SHARE
Jaa ystävillesi


 

Käyttöehdot

Viimeksi pӓivitetty ja voimassa – 13. elokuuta, 2014

NÄMÄ EHDOT SISÄLTÄVÄT TAKUIDEN (KOHTA 12) JA VASTUUN VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET, POISSULKEVAN OIKEUSKEINON (KOHTA 13), VÄLIMIESMENETTELYLAUSEKKEEN JA RYHMÄKANTEESTA LUOPUMISEN (KOHTA 18). ASIAKKAAN TULEE LUKEA NÄMÄ HUOLELLA.

1. Tämä on laillinen sopimus

Nämä käyttöehdot (ehdot) ovat laillinen sopimus asiakkaan ja NHL Interactive CyberEnterprises, LLC:n ja sen määräysvallassa olevien yhtiöiden, mukaan lukien NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. ja National Hockey League (NHL, me tai meitä), kanssa. Ehdot koskevat asiakkaan pääsyä verkkosivustoille ja verkkopalveluihin, joilla nämä ehdot näkyvät tai joilta pääsee ehtoihin valtuutetun linkin kautta (yhteisesti Palvelut). Palveluihin kuuluu mm. nhl.com, NHL-sovellus, NHL GameCenter LIVE™ ja NHL Vault™.

Asiakkaan tulee lukea käyttöehdot huolellisesti läpi ennen Palveluiden käyttämistä. Asiakaan on hyvä tulostaa kopio näistä ehdoista tai tallentaa ne laitteelle. Palveluja käyttämällä asiakas hyväksyy sopimuksen ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy käyttöehtosopimuksen ehtoja, hänen ei tule käyttää Palveluita. Saatamme muuttaa Palveluita tai ehtoja milloin vain, esimerkiksi vastaamaan lakimuutoksia tai säännöksiin pohjautuvien vaatimusten muutoksia. Asiakkaan muutosten julkaisun jälkeinen Palveluiden käyttö muodostaa asiakkaan sopimuksen ehtojen hyväksymisen.

2. Kielletty sisältö ja toiminta

Asiakas ei saa hakeutua Palveluihin eikä käyttää niitä tai yrittää päästä tai käyttää Palveluita toimiakseen tavalla, joka on meille tai muille henkilöille tai tahoille (kukin henkilö) vahingollista, häiritä Palveluiden toimintaa, tai käyttää palveluita lainvastaisesti. Asiakas ei esimerkiksi saa

 • esiintyä valheellisesti henkilönä tai esittää vilpillisesti tai muulla tavoin käyttää väärin valtuuksiaan, yhteyttä kehenkään henkilöön tai asiakkaan antamien tietojen alkuperää;

 • osallistua valtuuttamattomaan sisällön tai tietojen levittämiseen, hankkimiseen tai keräämiseen, tai käyttää muita valtuuttomia menetelmiä tietoja hankkiakseen;

 • hankkia tai yrittää hankkia valtuuttamatonta pääsyä muihin tietokonejärjestelmiin, materiaaleihin, tietoihin tai palveluihin, jotka ovat Palveluissa tai Palveluiden kautta saatavilla.

 • käyttää laitteita, ohjelmistoa tai rutiinia häiritäkseen tai yrittääkseen häiritä palveluiden asianmukaista toimintaa tai muuta Palveluiden välittämää toimintaa, tai yrittää tutkia, lukea, testata minkään järjestelmän, laitteen tai verkoston haavoittuvuutta tai yrittää murtaa näiden suojaa;

 • kiertää, muuttaa lähdekoodia, tulkita salakoodia, purkaa, hajoittaa tai muutoin muokata tai häiritä (eikä yrittää, painostaa tai tukea ketään näissä toimissa) mitään Palvelut rakentavaa tai sen osana toimivaa ohjelmistoa. Tietoturvan vaarantamiseen (esim. salasanan arvausohjelmat, murtotyökalut tai verkostojen tutkimiseen käytetyt työkalut) käytettyjen työkalujen käyttö tai jakelu on ankarasti kielletty;

 • ryhtyä minkäänlaisiin toimiin, jotka aiheuttaisivat kohtuuttoman tai suhteettoman suuren työtaakan verkostollemme tai infrastruktuurillemme;

 • ladata tai muulla tavoin välittää kommunikointia, ohjelmistoa tai materiaalia, joka sisältää viruksen tai on muutoin haitallinen käyttäjiemme tietokoneille, laitteille tai järjestelmälle; tai

 • osallistua mihinkään toimintaan, joka rajoittaa tai estää Palveluiden käytön muilta henkilöiltä, tai joka harkintamme mukaan asettaa meidät, käyttäjät tai ulkopuolisen tahon alttiiksi vastuutilanteelle, vahingoille tai minkäänlaiselle haitalle.

Järjestelmän tai verkoston turvallisuuden rikkominen ja tietyt muut toiminnot saattavat johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Saatamme tutkia ja toimia yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa asettaaksemme syytteeseen ehtoja rikkovat käyttäjät. Saatamme keskeyttää tai päättää asiakkaan pääsyn palveluihin ilman syytä tai mistä syystä hyvänsä milloin vain asiasta ilmoittamatta.

3. Käyttäjien lähettämät viestit

Tietyillä alueilla Palveluissa asiakas pystyy julkaisemaan kommentteja, lähettämään sähköpostia tai muulla tavoin julkaista, lähettää, siirtää, ladata tai muutoin toimittaa (toimittaa) tietoja meille tai muille henkilöille. Asiakas on täysin vastuussa meille tai muille Palveluiden puitteissa toimittamastaan sisällöstä ja muusta aineistosta, mm. tiedot, äänitykset, videot, valokuvat, asiakirjat ja muu aineisto (käyttäjäsisältö). Asiakas suostuu, ettei hän toimitta käyttäjäsisältöä, joka

 • loukkaa, käyttää väärin tai muulla tavoin rikkoo henkilön tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia tai muuta immateriaalioikeutta;

 • on paikkansapitämätön, harhaanjohtava, herjaava, vihamielinen, uhkaava, häiritsevä, tai epäsiveellinen;

 • rikkoo henkilön oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen;

 • sisältää minkäänlaista mainontaa tai kaupiskelua;

 • esiintyy valheellisesti henkilön tai tahon nimissä, mukaan lukien NHL:n edustaja, NHL:n jäsenjoukkueen edustaja, nykyinen tai entinen NHL:n jäsenjoukkueen pelaaja, tai muutoin valheellisesti esittää tai muutoin edustaa väärin yhteyttä henkilöön tai tahoon;

 • alentaa muita näiden sukupuolen, rodun, yhteiskuntaluokan, etnisyyden, kansallisen alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai identiteetin, rajoitetun toimintakyvyn tai muun luokituksen perusteella;

 • sisältää haukkumanimiä tai muuta kielenkäyttöä tai aineistoa, jonka tarkoitus on pelotella tai yllyttää väkivaltaa; tai

 • rikkoo soveltuvia paikallisia, osavaltion, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja, tai puoltaa rikollista toimintaa.

