OVERALLRoundPLAYERTEAMPOSITION
11 Rick DiPietro NYI G
51 Raffi Torres NYI L
1014 Arto Tukio NYI D
1054 Vladimir Gorbunov NYI F
1365 Dimitri Upper NYI C
1485 Kristofer Ottosson NYI F
2027 Ryan Caldwell NYI D
2649 Dimitri Altaryov NYI F
2679 Tomi Pettinen NYI D