násteniek a iných verejných fór, ako je služba NHL Connect; nakupovaní v nákupnej oblasti na lokalite shop.nhl.com („obchod“); ponúkaní a nákupe položiek v aukčnej oblasti na lokalite auction.nhl.com („aukčná lokalita“) a účasti na ďalších propagačných a interaktívnych aktivitách on-line. Osobné údaje môžeme zhromažďovať s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej požiadavky alebo povolenia.
 
Konkrétne v súvislosti s obchodom môžeme zhromažďovať osobné údaje, napríklad pri vašej registrácii, prihlásení sa, vyhľadávaní, nákupe produktov, účasti v súťaži, vypĺňaní dotazníka alebo komunikácii so strediskom zákazníckych služieb. Môžeme tiež automaticky zhromažďovať určité typy informácií vrátane telefónneho čísla použitého pri telefonovaní do strediska zákazníckych služieb, a v prípade návštevy nášho obchodu tiež informácie získané prostredníctvom súborov cookie (ďalšie informácie o našich postupoch pri využívaní súborov cookie sú uvedené nižšie). Okrem toho môže byť obchod v skutočnosti prevádzkovaný treťou stranou, ktorá tiež poskytuje zákaznícke služby, vykonáva ďalšie činnosti, ktoré sa týkajú obchodu a sú popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a zhromažďuje osobné údaje pri vašej návšteve obchodu a v súvislosti so spracovaním transakcií v obchode. Za spracovanie vašich údajov treťou stranou prevádzkujúcou obchod zodpovedá tretia strana prevádzkujúca obchod, a nie skupiny NHL. Informácie o postupoch tretej strany prevádzkujúcej obchod v oblasti ochrany osobných údajov sú uvedené na lokalite shop.nhl.com.
 
Konkrétne v súvislosti s aukčnou lokalitou môžeme zhromažďovať osobné údaje (vrátane informácií o platobnej karte), napríklad pri vašej registrácii, prihlásení sa, ponuke platby alebo nákupe produktov, účasti v súťaži, vypĺňaní dotazníka alebo komunikácii so strediskom zákazníckych služieb. Môžeme tiež automaticky zhromažďovať určité typy informácií vrátane e-mailových adries použitých pri kontaktovaní strediska zákazníckych služieb, a v prípade návštevy aukčnej lokality tiež informácie získané prostredníctvom súborov cookie (ďalšie informácie o našich postupoch pri využívaní súborov cookie sú uvedené nižšie). Okrem toho môže byť aukčná lokalita v skutočnosti prevádzkovaná treťou stranou, ktorá tiež poskytuje zákaznícke služby, vykonáva ďalšie činnosti, ktoré sa týkajú aukčnej lokality a sú popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a zhromažďuje osobné údaje pri vašej návšteve aukčnej lokality a v súvislosti so spracovaním transakcií na aukčnej lokalite (to sa môže týkať poskytovania vašich osobných údajov vrátane informácií o platobnej karte dodávateľom položiek, o ktoré ste prejavili záujem, aby bolo možné nákup realizovať).

Okrem toho od vás môžu určité tretie strany (napríklad spoločnosti prevádzkujúce na lokalite určité hry zo sveta fantázie alebo spoločnosti prevádzkujúce určité verejné fóra, ako napríklad NHL Connect) získavať osobné údaje a zdieľať časť z nich s nami. V týchto častiach lokality sú zobrazené ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov zo strany spoločností, ktoré v skutočnosti údaje zhromažďujú, vrátane informácií o postupe pri odmietnutí zhromažďovania vašich osobných informácií týmito spoločnosťami pre účely nesúvisiace s poskytovaním služieb, ktoré z lokality požadujete. Za spracovanie vašich údajov týmito spoločnosťami zodpovedajú tieto spoločnosti, a nie skupiny NHL.

