vítejte |účet|Odhlásit 
NOVINKA! PŘIHLASTE SE PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
NEBO
 
 

Zásady ochrany osobních údajůVaše soukromí je pro nás důležité. Těmito Zásadami ochrany osobních údajů se řídí postupy společnosti NHL Interactive CyberEnterprises, LLC („NHL ICE“, provozovatel webových stránek NHL.com, NHL.tv a NHLNetwork.com) a jejích poboček včetně společností NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. a National Hockey League (společně „Strany NHL“, „my“ a „naše“). Strany NHL se zavazují podnikat přiměřená opatření na ochranu soukromí a zabezpečení všech osobních údajů, které jsou jim poskytnuty. Přečtěte si následující popis našich zásad a postupů týkajících se vašich osobních informací.

Shromažďování osobních informací

Strany NHL a jejich agenti a zástupci shromažďují osobní údaje v různých situacích. Pokud, například, navštívíte web NHL.com nebo NHLNetwork.com, můžeme od vás pro účely různých událostí a soutěží získat osobní údaje, jako je jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, věk, oblíbený tým v NHL, historie nákupů, použité nebo vyhledávané produkty, telefonní číslo použité při volání střediska zákaznických služeb a informace o platební kartě; registrací odběru našeho přehledu novinek, nabídek multimédií, například NHL GameCenter LIVE, stránek sociálních médií, diskusních místností, nástěnek a jiných veřejných fór, jako je služba NHL Connect; nakupování v nákupní oblasti na webu shop.nhl.com („Obchod“); nabídce a nákupu položek v aukční oblasti na webu auction.nhl.com („Aukční web“) a účasti na dalších propagačních a interaktivních aktivitách online. Osobní údaje můžeme shromažďovat s vaším souhlasem nebo na základě zákonného požadavku nebo povolení.
 
Konkrétně, v souvislosti s Obchodem, můžeme shromažďovat osobní údaje, například při vaší registraci, přihlášení, vyhledávání, nákupu produktů, účasti v soutěži, vyplňování dotazníku nebo komunikaci se střediskem zákaznických služeb. Můžeme také automaticky shromažďovat určité typy informací včetně telefonního čísla použitého při telefonování do střediska zákaznických služeb, a v případě návštěvy našeho obchodu také informace získané prostřednictvím souborů cookie (další informace o našich postupech při využívání souborů cookie jsou uvedené dále). Mimo to může být obchod ve skutečnosti provozován třetí stranou, která také poskytuje zákaznické služby, vykonává další činnosti, které se obchodu týkají a jsou popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, a která shromažďuje osobní údaje při vaší návštěvě obchodu a v souvislosti se zpracováním transakcí v obchodě. Za zpracování Vašich údajů třetí stranou provozující obchod zodpovídá ta strana, která obchod provozuje, nikoli strany NHL. Informace o postupech třetí strany provozující obchod při ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webu shop.nhl.com.
 
Konkrétně, v souvislosti s Aukčním webem můžeme shromažďovat osobní údaje (včetně informací o platební kartě), například při vaší registraci, přihlášení, nabídce platby nebo nákupu produktů, účasti v soutěži, vyplňování dotazníku nebo komunikaci se střediskem zákaznických služeb. Můžeme také automaticky shromažďovat určité typy informací včetně e-mailových adres použitých při kontaktovaní střediska zákaznických služeb, a v případě návštěvy aukčního webu také informace získané prostřednictvím souborů cookie (další informace o našich postupech při využívání souborů cookie jsou uvedeny dále). Kromě toho může být aukční web ve skutečnosti provozován třetí stranou, která také poskytuje zákaznické služby, vykonává další činnosti, které se týkají aukčního webu a jsou popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, a shromažďuje osobní údaje při vaší návštěvě aukčního webu a v souvislosti se zpracováním transakcí na aukčním webu (to se může týkat poskytování Vašich osobních údajů včetně informací o platební kartě dodavatelům položek, o které jste projevili zájem, aby bylo možné nákup realizovat). 