Meillä on lain sallimissa ja edellyttämissä määrin myös oikeus paljastaa asiakkaan henkilöllisyys ulkoiselle taholle, jonka mukaan asiakkaan meille tai muille toimittama sisältö rikkoo ulkoisen tahon immateriaalioikeuksia, oikeutta yksityisyyteen, oikeutta julkisuuteen, tai muuta soveltuvaa paikallista, osavaltion, kansallista tai kansainvälistä lakia.

Jos Palvelut sallivat käyttäjäsisällön toimittamisen meille, asiakas saa ainoastaan toimittaa käyttäjäsisältöä, joka on alkuperäistyötä ja jonka toimittamiseen asiakkaalla on oikeus. Toimittamalla käyttäjäsisällön meille asiakas takaa meille tekijänpalkkiosta vapautetun, peruuttamattoman, ikuisen, ei-poissulkevan, maailmanlaajuisen, täysin alilisensoitavan, siirrettävän, julkaistavan, toisinnettavan, jaettavan, välitettävän, näytteille asetettavan, esitettävän, muokattavan, adaptoitavan, muunneltavan, käännettävän, edelleen luotavan, myytävän, tarjolle asetettavan, maasta vietävän tai muutoin käytettävän käyttäjäsisällön (tai sen osan) käytettäväksi haluamallamme tavalla, muodossa, medialla, nyt tai myöhemmin kehitettävällä teknologialla. Asiakas luopuu kaikista moraalisista oikeuksistaan hänellä saattaa olla käyttäjäsisältönsä suhteen ja lain sallimissa rajoissa. Asiakas takaa, että hän on hankkinut kaikki tarvittavat luvat lähetyksessä (mukaan lukien valokuvissa tai videoissa näkyvät) yksilöidyiltä tai mainituilta henkilöiltä ja tahoilta, ja jos on kyse alaikäisistä, myös luvat heidän vanhemmiltaan tai huoltajiltaan.

Toimittamalla meille käyttäjäsisältöään asiakas hyväksyy nämä ehdot. Jos asiakas ei halua antaa meille lupaa käyttää käyttäjäsisältöään, asiakkaan ei tule toimittaa niitä meille tai Palveluihimme.

Meillä ei ole velvoitetta julkaista asiakkaan käyttäjäsisältöä. Käyttäjäsisällön tai NHL-sisällön (määritetty kappaleessa 7) lähettäminen tai julkaiseminen ei millään tavoin tarkoita esitystä, ehdotusta tai tukemista NHL:n puolelta, mukaan lukien käyttäjäsisällön tai NHL-sisällön totuus, pätevyys tai luotettavuus. NHL ei ole vastuussa käyttäjäsisällöstä tai NHL-sisällöstä eikä sillä ole velvoitetta valvoa Palveluissa julkaistua käyttäjäsisältöä tai NHL-sisältöä. Käyttäjäsisällön tai NHL-sisällön tietojen käyttö on yksinomaan asiakkaan vastuulla. NHL:llä ja sen nimeämillä tahoilla on oikeus, mutta ei velvoitetta, oman harkintansa mukaan valvoa, tarkastaa, muokata, poistaa, poistaa käytöstä, kieltäytyä, rajoittaa tai irtisanoa pääsy asiakkaan käyttäjäsisältöön tai Palveluihin (osittain tai kokonaan) milloin vain ilman etukäteen annettua ilmoitusta ja oman harkintansa pohjalta, mistä syystä tahansa. Asiakkaan velvoitteet meitä kohtaan jatkuvat voimassa Palveluiden, asiakkaan Palveluiden käytön, Palveluiden käyttäjäsisällön tai näiden ehtojen irtisanomisen jälkeen. Asiakas ei saa yrittää julkaista käyttäjäsisältöä, jota olemme pyytäneet asiakasta aikaisemmin olemaan julkaisematta.

Jos asiakas on alle 13-vuotias, hän ei saa toimittaa käyttäjäsisältöä meille. Jos asiakas on alaikäinen lainsäätöalueellaan, mutta vähintään 13-vuotias, asiakas saa toimittaa käyttäjäsisältöä vain vanhemman tai huoltajan luvalla ja valvonnassa. Jos asiakas on vanhempi tai huoltaja, joka hyväksyy nämä ehdot henkilön puolesta, joka on iältään 13 vuoden ja asiakkaan lainsäädäntöalueen asettaman täysikäisyysrajan välillä, asiakkaan tulee huomioida olevansa täysin vastuussa alaikäisen käyttäjäsisällöstä sekä kaikista laillisista vastuutilanteista, joita saattaa syntyä.

4. Tilauspalvelut

 • Tilauspalvelut. Tietyt palvelut, kuten NHL GameCenter LIVE™ ja NHL Vault™, saattavat olla käytettävissä tilaustilin luomisen kautta ja maksua vastaan (”tilauspalvelut”).  Asiakkaalla on pääsy tilauspalveluihin tämänkaltaisten tilauspalvelutilien kautta määräajaksi, joka voidaan uusia automaattisesti näissä ehdoissa kuvatulla tavalla.  Asiakkaan tulee huomioida, että kanadalaisiin käyttäjiin, jotka tilaavat NHL GameCenter LIVE™ -ohjelman Rogers Media, Inc. -yhtiön (”Rogers”) kautta, sovelletaan Rogers NHL GameCentre LIVE:n käyttöehtojen mukaisia laskutus- ja maksukäytäntöjä, ei NHL:n laskutus- ja maksukäytäntöjä.

 • Pääsyrajoitukset. Asiakas ei ole valtuutettu pääsemään tilauspalveluihin, paitsi jos hän (i) on aukaissut tilaustilin NHL:n kanssa (tai, jos Kanadassa, Rogersin kanssa) ja maksanut asianmukaiset maksut; (ii) on vastaanottanut pääsyvaltuutukset (mukaan lukien käyttäjätunnus ja salasana) ja (iii) käyttää kyseisiä pääsyvaltuuksia. Asiakas ei saa avustaa ketään muuta pääsemään tilauspalveluihin valtuuttamattomalla tavalla, mm. jakamalla, myymällä, julkisesti tarjoamalla tai tarjoamalla myyvänsä pääsyvaltuutensa tai toimittamalla sisältöä tai muuta aineistoa, jonka asiakas sai tilauspalveluiden kautta, ulkoiselle tahoille tai muutoin näitä ehtoja rikkomalla. Asiakas on vastuussa pääsyvaltuuksiensa salassapidosta, ja jos asiakkaan tietoon tulee, tai hän epäilee jonkun muun käyttävän pääsyvaltuuksiaan, asiakkaan on tiedotettava meitä asiasta viipymättä. Asiakas on myös vastuussa kaikesta käytöstä ja toimista tilauspalvelutileillään, mukaan lukien asiakkaan pääsyvaltuuksillaan valtuuttama kolmannen osapuolen tilauspalvelun käyttö. Tähän vastuuseen kuuluu kaikki luottokortilla tehdyt hankinnat ja muut kulut, jotka liittyvät tilauspalveluiden käyttöön joko asiakkaana tai (hänen luvallaan) kolmannen osapuolen toimesta. Tilauspalveluiden petollisen, laittoman tai muutoin luvattoman käytön yhteydessä voimme harkintamme mukaisesti lopettaa tilin ja ilmoittaa asiakkaasta lainvalvontaviranomaisille. Asiakas voi olla vastuussa tilin petollisesta, laittomasta tai muutoin lakia rikkovasta käytöstä aiheutuvista kuluista.

