vítejte |účet|Odhlásit 
NOVINKA! PŘIHLASTE SE PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
NEBO
 
 
Podmínky služby NHL.com

Vítejte na oficiálním webu National Hockey League („NHL“) a jejích členských klubů.  Následující podmínky služby („Podmínky“) se vztahují na vaše využívání webů nhl.com, nhl.tv a nhlnetwork.com a také webů jednotlivých členských klubů NHL (například ducks.nhl.com, flames.nhl.com atd.) (jednotlivě „Web“ a společně „Weby“) včetně vašeho využívání služeb a Obsahu (definovaných dále), které jsou k dispozici prostřednictvím Webů, a přístupu k nim. Před použitím Webů, Služeb nebo Obsahu a před přístupem k nim si pečlivě přečtěte Podmínky. Používáním Webů, Služeb nebo Obsahu a přístupem k nim vyjadřujete souhlas s Podmínkami. Vaše používání Webů, Služeb nebo Obsahu a přístup k nim se také řídí veškerými příslušnými zákony a nařízeními. Pokud s některou z Podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte Weby, Služby nebo Obsah ani k nim nepřistupujte. Vaše používání webu NHL.com, Služeb nebo Obsahu a přístup k nim se řídí také Zásadami ochrany osobních údajů webu NHL.com, které jsou k dispozici na adrese http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=26386 a tímto způsobem jsou zahrnuty do Podmínek.  Zásady ochrany osobních údajů webu NHL.com se nevztahují na vaše používání kteréhokoli z Webů členských klubů NHL.  Každý Web členského klubu NHL má vlastní Zásady ochrany osobních údajů (někdy označované výrazem Prohlášení o ochraně osobních údajů) a vaše použití takového Webu nebo přístup k němu se řídí příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici prostřednictvím odkazu na úvodní stránce takového Webu členského klubu NHL.
Tyto Podmínky byli naposledy změněny 15. října 2010.
Doufáme, že se vám na webu NHL.com líbí!
 
1.    PODMÍNKY SLUŽBY
Členské kluby NHL („Týmy“) a společnost NHL Interactive CyberEnterprises, LLC („NHL ICE“, spolu s Týmy „Strany NHL“) vám poskytují Weby, Obsah a Služby na základě Podmínek. Společnost NHL ICE může čas od času Podmínky bez upozornění upravit; v takovém případě však upravené Podmínky uveřejní na Webech. Doporučujeme vám čas od času si Podmínky prohlédnout a zjistit, zda neobsahují změny. Svým trvalým používáním Webů, Služeb nebo Obsahu nebo přístupem k nim po provedení změn Podmínek vyjadřujete svůj souhlas se změněnými Podmínkami. Kromě toho se při používání jakýchkoli Služeb nebo Obsahu a při přístupu k nim na vás budou vztahovat veškerá další uveřejněná nařízení a pravidla, která se na takové Služby nebo Obsah vztahují. Veškerá taková dodatečná nařízení a pravidla se tímto zahrnují do Podmínek formou odkazu.
 
2.    SLUŽBY A OBSAH
Strany NHL aktuálně poskytují uživatelům různé funkce a služby včetně nástěnek, diskusí mezi fanoušky, médií sociálních sítí, nákupů, aukcí, nabídek videa NHL Network Online a Týmů, služeb NHL Game Audio, NHL GameCenter Live a NHL GameCenter Premium, her ze světa fantazie a jiných interaktivních a neinteraktivních funkcí, přičemž všechny se mohou čas od času aktualizovat, odstranit nebo jinak upravit podle uvážení Stran NHL.   Kromě toho Strany NHL poskytují také přístup k určitým záznamům (video a zvuk), fotografiím, textu, obrázkům, statistickým údajům, logům a dalším multimédiím a duševnímu vlastnictví, které souvisí s National Hockey League, jejími členskými kluby a hokejem nebo se jich týká jiným způsobem (souhrnně „Obsah“). Některé z našich funkcí, služeb a Obsahu vyžadují poplatek za přístup („Placené služby“) a jiné je možné využívat zdarma bez poplatku za přístup („Základní služby“). Základní služby a Placené služby včetně všech funkcí, služeb a Obsahu na Webech se souhrnně označují výrazem „Služby“. Není-li uvedeno jinak, na Weby, Služby a Obsah se vztahují tyto Podmínky. Berete na vědomí skutečnost, že Weby, Služby a Obsah jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a že Entity NHL (definované dále) nenesou žádnou odpovědnost v souvislosti s vaším používáním Webů, Služeb nebo Obsahu, a souhlasíte s ní.  Weby, Služby a Obsah jsou poskytovány pro vaše osobní nekomerční použití a zábavu. V rámci Podmínek můžete stahovat nebo získávat jako datový proud určitý Obsah a Služby, které jsou k dispozici na Webech, do jednoho osobního výpočetního zařízení pro svoje osobní použití a zábavu. Žádný Obsah ani Služby nesmíte používat pro komerční účely. Služby se nesmějí zobrazovat v prostorách přístupných veřejnosti ani v komerčních prostředích, kde je může sledovat více osob současně. Dále nesmíte kopírovat, šířit, upravovat, opětovně uveřejňovat, vysílat, opětovně přenášet ani veřejně zobrazovat žádný Obsah ani Služby, vytvářet z nich odvozená díla, účtovat poplatek za jejich zobrazování ani je vysílat nebo šířit jako běžné účty, pokud jste předem nezískali písemný souhlas společnosti NHL, přičemž tento souhlas společnost NHL ICE podle vlastního uvážení nemusí vydat. Obsah se vám poskytuje pouze jako reference a nelze ho považovat za spolehlivý k žádnému účelu. Společnost NHL ICE nezodpovídá za přesnost a spolehlivost Obsahu. Za stanovení omezení sledování pro další členy rodiny nebo hosty podle vašeho posouzení zodpovídáte vy. Společnost NHL ICE nezodpovídá vám ani nikomu jinému za Obsah nebo Služby.
 