Weby členských tímov NHL môžu taktiež zhromažďovať vaše osobné údaje. Tieto weby členských tímov NHL obsahujú zásady ochrany osobných údajov (niekedy označované výrazom vyhlásenie o ochrane osobných údajov), ktoré by ste si mali prečítať, aby ste porozumeli spôsobu, akým môžu príslušné členské tímy NHL využívať vaše údaje. Za spracovanie vašich údajov členskými tímami NHL zodpovedajú členské tímy NHL, a nie skupiny NHL. Ak sa rozhodnete registrovať sa na ktoromkoľvek webe členského tímu NHL súčasne s registráciou na jednej z našich lokalít, podmienky zásad ochrany osobných údajov pre také weby členských tímov NHL budú zahrnuté do tohto dokumentu formou odkazu.

Použitie a zverejnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje, ako je meno, adresa bydliska a e-mailová adresa, môžeme využívať na posielanie marketingovej komunikácie pre vás. Ďalšie osobné informácie, ktoré poskytnete, napríklad informáciu o vašom obľúbenom tíme NHL, môžeme využívať na posielanie konkrétnej komunikácie, ktorá vás podľa nášho názoru bude zaujímať Môžeme tiež zdieľať osobné údaje medzi skupinami NHL a s členskými tímami National Hockey League pre ten istý účel. Tímy NHL nám oznámili, že vám umožnia zrušiť príjem informácií od nich. Hoci väčšina našich fanúšikov víta možnosť odberu marketingovej komunikácie a zdieľania svojich osobných údajov s tímami NHL, rešpektujeme právo každého fanúšika na určenie spôsobu, akým sa budú používať jeho osobné údaje. Ak nechcete, aby sme poskytovali vaše osobné údaje našim tímom, alebo ak od nás nechcete prijímať marketingovú komunikáciu, môžete odber pri zhromažďovaní osobných údajov zrušiť. Ak od nás navyše prijímate marketingovú komunikáciu a chcete jej odber odhlásiť, môžete to vykonať podľa pokynov na odhlásenie uvedených v marketingovej komunikácii, ktorú od nás prijímate. Každá z našich marketingových e-mailových správ napríklad obsahuje prepojenie na odhlásenie, prostredníctvom ktorého môžete zrušiť prijímanie marketingovej komunikácie. Okrem toho môžete kedykoľvek zrušiť zasielanie informácií zo skupín NHL prihlásením sa do svojho účtu na lokalite NHL.com a zmenou predvolieb e-mailu tak, že kliknete na položku „MÔJ ÚČET“, alebo tak, že prejdete na lokalitu https://account.nhl.com/registeredfanemailpreferences.htm; ak na lokalite NHL.com nemáte účet, môžete sa zaregistrovať na lokalite https://account.nhl.com/registeredfancreateaccount.htm a potom si nastaviť predvoľby e-mailu požadovaným spôsobom.
 
Vaše osobné údaje, napríklad meno, adresu bydliska a e-mailovú adresu, môžeme ďalej používať na posielanie ponúk od našich marketingových partnerov a iných obchodných partnerov pre vás a s niektorými z týchto partnerov zdieľať môžeme také osobné údaje, aby vám mohli ponuky posielať priamo, ak ste sa prihlásili k odberu informácií od takých partnerov. Ak ste navyše zákazníkom nášho obchodu, ktorý má sídlo v USA, môžeme vaše osobné údaje poskytovať entitám („prieskumníkom trhu“), ktoré pokladáme za dôveryhodné, ak ste nám túto možnosť povolili; tieto entity môžu poskytnuté informácie použiť na určenie, či ste perspektívnym klientom jedného alebo viacerých zákazníkov prieskumníkov trhu. Ak vás týmto spôsobom určia, môžu poskytnúť a odkazovať informácie, vrátane údajov umožňujúcich identifikáciu osoby pre určitých zákazníkov prieskumníkov trhu, ktorí sa na vás môžu obrátiť vo veci služieb alebo produktov, ktoré by vás mohli zaujímať.
 
Ak ste sa neprihlásili k odberu komunikácie od nás, môžeme tieto informácie zdieľať s tretími stranami, ktoré rozosielajú komunikáciu týkajúcu sa našich produktov alebo služieb, aby sa zaručilo, že sa vám táto komunikácia nebude zasielať.

Osobné informácie možno využívať alebo zverejňovať medzi skupinami NHL (vrátane organizácií mimo Kanady) pre účely interného auditu, manažmentu, fakturácie alebo administratívy.