Kromě toho od vás mohou určité třetí strany (například společnosti provozující na webu určité hry ze světa fantazie nebo společnosti provozující určitá veřejná fóra, jako například NHL Connect) získávat osobní údaje a sdílet část z nich s námi. V těchto částech webu jsou zobrazeny další informace o postupech ochrany osobních údajů ze strany společností, které ve skutečnosti údaje shromažďují, včetně informací o postupu při odmítnutí shromažďování vašich osobních informací těmito společnostmi pro účely nesouvisející s poskytováním služeb, které z webu požadujete. Za zpracování vašich údajů těmito společnostmi zodpovídají tyto společnosti, nikoli strany NHL.

Weby členských týmů NHL mohou také shromažďovat vaše osobní údaje.  Tyto weby členských týmů NHL obsahují zásady ochrany osobních údajů (někdy označované výrazem prohlášení o ochraně osobních údajů), které byste si měli přečíst, abyste porozuměli způsobu, jakým mohou příslušné členské týmy NHL využívat Vaše údaje.  Za zpracování Vašich údajů členskými týmy NHL zodpovídají členské týmy NHL, a ne Strany NHL.  Pokud se současně s registrací na jednom z našich webů rozhodnete registrovat na kterémkoli webu členského týmu NHL, podmínky zásad ochrany osobních údajů pro takové weby členských týmů NHL budou zahrnuty do tohoto dokumentu formou odkazu.

Použití a zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje, jako je jméno, adresa bydliště a e-mailová adresa, můžeme využívat k tomu, že Vám budeme zasílat propagační sdělení. Další osobní informace, které poskytnete, například informace o vašem oblíbeném týmu NHL, můžeme využívat k zasílání konkrétních sdělení, která Vás podle našeho názoru budou zajímat. Za stejným účelem také můžeme sdílet osobní údaje mezi stranami NHL a s členskými týmy NHL. Týmy NHL nás informovali, že Vám umožní Vám umožní zrušit příjem informací od nich. Přestože většina našich fanoušků vítá možnost odběru marketingových sdělení a sdílení svých osobních údajů s týmy NHL, respektujeme právo každého fanouška na to, aby si určil způsob, jakým se jeho osobní údaje budou používat. Pokud nechcete, abychom Vaše osobní údaje poskytovali našim týmům, nebo pokud od nás nechcete přijímat marketingová sdělení, můžete to při zadání osobních údajů odmítnout.  Navíc, pokud od nás marketingová sdělení přijímáte a chcete jejich odběr zrušit, můžete tak provést podle pokynů k odhlášení, která jsou v marketingových sděleních, která od nás přijímáte, uvedena. Každá z našich marketingových e-mailových zpráv například obsahuje odkaz na odhlášení, jehož prostřednictvím můžete příjem marketingových sdělení zrušit.  Kromě toho můžete zasílání informací od stran NHL kdykoli zrušit tak, že se přihlásíte na svůj účet na webu NHL.com a změníte předvolby e-mailu kliknutím na položku „MŮJ ÚČET“, nebo tak, že přejdete na webovou stránku https://account.nhl.com/registeredfanemailpreferences.htm; pokud nemáte svůj účet na NHL.com, můžete se zaregistrovat na webové stránce https://account.nhl.com/registeredfancreateaccount.htm a poté nastavit předvolby svého e-mailu požadovaným způsobem.
 
Vaše osobní údaje, například jméno, adresu bydliště a e-mailovou adresu, můžeme dále používat k zasílání nabídek od našich marketingových partnerů a jiných obchodních partnerů a také můžeme tyto osobní údaje s některými z těchto partnerů sdílet, aby Vám mohli nabídky zasílat přímo, za předpokladu, že jste se k odběru informací od těchto partnerů přihlásili. Pokud jste navíc zákazníkem našeho obchodu se sídlem v USA, můžeme Vaše osobní údaje poskytovat subjektům („Průzkumníci trhu“), které pokládáme za důvěryhodné, pokud jste nám tuto možnost povolili; tyto subjekty mohou poskytnuté informace použít ke stanovení, zda jste perspektivním klientem jednoho nebo více jejich zákazníků. Pokud Vás „průzkumníci trhu“ tímto způsobem označí, pak mohou poskytnout a odkazovat informace včetně údajů umožňujících identifikaci osoby určitým svým zákazníkům, kteří se na vás mohou obrátit ve věci služeb nebo produktů, které by Vás mohli zajímat.
 