3.    PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM
a.    Pokud chcete používat Weby nebo Služby nebo přistupovat k Obsahu, musíte získat přístup do sítě World Wide Web a zaplatit veškeré odpovídající poplatky za přístup související s Placenými službami. Kromě toho musíte poskytnout veškeré vybavení potřebné k takovému připojení k síti World Wide Web, a to včetně počítače a modemu nebo jiného přístupového zařízení. Služby podléhají přenosovým omezením sítě Internet včetně (ale bez omezení pouze na uvedené položky) výpadků přenosu videa nebo zvuku, nutnosti opětovného načítání do vyrovnávací paměti nebo ztráty spojení. Dostupnost a změna programu, ceny a podmínek používání Služeb je vyhrazena.

b.    Aktivace odběru Placených služeb a následná dostupnost přístupu k Placeným službám může vyžadovat schválení vaší hlavní platební karty a ověření dalších informací, které odesíláte nebo které společnost NHL ICE získá jiným způsobem (například vaše adresa IP). Naplánované zápasy se mohou v případě potřeby zrušit nebo nahradit. Odpovídající daně nejsou uvedeny a spadají do odpovědnosti odběratele.

c.    Omezení s výpadkem se vztahují na Služby, které umožňují sledovat živé videopřenosy zápasů nebo výběry ze záznamů, jako jsou služby NHL GameCenter Live nebo NHL GameCenter Premium (v tomto pořadí).  Omezení s výpadkem jsou určeny na ochranu držitelů práv na televizní přenosy zápasů.

d.    Co se týká služby NHL GameCenter Live během řádné sezóny NHL a v době playoff NHL: pokud (i) se nacházíte v oblasti místního televizního vysílání příslušného týmu National Hockey League (s výjimkou určitých oblastí místního televizního vysílání, pro které může společnost NHL ICE nabízet služby odběru pro trh) nebo (ii) se zápas National Hockey League přenáší prostřednictvím televize celonárodně nebo v programové oblasti, naplánovaný webový přenos zápasů příslušného týmu (pro odběratele podle části (i) uvedené výše) nebo zápasy celonárodně přenášené televizí (pro odběratele podle části (ii) uvedené výše) podle toho, která část se uplatňuje, nastane výpadek.

e.    Pokud například New York Rangers hrají s Calgary Flames, v oblastech místního televizního vysílání Rangers a Flames nastane výpadek služby NHL GameCenter Live bez ohledu na to, zda zápas přenáší místní televize. Podobně platí, že pokud se zápas mezi Rangers a Flames přenáší v televizi celonárodně nebo v programové oblasti, nastane pro tento zápas výpadek služby NHL Center Ice Online bez ohledu na to, zda máte možnost přijímat celonárodní televizní vysílání.

f.    Co se týká služby NHL GameCenter Premium během každé sezóny NHL a vašeho přístupu k pravidelně poskytovanému počtu videovýběrů (i) ze zápasů, které jinak na vašem trhu nejsou k dispozici pro televizní přenos, služba NHL GameCenter Premium vám může poskytnout podstatné množství výběrů z takových zápasů, (ii) ze zápasů přenášených televizí na vašem trhu, služba NHL GameCenter Premium vám může poskytnout čtyři nebo méně výběrů z každého zápasu, a (iii) ze zápasů celonárodně přenášených v Kanadě, služba NHL GameCenter Premium neposkytuje žádný přístup k žádným výběrům ze zápasů pro žádné odběratele nacházející se v Kanadě.

g.    POKUD OBEJDETE NEBO SE POKUSÍTE OBEJÍT JAKÉKOLI OMEZENÍ S VÝPADKEM NEBO JINÉ OMEZENÍ: VAŠE PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU SE BEZODKLADNĚ UKONČÍ A K TÍŽI VAŠÍ KARTY SE BUDE ÚČTOVAT POPLATEK STO DOLARŮ (100 USD) ZA PŘEDČASNÉ UKONČENÍ; MOHOU SE NA VÁS UPLATNIT PRÁVNÍ POSTUPY; A SPOLEČNOST NHL ICE SI VYHRAZUJE PRÁVO OZNÁMIT TAKOVÉ PORUŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM NA PROSAZOVÁNÍ ZÁKONA.

h.    Služby NHL Center Ice, NHL GameCenter Live a NHL GameCenter Premium nemusí zahrnovat přístup ke dvěma závěrečným kolům playoff NHL (včetně finále Stanley Cupu). Další informace o službě NHL GameCenter Live najdete na webu http://gamecenter.nhl.com/nhlgc/help.htm.
i.    Společnost NHL ICE vám může nabídnout možnost přístupu k určitým službám, jako jsou služby NHL GameCenter LIVE, NHL GameCenter Premium nebo NHL Vault, prostřednictvím různých připojených zařízení, jako jsou televizory a přehrávače formátu Blu-Ray s podporou webu, zařízení set-top box s podporou webu a konzoly pro videohry s podporou webu (souhrnně „připojená zařízení“). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (i) Připojená zařízení a jakékoli aplikace používané v takových Připojených zařízeních pro přístup k takovým službám („Aplikace připojených zařízení“) jsou provozovány třetími stranami a že vaše používání takových Připojených zařízení a Aplikací připojených zařízení může podléhat samostatným podmínkám použití nebo jiným dohodám mezi vámi a příslušnými třetími stranami, (ii) žádné ustanovení takových samostatných podmínek použití nebo dohody, které je v rozporu s těmito Podmínkami, se v souvislosti se Službami nebude prosazovat ani uplatňovat, (iii) Strany NHL nezodpovídají žádným způsobem za Připojená zařízení ani Aplikace připojených zařízení a nenesou žádnou zodpovědnost vůči vám za žádné ztráty nebo škody, které můžete utrpět v souvislosti s vaším používáním uvedených možností přístupu, včetně souvislosti s nemožností vašeho přístupu k některé Službě prostřednictvím Připojeného zařízení, (iv) v souvislosti s vaším přístupem ke službám prostřednictvím takových Připojených zařízení se mohou účtovat další poplatky, (v) společnost NHL ICE může omezit počet Připojených zařízení, které se smějí používat současně v rámci kteréhokoli odběru Služby, a (vi) Strany NHL nepředstavují žádné zastoupení ani záruky pro žádná Připojená zařízení ani Aplikace připojených zařízení (včetně toho, zda zůstanou k dispozici v průběhu celého období vašeho odběru kterékoli dané Služby). Za žádných okolností nebudete mít nárok na náhradu za některou placenou službu v důsledku své nespokojenosti nebo nemožnosti přístupu k takové Placené službě prostřednictvím jakéhokoli Připojeného zařízení nebo Aplikace připojeného zařízení. Mohou se uplatňovat další omezení včetně omezení Připojených zařízení nebo Služeb v určitých zemích. Další informace o Připojených zařízeních získáte kliknutím sem.