Poskytujeme osobné informácie agentom, ktorí pre nás vykonávajú služby alebo dodávajú tovar (napríklad zasielateľské spoločnosti), vrátane spoločností mimo Kanady. Títo agenti majú zmluvne zakázané využívať osobné informácie na účely iné ako určené skupinami NHL a podliehajú požiadavkám príslušných jurisdikcií vrátane zahraničných jurisdikcií, ktoré sa na tieto organizácie vzťahujú. Môžeme tiež napríklad zdieľať vaše osobné informácie, ako je meno, adresa a telefónne číslo, s určitými tretími stranami, napríklad s výrobcami produktov, ktoré si kupujete, s cieľom spracovať alebo odoslať vašu objednávku, alebo s cieľom pomôcť výrobcom v súvislosti s vašimi otázkami na produkty ponúkané v obchode. Okrem toho zamestnávame iné spoločnosti a jednotlivcov, aby konali v našom mene. Môžeme taktiež zamestnať iné spoločnosti (vrátane prieskumníkov trhu) a jednotlivcov, aby vykonávali činnosti, ako je plnenie objednávok, prispôsobovanie produktov, doručovanie zásielok, rozosielanie papierovej a elektronickej pošty, analýza údajov, poskytovanie marketingovej pomoci, kontrolovanie a schvaľovanie úverov, zisťovanie podvodných objednávok, spracovanie platieb platobnými kartami, evidencia účtov neplatičov a poskytovanie zákazníckych služieb, a môžeme s týmito spoločnosťami a jednotlivcami zdieľať vaše osobné údaje. Okrem toho môžeme využívať informácie, ktoré sme od vás získali automaticky, vrátane telefónneho čísla používaného pri telefonovaní do strediska zákazníckych služieb, a informácie získané prostredníctvom súborov cookies napríklad pre účely strediska zákazníckych služieb alebo pri zisťovaní podvodných objednávok.

Môžeme tiež používať agregované informácie neumožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby, ktoré sme od vás získali pri vašom nakupovaní v obchode, s cieľom zlepšovať naše marketingové a propagačné aktivity, analyzovať využitie lokality, vylepšovať obsah a ponuky produktov a všeobecne zvyšovať kvalitu obchodu a lepšie ho prispôsobovať vašim potrebám.

Osobné údaje smú byť využívané skupinami NHL a poskytované stranám spojeným so zamýšľaným alebo skutočným financovaním, zabezpečením, poistením, predajom, odovzdaním alebo iným spôsobom zbavenia sa všetkých alebo niektorých skupín NHL alebo našich aktivít, prípadne aktív, vrátane toho, aby sa umožnilo takým stranám určiť, či pokračovať v takej transakcii, a splniť požiadavky alebo záväzky takých strán na oznamovanie, kontrolu alebo audit. V prípade predaja, odovzdania alebo zbavenia sa iným spôsobom všetkých skupín NHL, ich časti, našich aktivít alebo aktív budú zhromaždené osobné údaje používané a zverejňované týmito stranami pre účely s rovnakou podstatou, ako je popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Osobné informácie využívame tiež pre nasledujúce účely: správa záznamov po primeraný čas a všeobecná správa našich aktivít; plnenie právnych, legislatívnych, poistných, bezpečnostných a procesných požiadaviek; ďalšie účely na základe súhlasu, povolenia alebo vyžiadania zákonom.

Skupiny NHL môžu v ostatných prípadoch poskytovať osobné údaje podľa potreby, aby sa splnili právne, legislatívne, poistné, auditové a bezpečnostné požiadavky, a to na základe vášho súhlasu alebo na základe povolenia alebo vyžiadania zákonom.

Ak chcete získať viac informácií o našich postupoch pri zdieľaní osobných informácií alebo o možnostiach, ktoré v súvislosti so svojimi údajmi máte, pošlite e-mail na adresu privacyemails@nhl.com.

Upozorňujeme, že obchod môže byť v skutočnosti prevádzkovaný treťou stranou, ktorá vaše osobné údaje využíva a poskytuje medzi inými účelmi aj pre tento účel. Za spracovanie vašich údajov treťou stranou prevádzkujúcou obchod zodpovedá tretia strana prevádzkujúca obchod, a nie skupiny NHL. Informácie o postupoch tretej strany prevádzkujúcej obchod pri ochrane osobných údajov sú uvedené na lokalite shop.nhl.com.