Pokud jste se zvolili, že od nás nechcete přijímat marketingová sdělení, můžeme tuto informaci oznámit třetím stranám, které sdělení týkající se našich produktů nebo služeb rozesílají, abychom zajistili, že Vám tato sdělení nebudou zasílána.

Osobní informace lze využívat nebo zveřejňovat mezi stranami NHL (včetně organizací mimo Kanadu) pro účely interního auditu, managementu, fakturace nebo administrativy.

Poskytujeme osobní informace agentům, kteří pro nás vykonávají služby nebo dodávají zboží (například zasílatelské společnosti), včetně společností mimo Kanadu. Tito agenti mají smluvně zakázáno využívat osobní informace k jiným účelům, než je určeno stranami NHL; podléhá požadavkům příslušných jurisdikcí včetně zahraničních jurisdikcí, které se na tyto organizace vztahují. Můžeme také například sdílet vaše osobní informace, jako je jméno, adresa a telefonní číslo, s určitými třetími stranami, například s výrobci produktů, které si kupujete, s cílem zpracovat nebo odeslat Vaší objednávku, nebo s cílem pomoci výrobcům v souvislosti s Vašimi otázkami k produktům nabízeným v obchodě. Mimo to, zaměstnáváme jiné společnosti a jednotlivce, aby jednali naším jménem. Můžeme také zaměstnat jiné jednotlivce a společnosti (včetně průzkumníků trhu), aby vykonávali činnosti, jako je plnění objednávek, přizpůsobování produktů, doručování zásilek, rozesílání papírové a elektronické pošty, analýza údajů, poskytování marketingové pomoci, kontrolování a schvalování úvěrů, zjišťování podvodných objednávek, zpracování plateb platebními kartami, evidence účtů neplatičů a poskytování zákaznických služeb. S těmito společnostmi a jednotlivci můžeme sdílet vaše osobní údaje. Kromě toho můžeme využívat informace, které jsme od vás získali automaticky, včetně telefonního čísla používaného při telefonování do střediska zákaznických služeb, a informace získané prostřednictvím souborů cookie například pro účely střediska zákaznických služeb nebo při zjišťování podvodných objednávek.

Můžeme také používat souhrnné informace neumožňující identifikaci konkrétní osoby, které jsme od vás získali při vašem nakupování v obchodě, s cílem zlepšovat naše marketingové a propagační aktivity, analyzovat využití webu, vylepšovat obsah a nabídky produktů a všeobecně zvyšovat kvalitu obchodu a lépe ho přizpůsobovat Vašim potřebám.

Osobní údaje mohou být využívány Stranami NHL a poskytovány stranám spojeným se zamýšleným nebo skutečným financováním, zabezpečením, pojištěním, prodejem, odevzdáním nebo jiným způsobem zbavení se veškerých nebo některých stran NHL nebo našich aktivit, případně aktiv, včetně pro účely umožnění takovým stranám určit, zda takovou transakci provést, nebo v ní pokračovat a splnit požadavky nebo závazky takových stran týkající se oznamování, kontroly nebo auditu. V případě, že dojde k prodeji, odevzdání nebo jinému převodu všech nebo některých stran NHL, našich aktivit nebo aktiv, budou shromážděné osobní údaje používány a zveřejňovány těmito stranami pro účely se stejnou podstatou, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údaj.

Osobní informace využíváme také k následujícím účelům: správa záznamů pro přiměřený čas a všeobecná správa našich aktivit; plnění právních, legislativních, pojistných, bezpečnostních a procesních požadavků; další účely na základě souhlasu, povolení nebo vyžádání zákonem.