4.    INFORMACE O POZADÍ
Kvůli používání některých Služeb se může vyžadovat vaše registrace u Stran NHL poskytnutím určitých údajů o vás včetně vašeho jména a e-mailové adresy. S ohledem na vaše používání Služeb, které vyžaduje registraci, vyjadřujete souhlas s tím, že budete poskytovat pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o vás tak, jak budou vyžadovány v souvislosti s poskytováním Služeb a případně registrací pro ně v souladu se všemi odpovídajícími zákony. Pokud poskytnete informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo neaktuální, nebo pokud má společnost NHL ICE přiměřený důvod domnívat se, že takové informace jsou nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo neaktuální, společnost NHL ICE má právo pozastavit nebo ukončit platnost vašeho hesla a odmítnout jakékoli aktuální nebo budoucí využívání Služeb.
 
5.    ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré informace shromážděné v souvislosti s vámi během vaší registrace nebo používání Webů nebo Služeb budou použity v souladu se všemi odpovídajícími zákony a se Zásadami ochrany osobních údajů webů NHL.com (jejich podmínky jsou tímto zahrnuty do těchto Podmínek formou odkazu) s tou výjimkou, že jakékoli informace shromážděné v souvislosti s vámi během vaší registrace nebo používání Webu členského klubu NHL budou příslušným členským klubem NHL použity v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů příslušného členského klubu NHL, a ne se Zásadami ochrany osobních údajů webu NHL.com. Vyjadřujete souhlas s tím, že v souvislosti s registrací u jakýchkoli Služeb budete poskytovat pravdivé a přesné informace o svém věku v souladu s veškerými odpovídajícími zákony. Některé ze Služeb nemusí být k dispozici pro děti mladší než 13 let bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka. Naše zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na adrese http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=26386.  Zásady ochrany osobních údajů Webu kteréhokoli členského klubu NHL si můžete prohlédnout prostřednictvím odkazu z úvodní stránky Webu příslušného členského klubu NHL.  Entity NHL nemají žádnou možnost kontroly ani nenesou odpovědnost za to, jak členský klub NHL využívá, zveřejňuje, uchovává nebo přenáší jakékoli informace shromážděné prostřednictvím Webu kteréhokoli členského klubu NHL s výjimkou toho členského klubu NHL, který je provozovatelem takového Webu.
 
6.    HESLO A BEZPEČNOST UŽIVATELE
Po dokončení procesu registrace obdržíte heslo určené k použití v konkrétních Službách, které vyžadují registraci. Zodpovídáte za zachování důvěrnosti hesla a plně odpovídáte za veškeré činnosti provedené pod vaším heslem. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Entity NHL a jejich dodavatelé nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu v důsledku vašeho nedodržení této části 6.
 
7.    CHOVÁNÍ UŽIVATELE
Vyslovujete souhlas s tím, že v souvislosti s vaším používáním Webu, Služeb a Obsahu nebudete:
 
a.    odesílat, uveřejňovat, posílat elektronickou poštou ani jiným způsobem přenášet jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, nečestný, ponižující, vulgární, obscénní, znevažující, nenávistný, podvodný, pornografický nebo nesnášenlivý z hlediska rasy nebo etnického původu, který narušuje soukromí druhého, který Strany NHL považují za sporný z jiného důvodu, který zveřejňuje soukromé nebo osobní záležitosti týkající se kterékoli osoby, který brání nebo omezuje používání nebo zábavu kterékoli jiné osoby na kterémkoli Webu nebo který může Strany NHL nebo jejich uživatele vystavit jakékoli škodě nebo odpovědnosti jakéhokoli typu, přičemž jednotlivé případy jsou rozhodovány Stranami NHL;
 
b.    zastrašovat nebo obtěžovat jiné kladným nebo pasivním způsobem (viníci riskují pozastavení a případně zákaz přístupu na Weby, neboť každý člen výlučně zodpovídá za svoji komunikaci s jinými členy);
 
c.    uveřejňovat příspěvky pouze s cílem rozpoutat diskusi; navštěvovat fóra týmů s cílem podněcovat proti příslušnému týmu, ponižovat ho nebo povzbuzovat jeho soupeře; přát nemoc nebo zranění kterémukoli členovi NHL nebo jejích poboček nebo jiným členům Webu; nebo se pokoušet jiným způsobem zasít nesoulad mezi kterékoli subjekty Stran NHL;
 
d.    urážet nebo se pokoušet urazit neplnoleté osoby jakýmkoli způsobem;
 
e.    vydávat se za kteroukoli osobu nebo entitu včetně (ale bez omezení pouze na uvedené možnosti) funkcionáře National Hockey League, funkcionáře členského klubu NHL, aktuálního nebo bývalého hráče členského klubu NHL nebo správce, průvodce nebo hostitele webového fóra a také nepravdivě uvádět nebo jiným způsobem nepravdivě využívat svůj vztah k osobě nebo entitě;
 
f.    odesílat, uveřejňovat, posílat elektronickou poštou nebo jiným způsobem přenášet jakýkoli obsah, na jehož přenášení nemáte právo v rámci žádného zákona ani smluvního nebo zmocněneckého vztahu (například interní, proprietární nebo důvěrné informace získané nebo zveřejněné v rámci zaměstnaneckého poměru nebo v rámci dohody o nezveřejňování);
 
g.    odesílat, uveřejňovat, posílat elektronickou poštou nebo jiným způsobem přenášet jakýkoli obsah, který porušuje některý patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo nebo jiné duševní vlastnictví kterékoli strany;
 
h.    odesílat, uveřejňovat, posílat elektronickou poštou nebo jiným způsobem přenášet jakékoli reklamní a propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, popisy pyramidových her nebo jakoukoli jinou podobu navádění;
 
i.    shromažďovat e-mailové adresy nebo jiné kontaktní informace jiných uživatelů ze Služeb nebo Webů elektronicky nebo jiným způsobem s cílem rozesílat nevyžádané e-maily nebo jinak komunikovat bez vyžádání;
 
j.    odesílat, uveřejňovat, posílat elektronickou poštou nebo jiným způsobem přenášet jakékoli materiály obsahující softwarové viry, červy, trojské koně nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy, jejich cílem je přerušit, zlikvidovat nebo omezit funkčnost jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;
 
k.    zasahovat do Webů, Služeb, Obsahu nebo serverů a sítí připojených k Webům, Službám nebo Obsahu, narušovat je a nedodržovat jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo nařízení pro sítě připojené k Webům, Službám nebo Obsahu; nebo
 
l.    úmyslně nebo neúmyslně porušovat nebo podporovat porušování jakýchkoli odpovídajících místních, oblastních, národních nebo mezinárodních zákonů.

Strany NHL si vyhrazují právo, ale nemají povinnost zasahovat jakýmkoli způsobem do diskusí mezi vámi a jinými členy webu a řešit takové diskuse jakýmkoli způsobem, který Strany NHL budou považovat za vhodný.