Členské tímy NHL môžu vaše osobné údaje používať a poskytovať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov uvedenými na ich príslušných webových lokalitách. Mali by ste si prečítať zásady ochrany osobných údajov na webových lokalitách členských tímov NHL, aby ste porozumeli spôsobu, akým môžu členské tímy NHL využívať vaše údaje. Za spracovanie vašich údajov členským tímom NHL zodpovedá príslušný členský tím NHL, a nie skupiny NHL.

Súbory cookie a webové lokality

Z času na čas vám môžeme do počítača uložiť súbor cookie. Naši poskytovatelia služieb v podobe tretích strán a reklamné servery taktiež môžu používať súbory cookie. Súbor cookie je súbor zapísaný na pevný disk vášho počítača. V tomto súbore sú zaznamenané určité technické informácie týkajúce sa používania Internetu, ako je vaša adresa IP, informácie o počítači a informácie o pripojení, napríklad typ a verzia prehľadávača, operačný systém, platforma a názov domény. Okrem toho môžeme pri vašej návšteve nášho obchodu využívať súbory cookie taktiež na zhromažďovanie informácií, ako je história nákupov, adresy URL, postupnosť kliknutí pri vstupe do obchodu, v obchode a pri odchode z neho vrátane dátumu a času, počet súborov cookie a produkty, ktoré ste zobrazili alebo vyhľadali; týmto spôsobom môžeme tiež udržiavať informácie o obsahu nákupného košíka, ak obchod opustíte bez ukončenia nákupu. (Upozorňujeme, že obchod môže prevádzkovať tretia strana. Za spracovanie vašich údajov treťou stranou prevádzkujúcou obchod zodpovedá tretia strana prevádzkujúca obchod, a nie skupiny NHL. Informácie o postupoch tretej strany prevádzkujúcej obchod pri ochrane osobných údajov sú uvedené na lokalite shop.nhl.com.) Ak na našu webovú lokalitu odošlete osobné údaje (ako je meno, záujmy alebo preferencie), môžeme také informácie evidovať prostredníctvom súborov cookie, aby ste pri následných návštevách nemuseli tieto informácie zadávať znovu. Prostredníctvom súborov cookie využívame funkcie, ako je náš nástroj QuickPoll, náš obchod alebo administrácia súťaží, a používame ich tiež pre ďalšie účely spojené s internou administráciou lokality. Okrem toho môžu naše reklamné servery využívať údaje, ktoré neumožňujú identifikáciu konkrétnej osoby, týkajúce sa vašich návštev tejto a iných webových lokalít pre účely prispôsobenia dodávok reklám na túto a iné webové lokality. Môžete určiť, že nechcete, aby naše reklamné servery používali také informácie na také účely, a to odhlásením sa na webovej lokalite na adrese http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp. Môžete si tiež nastaviť predvoľby v internetovom prehľadávači tak, aby sa zobrazilo oznámenie, keď obdržíte súbor cookie, alebo zakázať prijímanie súborov cookie. Ak však zakážete prijímanie súborov cookie, môže poklesnúť kvalita používania našej webovej lokality.

Webové servery, ktoré prevádzkujeme my, tretie strany poskytujúce služby a inzerenti, môžu automaticky zhromažďovať iné ako osobné údaje o stránkach, ktoré navštevujete, a tiež o vašej adrese IP alebo názve domény. Tieto informácie môžeme využívať na rôzne účely, napríklad prispôsobovanie obsahu našej webovej lokality, cielenie propagačných správ a vyhodnocovanie objemu premávky v rôznych častiach našej webovej lokality. Tieto informácie môžeme taktiež poskytovať v agregovanej anonymnej podobe svojim marketingovým partnerom a prípadne inzerentom.

Na našich webových lokalitách využívame tretie strany poskytujúce analytické služby na analýzu používateľských postupov, a to prostredníctvom vkladania sledovacích bodov, agentov alebo inej technológie na identifikáciu zákazníkov, ktorá zhromažďuje anonymné údaje. Od týchto poskytovateľov analytických služieb sa nikdy nezhromažďujú žiadne údaje umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby. Táto analýza sa vykonáva s použitím anonymných údajov získaných z našich webových lokalít.

