SHARE
Podělte se s přáteli


 

Zásady ochrany osobních údajů

Platí od poslední aktualizace dne 13. srpna 2014

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost NHL Interactive CyberEnterprises, LLC a její pobočky včetně společností NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. a National Hockey League (společně dále jen NHL, my a všechny tvary tohoto osobního zájmena a naše a všechny tvary tohoto přivlastňovacího zájmena) používají informace při provozování našich webových stránek, mobilních a jiných aplikací a všech ostatních online služeb, které zobrazují nebo poskytují autorizovaný odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů (společně dále jen naše služby). Povšimněte si prosím, že tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky, aplikace nebo služby kteréhokoli členského klubu National Hockey League (dále jen členské kluby), pro které platí individuální zásady ochrany osobních údajů jednotlivých členských klubů.

Použitím našich služeb vyjadřujete souhlas s postupy popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí odkazu NHL.com/contact nebo jak je popsáno dále v části Jak nás kontaktovat.

1. Jaké informace shromažďujeme a dostáváme

Shromažďujeme a dostáváme následující typy informací:


 • Informace, které nám poskytnete přímo. Dostáváme informace, které se rozhodnete nám poskytnout při využití našich služeb.

 • Při registraci k využívání našich služeb, aukci nebo nákupu výrobků prostřednictvím našich služeb, při přihlášení k NHL GameCenter LIVE™, při registraci pro zasílání elektronických nebo marketingových informací, při účasti v soutěži nebo losování, při uvedení komentáře k článku, při komunikaci se zákaznickými službami nebo při vyplnění dotazníku můžete být požádáni o osobní informace, jako například:

 • Vaše jméno a příjmení, uživatelské jméno, název firmy, poštovní adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, platební údaje, oblíbený členský klub a jeho hráči, fotografie nebo vaše užívání našich služeb.

 • Pokud v rámci našich služeb použijete funkci „sdílet s přítelem“ nebo pozvat přítele, můžeme zaznamenat vaše jméno a e-mailovou adresu a jméno a e-mailovou adresu adresáta. Jména a adresy získané za těchto okolností nepoužíváme za žádným jiným účelem než k odeslání e-mailové zprávy vaším jménem, pokud k tomu nedostaneme váš souhlas nebo souhlas adresáta.

 • Informace, které shromažďujeme nebo dostáváme, když použijete naše služby. Můžeme také shromažďovat nebo dostávat informace, když použijete naše služby. Některé z těchto informací získáváme pomocí technologií jako jsou soubory cookie, pixelové tagy a další. Tyto automaticky shromážděné informace můžeme zkombinovat s informacemi, které jste nám poskytli přímo za účelem personalizace obsahu a reklam na základě vašich zájmů. V závislosti na tom, jak získáte přístup k našim službám a jak je použijete, můžeme obdržet:

 • Informace o protokolu. Tyto informace shromažďujeme a ukládáme automaticky, když používáte naše služby. Mohou například zahrnovat:

 • Informace o vašich interakcích s našimi službami včetně obsahu, který si prohlédnete, výrobků, na které podáte aukční nabídku nebo je koupíte, času, který na službách strávíte, data, kdy jste služby navštívili, a informace v souborech cookie a podobných technologiích.

 • Informace, jak získáváte přístup k našim službám, včetně informací o vašem prohlížeči nebo operačním systému, adresy vašeho internetového protokolu (IP) a webových stránek, které navštívíte před návštěvou našich služeb a po ní.

 • Informace o zařízení. Jedná se o informace, které shromažďujeme a ukládáme automaticky, a které se týkají zařízení použitého k přístupu k našim službám. (Slovo „zařízení“ znamená cokoliv, co použijete k přístupu ke službám.) Informace o zařízení mohou například zahrnovat:

 • typ zařízení, které používáte (např. značku vašeho telefonu nebo tabletu),

 • určité identifikační znaky specifické pro vaše zařízení a

 • informace o vašem poskytovateli internetových služeb.

 • Informace o lokalitě. Tyto informace mohou zahrnovat specifické údaje o lokalitě získané ze signálu GPS nebo Bluetooth vašeho zařízení a informace o blízkých WiFi sítích a věžích mobilních operátorů. Tyto informace obdržíme, když používáte geolokační služby.