Nezapomeňte, že v rámci používání jakéhokoli veřejného fóra poskytovaného prostřednictvím některého Webu (například NHL Connect) je váš profil spolu s příspěvky jakéhokoli druhu (například články blogu, fotografie, videa a komentáře) veřejný. Neuveřejňujte nic, co nechcete prozradit světu (například vaše telefonní číslo, adresu, jména pro rychlé zprávy nebo specifické informace), a nezapomínejte, že vše, co uveřejníte, si může prohlédnout kdokoli - rodiče, vzdálenější příbuzní, učitelé, nadřízení atd.

8.    UŽIVATELSKÉ ZPRÁVY
a.    V souvislosti s jakýmikoli zprávami, informacemi, údaji, grafickými prvky, fotografiemi, obrázky, tvořivými nápady, koncepcemi, postupy, technikami, návrhy, zlepšeními nebo jiným obsahem, který přenášíte, posíláte, uveřejňujete nebo odesíláte na weby a případně v souvislosti s kteroukoli službou (jednotlivě „Zpráva“) udělujete přenosem nebo odesláním takové Zprávy Stranám NHL trvalé nevýlučné právo a licenci bez poplatků, s možností částečných licencí, s celosvětovou platností a bez možnosti odvolání na užívání, reprodukování, úpravu, zveřejňování, překlady, přípravu odvozených děl a distribuci takové Zprávy pro jakékoli účely a v jakékoli podobě. Tato licence se uděluje automaticky a nemáte nárok na platbu žádného druhu. Strany NHL mohou čas od času požádat uživatele o Zprávy. Vaše poskytnutí jakýchkoli takových Zpráv jako odpověď na výzvu Stran NHL znamená udělení licence Stranám NHL podle uvedeného určení.
 
b.    Strany NHL mají právo, ne však povinnost, podle vlastního uvážení kontrolovat, upravovat nebo odstranit jakoukoli Zprávu nebo jméno uživatele z jakéhokoli důvodu. Strany NHL mohou také podle vlastního uvážení odepřít přístup k možnostem Zpráv Webů. Zásadou Stran NHL je úplná spolupráce s orgány na prosazování zákona a plnění soudních příkazů požadujících, aby Strany NHL zveřejnili osobní údaje nebo příspěvky kohokoli, kdo uveřejňuje Zprávy na Webech nebo v kterékoli Službě. Přestože Strany NHL a jejich dodavatelé mají možnost čas od času Zprávy sledovat a případně kontrolovat, není to za žádných okolností jejich povinností a Strany NHL nenesou žádnou zodpovědnost v souvislosti se Zprávami včetně těch, které obsahují chyby, urážlivý obsah, pornografii, hrubé výrazy nebo nepřesnosti.
 
c.    Berete na vědomí, že Zprávy ani vaše jméno uživatele nejsou důvěrné a je možné je číst, poskytovat jiným nebo zpřístupňovat v síti World Wide Web, a vyjadřujete souhlas s touto skutečností. Dále berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že odesílání Zpráv na Weby ani Podmínky nevytvářejí důvěrný ani zmocněnecký vztah mezi vámi a Stranami NHL nebo jejich dodavateli a že Strany NHL a jejich dodavatelé mohou Zprávy uchovávat a mohou je také zveřejňovat, jak to vyžaduje zákon, nebo v dobré víře, že takové uchovávání nebo zveřejňování je přiměřeně nutné kvůli: (a) dodržování právních postupů; (b) prosazování Podmínek; (c) reakci na upozornění, že některá Zpráva porušuje práva třetích stran; nebo (d) ochraně práv, vlastnictví nebo osobní bezpečnosti Stran NHL, jejich uživatelů a veřejnosti. Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos Služeb včetně Zpráv může zahrnovat (i) přenosy prostřednictvím různých sítí a (ii) změny kvůli souladu s technickými požadavky propojujících sítí nebo zařízení a přizpůsobení se těmto sítím nebo zařízením.
 
9.    HLASOVÁNÍ
Strany NHL vám mohou nabídnout možnost hlasování v souvislosti s určitými událostmi včetně volby NHL All Star fanoušků. Udělením svého hlasu vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit Podmínkami a také veškerými nařízeními týkajícími se hlasování, které jsou uveřejněny na příslušném Webu.
 
10.    ODŠKODNĚNÍ
Nehledě na jakékoli jiné podmínky této dohody nebo jakoukoli činnost nebo nečinnost Entit NHL nebo jejich dodavatelů souhlasíte s odškodněním, obranou a bezúhonností společností NHL ICE, NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V., National Hockey League, jejích členských klubů a veškerých jejich příslušných funkcionářů, ředitelů, vedoucích, vlastníků, jiných funkcionářů, partnerů, zaměstnanců, poboček a jiných souvisejících entit, podřízených, agentů, zástupců, následovníků a zmocněnců (souhrnně „Entity NHL“) před a proti jakémukoli požadavku nebo nároku, včetně poplatků pro právní zástupce, v důsledku (i) Zpráv, které uveřejníte, odešlete nebo přenesete prostřednictvím Webů nebo Služeb (včetně veškerých odkazů na jiné weby nebo prostředky sítě World Wide Web uvedené v takových Zprávách), (ii) vašeho užívání Webů nebo Služeb, (iii) vaší účasti v jakýchkoli aktivitách v souvislosti s Weby, (iv) vašeho spojení s Weby nebo Službami, (v) vašeho porušení Podmínek nebo neplnění svých povinností v rámci Podmínek, nebo (vi) vašeho porušení jakýchkoli jiných práv.
 
11.    ÚPRAVY WEBŮ VČETNĚ SLUŽEB
Společnost NHL ICE si vyhrazuje právo kdykoli a čas od času upravit nebo zrušit (dočasně nebo trvale) Weby nebo Služby, případně jejich kteroukoli část, po předcházejícím upozornění nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že Entity NHL nebudou odpovídat vám ani žádné třetí straně za žádné úpravy, pozastavení nebo zrušení Webů nebo Služeb za předpokladu, že příslušná Strana NHL poskytne poměrnou náhradu za všechny Placené služby, které se přestanou poskytovat nebo se zruší před koncem období, za které byla přijata platba.
 