Súhlas môže udeliť váš zákonný zástupca (napríklad opatrovník alebo zmocnená osoba). Keď nám dobrovoľne poskytnete svoje osobné údaje, predpokladáme, že súhlasíte s ich zhromažďovaním, používaním a poskytovaním v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, podľa popisu v čase zhromažďovania a v rámci akéhokoľvek použitia alebo vylúčenia, ktoré ste odmietli. Za určitých okolností vás môžeme výslovne požiadať o súhlas so zhromažďovaním, použitím alebo poskytnutím vašich osobných údajov alebo vám poskytnúť možnosť odmietnuť určité druhy používania alebo poskytovania vašich osobných údajov. Za určitých obmedzených podmienok, ak to povoľuje alebo vyžaduje zákon, môžeme vaše osobné údaje zhromažďovať, používať alebo poskytovať bez vášho súhlasu, napríklad kvôli konsolidácii vášho dlhu voči nám, kvôli splneniu súdneho príkazu alebo kvôli splneniu miestnych alebo národných nariadení, prípadne zákonom povolenej požiadavky vládneho orgánu. Svoj súhlas s tým, aby sme zhromažďovali, používali a poskytovali osobné údaje, môžete kedykoľvek odvolať v súlade so zmluvnými a právnymi obmedzeniami a s primeraným predstihom oznámenia. Upozorňujeme, že ak odvoláte svoj súhlas s určitými spôsobmi používania vašich osobných údajov, je možné, že vám naďalej nebudeme môcť poskytovať určité produkty alebo služby.

Bezpečnosť

Prijali sme primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce miere citlivosti osobných údajov proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, strate alebo likvidácii osobných údajov. Tieto opatrenia môžu zahŕňať technologické, fyzické a a organizačné metódy zabezpečenia.

Prístup, opravy a kontakty

Vedieme evidenciu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Evidencia je prístupná na adrese NHL Interactive CyberEnterprises, LLC, 1185 Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10036. Prístup k údajom majú len oprávnení zamestnanci a agenti skupín NHL, ktorí potrebujú prístup k vašim osobným údajom kvôli svojej práci. Prostredníctvom písomnej žiadosti môžete uplatniť svoje právo na prístup k evidencii svojich údajov a na oznámenie alebo vyžiadanie si opravy akýchkoľvek chybných alebo neaktuálnych údajov o vás, ktoré vlastníme alebo k nim máme prístup. Za určitých obmedzených podmienok je možné, že vám nebudeme môcť poskytnúť prístup k vašim údajom, napríklad ak by taký postup ohrozil bezpečnosť inej osoby. Ak chcete získať prístup ku svojim osobným údajom vo vlastníctve alebo dosahu skupín NHL, alebo ak chcete vykonať zmeny týchto údajov, pošlite e-mail na adresu privacyemails@nhl.com.

Akékoľvek poznámky, sťažnosti alebo otázky v súvislosti s našimi postupmi pri ochrane osobných údajov alebo zabezpečení, alebo v súvislosti s vašimi údajmi v našom vlastníctve alebo dosahu, vrátane ich presnosti alebo celistvosti, želania ohľadom zmeny vašich predvolieb určujúcich naše postupy pri používaní údajov zasielajte e-mailom manažérovi ochrany osobných údajov na adrese privacyemails@nhl.com.

Upozorňujeme, že webové lokality nhl.com, nhl.tv a nhlnetwork.com obsahujú prepojenia na webové lokality, ktoré nie sú prevádzkované skupinami NHL. Nenesieme zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov ani za obsah týchto webových lokalít a odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov uverejnené na každej lokalite, ktorú využívate, a ubezpečiť sa, že sú postupy príslušnej lokality pre vás prijateľné.

Webové lokality nhl.com, nhl.tv a nhlnetwork.com sú prevádzkované spoločnosťou NHL Interactive CyberEnterprises, LLC v záujme členských klubov National Hockey League, našich pobočiek a podnikových sponzorov. Všetky otázky na naše zásady v súvislosti s osobnými údajmi detí a na naše postupy pri zdieľaní osobných údajov odosielajte spoločnosti NHL ICE na adrese privacyemails@nhl.com.