 • Laitteisto ja järjestelmän vähimmäisvaatimukset. Tietyt tilauspalvelut, kuten NHL GameCenter LIVE™ ja muut videopalvelut, ovat käytettävissä vain tietyntyyppisistä laitteista käsin, jotka täyttävät järjestelmän vähimmäisvaatimukset. Asiakkaan tulee ottaa selvää tilauspalveluiden yhteensopivuus laitteensa kanssa, sillä emme hyvitä asiakkaan tilauspalveluista maksamaa maksua, jos tilauspalvelut eivät ole yhteensopivia. Tiettyjen laitteiden kohdalla tilauspalvelumaksun suorituksesta saattaa huolehtia laitteen toimittaja. Näihin maksuihin sovelletaan laitteen toimittajan ehtoja, mukaan lukien maksujen peruutus- ja hyvityskäytännöt. Tämän lisäksi voi olla muita rajoituksia, kuten laitteiden saatavuuden tai tilauspalveluiden rajoitukset joissakin maissa. Lisätietoja laitteista saat napsauttamalla tästä – http://nhl.com/devices.

 • Keskeyttäminen tai irtisanominen. Voimme keskeyttää tai irtisanoa tilauspalvelut milloin vain siitä asiakkaalle ilmoittamatta. Jos teemme näin, asiakas ei ole vastuussa tilauspalvelumaksuista irtisanomisen voimaan astumisen jälkeen, mutta asiakkaalla ei ole muita oikeuskeinoja käytettävänään meitä vastaa emmekä tarjoa hyvitystä. Jos asiakas rikkoo yhtäkään näiden ehtojen asettamaa velvoitettaan, asiakas ei ole oikeutettu hyvityksiin.

 • Laskutus ja maksut

Asiakkaan tulee huomioida, että tämä alakappale ei sovellu kanadalaisiin käyttäjiin, jotka tilaavat NHL GameCenter LIVE™ -palvelun Rogersin kautta. Näiden käyttäjien kohdalla sovelletaan Rogersin laskutus- ja maksukäytäntöjä.

 • Ikä ja laskutusvaltuutus. Tilaamalla tilauspalvelun asiakas vahvistaa olevansa vähintään 18-vuotias, kaikkien antamiensa tietojen olevan paikkansapitäviä (mukaan lukien kaikki luottokorttitiedot) ja että asiakas on luottokortin valtuutettu omistaja.

 • Maksut. Asiakas suostuu maksavansa kaikki tilausmaksut ja muut tilauspalvelutiliin liittyvät maksut, mukaan lukien kaikki soveltuvat verot. NHL (ja soveltuessa laitteen toimittaja) pidättävät itselleen oikeuden muuttaa tilauspalveluihin liittyvien tilausmaksujen määrää ja niiden määräytymisperusteita sekä ottaa käyttöön uusia tilausmaksuja ja muita maksuja, jotka tulevat voimaan erillisen ennakkoilmoituksen myötä.

 • Automaattinen uusiminen. Tiettyjen tilauspalveluiden yhteydessä uusimme asiakkaan tilauksen automaattisesti ja perimme tilauspalvelutililtä uuden tilauksen tilausmaksun erillisen automaattista uusiutumista koskevan ennakkoilmoituksen annettuamme, mikä antaa asiakkaalle mahdollisuuden perua tilaus. Tilauspalveluita ei uusita automaattisesti lainkäyttöalueilla, joissa tämä käytäntö on soveltuvan lain kieltämää. Asiakasta tiedotetaan sähköpostitse kaikista automaattisesti seuraavaa kautta kohti uusiutuvista tilauksista, joihin sisältyy automaattinen uusimisvaihtoehto, (koko kauden kattava hinta NHL GameCenter LIVE™ -tilaukselle), joka käsittää kyseisen uusiutumiskauden (paitsi, jos NHL ilmoittaa toisin), jolloin asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa tilaus määräpäivään mennessä. Jos asiakas ei peruuta tilausta annettuun määräpäivään mennessä, tilaus uusiutuu automaattisesti ja maksu veloitetaan asiakkaan tiliin liittyvältä luottokortilta. JOS ASIAKAS EI ILMOITA MEILLE HALUAVANSA PERUUTTAA LÄHESTYVÄÄ AUTOMAATTISESTI UUSIUTUVAA TILAUSPALVELUA MÄÄRÄPÄIVÄÄN MENNESSÄ, ASIAKAS YMMÄRTÄÄ, ETTÄ HÄNEN TILAUKSENA UUSIUTUU AUTOMAATTISESTI JA ETTÄ HÄN VALTUUTTAA MEIDÄT (ILMAN LISÄILMOITUSTA) VELOITTAMAAN SOVELTUVAN TILAUSMAKSUN VEROINEEN JA KÄYTTÄMÄÄN TILIIN LIITTYVÄÄ LUOTTO- TAI PANKKIKORTTIA.

 • Koetilaus. NHL GameCenter LIVE™- tai NHL Vault™ -palveluiden kaltaisiin tilauspalveluihin voidaan tarjota ilmaista pääsyä rajoitetun ajan voimassa olevalla koetilauksella (koetilaus). Asiakkaan tulee huomioida, että nämä ehdot pätevät koetilaukseen. Asiakasta saatetaan pyytää antamaan luottokorttitiedot rekisteröityessään koetilaajaksi. Tässä tapauksessa asiakkaan luottokorttia velotetaan vain, jos hän ei peruuta koetilausta ennen koetilausjakson päättymistä. Jos pyydämme asiakkaan luottokorttitietoja, ja asiakas ei vahvistetusti peruuta tilausta ennen koetilausjakson päättymistä, koetilaus muunnetaan maksulliseksi tilaukseksi ja asiakkaan luottokortilta peritään tilausmaksu jaksolta, joka astui voimaan koetilauksen ensimmäisestä päivästä. Tilaamalla koetilauksen, asiakas hyväksyy, että: (a) koetilaus on henkilökohtainen eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle; (b) koetilauksen tarkoitus on antaa asiakkaalle mahdollisuus tutustua tilauspalveluun ja harkita sen tilaamista (maksutilaus); (c) koetilausta voivat koskea muut, erityisesti koetilausta koskevat, käyttöehdot, ja että koejakson aikana käytettyjä tilauspalveluja koskevat myös nämä muut käyttöehdot, jotka on liitetty käyttöehtosopimukseen; (d) JOS ASIAKKAAN EDELLYTETÄÄN ANTAVAN LUOTTOKORTTITIETONSA JA JOS KOETILAUSTA EI PERUUTETA TILAUSJAKSON AIKANA, KOETILAUKSEN ALOITUKSEN AIKANA TARJOTTU TILAUSSUUNNITELMA MUUTTUU MAKSUTILAUKSEKSI, JONKA HINTA ON SAMA KUIN KOEAIKANA TARJOTUN MAKSUTILAUKSEN HINTA, JA VELOITUSKAUSI ASTUU VOIMAAN ALKAEN KOETILAUKSEN ENSIMMÄISESTÄ PÄIVÄSTÄ, JA ILMOITETULTA LUOTTOKORTILTA VELOITETAAN AUTOMAATTISESTI MAKSUPALVELUN TILAUSSUUNNITELMAN MUKAISESTI.