 • Informace od třetích stran. Můžeme o vás obdržet informace od členských klubů a informace, které jsou veřejně nebo komerčně dostupné. Tyto informace můžeme zkombinovat s informacemi, které jsme o vás shromáždili nebo obdrželi jiným způsobem. Také o vás budeme dostávat informace, když se rozhodnete připojit se při používání našich služeb do sociálních sítí. O službách sociálních sítí se můžete dozvědět více zde.

2. Jak používáme informace, které shromažďujeme nebo dostáváme

Informace, které shromažďujeme a dostáváme, používáme pro následující účely:

 • Poskytování našich služeb. Informace, které shromažďujeme a dostáváme, používáme k poskytování služeb, které využíváte nebo vyžadujete. Tyto informace používáme například při:

 • vytváření účtů,

 • zpracovávání transakcí,

 • poskytování technické podpory a odpovídání na dotazy uživatele,

 • posílání elektronických sdělení a jiných marketingových informací, které mohou být přizpůsobeny vašim prioritám a zájmům,

 • správě vaší účasti v našich soutěžích, sázkách, hrách ze světa fantazie nebo interaktivních hrách nebo v jiných propagačních akcích,

 • upozorňování na aktualizace provedené na stránkách našich služeb nebo posílání jiných informací, které jsou důležité pro služby, které používáte a

 • zlepšování naší schopnosti zjistit a zabránit podvodným a potenciálně nezákonným aktivitám v souvislosti s našimi službami a i jinak při prosazování našich podmínek poskytování služby.

 • Zlepšování našich služeb. Informace, které shromažďujeme a dostáváme, používáme také k poskytování obsahu, který pro vás může být zajímavý a k udržování a zlepšování našich služeb. Tyto informace používáme například k:

 • vyžádání informací a zpětné vazby ohledně našich služeb,

 • identifikaci a vyřešení technických problémů v rámci našich služeb a

 • personalizaci vašich možností na základě informací o lokalitě nebo vašich online aktivitách včetně obsahu, který si prohlédnete, výrobků, na které podáte aukční nabídku nebo je koupíte, našich dalších služeb, které využíváte, a informací, které shromáždíme nebo dostaneme.

 • Zajištění účinné reklamy a marketingu Informace, které shromažďujeme a dostáváme, používáme také k zajištění propagace našich služeb a služeb třetích stran a k posílání reklamních informací. Tyto informace používáme například k:

 • zobrazení reklam (na stránkách našich služeb i mimo ně) na základě informací o lokalitě nebo vašich online aktivit včetně obsahu, který si prohlédnete, výrobků, na které podáte aukční nabídku nebo je koupíte, našich dalších služeb, které využíváte, a informací, které shromáždíme nebo dostaneme a

 • posílání elektronických sdělení a jiných marketingových informací o NHL, členských klubech nebo dalších obchodních partnerech, které mohou být přizpůsobeny vašim prioritám a zájmům, např. s obsahem, který se týká vašeho oblíbeného členského klubu. (Podívejte se prosím na část Váš výběr ohledně reklamních informací.)

3. Jak sdílíme informace, které shromažďujeme nebo dostáváme

Informace, které shromažďujeme a dostáváme, můžeme sdílet se třetími stranami, pokud máme váš souhlas nebo níže uvedeným způsobem.

Můžeme sdílet informace s následujícími kategoriemi třetích stran:

 • Naše pobočky. Můžeme sdílet informace s „pobočkami“. Tento termín zahrnuje naši mateřskou společnost a přidružené firmy, partnery, se kterými společně podnikáme (joint venture) nebo jiné společnosti, které kontrolujeme, kterými jsme kontrolováni, nebo se kterými jsme pod společnou kontrolou. Na seznam našich poboček se můžete podívat zde.

 • Naši poskytovatelé služeb. Informace o vás můžeme poskytnout našim poskytovatelům služeb, kteří za nás vykonávají určité funkce nebo provádějí určité služby (např. hosting našich služeb, ukládání našich dat, vyřizování objednávek, poskytování výrobků a služeb, správa databází, provádění analýz, zpracování plateb prostřednictvím kreditních karet, poskytování zákaznických služeb nebo posílání našich sdělení). Způsoby, kterými mohou tyto společnosti používat poskytnutá data, jsou smluvně vymezeny.