Vaše práva na ochranu osobných údajov v štáte California

Na základe zákonov štátu California majú určití zákazníci, ktorí majú bydlisko v štáte California, právo zabrániť poskytovaniu osobných údajov zákazníka, ktoré nám poskytol, tretím stranám pre účely priameho marketingu. Títo zákazníci môžu tento krok vykonať prostredníctvom aktualizácie svojho profilu vyplnením formulára na adrese http://nhl.ed4.net/enroll/login.cfm; my potom účinok tohto práva rozšírime aj na všetkých ostatných zákazníkov.
Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Skupiny NHL si vyhradzujú právo kedykoľvek tieto zásady ochrany osobných údajov upraviť. V prípade zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov uverejníme zmenené zásady ochrany osobných údajov a dátum ich zmeny na tejto webovej lokalite. Prosíme, aby ste si z času na čas tieto zásady ochrany osobných údajov prečítali a udržiavali si povedomie o ich znení. Vaše trvalé využívanie webových lokalít nhl.com, nhl.tv a nhlnetwork.com predstavuje váš súhlas s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov v znení, ktoré sa z času na čas upravuje. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky on-line aj off-line aktivity skupín NHL.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov detí (používateľov mladších ako 13 rokov)

Svoju zodpovednosť za našich mladých návštevníkov berieme vážne. Zámerom spoločnosti NHL ICE, ktorá prevádzkuje túto webovú lokalitu, a ostatných skupín NHL je dodržiavanie požiadaviek dokumentu Children's Online Privacy Protection Act a nariadení vyhlásených organizáciou Children's Advertising Review Unit úradu Better Business Bureau v plnom rozsahu.

Vo všeobecnosti nezhromažďujeme vedomým spôsobom prostredníctvom webovej lokality osobné údaje detí mladších ako 13 rokov („deti“) a využívame mechanizmy kontroly veku, aby sme deťom zabránili zverejňovať na webovej lokalite osobné informácie, napríklad v diskusných miestnostiach pre fanúšikov. Nevyžadujeme registráciu detí ani iné poskytnutie osobných údajov ako podmienku účasti na aktivitách v ktorejkoľvek sekcii Deti na našej webovej lokalite.

Z času na čas môžeme deťom ponúknuť možnosť účasti na propagačných akciách alebo v súťažiach. V takých prípadoch bude dieťa požiadané len o poskytnutie svojej e-mailovej adresy a e-mailovej adresy rodiča. Po prijatí týchto informácií odošleme rodičovi e-mail s informáciou o tom, že sa dieťa zaregistrovalo, poskytneme informácie o programe a uvedieme pokyny, podľa ktorých môže rodič dieťa z propagačnej akcie alebo súťaže odhlásiť. Neskôr tieto informácie použijeme len na oznámenie výhry v súťaži výhercom a ich rodičom. Všetky informácie potrebné na odovzdanie ceny si vyžiadame od rodiča víťaza. Informácie zhromaždené počas súťaže nebudú použité ani uložené po skončení súťaže s výnimkou prípadov, v ktorých to vyžadujú právne nariadenia v súvislosti s propagačnou akciou. Webová lokalita NHL.com nebude v súvislosti s on-line súťažou alebo propagačnou akciou v žiadnom prípade zhromažďovať žiadne osobné údaje detí okrem ich e-mailových adries a e-mailových adries ich rodičov. Webová lokalita NHL.com v žiadnom prípade nepoužije osobné údaje pre iné účely ako odovzdávanie cien za súťaže.

Môžeme tiež na webovej lokalite uverejniť informácie o iných propagačných akciách alebo súťažiach, ktoré sú otvorené pre deti, ale vyžadujú zadanie ďalších osobných údajov (napríklad adresy bydliska alebo informácie o obľúbenou hokejovom tíme). V prípade takýchto súťaží sa od detí bude vyžadovať vytlačenie vstupného formulára z webovej lokality, jeho podpísanie rodičmi a odoslanie alebo odfaxovanie k nám. Deti nesmú nezávisle poskytovať osobné údaje prostredníctvom webovej lokality ani sa zúčastňovať takýchto on-line súťaží.

Posledná aktualizácia 14. marca 2010