12.    UKONČENÍ
Souhlasíte s tím, že Strany NHL a jejich dodavatelé mohou podle vlastního uvážení ukončit platnost vašeho hesla nebo používání Webů a případně Služeb a že mohou odstranit a zlikvidovat jakoukoli Zprávu v rámci Služeb z jakéhokoli důvodu včetně (ale bez omezení pouze na uvedené případy) jeho nepoužívání nebo situace, kdy se Strany NHL domnívají, že jste porušili Podmínky nebo jste jednali v rozporu s jejich duchem.  Strany NHL mohou také podle vlastního uvážení a kdykoli ukončit poskytování Webů nebo Služeb po předcházejícím upozornění nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že jakékoli ukončení poskytování přístupu ke Službám pro vás podle kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek se smí provést bez předcházejícího upozornění, a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Strany NHL a jejich dodavatelé mohou ihned zrušit aktivaci vašeho hesla a veškerých souvisejících informací a případně souborů souvisejících s vaším heslem nebo je odstranit a případně zablokovat jakýkoli další přístup k takovým souborům nebo Službám. Dále souhlasíte s tím, že Entity NHL nezodpovídají vám ani žádné třetí straně za žádné ukončení poskytování přístupu ke Službám pro vás jiné než výslovně uvedené v částech 11 a 22 v souvislosti s předčasným ukončením poskytování Placené služby.
 
13.    INZERENTI A DODAVATELÉ SPOLEČNOSTI NHL
Vaše korespondence, obchodní činnost nebo účast na propagačních akcích inzerentů a dodavatelů nalezených prostřednictvím Služeb nebo Webů, včetně platby a dodání souvisejícího zboží a služeb, a všechny ostatní podmínky, záruky nebo zastoupení v souvislosti s takovou činností je výlučně mezi vámi a takovým inzerentem nebo dodavatelem. Souhlasíte s tím, že Entity NHL nezodpovídají za žádnou ztrátu ani škodu žádného druhu způsobenou v důsledku jakékoli takové činnosti nebo v důsledku přítomnosti takových inzerentů nebo dodavatelů na Webech nebo v souvislosti se Službami. Riziko veškeré své obchodní činnosti s dodavateli a inzerenty na Webech nebo v souvislosti se Službami, včetně služby shop.nhl.com, nesete výlučně vy.
 
14.    MATERIÁLY, SLUŽBY A EXTERNÍ ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Weby a případně Služby nebo třetí strany mohou poskytovat odkazy na jiné weby nebo prostředky sítě World Wide Web; jiné weby nebo prostředky sítě World Wide Web mohou poskytovat odkazy na Web. Protože Entity NHL nemají žádnou možnost kontroly takových webů a prostředků, berete na vědomí, že Entity NHL nezodpovídají za dostupnost takových externích webů a prostředků a že nepodporují žádný obsah, inzerci, produkty ani jiné materiály na takových webech nebo v takových prostředcích nebo z nich dostupné, ani za ně nezodpovídají, a souhlasíte s těmito skutečnostmi. Dále berete na vědomí, že Entity NHL nenesou přímou ani nepřímou zodpovědnost za žádnou škodu ani ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou použitím, ve spojitosti s použitím nebo důvěrou v jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na jakémkoli takovém webu nebo prostředku nebo jejich prostřednictvím, nebo činností provozovatelů takového webu nebo prostředku, nebo v souvislosti s nimi, a souhlasíte s těmito skutečnostmi. 

Dále berete na vědomí, že v některých případech může být potřebné nebo vhodné využít služby, software, technologii, údaje a případně jiný obsah třetí strany (souhrnně „Materiály třetích stran“) nezávisle nebo ve spojení s různými programy nebo funkcemi dostupnými prostřednictvím Webů a případně Služeb, a souhlasíte s touto skutečností. Takové Materiály třetích stran je možné stáhnout do vašeho počítače nebo je v něm uchovávat nebo je jinak použít ve spojitosti s Weby a Službami a vy o tom můžete, ale nemusíte být informováni. Vaše užívání Služeb třetích stran může podléhat podmínkám použití odlišným od těchto Podmínek a podle potřeby může být stanoveno poskytovatelskými třetími stranami. Kromě toho se Materiály třetích stran mohou objevit tak, že jejich zdrojem je Web nebo webová lokalita třetí strany. V každém případě berete na vědomí, že Entity NHL nenesou žádnou zodpovědnost ve věci vašeho užívání takových materiálů třetích stran bez ohledu na to, zda jste si vědomi jejich užívání a zda Entity NHL prosazují nebo doporučují užívání takových materiálů třetích stran, a souhlasíte s touto skutečností.
15.    VLASTNICKÁ PRÁVA
Berete na vědomí, že (i) NHL, štít NHL, slovní spojení a obrázek Stanley Cup a loga konferencí NHL jsou registrované ochranné známky National Hockey League; (ii) všechna loga a značky NHL a loga a značky členských klubů NHL, jako i všechny ostatní vlastněné materiály zobrazené na Webech, ve Službách a v Obsahu jsou vlastnictvím NHL a příslušných členských klubů NHL nebo jsou v rámci licence poskytnuté stranám NHL a nelze je reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti NHL Enterprises, L.P. (nebo jejího stanoveného zástupce); a (iii) Obsah včetně (ale bez omezení pouze na uvedené položky) novinových článků, tiskových zpráv, statistických údajů, životopisů hráčů, fotografií, obrázků, ilustrací, zvukových klipů a videoklipů je vlastnictvím společnosti NHL ICE nebo jedné či více jiných Entit NHL, případně je jimi licencován, a že s těmito skutečnostmi souhlasíte. Dále berete na vědomí skutečnost, že (i) jakýkoli potřebný software použitý v spojitosti s Weby, Službami a Obsahem („Software“) obsahuje proprietární a důvěrné informace chráněné odpovídajícími zákony na ochranu duševního vlastnictví a jinými zákony a jeho vlastníkem nebo držitelem licence je společnost NHL ICE; a (ii) obsah uvedený v inzerátech sponzorů a informace prezentované vám prostřednictvím Webů, Služeb a Obsahu nebo prostřednictvím inzerentů jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, známkami služeb, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákony, a souhlasíte s ní. S výjimkou případů výslovného oprávnění Entitami NHL nebo inzerenty souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, znovu zveřejňovat, odesílat, zpřístupňovat, přenášet, distribuovat, kopírovat, veřejně zobrazovat ani jinak využívat Obsah, Software ani žádná odvozené díla založená na Webech, Službách, Obsahu nebo Softwaru jako celek ani po částech. Souhlasíte s tím, že nebudete Software upravovat žádným způsobem ani v žádné podobě a že nebudete používat upravené verze Softwaru včetně (ale bez omezení pouze na uvedený případ) použití pro účely získání neoprávněného přístupu ke Službám. Souhlasíte s tím, že ke Službám nebudete přistupovat žádným jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní poskytovaného Stranami NHL k použití při přístupu ke Službám. Kromě omezeného práva na osobní použití v souvislosti s vaším osobním nekomerčním užíváním Webů, Služeb a Obsahu nemáte na Software žádná práva.
16.    ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK
VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, ŽE ROZUMÍTE NÁSLEDUJÍCÍM SKUTEČNOSTEM A SOUHLASÍTE S NIMI:
 