 • Naši obchodní partneři. S vaším souhlasem můžeme sdílet informace o vás s vybranými obchodními partnery, kteří nejsou poskytovatelé služeb, jako např. s našimi sponzory, našimi rozhlasovými a televizními partnery a našimi licencovanými maloobchodníky, aby vás mohli informovat o speciálních nabídkách, zasílat propagační a jiné materiály, které by vás mohly zajímat. Vyžadujeme, aby obchodní partneři chránili důvěrnost všech informací, o které se s nimi podělíme, jejich integritu a zabezpečení. Nejsme však odpovědni za postupy našich partnerů při ochraně osobních údajů. Obchodní partneři mohou vaše informace použít pro své vlastní účely. Na seznam některých našich nejdůležitějších obchodních partnerů se můžete podívat zde.

 • Členské kluby. Informace o vás můžeme sdílet s našimi členskými kluby (včetně vašich kontaktních údajů, demografických informací a informací o vašich vztazích k NHL) a naše členské kluby mohou použít tyto informace pro účely zahrnující poskytování speciálních nabídek, propagačních materiálů a jiných informací, které by vás mohly zajímat, zlepšování jejich výrobků a služeb a provádění vnitřních analýz. Pokud to příslušný zákon vyžaduje, požádáme vás o souhlas dříve, než se o vaše informace podělíme s členskými kluby pro reklamní účely. Upozorňujeme, že NHL nemá pod kontrolou webové stránky a služby členských klubů. Tyto webové stránky a služby se řídí svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Neneseme zodpovědnost za postupy ochrany osobních údajů členských klubů. Na seznam našich členských klubů se můžete podívat zde.

 • Jiné strany v případě nezbytné reakce při soudním řízení nebo v případě, že musíme chránit sebe nebo naše služby. Můžeme sdělit vaše informace – včetně obsahu vašich sdělení – jiným stranám, pokud to vyžaduje nebo dovoluje příslušný zákon, v dobré víře, že

 • je to nezbytné v případě zákonných požadavků státních orgánů nebo při soudním jednání (např. soudní příkaz, povolení k domovní prohlídce nebo obsílka),

 • informace jsou relevantní pro trestný čin, který byl spáchán nebo se páše,


 • došlo k mimořádné události, která ohrožuje vaši bezpečnost nebo bezpečnost jiné osoby nebo osob nebo


 • je to nezbytné k ochraně našich práv nebo majetku nebo prosazení našich podmínek poskytování služby.

 • Jiné strany v souvislosti s určitými obchodními transakcemi. Pokud se vlastnictví NHL (nebo nějaké části našich aktiv) změní následkem fúze, koupě nebo v nepravděpodobném případě úpadku, mohou být vaše informace postoupeny jinému subjektu. V takovém případě vás o této transakci budeme informovat aktualizací zásad ochrany osobních údajů nebo jinými vhodnými prostředky.

 • Interaktivní funkce. Můžeme sdílet informace se třetími stranami, pokud zveřejníte informace na veřejném profilu uživatele nebo ve veřejné oblasti našich služeb jako je např. diskusní místnost, fórum, blog nebo jiný komunitní nástroj. Pokud zveřejníte informace v rámci těchto interaktivních funkcí, budou veřejně dostupné a můžete dostávat nevyžádané zprávy jiných stran. Nemůžeme zajistit, aby strany, které mají přístup k těmto informacím, respektovaly vaše soukromí. Proto buďte při využívání těchto funkcí opatrní.

4. Třetí strany, které poskytují obsah, reklamu nebo funkce na stránkách našich služeb

Část obsahu, reklamy a funkcí na stránkách našich služeb mohou poskytovat třetí strany, které k nám nejsou přidruženy. Mezi tyto třetí strany patří např.

 • Poskytovatelé obsahu, kteří mohou provozovat soutěže, sázky, hry ze světa fantazie nebo interaktivní hry nebo veřejná fóra na stránkách našich služeb.

 • Maloobchodní společnosti (např. ty, které provozují náš obchod a aukce), které mohou zpracovávat transakce, poskytovat zákaznické služby a vykonávat další související činnosti,

 • Poskytovatelé reklamy, kteří pomáhají nám a našim inzerentům zajišťovat reklamu (na stránkách našich služeb nebo někde jinde), která je přizpůsobena zájmům uživatelů a vědí, jak budou uživatelé na tuto reklamu reagovat.

 • Společnosti pro měření sledovanosti, kteří nám pomáhají měřit celkové užívání našich služeb a porovnat jejich používání s jinými online službami.

 • Služby sociální sítě (např. Facebook, Twitter a Google+), které vám umožní přihlásit se na stránky našich určitých služeb, psát komentáře k dostupnému obsahu na stránkách našich služeb a sdílet to, co naleznete na stránkách našich služeb s vaší sociální sítí.