Strany NHL mohou v ostatních případech poskytovat osobní údaje podle potřeby, aby byly splněny právní, legislativní, pojistné, auditní a bezpečnostní požadavky, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě povolení nebo požadavku zákona.

 Pokud chcete získat více informací o našich postupech při sdílení osobních informací nebo o možnostech, které v souvislosti se svými údaji máte, pošlete e-mail na adresu privacyemails@nhl.com.

Upozorňujeme, že obchod může být ve skutečnosti provozován třetí stranou, která může kromě jiných účelů Vaše osobní údaje k tomuto účelu využívat a poskytovat. Za zpracování Vašich údajů třetí stranou provozující obchod zodpovídá třetí strana, která obchod provozuje, nikoli strany NHL. Informace o postupech třetí strany provozující obchod při ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webu shop.nhl.com.

Členské týmy NHL mohou Vaše osobní údaje používat a poskytovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na jejich příslušných webových stránkách.  Měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů na webech členských týmů NHL, abyste porozuměli způsobu, jakým mohou členské týmy NHL Vaše údaje využívat.  Příslušný členský tým NHL zodpovídá za to, jak nakládá s Vašimi údaji, nikoli strany NHL.

Soubory cookie a webové stránky

Čas od času vám můžeme do počítače uložit soubor cookie. Třetí strany, které nám poskytují své služeb a reklamní servery mohou také používat soubory cookie. Soubor cookie je soubor zapsaný na pevný disk vašeho počítače. V tomto soubore jsou zaznamenané určité technické informace týkající se používání Internetu, jako je vaše adresa IP, informace o počítači a informace o připojení, například typ a verze prohlížeče, operační systém, platforma a název domény. Kromě toho můžeme též při Vaší návštěvě našeho obchodu využívat soubory cookie ke shromažďování informací, jako je historie nákupů, adresy URL, posloupnost kliknutí při vstupu do obchodu, v obchodě a při odchodu z něj, včetně data a času, počet souborů cookie a produkty, které jste zobrazili nebo vyhledali; tímto způsobem můžeme také uchvávat informace o obsahu nákupního košíku, pokud obchod opustíte bez ukončení nákupu. (Upozorňujeme, že obchod může provozovat třetí strana. Za zpracování Vašich údajů třetí stranou provozující obchod zodpovídá třetí strana, která obchod provozuje, nikoli strany NHL. Informace o postupech třetí strany, která obchod provozuje, při ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webu shop.nhl.com.) Pokud na náš web odešlete osobní údaje (jako je jméno, zájmy nebo preference), můžeme prostřednictvím souborů cookie tyto informace evidovat, abyste při následných návštěvách nemuseli tyto informace zadávat znovu. Soubory cookie využíváme k umožnění funkcí, jako je náš nástroj QuickPoll, náš obchod nebo administrace soutěží, a také k dalším účelům spojeným s interní administrací webových stránek. Kromě toho mohou naše reklamní servery využívat údaje, které neumožňují identifikaci konkrétní osoby, týkající se Vašich návštěv tohoto a jiných webů pro účely přizpůsobení dodávek reklam na tento a jiné weby. Odhlášením se na webu na adrese http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp můžete určit, že nechcete, aby naše reklamní servery takové informace k těmto účelům používali. Můžete si také nastavit předvolby v internetovém prohlížeči tak, aby se zobrazilo oznámení, jakmile obdržíte soubor cookie, nebo zakázat příjem souborů cookie. Pokud však zakážete příjem souborů cookie, může klesnout kvalita používání našeho webu.

Webové servery, které provozujeme my, třetí strany poskytující služby a inzerenti, mohou automaticky shromažďovat jiné než osobní údaje o stránkách, které navštěvujete, a také o vaší adrese IP nebo názvu domény. Tyto informace můžeme využívat k různým účelům, například přizpůsobování obsahu našeho webu, cílení propagačních sdělení a vyhodnocování objemu provozu v různých částech našeho webu. Tyto informace můžeme také poskytovat v souhrnné anonymní podobě svým marketingovým partnerům a případně inzerentům.