a.    VAŠE UŽÍVÁNÍ WEBŮ, SLUŽEB, OBSAHU A JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. WEBY, SLUŽBY, OBSAH A VŠECHNY MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“. ENTITY NHL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ JSOU VÝSLOVNÉ, NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ (ALE BEZ OMEZENÍ POUZE NA VYJMENOVANÉ POLOŽKY) ZÁRUKY PRÁVA A NEPORUŠENÍ A VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
 
b.    ENTITY NHL NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU TOHO, ŽE (i) WEBY, SLUŽBY, OBSAH A MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, (ii) WEBY, SLUŽBY, OBSAH A MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, ZABEZPEČENÉ A BEZCHYBNÉ, (iii) VÝSLEDKY, KTERÉ JE MOŽNÉ ZÍSKAT Z VAŠEHO UŽÍVÁNÍ WEBŮ, SLUŽEB, OBSAHU A MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN, BUDOU PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ, (iv) KVALITA VŠECH PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH VÁMI PROSTŘEDNICTVÍM WEBŮ, SLUŽEB NEBO OBSAHU BUDE SPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ, (v) JAKÉKOLI CHYBY WEBŮ, SLUŽEB, OBSAHU A MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN BUDOU OPRAVENY A (vi) WEBY, SLUŽBY, OBSAH A MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN NEBUDOU OBSAHOVAT VIRY ANI JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI.
 
c.    STAŽENÍ JAKÉHOKOLI MATERIÁLU, JEHO ZÍSKÁNÍ V PODOBĚ PROUDU NEBO ZÍSKÁNÍ JINÝM ZPŮSOBEM S POUŽITÍM WEBŮ NEBO SLUŽEB JE S VAŠÍM VLASTNÍM UVÁŽENÍM A RIZIKEM A ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ SVÉHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU ÚDAJŮ V DŮSLEDKU STAŽENÍ, ZÍSKÁNÍ V PODOBĚ PROUDU NEBO JINÉHO ZPŮSOBU PŘÍSTUPU K TAKOVÉMU MATERIÁLU ODPOVÍDÁTE VÝLUČNĚ VY.
 
d.    ŽÁDNÁ RADA ANI INFORMACE (ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ) ZÍSKANÁ VÁMI Z WEBŮ, ZE SLUŽEB, PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, Z OBSAHU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM OBSAHU NEPŘEDSTAVUJE ZÁKLAD PRO ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA V PODMÍNKÁCH.
 
17.    OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
VÝSLOVNĚ VYJADŘUJETE POROZUMĚNÍ A SOUHLAS S TÍM, ŽE ENTITY NHL NEBUDOU ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, REPRESIVNÍ ANI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY VČETNĚ (ALE BEZ OMEZENÍ POUZE NA UVEDENÉ POLOŽKY), ŠKOD V PODOBĚ UŠLÉHO ZISKU, DOBRÉ VŮLE, POUŽITÍ, ÚDAJŮ NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (ANI V PŘÍPADĚ, ŽE ENTITY NHL BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNY), V PODOBĚ SMLOUVY, PŘEČINU NEBO JAKÉKOLI JINÉ AKCE V DŮSLEDKU NÁSLEDUJÍCÍCH BODŮ: (i) POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOST POUŽITÍ WEBŮ, SLUŽEB, OBSAHU NEBO MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN; (ii) NÁKLADY NA ZÍSKÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, ÚDAJŮ, INFORMACÍ NEBO ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH SLUŽEB, PŘIJATÝCH ZPRÁV NEBO ZAPOČATÝCH TRANSAKCÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBŮ, SLUŽEB NEBO OBSAHU; (iii) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP KE SVÝM ODESLANÝM ÚDAJŮM A DATŮM NEBO JEJICH ÚPRAVA; (iv) PROHLÁŠENÍ NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY NA WEBECH, VE SLUŽBÁCH NEBO V OBSAHU VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ POUZE NA UVEDENÉ POLOŽKY, ZVEŘEJNĚNÍ NEBO ODESLÁNÍ HANLIVÝCH, URÁŽLIVÝCH NEBO NEZÁKONNÝCH MATERIÁLŮ TŘETÍMI STRANAMI; NEBO (v) JAKÁKOLI JINÁ ZÁLEŽITOST SOUVISEJÍCÍ S WEBY, SLUŽBAMI, OBSAHEM NEBO MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE BEZ OMEZENÍ NA VEŠKERÉ ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ CHYBOU, NEDBALOSTÍ NEBO JINÝM NEPROVEDENÍM AKCE ENTITAMI NHL, JEJICH POBOČKAMI A OBCHODNÍMI PARTNERY; VEŠKERÁ PŘERUŠENÍ, VADY NEBO PŘESTÁVKY V PROVOZU NEBO PŘENOSU VČETNĚ PORUCH KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ; VEŠKERÉ POČÍTAČOVÉ VIRY; A VEŠKERÉ KRÁDEŽE, ZNIČENÍ NEBO ZMĚNY JAKÝCHKOLI ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMŮ NEBO NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NIM.
 
18.    VYLOUČENÍ A OMEZENÍ
NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. V DŮSLEDKU TOHO SE VÁS NĚKTERÁ OMEZENÍ UVEDENÁ V ČÁSTECH 16 A 17 NEMUSÍ TÝKAT. V TAKOVÝCH JURISDIKCÍCH BUDE ODPOVĚDNOST ENTIT NHL OMEZENA V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÝM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. NEHLEDĚ NA PODMÍNKY UVEDENÉ V ČÁSTI 17 NEPŘEKROČÍ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST ENTIT NHL VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SUMU POPLATKŮ, KTERÉ JSTE ZAPLATILI (POKUD TAKOVÉ POPLATKY EXISTUJÍ) ZA SLUŽBU NEBO OBSAH, ČÍMŽ VZNIKLA TAKOVÁ ODPOVĚDNOST.
 