 • Peruutus. Jos asiakas toivoo peruuttavansa tilauspalveluiden tilauksen, asiakkaan on toimittava alla annetulla tavalla. Jos tietyn tilauspalvelun peruutusohjeet puuttuvat, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen NHL.com/contact. Paitsi, kuten alla kuvataan, emme hyvitä emmekä osita tilauspalveluita tai muita Palveluiden kautta tehtyjä hankintoja mistään syystä. Tilausten irtisanomispyynnöt astuvat voimaan sen laskutusjakson lopussa, jolloin saimme irtisanomispyynnön.

 • NHL Vault™. NHL Vault -maksut suoritetaan kerran kuukaudessa alkuperäisen tilauspäivämäärään mukaisesti. Tilausten peruutukset tehdään ottamalla yhteys asiakastukeen numeroon 866-210-6349 (Yhdysvallat) ja 407-708-1356 (kansainväliset) kl. 9.00 ja 14.00 välisenä aikana itäistä aikaa NHL-kauden aikana ja normaalina aukioloaikana kauden ulkopuolella.

 • NHL GameCenter LIVE™. Asiakas, joka on NHL GameCenter LIVE™ -palvelun tilaaja, voi peruuttaa tilauksen viiden (5) päivän sisällä tilauksen alkupäivästä tai viisi (5) päivää automaattisen uusiutumisen jälkeen sekä saada tilaushinnan hyvityksen, edellyttäen, että jos asiakas rekisteröityy uudelleen NHL GameCenter LIVE™ -palveluun peruutuksen jälkeen, NHL pidättää itsellään oikeuden evätä uudet peruutuspyynnöt, jotka tehdään yhden NHL-kauden aikana. Tilausten peruutukset tehdään ottamalla yhteys asiakastukeen numeroon 866-210-6349 (Yhdysvallat) ja 407-708-1356 (kansainväliset) kl. 9.00 ja 14.00 välisenä aikana itäistä aikaa NHL-kauden aikana ja normaalina aukioloaikana kauden ulkopuolella.

5. Videopalvelut ja pimennysrajoitukset

Pimennysrajoitukset pätevät palveluihin, jotka mahdollistavat suorien otteluiden tai kohokohtien katsomisen, kuten NHL GameCenter Live -palvelun. NHL GameCenter LIVE™ -palvelussa NHL:n runkosarjan, Stanley Cup -pudotuspelien ja Stanley Cup -loppupelien aikana verkkolähetykset voidaan pimentää eikä niitä voi katsella suoralähetyksenä, jos

 1. asiakas sijaitsee kyseisen joukkueen paikallisen televisiolähetyksen alueella riippumatta sitä, pelaako joukkue koti- vai vierasottelun tai televisioiko paikallinen verkko ottelun paikallisesti; tai

 2. NHL-ottelu televisiodaan kansallisesti maassasi tai ohjelma-alueella.

Kokomittainen äänitetty pimennetyn ottelun version on tavallisesti katseltavissa NHL GameCenter LIVE™- ja NHL Vault™ -palvelussa viimeistään 48 tuntia ottelun päättymisestä. Asiakkaan paikallisella alueella NHL GameCenter LIVE™ -palveluksessa pimennyksen kohteena olevat ottelut saa napsauttamalla tätä postinumeron hakulinkkiä ja syöttämällä sitten oman postinumeron: http://www.nhl.com/ice/ziplookup.htm.

JOS ASIAKAS KIERTÄÄ TAI YRITTÄÄ KIERTÄÄ PIMENNYSRAJOITUKSIA TAI MUITA KÄYTTÖRAJOITUKSIA: TILAUS PÄÄTTYY VÄLITTÖMÄSTI JA ASIAKKAAN LUOTTOKORTILTA VELOITETAAN SADAN DOLLARIN (100,00 $) MAKSU TILAUKSEN ENNENAIKAISESTA PÄÄTTÄMISESTÄ. ASIAKASTA VASTAAN VOIDAAN NOSTAA OIKEUDELLISIA TOIMIA JA NHL VARAA OIKEUDEN RAPORTOIDA VÄÄRINKÄYTÖKSET ASIANOMAISELLE LAINVALVONTAVIRANOMAISELLE.

6. Muiden kuin tilauspalveluiden rajoitukset

Asiakasta saatetaan pyytää rekisteröitymään tiettyihin Palveluihin liittyviin toimintoihin, jotka eivät ole tilauspalveluita (ks. kohta 4, tilauspalvelut). Rekisteröityessään tai toimittaessaan muita tietoja Palveluiden puitteissa asiakas suostuu toimittamaan paikkansapitäviä, tämänhetkisiä ja täydellisiä tietoja itsestään, kuten pyydetty tai ohjattu sekä päivittämään tietonsa pitäen ne ajan tasalla. NHL:llä on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilit tai muut rekisteröinnit sekä kieltää kaikki nykyinen ja tuleva käyttö, jos se epäilee tietojen olevan paikkansapitämättömiä tai puutteellisia. Asiakas on vastuussa saamiensa tai valitsemiensa salasanojen ja käyttäjätunnusten salassapidosta. Asiakas on myös vastuussa kaikista salasanallaan tai tilillään tehdyistä toimista.

7. Immateriaalioikeudet

Kaikki sisältö, tiedot, tietokonekoodit, ohjelmistot ja muu aineisto, jotka ovat osa palveluita, mutta ei käyttäjäsisältöä (yhteisesti NHL-sisältö), ovat NHL:n tai kolmansien osapuolten omaisuutta. Asiakas voi päästä, käyttää ja näyttää Palveluita ja tulostaa kopioita NHL-sisällöstä vain ei-kaupalliseen, tiedottavaan, henkilökohtaiseen käyttöön ilman sisällön muokkausta tai muuttamista ja vain näiden ehtojen mukaisesti.

 • Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet. Tietty NHL-sisältö on Yhdysvaltain ja muiden maiden tekijänoikeuslakien suojaamaa. Asiakas ymmärtää, että kaikki Palveluihin liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa NHL tai sen ulkoisen tahon lisensoijat Yhdysvaltojen Copyright Act -lain, kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja kaikkien sovellettavien lakien sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa kopioida, toisintaa, jaella, julkaista, syöttää tietokantaan, näyttää, suorittaa, muunnella, luoda edelleen, siirtää tai muulla tavoin käyttää tai hyväksikäyttää mitään NHL-sisältöä tai sen osaa, paitsi valtuutetun henkilön kirjallisella luvalla tai soveltuvan lain salliessa. Asiakas voi hankkia kirjallisen luvan käyttää tekijänoikeudella suojattua työtä ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 22 annetuilla tiedoilla. NHL-sisällön kopiointi tai lataaminen yllä esitetyllä tavalla on näiden ehtojen vastaista.

 • Tavara- ja palvelumerkit. Asiakas hyväksyy, että (i) NHL, NHL-kilpi, Stanley Cup -sana ja -kuva ovat National Hockey Leaguen rekisteröityjä tavaramerkkejä; (ii) kaikki NHL-joukkueiden logot ja merkit sekä muut omistusmateriaalit, jotka esitetään Palveluissa ja NHL-sisällössä, ovat NHL:n ja asianosaisten seurojen omaisuutta tai lisensoitu NHL:lle, eikä niitä saa käyttää kaupallisesti ilman NHL Enterprises, L.P.:ltä tai sen nimeämältä taholta ennakkoon saatua kirjallista lupaa, jota voi pyytää kohdassa 22 annettuja yhteystietoja käyttäen.

 • Loukkausilmoitus. NHL kunnioittaa immateriaalioikeuksia. Jos on aihetta hyvässä uskossa epäillä, että työ on tullut toisinnetuksi tai on käytettävissä Palveluissa immateriaalioikeuksia loukaten, nimetylle asiamiehellemme tulee antaa seuraavat tiedot kirjallisesti:

 • väitetyn loukkauksen kohteena olevan oikeuden omistajan puolesta toimimaan valtuutetun henkilön sähköinen tai fyysinen allekirjoitus;

 • loukatuksi väitetyn tekijänoikeuden suojaaman työn yksilöinti tai töitä edustava luettelo;

 • väitetyn loukkauksen kohteena olevan aineiston yksilöinti sekä kohtuullisen riittävät tiedot, joilla pystymme paikallistamaan aineiston;

 • asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tarvittavaa yhteydenottoa varten;

 • lausuma, jonka mukaan asiakas hyvässä uskossa on sitä mieltä, että kyseenalainen käyttö ei ole tekijänoikeuden omistajan, sen asiamiehen tai lain valtuuttamaa; ja

 • asiakkaan antama lausuma väärästä valasta säädetyn rangaistuksen uhalla, että ilmoituksessa annetut edellä mainitut tiedot ovat paikkansapitäviä ja että asiakas on tekijänoikeuden haltija tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden haltijan puolesta.

NHL:n nimetty tekijänoikeusasian loukkausilmoitusten asiamies on:

NHL Enterprises, L.P.

DMCA Agent—Group Vice President, Legal and Business Affairs—Intellectual Property

1185 Avenue of the Americas

New York, NY 10036, USA

NHL.com/contact (valitse ”DMCA” aiheriville)

Puhelin: (212) 789-2000

Faksi: (212) 789-2727

 • Sisällön upottaminen. Palvelut saattavat sallia asiakkaan upottaa NHL-sisältöä muihin verkkosivustoihin. Kaiken upotetun NHL-sisällön käyttö on oltava ei-kaupallista, ja NHL saattaa poistaa sen käytöstä milloin vain syyttä tai mistä syystä tahansa. Kielletty kaupallinen käyttö käsittää kaikki seuraavat toimenpiteet, jotka suoritetaan ilman NHL:n hyväksyntää:

 • maksujen periminen pääsystä muille sivustoille upotettuun NHL-sisältöön;

 • upotetun NHL-sisällön käyttäminen ensisijaisesti mainos- tai tilaustulojen tavoitteluun;

 • sellaisen sivuston luominen, joka kokoaa ainoastaan upotettua NHL-sisältöä ja pyrkii tietoisesti luomaan niistä mainostuloja;

 • upotetun NHL-sisällön käyttäminen, jonka NHL toteaa oman harkintansa pohjalta kilpailevan Palveluiden kanssa tai korvaavan niitä.

Asiakas ei saa luoda linkkiä Palveluihimme millään verkkosivulla, joka vaatii rekisteröintiä Palveluidemme sisältöön liittyen tai joka muutoin kerää henkilötietoja Palveluidemme sisältöön liittyen. Kiellettyyn kaupalliseen käyttöön ei kuulu upotetun NHL-sisällön käyttäminen videoiden esittämiseen blogeissa tai fanisivuilla, jotka sallivat mainostuksen, kunhan upotettua NHL-sisältöä ei käytetä mainostulojen hankkimiseen tai Palveluiden kanssa kilpailemiseen.

8. Linkitys Palveluihimme

Asiakas saa luoda linkin Palveluihimme, edellyttäen, että asiakas tekee sen oikeudenmukaisesti ja laillisesti eikä vahingoita mainettamme eikä hyödynnä sitä. Asiakas ei saa luoda linkkiä tavalla, joka vihjaa tai viittaa yhteenkään liittymämuotoon, hyväksyntään tai antamaamme tukeen näiden ollessa katteettomia väitteitä, eikä yksikään linkki Palveluihimme saa olla muotoiltu siten, että se sisältää sponsorointia, mainontaa tai kaupallista tekstiä tai kuvia. Pidätämme itsellemme oikeuden poistaa linkitysluvan asiasta ilmoittamatta. Verkkosivuston, jolta linkitys tehdään, on noudatettava kohdassa 3 kuvattuja käyttäjäsisällön normeja kaikilta osin.

9. Muuttaminen tai irtisanominen.

NHL saattaa muuttaa näitä ehtoja tai irtisanoa ne milloin vain mistä syystä tahansa, esimerkiksi vastaamaan lakimuutoksia tai säännöksiin pohjautuvien vaatimusten muutoksia. Pidätämme itsellemme oikeuden harkintamme pohjalta rajoittaa, keskeyttää tai irtisanoa asiakkaan pääsy Palveluihin ja niiden käyttö ennakkoilmoituksella tai ilman sitä. Näiden ehtojen soveltuvat kohdat pysyvät voimassa irtisanomisen jälkeen. Näiden ehtojen rikkomuksen vasteeksi NHL pidättää itselleen myös oikeuden hakea kaikkia lain sallimia ja oikeudenmukaisia korjaavia toimenpiteitä. Asiakkaan on lopetettava kaikki palveluiden ja NHL-sisällön käyttö irtisanomisen myötä.

10. Tietosuojakäytäntö

Palveluiden käytöllä asiakas osoittaa tutustuneensa ja suostuvansa tietosuojakäytäntöihimme.