Využíváme třetí strany poskytující analytické služby k analýze uživatelských postupů na našich webech, a to prostřednictvím vkládání sledovacích bodů, agentů nebo jiné technologie k identifikaci zákazníků, která shromažďuje anonymní údaje. Od těchto poskytovatelů analytických služeb se nikdy neshromažďují žádné údaje umožňující identifikaci konkrétní osoby. Tato analýza se provádí s použitím anonymních údajů získaných z našich webů.

Souhlas může udělit váš zákonný zástupce (například opatrovník nebo zmocněná osoba). Pokud nám dobrovolně poskytnete svoje osobní údaje, předpokládáme, že souhlasíte s jejich shromažďováním, používáním a poskytováním v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, podle popisu v čase shromažďování a v rámci jakéhokoli použití nebo vyloučení, které jste odmítli. Za určitých okolností Vás můžeme výslovně požádat o souhlas se shromažďováním, použitím nebo poskytnutím Vašich osobních údajů nebo Vám poskytnout možnost odmítnout určité druhy používání nebo poskytování Vašich osobních údajů. Za určitých omezených podmínek, pokud to povoluje nebo vyžaduje zákon, můžeme Vaše osobní údaje shromažďovat, používat nebo poskytovat bez Vašeho souhlasu, například kvůli konsolidaci Vašeho dluhu vůči nám, kvůli splnění soudního příkazu nebo kvůli splnění místních nebo národních nařízení, případně zákonem povoleného požadavku vládního orgánu. Svůj souhlas s tím, abychom shromažďovali, používali a poskytovali osobní údaje, můžete kdykoli odvolat v souladu se smluvními a právními omezeními a s přiměřeným předstihem oznámení. Upozorňujeme, že pokud odvoláte svůj souhlas s určitými způsoby používání vašich osobních údajů, je možné, že Vám nadále nebudeme moci poskytovat určité produkty nebo služby.

Bezpečnost

Přijali jsme přiměřené bezpečnostní opatření odpovídající míře citlivosti osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, ztrátě nebo zničení osobních údajů. Tato opatření mohou zahrnovat technologické, fyzické a organizační metody zabezpečení.

Přístup, opravy a kontakty

Vedeme evidenci osobních údajů, které jste nám poskytli. Evidence je přístupná na adrese NHL Interactive CyberEnterprises, LLC, 1185 Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10036. Přístup k údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci a agenti stran NHL, kteří potřebují přístup k Vašim osobním údajům v rámci své práce. Prostřednictvím písemné žádosti můžete uplatnit svoje právo na přístup k evidenci svých údajů a k oznámení nebo vyžádání si opravy jakýchkoli chybných nebo neaktuálních údajů o Vás, které vlastníme nebo k nimž máme přístup. Za určitých omezených podmínek je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout přístup k Vašim údajům, například pokud by takový postup ohrozil bezpečnost jiné osoby. Pokud chcete získat přístup ke svým osobním údajům ve vlastnictví nebo dosahu stran NHL nebo pokud chcete provést změny těchto údajů, pošlete e-mail na adresu privacyemails@nhl.com.

Jakékoli poznámky, stížnosti nebo otázky v souvislosti s našimi postupy při ochraně osobních údajů nebo zabezpečení nebo v souvislosti s Vašimi údaji v našem vlastnictví nebo dosahu včetně jejich přesnosti nebo celistvosti, přání týkající se změny vašich předvoleb určujících naše postupy při používaní údajů zasílejte e-mailem manažerovi ochrany osobních údajů na adrese privacyemails@nhl.com.

Upozorňujeme, že weby nhl.com, nhl.tv a nhlnetwork.com obsahují propojení na weby, které nejsou provozované stranami NHL. Neneseme zodpovědnost za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah takových webů a doporučujeme Vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů uveřejněné na každém webu, který využíváte, a ujistit se, že postupy příslušného webu jsou pro Vás přijatelné.