19.    UPOZORNĚNÍ
Strany NHL vám mohou zasílat oznámení elektronickou nebo papírovou poštou. Strany NHL vás také mohou upozorňovat na změny Podmínek nebo jiné záležitosti zobrazením oznámení nebo odkazu na oznámení všeobecně na Webech nebo uveřejněním změněných Podmínek na Webech. Oznámení týkající se všech Webů, které nejsou Weby členských klubů NHL, můžete zasílat elektronickou poštou na adresu webmaster@nhl.com nebo papírovou poštou na adresu NHL ICE, 1185 Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10036, U.S.A.  Oznámení týkající se všech Webů členských klubů NHL můžete zasílat příslušnému členskému klubu NHL na adresu uvedenou na příslušném Webu členského klubu NHL.
 
20.    ODKAZY NA WEBY A VKLÁDÁNÍ OBSAHU
a.    Žádné odkazy na některý z Webů nesmí být vloženy do rámce v takovém rozsahu, aby takový rámec obsahoval jakýkoli text nebo grafický prvek týkající se sponzoringu, reklamy nebo jiných komerčních aktivit. Veškeré odkazy na Weby musí vést na úvodní stránku příslušného Webu. Odkazy na interní stránky Webů jsou výslovně zakázány.
 
b.    Určité Služby vám mohou nabízet možnost vkládat obsah do jiných webových stránek, například funkce přehrávačů videa NHL Network Online a Týmu na webu nhl.tv, které vám umožňují vložit video NHL do svého blogu, fanouškovského webu nebo jiné webové stránky. Jakékoli použití vloženého Obsahu je povoleno pouze pro nekomerční účely a Strany NHL ho mohou kdykoli zakázat. Mezi zakázané způsoby použití patří jakékoli z následujících akcí provedených bez výslovného souhlasu Stran NHL: 
1.    prodej přístupu k vloženému Obsahu na jiném webu;
2.    použití vloženého Obsahu k primárnímu účelu získání výnosu v oblasti inzerce nebo odběru;
3.    vytvoření webu, který pouze agreguje kolekci vloženého Obsahu a záměrně se snaží z něj generovat tímto způsobem výnos;
4.    použití vloženého Obsahu, který Strany NHL podle vlastního uvážení považují za využití prostředků Stran NHL s cílem konkurovat Obsahu nebo ho vytlačovat.
Mezi zakázané komerční použití nepatří používání vloženého Obsahu s cílem prezentovat videa NHL v blogu nebo na fanouškovském webu s povolenými reklamami za předpokladu, že vložený obsah není použit k získávání výnosů z inzerce nebo jako konkurence pro Weby nebo Strany NHL.
21.     
22.    OBCHOD NHL
Produkty a služby si můžete objednávat online z webu shop.nhl.com, který je oficiálním obchodem NHL („Obchod“). Zadáním objednávky prostřednictvím obchodu souhlasíte s tím, že uhradíte všechny částky splatné za takovou objednávku, a to včetně daní, dopravného a balného, a že se budete řídit ostatními podmínkami, které se podle popisu v Obchodě na takové služby vztahují. Třetí strana, která je naším poskytovatelem, je výlučně odpovědná za zpracování objednávek zadaných prostřednictvím Obchodu, za odesílání produktů a za fakturaci produktů a služeb objednaných prostřednictvím Obchodu. Pokud chcete zjistit, jakým způsobem je možné kontaktovat třetí stranu, která je naším poskytovatelem, navštivte Obchod.
 
23.    PLACENÉ SLUŽBY
a.    Registrace a zabezpečení 
1.    Musíte vyplnit registrační formulář, abyste se mohli prihlásit k odběru všech odpovídajících Placených služeb a otevřít si související účet. Jako součást procesu registrace je třeba vybrat jméno uživatele a heslo. Také je potřeba poskytnout určité registrační informace, přičemž všechny musí být přesné a úplné. Nebudete (i) vybírat ani používat jméno uživatele patřící jiné osobě s úmyslem vydávat se za tuto osobu, (ii) používat jméno uživatele s právy jiné osoby bez oprávnění touto osobou, (iii) používat jméno uživatele, které společnost NHL ICE podle vlastního uvážení považuje za urážlivé, (iv) umožňovat žádné třetí straně užívání svých účtů Placené služby ani přístup k nim s použitím vašeho jména uživatele a hesla ani (v) poskytovat své právo na používání jakýchkoli Placených služeb nebo přístup k nim třetí straně ani ho na ni převádět a poskytovat jí částečnou licenci. Nedodržování některého z uvedených bodů se bude považovat za porušení Podmínek a může mít za následek okamžité zrušení vašich účtů Placené služby. V takovém případě také můžete odpovídat za škody způsobené vaším porušením Podmínek.
2.    Registrací v Placené službě zaručujete následující body: (a) v jurisdikci, ve které máte bydliště, jste dosáhli plnoletosti; (b) veškeré informace, které zadáváte, jsou pravdivé a správné (včetně, ale bez omezení pouze na tyto údaje, všech informací o platební kartě); a (c) jste držitelem příslušné platební karty.
3.    Společnosti NHL ICE na adrese webmaster@nhl.com ihned oznámíte každé známé nebo předpokládané neoprávněné použití vašich účtů Placených služeb a každé známé nebo předpokládané porušení bezpečnosti vašich účtů Placených služeb včetně ztráty, krádeže nebo neoprávněného zveřejnění vašeho hesla nebo informací o platební kartě. V případě jakékoli ztráty, krádeže nebo neoprávněného zveřejnění vašeho hesla ho bezodkladně změníte.
4.    Zodpovídáte za udržování důvěrnosti svého hesla a za celý rozsah použití a aktivity ve vašich účtech Placené služby včetně používání Placených služeb jakoukoli třetí stranou s vaším oprávněním používat vaše jméno uživatele a heslo. Tato odpovědnost výslovně zahrnuje veškeré provedené nákupy nebo jiné platby účtované k tíži vaší platební karty v souvislosti s používáním Placených služeb vámi nebo oprávněnou třetí stranou. V případě jakékoli podvodné, urážlivé nebo jinak protiprávní aktivity ve vašich účtech Placených služeb může společnost NHL ICE podle vlastního uvážení zrušit vaše účty Placených služeb a odkázat vás na příslušné orgány na prosazování zákona. Za škody v důsledku takové podvodné, urážlivé nebo jinak protiprávní aktivity můžete nést odpovědnost.
 