Tyto a další třetí strany mohou shromažďovat nebo dostávat informace o vašem užívání našich služeb pomocí technologií jako jsou soubory cookie, pixelové tagy a další. Tyto informace mohou průběžně sbírat a kombinovat je s informacemi shromážděnými na jiných webových stránkách a onlinových službách. Služby sociální sítě mohou dokázat shromažďovat informace, které se vás týkají, aniž byste klikli na jejich obsah v rámci našich služeb nebo s ním aktivně pracovali nebo aniž byste měli účet u služeb sociálních sítí.

Upozorňujeme, že se některé z těchto společností účastní programů vyvinutých k tomu, aby poskytovaly spotřebitelům možnost zvolit si, zda chtějí dostávat cílenou reklamu. Chcete-li se dozvědět víc a vyhnout se cílené reklamě, navštivte prosím webové stránky Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance a Digital Advertising Alliance of Canada.

Služby sociálních sítí třetích stran, se kterými jsme se spojili, mohou informovat vaše přátele i ostatní kontakty, jak na stránkách našich služeb, tak i na stránkách těchto služeb sociálních sítí, že jste uživatelem našich služeb, nebo že užíváte naše služby. Pokud se rozhodnete vstoupit na stránky služeb sociálních sítí třetích stran nebo je využívat, můžeme získat informace, které jste zpřístupnili na stránkách těchto služeb sociálních sítí, včetně informací o vašich přátelích a dalších kontaktech na těchto stránkách. Tyto informace můžeme použít v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, ale hlavním účelem jejich použití je zvýšit vaše osobní a sociální možnosti využití našich služeb. Můžeme vám třeba ukázat obsah, který je populární mezi vašimi přáteli nebo kontakty na sociálních sítích, nebo vám poskytnout reakce vašich přátel nebo jiných kontaktů na tento obsah.

Budete také moci propojit účet na sociální síti s účtem našich služeb. To vám umožní používat svá doporučení z jiné stránky nebo služby k registraci v rámci určitých funkcí našich služeb. Pokud propojíte svůj účet na stránce třetí strany nebo služby, můžeme shromažďovat informace z těchto účtů třetích stran a všechny takto shromážděné informace budou podléhat těmto zásadám ochrany osobních údajů.

5. Upozornění pro účastníky registrované u Rogers Communications

Jestliže vstoupíte na stránky NHL GameCenter LIVE™ (dále také jako GameCentre LIVE) tak, že se přihlásíte na svůj účet u Rogers Communications Partnership, může Rogers Communications Partnership a její pobočky (dále jen „Rogers”) získat nejen informace z NHL o tom, že používáte NHL GameCenter LIVE™, ale také na jaký obsah jste se dívali, kdy a jak dlouho jste na NHL GameCenter LIVE™ byli a typ zařízení, které jste k tomu použili. Rogers použije tyto informace za účelem nabízení a provozování NHL GameCenter LIVE™ v Kanadě, přizpůsobení sdělení, která vám budou určena, a objasnění nabízených produktů a služeb a jejich zlepšování. Rogers použije a bude nakládat s informacemi, které dostane v souvislosti s NHL GameCenter LIVE™ v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Rogers, které jsou k dispozici na adrese http://www.rogers.com/web/content/Privacy-Policy, a nikoliv podle našich zásad ochrany osobních údajů. Kromě toho v případě, že vstoupíte na stránky NHL GameCenter LIVE™ nebo jiné stránky NHL, dostane NHL určité informace související s účtem u Rogers (např. vaše jméno, uživatelské jméno, kontaktní informace a typ členství) a bude je používat podle těchto zásad ochrany osobních údajů.

6. Signály žádosti o nesledování

Některé webové prohlížeče mohou přenášet signály žádosti o nesledování na webové stránky a jiné onlinové služby, s nimiž prohlížeč komunikuje. Neexistuje však žádná norma, která by určovala, co mají webové stránky a onlinové služby dělat nebo nedělat, když tyto signály obdrží. V současnosti ani my neděláme žádná opatření, pokud tyto signály obdržíme. Pokud bude ustavena norma určující, jak na tyto signály reagovat, můžeme zrevidovat své zásady ohledně reakce na tyto signály.

7. Váš výběr

Záleží na vás, jak budeme nakládat s vašimi informacemi, které shromáždíme nebo dostaneme. Máte mnoho možností. Upozorňujeme, že zpracování vašich požadavků může trvat až 10 pracovních dnů.