Weby nhl.com, nhl.tv a nhlnetwork.com jsou provozovány společností NHL Interactive CyberEnterprises, LLC v zájmu členských klubů National Hockey League, našich poboček a podnikových sponzorů. Veškeré otázky na naše zásady v souvislosti s osobními údaji dětí a na naše postupy při sdílení osobních údajů odesílejte společnosti NHL ICE na adrese privacyemails@nhl.com.
Vaše práva na ochranu osobních údajů ve státě Kalifornie

Na základě zákonů státu Kalifornie mají určití zákazníci, kteří mají bydliště ve státě Kalifornie, právo zabránit poskytování osobních údajů zákazníka, které nám poskytl, třetím stranám pro účely přímého marketingu. Tito zákazníci mohou tento krok provést prostřednictvím aktualizace svého profilu vyplněním formuláře na adrese http://nhl.ed4.net/enroll/login.cfm a my toto právo rozšiřujeme i na veškeré ostatní zákazníky.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Strany NHL si vyhrazují právo kdykoli tyto zásady ochrany osobních údajů upravit. V případě změny těchto zásad ochrany osobních údajů uveřejníme změněné zásady ochrany osobních údajů a datum jejich změny na tomto webu. Prosíme, abyste si čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů přečetli a udržovali si povědomí o jejich znění. Vaše trvalé využívání webů nhl.com, nhl.tv a nhlnetwork.com představuje Váš souhlas s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů ve znění, které se čas od času upravuje. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny aktivity stran NHL online i offline.
Prohlášení o ochraně osobních údajů dětí (uživatelů mladších než 13 let)

Svou zodpovědnost za naše mladé návštěvníky bereme vážně. Záměrem společnosti NHL ICE, která provozuje tento web, a ostatních stran NHL je dodržování požadavků dokumentu Children's Online Privacy Protection Act a nařízení vyhlášených organizací Children's Advertising Review Unit úřadu Better Business Bureau v plném rozsahu.

Obecně, vědomě neshromažďujeme prostřednictvím webu osobní údaje dětí mladších než 13 let („děti“) a využíváme mechanismy kontroly věku, abychom dětem zabránili zveřejňovat na webu osobní informace, například v diskusních místnostech pro fanoušky. Na našem webu nevyžadujeme registraci dětí ani jiné poskytnutí osobních údajů jako podmínku účasti na aktivitách v kterékoli sekci pro děti.


Čas od času můžeme dětem nabídnout možnost účasti v propagačních akcích nebo v soutěžích. V takových případech bude dítě požádáno pouze o poskytnutí své e-mailové adresy a e-mailové adresy rodiče. Po přijetí těchto informací odešleme rodičovi e-mail s informací o tom, že se dítě zaregistrovalo, poskytneme informace o programu a uvedeme pokyny, podle kterých může rodič dítě z propagační akce nebo soutěže odhlásit. Později tyto informace použijeme pouze k oznámení výhry v soutěži výhercům a jejich rodičům. Všechny informace potřebné k předání ceny si vyžádáme od rodiče vítěze. Informace shromážděné během soutěže nebudou použity ani uloženy po skončení soutěže s výjimkou případů, ve kterých to vyžadují právní nařízení v souvislosti s propagační akcí. Web NHL.com nebude v souvislosti se soutěží nebo propagační akcí online v žádném případě shromažďovat žádné osobní údaje dětí mimo jejich e-mailových adres a e-mailových adres jejich rodičů. Web NHL.com v žádném případě nepoužije osobní údaje k jiným účelům než předání cen za soutěž.

 Na webu můžeme také uveřejnit informace o jiných propagačních akcích nebo soutěžích, které jsou otevřené pro děti, ale vyžadují zadání dalších osobních údajů (například adresy bydliště nebo informace o oblíbeném hokejovém týmu). V případě takových soutěží bude od dětí vyžadováno vytisknutí vstupního formuláře z webu, jeho podepsání rodiči a odeslání nebo odfaxování na naši adresu. Děti nesmí nezávisle poskytovat osobní údaje prostřednictvím webu ani se účastnit těchto soutěží online.

Poslední aktualizace 14. března 2010