11. Linkit ja ulkopuolisen tahon sisältö

Palvelut saattavat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille tai verkkopalveluihin, joita hoitaa muut henkilöt ja jotka eivät ole NHL:n hallinnassa ja joita NHL ei ylläpidä. Tämänkaltaisten linkkien ei tule katsoa tarkoittavan NHL:n tukevan näitä verkkosivustoja tai verkkopalveluita, niiden sisältöä eikä niihin liittyviä henkilöitä. Näitä ehtoja ei sovelleta näillä muilla verkkosivustoilla tai -palveluissa, eivätkä ne ole osa Palveluita. Kehotamme asiakasta tutustumaan näiden muiden verkkosivustojen ja palveluiden tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin.

Saatamme sisällyttää kolmannen osapuolen palveluita, ohjelmistoja, teknologiaa, tietoja ja/tai muuta sisältöä (yhteisesti kolmannen osapuolen aineisto) joko itsenäisesti tai yhdessä Palveluiden kautta käytettävissä olevien eri ohjelmien, ominaisuuksien tai toimintojen kanssa. Kolmannen osapuolen aineistoa voidaan ladata ja/tai tallentaa asiakkaan koneelle tai käyttää muutoin Palveluiden toimintojen ja ominaisuuksien yhteydessä. Kolmannen osapuolen aineiston käyttämistä voivat säädellä kolmansien osapuolien käyttöehdot, jotka voivat poiketa tässä esitetyistä käyttöehdoista. Asiakas hyväksyy, että NHL ei sitoudu vastuuseen asiakkaan kolmannen osapuolen aineiston käyttämisestä aiheutuneista vahingoista riippumatta siitä, onko asiakas tietoinen niiden käyttämisestä, tai siitä, kannattaako tai suositteleeko NHL kyseisten kolmansien osapuolten aineiston käyttöä.

12. Takuiden vastuuvapautuslauseke

NÄIDEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ ON TÄYSIN ASIAKKAAN OMALLA VASTUULLA. EMME ANNA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA PALVELUILLE, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA PALVELUIDEN, PALVELUISSA NÄKYVIEN TAI TARJOTTUJEN TIETOJEN, AINEISTON, TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÖ, EIKÄ PALVELUISTA LINITETYILLE VERKKOSIVUSTOILLE TAI PALVELUILLE. PALVELUT TOIMITETAAN SELLAISINAAN, KAIKKINE VIKOINEEN JA KUTEN SAATAVILLA. EDELLÄ MAINITUN YLEISLUONTEISUUTTA RAJOITTAMATTA VAPAUTTAMME ITSEMME KAIKISTA TAKUISTA JA EHDOISTA, NIIN NIMENOMAISISTA, LAKISÄÄTEISISTÄ KUIN VIHJATUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA (I) TAKUUSEEN KAUPATTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, HÄIRIÖTTÖMYYTEEN, TUOTETAKUUSEEN VAURIOITA VASTAAN, EI PANTTEIHIN EIKÄ RASITTEISIIN; (II) TAKUISIIN LOUKKAUKSIA, VÄÄRINKÄYTTÖÄ TAI IMMATERIAALIOIKEUKSIEN TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN RIKOMUKSIA VASTAAN; (III) TAKUISIIN, JOTKA SYNTYVÄT KAUPANKÄYNNIN MYÖTÄ; JA (IV) TAKUISIIN LIITTYEN PALVELUIDEN KAUTTA TAI NHL:N MUILLA KEINOIN KÄYTETTÄVIKSI TARJOAMIEN TIETOJEN JA SISÄLLÖN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ TAI TÄYDELLISYYDESTÄ. TÄMÄN LISÄKSI EI ANNETA TAKUITA SIITÄ, ETTÄ PALVELUT TÄYTTÄVÄT ASIAKKAAN TAI MUUN HENKILÖN TARPEET TAI VAATEET, TAI MINKÄÄN ASIAKIRJAN ESITTÄMÄT TARPEET TAI VAATEET. EMME ANNA NIMENOMAISIA, LAKISÄÄTEISIÄ TAI VIHJATTUJA TAKUITA SIITÄ, ETTÄ PALVELUT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA, NHL-SISÄLTÖ, TOIMINNOT TAI AINEISTO ON AJALLAAN, TURVATTUA, TARKKAA, VIRHEETÖNTÄ, TÄYDELLISTÄ, AJAN TASALLA, VIRUKSETON TAI KESKEYTYKSETÖN. NHL EI VÄLTTÄMÄTTÄ KANNATA, TUE, VAHVISTA, ROHKAISE TAI OLE SAMAA MIELTÄ NHL-TAI KÄYTTÄJÄSISÄLLÖN KANSSA, JA VAPAUTAMME ITSEMME KAIKISTA TAKUISTA JA VAKUUTUKSISTA, EHDOISTA JA VASTUISTA LIITTYEN KÄYTTÄJÄ- TAI NHL-SISÄLTÖÖN. NHL EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT SOVELTUVAT KÄYTTÖÖN YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA TAI OVAT SIELLÄ SAATAVILLA. MIKÄÄN NHL:N TOIMESTA TAI PUOLESTA SAATAVILLE SAATETTU SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO EI LUO TAKUUTA.

JOS SOVELTUVA LAKI EI SALLI JOIDENKIN TAI KAIKKIEN YLLÄ MAINITTUJEN VIHJATTUJEN TAI LAKISÄÄTEISTEN TAKUIDEN POIS SULKEMISTA ASIAKKAAN KOHDALLA, YLLÄ MAINITUT POISSULKEMISET PÄTEVÄT ASIAKKAAN KOHDALLA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA.

13. Oikeussuojakeino ja vastuun rajoitus

NHL, SEN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVAT YHTIÖT TAI MIKÄÄN LUOMISESSA,PALVELUIDEN TUOTANNOSSA TAI TOIMITTAMISESSA OSALLISENA OLEVA TAHO EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUULLINEN VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, MUKAAN LUKIEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA SUORISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTAVISTA VAHINGOISTA TAI TUOTON MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT EHDOISTA TAI ASIAKKAAN PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUITA, JOITA OVAT MM. KAIKKI NHL-SISÄLTÖ TAI KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ, TAI KAIKKI SIVUSTOT, JOILLE ON LINKKI PALVELUISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, OLIKO SYYNÄ SOPIMUKSEEN SITOUTUMINEN, OIKEUSLOUKKAUS, LAIMINLYÖNTI, VASTUU TAI MUU, SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ NHL:ÄÄ ON HUOMAUTETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, TAI VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT SUORITUKSEN PUUTTEELLISUUDESTA, VIRHEESTÄ, LAIMINLYÖMISESTÄ, KESKEYTYKSESTÄ, VIASTA, TIETOKONEVIRUKSESTA, TOIMINNAN TAI TIEDONSIIRRON MYÖHÄSTYMISISTÄ TAI JÄRJESTELMÄN TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ, TAI MUUSTA TEKNOLOGISESTI HAITALLISESTA MATERIAALISTA, JOKA VOI SIIRTYÄ ASIAKKAAN LAITTEESEEN, TIETOIHIN TAI MUUHUN OMISTUSOIKEUDELLISEEN AINEISTOON ASIAKKAAN PALVELUIDEN KÄYTÖN, SISÄLLÖN LATAAMISEN PALVELUISTA TAI MUISTA PALVELUIHIN LINKITETYISTÄ VERKKOSIVUSTOISTA YHTEYDESSÄ.