 • E-mail. Kliknutím na odkaz Odhlásit ve spodní části e-mailových sdělení můžete odmítnout, abychom vám v budoucnosti zasílali reklamní e-mailové zprávy, a aktualizovat své preference. Upozorňujeme, že vám můžeme nadále posílat e-mailové zprávy o transakcích nebo službách, které se budou týkat vašeho účtu.

 • Zprávy SMS a MMS. Doručování našich reklamních sdělení typu SMS a MMS (tj. textových zpráv) můžete odmítnout tak, že odpovíte STOP na kteroukoliv ze zpráv. Tato odpověď je zdarma. Upozorňujeme, že na vaši žádost o odhlášení můžeme odpovědět zprávou (zdarma), která potvrdí úspěšné odhlášení.

 • Listovní zásilky. Pokud si budete přát odmítnout doručování listovních zásilek (například obchodních katalogů), můžete vyplnit náš dotazník pro odhlášení listovních zásilek zde.

 • Sdělení osobních identifikačních údajů třetím stranám. Sdílení vašich osobních identifikačních údajů s třetími stranami pro účely přímého marketingu těchto třetích stran můžete odmítnout vyplněním formuláře na stránce: NHL.com/contact. V řádku Subject prosím zvolte možnost Privacy a v textu zprávy uveďte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Můžete nás také kontaktovat podle postupu uvedeného níže v části Jak nás kontaktovat.

 • Přístup, aktualizace nebo oprava informací. V souladu s platnými zákony s jistými zákonem stanovenými výjimkami máte právo na přístup ke svým osobním informacím, které jsou v naší správě nebo dosahu, a na jejich aktualizaci a opravu nepřesností. Pokud si přejete získat přístup ke svým informacím nebo je zkontrolovat a aktualizovat, kontaktujte nás prostřednictvím odkazu NHL.com/contact. V řádku Subject prosím zvolte možnost Privacy a v textu zprávy uveďte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Můžete nás také kontaktovat podle postupu uvedeného níže v části Jak nás kontaktovat.

 • Individuálně zaměřená propagace. Některé ze společností, které poskytují propagační služby v rámci našich služeb se účastní programů vyvinutých k tomu, aby poskytovaly spotřebitelům možnost zvolit si, zda chtějí dostávat cílenou reklamu založenou na jejich onlinových aktivitách. Chcete-li se dozvědět víc a vyhnout se cílené reklamě, navštivte prosím webové stránky Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance a Digital Advertising Alliance of Canada.

8. Bezpečnost

Podnikli jsme fyzická, technická a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně před krádeží, ztrátou, neoprávněným použitím a neoprávněným přístupem nebo sdělením informací, které shromažďujeme a dostáváme. Musíme vás však upozornit, že žádný přenos nebo uchování dat nelze zaručit jako 100% bezpečný. Přes naše úsilí o ochranu vašich informací a soukromí však nemůžeme zaručit a nezaručujeme bezpečnost jakýchkoliv informací, které sdělíte nebo předáte našim službám. Neodpovídáme za krádež, zničení nebo neúmyslné sdělení vašich informací nebo jakékoliv jiné sdělení, které je mimo náš dosah.

Váš přístup na web a k některým informacím může být chráněn heslem, které si vyberete. Důrazně vám doporučujeme, abyste heslo nikomu nesdělovali. Nikdy se vás nebudeme ptát na vaše heslo v žádných nevyžádaných sděleních (jako jsou dopisy, telefonáty nebo e-mailové zprávy).

9. Ochrana osobních informací dětí

Naše služby nikdy vědomě neshromažďují, nepoužívají ani nesdělují informace od dětí mladších 13 let bez předchozího souhlasu rodičů. Výjimky stanoví zákon USA o ochraně osobních informací dětí online (zákon COPPA) a příslušné místní předpisy.

10. Odkazy třetích stran

Naše služby mohou obsahovat odkazy na třetí strany, které nevlastníme ani neprovozujeme. Odkazy na naše služby mohou být uvedeny na službách třetích stran, kde uveřejňujeme reklamy. S výjimkami popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů neposkytujeme třetím stranám žádné vaše osobní informace bez vašeho souhlasu. Odkazy na služby třetích stran poskytujeme pro pohodlí našich uživatelů. Tyto odkazy nejsou schválením ani doporučením služeb, na které vedou. Služby, na které odkazy vedou, musí mít vlastní a nezávislé zásady ochrany osobních údajů, upozornění a podmínky použití. Doporučujeme vám, abyste si tyto dokumenty pečlivě přečetli. Tyto služby nemáme pod kontrolou, a proto nezodpovídáme za způsob, jak subjekty provozující služby, na které vedou odkazy, shromažďují, používají, sdělují nebo jinak opatrují vaše informace.