b.    Poplatky a platby
1.    Souhlasíte s tím, že budete platit veškeré poplatky za odběr a další poplatky za vaše účty v Placených službách, a to včetně příslušných daní, v souladu s platebními podmínkami platnými v době splatnosti každého poplatku.  Platební podmínky služby NHL GameCenter Live jsou uveřejněny na webu na adrese https://gamecenter.nhl.com/nhlgc/help.htm.  Takové platební podmínky jsou tímto zahrnuty do Podmínek. Platební podmínky se mohou čas od času změnit. Strany NHL si vyhrazují právo změnit objem a princip určování jakýchkoli poplatků za odběr nebo jiných poplatků za Placené služby a zavést nové poplatky za odběr nebo jiné poplatky, které začnou platit na základě toho, že vám budou včas oznámeny. Jste povinni poskytnout Stranám NHL a jejich platebním partnerům platné informace o platební kartě. ZA PLATBU JAKÝCHKOLI ČÁSTEK ÚČTOVANÝCH K TÍŽI VAŠÍ PLATEBNÍ KARTY VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU ODPOVÍDÁTE VY (A NE ENTITY NHL, JINÁ ENTITA NHL ANI JEJICH PLATEBNÍ PARTNEŘI), ODPOVÍDÁTE TAKÉ ZA PLATBU VEŠKERÝCH DANÍ A PODOBNÝCH POPLATKŮ V SOUVISLOSTI S VAŠÍM ZAKOUPENÍM PLACENÝCH SLUŽEB.
2.    V souvislosti s některými možnostmi odběru popsanými v platebních podmínkách budou Strany NHL nebo jejich platební partneři váš odběr pravidelně automaticky obnovovat a účtovat za vaše účty v Placených službách nový poplatek za odběr bez toho, aby vás předtím upozornili. V souvislosti s kteroukoli možností odběru, která poskytuje automatické obnovování, bude poplatek za odběr na období obnovení stejný jako poplatek za odběr za předcházející období, pokud vás Stany NHL nebo jejich platební partneři v předstihu nevyrozumí o každé změně poplatku za odběr.
3.    Zkušební odběr. Přístup k Placené službě včetně služeb NHL GameCenter Live a NHL GameCenter Premium vám může být poskytnut bezplatně na časově omezené zkušební období („Zkušební odběr“). Upozorňujeme, že na Zkušební odběr se vztahují veškeré Podmínky (jiné než platební podmínky stanovené v odstavcích 22.b. 1 a 2 uvedených výše). Přihlášením se ke Zkušebnímu odběru: (a) vyslovujete souhlas se skutečností, že Zkušební odběr je určen pro vaší osobu a nelze ho přenést ani jiným způsobem převést na žádnou jinou osobu; (b) vyslovujete souhlas se skutečností, že účelem Zkušebního odběru je umožnit vám posouzení Placené služby a zvážení plného odběru Placené služby („Plán odběru“); (c) vyslovujete souhlas se skutečností, že se na Zkušební odběr mohou vztahovat další podmínky, které jsou specifické pro nabízený Zkušební odběr, že se vaše užívání Placené služby po dobu období Zkušebního odběru bude také řídit těmito dalšími podmínkami a že se tyto další podmínky zahrnují do těchto Podmínek; a (d) VYSLOVUJETE SOUHLAS SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE POKUD SE ZKUŠEBNÍ ODBĚR NEUKONČÍ V DOBĚ OBDOBÍ ZKUŠEBNÍHO ODBĚRU, PLÁN ODBĚRU NABÍDNUTÝ V DOBĚ ZAPOČETÍ ZKUŠEBNÍHO ODBĚRU ZAČNE NA KONCI OBDOBÍ ZKUŠEBNÍHO ODBĚRU A NA ZADANÉ ČÍSLO PLATEBNÍ KARTY SE AUTOMATICKY BUDE ÚČTOVAT POPLATEK PODLE PŘÍSLUŠNÉHO PLÁNU ODBĚRU PRO PŘÍSLUŠNOU PLACENOU SLUŽBU.

c.    Produkty a služby
Společnost NHL ICE nebo její partneři v oblasti plateb, služeb a zasílání vám mohou poskytnout určité produkty nebo služby v důsledku vašeho odběru služby NHL GameCenter Live,  NHL GameCenter Premium nebo jakékoli jiné služby. PRODUKTY A SLUŽBY VÁM POSKYTOVANÉ V DŮSLEDKU VAŠEHO ODBĚRU SLUŽBY NHL GAMECENTER LIVE NEBO JAKÉKOLI JINÉ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAKO JE K DISPOZICI“. SPOLEČNOST NHL ICE, OSTATNÍ ENTITY NHL A PARTNEŘI SPOLEČNOSTI NHL ICE V OBLASTI PLATEB, SLUŽEB A ZASÍLÁNÍ SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ JSOU VÝSLOVNÉ, NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ (ALE BEZ OMEZENÍ POUZE NA VYJMENOVANÉ POLOŽKY) ZÁRUKY PRÁVA A NEPORUŠENÍ A VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL S OHLEDEM NA PRODUKTY A SLUŽBY, KTERÉ JSOU VÁM POSKYTOVÁNY V DŮSLEDKU VAŠEHO ODBĚRU PLACENÝCH NEBO ZÁKLADNÍCH SLUŽEB NHL.
 
d.    NHL GameCenter Live // NHL GameCenter Premium - zrušení
V souladu s odpovídajícími zákony platí, že pokud jste odběratelem balíku NHL GameCenter Live nebo NHL GameCenter Premium na celou sezónu nebo polovinu sezóny, můžete svůj odběr příslušné odebírané služby zrušit do 5 dní od přihlášení k odběru a obdržet náhradu ceny za přihlášení k odběru s tím, že pokud se po zrušení přihlásíte k odběru některé služby znovu, společnost NHL ICE si vyhrazuje právo odepřít další požadavky na zrušení. Svůj odběr můžete zrušit tak, že se obrátíte na středisko zákaznické podpory podle pokynů uvedených na adrese http://gamecenter.nhl.com/nhlgc/help.htm. Společnost NHL ICE může váš odběr služeb NHL GameCenter Live nebo NHL GameCenter Premium kdykoli zrušit bez předcházejícího oznámení, pokud se společnost NHL ICE podle vlastního uvážení domnívá, že vaše chování porušuje Podmínky včetně, ale bez omezení pouze na uvedené příklady, chování, které společnost NHL ICE považuje za škodlivé pro jiné odběratele, podnikání společnosti NHL ICE nebo jiných poskytovatelů informací.
 
e.    NHL Vault - platby a zrušení
Platby webu NHL Vault se budou provádět měsíčně v souladu s datem zakoupení původního předplatného. Pokud chcete předplatné zrušit, volejte zákaznickou službu na telefonním čísle 866-210-6349 (Severní Amerika) nebo 407-708-1356 (z jiných zemí) od 15:00 do 1:00 EST. Zrušení se uplatní na konci měsíčního účtovacího cyklu a refundace se neprovádějí.