SILLÄ TIETYT LAINSÄÄDÄNTÖALUEET EIVÄT SALLI SATTUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMISTA, TAI NIIDEN POISSULKEMISTA, NHL:N VASTUUN NÄILLÄ LAINSÄÄDÄNTÖALUEILLA TULEE RAJOITTUA LAIN SALLIMIIN RAJOITUKSIIN. MIKÄÄN NÄISSÄ EHDOISSA EI SULJE POIS TAI RAJOITA VASTUUTAMME LAMINLYÖNTIMME, VILPILLISYYTEMME TAI HARHAANJOHTAMISEMME SEURAKSENA SATTUNEESTA HENGENMENETYKSESTÄ TAI HENKILÖVAHINGOSTA, TAI MUUTA VASTUUTA, JOS, JA VAIN JOS KYSEISTÄ VASTUUTA EI VOI SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELTUVALLA LAILLA.

MEITÄ VASTAAN NOSTETUT VAATEET TULEE RAJOITTAA ASIAKKAAN PALVELUISTA MAKSAMAAN RAHAMÄÄRÄÄN.

14. Vahingonkorvaukset

Asiakas hyväksyy korvaavaansa vahingot, hyväksyvänsä vastuun ja puolustavansa NHL:ää ja sen määräysvallassa olevia yhtiöitä, lisensoijia, johtajia, urakoitsijoita, asiamiehiä, työntekijöitä, seuraajia ja nimettyjä siirronsaajia kaikkia vaatimuksia, kanteita, vahinkoja, vastuita, tuomioita, sakkoja, korkoja, rangaistuksia, menetyksiä, kustannuksia, maksuja ja haittoja vastaan, mukaan lukien näihin rajoittumatta, kohtuulliset asianajajapalkkiot ja muiden asiantuntijoiden palkkiot, jotka koituvat asiakkaan (i) Palveluiden käytöstä tai käytön yhteydessä (mm. käyttäjä- ja NHL-sisällön käyttö), (ii) verkkokäyttäytymisestä Palveluita käyttäessään, (iii) näiden ehtojen rikkomisesta, (iv) soveltuvien lakien tai sääntöjen laiminlyömisestä Palveluihin liittyen, (v) immateriaalioikeuksien laiminlyönnistä, tahallisesta väärinkäytöstä tai loukkaamisesta tai muiden henkilöiden oikeuksien loukkaamisesta Palveluiden käytön yhteydessä, tai (vi) muista kanssakäymisistä tai tiedonsiirroista muiden henkilöiden kanssa johtuen Palveluiden käytöstä. Asiakas ei saa ratkaista tämänkaltaisia kanteita ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta NHL:ltä. Nämä velvoitteet pysyvät voimassa näiden ehtojen irtisanomisenkin jälkeen.

15. Yhdistäminen ja erotettavuus

Nämä ehdot muodostavat koko NHL:n ja asiakkaan välien sopimuksen, ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset NHL:n ja asiakkaan väliset kommunikaatiot ja ehdotukset (suulliset, kirjalliset tai sähköiset). Mikäli jokin näiden ehtojen kohdasta ei ole täytäntöönpanokelpoinen, se ei vaikuta muiden lausekkeiden voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, ja se korvataan täytäntöönpanokelpoisella lausekkeella, joka on lähinnä täytäntöönpanokelvottoman lausekkeen tarkoitettua sanomaa.

16. Oikeuksista luopuminen

Ehtojen asettamien määräysten täytäntöönpanematta jättäminen tai asiakkaan tai muiden tahojen tekemään loukkaukseen vastaamatta jättäminen eivät vaikuta oikeuksiimme soveltaa näitä ehtoja tai toimia kyseisten loukkausten pohjalta.

17. Siirtäminen ja sitovat vaikutukset

Asiakas ei saa siirtää näitä ehtoja tai muita oikeuksia tai velvotteita ilman NHL:ltä ennakkoon saatua kirjallista lupaa. Kaikki muulla tavoin tehdyt siirtoyritykset mitätöidään eivätkä ne ole päteviä. NHL:llä on oikeus siirtää nämä ehdot ja niiden sanelemia oikeuksiaan tai velvoitteitaan. Nämä ehdot ovat sitovia kummankin tahon ja näiden seuraajien, perijöiden, luottamusmiesten, virkamiesten, toimeenpanijoiden ja nimettyjen siirronsaajien osalta

18. Sijainti, sovellettava laki, välimiesmenettely ja kanteen nostamisen aikarajoitus

Näitä ehtoja sovelletaan ja ne pitää tulkita Yhdysvaltain ja New Yorkin osavaltion lakien mukaan lainvalintaperiaatteita huomioimatta. Käyttämällä Palveluita asiakas luopuu kaikista vaateista, joita saattaa syntyä muiden osavaltioiden, maiden, alueiden tai lainkäyttöalueiden lakien nojalla.

NHL ja asiakas suostuvat neuvottelemaan hyvässä uskossa kaikista näiden Palveluiden ja ehtojen yhteydessä syntyvistä riidoista sekä ryhtymään kohtuullisiin yhteistyötoimiin molemminpuolisesti tyydyttävään ratkaisuun päätyäkseen. Jos asiakas ja NHL eivät ratkaise riitaa epämuodollisissa neuvotteluissa, riidan selvittämiseksi käytetään tässä kappaleessa kuvattua sitovaa välimiesmenettelyä. Asiakas luopuu oikeudestaan selvittää riidat oikeudessa (tai osallistua tahona tai ryhmäkanteen osana) tuomarin ja valamiehistön edessä. Sen sijaan kaikki kiistakysymykset ratkaisee puolueeton välimies, jonka päätös on lopullinen, lukuun ottamatta Yhdysvaltain liittovaltion välimiesoikeuteen nojautuvaa rajoitettua muutoksenhakuoikeutta. Mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin tahojen oikeudenkäyttöalueella saa asettaa välimiehen päätöksen voimaan.

Riidan ratkaisuun pyrkivät oikeustoimet tai tuomioistuinkäsittelyt suoritetaan yksilölliseltä pohjalta. Ei asiakas eikä NHL pyri kuulemaan riitoja ryhmäkanteena tai muuna oikeustoimena, jossa jompikumpi taho toimii tai ehdottaa toimivansa edustavassa roolissa. Välimiesmenettelyjä tai oikeustoimia ei yhdistetä toisiinsa ilman kaikkien tahojen etukäteen antamaa kirjallista, kaikkia välimiesmenettelyjä ja oikeustoimia kattavaa suostumusta.