11. Mezinárodní přenosy osobních informací

Hlavní ředitelství NHL je ve Spojených státech. Bez ohledu na to, kde naše služby používáte nebo jak nám poskytujete informace, mohou být vaše informace přeneseny, uchovávány a zpracovány NHL a jejími pobočkami nebo našimi poskytovateli služeb ve Spojených státech. Upozorňujeme, že zákony, předpisy a normy USA upravující ochranu soukromí nemusí být rovnocenné zákonům státu, ve kterém žijete, a že k těmto informacím mohou podle zákona mít přístup soudy v USA, orgány zajišťující dodržování zákonů a vládní úřady. Použitím našich služeb nebo tím, že nám poskytnete své informace, dáváte souhlas k takovému shromažďování, přenosu, ukládání a zpracování vašich informací do Spojených států, ve Spojených státech a mimo ně.

12. Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit, aby lépe odrážely změny v našich postupech na ochranu soukromí. Doporučujeme, abyste si zásady na ochranu osobních údajů pravidelně pročítali. Pokud tyto zásady na ochranu osobních údajů zásadním způsobem změníme, pošleme vám patřičné upozornění.

13. Jak nás kontaktovat

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů při ochraně soukromí, kontaktujte nás pomocí odkazu NHL.com/contact a do řádku Subject vyberte Privacy nebo nám napište na adresu:

Senior Counsel—Privacy

NHL Enterprises, L.P.

1185 Avenue of the Americas

New York, NY 10036, USA

14. Rozhodný jazyk je angličtina.

Tento dokument byl přeložen do českého jazyka. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nejasností mezi anglickou verzí a českou verzí textu bude rozhodovat znění anglického textu.

* * *

Soubory cookie, pixelové tagy a další technologie

Naše služby používají online technologie nazývané soubory cookie a pixelové tagy a další technologie místního úložiště. V této části vysvětlíme, co tyto technologie znamenají a jak se mohou používat.

Soubory cookie a další technologie místního úložiště

Obecně řečeno, soubory cookie jsou textové soubory umístěné do prohlížeče vašeho zařízení, které lze použít k rozpoznání vašeho internetového prohlížeče na různých webových stránkách, serverech a relacích prohlížeče.

Soubory cookie se ukládají na vaše zařízení nebo místní úložiště. V souvislosti s našimi službami používáme také další technologie místního úložiště, například místní sdílené objekty (LSO, někdy nazývané flash cookie). Tyto technologie se podobají souborům cookie v tom, že se ukládají na vaše zařízení a lze je použít k uchování informací o vašich aktivitách a preferencích.

Tyto další technologie místního úložiště mohou používat jiné části vašeho zařízení než je internetový prohlížeč, což znamená, že nemusíte být schopni jejich použití ovládat nástroji a nastavením prohlížeče, které používáte k ovládání souborů cookie. Další informace o správě souborů flash cookie najdete na stránkách Adobe Flash Player. Ovládací prvky prohlížeče na ochranu soukromí vám mohou se správou dalších typů místního úložiště pomoci.

Naše služby mohou používat soubory cookie a další technologie místního úložiště společně s dalšími informacemi o vás za účelem posílení a personalizace vašich možností použití našich služeb (nebo jinde na webu), včetně:

 • pomoci při ověření vaší totožnosti při používání našich služeb,

 • zapamatování vašich preferencí a registračních informací,

 • umožnění funkce nákupního košíku,

 • předvedení a pomoci při měření a výzkumu efektivnosti našich služeb, propagace a e-mailových sdělení (zjištěním, které zprávy otevřete, a na které zareagujete),

 • přizpůsobením obsahu a reklam, které vám poskytneme prostřednictvím našich služeb.

Pixelové tagy

Pixelové tagy jsou malé úseky kódu umístěné na webových stránkách, ve videoklipech a e-mailových zprávách, které mohou komunikovat informace o vašem prohlížeči na server. Tagy lze kromě jiného použít k záznamu počtu uživatelů, kteří navštíví webovou stránku nebo přečtou e-mailovou zprávu, nebo k doručení souboru cookie do prohlížeče uživatele, který se podívá na webovou stránku nebo e-mailovou zprávu.