NHL ja asiakas hyväksyvät sen, että kaikkia näiden ehtojen puitteissa syntyneitä riitoja ei voi ratkaista pelkästään luottamuksellisen sitovan välimiesmenettelyn kautta New Yorkissa sijaitsevan American Arbitration Association kaupankäyntiä koskevia välimiesmenettelyn sääntöjä noudattaen. Välimiehen päätös on sitova ja se voidaan kirjata tuomioksi toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimen toimesta. Asiakas hyväksyy, että NHL saattaa hakea väli- tai ennakkotoimea New Yorkin toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimelta, jos se on tarpeen oikeuksiensa ja omaisuutensa suojelemisen kannalta välimiesmenettelyn ratkaisua odotettaessa.

Kanteisiin, joihin ei sovelleta välimiesmenettelyä, sovelletaan osavaltion tai liittovaltion lainkäyttöalueen tuomioistuimia New Yorkin maakunnassa, New Yorkissa.

Näiden ehtojen puitteissa syntynyt kanne on nostettava tai riidasta ilmoitettava vuoden sisällä tai lain sallimissa rajoissa välimiesmenettelyissä. Tämä vuoden mittainen jakso alkaa, kun nostettu kanne tai ilmoitettu riita voidaan kirjata ensimmäistä kertaa. Jos kannetta tai riitaa ei ole kirjattu vuoden sisällä, se vanhenee pysyvästi.

19. NHL-myymälä ja NHL-huutokaupat

Asiakas voi tilata tuotteita verkossa seuraavista sivustoista shop.nhl.com, shop.canada.nhl.com tai shop.international.nhl.com, jotka ovat virallisia NHL-myymälöitä (yhteisesti, NHL-myymälä) tai sivustolta auctions.nhl.com (NHL-huutokaupat). NHL-myymälästä tai NHL-huutokaupasta tilaamalla asiakas lupautuu maksamaan kaikki tilaukseen liittyvät maksut, mukaan lukien verot, lähetys- ja käsittelykulut, ja sitoutuu muihin palveluun liittyviin ehtoihin, jotka on ilmoitettu NHL-myymälän ja NHL-huutokaupan verkkosivustoilla. NHL-myymälöitä ja -huutokauppoja hoitaa kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, jotka ovat vastuussa esim. tilausten toimituksesta, laskutuksesta ja tuotteiden lähettämisestä. NHL-myymälän tai NHL-huutokauppojen sivustoilta löytyy tietoja, kuinka ottaa yhteys kolmannen osapuolen palveluntarjoajiin.

20. Erilliset ehdot

Palveluiden käytön yhteydessä asiakasta saatetaan pyytää hyväksymään käytäntöjä ja ehtoja näiden ehtojen lisäksi. Asiakasta pyydetään lukemaan nämä lisäkäytännöt ja -ehdot huolellisesti ennen kyseisten Palvelunosien käyttämistä. Lisäehdot eivät muuta tai korvaa näitä Palveluiden käyttöä koskevia ehtoja, paitsi jos muuta esitetään.

21. NHL-palveluiden osto Applen App Storen kautta; Apple ei ole osakastaho

Jos asiakas on ostanut Palvelut Apple Inc. -yhtiön (Apple) kautta, asiakas ymmärtää, että nämä ehdot ovat sopimus asiakkaan ja NHL:n eikä Applen välillä. Kuten on sovittu NHL:n ja Applen välillä, NHL (ei Apple) on yksin vastuussa Palveluista ja NHL-sisällöstä. Kaikkia Applen App Storen kautta hankittuja Palveluita on käytettävä vain iOS-laitteissa, jotka ovat asiakkaan omistuksessa ja hallinnassa, kuten sallittu App Storen käyttöehtojen sanelemissa käyttösäännöissä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Apple ei ole vastuussa (i) Palveluun liittyvien ylläpito- tai tukipalveluiden toimittamisesta ja että kuten sovittu NHL:n ja Applen välillä, NHL (ei Apple) on vastuussa kyseisten ylläpito- ja tukipalveluiden toimittamisesta, tai (ii) mistään vaateista liittyen Palveluihin tai asiakkaan niiden hallussapidosta tai käytöstä (mm. tuotevastuuvaateet, loukkausvaateet, väitteet koskien sovelluksen laillisten tai säännöspohjaisten vaatimusten puutteellisuudesta ja kuluttajasuojalain tai vastaavien lakien puitteissa nostetut vaateet), ja kuten sovittu NHL:n ja Applen välillä, NHL (ei Apple) on vastuussa tämänkaltaisten väitteiden tutkimuksesta, puolustamisesta, sopuratkaisusta ja vapautuksesta. Mikäli Applen App Storen kautta ostetut Palvelut eivät ole sovellettavien takuiden mukaisia, asiakas voi ottaa yhteyden Appleen, joka hyvittää asiakkaan maksaman maksun Palveluista. Sovellettavan lain sallimissa rajoitteissa Applella ei ole mitään muita sovellusta koskevia takuuvelvoitteita, ja kaikki takuiden puuttumisesta johtuvat kanteet, menetykset, vastuut, vahingot, kustannukset tai maksut, kuten on sovittu NHL:n ja Applen välillä, NHL (ei Apple) kantaa yksin näistä vastuun. Asiakas takaa ja vakuuttaa edelleen, että (a) asiakkaan sijainti ei ole Yhdysvaltain valtion kauppasaarron kohteena olevassa maassa, tai maassa, joka on Yhdysvaltain valtion määrittämä terrorismia tukevaksi maaksi; ja (b) asiakas ei ole Yhdysvaltain valtion kiellettyjen tai rajoitettujen tahojen luettelossa. Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat näiden ehtojen edunsaajia kolmannen osapuolen roolissa ja asiakkaan hyväksyttyä nämä ehdot Applella on oikeus soveltaa niitä asiakasta kohtaan edunsaajana kolmannen osapuolen roolissaan.

22. Yhteystiedot

Kaikki Palveluita tai niiden käyttöä koskevat kysymykset, valitukset tai vaateet tulee tehdä osoitteen NHL.com/contact kautta valitsemalla Terms of Service (käyttöehdot) aiheriville.

Tekijänoikeuksien suojaamien töiden tai tavaramerkkien tai palvelumerkkien käyttöpyynnöt tulee jättää osoitteeseen NHL.com/contact valitsemalla Trademark and Copyright Requests (tavaramerkki- ja tekijänoikeuspyynnöt) aiheriville.

Meihin voi ottaa yhteyttä myös osoitteessa:

NHL Enterprises, L.P.

Attn: Legal Department

1185 Avenue of the Americas

New York, NY 10036, USA

23. Englanti vallitsevana kielenӓ.

Tӓmӓ dokumentti on kӓӓnnetty [suomeksi]. Jos englanninkielisen ja [suomenkielisen] version vӓlillӓ esiintyy epӓyhtenӓisyyttӓ tai epӓselvyyttӓ, englanninkielinen versio on vallitseva.